Základní škola Holzova 1, Brno-Líšeň
Některé informace pro rodiče budoucích prvňáčků :







zahájení školního roku 2013/2014 je v pondělí 2.září 2013 v 8.00 hodin na Pohankově ul.
první den pobudou děti ve škole pouze 1 hodinu, tj. do 8.45 hodin
v další dny se bude výuka postupně prodlužovat
od 1. dne je možnost školního stravování dětí – viz informace o stravování
rovněž od počátku je možný pobyt Vašich dětí ve školní družině – viz informace o ŠD
první třídní schůzky budou 2.9. v 17.00 hodin ve škole na Pohankově
ředitel školy - Mgr. Stanislav Holubář, budova Holzova 1, tel.: 544210097
statutární zástupce ředitele – Mgr. Zdeňka Tesařová, budova Holzova 1, tel: 544210097
E-mail – [email protected]
zástupce ředitele pro 1.-5. třídy – Mgr. Martin Nečas, budova Pohankova, tel.:544211420
E-mail – [email protected]
internetové stránky školy - www.zsholzova.cz
Několik informací, co žáci dostanou a co si připraví :
1. dostanou ve škole :
temperové barvy
stíratelnou tabulku Mája
nůžky s krytem
tužku č. 2
pastelky
lepidlo
učebnice a sešity :
Živá abeceda
Prvouka ( pracovní sešit )
Slabikář
sada písmen ( skládací abeceda )
sada čtyř písanek ( navazují na čtení )
sada tečky + čísla ( pomůcky do matematiky )
Moje první psaní ( uvolňovací cviky )
papírové mince a bankovky
Matematika + 4 pracovní sešity
skládací kostka
Hv (pracovní listy)
2. co by měl mít připraveno žák 1.třídy od počátku :
aktovku, pouzdro
balík papírových utěrek, tekuté mýdlo
prostírku, láhev na čaj ( plastovou )
toaletní papír, papírové kapesníky
cvičební úbor ( tričko, trenýrky, cvičky
převlečení do Vv a Pč
– to vše v látkovém pytlíku na pověšení
vše co jde, tak podepsané
3. Pomůcky (viz. bod 1) budou nakoupeny hromadně prostřednictvím školy, s tím, že výslednou
částku uhradíte počátkem září.
Další potřebné pomůcky budete pořizovat postupně po domluvě s třídní učitelkou v průběhu školního
roku.
Informace o školní družině (ŠD), budova Pohankova
Provoz školní družiny ve školním roce, tj. od 2.9.2013 do 27.6.2014:
pondělí – pátek 6.00 – 17.00 hodin
Zápis do ŠD pro školní rok 2013/2014 se uskuteční ve dnech :
27.8. a 28.8. 2013 od 9.00 do 17.00 hodin ve školní jídelně Holzova 1.
Další přihlašování je možné v průběhu prvního školního týdne.
Poplatek za ŠD, stanovený ÚMČ Brno-Líšeň, činí : 100,- Kč měsíčně
( v odůvodněných případech mohou rodiče požádat ředitele školy o prominutí platby ).
Poplatek se platí pololetně (500,- Kč), nebo na celý školní rok (1000,-Kč) převodním příkazem
z Vašeho účtu na účet ŠD – čís. 195115470267/0100, var.symbol 6661 nebo v hotovosti vychovatelce
ŠD proti potvrzení - nejpozději do 20.9.2013 .
! Případné přeplatky za celé měsíce, z důvodů hlášeného přerušení pobytu žáka v ŠD, se vrací !
Pro pobyt dětí v ŠD je vhodné dát dětem převlečení na zahradu,
nejlépe v plátěném pytlíku vše důkladně podepsané !!!
Vedoucí vychovatelka: Jarmila Nikliborcová , tel. 544211420
Informace ke stravování pro rodiče žáků 1.tříd ve školním roce 2013/2014
Vážení rodiče,
spolu s vedoucí školní jídelny Vám předkládáme základní informace o možnosti a podmínkách školního
stravování Vašich dětí :
Cena oběda - pro žáky 1. – 4. tříd 24,- Kč
Výdej obědů - pro žáky 1. - 3. tříd a školní družinu se provádí
ve výdejně stravy na Pohankově ulici (bez výběru z jídelního lístku oběd č. 1)
Placení - majitelé účtu České spořitelny, (vyúčtování každý následující měsíc automaticky
dle skutečně odebraných obědů),
z ostatních osobních účtů bezhotovostně formou trvalých příkazů – zálohově,
vyúčtování přeplatků 1x ročně, zpravidla po skončení školního roku.
Platbu nelze provádět složenkou nebo v hotovosti !!!
Přihlášky - osobně v kanceláři stravenkářky pí Holoubkové (v jídelně školy na Holzově ulici).
Po předchozí telefonické domluvě možno kdykoliv.
pí Marcela Holoubková - tel. 544231208
V průběhu června 2013 a ve dnech 26.8. od 9.00 do 13.00 hod.,
27.8. a 28.8. od 9:00 do 17.00 hod. a 29.8.2013 od 9:00 do 13:00 hodin.
Vedoucí školní jídelny pí Lenka Pávková - tel. 544211256 , 733531870
Hodně spokojenosti Vašich dětí, samé úspěchy ve škole, přeje vedení ZŠ Holzova 1.
Download

Základní škola Holzova 1, Brno-Líšeň