Seznam projektů doporučených k financování - výzva 4.3 OP VaVpI
Doporučen v
části věcného
hodnocení
(Ano/Ne)
Celkové
skóre
Pořadí
Doporučen v části
Požadovaná výše
stavebního
dotace (Kč)
hodnocení
(Ano/Ne)
Registrační číslo
Název projektu
Název žadatele
1.
CZ.1.05/3.2.00/12.0230
SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR
Západočeská univerzita v Plzni
75 108 619,00
Ano
Ano
103,4
2.
CZ.1.05/3.2.00/12.0226
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA
79 241 073,00
Ano
Ano
95,7
3.
CZ.1.05/3.2.00/12.0228
Informační infrastruktura výzkumu pro
techniku
Natura: vědecké informační zdroje
přírodních věd
Univerzita Palackého v Olomouci
133 762 085,00
Ano
Ano
95,7
4.
CZ.1.05/3.2.00/12.0233
RELICEO
MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
29 196 169,00
Ano
Ano
94,6
5.
CZ.1.05/3.2.00/12.0229
38 947 836,00
Ano
Ano
93,5
6.
CZ.1.05/3.2.00/12.0225
111 867 538,00
Ano
Ano
89,1
7.
CZ.1.05/3.2.00/12.0231
132 297 184,94
Ano
Ano
86,9
8.
CZ.1.05/3.2.00/12.0227
MENDELU RESEARCH LIBRARY
Mendelova univerzita v Brně
64 865 800,00
Ano
Ano
81,4
9.
CZ.1.05/3.2.00/12.0236
Oborová knihovna zemědělského
aplikovaného výzkumu
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
60 847 648,00
Ano
Ano
81,0
10.
CZ.1.05/3.2.00/12.0232
STMFull: plnotextové databáze pro výzkum
a vývoj
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
64 302 000,00
Ano
Ano
68,2
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ,
TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I.
33 221 975,50
Ano
Ne
56,0
Oborová knihovna pro energetiku a chemii Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
42 661 491,00
Ano
Ne
53,0
Ústav teoretické a aplikované mechaniky
AV ČR, v.v.i.
27 242 760,00
Ano
Ne
28,0
VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
a vývoj
nad Labem
Informační zdroje pro medicínu a příbuzné
Masarykova univerzita
obory
Chemické elektronické informační zdroje
Univerzita Pardubice
pro VaV
↓
Zásobník
projektů
Seznam projektů nedoporučených k financování - výzva 4.3 OP VaVpI
11.
CZ.1.05/3.2.00/12.0235
12.
CZ.1.05/3.2.00/12.0238
13.
CZ.1.05/3.2.00/12.0234
GeoInfo - Zeměměřická knihovna
Vybavení knihovny CET
Minimum 60 bodů a splnění prahových kritérií
Download

Hodnocení PO3 4.3.pdf