PLÁNEK MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE V PRAZE
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Městskou dopravou nejlépe metrem trasou C do stanice Kobylisy,
výstup z metra - směr Katastrální úřady.
Odvětvové informační středisko
250 66 Zdiby, Ústecká 98, tel.: 226 802 327, mob.: 732 981 304
E-mail: [email protected], http://www.vugtk.cz/odis
D8
Sídliště
ČIMICE
VÚGTK
Zdiby
VÚGTK v.v.i. je akreditované vzdělávací středisko u MV ČR č. akreditace: AK I./I-191/2005
Vozovna
Kobylisy
Pozvánka na seminář
Katastr nemovitostí z právního hlediska
ep
lic
e
Sídliště
ĎÁBLICE
sm
ěr
T
Budova zeměměřických
a katastrálních úřadů
Katastr nemovitostí - zápisy do KN
KOBYLISY
PRAHA 8Kobyliské
nám.
Lektoři:
Mgr. Jana Király
ředitelka Katastrálního pracoviště Praha
Ing. Stanislav Vašát
ředitel Katastrálního pracoviště Praha-západ
Koná se:
k
TROJA
Nemocnice
Na Bulovce
o
METRO
Nádraží
Nádraží
Nádraží Holešovice
M
LIBEŇ
HOLEŠOVICE
Obvodní úřad
Praha 8
Bílý dům
Plynární
magistrála
CENTRUM
PRAHA 7
D1
0
Libeňský
ostrov
Libeňský most
0.5 km
METRO
24. května 2012
začátek v 9.30, zakončení v 15.00 hodin.
Místo konání: Přednáškový sál v 6. patře budovy zeměměřických
a katastrálních úřadů v Praze 8 – Kobylisích,
Pod sídlištěm 9/1800
Na
Balabence
Palmovka
M
1 km
Seminář je určen zejména:
zaměstnancům krajských úřadů, městských úřadů, pověřených obecních
úřadů, obcí s rozšířenou působností, zaměstnancům pozemkových úřadů,
realitních kanceláří, advokátům, notářům, zaměstnancům v bankovním
sektoru a dalším zájemcům o právní vztahy k nemovitostem.
Tento seminář je akreditován u MV ČR pod č. AK I./PV-797/2005
Účastí na tomto semináři plní úředníci územních samosprávných celků
povinnost svého průběžného vzdělávání podle zákona č. 312/2002.
Seminář je též zařazen do celoživotního vzdělávání (CPD) organizovaného
Komorou geodetů a kartografů (KGK) - www.kgk.cz.
PODMÍNKY ÚČASTI
PROGRAM SEMINÁŘE
1. Účastnický poplatek je 1900,- Kč za jednoho účastníka a je stanoven smluvně
(§2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění). Při platbě v hotovosti
je cena 2000,- Kč. Ceny jsou včetně 20% DPH..
2. Posluchači budou do semináře zařazováni podle termínu došlých přihlášek.
Převýší-li počet přihlášených kapacitu sálu a pokud nebude uspořádán
seminář znovu, bude později přihlášeným účastnický poplatek vrácen.
ORGANIZAČNÍ POKYNY
3. Zahájení seminářů je v 9.30 hodin. K registraci se dostavte nejpozději 15 minut
před zahájením semináře (9:15). Předpokládané ukončení je v 15.00 hodin.
4. Přihlašovat se lze pouze prostřednictvím internetu na adrese:
http://www.vugtk.cz/odis/skoleni/142/detail do 18. května 2012. Registrací
se závazně objednáváte k účasti na semináři.
5. Účastnický poplatek uhraďte převodním příkazem, složenkou nebo v hotovosti
na místě. Platbu předem proveďte na účet: 4135201/0100 u Komerční banky
s variabilním symbolem, který obdržíte při registraci. Naše IČ 00025615,
DIČ CZ00025615.
8.30 hod. až 9.30 hod. registrace účastníků
Program:
Katastr nemovitostí ( předmět a obsah)
Geometrický plán, výpis z katastru nemovitostí
Veřejnost katastru a poskytování údajů
Práva zapisovaná do katastru nemovitostí
Vklad, záznam, poznámka po novele zákona o zápisech
( z.č. 265/1992 Sb. v pl.zn. )
Vady podání
6. Při absenci přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme.
7. Účastníci obdrží na vyžádání „OSVĚDČENÍ“, podle zákona č. 312/2002, § 20,
kterým prokáží absolvování tohoto akreditovaného semináře průběžného
vzdělávání, popřípadě „OSVĚDČENÍ“ podle CPD organizovaného KGK.
Pro právoplatnost těchto dokumentů je nutné vyplnit datum a místo narození.
Při dodatečné žádosti o osvědčení na místě, bude účtován manipulační
poplatek 50,- Kč.
ORGANIZAČNÍ GARANT A INFORMACE
Seminář pořádá Odvětvové informační středisko, VÚGTK v.v.i
Ústecká 98, 250 66 Zdiby,
telefon: +420 226 802 327, mob.: +420 732 981 304
Kontaktní osoby: Eva Stanislavová, E-mail: [email protected]
Katastr nemovitostí a jeho připravované změny
v souvislosti s novým občanským zákoníkem
Diskuze a odpovědi na dotazy na závěr semináře.
Přestávky a oběd podle instrukcí lektora.
15.00 hod.
Předpokládané zakončení semináře
Download

Katastr nemovitostí - zápisy do KN