PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
Pražská 155
500 04 Hradec Králové
tel.: 495 823 249
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: sqadyhk
Vyřizuje:
Ing. CHRZ
tel.: 495 823 252
e-mail: [email protected]
HRADEC KRÁLOVÉ 3. KVĚTNA 2011
Potvrzuji, že Karel Mifek, bytem Tatobity 56, 512 53 Tatobity, rodné číslo: 760628/0077
prováděl pro naše pracoviště AOPK ČR v Hradci Králové arboristické práce včetně
administrativy zpracování žádostí do Programu Péče o krajinu MŽP v letech 2008 až 2010
na nejvyšší možné odborné úrovni.
Ing. Antonín Chrz
Za Program péče o krajinu
MŽP a lesnictví
IČ: 62933591
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 18228-011/0710
www.orlickehory.nature.cz
Download

Potvrzuji, že Karel Mifek, bytem Tatobity 56, 512 53 Tatobity, rodné