TURPIL.cz
Oldřichovice 164, napr.rest.Napoleon
739 61 Třinec
Tel:605 101 196
558 272 006
558 272 007
Www.TURPIL.cz
mail: [email protected]
 Rizikové kácení
stromů
TURPIL.cz
Reference:
 KOVO Třinec (údržba zeleně
Třineckých železáren)
 Nehlsen Třinec
 Město Třinec
 Obec Vendryně
 ZUUZ—Polsko
Referenční práce:
 Ořez linky VVN od Třineckých
železáren k st.hranici s Polskem
 arboristické ošetření památné
lípy v Oldřichovicích pro Agenturu ochrany přírody.
 Kácení historického jasanu v
zámeckém parku ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí
 Arboristické ošetřování dřevin na
zámecké hoře v Polském Těšíně
 Ořez jasanu na židovském hřbitově v Polském Těšíně
 Kácení na zámku Pieskowa Skala—20km od Krakowa
TURPIL.cz
RIZIKOVÉ KÁCENÍ - ARBORISTIKA
Hledáte řešení:

Co se starým nebezpečným stromem?

Jak omezit riziko vzniklé škody (např. pádem nebezpečných větví) a zachránit strom?

Jak udržovat tvar a bezpečnost nedostupné koruny
stromu?
Nabízíme řešení:

Poradenství přímo v terénu.

Kácení nebo ořezání nebezpečných stromů stupačkovou metodou,stromolezeckou metodou nebo z vysokozdvižné plošiny.

Bezpečnostní vazby korun stromů

Odvoz pokácené dřevní hmoty.

Drcení ořezaných větví drtičem,až do 25 cm.

Úklid vykáceného prostoru.

Odfrézování pařezu
Download

- Rizikové kácení stromů