Produkty pro
histologii, hematologii a cytologii
Vážení obchodní přátelé !
Je nám potěšením Vám představit poslední vydání informačního letáku cellorama,
jehož hlavními tématy informace o produktech pro histologii, hematologii a cytologii.
Jako doplněk portofolia našich balení zavádíme pro některé reagencie – a to jak pro
přípravu tkání, jejich vlastní zpracování i barvení - výhodnější, větší velikosti balení.
Vylepšením složení bezvodého montovacího média DPX jsme zvýšili bezpečnost
uživatelů a proto nyní můžeme nabídnout méně rizikovou alternativu: DPX new. V tomto
médiu již není použito dibutylftalátu, čímž byly odstraněny teratogenní účinky.
V části Hematologie poskytujeme technické informace pro dosažení optimálních a
reprodukovatelných výsledků při použití roztoků podle Pappenheima, Giemsy, Wrighta a
Leishmana. Ty mohou být stabilizovány pomocí roztoků pufrů v různých krocích bravicího
postupu.
Technické rady pro barvení podle Papanicolaoua Vám pomohou provádět progresivní
a regresivní postupy barvení a pochopit jejich rozdíly pro různé aplikace.
Věříme, že si nové vydání letáku cellorama rádi přečtete a doufáme, že některý z tipů a
produktů Vám umožní přinést určité výhody a užitek do Vaší rutinní práce.
Pro usnandění Vašeho rozhodování při nákupu těchto produktů Vám v období
od 15.10.2012 do 15.12.2012 poskytneme slevu 20% z aktuálních katalogových cen.
Sleva bude poskytnuta pouze při uvedení kódu K129924D ve Vaší objednávce !
S přáním příjemných podzimních dní
Gabriela Čechová & Jiří Donát
Chcete více informací?
Otočte na druhou stranu …
Příbalové informace k produktům pro mikroskopii najdete na stránkách www.mecomm.cz
Platnost nabídky: od 15.října do 15.prosince 2012.
* Ceny jsou uvedeny bez zákonného DPH.
Tuto akci nelze kombinovat s jinými typy slev. Při objednávce nutno uvést kód akce - K129924D.
Pro získání dalších informací nás můžete kontaktovat na adrese [email protected] nebo
Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
Platnost nabídky: od 15.října do 15.prosince 2012.
* Ceny jsou uvedeny bez zákonného DPH.
Tuto akci nelze kombinovat s jinými typy slev. Při objednávce nutno uvést kód akce - K129924D
Popis
DPX bezvodé montovací médium
DPX new bezvodé montovací médium
®
Osteomoll rychlý dekalcifikační roztok
®
Neo-Clear náhrada xylenu
®
Neo-Clear náhrada xylenu
®
Entellan new rychlé zalévací médium
®
Entellan new rychlé zalévací médium
Eosin Y - 0,5% vodný roztok
Eosin Y - 0,5% vodný roztok
Eosin Y - 0,5% alkoholový roztok
Eosin Y - 0,5% alkoholový roztok
Mayerův hemalaunový roztok
Mayerův hemalaunový roztok
Mayerův hemalaunový roztok
Hematoxylinový roztok, modif. podle Gill III
Hematoxylinový roztok, modif. podle Gill III
Hematoxylinový roztok, modif. podle Gill III
Schiffovo činidlo
Schiffovo činidlo
Pufrovací tablety pro přípravu pufru pH 6,4
Pufrovací tablety pro přípravu pufru pH 6,8
Pufrovací tablety pro přípravu pufru pH 7,2
Papanicolaoův roztok 1a – Harris
Papanicolaoův roztok 1a – Harris
Papanicolaoův roztok 1a – Harris
Papanicoloův roztok 1b - hematoxylin S
Papanicoloův roztok 1b - hematoxylin S
Hematoxylinový roztok, modif. podle Gill II
Papanicolaoův roztok 2a - oranž G (OG 6)
Papanicolaoův roztok 2a - oranž G (OG 6)
Papanicolaoův roztok 2a - oranž G (OG 6)
Papanicolaoův roztok 2b - oranž II
Papanicolaoův roztok 2b - oranž II
Papanicolaoův roztok 3a - polychrom EA 31
Papanicolaoův roztok 3a - polychrom EA 31
Papanicolaoův roztok 3b - polychrom EA 50
Papanicolaoův roztok 3b - polychrom EA 50
Papanicolaoův roztok 3b - polychrom EA 50
®
Neo-Clear náhrada xylenu
Kat.číslo
101979.0500
100579.0500
101736.1000
109843.5000
109843.9025
107961.0100
107961.0500
109844.1000
109844.2500
102439.0500
102439.2500
109249.0500
109249.1000
109249.2500
105174.0500
105174.1000
105174.2500
109033.0500
109033.2500
111373.0100
111374.0100
109468.0100
109253.0500
109253.1000
109253.2500
109254.0500
109254.2500
105175.0500
106888.0500
106888.1000
106888.2500
106887.0500
106887.2500
109271.0500
109271.2500
109272.0500
109272.1000
109272.2500
109843.5000
Balení
500 ml
500 ml
1l
5l
25 l
100 ml
500 ml
1l
2,5 l
500 ml
2,5 l
500 ml
1l
2,5 l
500 ml
1l
2,5 l
500 ml
2,5 l
100 tablet
100 tablet
100 tablet
500 ml
1l
2,5 l
500 ml
2,5 l
500 ml
500 ml
1l
2,5 l
500 ml
2,5 l
500 ml
2,5 l
500 ml
1l
2,5 l
5l
Kat.cena*
833,- Kč
1 103,- Kč
1 107,- Kč
1 790,- Kč
7 301,- Kč
513,- Kč
1 809,- Kč
1 143,- Kč
2 328,- Kč
871,- Kč
2 190,- Kč
883,- Kč
839,- Kč
1 934,- Kč
778,- Kč
864,- Kč
2 307,- Kč
711,- Kč
2 181,- Kč
1 295,- Kč
992,- Kč
992,- Kč
1 508,- Kč
1 593,- Kč
6 781,- Kč
699,- Kč
2 803,- Kč
724,- Kč
893,- Kč
1 090,- Kč
3 265,- Kč
1 030,- Kč
2 799,- Kč
822,- Kč
2 290,- Kč
822,- Kč
1 057,- Kč
2 990,- Kč
1 790,- Kč
Cena* po slevě 20%
667,- Kč
882,- Kč
886,- Kč
1 432,- Kč
5 841,- Kč
411,- Kč
1 447,- Kč
914,- Kč
1 862,- Kč
697,- Kč
1 752,- Kč
706,- Kč
671,- Kč
1 548,- Kč
622,- Kč
691,- Kč
1 846,- Kč
569,- Kč
1 745,- Kč
1 036,- Kč
793,- Kč
793,- Kč
1 206,- Kč
1 274,- Kč
5 425,- Kč
559,- Kč
2 242,- Kč
579,- Kč
714,- Kč
872,- Kč
2 612,- Kč
824,- Kč
2 239,- Kč
658,- Kč
1 832,- Kč
658,- Kč
845,- Kč
2 392,- Kč
1 432,- Kč
Download

Cellorama 1.12_cz