ŘEZ A-A'
PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1 N.P. 1:50
VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS TL.5 mm S PŘÍR.BŘIDLIČ.POSYPEM
PODKLADNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALT PÁS TL.4 mm
BETON.MAZANINA C 20/25 S KARI SÍTÍ, DILATOVÁNA TL.40 mm
SPÁDOVÉ KLÍNY MINERÁLNÍ VATY 20-150 mm
MINERÁLNÍ VATA PRO PLOCHÉ STŘECHY TL.80 mm
PAROZÁBRANA
DŘEV.ZÁKLOP TL.25 mm
NOSNÉ DŘEV.TRÁMY 180/200 á 1000 mm
+5,110
+5,110
PODBITÍ, OMÍTKA VČ.RABIC.PLETIVA
7170
800
102
1135
+3,200
1205
1240
1390
450
295
1060
1190(1000)
5805
1460
3610
1615
900
700
900
900
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100mm VE SPÁDU 1%
1300
1515
DRENÁŽNÍ OBKOP
395
3270
700
895
4650
GEOTEXTÍLIE
101
1500
1370
3200
1305
2950
3200
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32
A'
±0,000
5350
PÍSKOVÉ LOŽE TL.50 mm
5350
4710
1080
1.01
1080
2900
4125
1090
3700
900
4460
-0,240
-0,240
120 120
450 225
±0,000
225 450 225
A
3970
KERAM.DLAŽBA TL.30 mm
900
6260
±0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP
SO.03 - SKLAD RAKVÍ
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č.M.
1.01
ÚČEL MÍSTNOSTI
SKLAD RAKVÍ
2
m
PODLAHA
STĚNY
21,44
BETON.MAZANINA
PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
ŠTUK.A SANAČ.OM.,MALBA ŠTUK.OMÍTKA,MALBA
STROPY
VED. PROJEKCE :
PROJEKTANT :
VYPRACOVAL :
ING. VÍTEK TICHÝ
ING. KOCSIS ZSOLT
ING. KOCSIS ZSOLT
AUTOR :
ING.ARCH.PETR ŘEHOŘKA
ING.ARCH.ZDENĚK PŘIBYL
INVESTOR : MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM, HODONÍN 695 35
PAMÁTKOVÁ OBNOVA KOMPLEXU
HISTORICKÝCH BUDOV HŘBITOVA HODONÍN
PŮDORYS A ŘEZ
FORMÁT
2 x A4
DATUM
12/2006
STUPEŇ
J.P
SPECIALIZACE
STAVEBNÍ ČÁST
Č. ZAKÁZKY
H/9 - 06
MĚŘÍTKO
Č. VÝKRESU
1 : 50
03.03
Download

PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1 N.P. 1:50 ŘEZ A-A`