LEGENDA MÍSTNOSTÍ
DR
NA EN
P O Á ŽN
JE Í P
NÍ O
DO TR
U
VS BÍ
AK DN
O
1
VA 00
CÍ mm
JÍ
M VE
KY S
D L PÁD
.= U
10 1
m %
Č.M.
900
6440
2
ÚČEL MÍSTNOSTI
m
PODLAHA
STĚNY
VSTUP
6,16
PEMRLOVANÝ BETON
1.02
PRODEJNA KVĚTIN
21,83
KERAM. DLAŽBA
ŠTUK.A SANAČ.OM.,MALBA ŠTUK.OMÍTKA,MALBA
KERAM.SOKLÍK V=100mm
1.03
PŘÍPRAVNA
6,57
KERAM. DLAŽBA
1.04
CHLADÍCÍ MÍSTNOST
4,20
KERAM. DLAŽBA
ŠTUK.OMÍTKA,MALBA
KERAM.SOKLÍK V=100mm
ŠTUK.OMÍTKA,MALBA
MALBA
EXTRUD.POLYST.120mm
KERAM. OBKLAD V=3000mm CEMENT.NÁSTŘIK
1.05
ŠATNA
6,32
KERAM. DLAŽBA
MALBA
KERAM.SOKLÍK V=100mm
1.06
UMYVÁRNA
2,68
KERAM. DLAŽBA
1.07
WC
1,61
KERAM. DLAŽBA
KERAM. OBKLAD V=2000mm ŠTUK.OMÍTKA,MALBA
ŠTUK.OMÍTKA,MALBA
KERAM. OBKLAD V=2000mm ŠTUK.OMÍTKA,MALBA
2870
1100
00)
1900(10
620
950
(2000)
970
1.06
230
105
105
11700
900
1970
680
10600
200
2900
4800
- ZASTAVĚNÁ PLOCHA : 83,80 m2
101
±0,000
1100
790
103
1100
1060
4800
1000
2900
1000
3930
4100
1.02
- OBESTAVĚNÝ PROSTOR : 670,40 m3
S
5520
1830
/320
2710
5 x 160
±0,000
JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ
- PARAPETNÍ ZDIVO LÍCOVÝCH CIHEL CPp (290/140/65) NA MVC
200
1060
000)
900
2800
- PŘÍČKA TL. 200 mm -SÁDROKARTON NA POZINK.KONSTRUKCI VČ. IZOLACE EXTRUD.POLYST,
1600
2530
1060
1.03
A'
1060
900
1970
2090
790
1900(1
1500
- ZAZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL CPp (290/140/65) NA MVC
1200
0
100 20
2520
510
1630
1900
A
1.01
1400 (2000)
200
9 0 0 200
1970
390
1370
1280
202
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
2000
1.04
-0,900
LEGENDA MATERIÁLŮ
- PŘÍČKA TL. 100 mm - PLNÉ CIHLY CPp (290/140/65) NA MVC
900
102
ŠTUK.OMÍTKA,MALBA
ŠTUK.OMÍTKA,MALBA
600
1.07
400106
102
104
900
1400
1000
700
1970
2500
1000
000)
1900(1
105
1800
100
100
890
3134
230
1110
700
1970
106
1.05
1480
1100
900
103
STROPY
1.01
±0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP
SO.02 - PRODEJNA A SKLAD KVĚTIN
5070
VED. PROJEKCE :
PROJEKTANT :
VYPRACOVAL :
ING. VÍTEK TICHÝ
ING. KOCSIS ZSOLT
ING. KOCSIS ZSOLT
103
AUTOR :
860
1060
990
ING.ARCH.PETR ŘEHOŘKA
ING.ARCH.ZDENĚK PŘIBYL
INVESTOR : MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM, HODONÍN 695 35
PAMÁTKOVÁ OBNOVA KOMPLEXU
HISTORICKÝCH BUDOV HŘBITOVA HODONÍN
DRENÁŽNÍ OBKOP
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100mm VE SPÁDU 1%
800
1060
860
1060
1900(1000)
1900(1000)
6380
800
PŮDORYS 1.NP
FORMÁT
2 x A4
DATUM
12/2006
STUPEŇ
J.P
SPECIALIZACE
STAVEBNÍ ČÁST
Č. ZAKÁZKY
H/9 - 06
MEŘÍTKO
Č. VÝKRESU
1 : 50
02.07
Download

1 : 50 02.07 PŮDORYS 1.NP SO.02