Katalog
lícového zdiva
a cihlové dlažby
TERCA Klinker
Výjimečná krása. Neomezená životnost.
OBSAH:
Rozdělení výrobků TERCA Klinker............................................................................................... 4
Cihly TERCA Klinker ................................................................................................................................. 5
Lícové cihly TERCA ražené ................................................................................................................ 9
Cihlová dlažba TERCA Klinker ...................................................................................................... 25
Malty a spárovací hmoty..................................................................................................................... 31
Ukázky referenčních staveb............................................................................................................. 34
DESATERO PRO LÍCOVÉ ZDIVO
TERCA KLINKER
Kromě příslušných norem, předpisů, pracovních postupů a technologií platí pro navrhování a provádění staveb
z lícových cihel, obkladových pásků a dlažeb obecný požadavek na dokonalost návrhu a jeho provedení.
Vyjádřeno v následujících bodech pomyslného desatera se jedná o:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Jasné zadání a následně dobře zpracovaný projekt s ohledem zejména na statické, tepelně technické, akustické vlastnosti
a charakter stavby.
Respektování vzájemné skladebnosti materiálů, zvláště u vícevrstvých konstrukcí i s ohledem na rozměry objektu a stavební
otvory v něm.
Vyřešení veškerých detailů již v projektu jako jsou sokly, parapety, ostění, nadpraží, atika, připadně další, související
i s provedením dlažeb.
Objednat vždy celé předpokládané množství cihel, pásků nebo dlaždic, aby se předešlo možným barevným rozdílům,
které mohou nastat při případné dodatečné výrobě za delší časové období (jedná se o přírodní materiál).
Provádění stavby zajistit firmou profesně vyspělou a znalou, s kvalifikovanými pracovníky (zedníci a technici)
a odpovídajícím strojním zařízením a pracovními pomůckami.
Provedení důkladné přípravy stavby s ohledem na vybrané materiály a technologie,
a jejich následné zapracování do stavby.
Při vlastním provádění stavby se řídit technologickými požadavky a předpisy od výrobců
a dodavatelů použitých materiálů.
Odebírat cihly, dlaždice nebo pásky pokud možno ze všech palet nebo krabic najednou, aby se docílilo rovnoměrného
rozložení případných barevných odstínů na celé ploše fasády nebo stavby.
Při provádění prací, hlavně vlastního zdění, či kladení, dbát na přesnost, správnost
a „čistotu“ prováděných prací.
Dbát na nutné technologické přestávky pro správnou funkci použitých materiálů a nakonec i celého díla a zajistit po celou
dobu výstavby odborný dohled a kontrolu prováděných prací.
Cihly TERCA Klinker mají tisíciletou tradici, ale i budoucnost
v moderním stavebním dění. Sotva nějaký jiný materiál nabízí tolik
rozličných možností k realizaci kreativních nápadů. Jsou zárukou příjemného estetického vzhledu, který nepodléhá času,
a nekladou si takřka žádné nároky na údržbu.
Mají minimální nasákavost a tím i vysokou mrazuvzdornost,
vysokou objemovou hmotnost a pevnost a díky tomu jsou
velmi vhodné pro části staveb, které jsou mechanicky nebo
chemicky namáhané. Lícové cihly TERCA Klinker je možné
použít jako lícovou vrstvu obvodového vrstveného zdiva
uvnitř opatřeného tepelnou izolací a odvětrávanou vzduchovou
mezerou, dále pro zahradní zídky a ploty, na krby a zahradní
grily apod.
Řezáním lícových cihel se vyrábějí obkladové pásky (i rohové),
které se používají zejména při rekonstrukcích a lze s nimi dosáhnout prakticky stejného estetického vzhledu jako u lícových
cihel celých.
Cihlová (keramická) dlažba TERCA Klinker je ideálním řešením pro harmonické ztvárnění exteriérových ploch a to jak soukromých tak i veřejných prostranství a komunikací. Kombinací dlažby
s jinými materiály je možno opticky oddělit jednotlivé provozní
sektory náměstí, pěší zóny, chodníky, cyklistické trasy, parkové prostory, odstavné a parkovací plochy pro auta apod. Protismyková odolnost poskytuje za každého počasí jistotu řidičům, cyklistům i chodcům.
Nejen rozdílné barvy, ale také různé způsoby kladení dlažeb
a změna šířky spár, otevírají širokou škálu možností pokládání.
Realizace dlážděných ploch (terasy, zahradní cesty, místa na
posezení, okraje záhonů), zejména pak do pískového lože, je
velmi jednoduchá a zvládnutelná i pro samotné majitele.
Dlažby a lícové cihly TERCA Klinker vynikají svou krásou,
pestrostí a extrémní trvanlivostí.
TECHNICKÁ PODPORA TERCA KLINKER
V rámci bezplatného servisu pro lícové zdivo a cihlovou dlažbu Vám společnost Wienerberger nabízí zdarma:
– výpočet spotřeby materiálu na stavbu
– technické poradenství přímo na Vaší stavbě
– technické poradenství při zpracování projektu
– dopravu po ucelených kamionech na Vaši stavbu
Technické poradenství na výrobky poskytne Ing. Vladimír Pravda, tel.: 725 586 044, e-mail: [email protected]
Pro lepší posouzení barevnosti a povrchu jednotlivých výrobků TERCA Klinker navštivte naše vzorkovny, případně autorizované
prodejce – stavebniny vybavené výstavními vzorky. Aktuální kontakty Vám poskytne naše zákaznická linka 844 111 123.
Vzorkovna expozice Dům a byt
Vzorkovna Wienerberger - závod 3221 Číčenice
Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4
Číčenice 101, 389 01 Vodňany
Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 13.00 hod.
Otevírací doba: Po - Pá 6.00 - 14.00 hod.
Tel.: 261 223 504, mobil: 602 172 232
Tel.: 383 822 180, GSM brána: 727 322 180
Fax: 383 822 185
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Veškeré dodávky lícového zdiva a dlažby TERCA Klinker se řídí prodejními a dodacími podmínkami uvedenými v platném
CENÍKU POROTHERM 2011 nebo na www.porotherm.cz. Dodávky výrobků TERCA Klinker vyřizujeme na základě Vaší potvrzené
objednávky nejpozději do 4 týdnů.
Rozdělení výrobků TERCA Klinker
Lícové cihly a pásky
Lícové cihly / pásky TERCA Klinker
Německý formát
(240 x 115 x 71 mm)
Deset argumentů
pro odvětrávanou fasádu
z lícových cihel
• Odvětrávaná fasáda optimalizuje tepelně izolační
vlastnosti stavby (dům „dýchá“).
• Má prakticky neomezenou životnost
a přitom nepotřebuje žádnou údržbu.
• Podstatně snižuje pronikání hluku.
Rakouský formát
(250 x 120 x 65 mm)
• Díky schopnosti výborné akumulace tepla
vytváří tepelnou pohodu.
Český formát
(290 x 140 x 65 mm)
• Vysoká požární odolnost a stabilita.
Lícové cihly / pásky TERCA - ražené
• Fasáda je nezávislá na chování okolních konstrukcí,
dokonce může zvýšit stabilitu obvodové stěny,
například u dřevostavby.
215 x 102 x 65 mm
• Je barevně stálá po celou dobu své životnosti.
210 x 100 x 65 mm
• Vytváří příjemný estetický vzhled s puncem originality.
215 x 100 x 65 mm
• Jde o stoprocentně přírodní materiál
od renomovaného světového výrobce.
208 x 98 x 63 mm
• Neprofoukne – vítr ochlazuje jen vnější plášť, tedy
lícovky, izolace a nosná cihla jsou bez vlivu větru.
240 x 114 x 71 mm
Cihlová dlažba TERCA Klinker
Proč upřednostnit
cihlovou dlažbu
před betonem?
Dlažba zahradní
• Prakticky neomezená životnost – v průběhu let
nepodléhá opotřebení.
• Hezčí vzhled s puncem originality.
- hladká
- drsná
- antique
v rozměru 260 x 140 x 50 mm
• Výrazně větší barevná stálost
po celou dobu životnosti.
• Nejvyšší odolnost proti mechanické (doprava)
i chemické zátěži (zimní solení).
• Výborné protiskluzové vlastnosti (ideální pro dláždění
chodníků a kolem bazénů).
Doppio
- drsná
- antique
v rozměru 205 x 205 x 50 mm
Dlažba zátěžová
- hladká
- drsná
- antique
v rozměru 245 x 120 x 65 mm
4
• Umožňuje lepší vsakování
dešťových srážek.
• Stoprocentně přírodní materiál od renomovaného
světového výrobce.
Cihly TERCA Klinker
Lícové cihly TERCA Klinker - německý formát
Červená tmavá
Červená melír
Rozměry (d/š/v): 240 x 115 x 71 mm
Spotřeba: 48 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 240 x 115 x 71 mm
Spotřeba: 48 ks/m2
Červená světlá
Rozměry (d/š/v): 240 x 115 x 71 mm
Spotřeba: 48 ks/m2
Rohové pásky tl. cca 18 mm
Rozměry: 250 x 65 mm
240 x 71 mm
18 mm
6
Lícové cihly TERCA Klinker - rakouský formát
Červená tmavá
Červená melír
Rozměry (d/š/v): 250 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 50 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 250 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 50 ks/m2
Červená světlá
Žlutá
Rozměry (d/š/v): 250 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 50 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 250 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 50 ks/m2
Reliéf melír písková
Antique melír písková
Rozměry (d/š/v): 250 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 50 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 250 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 50 ks/m2
7
Lícové cihly TERCA Klinker - český formát
Červená tmavá
Červená světlá
Rozměry (d/š/v): 290 x 140 x 65 mm
Spotřeba: 44,4 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 290 x 140 x 65 mm
Spotřeba: 44,4 ks/m2
Poznámka:
Po dohodě lze na přání zákazníka dodat cihly
TERCA Klinker (český formát) také v barvě melír a všechny
barvy s povrchovou úpravou antique (červená tmavá,
světlá i melír).
8
Lícové cihly TERCA
ražené
9
Lícové cihly a pásky TERCA ražené
Atinea
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Abote
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
A
NOVINK
10
Agora Grafietzwart
Rozměry (d/š/v): 210 x 100 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 59/59 ks/m2
Agora Paars
Rozměry (d/š/v): 210 x 100 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 59/59 ks/m2
11
Lícové cihly a pásky TERCA ražené
Agora Super Wit
Rozměry (d/š/v): 210 x 100 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 59/59 ks/m2
Agora Wit Ivoor
Rozměry (d/š/v): 210 x 100 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 59/59 ks/m2
12
Aurora
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Blauw Rood
Genuanceerd
Rozměry (d/š/v): 215 x 100 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
13
Lícové cihly a pásky TERCA ražené
Blue Velvet
Rozměry (d/š/v): 210 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Brons Rustiek
Rozměry (d/š/v): 215 x 100 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
14
Cienna
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Heritage
Kortemark
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 63 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
15
Lícové cihly a pásky TERCA ražené
Kastanjebruin
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 240 x 114 x 71 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 48/48 ks/m2
Kingswood Orange
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
A
NOVINK
16
Lichtbrons
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Lichtbrons
Gesinterd
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
17
Lícové cihly a pásky TERCA ražené
Loxley red multi
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
A
NOVINK
Mardale Antique
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
A
NOVINK
18
Milano
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Olm Orme
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
19
Lícové cihly a pásky TERCA ražené
Opus
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Orchidee
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
20
Pastorale
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 240 x 114 x 71 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 48/48 ks/m2
Pleine de Warneton
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
A
NOVINK
21
Lícové cihly a pásky TERCA ražené
Rood Peruwelz
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Spaans Rood
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
22
Trentino
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 240 x 114 x 71 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 48/48 ks/m2
Valeriaan Kortemark
Rozměry (d/š/v): 215 x 102 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
23
Lícové cihly a pásky TERCA ražené
Veldbrons
Gesinterd
Rozměry (d/š/v): 215 x 100 x 65 mm
Spotřeba cihel/pásků cca: 57/57 ks/m2
24
Cihlová dlažba TERCA Klinker
Dlažba zahradní
Hladká červená tmavá
Hladká červená melír
Rozměry (d/š/v): 260 x 140 x 50 mm
Spotřeba: 26 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 260 x 140 x 50 mm
Spotřeba: 26 ks/m2
Hladká červená světlá
Drsná červená tmavá
Rozměry (d/š/v): 260 x 140 x 50 mm
Spotřeba: 26 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 260 x 140 x 50 mm
Spotřeba: 26 ks/m2
Drsná červená melír
Drsná červená světlá
Rozměry (d/š/v): 260 x 140 x 50 mm
Spotřeba: 26 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 260 x 140 x 50 mm
Spotřeba: 26 ks/m2
26
Antique červená tmavá
Rozměry (d/š/v): 260 x 140 x 50 mm
Spotřeba: 26 ks/m2
Antique červená melír
Rozměry (d/š/v): 260 x 140 x 50 mm
Spotřeba: 26 ks/m2
Antique červená světlá
Rozměry (d/š/v): 260 x 140 x 50 mm
Spotřeba: 26 ks/m2
27
Dlažba zahradní - DOPPIO
Doppio drsná tmavá
Doppio drsná světlá
Rozměry (d/š/v): 205 x 205 x 50 mm
Spotřeba: 23 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 205 x 205 x 50 mm
Spotřeba: 23 ks/m2
Doppio antique světlá
Doppio antique tmavá
Rozměry (d/š/v): 205 x 205 x 50 mm
Spotřeba: 23 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 205 x 205 x 50 mm
Spotřeba: 23 ks/m2
28
Dlažba zátěžová
Hladká červená tmavá
Hladká červená melír
Rozměry (d/š/v): 245 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 32 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 245 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 32 ks/m2
Hladká červená světlá
Drsná červená tmavá
Rozměry (d/š/v): 245 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 32 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 245 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 32 ks/m2
Drsná červená melír
Drsná červená světlá
Rozměry (d/š/v): 245 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 32 ks/m2
Rozměry (d/š/v): 245 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 32 ks/m2
29
Dlažba zátěžová
Antique červená tmavá
Rozměry (d/š/v): 245 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 32 ks/m2
Antique červená melír
Rozměry (d/š/v): 245 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 32 ks/m2
Důležité:
Část dlažeb TERCA
Klinker v povrchové
úpravě antique, může
vykazovat nepravidelně
otlučené okraje.
Tyto vzhledové odchylky
nejsou závadou dlažeb
typu antique.
30
Antique červená světlá
Rozměry (d/š/v): 245 x 120 x 65 mm
Spotřeba: 32 ks/m2
Malty (zdicí, lepicí a spárovací)
31
TERCA Klinker malty
TERCA Klinker malta zdicí
TERCA Standard malta zdicí
Obsah pytle: 25 kg
Spotřeba: 0,8 - 1,0 kg na cihlu
Obsah pytle: 25 kg
Spotřeba: 0,8 - 1,0 kg na cihlu
POLYBLEND S malta spárovací
NOVINK
Obsah pytle: 25 kg
Spotřeba: 4 - 7 kg / m2
Obsah krabičky: 6 kg
Spotřeba: 4 - 7 kg / m2
A
Odstíny spárovací malty POLYBLEND S
Odstín
Bahama
Označení
Odstín
Označení
380
Červenohnědá
Sahara
22
Šedý odstín
0931
Mocca
35
Šedý odstín
0939
Světle šedá
29
Šedý odstín
0935
Ořechově hnědá
50
Šedý odstín
0934
Hnědá
52
Šedý odstín
0919
Tmavě hnědá
53
Šedý odstín
0916
Černá
60
Šedý odstín
0905
32
70
EXCEL BOND malta lepicí
Obsah pytle: 25 kg
Spotřeba: 3 - 5 kg / m2
Nalepené lícové pásky Trentino připravené na spárování. V dolní části pásky již vyspárované.
Použití TERCA Klinker malty při zdění lícových cihel - německý formát, jako lícovou vrstvu
obvodového vrstveného zdiva uvnitř opatřeného tepelnou izolací.
Další technické údaje všech
výrobků TERCA Klinker najdete
v Podkladu pro navrhování
a provádění lícového zdiva
a dlažby, který je ke stažení na
www.terca.cz/navrhovani
případně v technických listech
v katalogu výrobků TERCA Klinker,
také na www.terca.cz
33
Ukázky referenčních staveb
Další ukázky staveb s použitím
lícových cihel / pásků nebo cihlové
dlažby si můžet prohlédnout
na www.terca.cz
34
Barevné vyobrazení sortimentu lícových cihel a dlažby je pouze ilustrační.
Pro posouzení skutečné barevnosti jednotlivých výrobků jsou u našich autorizovaných prodejců k dispozici výstavní vzorky.
35
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
Tel.:
+420 383 826 111
GSM-linka: +420 727 326 111
Fax:
+420 383 826 115
www.terca.cz
[email protected]
zákaznická linka: 844 111 123
© Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 09/2011
TERCA Klinker nesmrtelná krása
Vašeho domu.
Download

Katalog TERCA Klinker