ŘEZ VRTANOU STUDNOU
1000
1000
5
2%-.
o
o
.,.,
o
.,.,
N
N
o
to
1~0
o
o
.,.,
~
6
I
o
o
7
co
vodovodní
o
~
potrubí
I + OVLÁDACi KABEL I
-c
z
--'
o,
E
E
o
~
o
~
co
~
o
OJ
200
o
'c
.o
200
::I
·io
VRTANÁ STUDNA
N
u
>
o,
LEGENDA:
E
E
o
co
ci
-e-
1.
DLAŽBA NA CEMENTOVOU
2.
ODTOKOVÝ
3.
KRycí
4.
VENTILAČNí
MALTU
ŽLÁBEK
DESKA
HLAVICE
5.
PODKLADNíBETON
6.
BETONOVÉ
7.
JíLOVÉ TĚSNĚNí
SKRUŽE / PLASTOVÉ ZHLAVí
8.
PODKLADNí
9.
ŠTĚRKOVÝ
BETONOVÁ
10.
CHRÁNIČKA
11.
OCELOVÁ CHRÁNIČKA
12.
OCELOVÉ
13.
VÝTLAČNÉ
DESKA
PODSYP
D 200, 220 mm
SVĚRY PRO ZAVĚŠENí
ČERPADLA
POTRUBí - PE 1"
14.
PVC ZÁRUBNICE
NZ
00..
~--'
15.
OBSYP PRANÝM KAČíRKEM
D 125, 140, 160 mm, PLNÁ
.~
16.
PVC ZÁRUBNICE
L{)-'«
c
.o
2
·ro
FRAKCE 4/8 mm
D 125, 140, 160 mm, PERFOROVANÁ
17.
PONORNÉ ČERPADLO
18.
KALNíK - PVC ZÁRUBNICE
N
U
>
o,
--''''---~-'+9-Trl~/
~,160mm
~O,
220 mm (vrtný průměr)
D 125, 140, 160 mm, PLNÁ
Download

ŘEZ VRTANOU STUDNOU