16. dubna 2015 Praha
ODBORNÁ STAVEBNÍ KONFERENCE Místo konání: CINEMA CITY LETŇANY, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9 – Letňany
Sál č. 7
zač. konec
8:30
9:30
(kapacita 475 sedadel)
Sál č. 12
REGISTRACE
(kapacita 352 sedadel)
Sál č. 8 (kapacita 296 sedadel)
Sál č. 9 (kapacita 160 sedadel)
REGISTRACE
REGISTRACE
REGISTRACE
PROBLÉMY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ OBÁLKY STAVEB
STAVEBNÍ FYZIKA, DIAGNOSTIKA
moderátor: Ing. Luboš Káně, Ph. D., Jan Karásek
9:30
10:15
moderátor Ing. Tomáš Kupsa, Ing. Antonín Žák, PhD.
Rozbor nejčatějších vad staveb řešených v odborných a
znaleckých posudcích
Ing. Radim Mařík
Znalecký ústav ATELIER DEK
Moderní přístup k hydroizolační koncepci staveb
Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
10:15 10:45
Kvalita staveb očima realizační firmy
Ing. Jaroslav Synek
Metrostav a.s.
Příprava staveb
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
ČVUT, katedra technologie staveb
Vzduchotěsnost halových objektů
Ing. Viktor Zwiener, Ph. D.
10:15 10:30
Rozbor kauzy očima právníka
Mgr. Richard Hořejší, Wilson & Partners
Navrhovaní malých staveb v Kanadě - provincie Ontario
P. Eng Miloš Trkulja
projekční kancelář Ashenhurst Nouwens Ltd., Ontario
Specifické řešení renovace plášťů strojoven výtahů
Ing. Vojtěch Martinek
Diskuse k připravonané revizi ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana
budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Ing. Tomáš Kupsa, Ing.Lubomír Keim, CSc.
10:45 11:00
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
PROBLÉMY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ OBÁLKY STAVEB
moderátor: Ing. Luboš Káně, Ph. D., Jan Karásek
Měření a simulace vlhkosti ve stavebních konstrukcích
Bc. Tereza Nogová
Napadení tepelných izolantů hmyzem
Ing. Tomáš Ziegler
Případy degradace pěnových plastů ve skladbách teras
Ing. Martin Voltner
Dodatečná obvodová drenáž hotelu v krkonoších - východiska pro Koordinace projektu a stavby
směrnici ČHIS 01
Ing. Jaroslav Synek, Ing. Jan Klečka
Ing. Jan Matička
Metrostav a.s.
11:30 12:30
Kam nás žene vítr - navrhování stabilizace střech
Ing. Antonín Žák, Ph. D.
Dva případy netradiční stabilizace plochých střech
Ing. Michal Matoušek
Ing. Jiří Vilášek
Právní souvislosti projektování
Problematika předání díla, odpovědnost za škodu, reklamace díla
Ing. Lubomír Odehnal, Znalecký ústav ATELIER DEK
11:00 11:30
Návrhové hodnoty tepelnětechnických vlastností stavebních
materiálů, aktuality z energetické legislativy
Ing. Tomáš Kupsa
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
NOVÉ TRENDY VE STAVEBNICTVÍ
STAVEBNÍ FYZIKA, DIAGNOSTIKA
moderátor Ing. Libor Zdeněk
moderátor Ing. Ctibor Hůlka
12:30 13:00
Shrnutí poznatků z dopoledního programu
Panelová diskuze vystupujících odborníků
Certifikace budov LEED, BREEAM a hodnocení vlivu stavby na
životní prostředí EIA
Ing. Tomáš Kupsa
Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Ekologie v praxi
Prostupy dřevěných prvků z interiéru do exteriéru ve vlhkých
provozech
Ing. Pavel Štajnrt
13:00 13:30
• Rekonstrukce šikmé střechy administrativní budovy v Praze
Pavel Chlum
• Rekonstrukce obálky budovy MŠ, Tomáš Vrchota
• Dva případy problematických dvouplášťových střech
Ing.
Tomáš Ziegler
Ukázky realizací a vývoje skladeb
• Nefunkční návrh sklady šikmé střechy s parozábranou lehkého
• Požadavky na konstrukce střech halových objektů,
typu, Stanislav Losenický
Ing. Adam Vala
• Rekonstrukce střechy domova seniorů, Ing. Robert Kokta
• Rekonstrukce obvodového pláště budovy CERMAT
•
Drama při rekonstrukci střechy bazénové haly financované z
Ing. Libor Koubek, Evžen Janeček
dotačních programů, Ing. Jiří Filip
• Stavba pobočky Stavebniny DEK v Praze Hostivaři,
• Detaily střešních oken, ing. Tomáš Kafka
Ing. Josef Kurka
• Řešení rekreačního objektu panelovým systémem DEKPANEL, • Příklad zateplení šikmé střechy realizované zdola
Ing.
Jiří Všohájek
další vývoj systému, Radek Urbánek, Dis.
• Hydroizolace spodní stavby
• Realizace šikmé střechy se systémem zateplení TOPDEK a
Ing. Jan Matička
střešní krtinou z přírodní břidlice, Petr Littman
• Řešení hydroizolační koncepce spodní stavby, posouzení podle
• Rekonstrukce povrchů ve veřejných venkovních bazénech směrnice
České hydroizolační společnosti č. 01.,
technickoekonomická rozvaha, Milan Hromádko
Bc.
Martin Hittman
• Další dva případy zkušností s hydroizolačním povlakem bazénu
David Svoboda
• Rychlé a efektivní řešení nástavby provozovny
Ing. Lukáš Klement
• Skladby vegetačních střech, i těch šikmých; Jaroslav Nádvorník
Šikmé střechy s masivní nosnou konstrukcí
Ing. Petr Řehořka
Ing. Ivo Petrášek, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Ing. Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
Petr Mareček, Xella CZ, s.r.o.
WORKSHOP -Praktické ukázky posouzení skladeb v programu
DEKSOFT
Ing. Jan Stašek
13:30 14:00
14:00 14:30
14:30 15:00
15:00 15:30
• Příklad posouzení skladby s podhledem
• Příklad zpracování energetického posudku pro program NZÚ
Navrhování střech podle nových pravidel CKPT
Ing. Libor Zdeněk
Elektronizace smluvních vztahů mezi zákazníkem a projektantem
Možnosti externí spolupráce s programem NEMOPAS
Ing. Radim Mařík
DEKBEER - stavařský pivní festival Místo konání: PVA EXPO PRAHA LETŇANY, Beranových 667, Praha 9 – Letňany
Začátek v 16:00 hod
• Posouzení skladby se zabudovanými tepelnými mosty
Download

Program DEN STAVAŘŮ 2015_změna - konference