SENDVIČOVÁ ŘEŠENÍ
FATRAROOF GREEN
FATRAROOF SOLAR
FATRAROOF THERMO
FATRAROOF GREEN
Skladba zelené střechy
• Výhody zelených střech
•
•
•
•
Estetická a psychologická
Regulace teploty a hluku
Ochrana střešní fólie
snížení nákladů na povrchovou kanalizaci
Volba fólie + certifikace
• Typy vegetační vrstvy
• Extenzivní
• Intenzivní
• Údržba zelené střechy
FATRAROOF GREEN
Schéma FATRAROOF GREEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vegetační vrstva (extenzivní,
intenzivní)
Vegetační substrát
Filtrační vrstva, geotextílie
Drenážní vrstva (od 50 do 100
mm)
Hydroizolační fólie Fatrafol 808 /
818
Tepelná izolace
Parozábrana
Nosná střešní konstrukce
FATRAROOF THERMO
• Skladba sendviče
• Certifikace a Zelená úsporám
FATRAROOF THERMO
FATRAROOF THERMO SP
1.
2.
3.
4.
5.
Fólie FATRAFOL
Netkaná textilie FATRAFEX
Tepelně izolační desky
Parotěsná fólie
Nosná konstrukce
FATRAROOF THERMO
FATRAROOF THERMO MW
1.
2.
3.
4.
5.
Fólie FATRAFOL
Tepelná izolace minerální
Podkladní textílie
Parotěsná fólie
Nosná konstrukce
FATRAROOF THERMO
FATRAROOF SOLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
Flexibilní fotovoltaická fólie na bázi a-Si - FATRASOL
Triple-Junction technologie firmy Uni-Solar
TPO fólie o tloušťce 2,0mm
25-letá garance výkonu (min. 80%)
BIPV řešení, odolnost proti povětrnostním vlivům
Nízká plošná hmotnost, vysoká odolnost
Snadná instalace a „bezúdržbovost“
Kompletní systém
FATRAROOF SOLAR
FATRAROOF SOLAR
1. TPO fólie s fotovoltaickou
vrstvou
2. Minerální tepelná izolace
3. Podkladní textílie
4. Parotěsná fólie
5. Nosná konstrukce
FATRAROOF SOLAR
Technické specifikace fotovoltaické fólie
•
•
•
•
•
•
•
•
Délka:
Šířka:
Podklad:
Barva:
Adhezivum:
Fotovoltaické moduly
Váha
Poměrné zatížení
5,90 m
2,05 m
TPO folie 2,0 mm
světle šedá
adhesivní těsnící kopolymer etylénu a propylénu s mikrobiálním inhibitorem
4 x Uni-Solar PVL 144 W zapojení v sérii
cca 60 Kg
cca 5,0 Kg/ m²
Elektrická specifikace
•
•
•
•
•
•
Nominální výkon Pmp
Napětí naprázdno Voc
Provozní napětí Vmp
Zkratový proud Isc
Provozní proud Imp
Maximální napětí
(STC)
(STC)
(STC)
(STC)
(STC)
576,0 Wp
184,8 V
132,0 V
5,3 A
4,3 A
1000 V
Specifikace záruky
•
•
•
•
Tolerance Pmax :
Záruka výkonu:
Certifikace:
Ochrana proti zasažení proudem:
± 5%
25 let záruka min. 80% nom. výkonu Pmp
IEC 61646 v1, IEC 61646 v2 a 61730, TÜV cert.
Bezpečnostní třída 2 (TÜV)
FATRAROOF SOLAR
Nabídka fotovoltaických fólií FATRASOL
Rozměr
Výkon
•
FATRASOL 576 -
5,90 m x 2,05 m
576 Wp
•
FATRASOL 288 -
5,90 m x 1,025 m
288 Wp
•
FATRASOL 272 -
3,30 m x 2,05 m,
272 Wp
•
FATRASOL 136 -
3,30 m x 1,025 m
136 Wp
DĚKUJEME ZA POZORNOST
WWW.FATRAFOL.CZ
Download

Schéma FATRAROOF GREEN