CYTOGENETICKÉ A FISH VYŠETŘENÍ
NEPŘÍMO PROVÁDĚNÉ TESTY
MATERIÁL:
Číslo
pojištěnce:
Poj.:
Příjmení:
Jméno,
titul:
Samoplátce:
Dg.:
recepce 271 771 790 Jeseniova 101
271 775 408 130 00 Praha 3
271 775 409 [email protected]
fax: 271 772 762 www.omnilab.cz
příjem: 271 775 406
e-mail: [email protected]
periferní krev, stimulace PHA, CpG oligo - 5- 10 ml periferní krve - 3
kostní dřeň - 2 - 3 ml kostní dřeně do zkumavky s transportním mediem *
tkáň tumoru/lymfatická uzlina - (tkáň odebraná za sterilních podmínek do zkumavky s transportním mediem *
parafinový řez
Telefon
pro hlášení statimů:
Odběr
provedl:
periferní krev - 5 - 7 ml periferní krve do zkumavky s transportním mediem *
plodová voda (2x 10-15 ml do sterilní zkumavky PP 15 ml)
tkáň choriových klků (odebraná za sterilních podm. do zk. s fyziologickým roztokem)
adresa
pacienta
jiné - odběr a transport po předchozí dohodě
U cizinců:
Datum
narození:
* zkumavky s transportním mediem dodá laboratoř na vyžádání, vzorky transportovat v den odběru v chladu, nemrazit
K cytogenetickému vyšetření je nutný informovaný souhlas.
Pohlaví:
ONKOCYTOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ
Statim
Klinické informace:
HEMATOLOGIE
Anti Xa
IMUNOLOGIE
5
MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
HCV - kvantifikace
5
ProC Global
MBP
HCV - genotypizace
5
APC resistence
VLŘ Kappa
HBV - kvantifikace
5
Protein C
VLŘ Lambda
HBV - resistence
5
Protein S
Chlamydia trachomatis
Antitrombin
Muži - ranní moč
- výtěr z urethry
- moč odebraná
2 h po posledním močení
Plasminogen
Lupus antikoagulans
APTT LA
APTT Actin
dRVVT
Kaolinový čas
Směsné testy
Konfirmační testy
Ženy - stěr z cervixu
- výtěr z urethry
- moč odebraná
2 h po posledním močení
Ureaplasma species
Muži - výtěr z urethry
Ženy - výtěr z urethry
- stěr z cervixu
Neisseria gonorrhoeae
Muži - výtěr z urethry
Ženy - výtěr z urethry
- stěr z cervixu
Mikrodelece Y chr.
01/14
Muži - výtěr z urethry
Ženy - výtěr z urethry
- stěr z cervixu
Hemochromatóza
BRCA 1,2
HLA-B27
QF PCR: aneuploidie 13, 18,
21, X/Y z choriových klků
ke genetickému vyšetření je
nutný informovaný souhlas
autologní
alogenní
% blastů …………………..
Diagnóza:
Známá
CML
MPD
CLL
NHL
MDS
AML
MGUS/MM
jiné
ALL
Lymfoproliferace
Požadované vyšetření:
jen FISH
Cystická fibróza
Gilbertův syndrom
Sledování (datum předchozího vyšetření)
Léčba
Transplantace
WBCx109/L ………………….
karyotyp
TPMT
Mycoplasma genitalium
Relaps
Suspektní
Celiakie
HPV - stěr z cervixu
Nová diag
Karyotyp a FISH
POSTNATÁLNÍ CYTOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ
Stanovení karyotypu z periferní krve
PRENATÁLNÍ CYTOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ
Klinické informace:
Týden gravidity dle UZ ………………………………
Pohlaví plodu dle UZ:
ženské
Požadované vyšetření:
mužské
nelze stanovit
Stanovení karyotypu z plodové vody
Stanovení karyotypu z tkáně choriových klků
Vyšetření buněk plodové vody metodou FISH na stanovení aneuploidií chromozomů:
13
18
21
X
Y
BIOCHEMIE
ENZYMY
5
1. TRIMESTR
STOPOVÉ PRVKY 5
Vždy samostatný náběr
BIOCHEMIE
HORMONY
DALŠÍ MOČOVÉ ANALYTY
Sbíraná moč- okyselená
PARAZITOLOGIE
5
Kalcitonin
Kyselá fosfatáza
PAPP-A
Lithium
Kys. homovanilová
Estriol
Prostatická kys. fosfatáza
Free-ß HCG
Mikroskopicky
Selen
Kys.vanilmandlová
Testosteron volný
Stolice
GMD
Zinek
Kys. 5-OH-indoloctová
HGH/STH
Lepex-perianální otisk
Dnasa B
Měď
Adrenalin
IGF1
Mangan
Noradrenalin
Gastrin
Antigeny ve stolici
Chrom
Dopamin
Serotonin
Noroviry
AFP
Metanefrin
ACTH
Giardia intestinalis
HCG
Normetanefrin
Renin
2. TRIMESTR
TUMOROVÉ MARKERY
VITAMÍNY
zamezit přístupu světla
Estriol
MOČOVÉ ANALYTY
PSA 3. generace
TPS
KATECHOLAMINY
HE4
Thymidinkináza
Sbíraná moč
Speciálně myté sběrné
nádoby dodá laboratoř
Adrenalin
DALŠÍ
5
Kys. methylmalon.
Vitamin A
Identifikace parazita
Erytropoetin
Červ
LÉKY
5
Vitamin B2
Gentamycin
Vitamin B6
Vankomycin
Výška:
cm
Vitamin B12-aktiv
5
Dopamin
Váha:
kg
Vitamin C
5
Metanefrin
Doba sběru :
h
Vitamin D2
5
Fenytoin
Normetanefrin
Objem moči:
ml
Vitamin D3
5
Karbamazepin
Vitamin E
5
Primidon
PAPP-A
Měď - okyselená moč
Fruktosamin
Zinek
TAS
5
ICTP
Jodúrie
Koenzym Q10
5
Prokalcitonin
Oxaláty - okyselená moč
Sbíraná moč
SAA
ELFO lipidů
Modré víčko –
Na-citrát
Antiepileptika
Fenobarbital
TOXIKOLOGIE
Kys. valproová
Ethosukcimid
Lamotrigin
CDT
Levetiracetam
Imunifixace moče
Olovo
Topiramat
ELFO moče
Olovo - sbíraná moč
Clonazepam
Jednorázový vzorek moči
Kadmium
Rtuť
Benzodiazepiny
VLŘ Kappa
Rtuť - jednorázový vzorek moči
Teofilin
VLŘ Lambda
Hliník-sp.zk.-v laboratoři
Amiodaron
Černé víčko –
Na citrát pro sedimentaci
Informace o spolupracujících laboratořích:
www.omnilab.cz
Další léky
Kortisol
Zelené víčko –
Li-heparin
Hmyz
5
Antibiotika
Vitamin B1
Noradrenalin
zamezit přístupu světla
Fialové víčko –
K3EDTA
Aldosteron
Červené víčko –
aktivátor srážení
Zlaté víčko –
gel + aktiv. srážení
Šedé víčko –
NaF + heparin
7 - průhledné víčko
NaF - EDTA
Download

Nepřímo prováděné testy