Přehled mléčných náhražek
50%
24%
18%
SMI*
protein
tuk
40%
22%
19%
Milkivit Plus
SMO
protein
tuk
50%
22%
18%
Milkivit Formel 35
SMI*
protein
tuk
20%
21%
17%
Milkivit Sprint
Milkivit Prolac
SMO
protein
tuk
SMI*
protein
tuk
20%
21%
17%
0%
21%
16%
Milkivit Eco
SMO
protein
tuk
0%
20%
16%
Milkivit Lac
SMO
protein
tuk
0%
20%
16%
Milkivit Citro
SMO
protein
tuk
25%
21%
17%
Milkivit ImmunStart je
prémiová mléčná krmná směs
pro první tři týdny života od
třetího napojení. Poskytuje
vysokou ochranu proti časným
průjmům a výrazně zlepšuje
zdravotní stav.
Milkivit MA 17 je prémiová
mléčná krmná směs s vysokým
Milkivit Sprint je mléčná
Milkivit Plus je mléčná krmná Milkivit Formel 35 je prémiová
Milkivit Eco je mléčná krmná
obsahem instantního sušeného
krmná směs s obsahem
Milkivit Prolac je prémiová
směs s vysokým obsahem
mléčná krmná směs obsahující
směs na bázi syrovátky a tuků
odstředěného mléka a tuků v
sušeného odstředěného mléka mléčná krmná směs s vysokým
sušeného odstředěného mléka instantní sušené odstředěné
v nejvyšší kvalitě. Vyniká
nejvyšší kvalitě. Obsahuje
a tuků v nejvyšší kvalitě. Vyniká
podílem mléčných složek
a tuků v nejvyšší kvalitě. Vyniká mléko a AktiVITA komplex.
širokou použitelností,
AktiVITA komplex. Milkivit
podílem složek mléčného
syrovátkového původu,
vysokým podílem složek
Zároveň vyniká vysokým
chutností a výbornou
MA17 - jednoduchá příprava,
původu, chutností a výbornou obsahující AktiVITA komplex.
mléčného původu.
podílem mléčných složek.
rozpustností.
vynikající rozpustnost a
rozpustností.
chutnost.
SMI* - sušené mléko v instantní kvalitě (šetrný proces sušení, homogenní jemná struktura, vysoká stravitelnost, vynikající rozpustnost)
Doporučené ředění: 150 g/litr vody v první fázi odchovu (1:6) , 120 - 150 g/litr vody ve druhé fázi odchovu (1:7)
Dávkování: viz. krmné schéma v brožuře (soubor .pdf)
O
IT
R
Milkivit Lammimilk
SMO
protein
tuk
50%
23,5%
23,5%
LA
C
C
LA
O
EC
O
LA
C
R
P
S
P
R
IN
T
35
M
EL
FO
R
LU
S
P
7
1
M
A
IM
M
U
N
ST
A
R
T
SMI*
protein
tuk
Milkivit MA 17
M
M
IM
IL
K
Milkivit
ImmunStart
Milkivit Lac je okyselená
mléčná krmná směs na bázi
syrovátky a tuků v nejvyšší
kvalitě určená zvláště pro
druhou půlku odchovu. Svým
složením podporuje správný
vývoj bachoru.
Milkivit Lammimilk je mléčná
Milkivit Citro je okyselená
krmná směs určená pro
mléčná krmná směs s vyšším
jehňata s vysokým obsahem
obsahem sušeného
sušeného odstředěného mléka
odstředěného mléka a tuků v
a tuků v nejvyšší kvalitě.
nejvyšší kvalitě. Vyniká
Specificky nastavené živiny
vysokým podílem složek
splňují požadavky jehňat.
mléčného původu a širokou
Vyniká vysokým podílem
použitelností.
složek mléčného původu.
Download

Přehled mléčných náhražek