ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY
okres Praha-východ
Metodika DUM: Test určování savců světa
Materiál lze použít u žáků, kteří již mají probrány hlavní skupiny (řády) savců. Do prezentace
byli zahrnuti zástupci, které žáci znají z fotografií své učebnice (VANĚČKOVÁ, Ivana et al.
Přírodopis 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 128
s. ISBN 80-723-8428-7.) Během aktivity jsou promítány fotografie savců, které mají žáci
zařadit do řádu a pojmenovat je rodovým jménem. Test počítá s dvaceti zástupci na žáka.
Žáky lze rozdělit na dvě oddělení (A, B). Do prezentace byly zařazeny záběry, které nejsou
totožné s fotografiemi v učebnici.
Postup
1) Žáci píší na čistý list papíru, do jehož pravého rohu uvedou své příjmení.
2) Protože budou testováni individuálně, rozdělí je učitel na oddělení A a B. Určené písmeno
napíší doprostřed pod horní okraj listu.
3) Učitel spustí PPT prezentaci pojmenovanou: Test určování savců světa.
4) Promítne druhý snímek, kde jsou pokyny pro žáky: Zapiš číslo obrázku. Napiš, do jakého
řádu savec patří. Napiš rodové jméno.
Vzor:
1) hlodavci - potkan
2) šelmy - vlk
3)chobotnatci – slon
atd.
5) Postupně promítne všech dvacet snímků s určovanými savci. Na každý snímek dá
dostatek času.
6) Práce žáků si učitel vybere jako podklad pro hodnocení.
7) Pokud chce učitel zkontrolovat řešení, promítne žákům zbývající snímky prezentace,
které jsou označeny nápisem řešení. Zařazení a jména savců se objevují až na druhé
kliknutí.
Řešení a zdroje
Podle zadání úlohu považujeme za splněnou, pokud je uveden řád a rod.
A1: vejcorodí - ježura australská
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tachyglossus_aculeatus_side_on.jpg
B1: hlodavci - dikobraz obecný http://www.wildafrica.cz/images/animals/413_dikobrazobecny.jpg
A2: letouni - kaloň malajský http://www.biolib.cz/IMG/GAL/159055.jpg
B2: sudokopytníci - daněk skvrnitý http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/danekskvrnity-2516.jpg
A3: šelmy - lasice kolčava http://cdn1.arkive.org/media/1E/1E2F8B04-9E0F-4DC2-8D00CBDA8A71F126/Presentation.Medium/Weasel-on-hind-legs-eating-berries.jpg
B3: vačnatci - koala medvídkovitá http://deography.com/images/koala.jpg
A4: kytovci - kosatka dravá http://zivazeme.cz/images/kosatka-drava06.jpg
B4: zajíci - králík divoký http://www.biolib.cz/IMG/GAL/144349.jpg
A5: sudokopytníci - lama guanako http://www.biolib.cz/IMG/GAL/24191.jpg
B5: primáti - lemur kata http://www.biolib.cz/IMG/GAL/2792.jpg
A6: sudokopytníci - muflon evropský http://www.naturfoto.cz/muflon-fotografie-12467.html
B6: primáti - orangutan sumaterský
http://www.dk.co.uk/static/html/features/rainforest/images/L-newmonkey3-x280RD094.jpg
A7: lichokopytníci - osel domácí http://www.biolib.cz/IMG/GAL/39332.jpg
B7: šelmy - panda velká
http://www.konicaminolta.com/kids/endangered_animals/library/field/img/gpanda_img01-l.jpg
A8: chudozubí - pásovec velký http://www.arkive.org/giant-armadillo/priodontes-maximus/
B8: primáti - pavián babuin http://www.forestryimages.org/images/768x512/4321002.jpg
A9: hmyzožravci - rejsek obecný http://www.naturfoto.cz/fotografie/andera/rejsek-obecny3806.jpg
B9: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/96682.jpg
A10: lichokopytníci - tapír čabrakový
http://blogs.up.ac.za/weblog/media/Malayan%20Tapir(1).jpg
B10: ploutvonožci - tuleň obecný
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Phoca_vitulina_he.jpg
A11: hlodavci - dikobraz obecný
B11: šelmy - lasice kolčava
A12: vačnatci - koala medvídkovitá
B12: vejcorodí - ježura australská
A13: primáti - lemur kata
B13: letouni - kaloň malajský
A14: sudokopytníci - daněk skvrnitý
B14: sudokopytníci - lama guanako
A15: primáti - orangutan sumaterský
B15: kytovci - kosatka dravá
A16: zajíci - králík divoký
B16: sudokopytníci - muflon evropský
A17: primáti - pavián babuin
B17: lichokopytníci - osel domácí
A18: šelmy - panda velká
B18: chudozubí - pásovec velký
A19: hlodavci - sysel obecný
B19: lichokopytníci - tapír čabrakový
A20: ploutvonožci - tuleň obecný
B20: hmyzožravci - rejsek obecný
Download

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY