Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra fyzické geografie a geoekologie
Horní tok Svratky
po soutok s Břimovkou
Metody ve fyzické geografii I.
Václav ČERNÍK
2. UBZM
ZS 2012/2013
1. Mapa povodí
2. Plocha povodí
Celková plocha povodí horního toku Svratky je 10,81 km2.
Plocha jednotlivých přítoků:








PA = 0,606 km2
PB = 0,950 km2
PC = 1,379 km2
PD = 0,527 km2
PE = 0,953 km2
PF = 0,373 km2
PG = 0,209 km2
PH = 0,661 km2
Plochy povodí byly zjištěny ArcGIS 10.0.
Kruhový graf vývoje povodí horního toku Svratky
Svratka l.
2,148 km²
Svratka p.
3,006 km²
Svratka p.
Přítok G
Přítok B
Přítok A
Přítok H
0,661 km²
Přítok C
Přítok F
0,373 km²
Přítok G
0,209 km²
Přítok E
0,953 km²
Přítok D
0,527 km²
Přítok B
0,950 km²
Přítok D
Přítok E
Přítok F
Přítok H
Přítok C
1,379 km²
Přítok A
0,606 km²
Svratka l.
3. Tvar povodí
Gravelliův koeficient
√
√
Charakteristika povodí
Povodí je vějířovité.
Koeficient souměrnosti plochy povodí
4. Výškopisné poměry povodí
Převýšení
Sklon povodí
√
√
Sklon povodí jednotlivých přítoků
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Hypsografická křivka
Hypsografická křivka
interval vrstevnic 10 m
820
Nadmořskáá výška [m n. m.]
800
780
760
740
720
700
680
660
640
0
1
2
3
4
5
6
7
Plocha povodí [km2]
5. Říční síť
Řádovost toku
Absolutní řád toku Svratka: 4
Řád toku Svratka v povodí podle Strahlera: 3 (v závěrovém profilu)
Hustota říční sítě
Tvar uspořádání říční sítě
Listovité
8
9
10
6. Vodní tok
Rozvinutý podélný profil horního toku Svratky
Nadmořská výška [m n. m.]
780
Svratka
760
Přítok A
740
Přítok B
720
Přítok C
700
Přítok D
680
Přítok E
660
Přítok F
640
Přítok G
7
6
5
4
3
2
Vzdálenost od závěrového profilu [km]
1
0
Přítok H
Download

Metody ve FG - Horní tok Svratky