PŘEDSTAVUJEME
Původní kulovnice Rössler
Titan 6 má na přání zákazníka zkrácenou hlaveň
Titan přišel
o kus hlavně
Puškař Erich Rössler z rakouského Kufsteinu, v roce 1996 zakladatel stejnojmenné rodinné firmy, uplatnil při konstrukci svých kulovnic řady Titan pragmatickou filozofii, když se rozhodl neobjevovat, jen vylepšovat objevené. A spolu s tím nabízet na trhu technicky zajímavé, bezchybně zpracované a dobře vypadající pušky.
Text: Jiří Knotek, foto: Martin Jansa
T
rend v loveckých zbraních si žádá především pušky o cosi více než jen kvalitní,
skýtající možnost co nejjednodušší výměny hlavní pro další ráže, a přitom cenově
dostupné nimrodské většině. Toho se Erich
Rössler do své nedávné smrti držel, a stejně tak
to dnes praktikuje ve firmě i jeho syn.
Výrobu loveckých kulovnic řady Titan zahájili ve firmě Rössler Waffen GmbH pět let po
jejím založení v roce 2001 a účelové myšlení
se projevilo hned: To nejlepší, co pro pušky
na trhu již léta existovalo, se prostě nesnažili
za každou cenu sami vyrobit a stavět k tomuto
účelu drahé výrobní linky, nýbrž se je rozhodli
jednoduše koupit a dovézt. Například hlavně
provenience Lothar Walther nebo pažby z kvalitního dřeva od italských výrobců – že na nich
není co vylepšovat, ví většina zbrojovek. Ostatní komponenty, ty nejpodstatnější na zbraních,
už ale mají punc a originalitu značky Rössler.
Výrobců loveckých kulovnic s otočným odsuvným závěrem je spousta a vydobýt si mezi nimi
renomé není ani pro velké firmy jednoduché,
pro ty malé mnohdy ani možné. Ale protože, jak
známo, výjimky potvrzují pravidla, Erich Rössler
to dokázal a jeho kulovnice Titan 3 a Titan 6 (čí-
selné značení je informací o počtu uzamykacích
ozubů na hlavě závěru) zná a uznává lovecká veřejnost v Evropě a několik let už i v celém světě.
Jejich výjimečnost spočívá ve velmi vydařené
konstrukci, kde na prvním místě stojí uzamykání
závěru do hlavně a vyměnitelnost hlavní různých
ráží v jednom systému.
Alternativa pro lov i sport
Kulovnice řady Titan 6 se nám na pultu pražské prodejny Renesance představila v poněkud
jiné podobě, než bývá zvykem – se zkrácenou
těžkou (varmintovou) hlavní pro lov i sportovní střelbu. Rössler řadu Titan 6 běžně nabízí v modelech Standard, Luxus, Exklusive,
a to i v provedení s klasickým plným „stutze“
zapažením. Některé modely jsou určeny i pro
levoruké střelce a v nabídce má samozřejmě
i kulovnice pro sportovní střelbu s těžkou hlavní a s plastovou pažbou.
Naše zkrácená verze opakovačky Titan 6 však
nezměnila tvář u Rösslerů, nýbrž v dílně Radka
Jirkovského z firmy Renesance coby alternativní krátká varianta přesné lovecké zbraně a zakázka pro zájemce z řad sportovních střelců.
„Tato zkrácená varianta v ráži .308 Winchester vznikla ze sportovní zbraně s varmintovou
těžkou hlavní,“ vysvětluje Radek Jirkovský.
„Má dřevěnou pažbu s vysokou lícnicí, ergonomicky skvěle udělaná je velká pistolová rukojeť s takzvaným čočkovitým tvarem, skvěle
zapadajícím do dlaně a umožňujícím vynikající
pevný úchop. Výrazné zesílené předpažbí odlehčuje řada podélných otvorů. Hlaveň není
kanelovaná, nemá pevná mířidla, její běžná
délka bývá jedenašedesát centimetrů. My tyto
varminty upravujeme podle požadavků na
krátké kompaktní lovecké pušky, aniž by samozřejmě nějak utrpěla preciznost a přesnost
střelby. Vznikne prostě krátká, velmi přesná
a dá se i říci, že odstřelovací puška.“
Kratší, ale přesnější hlaveň
Upravená opakovačka Titan 6 má hlaveň zkrácenou na 20 palců (50 centimetrů), a dá se s ní
proto při střelbě a v terénu či na posedu mnohem lépe manipulovat. Střelba z ní je vzhledem
k těžké hlavni a k její vyšší hmotnosti, než mají
klasické lovecké zbraně (u běžných ráží kolem
tří kilogramů), značně komfortnější.
 Upravená opakovačka Titan 6 má hlaveň zkrácenou na dvacet
palců, a dá se s ní proto mnohem lépe manipulovat
18
18-20_predstavujeme.indd 18
2.5.2013 17:34:58
PŘEDSTAVUJEME
„V ráži .308 Winchester je průběh výstřelu
příjemný a mám vyzkoušeno, že i při této délce
hlavně je přesnost zbraně do tří set metrů plně
dostačující. Dosahovali jsme s ní na této vzdálenosti v cíli soustřelu kolem tří, dvou a půl až
dvou centimetrů, na což má vliv i vnitřní úprava
hlavně, lapování, které rovněž dělám. K úpravě hlavně patří i zafrézování ústí. Svým dílem
k přesnosti přispívá i doladěná spoušť, protože
u zbraní Rössler je laditelný odpor spouště běžně možný,“ vypočítává Jirkovský. „Vzato kolem
a kolem se takto z původní sportovní opakovačky Titan 6 stala opravdu příjemná kompaktní
krátká lovecká kulovnice, která splňuje veškeré
standardy. V případě precize a hmotnosti se dá
mluvit bez nadsázky i o nadstandardu.“
Radek Jirkovský ví, co mluví, a ti, kdož mají
od něj zkrácenou pušku pro lov či sportovní
střílení, by mohli nejlépe vyvrátit zaužívanou
chiméru, že kratší hlaveň musí být při střelbě na
velké vzdálenosti apriori méně přesná než hlaveň dlouhá. V praxi je to ale tak, že čím menší
je při výstřelu amplituda kmitů na ústí hlavně,
jež nepříznivě ovlivňuje vnitřní balistiku střely,
tím je hlaveň přesnější. Těžká krátká hlaveň pak
tuto kmitovou amplitudu významně neguje.
oBjednAt lZe i nApínÁčeK
Silnou stránkou opakovacích kulovnic Rössler je
jejich nízká hmotnost, k níž přispívá pouzdro závěru vyráběné z lehké slitiny. Zásobníková šachta s postranními hmatníky záchytu zásobníku
a lučík jsou vylisované z jednoho kusu plastu.
Spoušťové ústrojí kulovnic Titan 3 a Titan 6
je oproti původnímu již tak velmi dobrému ještě dále zdokonaleno co do komfortu vlastního
spouštění a do zbraně se montuje jako celek. „Ke
spoušťovému mechanismu a pojistce lze uvést,
že spoušť je takzvaná klasická rychlospoušť bez
napínáčku, objednat si však lze i model s napínáčkem. Spoušť bez napínáčku se vyznačuje
hladkým chodem s nízkým odporem, který je
možné, jak už jsem uvedl, doladit. O modely
s napínáčkem byl za dobu, co tuto značku prodáváme, zájem jen ve dvou případech. Standardní spoušťové ústrojí se spouští bez napínáčku
je propojené s třípolohovou pojistkou na krku
pažby,“ podotýká prodejce.
Běžec pojistky v zadní poloze zbraň zajišťuje
celkově, ve střední také zajišťuje, avšak závěr je
možné odsunout a případně tak vyjmout bezpečně náboj z nábojové komory. Běžec v přední
poloze hlásí odjištěno.
lem pro ně zpravidla bývá turecký, španělský či
jiný, vždy však velmi kvalitní ořech.
ZAMYKÁní do hlAvně
Kulovnice Titan 6 má osvědčenou konstrukci
uzamčení válcového otočného závěru typu Mauser, jak se říká „přímo do hlavně“, a to šesti uzamykacími ozuby seřazenými po třech ve dvou
řadách za sebou na obvodu závěrového čela.
Přesněji řečeno, závěr uzamyká do drážek
v zadní válcové části hlavně, která je konstrukčně řešena samostatně. Na čele závěru se nacházejí rovněž krátký vytahovač a odpružený vyhazovač, uvnitř závěru je uložen plovoucí úderník. Závěr se dá rozebrat bez nářadí vytočením
hlavy a vysunutím z bajonetového zámku.
Válcová část s vnitřními uzamykacími drážkami je na hlaveň adaptována pomocí závitu.
Sevřením čela pouzdra závěru je v něm hlaveň pevně fixovaná, což spolehlivě jistí dvě 
Pažba s německou
lícnicí a silikonovou
botkou svěle sedí v rameni
Výrazná pistolová rukojeť takzvaně
čočkovitého tvaru a zdrsněná rybinou sedí
v každé dlani opravdu jako přilepená
Takzvaná rychlospoušť
bez napínáčku má
laditelný odpor, jak je
u zbraní Rössler běžné
Spoušť bez napínáčku je propojená s třípolohovou pojistkou, která
je na snímku v pozici odjištěno
něMecKÁ pAŽBA Z itÁlie
Pouzdro závěru z lehké slitiny je zasazené do
jednoduché, více než co jiného především účelně tvarované pažby s předpažbím. Základním typem pažby u kulovnic Rössler Titan 6 je německá
pažba s rukojetí a s lícnicí se silnou silikonovou
botkou na konci. Je vyráběna v pěti typech v provedení: standardním, luxusním, exkluzivním,
s polovičním nebo plným zapažbením.
Tyto typy se od sebe liší tvarem lícnice a kvalitou použitého dřeva. Vznikají v italském designérském studiu, což se projevuje na jejich
elegantním tvaru, v Itálii se i vyrábějí. Materiá-
19
18-20_predstavujeme.indd 19
2.5.2013 17:35:03
PŘEDSTAVUJEME
skrutky s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou. Tento systém umožňuje rychle a bez komplikací vyměnit hlaveň za jinou s jinou ráží.
Zuby závěru se při nabíjecím cyklu otáčejí
v úhlu 60 stupňů, závěr celkově má rychlý, bezchybný, dokonale plynulý a tichý chod. Tím, že
závěr uzamyká takzvaně přímo do hlavně, tlaky
vzniklé při výstřelu se rozkládají pouze v prostoru mezi hlavní a čelem závěru a nikde jinde. To
dovoluje výrobci vyrábět pouzdro závěru z lehké slitiny, protože tato část zbraně plní pouze
roli minimálně namáhaného nosníku, v němž
se pohybuje závěr, nikoliv roli nárazníku tlaků.
Zúročení letitých zkušeností
Erich Rössler se práci puškaře věnoval téměř
padesát let a pracoval jako konstruktér roky
u firem Mauser a Voere. Posledně jmenovaná
společnost vyráběla pušku Titan 2, kterou od
ní zbrojovka Mauser odkoupila a předělala na
pušku Mauser model 1994.
V roce 1996 založil E. Rössler konečně vlastní firmu, v níž zpočátku opravoval a na lovecké
přestavoval vojenské Mauserovy opakovačky
a posléze se rozhodl vyrábět vlastní kvalitní
opakovací lovecké pušky.
Když pak u Mauserů s výrobou modelu 1994
skončili, koupil od nich práva na zbraň a aplikoval na ni všechny své dosud nevyužité nápady. Podle svého záměru změnil systém uzamykání do hlavně, s nímž pracoval i u firmy Voere.
Zdokonalil jej a u svých zbraní ke spokojenosti
jejich příznivců i naplno využil.
Méně doteků, více přesnosti
Zkrácená kulovnice Rössler Titan 6 je od Radka Jirkovského osazena ocelovou weaverovou
lištou, na níž se montuje podle uvážení puškohled. Od výrobce jsou jinak na pouzdru
závěru kulovnic Titan 6 již předvrtané otvory
pro montáž. „Ponejvíce tyto zkracované pušky
osazuji puškohledy 5 – 20 x 50 Vixen, které se
při střelbě na přesnost na tři sta metrů dobře
osvědčily,“ říká prodejce.
Na zásobníku zbraně jsou označeny ráže nábojů, které do něj jdou vkládat:
.243 a .308 Winchester, 6,5 x 57, 6,5 x 65,
8 x 57 JS, 7 mm-08 Remington, což ale také
znamená, že při použití hlavní pro tyto ráže se
nemusí zároveň měnit i závěr.
„Fakt, že puška v tomto provedení nemá velký zpětný ráz a nekope, z ní dělá vhodnou zbraň
i pro střelbu na velkou vzdálenost. Jedním z důvodů je, že střelec, když se s ní naučí, z ní už
nemá strach. Přestane se bát, jak moc ho kopne,
a může se soustředit nerušeně na míření,“ soudí
Radek Jirkovský. „Řeknu to asi takto: Puška se
velice dobře drží, výstřel je takzvaně kultivovaný, ale čím méně se jí střelec dotýká, tím menší
chybu na ni přenáší a o to je přesnější. Jistě, člověk by měl mít bezesporu ke zbrani, z níž střílí,
vždy nějaký respekt. Jelikož je ale v tomto provedení skutečně velice příjemná, naučí se s ní
a bude schopen s ní bez problému střílet na dvě
stě, dvě stě padesát metrů i třeba na škodnou.
Nechá se s ní lovit černá či vysoká zvěř do tří set
metrů naprosto bez problémů,“ dodává. 
Pouzdro závěru disponuje otvory
pro instalaci optiky, v tomto případě na dlouhou weawer lištu
Zesílené originální předpažbí je
ventilované podélnými otvory
kvůli odlehčení a dává pušce
zpředu spolehlivý robustní vzhled.
Má však vliv i na ochlazování
a úchop zbraně.
Na zásobníku jsou vypsány ráže
pro něj použitelných nábojů.
Zásobníková šachta s postranními
hmatníky záchytu zásobníku
a lučík jsou vylisované z jednoho
kusu plastu.
Technické údaje
Opakovací kulovnice Rössler Titan 6 ráže
.308 Winchester se zkrácenou dvacetipalcovou
varmintovou hlavní a s puškohledem
5–20 x 50 Vixen, naladěná a nastřelená na náboje se střelou o hmotnosti 168 grainů
Ráže
.308 Winchester
Délka hlavně
50 cm
Celková délka
103 cm
Hmotnost
3,7 kg
Kapacita
zásobníku
3+1
20
18-20_predstavujeme.indd 20
2.5.2013 17:35:06
Download

TiTan přišel o kus hlavně