VÝPOČTY HUSTOTY
m
ρ.V
m = ρ.V
ρ=m:V
V=m:ρ
Jednotky:
m – hmotnost (kg)
V – objem (m3)
ρ – hustota (kg/m3)
ŘEŠENÉ PŘÍKLADY:
1. Z jakého druhu dřeva je těleso o objemu 0,00007 m3 a hmotnosti 49 g?
V = 0,00007 m3
m = 49 g = 0,049 kg
ρ = ? (kg/m3)
ρ=m:V
ρ = 0,049 : 0,00007
ρ = 700 kg/m3
Těleso má hustotu 700 kg/m3 a je z dubového dřeva.
2. Vypočítejte hmotnost 4,5 m3 suchého písku.
V = 4,5 m3
ρ = 1500 kg/m3
m = ? (kg)
m = ρ.V
m = 1500.4,5
m = 6750 kg
Hmotnost 4,5 m3 suchého písku je 6750 kg.
3. Vypočítejte objem lidského těla o hmotnosti 44 kg, jestliže je jeho průměrná hustota 1100
kg/m3.
ρ = 1100 kg/m3
m = 44 kg
V = ? (m3)
V=m:ρ
V = 44 : 1100
V = 0,04 m3
Objem lidského těla o hmotnosti 44 kg je 0,04 m3.
PŘÍKLADY NA PROCVIČENÍ:
Potřebné hustoty vyhledejte v tabulkách F10 (str. 91-92) a Ch1 (str. 116-118)
1. Z jakého kovu je těleso o objemu 58,14 cm3 a hmotnosti 0,5 kg? Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.
2. Vypočítejte hustotu kovu, jehož odlitek má při objemu 1,5 m3 hmotnost 11,7 t.
3. Měděný váleček má hmotnost 547,4 g. Urči jeho objem.
4. Jakou hmotnost má 420 cm3 rtuti?
VÝSLEDKY:
1. 8600 kg/m3 – mosaz
2. 7800 kg/m3
3. 0,000061 m3 = 61 cm3
4. 5,67 kg
Download

m = ρ.V ρ = m : V V = m : ρ