Název kurzu
Bentley InRoads/PowerCivil – Modelování (1 denní)
Popis
Kurz je zaměřen na jednu část InRoads produktů – modelování nové vozovky pomocí šablon a návrhu cesty. Účastníci se
seznámí se základními postupy při vytváření šablon příčných řezů. Vyrobí si vlastní šablonu pro běžně používaný příčný řez
a naučí se vytvářet varianty svahování dle ČSN. Druhá část školení pokrývá kompletní nástroje Návrhu cesty - od založení
varianty modelování, přes připojení šablon, nastavení klopení, rozšíření, nastavení nezávislého řízení až po vytvoření
výsledného terénu. Součástí školení je i nastavení stylů pro správné zobrazení, vykreslování a popisy pomocí stylů.
Zaměřeno na produkt
InRoads 08.11. Informace jsou v plném rozsahu aplikovatelné i na odvozené produkty:
Bentley PowerCivil for Country, Bentley Rail Track.
Pro koho je kurz určen?
 Projektanti, kteří řeší projekty liniových staveb v intravilánu a extravilánu pomocí příčných řezů. (oblast pozemního
stavitelství, architektury, dopravního projektování, urbanismu, …)
 Uživatelé, kteří nemají čas bádat metodou pokus-omyl
Požadované znalosti
Základní znalosti práce s PC a prostředím MS Windows, základní znalost CAD prostředí (MicroStation nebo AutoCAD),
základní znalost použití geometrie a práce s DTM. Není nutná detailní znalost ostatních částí InRoads - můžete se stát ve
vaší firmě speciality pouze v této oblasti.
Délka
1 den
Přínosy
Pochopení základních pojmů tvorby šablon, schopnost vytvářet různé varianty svahování. Pochopení a procvičení
základních nástrojů modeláře liniové stavby. Pochopení nastavení pro přehledné zobrazování a popisů v příčných řezech.
Uživatel po absolvování kurzu bude schopen vymodelovat liniovou stavbu v návaznosti na okolní terén a pokládat fundované
dotazy na technickou podporu.
Průběh kurzu
Školení probíhá formou aktivního školení v počítačové učebně. Každý účastník kurzu sedí u jednoho počítače a na cvičných
datech prochází látku vysvětlovanou lektorem. Kurz je vedený lektorem předvádějícím postupy a data centrálně pomocí
promítacího zařízení.
Kurz je určen pro max. počet 8 účastníků.
Kurz je možné absolvovat i na pracovišti zákazníka. Je ale požadována samostatná místnost s potřebným vybavením –
projektor pro lektora a potřebný počet pc (každý účastník sedí u jednoho pc).
Rámcový obsah kurzu












Základní datový model InRoads, pojmy DTM, popis základních vlastností prvků DTM, filtry prvků DTM
Popis a nastavení preferencí, Správce stylů a symboliky
Skladba knihovny, skladba řezu
Body a vazby bodů, práce s komponentami
Tvorba šablony - obecné postupy a ovládání, import z výkresu nebo staršího formátu (tml)
Návrh cesty - ovládání dialogu
Vkládání šablon a řešení přechodů šablon
Nezávislé řízení bodů (trasy, klopení, rozšíření,…)
Sekundární trasy
Vytvoření výsledného modelu
Řezy a komponenty
Výpočty kubatur - z příčných řezů, xml výpisy komponent
VARS BRNO a.s., Kroftova 80c, 616 00 Brno, tel: +420 531 022 111, email: [email protected], www.vars.cz, www.dopravniinfo.cz
Download

Bentley InRoads/PowerCivil – Modelování (1 denní)