vzdělávací materiál: EU III/2-9
vypracoval: Mgr. Jan Kocar
dne 8. 10. 2011
Výukový materiál je určen pro žáky 5. – 9. ročníku.
Vzdělávací oblast - informatika
POUŽITÍ TABULÁTORU:
jméno:
ročník:
datum:
1. Tabulátory:
Tabulátory nám slouží k zarovnání textu v určité části stránky. Ve Wordu máme tyto tabulátory: levý,
středový, pravý, desetinný, svislá čára, odsazení prvního řádku a předsazení.
Tabulátory:
Na obrázku vidíme text zarovnaný níže popsanými tabulátory
a)
Levý – zarovná text od tabulátoru doprava
1
b)
Středový – zarovná text vzhledem k tabulátoru na střed
c)
Pravý - zarovná text vzhledem k tabulátoru doleva
d)
Desetinný – zarovnává text doleva, od desetinné čárky zarovná vše doprava
od značky tabulátoru
e)
Svislá čára – na pozici bude vytvořena svislá čára
f)
Odsazení prvního řádku – provede odsazení prvního řádku v odstavci
g)
Předsazení – předsadí první řádek
2. Vlastní nastavení tabulátorů:
a)
V levé části horního (vodorovného) pravítka najdi čtvereček (na obrázku
je zakroužkovaný), kde je zobrazen aktuálně používaný tabulátor. Klikni na
čtvereček a pozoruj změny typu tabulátorů.
b)
Klikej tak dlouho, dokud nezvolíš typ tabulátoru – Levý.
c)
Klikni jednou na pravítko levým tlačítkem myši v místě, kam chceš
tabulátor umístit.
d)
Na pravítku se zobrazí symbol tabulátoru. Stiskni na klávesnici klávesu Tab
– kurzor se přemístí na pozici tabulátoru a text bude zarovnán podle typu
tabulátoru (v tomto případě vlevo). Pozici tabulátoru můžeš měnit jeho
přetažením myší.
3. Postup opakuj pro všechny typy tabulátorů a pozoruj změny v zarovnání
textu.
4. Zhodnoť svou dnešní práci. Nehodící se hodnocení vymaž.
Umím:
výborně
dobře
neumím
Použité obrázky jsou vlastnoručně pořízené snímky monitoru.
Výukový materiál je určen jako příprava na hodinu informatiky. Žáci si materiál zkopírují ze
serveru do svého počítače a pracují s ním samostatně. Prakticky si procvičují vysvětlovanou
látku. Vyučující koordinuje práci, pomůže žákům, kteří mají problém s porozuměním
čtenému textu. Žáci jsou nuceni aktivně pracovat s psaným textem, učí se mu porozumět a
jsou vedeni k samostatnosti.
2
Download

EU III2-9