KLÁVESNICE
Esc- escape - Zrušení poslední operace, útěk.
Tabulátor - slouží k rozdělení řádku na stejné vzdálenosti v editoru. V exploreru posunuje po okénkách
a zpět je shift - tabulátor.
Caps Lock - velká písmena, na diakritickém řádku velká diakritika.
Shift - podržení - velká písmena na diakritickém řádku čísla.
Ctrl - Control + nějaké písmeno (znak) - je nějaká funkce
Klávesa Windows (létající okno) - nabídka start (d – všechno se schová do lišty ,l – odhlášení, r –
spustit, e – spustí aplikaci počítač (průzkumník)).
Alt + písmeno vyvolá menu v aplikacích, samotné alt zobrazí lištu nabídek.
Mezerník - je prázdný znak, spacebar, mezera.
Kontextové menu - doplňkové menu - Pravé tlačítko myši.
Enter - nový odstavec, v textových editorech, procesorech, odrážky, nadpis, a nebo potvrzeni či vstup.
Backspace - Zpět> MAZÁNÍ maže vše vlevo.
Delete - maže vpravo včetně pozice kurzoru.
Insert - přepis textu nebo vkládání textu.
Print Screen - sejmutí obrazovky, Print Screen +ctrl - sejmutí celé obrazovky, Print Screen + alt –
sejmutí otevřeného okna/dialogu.
Pohybové klávesy
Home - začátek řádku v dokumentu.
End - konec řádku v dokumentu.
Page Up - o viditelnou část nahoru
Page down - o viditelnou část dolů
Šipka vpravo - o znak vpravo
Šipka vlevo - o znak vlevo
Šipka nahoru - o řádek nahoru
Šipka dolů - o řádek dolů
ctrl +home - Na první znak, řádek celého dokumentu
ctrl + end - na konec celého dokumentu
ctrl + page up - o celou stránku nahoru
ctrl + page down - o celou stránku dolů
ctrl + šipka vpravo - po slovech vpravo
ctrl + šipka vlevo - po slovech vlevo
ctrl + šipka nahoru - po odstavcích nahoru
ctrl + šipka dolů - po odstavcích dolů
Všechny pohybové klávesy s klávesou Shift provádějí výběr do boku.
MYŠ
Pravé tlačítko myší - když klikneš jednou kontextové (doplňkové) menu.
Levé tlačítko myší - 1x položí kurzor na místo kde jsme klikli.
Levé tlačítko myší - 2x rychle - otevřít, potvrdit, v textu vybere slovo.
Levé tlačítko myší - 2x pomalu - přejmenování (F2)
Levé tlačítko myší - 3x rychle - v textu vybere a zamodři celý odstavec
Rolovací tlačítko myši - zmačknutím se pohybuje pomocí celé myši
Num Lock - zapíná a vypíná numerickou klávesnici
Download

KLÁVESNICE Esc- escape - Zrušení poslední operace