Obor Agropodnikání, odborné zaměření Chov koní a jezdectví
Ředitelka školy stanovila pro školní rok 2011/2012 tyto povinné maturitní předměty:
Profilová část:
Odborné zemědělské předměty
Chov koní a jezdectví
Praxe
Forma zkoušky:
Odborné zemědělské předměty:
Chov koní a jezdectví:
Praxe:
ústní
ústní
kombinace praktické zkoušky
a obhajoby maturitní práce před
zkušební maturitní komisí včetně
audiovizuální prezentace a
obhajoby v cizím jazyce
Tématické celky k maturitní zkoušce
z předmětu
ODBORNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY
školní rok 2011-2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Pěstování ozimé pšenice
Pěstování ječmene
Pěstování lnu
Pěstování ovsa
Pěstování ozimého žita
Pěstování luskovin
Pěstování ozimé řepky
Pěstování máku
Pěstování okopanin
Pěstování víceletých pícnin
Pěstování jednoletých pícnin
Šlechtění a semenářství
Ekologické zemědělství
Chov hrabavé drůbeže
Chov prasat – obecné zásady
Reprodukce v chovu prasat
Odchov selat
Chov prasnic
Výkrm prasat a produkce vepřového masa
Chov ovcí a koz
Plemena skotu, kategorie skotu
Reprodukce skotu
Odchov telat a jalovic
Chov dojnic, produkce mléka
Chov krav BTPM
Výkrm skotu a produkce hovězího masa
Tématické celky k maturitní zkoušce
z předmětu
Chov koní a jezdectví
školní rok 2011-2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Význam chovu koní
Kostra koně
Morfologické vlastnosti I.
Morfologické vlastnosti II.
Povaha a chování koní - etologie koní
Péče o koně - ošetřování koní
Kování a podkování koní
Zooveterinární péče o koně I.
Zooveterinární péče o koně II.
Výživa a krmení koní
Odchov koní
Předvedení a lonžování koně
Reprodukce koní
Mechanika pohybu koně
Charakteristika plemen koní v ČR a ve světě
Organizace chovu koní v ČR
Výkonnostní zkoušky koní
Dotační politika v chovu koní v ČR
Plemenitba koní
Organizace jezdeckého sportu v ČR
Výstroj jezdeckého koně
Psychické a fyzické požadavky na jezdce, úbor jezdce
Sed jezdce, nasedání a sesedání
Pomůcky jezdce a využití pomůcek
Základní výcvik jezdce
Zkouška základního výcviku jezdce
Tématické celky k maturitní zkoušce
z předmětu
PRAXE
školní rok 2011-2012
Praktické dovednosti:
1.
Stroje pro dopravu
2.
Stroje pro zpracování půdy
3.
Stroje pro setí
4.
Stroje pro ochranu a hnojení
5.
Stroje pro sklizeň
6.
Stroje pro úpravu krmiv
7.
Stroje pro dojení
8.
Stroje pro krmení
9.
Stroje pro odkliz exkrementů
10. Konstrukce strojů
11. Materiály strojů
12. Konstrukce staveb
13. Pěstování obilovin
14. Pěstování krmných plodin
15. Pěstování olejnin
16. Pěstování okopanin
17. Poznávání rostlin a jejich chorob
18. Ochrana rostlin
19. Výživa rostlin
20. Inventura porostů
21. Růstové fáze rostlin
22. Genetika
23. Osevní postupy
24. Ekologické zemědělství
25. Dotační politika
26. Krmení a ošetřování malých zvířat
27. Krmné dávky a jejich výpočty
28. Chov skotu, označování zvířat a evidence
29. Chov koní a evidence
30. Chov prasat, evidence a krmení
31. Zjišťování zdravotního stavu hospodářských zvířat
32. Netradiční chovy
33. Stavby a technologie pro hospodářská zvířata
34. Dojení a péče o mléko
35. Zpracování živočišných produktů
36. Výpočty kubatur zemědělských staveb
37. Výpočty a odhady sklizně
Praktické dovednosti v chovu koní a jezdectví:
1.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Výstroj na koně
2.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Lonžování koně
3.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Celoroční krmný plán
4.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Předvedení koně
5.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Jednotlivé části těla koně
6.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Měření a vážení koní
7.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Předvedení koně
8.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Jednotlivé části těla koně
9.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Identifikace koně-výžehy
10.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Měření a vážení koní
11.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Lonžování koně
12.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Celoroční krmný plán
13.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Zdraví koně
14.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Údržba a ošetřování výstroje
15.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Barvy koní s vrozenými odznaky
16.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Reprodukce koní
17.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Druhy pomocných otěží
18.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Průkaz původu koně, evidence koní v ČR
19.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) První pomoc člověku a koni
20.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Vedení jezdeckého centra
21.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Zacházení s mladými, či temperamentními nebo zkaženými koňmi
22.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Přeprava koní
23.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Krmení koní
24.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Průkaz původu koně, evidence koní v ČR
25.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Pedagogická práce v jezdectví
26.
A) Předvedení jízdárenských cviků. Drezurní úloha Z1 nebo Z2
B) Poporodního ošetření klisny a hříběte
Download

Obor Agropodnikání, odborné zaměření Chov koní