1
Česká hipiatrická společnost
Protokol vyšetření koně při koupi
Datum: ___________ Místo: _____________________
______________________
Kupující
Prodávající
Veterinář
Jméno
Příjmení
Adresa
Tel.
Identifikace koně
Jméno:
Datum nar.
q hřebec
q klisna
q valach
Pohlaví:
Předpokládané využití koně:____________________
Plemeno:
Barva:
Mikročip č.:
Výžeh:
____________________________
Rozsah vyšetření požadovaných kupujícím
q klinické vyšetření
q rentgenologické vyšetření 12 snímků
q ultrasonografické vyšetření
q endoskopické vyšetření q rentgenologické vyšetření 14 snímků
q hematologické a biochemické vyšetření
q test zakázaných látek
q rentgenologické vyšetření jiné:_______________________________________________
q jiná vyšetření ___________________________________________________________________________________
Klinické vyšetření
Srdeční frekvence
Dechová frekcence
Výživný stav
Kůže a srst
Jizvy
Kožní novotvary
Sliznice
Mízní uzliny
Jugulární žíly
Huba a zuby
v klidu
v klidu
q normální
q normální
q ne
q ne
q normální
q normální
q normální
q normální
/min.
po zátěži
/min.
/min.
po zátěži
/min.
q____________________________________________________
q____________________________________________________
qano_________________________________________________
qano_________________________________________________
q____________________________________________________
q____________________________________________________
q____________________________________________________
q____________________________________________________
Respirační aparát
Typ dýchání
Kašlací reflex
Výtok z nozder
Auskultace průdušnice
Auskultace plic - v klidu
Auskultace plic - po zátěži
Stridor při zátěži
q kostoabdominální
q ne
q ne
q normální
q normální
q normální
q ne
qjiné_________________________________________________
qano_________________________________________________
qano_________________________________________________
q____________________________________________________
q____________________________________________________
q____________________________________________________
qano_________________________________________________
Kardiovaskulární aparát
q normální
Auskultace srdce v klidu
Auskultace srdce po zátěži q normální
q normální
Kvalita pulzu
q____________________________________________________
q____________________________________________________
q____________________________________________________
Nervový systém
Chování
Koordinace
Tonus ocasu
Zlozvyky
q____________________________________________________
q____________________________________________________
q____________________________________________________
q____________________________________________________
q normální
q normální
q normální
q neg.
2
Jméno koně: ___________________________________________
q normální
q____________________________________________________
Oftalmologické vyšetření q ano
q normální
Levé oko
q normální
Pravé oko
q ne
q____________________________________________________
q____________________________________________________
Urogenitální systém
Pohybový aparát
Vizuální zhodnocení a palpace končetin
q normální
levá hrudní
Podkování
Kopytní kleště
q____________________________________________________
______________________________________________________
q normální
q____________________________________________________
______________________________________________________
q normální
q____________________________________________________
______________________________________________________
q normální
q____________________________________________________
______________________________________________________
q bez
q vhodné qnevhodné ____________________________________________
q neg.
q____________________________________________________
Palpace kohoutku a zad
q normální
pravá hrudní
levá pánevní
pravá pánevní
Vyšetření v pohybu
V kroku a v klusu na ruce na tvrdém povrchu
V klusu na kruhu na tvrdém povrchu
V klusu na kruhu na měkkém povrchu
q ne
Bolestivost v obratech
q____________________________________________________
q normální
q__________________________________
q normální
q__________________________________
q normální
q__________________________________
q ano ________________________________________________
Ohybové zkoušky ( 1 min.,hodnocení negativní, pozitivní +kulhá první 3 kroky, ++kulhá asi 10 kroků, +++silné kulhání )
q neg.
q poz. _______
q neg.
q poz. _______
levá hrudní
levá pánevní
q neg.
q poz. _______
q neg.
q poz. _______
pravá hrudní
pravá pánevní
q ano
Rentgenologické vyšetření
Prst - Oxspring ( 65°DProx-PDistO)
q bez nálezu
levá hrudní
pravá hrudní
q bez nálezu
Prst - LM projekce
q bez nálezu
levá hrudní
(2 projekce - kopyto, spěnkový kloub)
q bez nálezu
pravá hrudní
(2 projekce - kopyto, spěnkový kloub)
levá pánevní
q bez nálezu
pravá pánevní
q bez nálezu
Hlezno - DLPMO a DMPLO projekce
q bez nálezu
levá pánevní
pravá pánevní
q bez nálezu
počet snímků -
q ne
q____________________________________________________
______________________________________________________
q____________________________________________________
______________________________________________________
q____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
q____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
q____________________________________________________
______________________________________________________
q____________________________________________________
______________________________________________________
q____________________________________________________
______________________________________________________
q____________________________________________________
______________________________________________________
3
Jméno koně: ___________________________________________
Koleno - LM projekce
levá pánevní
pravá pánevní
Další projekce:
q bez nálezu
q____________________________________________________
______________________________________________________
q bez nálezu
q____________________________________________________
_______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Endoskopické vyšetření
q ano
q ne
Provedeno v sedaci
horní cesty dýchací
q normální
dolní cesty dýchací
q normální
q__________________________________________________
__________________________________________________
q__________________________________________________
Test zakázaných látek
Vzorek
Jiná vyšetření
q ano
q odebrán k vyšetření q odebrán k uskladnění
č. protokolu: ___________________
q ne
q nebyl odebrán
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Závěr
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________
Podpis veterináře
___________________
Podpis kupujícího
___________________
Podpis svědka
Download

Protokol vyšetření koně při koupi