Ontogenetická psychologie
SEMINÁŘ NA GJK
BARBORA ČERNÍKOVÁ
12.2.2013
Dědičnost vs. prostředí
Nature
Nurture
 Biologické faktory
 Prostředí
 Dědičnost
 Kultura, výchova
 Charles Darwin
 John Locke
Vývojová stadia
E. H. Erikson
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
důvěra vs. základní nedůvěra
• ctnost - naděje - podmínka žití
autonomie vs. zahanbení a
pochybnosti
• ctnost - vůle
iniciativa vs. vina
• ctnost - účelnost
snaživost vs. méněcennost
• ctnost - kompetence
identita vs. zmatení rolí
• ctnost - věrnost
intimita vs. izolace
• ctnost - láska
generativita vs. stagnace
• ctnost - pečování
integrita ego vs. zoufalství
• ctnost - moudrost
S. Freud
1.
2.
3.
4.
5.
Orální stadium
Anální stadium
Falické stadium
Latentní stadium
Genitální stadium
Prenatální období
 Ohrožující faktory:








Výživa
Mechanické faktory
Chemické faktory
Endokrinní faktory
Infekční faktory
Imunitní faktory
Špatná f-ce placenty
Nedostatek kyslíku
 Nedonošené děti
 Nechtěné děti
Novorozenecké období
 0-6 týden
 Význam porodu: Fréderick Leboyer, Michel Odent
 Vyšetření novorozence: Apgar skóre
 Reflexy:
 Úchopový
 Kašlací, zívací, škytací, vyměšovací
 Reflexivní chůze
 Plantární
 Landaův
Socioemocionální vývoj dítěte
 Brazelton: synchronní a nesynchronní komunikace
 Manželé Harlowovi
 Bowlby: vazba
 Ainsworthová
 Vazba jistá
 Vazba nejistá, úzkostná a vzdorovitá
 Vazba nejistá, úzkostná a vyhýbavá
 Lorenz: imprinting
 Freudová: hospitalismus
Kojenecké období
 2.-12. měsíc
 Základní potřeby dítěte:




Krmení
Spánek
Vyměšování
Citové a sociální
 Senzomotorická inteligence (dle Piageta)



Primární cirkulární reakce
Sekundární cirkulární reakce
Terciární cirkulární reakce
 Symbolická předpojmová řeč
 „child-directed-speech“
Arnold Gesell
 Princip vývojového gradientu
 Kefalokaudální (hlavoocasový)
 Proximodistální (trup->končetiny)
 Ulnoradiální (malík -> palec)
 Princip funkční asymetrie
 Princip individualizace
 Princip proplétání antagonistických
neuromotorických funkcí
 Princip autoregulace
Batolecí období
 1-3 roky
 Říčan: „První rok, první slovo, první krok.“
 Piaget: egocentrická a socializovaná řeč
 Růst autonomie
 Paralelní hra
 Fáze prvního negativismu
 Separační reakce
 Protest
 Zoufalství
 Odpoutání se
Předškolní období
 3-6 let
 Kooperativní hra
 Období názorného intuitivního myšlení
 Myšlení
 Ireverzibilní
 Egocentrismus
 Antropocentrismus
 Presentismus
 Konfabulace
 Určování školní zralosti
 Marshmallow test http://youtu.be/6EjJsPylEOY
Mladší školní věk
 6/7 až 11/12 let
 Naivní realismus (6-8 let)
 Kritický realismus (8-12 let)
 Socializace
 Vývoj morálního vědomí:
 Heteronomní morálka
 Autonomní morálka
 Plně rozvinutá autonomní morálka
 Zrání kognitivních struktur
 Stádium konkrétních logických operací
 http://youtu.be/TRF27F2bn-A
Pubescence
 11/12-15/16/17 let
 Fáze prepuberty
 Fáze pubescence
 Stádium formálních logických operací
 Sekundární akcelerace
 Období druhého negativismu
 První sexuální zkušenosti
Dospělost
 Časná: 20-25 let
 Adolescentní moratorium
 Příprava na pracovní činnost
 Manželství
 Zakládání rodiny
 Střední: 25-45 let
 Pracovní činnost
 Pozdní: 45-60/65 let
 Odchod do důchodu
 Období bilancování
 Přijetí nové role prarodiče
Stáří a stárnutí
 60-74 rané stáří
 75-89 vlastní stáří
 90 a více dlouhověkost
 Funkční věk vs. chronologický věk
 Somatické změny
 Psychické změny
Modely vyrovnání se se stářím
 Konstruktivnost
 Strategie závislosti
 Obranný postoj
 Nepřátelství
 Sebenenávist
Ohrožení psychického vývoje
 Týrání
 Tělesné
 Psychické
 Münchhausenův syndrom v zastoupení (by proxy)
 Zneužívání
 Zanedbávání
 Psychická deprivace
Děkuji za pozornost!
[email protected]
Download

Ontogenetická psychologie.pdf