FCI
KSS
KSV
KINOLOŠKO DRUŠTVO ČOKA
IV NACIONALNA IZLOŽBA
PASA SVIH RASA
ZA SVE RASE PREDVIĐENE SU SLEDEĆE
TITULE:
CAC
R . CAC
PRVAK RAZREDA MLADIH
PRVAK RASE
PEHARI:
PRVAK RASE
PRVACI FCI GRUPE (I,II,III)
NAJLEPŠI ODGAJIVAČKI PAR (I,II,III)
NAJLEPŠA ODGAJIVAČKA GRUPA (I,II,III)
NAJLEPŠA BEBA IZLOŽBE (I,II,III)
NAJLEPŠI PUPPY IZLOŽBE (I,II,III)
NAJLEPŠI VETERAN IZLOŽBE (I,II,III)
NAJLEPŠI MLADI PSI (I,II,III)
NAJLEPŠA TRI PSA IZLOŽBE
DETE I PAS
JUNIOR HANDLING
SUDIJE:
SUNČICA LAZIĆ
I grupa i II grupa: berner sennenhund, newfoundland, saint-bernard,
deutscher boxer, leonberger, landseer, hovawart, tosa, great japanese
dog, kavkazskaia ovtcharka, sredneasiatskaia ovtcharka, šarplaninac
ŠIPOŠ MARTA
ostatak II grupe i VIII grupa
MIODRAG MILE NIKIĆ
II grupa - rottweiler, III grupa
ANDREA JURCAN
KINOLOŠKO DRUŠTVO
ČOKA
Maršala Tita 2
23320 Čoka
IV CAC ČOKA
[email protected]
STARI PARK U ČOKI
V grupa
12.10.2013.
SANJA MOMČILOVIĆ-BOGNIČ
IV, VI, VII, IX i X grupa
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO IZMENE I DOPUNE SUDIJA.
U nadi da će ova manifestacija proteći u najboljem
redu, puna takmičarskog duha, na opšte
zadovoljstvo svih, želimo Vam prijatan boravak
kod nas.
online prijava: www.kdmol.org.rs/coka
DOBRODOŠLI
USLOVI IZLAGANJA
Koji se psi mogu izlagati:
Na izložbi se mogu izlagati svi rasni psi, koji imaju
rodovnik izdat od KSS-a ili rodovnik izdat od
inostranih kinoloških organizacija koje su priznate od
Međunarodne Kinološke Federacije (FCI).
Ne mogu se izlagati: bolesni psi, slepi psi, gluvi psi,
visoko skotne kuje, kao i kuje koje se teraju i psi koji
ne poseduju potvrdu o zdravstvenom stanju i potvrdu
o vakcinaciji protiv besnila.
Razrdi pasa:
a) razred najmlađih – do 9 meseci starosti
b) razred mladih - od 9 do 18 meseci starosti
c) razred intermedija - od 15 do 24 meseci starosti
d) razred zrelih – preko 15 meseci starosti
e) razred radnih - upisuju se psi koji obavezno
moraju da prilože certifikat izdat od nacioalnog
saveza. (Ocenska lista ne može biti priznata kao
dokaz da je pas položio ispit). U ovaj razred mogu se
prijaviti psi koji imaju položen ispit u radu, kod pasa
ptičara utakmica tipa “B“, a kod nelovačkih pasa ispit
rada I, II ili III.
f) razred šampiona – mogu se upisivati psi koji su
proglašeni
nacionalnim
ili
internacionalnim
šampionima u lepoti. Priložiti potvrdu o šampionatu
g) parovi – jedan mužjak i jedna ženka, iste rase,
istog varijeteta, svojina istog vlasnika, pozitivno
ocenjeni na dan izložbe.
h) odgajivačke grupe – najmanje 3, a najviše 5
primeraka iste rase i istog varijeteta, bez obzira na
pol, koje je odgajilo jedno lice (iz iste odgajivačnice),
čak i ako to lice nije vlasnik, koji su pozitivno
ocenjeni na dan izložbe.
i) grupe potomaka – mužjak ili ženka u pratnji
najmanje 3, a najviše 5 svojih štenadi u prvom kolenu
– sinova/ćerki.
*** Ako psa prijavite u razred radnih ili
šampiona a ne priložite odgovarajući certifikat,
isti će biti upisan u razred ZRELIH.
Kataloške brojeve delićemo na licu mesta.
Upisnina za prvog psa je 1000 din, za drugog,
trećeg i svakog narednog psa istog vlasnika
psa 800 din. Za bebe, puppy, veterane – 800
din. Članovi KD „ČOKA“ ČOKA upisninu
po psu plaćaju 800 din. Uplata kotizacije na
dan izložbe je 1200 din.
Inostrani izlagači plaćaju 20 eura u dinarskoj
protivvrednosti na dan izložbe.
Prijava za parove, odgajivačke grupe i grupe
potomaka će se vršiti na dan izložbe.
Krajnji rok za prijavu je 07.10.2013.godine
(važi poštanski žig).
Uplatu izvršiti na račun br: 160-311504-62.
Uz prijavu obavezno dostaviti i dokaz o uplati
(bez toga prijave neće biti uvrštena u katalog)
i sve to poslati preporučenim pismom na
adresu:
Kinološko društvo “Čoka“ Čoka
Maršala Tita 2
23320 Čoka
ili na e-mail: [email protected] (ali pri
tome poslati i skeniranu uplatnicu)
online
prijava:
www.kdmol.org.rs/coka
(uplatnicu poslati poštom ili skeniranu
mejlom)
Sve dodatne informacije u vezi izložbe možete
dobiti na e-mail: [email protected] ili
telefon 063-84-79-288
Molimo izlagače da oštrim psima stave
zaštitnu korpu. Za sve štete koje učini pas ili
vlasnik , odgovornost snosi isključivo vlasnik
psa.
Posebno obaveštenje: ako se izložba usled više
sile ne bi mogla održati, organizacioni odbor
je ovlašćen da nastale troškove pokrije iz
sredstava uplaćenih na ime prijava.
PROGRAM IZLOŽBE:
7,30 – 9,30 uvođenje pasa
9,30 – 10,00 otvaranje izložbe
10,00 ocenjivanje
Best in Show
po završetku ocenjivanja
IV NACIONALNA IZLOŽBA PASA
SVIH RASA – CAC ČOKA 2013
12.10.2013.GODINE
Prijava za psa
FCI grupa..............
Rasa ........................................................
Vrsta dlake ...............................................
Boja i oznaka ..........................................
Ime psa....................................................
JR br: ......................................................
Mikročip.................................................
Pol...........................................................
Oštenjen:.................................................
Otac:................................................... ...
Majka: ....................................................
ODGAJIVAČ:
Prezime: .................................................
Ime: ........................................................
VLASNIK:
Prezime: ................................................
Ime: .......................................................
Ulica i br: ..............................................
Mesto:....................................................
Telefon: .................................................
e-mail: ...................................................
Potpis: ...................................................
1 razred baby
razred zrelih
razred najmlađih
razred radnih
razred mladih
razred šampiona
razred intermedija
razred veterana
označiti razred prijave
Download

IV CAC ČOKA - KD Tisa Mol