STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY
Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936
e mail: [email protected], www.zdravkakv.cz
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor: Masér sportovní a rekondiční
Školní rok : 2014-2015
Předmět: Blok předmětů Vyšetřování pohybového systému a Rekondice
Forma zkoušky: ústní
1/ Rekondice – definice, vyšetřovací metody, odběr anamnézy, význam dokumentace
v masérské praxi, objasnění pojmu „funkční porucha“
Inhalace,definice,indikace
Topografie a funkce svalů v oblasti hrudníku
2/ Měření tělesné výšky a hmotnosti, BMI, kaliperace, místa měření
Vybavení pracoviště pro výkon masáží, hygienické zásady
Irigace, definice, indikace a využití procedury
Topografie a funkce svalů v oblasti přední části dolní končetiny
3/ Rekondiční, regenerační a wellness programy, objasnění pojmu wellness a
regenerace,alternativní techniky u nás a ve světě z pohledu masérské praxe,zdravý životní styl
Přírodní léčivé zdroje a jejich využití
Topografie a funkce břišních svalů
4/ Antropometrie – objasnění pojmu,zásady při postupu měření a hodnocení v antropometrii
Antropometrické body na horní končetině
Délky,obvody a směry na dolní končetině
Minerální vody a jejich aplikace. Pitná kůra,definice
Topografie a funkce svalů v oblasti kolenního kloubu
5/ Popis základního postoje v antropometrii
Antropometrické body na dolní končetině
Délky,obvody a směry na horní končetině
Peloidoterapie,definice,účinky,indikace a kontraindikace
Topografie a funkce svalů v oblasti ruky,zápěstí a lokte
6/ Aktivní pohyb-charakteristika,rozdělení
Objasnění pojmu „svalový test“,charakteristika jednotlivých stupňů svalového testu,aktivní
cvičení oslabených svalů dle svalového testu
Termoterapie,definice,rozdělení,účinky tepla a chladu na organismus
7/ Vyšetření mimických svalů pomocí svalového testu-hodnocení,testování,rozdíl v anatomii
mimických a kosterních svalů
Fyzikální terapie-rozdělení,procedura,kůra,účinky hyperémie
8/ Kondiční cvičení – účel, zásady při provádění, rozdělení kondičního cvičení dle cílové
skupiny, stavba cvičební jednotky, pomůcky
Sauna,infrasauna,rozdíl,indikace a kontraindikace
Svaly nádechové a výdechové,pomocné dýchací svaly,popis kostry hrudníku
9/ Polohování – účel, rozdělení, polohy, zásady, rozdíly v polohování v klinické
praxi,pomůcky, využití polohování v masérské praxi
Malá vodoléčba,definice,indikace a kontraindikace
Topografie a funkce svalů na bérci,popis kostry DK (bérec a noha)
10/
Dechová gymnastika – rozdělení a druhy,nácvik dýchání,polohy
Hydroterapie,definice,dělení,indikace a kontraindikace
Topografie a funkce svalů v oblasti C páteře
11/ Šířkové a obvodové rozměry hlavy, trupu a pánve, směry na trupu,terminologie pohybů
Th, L páteře a dolní končetiny (kyčel,koleno,hlezno),popis pletence pánevního a kostry DK
na modelu
Parafín,definice procedury, indikace a kontraindikace
Topografie svalů a jejich funkce v oblasti šíje
12/ Pasivní pohyb – účel, způsob provádění, rozdělení, zásady při provádění, využití
pasivního pohybu v masérské praxi
Terminologie pohybů C páteře a horní končetiny (rameno,loket,zápěstí,prsty)
Fototerapie,druhy,využití,indikace a kontraindikace
Topografie a funkce svalů v oblasti kolenního kloubu a rozsah pasivního pohybu v kolenním
kloubu
13/ Objasnění pojmu „svalový test“,charakteristika jednotlivých stupňů svalového
testu,aktivní cvičení oslabených svalů dle svalového testu
Klimatoterapie – působení a využití
Topografie a funkce svalů v oblasti ramenního kloubu
14/ Chůze – mechanismus chůze,popis jednotlivých fází chůze,hodnocení chůze, některé
patologické typy chůze, kompenzační pomůcky
Nácvik chůze s opěrnými (kompenzačními) pomůckami po rovině, po schodech
Historie fyzikální terapie
Topografie a funkce svalů v oblasti loketního kloubu, kostra horní končetiny
15/ Délky,obvody a směry na dolní končetině
Směry na trupu
Základy elektroterapie (elektroléčby)
Topografie a funkce svalů v oblasti kyčelního kloubu
16/ Vyjmenuj svaly s tendencí ke zkrácení a svaly s tendencí k oslabení (ochabnutí),
vyšetření zkrácených svalů, vhodná terapie
Zásady bezpečnosti při aplikaci fyzikální léčby
17/ Goniometrie, definice, metody, pravidla měření, pomůcky
Koupele,druhy,indikace a kontraindikace
Topografie a funkce svalů v oblasti pánve
18/ Statické hodnocení postavy zepředu, zezadu, zboku
Vyšetřní pomocí olovnice, vyhodnocení
Karlovarské prameny a jejich využití
Topografie a funkce zádových svalů
19/ Základy kineziologického rozboru – vyšetření pohledem, pohmatem, pohybem, poruchy
svalového tonu
Testy pohyblivosti páteře
Balneoterapie,definice, dělení
20/ Vyšetření hypermobility – zkoušky, hodnocení
Popis anatomie lopatky na modelu
Oxygenoterapie
Topografie a funkce svalů v oblasti lopatky
21/ Popis správného držení těla, odchylky SDT, faktory ovlivňující SDT, skolioza,
skoliotické držení
Kryoterapie,definice, indikace a kontraindikace
Topografie a funkce svalů v oblast zadní strany dolní končetiny a laterální strany trupu
22/ Relaxace a relaxační techniky, význam relaxace při masáži,druhy relaxace, účinky
Lázně v ČR,lázeňská léčba a její význam
Topografie a funkce svalů v oblasti CTh přechodu a předloktí
23/ Rekondiční postupy při nejčastějších algických syndromech v oblasti krční páteře a
hlavy
Využití fyzikální rekondice.Tepelné procedury,indikace a kontraindikace
Topografie a funkce svalů v oblasti šíje
24/ Volnočasové pohybové aktivity, praktické zkušenosti
Zásady vedení cvičební jednotky při vertebrogenních obtížích v oblasti bederní páteře
Možnosti rekondice a relaxace
Fyzikální rekondice, vhodné využití
25/ Léčebná tělesná výchova, obecné zásady, dávkování zátěže, metodiky využívané v praxi
Obecné kontraindikace lázeňské léčby
Topografie a funkce zádových svalů
Schváleno PKdne: 25.9.2014
Vedoucí PK: Hana Křiklavová
Schváleno ředitelkou školy dne: 25.9.2014
Mgr. Hana Švejstilová
Download

Blok předmětů Vyšetřování pohybového systému a Rekondice.pdf