Probiotické mikroorganizmy
v procesu kompostování a silážování
Všechny produkty EM-EKO jsou 100 % přírodní, bez genetických úprav a bez
jakýchkoli syntetických aditiv
Produkty na bázi matečních kultur SCD Probiotics, dodávané firmou EM-EKO jsou kompozicí živých mikroorganizmů,
nemodifikovaných geneticky, o silně antioxidačním působení, harmonizujících životní prostředí, optimalizujících
metabolismus lidí, zvířat a rostlin a vůči celému ekosystému absolutně nezávadných.
Komposty
•
•
•
Siláže
Kompostování s použitím preparátů EM-EKO je
založeno na principu anaerobní fermentace.
Na rozdíl od tradiční aerobní metody má celou řadu
výhod. Proces probíhá při nižších teplotách bez
vzniku metanu, čpavku a jiných nežádoucích plynů,
čímž je zamezeno vzniku pachů. Kompostovanou
hromadu není nutno provětrávat přehazováním, ale
naopak ji musíme stlačit a zamezit přístupu vzduchu.
Tento proces zajistí větší množství zabudovaného
uhlíku a jiných minerálů v organické hmotě ve formě
přístupné pro rostliny. Je potřeba zajistit přísun a
dobrý poměr dusíku a uhlíku tj. materiálů, které jsou
jejich zásobárnou. Čas potřebný pro rozklad je kratší,
kvalita kompostu vyšší a provoz kompostárny značně
levnější. Důležitá je dobrá homogenizace odpadu.
Odpady s velkým obsahem uhlíku:
sláma, podzimní listí stromů, piliny a dřevěný drcený
odpad (větve), některé druhy papírů
Odpady s velkým množstvím dusíku:
zelená biomasa (seno, tráva), výkaly z živočišné
výroby zbytky ovoce a zeleniny, vodní rostliny,
chaluhy
•
•
•
Klasické metody silážování na sebe vážou riziko
vzniku míst, ve kterých hmota zahnívá a je zvířaty
nekonzumovatelná. S použitím preparátů EM-EKO lze
dosáhnout výroby siláže bez zahnívajících zbytků, se
zvýšeným podílem lépe přístupných minerálních
složek a lepší využitelnosti krmiva. Přidáním
preparátu EM-EKO do celé struktury silážované
hromady přidáváme zvířatům současně nejen krmivo,
ale také probioticum, které má blahodárný vliv na
trávicí ústrojí zvířat a celkové zlepšení jejich
zdravotního stavu.
Silážovat s pomocí preparátů EMa-Bio Ferm lze
v tradičních silážních jámách, ale také přímo na poli,
kde se balíky sena nebo slámy stříkají preparátem
těsně před zabalením do folie.
Rostliny, které jsou přímo určené k silážování je
nejlépe ošetřovat preparáty EM-EKO od začátku
pěstebního cyklu a během vegetativního období tak,
aby se zcela odbouralo používání pesticidů a jiných
chemických přípravků.
Základní systém aplikací
Příprava kompostu
3
3
Dávka EMa Super Comp
3-5 litrů/m . Pro zrychlení procesu použít až 10 litrů/m .
Způsob aplikace
Veškeré zpracovávané materiály určené pro kompostování je nutno homogenizovat a použít
ředění preparátu tak, aby vlhkost kompostovaného materiálu byla kolem 50 - 60 %. Aplikaci
provádět rovnoměrně v celém profilu.
Kompostovanou hromadu je třeba dokonale udusat a zamezit tak přístupu kyslíku (plachta
igelitová, kryt z plastu apod.
Dávka EMa Pro Ferm
Způsob aplikace
Příprava siláže
Siláže (např. kukuřice, jetel, brambory) → 0.5 – 1,5 litr/tunu.
Senáže (např. sláma, tráva, vojtěška) → 2 litry/tunu.
Pro siláže ze zelených rostlin použít menší množství vody tak, aby siláž měla odpovídající vlhkost.
Vzhledem k malému množství preparátu dbát na stejnoměrný postřik
V případě slámy použít koncentraci 1:10. Slámu důkladně ošetřit v celém profilu.
V případě silážování ve věžích, žlabech, vacích a plastových fóliích vždy dbát na důkladné zamezení
přístupu vzduchu.
Pro ředění vždy používejte nechlorovanou vodu!!! V případě použití vody z vodovodního řádu, nechat vodu
odstát 24 hodin.
Všechny preparáty společnosti EM-EKO jsou vyrobeny z matečních kultur ProBio Original a ProBio Plus
ProBio Original
Bacillus subtilis var natto; Bifidobacterium animalis; Bifidobacterium bifidum; Bifidobacterium longum; Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus bulgaricus;
Lactobacillus casei; Lactobacillus delbruceckii; Lactobacillus fermentum; Lactobacillus plantarum; Lactococcus lactis;Lactococcus lactis subsp. Diacetilactis;
Rhodopseudomonas palustris; Saccharomyces ceravisiae; Streptococcus thermophilus
Mikrobiologické indikátory:
Laktobakterie 5,6 x 105 cfu/ml4, Kvasinky > 2,5 x105 cfu/ml
Kontaminace:
Koliformní bakterie < 10 cfu/ml, Plísně < 10 cfu/ml, Těžké kovy < 10 ppm6, Železo < 25 ppm
ProBio Plus
Bacillus subtilis var natto; Bifidobacterium animalis; Bifidobacterium bifidum; Bifidobacterium longum; Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus bruchneri;
Lactobacillus bulgaricus; Lactobacillus casei; Lactobacillus delbruceckii; Lactobacillus fermentum; Lactobacillus plantarum; Lactococcus lactis; Lactococcus lactis
subsp. Diacetilactis; Rhodopseudomonas palustris; Rhodopseudomonas sphaeroides; Saccharomyces ceravisiae; Streptococcus thermophilus
Mikrobiologické indikátory:
Laktobakterie 4,4 x 105 cfu/ml4, Kvasinky > 4,2 x103 cfu/ml, Fialové nesirné bakterie >1.0 x 103 cfu/ml
Kontaminace:
Koliformní bakterie < 10 cfu/ml, Plísně < 10 cfu/ml, Těžké kovy < 10 ppm6, Železo < 25 ppm
Všechny produkty EM-EKO mají hygienické atesty a evropský certifikát pro použití v ekologickém zemědělství a
ochraně životního prostředí.
Dotazy a objednávky prosíme, směrujte na certifikované obchodní zástupce nebo ústředí firmy EM-EKO.
EM-EKO s.r.o., U libeňského pivovaru 1, 180 00 Praha, www.em-eko.com, [email protected], tel.: +420 605966482, +420 602317802
Download

Probiotické mikroorganizmy v procesu kompostování - EM