regulátory chlazení a maloobchodu
řada MPXPRO
MPXPRO
vysoký výkon a použitelnost
carel.com
Kompletní řešení řízení vícenásobných chladicích
jednotek
MPXPRO je pokročilé řešení maloobchodních systémů od firmy CAREL pro kompletní
a integrované řízení vícenásobných vitrín.
Zaručuje vysoký výkon a flexibilitu, nabízí výrazné úspory energie se zvláštním
zaměřením na snadné ovládání a instalaci.
Plynulé řízení modulace
je nyní k dispozici i v
komerčním chlazení, s
nižšími náklady
MPXPRO step3 nabízí výhody plynulé
regulace chladiva se stejnými celkovými
náklady a jednoduchou instalací jako u
staré jednoduché technologie PWM, která
se v klimatizačních aplikacích již řadu let
nepoužívá.
To vše bez omezení, komplikací a potřeby
dalších součástí!
NEW
Algoritmus „Smooth
Line“
Nový elektronický expanzní ventil
optimalizuje řízení výparníku, plynule řídí
kapacitu tak, aby zajistil maximální stabilitu
provozu vitríny. Spolu s novým algoritmem
Rack Smart Set v PlantVisoruPRO nabízí
snížení celkové spotřeby energie v systému
o dalších 5 %.
built-in driver
with Ultracap Tech.
Úspory energie
Použitelnost
Výkon
MPXPRO obsahuje několik funkcí
optimalizujících provoz vitríny nebo chlazené
místnosti a dosahuje významných úspor
energie, v kombinaci s tradičními technikami
optimalizace odmrazování a každodenního
řízení.
Zařízení je dodáváno včetně konkrétních
funkcí a nástrojů pro uvedení do provozu,
díky nimž se snáze používá a konfiguruje, a
to zejména během přípravy k provozu.
Díky inovativním a velmi flexibilním
algoritmům dokáže MPXPRO uspokojit
nejrůznější potřeby trhu.
MPXPRO je dodáváno včetně konkrétních funkcí a
nástrojů pro uvedení do provozu, díky nimž se snáze
používá a konfiguruje, a to zejména během přípravy k
provozu.
řízení
„smooth line“
integrované
řízení osvětlení
noční režim šetřící
energií
modulace otáček
ventilátoru
management
alarmů na
vyhrazených čidlech
zabudované řízení krokových a
PWM ventilů CAREL
Nové řešení řízení
optimalizovaná
odmrazování
nižší spotřeba
ohřívače proti rosení
elektronických expanzních
ventilů nyní se spínaným
napájecím zdrojem a
technologií ultracap
1
Již žádný externí
transformátor
2
Nové verze (MX3*) zvládnou přímé
napájení E2V driveru CAREL bez
potřeby externího transformátoru díky
zabudovanému výkonnému spínanému
zdroji.
Již žádné solenoidové ventily
K uzavření obvodu již nejsou nutné
vypínací solenoidové ventily.
Technologie ultracap zajistí uzavření
expanzního ventilu i když regulátor ztratí
napájení.
1
deska driveru krokového ventilu
CAREL E2V
2
deska spínaného napájecího zdroje
Úspory energie
Použitelnost
Mnoho funkcí pro optimalizaci spotřeby
energie
Kompletní včetně specifických
funkcí a nástrojů usnadňujících
použití regulátoru
EEV
Zabudovaný driver pro řízení
elektronických expanzních
ventilů CAREL EXV nebo
PWM:
• optimalizovaný provozní tlak sestav
kompresorů;
• maximální účinnost;
• stabilní teplota uvnitř vitrín;
• opravné postupy k zajištění chodu i při
kritických podmínkách.
Modulace a
ventilátory
Modulační regulace
ventilátorů výparníku ke
snížení spotřeby energie podle skutečných
provozních podmínek vitríny. Vyhrazené
výstupy pro DC ventilátory (0 až 10 Vss).
Režim úspory
energie
Nastavitelný podle interních
hodin, z dohledového
systému nebo dig. vstupu.
Ohřívače proti
rosení
Specifické funkce bránící
tvorbě kondenzátu na skle
nízkoteplotních vitrín, umožňující modulaci
zařízení bránících kondenzaci v reálném
čase podle skutečných podmínek okolí a
vitríny. Zvláštní ohled na instalační náklady
díky možnosti sdílet hodnoty společných
čidel a odhadovat hodnoty obtížně
instalovatelných čidel.
Optimalizace
odtávání
Odtávání lze v určitých
časových pásmech posilovat
nebo omezovat a vynechat tak nepotřebná
odtávání, sekvenční/modulační režimy
odtávání.
Dálkové ovládání
Integrace s regulátorem k
zajištění správného chodu:
•
přímé infračervené
připojení k uživ. terminálu nebo vzdál.
displeji;
• instalace dálkové uživ. klávesnice;
• kompletní zobrazení čidel a vnitřních
proměnných;
• ruční ovládání vstupů a výstupů.
VPM - Visual
Parameter Manager
Aplikační program pro
správu seznamů parametrů
a uvádění do provozu. Přímé připojení
přístroje k PC přes RS485 nebo tLAN;
přizpůsobení programovacího tlačítka.
Slouží k:
• řízení seznamů parametrů, konfiguraci
relé;
• update firmwaru;
• zobrazení grafů a stavu v reálném čase;
• ruční ovládání vstupů a výstupů.
Compact
Malé rozměry, jen 6
modulů DIN.
Výkon
Díky inovativním a velmi flexibilním algoritmům
dokáže uspokojit nejrůznější potřeby trhu
NEW
S1
Předkonfigurace
cold room
Šest samostatných seznamů
parametrů uložených přímo
v přístroji. Každý ze seznamů
může být použit pro konkrétní aplikaci,
kterou lze kdykoli vyvolat bez nutnosti
použít programovací klíč.
Seznamy lze snadno přizpůsobit pomocí
VPM.
cabinet LT
cabinet MT
Viditelnost
parametrů
Až 4 úrovně přístupu k
parametrům, závisející na
uživateli a provozu.
Síť Master-Slave
M S2 Vytvoření podskupin
až 6 jednotek, které lze
S4
S3 synchronizovat, sdílet
informace a realizovat
společné postupy. Jednotlivé podskupiny
jsou řízeny jednotkou master, která také
funguje jako brána k dohledovému
systému.
S5
Bezpečnostní
postupy
MPXPRO nabízí řadu
bezpečnostních postupů
(počínaje uvedením do provozu), díky
nimž přístroj dokáže zaručit správnou
funkci i v nouzových podmínkách a tím
odložit a optimalizovat výjezdy servisního
technika.
řízení „Smooth
lines“
Nový algoritmus plynulého
řízení elektronického
expanzního ventilu stabilizuje provozní
trendy a vyhlazuje grafy typické pro
regulaci vyp/zap.
Pokročilé
odmrazování
horkými parami
MPXPRO využívá inovativní algoritmus
pro řízení odmrazování horkými parami, s
řízením max. 6 výstupů v různých fázích,
které lze konfigurovat. Tento postup lze
také synchronizovat v síti master-slave.
Vzdálenost ventilu
Max. povolená vzdálenost
připojení EEV byla
prodloužena na 50
m při použití správně
dimenzovaných vodičů.
Konfigurovatelnost
vstupů/výstupů
Volné přiřazení čidel různým
funkcím pro maximální
flexibilitu a snížení nákladů vašich aplikací.
Více protokolů
Slučitelnost s protokolem
Modbus® RTU.
Modularita platformy
Volný výběr nejvhodnějšího řešení v konkrétní aplikaci
optimalizace
skladových
zásob
n
o
k
ý
vyšší v
built-in driver
with Ultracap Tech.
MPXPRO light
MPXPRO full
MPXPRO EEV sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• E2V driver s integrovaným
ultrakapacitorem nebo PWM;
• předkonfigurace všech parametrů
ovládání.
sítě master/slave;
sdílený uživ. terminál;
balení po 20 ks;
možnost updatu firmwaru;
EEV drivery lze instalovat později;
modulace ohřívače proti rosení;
modulace ventilátoru;
aktivní vstupy 4 až 20 mA a 0 až 10 Vss;
plastový kryt;
verze v jednom pouzdře.
MPXPRO light (MX1%)
Nová verze MPXPRO pro všechny aplikace
nevyužívající elektronické ventily a pro
instalaci do chráněného panelu (bez
plastového krytu).
MPXPRO light je odvozen ze stávajícího
MPXPRO a sdílí jeho hlavní rysy: stabilitu,
robustnost a výkon, to vše za velmi
konkurenceschopnou cenu.
Okamžité přizpůsobení schémat zapojení
Tuto platformu lze využít k jednoduchým i pokročilým
aplikacím s využitím EEV při zachování stejného jednoduchého
schématu zapojení.
Technická specifikace
Funkční schéma
konfigurovatelné výstupy
115 až 230 Vstř napájení
50 mA max
( )( ) ( )( )
NEW
kWh
V
i
A
SSR: polovodičové
relé MTOPZS1000
ohřívač proti rosení
PWM modulační ventilátory
(*vyžaduje další modul, tj. MCHRTF*)
MPXPRO
built-in driver
MX30P48500:
(pouze MX30S*****)
RS485 sériová/RTC karta
with Ultracap Tech.
- CAREL E2V ventil;
- MX30PSTHO(2,3)
MXOPZKEYA0: programovací klíč
High
voltage
- PWM ventil
- MX30PPWMO(2,3)
pouze “master”, nutno
připojit k RS485
RS485 supervisor
síť master/slave - tLAN
NTC standardní/PTC/Pt1000
terminál/uživ.
rozhraní
MPXPRO
MPXPRO
built-in driver
konfigurovatelné vstupy
0 až 5 Vss poměrové čidlo tlaku
0 až 10 Vss analogový vstup
(externí napájecí zdroj)
4 až 20 mA analogový vstup
(externí napájecí zdroj)
MPXPRO
built-in driver
with Ultracap Tech.
High
voltage
MPXPRO
built-in driver
with Ultracap Tech.
High
voltage
MPXPRO
built-in driver
with Ultracap Tech.
built-in driver
with Ultracap Tech.
High
voltage
with Ultracap Tech.
High
voltage
High
voltage
AUX
slave 1
slave 2
slave 3
slave 4
slave 5
AUX
AUX
AUX
AUX
AUX
AUX
AUX
AUX
AUX
AUX
AUX
Pozn.: funkce terminálů slave lze aktivovat z terminálu master
Standardní kódy
PWM
CAREL EEV
0 - 10 Vs
PWM 12 Vss
Analogové
EEV driver
výstupy
4 - 20 mA/
0 - 10 Vss
(max)***
0,5 - 4,5 Vss**
(max)
Analogové vstupy
PTC/Pt1000
(max)
Popis
Digitální výstupy*
Kód
Digitální vstupy
(max.)
Všechny kódy mají max. 8 konfigurovatelných vstupů.
Následuje popis možných kombinací.
napájecí zdroj
Verze light
MX10M00EI11
MX10S00EI11
MX10S10EI11
MPXPRO Master basic 20 ks
MPXPRO Slave basic 5 relé 20 ks
MPXPRO Slave basic 3 relé 20 ks
5
5
5
5 (3)
5 (3)
3 (1)
7
7
7
230 Vstř
230 Vstř
230 Vstř
Plné verze
MX30M21H(O,R)0
MPXPRO Master plně vybavený
5
5 (3)
7
7
2
1

0
0
0
115 až 230 Vstř
MX30S21H(O,R)0
MX30S31H(O,R)0
MPXPRO Slave plně vybavený, 5 relé
MPXPRO Slave plně vybavený, 3 relé
5
5
5 (3)
3 (1)
7
7
7
7
2
2
1
1


0
0
0
0
0
0
115 až 230 Vstř
115 až 230 Vstř
5
5
5
5
5 (3)
5 (3)
5 (3)
5 (3)
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
2
2
1
1
1
1












115 až 230 Vstř
115 až 230 Vstř
115 až 230 Vstř
115 až 230 Vstř
Verze se zabudovaným EEV driverem
MX30M25H(O,R)0
MX30S25H(O,R)0
MX30M24H(O,R)0
MX30S24H(O,R)0
MPXPRO Master plně vybavený, E2V driver
MPXPRO Slave plně vybavený, E2V driver
MPXPRO Master plně vybavený, PWM driver
MPXPRO Slave plně vybavený, PWM driver
0 : příslušenství není instalováno, ale lze ho doinstalovat;
 : příslušenství instalováno;
* : číslo v závorce uvádí počet relé s přepínacími kontakty;
**: software řídí pouze jedno poměrové čidlo vypařovacího tlaku;
*** : aktivní čidla  až  Vss a  až  mA nelze napájet přímo z MPXPRO, vyžadují externí napájecí zdroj.
Všechny kódy kromě verzí light obsahují v balení sadu zásuvných šroubovacích konektorů.
Volitelné
Technická specifikace
Popis
Napájení
230, 110 až 230 Vstř dle
modelu, 50/60 Hz
Vstupní proud
11,5 VA, 50 mA max.
Skladovací podmínky -10 až 50 °C, < 90 %
nesrážlivé r.v.
Provozní podmínky -20 až 70 °C; < 90 %
nesrážlivé r.v.
Instalace
DIN lišta
Krytí
IP00
RS485 sériová karta a RTC hodiny (pouze slave)
Volitelný driver CAREL E2V a výstup 0 až 10 Vss
Volitelný driver PWM a výstup 0 až 10 Vss
Konvertor pro konektor MPXPRO k uvádění do provozu (USB-tLAN)
Konvertor pro programovací klíč MPXPRO (USB-I2C)
Programovací klíč pro MPXPRO (230 Vstř)
IR dálkové ovládání pro MPXPRO
Polovodičové SSR relé, 10 A, DIN lišta
Uživ. terminály
Kód
IR00UGC300
IR00XGC300
IR00UG6300
IR00XG6300
Popis
MPXPRO terminál s klávesnicí (zelené LED, bzučák, IR, kon. pro uvádění do prov.)
MPXPRO displej (zelené LED, bzučák, IR, kon. pro uvádění do prov.)
MPXPRO terminál s klávesnicí (zelené LED, žádné volby, neutrální)
MPXPRO displej (zelené LED, žádné volby, neutrální)
Aplikační řešení
+302240648 - 3.0 - 01.10.2012
Kód
MX30P48500
MX30PSTH0 (2, 3)
MX30PPWM0 (2, 3)
IROPZTLN00
IROPZPRG00
MXOPZKEYA0
IRTRMPX000
MTOPZS1000
Rozměry (mm)
Následují kódy, které CAREL doporučuje pro různé typy aplikace.
Mn.
MPXPRO
1
1
PUSH
NTC060HP00
NTC060HF01
SPKC005310
SPKT0013R0
E2VCABS600
E2V**BSF00
Popis
MPXPRO Master plně vybavený, E2V driver
MPXPRO terminál s klávesnicí (zelené LED, bzučák, IR, kon. pro uvádění do
prov.)
NTC teplotní čidlo uvnitř vitríny
NTC čidlo teploty sání pro přehřívání
Kabel čidla teploty
Poměrové tlakové čidlo -1 až 9,3 baru
Kabel pro elektronické expanzní ventily CAREL E2V
Elektronický expanzní ventil CAREL E2V
132
Kód
MX30M25HO0
IR00UGC300
High
voltage
3
1
1
1
1
1
109
85
Slave vitrína (s E2V)
Kód
MX30S25HO0
IR00XGC300
NTC060HP00
NTC060HF01
E2VCABS600
E2V**BSF00
Popis
Mn.
MPXPRO Slave plně vybavený, E2V driver
MPXPRO displej (zelené LED, bzučák, IR, kon. pro uvádění do prov.)
NTC teplotní čidlo uvnitř vitríny
NTC čidlo teploty sání pro přehřívání
Kabel pro elektronické expanzní ventily CAREL E2V
Elektronický expanzní ventil CAREL E2V
1
1
3
1
1
1
Master vitrína nebo chladírna (bez E2V)
Kód
MX30M21HO0
IR00UGC300
NTC060HP00
Popis
Mn.
MPXPRO Master plně vybavený
1
MPXPRO terminál s klávesnicí (zelené LED, bzučák, IR, kon. pro uvádění do 1
prov.)
Teplotní čidlo uvnitř vitríny
3
Slave vitrína (bez E2V)
Kód
MX30S21HO0
IR00XGC300
NTC060HP00
Popis
Mn.
MPXPRO Slave plně vybavený
MPXPRO displej (zelené LED, bzučák, IR, kon. pro uvádění do prov.)
Teplotní čidlo uvnitř vitríny
Headquarters ITALY
Sales organization
CAREL INDUSTRIES Hqs.
CAREL Asia - www.carel.com
CAREL Australia - www.carel.com.au
CAREL China - www.carel-china.com
CAREL Deutschland - www.carel.de
CAREL France - www.carelfrance.fr
CAREL Iberica - www.carel.es
CAREL India - www.carel.in
Via dell’Industria, 11
35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611
Fax (+39) 0499 716600
[email protected]
All trademarks hereby referenced are the property of their respective owners.
CAREL is a registered trademark of CAREL INDUSTRIES Hqs in Italy and/or other countries.
1
1
3
Affiliates
CAREL HVAC/R Korea - www.carel.com
CAREL Russia - www.carelrussia.com
CAREL South Africa - www.carelcontrols.co.za
CAREL Sud America - www.carel.com.br
CAREL U.K. - www.careluk.co.uk
CAREL U.S.A. - www.carelusa.com
CAREL Czech & Slovakia - www.carel-cz.cz
CAREL Korea (for retail market) - www.carel.co.kr
CAREL Ireland - www.carel.com
CAREL Thailand - www.carel.co.th
CAREL Turkey - www.carel.com.tr
© CAREL INDUSTRIES Hqs 2012 all rights reserved. CAREL si vyhrazuje právo upravovat vlastnosti svých produktů bez předchozího upozornění.
Master vitrína nebo chladírna (s E2V)
Download

MPXPRO regulátor - Brožura CZ.pdf