Popel ze dřeva
Složení: 100% popel ze dřeva
Obsah živin:
P2O5 2 %
K2O
6,6 %
MgO
2,9 %
CaO
13,3 %
Forma: sypký,
Možnost použití:
1. Jako doplněk ke chlévskému hnoji, kompostu nebo digestátu z BS v doporučené
dávce 5 q popela ku 300 q doplňované hmoty.
Toto využití je v souladu se Zákonem 156/1998 Sb. o hnojivech v aktuálním znění.
( § 1 odst. 4, § 2 pís. h)
2. Jako hnojivo a pomocné půdní látky dle Nařízení komise (ES) č. 889/2008, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci
Dle tohoto nařízení je popel ze dřeva povolen jako hnojivo v ekologickém hospodaření.
Doporučená dávka 4 – 6 q na 1 ha.
Cena:
Sypký
1.200 Kč/t + DPH
Kontakt na odběr:
Družstvo Ekover, Ing. Lubomír Verner, tel. 00420 736 763 557, mail: [email protected]
Ohodnocení dřevěného popela z pohledu cen živin v umělých minerálních hnojivech:
Živiny
Obsah kg živin v 1 t
dřevěného popela
Cena 1 kg živin v Kč
v umělých hnojivech
Hodnota živin v Kč
v 1 t popela
P2O5
20
29
580
K2O
66
17,5
1155
MgO
29
29
841
CaO
133
3
399
Celkem
2975 Kč/t
Download

Popel ze dřeva