HAVARIJNÍ SOUPRAVY
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HST
Havarijní soupravy HST jsou malé, vysoce mobilní
ekologické soupravy určené pro dílny, garáže,
nebo přímo pro vozidla přepravující nebezpečné
látky. Jejich výhodou je nízká hmotnost, snadná
přenositelnost, možnost okamžitého použití
a jednoduchá manipulace.
Soupravy HST jsou určeny k rychlému zásahu
při úniku ropných produktů nebo agresivních
chemických látek a k následnému úklidu. Jejich
prostřednictvím tak lze předejít závažnějším
ekologickým haváriím a významným škodám
na majetku.
Každý subjekt je v případě nouzové
situace či nehody povinen zabránit úniku
nebezpečných látek!
ÚKLIDOVÉ
HST – G
OLEJOVÉ
HST – 0
CHEMICKÉ
HST – CH
20 × sorpční rohož
2 × sorpční had
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
1 × pytel na použité sorbenty
1 × pevný plastový obal se zipem
sorpční kapacita: 25 l
20 × sorpční rohož
2 × sorpční had
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
1 × pytel na použité sorbenty
1 × pevný plastový obal se zipem
sorpční kapacita: 28 l
20 × sorpční rohož
2 × sorpční had
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
1 × pytel na použité sorbenty
1 × pevný plastový obal se zipem
sorpční kapacita: 17 l
cena: 1 400,- Kč
cena: 1 690,- Kč
cena: 1 980,- Kč
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSP
50
Havarijní soupravy HSP v pevném kbelíku jsou
určeny do garáží, menších servisů a drobných
provozoven, kde hrozí úniky nebezpečných látek,
a to nejen ropných produktů, ale též dalších
provozních kapalin. Díky sorbentům pro sběr
agresivních kapalin jsou soupravy rovněž vhodné
i do menších skladů chemických látek.
Soupravy HSP jsou doplněny nezbytnými
ochrannými pomůckami. Jejich výhodou jsou také
pevné obaly, které výborně poslouží jako nádoba
na sebrané nebezpečné látky.
V každém servisu se vyplatí použít sorpční
podložku pod díly nebo nářadí. Čistota na
pracovišti je základem bezpečnosti práce!
HSP – G
HSP – 0
HSP – CH
20 × sorpční rohož
4 × sorpční had
2 × sorpční polštář
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
1 × pytel na použité sorbenty
1 × plastová nádoba s víkem
sorpční kapacita: 25 l
30 × sorpční rohož
2 × sorpční had
2 × sorpční polštář
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × havarijní tmel 10 P – suché granule
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × plastová nádoba s víkem
sorpční kapacita: 50 l
30 × sorpční rohož
2 × sorpční had
2 × sorpční polštář
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × havarijní tmel 10 P – suché granule
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × plastová nádoba s víkem
sorpční kapacita: 32 l
cena: 2 380,- Kč
cena: 2 880,- Kč
cena: 2 990,- Kč
HAPPY END CZ, a.s. Váš partner pro řešení úniků kapalin, bezpečnost a protipožární ochranu
800 156 944 fax: 315 676 201 www.happyend.cz
HAVARIJNÍ SOUPRAVY
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSB 60
Havarijní soupravy HSB 60 jsou uloženy v praktickém
vodotěsném soudku s uchy a s UN kódem
pro převoz nebezpečného odpadu. Slouží
k zabezpečení ochrany rizikových prostor,
kde se pracuje s nebezpečnými látkami, zejména
menších čerpacích stanic, dílen a servisů.
Souprava obsahuje několik typů sorpčních
prostředků, základní ochranné pomůcky
a těsnicí prostředky. Sorbenty jsou univerzální
pro sběr ropných produktů, rozpouštědel nebo např.
chladicí kapaliny, chemické sorbenty slouží
k absorpci olejů či kyselin a hydrofobní sorpční had
ke sběru nebezpečných látek z hladiny vodních toků.
Sypký sorbent účinně čistí olejové skvrny z povrchů
silnice či dlažeb. Sud, v němž je souprava uložena,
chrání obsah soupravy před vlhkem a nečistotami,
je odolný vůči agresivním látkám a může sloužit
jako sběrná nádoba na zachycenou kapalinu
a použité sorbenty.
Každý provoz, kde se pracuje s ropnými produkty
či chemikáliemi, je do značné míry rizikový.
Nepodceňujte prevenci!
ÚKLIDOVÉ
HSB 60 – G
OLEJOVÉ
HSB 60 – 0
CHEMICKÉ
HSB 60 – CH
10 × sorpční rohož
2 × sorpční had
2 × sorpční polštář
1 × sypký sorbent SK 2
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
1 × pytel na použité sorbenty
1 × smetáček a lopatka
1 × sud o objemu 60 l s víkem a UN kódem
sorpční kapacita: 30 l
30 × sorpční rohož
2 × sorpční had
3 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × havarijní tmel 5 PMPA
2 × kanalizační deska 45 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × sud o objemu 60 l s víkem a UN kódem
sorpční kapacita: 65 l
50 × sorpční rohož
2 × sorpční had
2 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × havarijní tmel 5 PMPA
2 × kanalizační deska 45 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × sud o objemu 60 l s víkem
a UN kódem
sorpční kapacita: 41 l
cena: 2 790,- Kč
cena: 5 220,- Kč
cena: 6 130,- Kč
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSB 120
Havarijní souprava HSB 120 je větší variantou soupravy
HSB 60, disponuje sorpční kapacitou až 120 litrů
sebrané kapaliny. Používá se zejména ve větších
čerpacích stanicích, skladech chemických látek
a provozovnách.
Souprava je vybavena všemi nezbytnými druhy
sorbentů, univerzálními, olejovými i chemickými,
pro sběr ropných produktů, rozpouštědel i chemikálií
ze všech druhů povrchu. Samozřejmostí je sypký sorbent
jako neocenitelný pomocník při následném úklidu, který
absorbuje zbytky nebezpečné látky velmi rychle, a to i z
obtížně přístupných míst a nerovných povrchů.
Ekologická hlediska hrají v našem životě i ve výrobě
stále důležitější roli. Na únik nebezpečných látek
je lepší být dobře připraven.
HSB 120 – G
HSB 120 – 0
HSB 120 – CH
30 × sorpční rohož
5 × sorpční had
5 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
2 × sypký sorbent SK 2
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × smetáček a lopatka
1 × sud o objemu 120 l s víkem a UN kódem
sorpční kapacita: 75 l
50 × sorpční rohož
5 × sorpční had
5 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × sypký sorbent SK 4
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × havarijní tmel 10 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × smetáček a lopatka
1 × sud o objemu 120 l
s víkem a UN kódem
sorpční kapacita: 120 l
100 × sorpční rohož
5 × sorpční had
5 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × havarijní tmel 10 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × sud o objemu 120 l
s víkem a UN kódem
sorpční kapacita: 91 l
cena: 4 860,- Kč
cena: 8 520,- Kč
cena: 8 970,- Kč
HAPPY END CZ, a.s. Váš partner pro řešení úniků kapalin, bezpečnost a protipožární ochranu
800 156 944 fax: 315 676 201 www.happyend.cz
51
HAVARIJNÍ SOUPRAVY
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSK
Havarijní soupravy HSK jsou určeny především
do menších provozů a výroben. Vyznačují se
mimořádnou mobilitou, díky praktickému vozíku
je lze snadno a rychle převézt na jakékoli místo
v provozovně či mimo ni. Umožňují tak pohotově
a efektivně zasáhnout při nouzové situaci.
Se soupravou HSK máte vždy po ruce účinné
prostředky pro okamžitý zákrok při úniku
nebezpečných látek. Obsahuje základní druhy
sorpčních a těsnicích prostředků a nezbytných
ochranných pomůcek.
Rychlý zásah snižuje náklady na odstraňování
následků havárie a úniku nebezpečných látek!
ÚKLIDOVÉ
HSK – G
OLEJOVÉ
HSK – 0
CHEMICKÉ
HSK – CH
30 × sorpční rohož
4 × sorpční had
2 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × havarijní tmel 5 PMPA
2 × kanalizační deska 20 × 20 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × mobilní vozík s přihrádkami
sorpční kapacita: 40 l
30 × sorpční rohož
4 × sorpční had
2 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × havarijní tmel 5 PMPA
2 × kanalizační deska 20 × 20 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × mobilní vozík s přihrádkami
sorpční kapacita: 67 l
30 × sorpční rohož
4 × sorpční had
2 × sorpční polštář,
10 × sorpční chemická utěrka
1 × havarijní tmel 5 PMPA
2 × kanalizační deska 20 × 20 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × mobilní vozík s přihrádkami
sorpční kapacita: 32 l
cena: 13 570,- Kč
cena: 13 980,- Kč
cena: 14 700,- Kč
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HST 70
52
Havarijní souprava HST 70 je užitečnou součástí
výbavy automobilů, nákladních vozů a těžké
techniky, uplatní se výborně například na stavbách.
Díky praktické a pevné tašce, odolné vůči agresivním
látkám, je snadno přenosná a skladná.
Souprava HST 70 přes svou výbornou mobilitu,
nízkou hmotnost a menší rozměry obsahuje všechny
základní druhy sorbentů, ochranných pomůcek
a těsnicích prostředků, a zároveň disponuje značnou
sorpční kapacitou.
Každý neseme svůj díl odpovědnosti za stav
životního prostředí. Zejména na stavbách hrozí
akutní riziko kontaminace půdy a vodních zdrojů.
Buďte na únik nebezpečných látek co nejlépe
připraveni!
HST 70 – G
HST 70 – 0
HST 70 – CH
50 × sorpční rohož
4 × sorpční had
4 × sorpční polštář
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × pevná plastová taška se zipem
sorpční kapacita: 52 l
50× sorpční rohož
4 × sorpční had
4 × sorpční polštář
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × havarijní tmel 10 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × pevná plastová taška se zipem
sorpční kapacita: 93 l
80 × sorpční rohož
4 × sorpční had
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × havarijní tmel 10 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × pevná plastová taška se zipem
sorpční kapacita: 65 l
cena: 2 960,- Kč
cena: 5 370,- Kč
cena: 5 870,- Kč
HAPPY END CZ, a.s. Váš partner pro řešení úniků kapalin, bezpečnost a protipožární ochranu
800 156 944 fax: 315 676 201 www.happyend.cz
HAVARIJNÍ SOUPRAVY
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSPZ 120
Havarijní soupravy HSPZ 120 se výborně uplatní
ve všech provozech, kde se pracuje s ropnými
produkty, nebo v chemických laboratořích
a skladech.
Výhodou této soupravy je vysoce odolná plastová
mobilní nádoba, kterou lze skladovat uzamčenou,
a chránit tak její obsah před neoprávněným použitím.
Vždy máte jistotu, že v případě nenadálé nouzové
situace najdete sorbenty i ochranné prostředky
na svém místě, v použitelném stavu, neporušené
či neznečištěné.
Odpovídající výbava pro rychlé řešení nouzových
situací je vyjádřením naší odpovědnosti
k životnímu prostředí. Příroda nám nepatří,
máme ji zapůjčenou od budoucích generací!
ÚKLIDOVÉ
HSPZ 120 – G
OLEJOVÉ
HSPZ 120 – 0
CHEMICKÉ
HSPZ 120 – CH
30 × sorpční rohož
5 × sorpční had
5 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
2 × sypký sorbent SK 2
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
2 × pytel na použité sorbenty
1 × smetáček a lopatka
1 × plastová uzamykatelná mobilní nádoba 120 l
sorpční kapacita: 75 l
50 × sorpční rohož
5 × sorpční had
4 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × sypký sorbent SK 4
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × havarijní tmel 10 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × smetáček a lopatka
1 × plastová uzamykatelná
mobilní nádoba 120 l
sorpční kapacita: 122 l
100 × sorpční rohož
5 × sorpční had
5 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × havarijní tmel 10 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × plastová uzamykatelná
mobilní nádoba 120 l
sorpční kapacita: 105 l
cena: 5 420,- Kč
cena: 8 610,- Kč
cena: 9 720,- Kč
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSP 240
Havarijní souprava HSP 240 je velká mobilní
souprava určená do velkých výrobních provozů,
skladů chemických či jakýchkoli jiných nebezpečných
látek nebo logistických hal.
Souprava HSP 240 představuje ideální kombinaci
velké sorpční kapacity, vysoké mobility a příznivé
pořizovací ceny.
Umožňuje zasáhnout při úniku nebezpečných látek
okamžitě, efektivně a na jakémkoli místě ve výrobní
hale.
Havarijní soupravy přispívají jak k čistotě pracoviště
a bezpečnosti práce, tak k plnění požadavků
environmentální legislativy!
HSP 240 – G
HSP 240 – 0
HSP 240 – CH
100 × sorpční rohož
6 × sorpční had
6 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
2 × sypký sorbent SK 2
1 × havarijní tmel 10 PMPA
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × smetáček a lopatka
1 × plastová mobilní
nádoba 240 l
sorpční kapacita: 111 l
200 × sorpční rohož
6 × sorpční had
6 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × sypký sorbent SK 4
1 × havarijní tmel 10 PMPA
1 × havarijní tmel 50 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka
„NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × smetáček a lopatka
1 × plastová mobilní
nádoba 240 l
sorpční kapacita: 231 l
200 × sorpční rohož
6 × sorpční had
6 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
1 × havarijní tmel 10 PMPA
1 × havarijní tmel 50 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × plastová mobilní
nádoba 240 l
sorpční kapacita: 153 l
cena: 6 380,- Kč
cena: 11 370,- Kč
cena: 12 530,- Kč
HAPPY END CZ, a.s. Váš partner pro řešení úniků kapalin, bezpečnost a protipožární ochranu
800 156 944 fax: 315 676 201 www.happyend.cz
53
HAVARIJNÍ SOUPRAVY
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSE 360
Havarijní soupravy HSE 360 jsou ideálním
prostředkem pro řešení havárií spojených s únikem
nebezpečných látek a jsou určeny do jakýchkoli
výrobních, opravárenských či skladových
provozů a do čerpacích stanic. Bezpečnostní
přebal je vysoce odolný vůči mechanickým vlivům,
chemickým látkám i vůči účinkům UV záření.
Žebrovaný tvar přebalu zajišťuje mimořádnou
pevnost a šroubovací víko je opatřeno pěnovým
těsněním, takže je naprosto vyloučen další únik
nebezpečné látky. Tvarované partie usnadňují
manipulaci a nepotřebné přebaly jsou dobře
stohovatelné.
Moderní pracoviště, to je pracoviště čisté a bezpečné,
pracoviště, které nepředstavuje potenciální riziko
pro životní prostředí!
ÚKLIDOVÉ
HSE 360 – G
OLEJOVÉ
HSE 360 – 0
CHEMICKÉ
HSE 360 – CH
200 × sorpční rohož
15 × sorpční had
10 × sorpční polštář
1 × nepropustný koberec 3 m
2 × sypký sorbent SK 2
1 × havarijní tmel 10 PMPA
1 × havarijní tmel 50 P – suché granule
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × smetáček a lopatka
1 × bezpečnostní přebal
na 200 l sudy
sorpční kapacita: 207 l
200 × sorpční rohož
10 × sorpční had
10 × sorpční polštář
10 × sorpční chemická utěrka
2 × sypký sorbent SK 4
1 × havarijní tmel 10 PMPA
1 × havarijní tmel 50 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × smetáček a lopatka
1 × bezpečnostní přebal
na 200 l sudy
sorpční kapacita: 306 l
200 × sorpční rohož
10 × sorpční had
10 × sorpční polštář
100 × sorpční chemická utěrka
1 × sypký sorbent SK 1
1 × havarijní tmel 10 PMPA
1 × havarijní tmel 50 P – suché granule
1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × kanalizační deska 45 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná samolepicí návěst
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × smetáček a lopatka
1 × bezpečnostní přebal
na 200 l sudy
sorpční kapacita: 202 l
cena: 19 910,- Kč
cena: 24 750,- Kč
cena: 27 160,- Kč
HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSM 600
54
HSM 600 je profesionální havarijní souprava do
velkých skladišť a výrobních provozů. Jedná se
o největší soupravu v nabídce, je vhodná i pro složky
zasahující při havarijních únicích nebezpečných látek
na komunikacích.
Souprava disponuje maximální sorpční kapacitou
a všemi druhy sorbentů. Díky své mobilitě
a přehlednému uspořádání umožňuje rychlou
a mimořádně efektivní aplikaci. Široká škála
prostředků osobní ochrany účinně chrání zdraví
i životy zasahující posádky.
V případě nouzové situace je naprosto nezbytné
mít ihned po ruce moderní, zdravotně a ekologicky
nezávadné prostředky pro rychlou likvidaci následků
havárie a pro minimalizaci dopadů na životní
prostředí!
HSM 600 – G
HSM 600 – 0
HSM 600 – CH
300 × sorpční rohož
15 × sorpční had
15 × sorpční polštář
20 × sorpční chemická utěrka
4 × sypký sorbent SK 2
1 × havarijní tmel 10 PMPA
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × smetáček a lopatka
1 × mobilní box o rozměrech
120 × 80 × 95 cm
300 × sorpční rohož
15 × sorpční had
15 × sorpční polštář
20 × sorpční chemická utěrka
4 × sypký sorbent SK 4
1 × havarijní tmel 10 PMPA
2 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný chemický respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × smetáček a lopatka
1 × mobilní box o rozměrech
120 × 80 × 95 cm
300 × sorpční rohož
15 × sorpční had
15 × sorpční polštář
20 × sorpční chemická utěrka
4 × sypký sorbent SK 1
1 × havarijní tmel 10 PMPA
2 × kanalizační deska 65 × 45 cm
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranný respirátor
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
4 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná páska 300 m
1 × smetáček a lopatka
1 × mobilní box o rozměrech
120 × 80 × 95 cm
sorpční kapacita: 301 l
sorpční kapacita: 474 l
sorpční kapacita: 335 l
cena: 21 700,- Kč
cena: 30 640,- Kč
cena: 32 600,- Kč
HAPPY END CZ, a.s. Váš partner pro řešení úniků kapalin, bezpečnost a protipožární ochranu
800 156 944 fax: 315 676 201 www.happyend.cz
HAVARIJNÍ SOUPRAVY
Potřebujete atypickou havarijní
soupravu? Zavolejte svému
obchodníkovi. Rád Vás navštíví a poradí.
HSPZ 120 – DN (souprava se sypkými sorbenty)
HSPZ 120 – SK 2 (souprava se sypkými sorbenty)
4 × sypký sorbent DN 1
4 × pytel na použité sorbenty
1 × smetáček a lopatka
1 × plastová uzamykatelná mobilní nádoba 120 l
sorpční kapacita: 52 l
4 × sypký sorbent SK 2
4 × pytel na použité sorbenty
1 × smetáček a lopatka
1 × plastová uzamykatelná mobilní nádoba 120 l
sorpční kapacita: 44 l
cena: 4 100,- Kč
cena: 4 100,- Kč
HS ADR – G (pro přepravu kusových zásilek)
HS ADR – O (pro přepravu ropných produktů)
HS ADR – CH (pro přepravu chemikálií)
10 × sorpční rohož
2 × sorpční had
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ruční nejiskřivá svítilna včetně monočlánků
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranné brýle
1 × polomaska s filtrem A1B1E1K1P3
1 × kapalina pro výplach očí
1 × výstražná reflexní vesta
2 × výstražný trojúhelník
1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
1 × pytel na použité sorbenty
1 × skládací lopata
1 × skládací plastový kbelík
1 × pevná plastová taška se zipem
10 × sorpční rohož
2 × sorpční had
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ruční nejiskřivá svítilna včetně monočlánků
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranné brýle
1 × polomaska s filtrem A1B1E1K1P3
1 × kapalina pro výplach očí
1 × výstražná reflexní vesta
2 × výstražný trojúhelník
1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
1 × pytel na použité sorbenty
1 × skládací lopata
1 × skládací plastový kbelík
1 × pevná plastová taška se zipem
10 × sorpční rohož
2 × sorpční had
1 × havarijní tmel 5 PMPA
1 × ruční nejiskřivá svítilna včetně monočlánků
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × ochranné brýle
1 × polomaska s filtrem A1B1E1K1P3
1 × kapalina pro výplach očí
1 × výstražná reflexní vesta
2 × výstražný trojúhelník
1 × pytel na použité sorbenty
1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
1 × skládací lopata
1 × skládací plastový kbelík
1 × pevná plastová taška se zipem
cena: 4 090,- Kč
cena: 4 240,- Kč
cena: 4 470,- Kč
SKLÁDACÍ ZÁCHYTNÉ BAZÉNKY
Bazénky mají vynikající odolnost vůči celé řadě
chemikálií, kyselin a PHM. Jsou odolné vůči
teplotám až do -54 °C, odírání, proděravění
a UV záření. Bazének snadno přidáte
do havarijní soupravy.
Označení
Název
Rozměry
Záchytný objem
Cena Kč
EN 5920
Skládací záchytný bazének 75 l
∅ 76 × ∅ 46 × 33 cm
75 l
3 470,- Kč
EN 5966
Skládací záchytný bazének 250 l
∅ 122 × ∅ 91 × 33 cm
250 l
4 670,- Kč
EN 5900
Skládací záchytný bazének 370 l
∅ 122 × ∅ 81 × 46 cm
370 l
5 040,- Kč
EN 5950
Skládací záchytný bazének 568 l
∅ 198 × ∅ 112 × 46 cm
568 l
5 360,- Kč
HAPPY END CZ, a.s. Váš partner pro řešení úniků kapalin, bezpečnost a protipožární ochranu
800 156 944 fax: 315 676 201 www.happyend.cz
55
KOMPONENTY A DOPLŇKY DO HAVARIJNÍCH SOUPRAV
Olejové rohože 50 × 40 cm
Úklidové rohože 50 × 40 cm
DBM 5040 – 50 ks úklidových rohoží
MPL 5040 – 200 ks úklidových rohoží
cena: 750,- Kč DBO 5040 – 50 ks olejových rohoží
cena: 2 490,- Kč OPL 5040 – 200 ks olejových rohoží
MSC 8120/1 – 1 × úklidový had
MSC 8120 – 20 ks úklidových hadů
cena: 760,- Kč DBC 5040 – 50 ks chemických rohoží
cena: 2 780,- Kč CPL 5040 – 200 ks chemických rohoží
Olejové hady ∅ 8 × 120 cm
Úklidové hady ∅ 8 × 120 cm
cena: 146,- Kč OSM 8120/1 – 1 × olejový had
cena: 2 550,- Kč OSM 8120 – 20 ks olejových hadů
Úklidové polštáře 30 × 35 cm
Chemické rohože 50 × 40 cm
Chemické utěrky 50 × 40 cm
cena: 980,- Kč
cena: 3 680,- Kč CWP 5040 – 100 ks chemických utěrek
Chemické hady ∅ 8 × 120 cm
SK 2 – Úklidový sypký sorbent, 10 kg
cena: 337,- Kč SK 4 – Olejový sypký sorbent, 5 kg
cena: 189,- Kč CSM 8120/1 – 1 × chemický had
cena: 3 290,- Kč CSM 8120 – 20 ks chemických hadů cena: 5 860,- Kč SK 1 – Chemický sypký sorbent, 18 kg
Olejové polštáře 30 × 35 cm
Chemické polštáře 30 × 35 cm
cena: 1 200,- Kč
Sypké sorbenty
cena: 360,- Kč
cena: 690,- Kč
cena: 410,- Kč
Těsnicí tmely a suché granule
PN 5 PMPA – Těsnicí tmel 0,5 kg
cena: 210,- Kč
MCC 3035/1 – 1 × úklidový polštář
cena: 187,- Kč OCM 3035/1 – 1 × olejový polštář
cena: 189,- Kč CCM 3035/1 – 1 × chemický polštář
cena: 327,- Kč PN 10 PMPA – Těsnicí tmel 1 kg
cena: 370,- Kč
MCC 3035 – 20 ks úklidových polštářů cena: 3 250,- Kč OCM 3035 – 20 ks olejových polštářů cena: 3 290,- Kč CCM 3035 – 20 ks chemických polštářů cena: 5 680,- Kč PN 10 P – Suché granule těsnicího tmelu cena: 220,- Kč
Ochranné brýle
Kyselinovzdorné rukavice
DHS OBR – Ochranné brýle nepřímo větrané cena: 76,- Kč DHS RUCH – Kyselinovzdorné rukavice
Pytel na použité sorbenty
DHS 9021 – Pytel na použité sorbenty
Nálepky a etikety
56
cena: 57,- Kč DHS RECH – Ochranný respirátor
cena:
Výstražná igelitová páska
110,- Kč DHS VP300 – Výstražná páska 300 m
Kanalizační desky
PN 25-1 RA – Kanalizační deska 65 × 45 cm,
1 ks v balení
cena: 1 650,- Kč
PN 17-2 RA – Kanalizační deska 45 × 45 cm,
2 ks v balení
cena: 2 520,- Kč
PN 8 RA – Kanalizační deska 20 × 20 cm,
cena: 59,- Kč
8 ks v balení
cena: 4 980,- Kč
Zámek na havarijní soupravy HSP 240
DHS NA4 – Nálepka na HS velikosti A4
cena: 46,- Kč
DHS NA5 – Nálepka na HS velikosti A5
cena: 39,- Kč DHS ZAM – Zámek na HS
cena: 10,- Kč DHS NNO – Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD cena: 36,- Kč DHS MONZ – Montáž zámku na HS
Odmašťovací ubrousky v dóze
VU 70 – Odmašťovací ubrousky
Ochranný respirátor
Krabička na klíč
cena: 460,- Kč
cena: 100,- Kč DHS KRK – Uzamykatelná krabička na klíč
Hliníková lopata a koště
Lopatka a smetáček
DHS PSME – Průmyslové koště s násadou
cena: 295,- Kč DHS ALOP – Hliníková lopata s násadou
cena: 113,- Kč
cena: 195,- Kč DHS LOSM – Lopatka a smetáček
HAPPY END CZ, a.s. Váš partner pro řešení úniků kapalin, bezpečnost a protipožární ochranu
cena: 525,- Kč
cena: 55,- Kč
800 156 944 fax: 315 676 201 www.happyend.cz
KOMPONENTY A DOPLŇKY DO HAVARIJNÍCH SOUPRAV
Reflexní vesta
DHS RV – Reflexní vesta XXL
Plastová lopata vhodná do ADR
cena: 62,- Kč DHS SKLOP – Skládací lopata
Výstražný trojúhelník
Polomaska
cena: 150,- Kč
Plastové sudy s atestem – UN 1H2/X Nepropustná sorpční plachetka
PLN 7021 – Plastový sud, objem 60 l
cena: 599,- Kč PLN 7031 – Plastový sud, objem 120 l
cena: 253,- Kč PLN 7041 – Plastový sud, objem 220 l
Kapalina na výplach očí
DHS FPM – Polomaska bez filtrů
cena: 414,- Kč
DHS FPM 4 – Polomaska s filtry A1B1E1K1P3
(vhodná do ADR souprav) cena: 895,- Kč DHS OPTH – Kapalina na výplach očí
Skládací kbelík
DHS SV – Pogumovaná svítilna (bez baterií) cena: 95,- Kč
cena: 19,- Kč DHS SKK – Skládací kbelík s uchy
cena: 294,- Kč DHS BAT – Alkalická baterie
Ochranné kombinézy
DHS KO1 – Kombinéza žlutá
DHS TR – Výstražný trojúhelník v pouzdře cena: 205,- Kč DHS KO3 – Kombinéza bílá
Pogumovaná svítilna
cena: 425,- Kč
cena: 688,- Kč OPI 112 – Sorpční nepropustná plachetka
100 × 120 cm
cena: 189,- Kč
cena: 1 133,- Kč
Záchytné vaničky
cena:
Testovací sada
PLN 3763 – Záchytná vanička, objem 7 l cena: 657,- Kč
137,- Kč (kompletní sortiment vaniček najdete na straně 71)
DHS OTP – Testovací proužky na olej
cena: 960,- Kč
Těsnicí tmel
KRZ – Kufřík rychlé záchrany
1 × sorpční olejová rohož
1 × havarijní tmel Leak Block
1 × ochranné brýle
1 × rukavice kyselinovzdorné
1 × chemické výstražné světlo – červené
1 × chemické výstražné světlo – žluté
1 × hasicí a chladicí sprej 400 ml
1 × pytel na použité sorbenty
1 × plastový kufr
PN LB – Těsnicí tmel Leak Blok
cena: 110,- Kč
Magnetický držák
cena: 1 570,- Kč
Tato souprava slouží pro řešení menšího úniku kapalin, drobného požáru či výpadku elektrické
energie. Je ideální výbavou do auta, bytu, chalupy, dílny apod.
OM 33460 – Magnetický držák
cena: 259,- Kč
Chemická světla
OM 08086 – Chemické světlo žluté,
svítivost 30 minut
OM 08078 – Chemické světlo červené,
svítivost 12 hodin
HAPPY END CZ, a.s. Váš partner pro řešení úniků kapalin, bezpečnost a protipožární ochranu
800 156 944 fax: 315 676 201 www.happyend.cz
cena: 49,- Kč
cena: 49,- Kč
57
Download

Havarijni soupravy.pdf