Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – rozdělení podle krajů
Stav k 29. 1. 2014
Hlavní město Praha
PhDr. Narcisa Beránková
Ambulance klinické psychologie
Bieblova 6, 150 00 Praha 5
PhDr. Veronika Boháčová
ANALYSE Group, s.r.o.
Lublaňská 42, 120 00 Praha 2
www.psychotesty-pro-ridice-praha.cz
tel.:724 854 759
e-mail: [email protected]
Mgr. Viktor Bosák
Psychologické poradenství a diagnostika
Ženské domovy
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel:608 165 191
e-mail: [email protected]
PhDr. Marta Boučková
Strašnická 25, 102 00 Praha 10
tel.:603 476 125
e-mail: [email protected]
www.martabouckova.cz
PhDr. Lenka Brichová
ČSAD INGSPED Praha a.s.
Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8
tel.:608 520 566
e-mail: [email protected]; [email protected]
PhDr. Lenka Bukovská
Office House CZ, s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
VT centrum, s.r.o.
Kašperská 965/2, 104 00 Praha 10
Autoškola Flegel, s.r.o.
Konzumní 12/252, 192 00 Praha
tel.:731 654 100
e-mail: [email protected]
Mgr. Jana Cozlová
Dopravně psychologická laboratoř
Sibeliova 1009/39, 162 00 Praha 6
tel.:774 403 543
e-mail: [email protected]
www.psychologie-dopravni.cz
1
PhDr. Daniela Čajánková
STIMUL
personální poradenství
Na Žertvách 2196/34, 180 00 Praha 8
tel.:284 821 008, 284 825 055, 266 312 076
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.stimul.cz
PhDr. Lenka Čermáková
AKTIP – konzultační a terapeutický institut Praha
Progressive consulting, v.o.s.
Perucká 23, 120 00 Praha 2
tel.:602 432 848
e-mail: [email protected]
www.aktip.cz
PhDr. Dana Černochová, Ph.D.
Mgr. Daniela Dudová
PhDr. Oliver Dzvoník, CSc.
Mgr. Michaela Fialová
PhDr. Pavel Harsa
PhDr. Eva Hofírková
Libocká 110/69, 160 00 Praha 6
tel.:723 908 420, 241 440 413
e-mail: [email protected]
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Centrum psychologických služeb
Husitská 42/22, 130 00 Praha 3
www.dvi.cz
Oddělení psychologie a psychiatrie
Ústav leteckého zdravotnictví
Gen. Píky 1, 160 60 Praha 6
tel.:973 212 499, 722 025 448
e-mail: [email protected]
AKTIP Praha
Perucká 23, 120 00 Praha 2
tel.:773 550 388
www.aktip.cz
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha
tel.:224 965 370
e-mail: [email protected]
Ordinace klinického psychologa, s.r.o.
Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8
tel.:604 250 842
2
PhDr. Miloš Kajuk
Psychologické poradenství a diagnostika
Chotouňská 544/3, 108 00 Praha 10 – Malešice
Kaprova 14, Praha 1
tel.:608 770 880
Mgr. Jan Kalivoda
Autoškola Schenk
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel.:777 883 118
e-mail: [email protected]
PhDr. Jiří Klose, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice Praha
Ústřední lékařsko-psychologické oddělení
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
tel.:973 203 470
fax.:224 316 261
e-mail: [email protected]
PhDr. Věra Kočařová
Ústřední vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice Praha
Ústřední lékařsko-psychologické oddělení
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
tel.:973 208 166, 734 490 737
PhDr. Martin Kořán, CSc.
Nemocnice Na Homolce
Oddělení klinické psychologie
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel.:257 273 031
e-mail: [email protected]
Mgr. Jana Kotalová
Institut časné diagnostiky
Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected]
tel.:603 813 249
www.institutcasnediagnostiky.cz
Mgr. Pavel Král
Ústřední vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice Praha
Ústřední lékařsko-psychologické oddělení
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
tel.:973 203 469
fax.:973 203 465
e-mail: [email protected]
PhDr. Milana Krislová
Lamačova 859, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
tel.:602 189 473
e-mail: [email protected]
3
Mgr. Aleš Kuda
ANALYSE Group, s.r.o.
Lublaňská 42, 120 00 Praha 2
tel.:777 242 544
e-mail: [email protected]
www.psychoterapie.eu
PhDr. Ladislava Lažová
Základní škola
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
tel.:608 055 693
e-mail: [email protected]
www.lazova-poradna.xf.cz
Mgr. Vojtěch Lebduška
Dopravní psycholog
Slezská 2199/108, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
Autoškola KING, s.r.o.
Hviezdoslavova 1600/6, 149 00 Praha 4
tel.:737 479 001
e-mail: [email protected]
www.dopravnípsycholog.eu
PhDr. Lenka Mašková
Slezská 1668/56, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.:607 554 116
e-mail: [email protected]
www.dopsy.cz
PhDr. Iva Moravcová
IQI – Individual Quality Increase s.r.o.
Oldřichova 49, 128 00 Praha 2
tel.:603 113 040
e-mail: [email protected]
www.iqi.cz
Mgr. Petra Meisnerová
Slezská 108, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
tel.:607 934 136
e-mail: [email protected]
www.dopr-psych.cz
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Mgr. Vladimír Nový
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Klinika adiktologie
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
tel.:224 965 035
e-mail: [email protected]
PaPa Consulting, s.r.o.
Bryksova 742, 198 00 Praha 9
tel.:777 959 495
e-mail: [email protected]
www.psychologickavysetreni.cz
4
PhDr. Ing. Jiří Pavlát
Nemocnice s poliklinikou
Dopravní zdravotnictví, a.s.
Italská 560/37, 212 43 Praha 2
tel.:221 087 111, 221 087 180, 221 087 480, 608 444 178
e-mail: [email protected]
www.dzas.praha.cz
Mgr. Michal Peprník
Letohradská 24, 170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
PhDr. Jana Pichová
PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
PhDr. Vlasta Rehnová
Dopravní psychologie
Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 – Vršovice
tel.:776 769 338
e-mail: [email protected]
www.ridici-psychotesty.cz
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
tel.:739 331 970
e-mail: [email protected]
Psychologické poradenství a diagnostika
Libocká 110/69, 161 00 Praha 6 – Liboc
tel.:728 529 983
e-mail: [email protected]
Mgr. Věra Rejlová
Psychologické a profesní poradenství Praha
Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 - Vysočany
tel.:603 961 375
e-mail: [email protected]
www.nezblaznitse.com/ridici
PhDr. Ivana Rosická
Medicon, a.s.
Poliklinika Zelený pruh
Roškotova 1717/2, 140 44 Praha 4 – Braník
tel:234 105 335
Mgr. Radoslava Růžičková
Centrum psychologických služeb DVI, a.s.
Husitská 42/22, 130 00 Praha 3
tel.:724 630 846
e-mail: [email protected]
PhDr. Pavla Rymešová
Autoškola Krátký
Jana Masaryka 49, 120 00 Praha 2
tel.:731 167 381
e-mail: [email protected]
5
Mgr. Iveta Sigmundová, MBA
APROFES, s.r.o.
Freyova 27, 190 00 Praha 9
e-mail: [email protected]
PhDr. Lucie Skalíková
ANALYSE Group, s.r.o.
Lublaňská 42, 120 00 Praha 2
tel.:777 159 524
e-mail: [email protected]
PhDr. Mária Staňkovská
Poliklinika Prosek
Lovosická 40, 190 00 Praha 9
tel.:266 010 148
e-mail: [email protected]
Mgr. Radek Stehlík
PhDr. Kateřina Svobodová
PhDr. Jana Šmolíková
PhDr. Miloslav Šolc
PhDr. Jan Šplíchal
PhDr. Naděžda Štullerová
Psychologická laboratoř Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
U Vozovny 6, 108 00 Praha 10
tel.:296 193 204
Psychologické poradenství a diagnostika
Navrátilova 9, 110 00 Praha 1
tel.:602 689 968
e-mail: [email protected]
ČVUT Fakulta dopravní
Horská 3, 120 00 Praha 2
tel.:608 839 933
CAPA a.s.
Albrechtická 154/4, 197 00 Praha 9
Klinika rehabilitačního lékařství
VFN a 1. LF UK Praha
Albertov 7, 128 00 Praha 2
tel.:224 968 477
e-mail: [email protected]
ACE Consulting, s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1
tel.:222 005 105, 222 005 113, 602 233 515
e-mail: [email protected]
6
PhDr. Alexandra Švecová
Office House CZ, s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
VT centrum, s.r.o.
Kašperská 965/2, 104 00 Praha 10
Autoškola Flegel, s.r.o.
Konzumní 12/252, 192 00 Praha
tel.:731 654 100
e-mail: [email protected]
PhDr. Babette Tolarová
Psychologická ordinace s.r.o.
Haštalská 27, 110 00 Praha 1
tel.:224 829 000
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Mgr. Petr Tománek
PhDr. Jindřich Vaněk
Mgr. Lenka Vybíralová
PhDr. Mgr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA
Psychologická laboratoř Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
U Vozovny 6, 108 00 Praha 10
tel.:296 133 373, 603 340 888
Psychotesty pro řidiče - Praha
Na Šafránce 1814/39, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
tel.:271 732 168, 777 287 367
e-mail: [email protected]
www.psychotesty.pro
Rohan Business Center
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8
tel.:602 182 718
e-mail: [email protected]
www.psychotesty-motoristy.cz
Institut řízení lidských zdrojů, s.r.o.
Jílovišťská 571, 155 31 Praha 5
tel.:722 773 377
e-mail: [email protected]
www.psychotesty-ridicu.cz
www.institutrlz.cz
PhDr. Michal Walter
Psychologické poradenství a diagnostika
Perucká 23, 120 00 Praha 2
www.aktip.cz
Autoškola Svobodová, s.r.o.
Na Petřinách 1945/55, 162 00 Praha 6
tel.:603 546 594
e-mail: [email protected]
PhDr. Jan Weinberger
Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10 – Hostivař
7
PhDr. Helena Zemánková, MBA.
Persona Grata v.o.s
Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
Štúrova 1056/7, 142 00 Praha 4 - Lhotka
tel.:777 574 905, 777 574 449
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.personagrata.cz
Jihočeský kraj
PhDr. Michaela Bicanová
Nádražní 966, 370 01 České Budějovice
tel.:605 510 069
e-mail: [email protected]
www.psychotestyproridice.cz
PhDr. Jana Címlová
Klinický a forenzní psycholog
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
tel: 602 834 169, 604 238 818
fax: 381 284 365
e-mail: [email protected]
PhDr. Adéla Doležalová
MěKS Strakonice
Pod hradem 9, 386 01 Strakonice
tel.:724 046 602
e-mail: [email protected]
www.dopravnipsycholog.cz
Mgr. Marcela Flašková
Ústřední vojenská nemocnice
Detašované psychologické pracoviště
Komenského 1915, 370 01 České Budějovice
tel.:973 321 682, 603 947 622
e-mail: [email protected]
Mgr. Petra Kučerová
T. G. Masaryka 212, 381 01 Český Krumlov
tel.:380 712 244
e-mail: [email protected]
PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová
PhDr. Augustin Pixa
Jihočeská univerzita
Ekonomická fakulta
Studentská 13, 370 05 České Budějovice
tel.:387 772 573, 737 883 617
e-mail: [email protected] , [email protected]
www.jcu.cz
www.psycholog-ridici.cz
Zdravotní ústav
Komenského 1915, České Budějovice
8
Mgr. Marcela Pouzarová
Ústřední vojenská nemocnice
Detašované psychologické pracoviště
Komenského 1915, 370 01 České Budějovice
tel:973 321 681, 728 247 175
e-mail: [email protected]
Mgr. Věra Schenková
Ordinace klinického a dopravního psychologa
Chelčického 50/1, 397 01 Písek
tel.:607 121 451
e-mail: [email protected]
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková
PSYCHO
Vítkovecká 809/3, 391 01 Sezimovo Ústí
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Dukelská 9, 370 00 České Budějovice
tel.:603 789 984
e-mail: [email protected]
www.psychodiagnostika.wz.cz
PhDr. Dana Šrámková
Horní Pěna 161, 378 31 Jindřichův Hradec
tel.:606 442 711
e-mail: [email protected]
PhDr. Jindřich Vaněk
Psychotesty pro řidiče – jižní Čechy
Kostelní 123, 387 32 Sedlice u Blatné
tel.:602 287 367
e-mail: [email protected]
www.psychotesty.pro
Jihomoravský kraj
Mgr. et Mgr. Petra Balíková
Náměstí Svobody 5, 669 02 Znojmo
Mgr. Josef Bejček
Vojenská nemocnice Brno
Lékařsko psychologické oddělení
Zábrdovická 3, 636 00 Brno
tel.:973 445 550
e-mail: [email protected]
Mgr. Jiří Březina
Vltavská 203/1, 625 00 Brno
tel.:732 235 304
e-mail.: [email protected]
9
PhDr. Lenka Bukovská
Mgr. Petr Cagaš
PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová
Mgr. René Falta
PhDr. Štěpánka Havlíková
ViaFit s.r.o., Poliklinika Zahradníkova
Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno
tel.:731 654 100
e-mail: [email protected]
Psychologické poradenství a diagnostika
Horní 14, 639 00 Brno
Autoškola Jana a Jiří Michalčíkovi
Za Kasárnami č. p. 3344, 690 02 Břeclav
Radek Brtník Autoškola, s.r.o.
Akreditované školicí středisko
Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov
tel.:724 723 479
e-mail: [email protected]
www.psychologickapraxe.net
Dopravně psychologické pracoviště
Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
tel.:774 454 488
e-mail: [email protected]
Dopravně psychologické pracoviště - Hodonín
SOLAR POWER CZ., s.r.o.
Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín
tel.:607 240 581
areál Integrované střední školy Hodonín
Jilemnického 2, 695 01 Hodonín
e-mail: [email protected]
www.dopravnipsychologhodonin.cz
Dopravní psychologie
Tovární č. 14, 669 02 Znojmo
tel.:725 614 463, 603 835 503
e-mail: [email protected]
PhDr. Ludmila Hellebrandtová
Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Vsetínská 20, 639 00 Brno
tel.:543 420 666
e-mail: [email protected]
www.logoped.cz
PhDr. Marie Jandová
Klinická a dopravní psychologie
Družstevní 2151/16, 690 03 Břeclav
tel.:605 448 265
e-mail: [email protected]
10
Mgr. Eva Jurčáková
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Psychologické pracoviště
Hlinky 151, 656 46 Brno
tel.:543 171 232
e-mail: [email protected]
PhDr. Hana Kopecká
Psychologické pracoviště
Tourbus, a.s.
Opuštěná 4, 602 00 Brno
tel.:543 163 457
e-mail: [email protected]
Mgr. Martina Kopečková
Mgr. Markéta Kumpoštová
Mgr. David Navrátil
PhDr. Magdalena Nováková
Mgr. Dominika Motyková
Mgr. Eva Moučková
Dopravní psychologie
Nám. T. G. Masaryka 9A, 690 02 Břeclav
tel.:777 632 932
e-mail: [email protected]
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Psychologické pracoviště
Hlinky 151, 656 46 Brno
tel.:543 171 240
e-mail: [email protected]
Vojenská nemocnice v Brně
Lékařsko-psychologické oddělení
Zábrdovická 3, 636 00 Brno
GEOSAN, s.r.o.
Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
Sukova 49/4, kancelář č. 407, 602 00 Brno
tel:777 619 590
e-mail: [email protected]
www.vysetreni-ridicu-brno.cz
DEKRA Automobil, a.s.
Mikulčická 2a, 627 00 Brno – Slatina
tel.:776 280 820, 725 345 751
e-mail: [email protected]
www.dekra-automobil.cz
Dopravní psychologie
Koliště 649/39, 602 00 Brno
tel.:731 598 506
e-mail: [email protected]
www.dopravnipsycholozka.cz
17. listopadu 23, 680 01 Boskovice
tel.:516 456 645
11
Mgr. Eva Poláchová
Privátní psychologická poradna ALLAGI
Bayerova 24, 602 00 Brno
tel.:606 687 453
e-mail: [email protected]
PhDr. Hana Přikrylová Kučerová Ph.D.
Údolní 18, 602 00 Brno
tel.:604 755 603
e-mail: [email protected]
Mgr. Jan Rajchl
Ordinace klinické psychologie Profero
Sukova 4, 602 00 Brno
Nemocnice Kyjov
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
ČSAD Tišnov
Červený mlýn 1538, 666 01 Tišnov
Autoškola Pavel Pelikán
Veveří 497/75, 602 00 Brno
Autoškola Pernica
Budova ČD Blansko, 678 01 Blansko
Vojenská nemocnice Brno
Budova B, 2. NP
Zábrdovická 3, 636 00 Brno
tel.:605 584 222
e-mail: [email protected]
Mgr. Kamil Ryška
Botanická 25, 602 00 Brno
Čápkova 10, 602 00 Brno
Pražská 5, 678 01 Blansko
Lidická 8, 680 01 Boskovice
Brněnská 729/25, 664 47 Střelice
tel.:604 419 183
e-mail: [email protected]
Mgr. Iveta Sigmundová, MBA
APROFES, s.r.o.
Příkop 2A, 602 00 Brno
e-mail: [email protected]
www.cedops.cz
PhDr. Jaroslava Strmisková
Klinická a dopravní psychologie
Ve Fortně 12, 664 91 Ivančice
tel.:546 439 601, 602 838 488
e-mail: [email protected]
PhDr. Vladimíra Šelleová
Drahy 1054, 696 42 Vracov
tel.:731 587 757
e-mail: [email protected]
Autoškola AUTOMOT, s.r.o.
Brandlova 1292/71, 697 01 Kyjov
tel.:773 616 225
e-mail: [email protected]
12
Mgr. Andrea Štěpáníková, Ph.D.
Autoškola Slovácko, s.r.o.
Masarykovo náměstí 259/13, 695 01 Hodonín
Autoškola Integrovaná střední škola Slavkov u Brna
Tyršova 479, 684 15 Slavkov u Brna
AR Autoškola
Kollárova 351/15, 693 01 Hustopeče
Autoškola Margetiak
Nádražní 4/3, 682 01 Vyškov
tel.:605 487 181
e-mail: [email protected]
PhDr. Alexandra Švecová
ViaFit s.r.o., Poliklinika Zahradníkova
Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno
tel.:731 654 100
e-mail: [email protected]
Mgr. Lucia Talarovičová
Veslařská 65, 637 00 Brno
tel.:603 262 693
e-mail: [email protected]
PhDr. Jarmila Turbová
Psychologická ambulance
Herčíkova 2481/23, 612 00 Brno
Mgr. et Mgr. František Zakopal
Mgr. et Mgr. Petr Zámečník
Autoškola Svoboda
Husova 12, 682 01 Vyškov
tel.:733 161 615
e-mail: [email protected]
Pracoviště dopravní psychologie
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel.:541 641 393
e-mail: [email protected]
www.cdv.cz
Karlovarský kraj
Mgr. Michaela Al Haboubi
PhDr. Jiří Bauer, Ph.D.
Psychologická diagnostika a poradenství
Na Rolavě 49/10, 360 05 Karlovy Vary
tel.:777 778 320
e-mail: [email protected]
Psychologické služby
Nemocnice Sokolov
Slovenská 545/35, 356 01 Sokolov
tel.:352 307 476, 352 603 202
13
PhDr. Eva Bauerová
Mgr. Zuzana Boušková
PhDr. Mgr. Jiří Fišer, CSc.
Mgr. Romana Hübnerová, Ph.D.
PhDr. Jolana Mižikarová
PhDr. Jana Pichová
Mgr. Jan Volavka
Mgr. Lenka Vybíralová
Klinická psychologie
U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov
Západní 1208/11, 360 01 Karlovy Vary
e-mail: [email protected]
Psychologicko-právní poradenství
Krymská 5, 360 01 Karlovy Vary
tel.:355 321 942, 602 373 622
e-mail: [email protected]
Dlouhá 298, 362 35 Abertamy
tel.:606 613 280
Západní 1208/11, 360 01 Karlovy Vary
e-mail: [email protected]
Dopravní psychologie
Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary
Autoškola Hornek
Nám. Krále Jiřího 9, 350 02 Cheb
tel.:776 769 338
e-mail: [email protected]
www.ridici-psychotesty.cz
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie
Tyršova 31 – Agricola, 353 01 Mariánské Lázně
tel.:354 620 691, 777 622 394
e-mail: [email protected]
Autoškola Dubjak
Žižkova 10, 350 02 Cheb
tel.:602 182 718
e-mail: [email protected]
www.psychotesty-motoristy.cz
14
Kraj Vysočina
Mgr. Jitka Bukáčková
PhDr. Jana Címlová
Mgr. Marie Freiwaldová
PhDr. Štěpánka Havlíková
Mgr. et Mgr. Bc. Milada Krejčí
Psychologické poradenství a diagnostika
Příční 81, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:605 261 011
e-mail: [email protected]
Klinický a forenzní psycholog
Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov
tel: 602 834 169, 604 238 818
fax: 381 284 365
e-mail: [email protected]
CEDOPS
Lípová 24, 586 01 Jihlava
tel.:603 799 379
e-mail: freiwaldova@cedops.cz
Dopravní psychologie
Palachova 227/16, 674 01 Třebíč
tel.:725 614 463, 603 835 503
e-mail: havlikovas@psychologsh.cz
Psychologické poradenství a diagnostika
Trnava 155, 674 01 Třebíč
tel.:724 224 925
e-mail: caesar.mk@quick.cz
Mgr. Sylvie Lorencová
Tyršova 480/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Společnost Vodaservis, s.r.o.
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
Logistické centrum D1 – Jihlava
Exit 112, směr Havlíčkův Brod
Střítež u Jihlavy, 588 11 Střítež
tel.:605 957 475
PhDr. Miluše Müllerová
Poliklinika Jihlava
Vrchlického 57, 586 01 Jihlava
tel.:777 137 800
e-mail: mplusa@volny.cz
PhDr. Petra Píšová
CEDOPS
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
CEDOPS
Lípová 24, 586 01 Jihlava
tel.:566 690 217, 603 799 379, 603 851 808
e-mail: pisova@cedops.cz
www.cedops.cz
15
PhDr. Emil Sedlák
Poliklinika
Klinická psychologie
Vltavínská 1289, 674 01 Třebíč
tel.:608 652 349
e-mail: emil.sedlak@seznam.cz
Mgr. Iveta Sigmundová, MBA
CEDOPS
Průmyslová 154, 674 01 Třebíč
tel.:545 211 946, 603 456 779
e-mail: sigmundova@cedops.cz
www.cedops.cz
PhDr. Vlastimil Sojka
Psychologická ambulance
Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.:602 129 517
e-mail: sojka@hbnet.cz
www.sojka.hbnet.cz
Mgr. Natália Valdiviezová
Psychologické poradenství a diagnostika
Bítešská 988, 675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.:774 156 640
e-mail: natalia.valdiviezova@seznam.cz
Mgr. Dušan Vítek
Dopravně psychologické centrum
Chlumova 1a, 586 01 Jihlava
tel.:603 911 128
e-mail: duvi@centrum.cz
www.dopravnipsychologie.webnode.cz
Královéhradecký kraj
Mgr. Klára Borůvková
Mgr. Jana Cozlová
Mgr. Bohuslava Hájková
Psychoterapeutické centrum Hradec Králové
Špitálská 149, 500 03 Hradec Králové
Ambulance klinické psychologie
Na struze 30, 541 01 Trutnov
tel.:739 005 796
e-mail: klara.boruvkova@gmail.cz
www.psychologproridice.cz
Klinická psychologie
Na Struze 30, 541 01 Trutnov
tel.:774 403 543
e-mail: cozlova@tiscali.cz
www.psychologie-dopravni.cz
U Jednoty 162/6, 500 03 Hradec Králové
16
PhDr. Jiří Klaban
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
PhDr. Ladislava Lažová
PhDr. Miroslava Němečková
Silnice Jičín a.s.
Hradecká 415, 506 33 Jičín
tel.:604 748 658
e-mail: j.klaban@email.cz
Psychoterapeutické centrum Hradec Králové
Špitálská 149, 500 03 Hradec Králové
tel.:605 978 170
e-mail: mail.tomas@seznam.cz
www.psychologproridice.cz
NEUROPS. s.r.o.
Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.:608 055 693
e-mail: ladislava.lazova@seznam.cz
www.lazova-poradna.xf.cz
Bezručova 518, 500 02 Hradec Králové
tel.:728 224 137
e-mail: nemmir@seznam.cz
PhDr. Ing. Jiří Pavlát
Klinická psychologie
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a.s.
Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.:608 444 178, 494 502 383, 731 619 821
e-mail: psycholog4@seznam.cz
www.jiri-pavlat.cz
PhDr. Miloš Pitthard
Psychologické poradenství a diagnostika
Vrcha 167, 506 01 Jičín
tel.:723 430 723
e-mail: pitthard@seznam.cz
Mgr. Jan Rajchl
PhDr. Radana Ryšánková
Autoškola Fiedler
Šalounova 87, 550 01 Broumov
Autoškola Jiří Vít
Studničkova 176, 551 01 Jaroměř
Neurops, s.r.o.
Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.:605 584 222
e-mail: rajchl@rajchl.cz
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
Autoškola Jarkovský
Opočenská 436, 518 01 Dobruška
tel.:604 726 867
e-mail: rysankova.radana@seznam.cz
17
PhDr. Petr Šouba
Hajnice 2, 544 66 Hajnice
tel.:604 568 676
e-mail: petrsouba@seznam.cz
Mgr. Jan Volavka
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie
Masarykovo nám. 46, 547 01 Náchod
tel.: 777 622 394
e-mail: jan.volavka@wordlmail.cz
Mgr. Ecaterina Zaporojan
Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Autoškola Podorlicko
Tyršova 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Liberecký kraj
PhDr. Jana Ambrožová
PSYCHOSERVIS
Dopravní psychologie
Poliklinika II
Liberecká 15, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.:603 323 841, 483 713 996
e-mail: ambrozova@psychoservis.cz ; psycho-servis@volny.cz
www.dopravnipsychotest.cz
PhDr. Irena Faltejsková
Dopravně psychologická laboratoř
Isida centrum, s.r.o.
Čs. armády 1566, 470 01 Česká Lípa
PhDr. Karel Hlavatý
PhDr. Ing. Milan Hrdina
Mgr. Marta Jirková
Mgr. Naďa Kravcivová
Středisko psychologie Lázně Jablonec
Novoveská 28a, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.:483 310 623, 777 310 622
e-mail: info@relaxace.com
www.psycholog-jablonec.cz
Orlí ul. 261/8, 460 07 Liberec
tel.:777 729 972
e-mail: dopr.psychologie@gmail.cz
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
tel.:603 176 471
e-mail: dopravnipsychologcl@gmail.cz
Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa
Tel.:487 877 646, 607 580 582
e-mail: kravcivova.n@volny.cz
18
Mgr. Ludmila Lauterbachová
PhDr. Mgr. Dana Švingalová, Ph.D.
Psychologické poradenství a diagnostika
Palachova 504/7, 460 01 Liberec I
tel.:603 749 733
e-mail: lauterbachova@cpsinfo.cz
Markova 315, 511 01 Turnov
Bořkovská 13, 513 01 Semily
tel.:606 560 327
e-mail: svingalova@tiscali.cz
Moravskoslezský kraj
PhDr. Lenka Brichová
Ruská 1919/7, 792 01 Bruntál
Albrechtická 41a, 794 01 Krnov
tel.:608 520 566
e-mail: L.Brichova@seznam.cz; info@ingsped.cz
PhDr. Lenka Bukovská
Autoškola Club Česká republika, s.r.o.
Stodolní 21, 702 00 Ostrava
Autoškola Ing. Jana Tichá Blahutová
Opavská 272, 747 21 Kravaře
tel.:731 654 100
e-mail: info@viafit.cz
Mgr. Blanka Cvernová
Ambulance klinické psychologie
17. listopadu 538/57, 734 01 Bílovec
tel.:774 520 847
e-mail: b.cvernova@email.cz
Mgr. Hana Dočkalová
Psychologické pracoviště - Autoškola Pollak
Moskevská 24a, 736 01 Havířov
tel.:596 411 160, 736 534 545
e-mail: hana.dockalova@centrum.cz
www.autoskolapollak.cz
Mgr. Libor Eliášek
Bachmačská 31, 702 00 Ostrava
Střední škola technická a dopravní
Moravská 2/964, 703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.:603 886 295
PhDr. Dagmar Bortlík Fišerová
Akreditované školicí středisko Milan Semera
Holasická 894/21, 747 05 Opava
tel.:774 666 400
e-mail: FDagmar@seznam.cz
dopravnipsycholog@seznam.cz
19
PhDr. Marie Fiutowská
Poliklinika Hrabůvka
Dr. Martínka 1491/7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
tel.:595 703 378
e-mail: marie.fiutowska@seznam.cz
www.pho.cz/lekari-a-sluzby/klinicka-psychologie/
Mgr. Martina Gebarová
Psychologická diagnostika a poradenství
Kolejní 12, 702 00 Moravská Ostrava
Štefánikova 20/21, 737 01 Český Těšín
tel.:775 893 394
e-mail: dopravnipsychologie@seznam.cz
www.dopravnipsycholog.com
Mgr. Šárka Jurochová, Ph.D.
Psychologické poradenství a diagnostika
Dvořákova 24, 741 01 Nový Jičín
tel.:606 830 144
e-mail: sarka.jurochova@seznam.cz
Mgr. Hana Kobělková
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Sadová 23, 702 00 Ostrava 1
tel.:737 472 514
e-mail: kobylka11@centrum.cz
Dopravní zdravotnictví a.s.
Železniční poliklinika Ostrava
Tyršova 34, 728 06 Ostrava
tel.:596 101 675
e-mail: hana.kobelkova@dzas.cz
Mgr. Barbara Konderlová
Akreditované školicí středisko H.A.S. spol. s r.o.
Svazarmovská 317, 738 02 Frýdek – Místek
tel.:731 531 007
e-mail: vzdelavani@has-cs.cz
Autoškola Pollak
Frýdecká 1609, 737 01 Český Těšín
tel.:731 492 836
e-mail: barbara.konderlova@gmail.com
www.bossanova.cz/psychodiagnostika
PhDr. Kateřina Kováčová, DiS.
Psychologické poradenství a diagnostika
Čs. armády 1026, 735 81 Bohumín
Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava - centrum
tel.:773 435 433
e-mail: psych.poradenstvi@gmail.com
Mgr. Tomáš Kyjovský
Psychologická diagnostika a poradenství
Vrchní 86/30, 747 05 Opava
tel.:607 692 784
www.psychologopava.cz
20
Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
PhDr. Věra Matúšová
PhDr. Jaroslava Mohylová
PhDr. Pavel Mrózek
Mgr. Vladimíra Ptašniková
Mgr. Silvie Quisová
Psychologické poradenství a diagnostika
Opavská 1124/74, 708 Ostrava – Poruba
tel.:602 753 899
e-mail: j.matochova@seznam.cz
Klinický a dopravní psycholog
Štefánikova 7/826, 741 01 Nový Jičín
tel.:556 701 947, 774 701 947
e-mail: psychologie.mat@centrum.cz
Centrum dopravní psychologie
náměstí Jiřího z Poděbrad 779/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
tel.:602 590 225
e-mail: dopravni.psycholog@seznam.cz
Psychologické poradenství a diagnostika
Příkrá 3305, 738 01 Frýdek – Místek
tel.:737 641 672
e-mail: paja.mrozek@seznam.cz
www.dopravnipsycholog.kuduk.cz
Psychologická praxe
Náměstí Hrdinů 6, 794 01 Krnov
tel.:604 108 583
e-mail: p.vladka@seznam.cz
www.psychologickapraxe-krnov.cz
ELIM OPAVA
Rolnická 21A, 747 05 Opava 5
tel.:604 651 617
e-mail: silvin@email.cz
www.silviequisova.cz
PhDr. et Mgr. Pavla Šňupárková
Jiráskovo nám. 1439/4, 702 00 Moravská Ostrava
tel.:601 328 455, 732 167 603
www.psychologie-ostrava.cz
Mgr. Andrea Štěpáníková, Ph.D.
Autoškola Mr. MIWAL s.r.o.
Březová 615, 734 01 Karviná – Ráj
tel.:605 487 181
e-mail: psychologprerov@seznam.cz
PhDr. Svatoslav Šváb
Školicí středisko Ing. Miroslav Zberovský
I. J. Pešiny 115, 738 01 Frýdek-Místek
21
PhDr. Alexandra Švecová
Autoškola Club Česká republika, s.r.o.
Stodolní 21, 702 00 Ostrava
Autoškola Ing. Jana Tichá Blahutová
Opavská 272, 747 21 Kravaře
tel.:731 654 100
e-mail: info@viafit.cz
PhDr. Kateřina Vlasakudisová
VÍTKOVICE, a.s.
Psychologická laboratoř
Kotkova 4, 706 02 Ostrava – Vítkovice
Mgr. Gabriela Zajacová
Ambulance klinické a dopravní psychologie
Kaštanová 268, 739 61 Třinec
tel.:558 309 589, 607 562 810
e-mail: gabriela.zajacova@seznam.cz
Mgr. Jaroslava Žáčková
ArcelorMittal University Campus Ostrava
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice
PhDr. Hana Žeravová
Psychologické poradenství a diagnostika
tel.:723 600 466, 728 879 854
e-mail: Zeravova.H@seznam.cz , alijera@seznam.cz
Autoškola Tomáš Glatz
Muglinovská 1091/19, 702 00 Ostrava – Přívoz
tel.:602 788 930
e-mail: tomasglatz@seznam.cz
www.autoskolatomasglatz.cz
Olomoucký kraj
PaedDr. Mgr. Dan Blaha
Dopravně psychologické centrum
Českobratrská 5, 796 01 Prostějov
tel.:777 580 888, 777 920 546, 585 313 730
e-mail: pl.adp@centrum.cz
www.dopravni-psychologie.cz
PhDr. Edita Bosáková
Kariérový a personální servis s.r.o.
Kavaléristů 1260/10, 779 00 Olomouc
tel.:733 125 479, 603 560 776
e-mail: edita.bosakova@kaps-kaps.cz
www.kaps-kaps.cz
PhDr. Lenka Brichová
Za Zlatou koulí 1284/01, 779 00 Olomouc
tel.:608 520 566
e-mail: L.Brichova@seznam.cz; info@ingsped.cz
22
PhDr. Lenka Bukovská
PhDr. Libuše Dokládalová
Mgr. Daniela Dudová
Mgr. Martina Havlíková
Autoškola Shrek Mgr. Radim Hrubeš
Masarykovo nám. 151/22, 790 01 Jeseník
Autoškola IPE, Ing. Eduard Pohl
Žižkova 33, 789 01 Zábřeh
tel.:731 654 100
e-mail: info@viafit.cz
Dopravní zdravotnictví a.s,
Poliklinika Olomouc
Jeremenkova 40, 772 52 Olomouc
e-mail: libuse.dokladalova@dzas.cz
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Centrum psychologických služeb
Křetínská 56, 751 52 Přerov
www.dvi.cz
Kariérový a personální servis s.r.o.
Kavaléristů 1260/10, 779 00 Olomouc
tel.:733 125 479, 739 454 498
e-mail: martina.havlikova@kaps-kaps.cz
www.kaps-kaps.cz
PhDr. Roman Hradil
Autoškola Ing. Zdeněk Havala
tř. Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc
tel.:723 790 414
e-mail: hradil.roman@gmail.com
www.dopravni-psychologie-profi.cz
PhDr. Alois Hudeček
Dopravně psychologické centrum
Českobratrská 5, 796 01 Prostějov
tel.:777 580 888, 777 920 546, 585 313 730
e-mail: pl.adp@centrum.cz
www.dopravni-psychologie.cz
PhDr. Pavel Kolda
Dopravně psychologické centrum
Českobratrská 5, 796 01 Prostějov
tel.:777 580 888, 777 920 546, 585 313 730
e-mail: pl.adp@centrum.cz
www.dopravni-psychologie.cz
Mgr. Inka Koutná
Jungmannova 732, 784 01 Litovel
tel.:606 569 993
e-mail: inka.koutna@seznam.cz
23
Mgr. Alena Křenová
PhDr. Jiřina Lukáčová
PhDr. Magdalena Nováková
PhDr. Vladimír Němeček
Kariérový a personální servis s.r.o.
Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc
tel.:733 125 479
e-mail: alena.krenova@kaps-kaps.cz
www.kaps-kaps.cz
Sladovní 1286, 752 01 Kojetín
tel.:777 569 749
Autoškola Korený
Kollárova 9, 789 01 Šternberk
Hanáckého pluku 10, 779 00 Olomouc
tel.:603 534 914, 776 280 820
e-mail: magdal.novak@seznam.cz
Psychologické poradenství a diagnostika
Foerstrova 660/69, 779 00 Olomouc
tel.:603 451 225
e-mail: asnemecek@seznam.cz
www.psychotesty-nemecek.cz
Mgr. Radoslava Růžičková
Centrum psychologických služeb DVI, a.s.
Křetínská 56, 751 52 Přerov
tel.:724 630 846
e-mail: radoslava.ruzickova@dvi.cz
PhDr. Dagmar Svobodová
Medicentrum
Tyršova 261, 790 01 Jeseník
Mgr. Andrea Štěpáníková, Ph.D.
Autoškola Kratochvílová
Havlíčkova 1114/45, 750 02 Přerov I – Město
Autoškola Zapletal
Palackého 21, 750 02 Přerov I – Město
Autoškola Mikšíková
Kratochvílova 135/17, 750 02 Přerov I - Město
tel.:605 487 181
e-mail: psychologprerov@seznam.cz
PhDr. Matúš Šucha
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta, katedra psychologie
Vodární 6, 779 Olomouc
tel.:585 633 502, 777 597 665
e-mail: matus.sucha@upol.cz
www.psych.upol.cz
PhDr. Svatoslav Šváb
Psychologické poradenství a diagnostika
Foersterova 69, 779 00 Olomouc
24
PhDr. Alexandra Švecová
Mgr. Martina Tušerová
Autoškola Shrek Mgr. Radim Hrubeš
Masarykovo nám. 151/22, 790 01 Jeseník
Autoškola IPE, Ing. Eduard Pohl
Žižkova 33, 789 01 Zábřeh
tel.:731 654 100
e-mail: info@viafit.cz
Centrum duševního zdraví
Dukelská 456, 790 01 Jeseník
U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk
tel.:584 412 462, 604 735 681
e-mail: cdz.jesenik@seznam.cz
www.cdzjesenik.cz
Mgr. Lucie Vtípilová
Tylova 8, 751 24 Přerov
tel.:723 449 961
e-mail: vtipilova.lucie@seznam.cz
Mgr. Jana Zbořilová
Kariérový a personální servis s.r.o.
Kavaléristů 1260/10, 779 00 Olomouc
tel:733 125 479, 734 442 612
e-mail: jana.zborilova@kaps-kaps.cz
www.kaps-kaps.cz
Mgr. Otto Zehnal
Klinický psycholog
Lipňanská 3, 751 21 Přerov – Penčice
Třída 1. máje 1614, 753 01 Hranice
tel.:606 470 295, 581 605 840
e-mail: otto.zehnal@atlas.cz
www.otto-zehnal.euweb.cz
PhDr. Hana Žeravová
Dopravně psychologické pracoviště
Nám. Svobody 1404/1, 785 01 Šternberk
tel.:723 600 466, 728 879 854
e-mail: Zeravova.H@seznam.cz , alijera@seznam.cz
Autoškola U Grandu
8. května 526/4, 787 01 Šumperk
tel.:603 209 320, 606 404 589
e-mail: m.jehurnov@seznam.cz , jehurnov12@seznam.cz
www.autoskolaugrandu.cz
25
Pardubický kraj
PhDr. Edita Bosáková
PhDr. Yvona Dobrovská
Mgr. Daniela Dudová
Kariérový a personální servis s.r.o.
Průmyslová 493, 530 01 Pardubice
tel.:733 125 479, 603 560 776
e-mail: edita.bosakova@kaps-kaps.cz
www.kaps-kaps.cz
U Javorky 1728, 560 02 Česká Třebová
tel: 602 377 568
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Centrum psychologických služeb
Sadová 1250, 560 02 Česká Třebová
www.dvi.cz
Mgr. Marie Freiwaldová
CEDOPS
Autoškola Euro
Palackého 73, 537 01 Chrudim
Autoškola ESSA
Jiřího Potůčka 337, 530 09 Pardubice - Trnová
tel.:606 796 315
e-mail: freiwaldova@cedops.cz
Mgr. Martina Havlíková
Kariérový a personální servis s.r.o.
Průmyslová 493, 530 01 Pardubice
tel.:733 125 479, 739 454 498
e-mail: martina.havlikova@kaps-kaps.cz
www.kaps-kaps.cz
Mgr. Anna Konopáčová
Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé
Dimitrovova 799/4, 568 05 Svitavy
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl
Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.
PhDr. Ladislava Lažová
Česká preventivní, s.r.o.
Krajská nemocnice Pardubice
Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
tel.:731 539 209
e-mail: kotkova@psycholog-pardubice.cz
www.psycholog-pardubice.cz
Psychologická poradna
Čs. Partyzánů 26, 537 01 Chrudim IV
tel.:608 055 693
e-mail: ladislava.lazova@seznam.cz
www.lazova-poradna.xf.cz
26
PhDr. Ing. Jiří Pavlát
Mgr. Radoslava Růžičková
Mgr. Andrea Štěpáníková, Ph.D.
Autoškola Josef Bartoníček
Vítězná 1130, 534 01 Holice
tel:602 888 870
www.autoskolabartonicek.php5.cz
e-mail: psycholog4@seznam.cz
www.jiri-pavlat.cz
Centrum psychologických služeb DVI, a.s.
Sadová 1250, 560 02 Česká Třebová
tel.:724 630 846
e-mail: radoslava.ruzickova@dvi.cz
Autoškola Drumel
Felixova 357, 560 02 Česká Třebová
Autoškola Pavliš, s.r.o.
Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko
tel.:605 487 181
e-mail: psychologprerov@seznam.cz
Mgr. Libor Troneček
Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé
Dimitrovova 799/4, 568 02 Svitavy
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl
tel.:603 349 409
PhDr. Michal Walter
Autoškola Hruška
Jiřího Potůčka 337, 530 09 Pardubice 9 – Trnová
kontaktní osoba: Ing. Miroslava Kohoutová, tel.: 774 227 891
tel.:603 546 594
e-mail: michal.walter@centrum.cz
Mgr. Ecaterina Zaporojan
Mgr. Jana Zbořilová
Autoškola Podorlicko
Husova 166/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Kariérový a personální servis s.r.o.
Průmyslová 493, 530 01 Pardubice
tel:733 125 479, 734 442 612, 723 265 042
e-mail: jana.zborilova@kaps-kaps.cz
www.kaps-kaps.cz
27
Plzeňský kraj
Mgr. Zuzana Boušková
Nad Štolou 1485/19, 301 00 Plzeň
e-mail: zuzana.bouskova@atlas.cz
Mgr. Michaela Fialová
Psychologická diagnostika a poradenství
Na Roudné 393/9, 301 00 Plzeň
tel.:773 550 388
Mgr. Vendula Hakenová
PhDr. et Mgr. Karel Havlík
PhDr. Anežka Hejdová
Kotkova 682, 334 01 Přeštice
tel.:602 722 520
e-mail: polsterovavendula@seznam.cz
Dopravně psychologické středisko
ČSAD autobusy Plzeň, a.s.
V Malé Doubravce 1242/27, 312 00 Plzeň
Autobusové nádraží Klatovy
Nádražní 613, 339 01 Klatovy
Autoškola Vavřík
Čechova 44, 301 00 Plzeň - Bory
tel.:602 820 877
e-mail: havlik@agakcent.cz
www.sumavanet.cz/cpp
Dopravně psychologické pracoviště
Pod Všemi svatými 24, 301 00 Plzeň
tel.:737 814 422
e-mail: hejdova.anezka@gmail.com
Mgr. Bohumil Horn
Dopravní zdravotnictví a.s.
Poliklinika Plzeň
Švihovská 14, 301 48 Plzeň
PhDr. Pavla Chodorová
Klinická psychologie
Smrková 23, 312 00 Plzeň
tel.:731 517 583
Mgr. Jaroslav Janský
Vaňkova 348, 339 01 Klatovy II
tel.: 603 201 446
PhDr. Jolana Mižikarová
Nad Štolou 1485/19, 301 00 Plzeň
e-mail: jolana.mizikarova@seznam.cz
PhDr. Blanka Průchová
Dopravně psychologické pracoviště
Pod Všemi svatými 24, 301 00 Plzeň
tel.:723 380 755
e-mail: blankapruchova@seznam.cz
28
Dr. Zdenka Slupská
Psychologické poradenství a diagnostika
dopravní psychologie
Skautská 5, 323 00 Plzeň
e-mail: slupskazdenka@seznam.cz
tel.:723 024 619
PhDr. Kateřina Svobodová
Psychologické poradenství a diagnostika
Neurazy 11, 335 55 Neurazy
tel.:602 689 968
e-mail: katesvo@volny.cz
PaedDr. Pavel Schleiss
PhDr. Iva Šteklová
PhDr. Marie Tomášková
PhDr. et Mgr. Václava Tylová
Mgr. Zdeňka Vařenková
Mgr. Daniela Voláková, DiS.
Psychologická ambulance
Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
tel.:606 946 182
e-mail: human@quick.cz
Bezručova 9, 301 00 Plzeň
tel.:776 256 837
Masarykovo nám. 82, 337 01 Rokycany
tel.:733 123 838, 734 441 566
Klatovská nemocnice, a.s.
Psychologická ambulance
Plzeňská 569, 339 01 Klatovy
tel.:774 224 961
e-mail: tylova@nemkt.cz
Palackého třída 101/9, 301 00 Plzeň
tel.:603 170 040
e-mail: zdenka.varenkova@centrum.cz
Fakultní nemocnice Plzeň
KPL – psychologické detašované pracoviště (pavilon 7)
Dr. Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
tel.:377 401 111
Psychologická diagnostika a poradenství
Autoškola Hrabík, s.r.o.
Komenského 4, 344 01 Domažlice
Psychoterapeutické centrum
Dům u bílého lva
Pražská 15/84, 301 00 Plzeň
tel.:607 970 491
e-mail: Daniela.Volakova@seznam.cz
www.dopravnipsycholog.net
29
Mgr. Lenka Vybíralová
Anglické nábřeží 1, 301 00 Plzeň
tel.:602 182 718
e-mail: info@psychotesty-motoristy.cz
www.psychotesty-motoristy.cz
PhDr. Iva Wittnerová
U Velkého rybníka 115, 323 00 Plzeň
tel.:604 413 248
e-mail: wittnerova@seznam.cz
http://wittnerova.sweb.cz
Středočeský kraj
PhDr. Mgr. Drahomíra Baštová Wildová
Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé
Laboratoř dopravní psychologie
Jablonského 634, 280 02 Kolín 5
tel.:321 728 246
PhDr. Veronika Boháčová
Olivova 224, 251 01 Říčany
www.dopravni-psycholog-ricany.cz
tel.:724 854 759
e-mail: psychotestypraha@seznam.cz
PhDr. Lenka Bukovská
Autoškola Zdiměřice, s.r.o.
Sadová 8, 252 42 Jesenice - Zdiměřice
tel.:731 654 100
e-mail: info@viafit.cz
PhDr. Jana Burianová
Psychologické pracoviště
S. K. Neumanna 247, 261 01 Příbram 7
tel.:318 635 245, 604 152 606
e-mail: j-burianova@volny.cz
VEOLIA Transport Praha s.r.o., Provozní oblast Příbram
K Podlesí 540, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
Mgr. Michaela Fialová
Autoškola Štajner
9. května 179, 268 01 Hořovice
PhDr. Mgr. Jiří Fišer, CSc.
Mgr. Romana Hübnerová, Ph.D.
AUTOSTOP spol. s r.o.
Na Spravedlnosti 1992, 269 01 Rakovník
tel.:602 373 622
e-mail: psychefiser@seznam.cz
Nám. Svobody 1976, 272 01 Kladno
tel.:606 613 280
30
Mgr. Jana Kříhová Podzemná
Mgr. Vojtěch Lebduška
PhDr. Mgr. Lucie Mitáčková
Mgr. Josef Neckař
PhDr. Kateřina Nosková
Autoškola Bureš
Svatojánská 217 266 01 Beroun
tel.:608 136 243
e-mail: jana.krihova@seznam.cz
Smečenská 837, 272 04 Kladno 4 - Rozdělov
tel.:737 479 001
e-mail: vl@lebduska.eu
www.dopravnípsycholog.eu
Psychologická diagnostika a poradenství
Jindřichova 302, 289 12 Sadská
Dobrovského 536, 250 82 Úvaly
Autoškola Pinkas
Boučkova 355, 290 01 Poděbrady
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk
V Kolonii 18047, 288 46 Nymburk
Euro Autoškola
Plynárenská 121, 280 02 Kolín
tel.:733 400 555
e-mail: psycholog@testyridicu.cz
www.testyridicu.cz
Rejskovo nám. 26, 284 01 Kutná Hora
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie
Jana Masaryka 445, 258 01 Vlašim
tel.:739 434 249
e-mail: psychoterapie.vlasim@seznam.cz
PhDr. Jana Pichová
Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
tel.:776 769 338
e-mail: jana.pichova.psycholog@gmail.com
www.ridici-psychotesty.cz
Mgr. Pavel Ptáček
Středisko komplexní terapie
Psychologické služby
Jiráskova 1320, 203 01 Mladá Boleslav
tel.:326 324 025
PhDr. Miroslava Říhová
Mgr. Milena Štěchová
Akreditované školicí středisko a Autoškola Bydžovský
Kaunického 537, 286 01 Čáslav
tel.:722 121 733
e-mail: rihova-miroslava@seznam.cz
Speciálně-pedagogické centrum při OU, PŠ, ZŠ a MŠ v Příbrami
Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV
tel.:777 106 450
31
PhDr. Alexandra Švecová
Autoškola Zdiměřice, s.r.o.
Sadová 8, 252 42 Jesenice - Zdiměřice
tel.:731 654 100
e-mail: info@viafit.cz
PhDr. Věra Tawilová
Psychocentrum
Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov
tel:317 724 281, 604 660 235
e-mail: tawilova@seznam.cz
PhDr. Jindřich Vaněk
Psychotesty pro řidiče - Mělník
Autoškola Fišer
Bezručova 2893, 276 01 Mělník
e-mail: vanek@psychology.cz
www.psychotesty.pro
PhDr. Marie Žižková
Ambulantní klinická psychologie
Hloušecká 278, 284 01 Kutná Hora
tel.:327 512 657
Ústecký kraj
PhDr. Pavel Adamec
Technologický park
Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov
tel.:602 127 157
Mgr. Tomáš Burian
Psychologické poradenství a diagnostika
Havlíčkova 21, 407 01 Jílové u Děčína
Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI
tel.:603 802 238
e-mail: t-burian@volny.cz
Mgr. David Karel
PhDr. Lenka Čermáková
Českobratrská 931/26, 415 01 Teplice
tel.:603 878 217
e-mail: info@drkarel.cz
Luční 189, 405 02 Děčín 17
tel.:602 432 848
e-mail: cermakova@aktip.cz
www.aktip.cz
ALL-ka, s.r.o.
Mírové náměstí 101/25, 400 01 Ústí nad Labem
www.all.cz
32
PhDr. Mgr. Radana Doležálková
Autoškola Hvězda
Klíšská 1040/155, 400 01 Ústí nad Labem
Psychologické poradenství
Zelená 233/19, 405 01 Děčín
MUDr. PhDr. Luděk Dvořák
Ordinace klinické psychologie
Budovatelů 2531, 434 01 Most
tel.:775 990 323
e-mail: Asistentka@psychomost.cz
www.psychomost.cz
PhDr. Mgr. Hana Honzíková
Havlíčkova 205, 411 17 Libochovice
Školní 407/3, 410 02 Lovosice
Zítkova 4, 412 01 Litoměřice
Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem., s.r.o.
Alej 17. listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem
tel.:603 469 942
Mgr. Marta Horká
PhDr. Ludmila Houdková
Pařížská ulice 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem
Psychologické poradenství a diagnostika
Purkyňova 1384, 440 01 Louny
tel.:723 189 440, 606 483 429
e-mail: Houdkovaludmila@seznam.cz
PhDr. Roman Hradil
Dopravní psychologie – PROFI
Dlouhá 132, 411 55 Terezín
tel.:723 790 414
e-mail: hradil.roman@gmail.com
www.dopravni-psychologie-profi.cz
PhDr. Marie Jaklová
Psychologické poradenství a diagnostika
Cihlářská 4132, budova B, 430 03 Chomutov
tel.:724 256 857
e-mail: dr.jaklova@seznam.cz
Mgr. Ludmila Jakovcová
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Fügnerova 1, 412 01 Litoměřice
tel.:467 737 797
e-mail: jakovcova@seznam.cz
33
Mgr. Vojtěch Lebduška
PhDr. Eva Lišková
PhDr. Yveta Mikuličová
Dopravní psycholog
ELÁN AUTO, s.r.o.
Martiněves – Pohořice 17, 413 01 Roudnice nad Labem
Autoškola František Suchý
Dr. Slavíka 1009, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.:737 479 001
e-mail: vl@lebduska.eu
www.dopravnípsycholog.eu
Psychologické pracoviště
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Autoškola DP měst Mostu a Litvínova
Tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most
e-mail: eva.liskov@seznam.cz
Soukromá psychologická praxe
Mezní 4, 400 11 Ústí nad Labem
tel.:475 650 161
e-mail: ordinace.mikulicova@phdrmikulicova.cz
Mgr. Zdeněk Mitáček
LADOP – psychologická diagnostika a poradenství
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
tel.:475 272 425
e-mail: info@ladop.cz
www.ladop.cz
Mgr. Vladimír Nový
PaPa Consulting, s.r.o.
Školní 5335, 430 01 Chomutov
tel.:777 959 495
e-mail: poradna@papa-sro.cz
www.psychologickavyserteni.cz
PhDr. Hana Nuslauerová
Mgr. Stanislav Poláček
PhDr. Miroslav Pitlík
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Šafaříkova 2255/75, 430 03 Chomutov
tel.:724 863 853
e-mail: hana.nuslauerova@post.cz
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov
Sukova 2771, 430 03 Chomutov
tel.:474 447 406
e-mail: stanislav.polacek@nspcv.cz
Psychologické poradenství a diagnostika
Chelčického 7, 415 01 Teplice
tel.:606 375 027
e-mail: miroslavpitlik@email.cz
www.psychologteplice.cz
34
PhDr. Miroslav Tamchyna
PhDr. Jiří Seidlic
PhDr. Michal Walter
PhDr. Ilona Wölfelová
PhDr. Helena Zemánková, MBA.
Prokopa Holého 2283, 434 01 Most 1
Slovanská 2020, 434 01 Most I
tel.:476 100 218
e-mail: m.tamchyna@volny.cz
LADOP - personální a dopravní diagnostika a poradenství
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
tel.:475 272 425, 605 937 446
e-mail: info@ladop.cz
www.ladop.cz
Autoškola Jana
Náměstí 6/10, 418 01 Bílina – Chudeřice
kontaktní osoba: Jana Chalupná, tel.: 602 115 587
tel.:603 546 594
e-mail: michal.walter@centrum.cz
Masarykova 105, 400 01Ústí nad Labem
tel.:475 214 790, 603 816 965
e-mail: psychologw@volny.cz
Dopravně psychologická vyšetření
Psychologické služby
Brněnská 714, 434 01 Most
tel.:777 574 901, 777 574 449
e-mail: zemankova@psychologicke.cz
most@personagrata.cz
www.psychologicke.cz
Zlínský kraj
PhDr. Lenka Bukovská
PhDr. Anna Černohorská
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín
Nádražní 455, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.:604 822 174
www.psychologie-vsetín.cz
Smetanova 1244, 755 01 Vsetín
Školní 790, 763 12 Vizovice
tel.:606 552 127
e-mail: cernohorska13@seznam.cz
35
PhDr. Božena Debefová
Dopravně psychologické pracoviště
Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice
tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice
tel.:607 192 563
e-mail: debefova@psychotestyridicu.cz
www.psychotestyridicu.cz
Mgr. Libor Eliášek
Autoškola Kvapil
Sokolská 488, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.:603 886 295
Mgr. Milan Hon
PhDr. Janka Kolářová
PhDr. Jiří Laciga
Centrum dopravně psychologické diagnostiky
Bří Lužů 116, 688 01 Uherský Brod
ČSAD Uherské Hradiště, a.s.
Tř. maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště
Dopravně psychologická vyšetření
Autoškola Vrla, s.r.o.,
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Dopravně psychologická laboratoř
Průmyslový areál TOMA, a.s.
Tř. Tomáše Bati 1566, b. 14. b., 765 82 Otrokovice
tel.:602 511 304
e-mail: j.kolarova@volny.cz
Bartošova 316, 765 02 Otrokovice
PhDr. Jitka Mohylová
Psychologické poradenství a diagnostika
Poličná 420, 757 01 Valašské Meziříčí
Autoškola Gadas
Záhumení 783, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.:608 838 231
e-mail: mohylova.jitka@seznam.cz
Mgr. Lucie Musilová
Autoškola ABC – Šebek s.r.o.
Moravská 2815, 767 01 Kroměříž
tel.:573 333 660, 603 507 660
PhDr. Daniela Pupíková
Mgr. Alena Střelcová
Psychologické poradenství a diagnostika
Soudní 1282/9, 767 01 Kroměříž
e-mail: pupikovad@plkm.cz
tel.:737 609 345
Zdravotní ústav
ul. 4. května 287, 755 01 Vsetín
36
Mgr. Andrea Štěpáníková, Ph.D.
Autoškola Leonard Horák
Náměstí T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Autoškola Zdeněk Zuzaník
Náměstí T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Autoškola Vladan Zuzaník
Plesníkova 5558, 760 05 Zlín
Autoškola Vladimír Dohnal
Příční 173, 769 01 Holešov
Školení řidičů Holešov, s.r.o.
Příční 176, 769 01 Holešov
Autoškola Piškula
Kollárova 523, 767 01 Kroměříž
tel.:605 487 181
e-mail: psychologprerov@seznam.cz
PhDr. Alexandra Švecová
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín
Nádražní 455, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.:605 158 766
www.psychologie-vsetin.cz
PhDr. Jarmila Trochtová
Dopravní psychologie – PhDr. Jarmila Trochtová
Masarykovo nám. 167, 766 01 Valašské Klobouky
Autoškola Bukvic
Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště
tel.:602 560 795, 777 019 029
e-mail: info@trochtova.com
www.trochtova.com
Mgr. Ema Vrchovská
Autoškola Kvapil
Sokolská 488, 757 01 Valašské Meziříčí
Sestavil: Ing. Jindřich Fučík
37
Download

Dopravní psychologové ČR