Seznam členů
ASOCIACE DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ
České republiky (ke dni 15.6.2010)
A. ŘÁDNÍ ČLENOVÉ
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mgr. Viktor BOSÁK
PhDr. Lenka BRICHOVÁ
PhDr. Daniela ČAJÁNKOVÁ
Mgr. Dana ČERNOCHOVÁ
Mgr. Jan KALIVODA
PhDr. Jana KOBLIHOVÁ
PhDr. Martin KOŘÁN, CSc.
PhDr. Blanka KUŢELOVÁ
Mgr. Michal PEPRNÍK
PhDr. Vlasta REHNOVÁ
PhDr. Pavla RYMEŠOVÁ
PhDr. Jana ŠMOLÍKOVÁ
Psychologické sluţby
Svornosti 30
150 00 Praha 5-Smíchov
tel. 608 165 191
e-mail [email protected]
1) ČSAD – INGSPED, Prvního pluku 7, 186 00 Praha 8
2) Slatinice 60, PSČ 783 42 (Olomoucký kraj)
tel. 224 224 394, 608 520 566
e-mail [email protected]
STIMUL - personální poradenství
Na Ţertvách 2196/34
180 00 Praha 8
tel. 284 821 008, tel/fax 284 825 055, 266 312 076
e-mail [email protected]
Ústřední vojenská nemocnice
psychologické oddělení
U Vojenské nemocnice 1200
169 00 Praha 6 - Střešovice
tel. 973 208 166, 973 203 471
e-mail [email protected]
Praha, tel. 777 883 118
e-mail [email protected]
Ústřední vojenská nemocnice
psychologické oddělení
U Vojenské nemocnice 1200
169 00 Praha 6 - Střešovice
tel. 973 203 467, 973 203 471
e-mail [email protected]
Oddělení klinické psychologie
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel. 257 273 031, fax 257 210 226
e-mail [email protected]
Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
Vysočanská ul.
190 09 Praha 9
tel. 296 124 175
e-mail [email protected]
Praha, tel. 731 104 906
e-mail [email protected]
Praha, tel. 728 529 983
e-mail [email protected]
1) Katedra psychologie PEF ČZU Praha
2) Psychologické poradenství
Autoškola Krátký
Jana Masaryka 49
120 00 Praha 2
tel. 731 167 381, 222 511 408
e-mail [email protected]
[email protected]
Fakulta dopravní ČVUT
Horská 3
1
PhDr. Jan ŠPLÍCHAL
Mgr. Petr TOMÁNEK
120 00 Praha 2
tel. 608 839 933
e-mail [email protected]
[email protected]
Klinika rehabilitačního lékařství - psychologie
VFN a 1.LF UK Praha
Albertov 7
128 00 Praha 2
tel. 224 968 477
e-mail [email protected]
Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
Psychologická laboratoř
U vozovny 6 (Ústřední dílny DP)
108 56 Praha 10 - Hostivař
tel. 296 133 373, 603 340 888, fax 296 193 268
e-mail [email protected]
[email protected]
STŘEDOČESKÝ KRAJ
PhDr. Drahomíra BAŠTOVÁWILDOVÁ
PhDr. Marie ŢIŢKOVÁ
Ambulance klinické psychologie
DIKÉ - personální agentura, s.r.o.
Jablonského 634
280 02 Kolín 5
tel. 321 728 246
e-mail [email protected]
Ambulantní klinická psychologie,
Hloušecká 278,
284 01 Kutná Hora
tel. 327 512 657
e-mail [email protected]
JIHOČESKÝ KRAJ
Mgr. Marcela FLAŠKOVÁ
PhDr. Ing. Augustin PIXA
Mgr. Marcela POUZAROVÁ
Mgr. Věra SCHENKOVÁ
PhDr. Jitka ŠEBOVÁŠAFAŘÍKOVÁ
Ústřední vojenská nemocnice Praha 6
ÚLPO odloučené pracoviště
Komenského 1915
370 01 České Budějovice
tel. 973 321 622, 386 357 172
e-mail [email protected]
PSYCHOSLUŢBY
Jírovcova 85
370 04 České Budějovice
tel. 603 770 130
e-mail [email protected]
Ústřední vojenská nemocnice Praha 6
ÚLPO odloučené pracoviště
Komenského 1915
370 01 České Budějovice
tel. 973 321 622
e-mail [email protected]
Ordinace psychologa
Čapkova 589
397 01 Písek
tel. 382 772 557
e-mail [email protected]
PSYCHO
1) Vítkovecká 809/3, 391 01 Sezimovo Ústí I. -- Tábor
2) Plavnická 539, 373 81 Kamenný Újezd – České Budějovice
tel. 603 789 984
e-mail [email protected] www.psychodiagnostika.wz.cz
2
PLZEŇSKÝ KRAJ
PhDr. Iva GREGOROVÁ, Ph.D.
PhDr. Jitka KUBÁTOVÁ
PhDr. Iva WITTNEROVÁ
Ordinace klinické psychologie
Masarykova 62
312 00 Plzeň
tel. 373 724 255, 775 574 570
e-mail [email protected]
Úřad práce v Plzni
Kaplířova 7
320 73 Plzeň
tel. 377 411 412
e-mail [email protected]
Ordinace dopravní a klinické psychologie
Sokolovská 77
323 00 Plzeň
tel. 604 413 248
e-mail [email protected]
KARLOVARSKÝ KRAJ
PhDr. Jiří BAUER, Ph.D.
PhDr. Hana FOJTÍKOVÁ
PhDr. Jana HRICOVÁ
Psychologické sluţby – PhDr. Bauer
1) Slovenská 545/35, Pavilon C, 2.patro, 356 01 Sokolov
2) Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
tel. 352 520 476, 352 603 202, 353 998 127
e-mail [email protected]
Sokolov
tel. 352 625 785, 728 500 497
e-mail [email protected]
[email protected]
Ordinace klinické psychologie
Slovenská 545/35
356 01 Sokolov
tel. 776 769 338
e-mail [email protected]
ÚSTECKÝ KRAJ
PhDr. Daniela HORÁČKOVÁ
Mgr. Ludmila JAKOVCOVÁ
PhDr. Hana NUSLAUEROVÁ
PhDr. Jiří SEIDLIC
LADOP
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
e-mail [email protected]
Ordinace klinické psychologie
Fügnerova 1
412 01 Litoměřice
tel. 416 731 809, 605 211 205
e-mail [email protected]
Ordinace klinického psychologa
Šafaříkova ul. 2255/75
430 03 Chomutov
tel. 724 863 853
e-mail [email protected]
LADOP
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
tel. 475 241 425, 605 937 446
e-mail [email protected]
LIBERECKÝ KRAJ
PhDr. Jana AMBROŢOVÁ
PSYCHO SERVIS
Poliklinika 2., Liberecká 15
466 01 Jablonec nad Nisou
tel/fax 483 713 996, 603 323 841
3
e-mail [email protected]
[email protected]
www.psychoservis.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Mgr. Jana COZLOVÁ
Mgr. Bohuslava HÁJKOVÁ
PhDr. Lenka HÜBLOVÁ
Ambulance klinické psychologie
Na Struze 30
541 01 Trutnov
tel. 499 816 696, 602 119 926
e-mail [email protected]
Psychologické poradenství
U Jednoty 162
500 03 Hradec Králové
tel. 495 544 135
e-mail [email protected]
Ambulance klinické psychologie
Na Struze 30
541 01 Trutnov
tel. 499 816 696, 603 717 765
e-mail [email protected]
KRAJ VYSOČINA
PhDr. Štěpánka HAVLÍKOVÁ
Psychologická ordinace
1) Palachova 227/16, 678 01 Třebíč
2) Vídeňská 5, Znojmo (Jihomoravský kraj)
tel. 603 835 503, 725 614 463
e-mail [email protected]
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Mgr. Bc. Veronika
HAMERNÍKOVÁ, DiS.
PhDr. Štěpánka HAVLÍKOVÁ
PhDr. Ludmila
HELLEBRANDTOVÁ
Mgr. Markéta JIRMANOVÁ
PhDr. Hana KOPECKÁ
PhDr. Helena KOPECKÁ
Mgr. Eva ŠEDÁ
Centrum dopravního výzkumu
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
pracoviště ul. Vinohrady 10, Brno
tel. 776 680 590
e-mail [email protected]
Psychologická ordinace
1) Vídeňská 5, Znojmo
2) Palachova 227/16, 678 01 Třebíč (kraj Vysočina)
tel. 603 835 503, 725 614 463
e-mail [email protected]
Soukromá klinika LOGO, s.r.o.
Vsetínská 20
639 00 Brno
tel. 543 232 323
e-mail [email protected]
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 151
656 46 Brno
tel. 543 171 240
e-mail [email protected]
Tourbus, a.s.
Adresa pro korespondenci:
Opuštěná 4, 602 00 Brno
tel. 543 163 457
e-mail [email protected]
Brno
e-mail [email protected]
ALLAGI privátní psychologická poradna
Bayerova 24
602 00 Brno
tel. 606 687 453
4
Mgr. Jiří VAŠEK
PhDr. Jan WEINBERGER
e-mail [email protected]
Brno
e-mail [email protected]
Brno, tel. 776 253 125
e-mail [email protected]
OLOMOUCKÝ KRAJ
PhDr. Lenka BRICHOVÁ
PhDr. Libuše DOKLÁDALOVÁ
PhDr. Alois HUDEČEK
PhDr. Pavel KOLDA
PhDr. Matúš ŠUCHA, Ph.D.
1) Slatinice 60, PSČ 783 42
2) ČSAD – INGSPED, Prvního pluku 7, 186 00 Praha 8
tel. 224 224 394, 608 520 566
e-mail [email protected]
Dopravní zdravotnictví, a.s.
Ţelezniční poliklinika Olomouc
Jeremenkova 40
772 52 Olomouc
tel. 972 748 577
e-mail [email protected]
Psychologická laboratoř ADP ČR
Českobratrská 5
796 01 Prostějov
tel. 585 313 730, 777 580 888, fax 585 313 730
e-mail [email protected]
[email protected]
Psychologická laboratoř ADP ČR
Českobratrská 5
796 01 Prostějov
tel. 777 093 838
e-mail [email protected]
Katedra psychologie, Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Kříţkovského 10
771 80 Olomouc
tel. 777 597 665
e-mail [email protected]
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Mgr. Libor ELIÁŠEK
doc. PhDr. Bohumil KOUKOLA,
CSc.
Mgr. Tomáš KYJOVSKÝ
PhDr. Jaroslava MOHYLOVÁ
Mgr. Jaroslava ŢÁČKOVÁ
Psychologické poradenství a diagnostika
Bachmačská 31
702 00 Ostrava
tel. 603 886 295
e-mail [email protected]
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Katedra pedagogické a školní psychologie
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
e-mail [email protected]
Psychologické poradenství a diagnostika
Okruţní 77, 747 75 Velké Heraltice, okr. Opava
Psychiatrická léčebna Opava, Olomoucká 88
tel. 607 692 784
e-mail [email protected]
Veolia Transport Morava, a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel. 597 827 020, 602 590 225, fax 596 635 947
e-mail [email protected]
Ostrava, tel. 724 777 404
5
ZLÍNSKÝ KRAJ
PhDr. Boţena DEBEFOVÁ
Mgr. Milan HON
Mgr. Jitka MOHYLOVÁ
PhDr. Alexandra ŠVECOVÁ
Mgr. Ema VRCHOVSKÁ
HUMAN SERVICE
Městská poliklinika
tř. Osvobození 1388
765 02 Otrokovice
tel. 607 192 563
e-mail [email protected]
Ordinace klinické psychologie
Nemocnice s poliklinikou
Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod
Tel. 572 629 217
e-mail [email protected]
Psychologické poradenství a diagnostika
Poličná 420
757 01 Valašské Meziříčí
tel. 608 838 231
e-mail [email protected]
Ordinace dopravní a klinické psychologie
Na Příkopě 814
755 01 Vsetín
tel. 605 158 766
e-mail [email protected]
Autoškola Kvapil
Sokolská 488
757 01 Valašské Meziříčí
tel. 604 606 129
e-mail [email protected]
B. MIMOŘÁDNÍ ČLENOVÉ
PhDr. Lenka BUKOVSKÁ
Mgr. Darina HAVLÍČKOVÁ
Mgr. Miroslava HORÁKOVÁ
PhDr. Marie JANDOVÁ
PhDr. Michal KARLICKÝ
PhDr. Jiří KLABAN
1) Ordinace dopravní a klinické psychologie
Zlínský kraj
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín
2) Policie ČR, Krajské ředitelství Zlín
Pohotovostní a eskortní oddíl
tel. 604 822 174
e-mail [email protected]
Centrum dopravního výzkumu
Jihomoravský kraj
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
pracoviště ul. Vinohrady 10, Brno
tel. 549 429 397, 732 785 428
e-mail [email protected]
[email protected]
Centrum dopravního výzkumu
Jihomoravský kraj
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
pracoviště ul. Vinohrady 10, Brno
tel. 605 807 432
e-mail [email protected]
Poliklinika Břeclav
Jihomoravský kraj
Privátní ambulance klinické psychologie
Bří Mrštíků 38
690 02 Břeclav
tel. 519 303 279, 605 448 265
e-mail [email protected]
Úřad práce
Moravskoslezský kraj
Bochenkova 4,
764 01 Opava
e-mail [email protected]
Psychologické poradenství a diagnostika
Královéhradecký kraj
Raisova 347
6
Mgr. Cyril MARTINEK
Mgr. Ladislav MOTÁK
Mgr. Lucie MUSILOVÁ
PhDr. Ing. Jiří PAVLÁT
Mgr. Radek STEHLÍK
Mgr. Dušan VÍTEK
PhDr. Jitka VORÁČOVÁ
Mgr. Aleš ZAORAL
507 13 Ţeleznice, okr. Jičín
tel. 604 748 658
e-mail [email protected]
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Psychiatrie (LNN Nechanice)
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail [email protected]
INRETS Francie
e-mail [email protected]
[email protected]
Autoškola ABC
Zlínský kraj
Moravská 2815
767 01 Kroměříţ
tel. 573 333 660
e-mail [email protected]
[email protected]
Ordinace klinické psychologie
Královéhradecký kraj
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněţnou, a.s.
Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněţnou
tel. 494 502 383, 608 444 178
Adresa pro korespondenci:
Školská 1330, 564 01 Ţamberk
e-mail [email protected]
Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
Hlavní město Praha
Psychologická laboratoř
U vozovny 6
108 56 Praha 10 – Hostivař
Tel. 296 193 204
e-mail [email protected]
Nemocnice Jihlava
Kraj Vysočina
Vrchlického 59
586 33 Jihlava
tel. 567 157 417
e-mail [email protected]
Poliklinika Kyjov
Jihomoravský kraj
Komenského 616
697 01 Kyjov
tel. 518 611 590
e-mail [email protected]
Centrum dopravního výzkumu
Jihomoravský kraj
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
pracoviště ul. Vinohrady 10, Brno
tel. 549 429 380
e-mail [email protected]
C. ČESTNÍ ČLENOVÉ
PhDr. Eduard BAKALÁŘ, CSc.
Praha
┼
Prof. PhDr. Jiří HOSKOVEC,
CSc.
Doc. PhDr. Jiří ŠTIKAR, CSc.
UK, FF, katedra psychologie, Praha
PhDr. Václav SKOTAL
Brno
e-mail [email protected]
Otrokovice
PhDr. Josef SCHULZ
UK, FF, katedra psychologie, Praha
7
Download

Seznam členů - Psychoservice.eu