Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – rozdělení podle krajů
Stav k 18. 1. 2013
Hlavní město Praha
Mgr. Viktor Bosák
Psychologické poradenství a diagnostika
Ženské domovy
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel:608 165 191
e-mail: [email protected]
PhDr. Marta Boučková
Strašnická 25, 102 00 Praha 10
tel.:603 476 125
e-mail: [email protected]
www.martabouckova.cz
PhDr. Lenka Brichová
ČSAD INGSPED Praha a.s.
Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8
tel.:608 520 566
e-mail: [email protected]; [email protected]
PhDr. Daniela Čajánková
STIMUL
personální poradenství
Na Žertvách 2196/34, 180 00 Praha 8
tel.:284 821 008, 284 825 055, 266 312 076
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.stimul.cz
PhDr. Lenka Čermáková
AKTIP – konzultační a terapeutický institut Praha
Progressive consulting, v.o.s.
Perucká 23, 120 00 Praha 2
tel.:602 432 848
e-mail: [email protected]
www.aktip.cz
Mgr. Daniela Dudová
PhDr. Oliver Dzvoník, CSc.
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Centrum psychologických služeb
Husitská 42/22, 130 00 Praha 3
www.dvi.cz
Oddělení psychologie a psychiatrie
Ústav leteckého zdravotnictví
Gen. Píky 1, 160 60 Praha 6
tel.:973 212 499, 722 025 448
e-mail: [email protected]
1
Mgr. Michaela Fialová
PhDr. Jana Hricová
AKTIP Praha
Perucká 23, 120 00 Praha 2
tel.:773 550 388
www.aktip.cz
Dopravní psychologie
Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 – Vršovice
tel.:776 769 338
e-mail: [email protected]
www.psycholog-psychoterapeut-praha.cz
Mgr. Romana Hübnerová, Ph.D.
Poliklinika Budějovická s.r.o.
Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4
tel.:606 613 280
Mgr. Eva Jurčáková
Office House CZ, s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Autoškola Svobodová, s.r.o.
Na Petřinách 1945/55, 162 00 Praha 6
VT centrum, s.r.o.
Kašperská 965/2, 104 00 Praha 10
PhDr. Miloš Kajuk
Psychologické poradenství a diagnostika
Chotouňská 544/3, 108 00 Praha 10 – Malešice
Kaprova 14, Praha 1
tel.:608 770 880
Mgr. Jan Kalivoda
Autoškola Schenk
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel.:777 883 118
e-mail: [email protected]
PhDr. Jiří Klose, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice Praha
Ústřední lékařsko-psychologické oddělení
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
tel.:973 203 470
fax.:224 316 261
e-mail: [email protected]
PhDr. Věra Kočařová
Ústřední vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice Praha
Ústřední lékařsko-psychologické oddělení
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
tel.:973 208 166, 734 490 737
2
PhDr. Martin Kořán, CSc.
Mgr. Pavel Král
Nemocnice Na Homolce
Oddělení klinické psychologie
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel.:257 273 031
e-mail: [email protected]
Ústřední vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice Praha
Ústřední lékařsko-psychologické oddělení
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
tel.:973 203 469
fax.:973 203 465
e-mail: [email protected]
PhDr. Iva Moravcová
IQI – Individual Quality Increase s.r.o.
Oldřichova 49, 128 00 Praha 2
tel.:603 113 040
e-mail: [email protected]
www.iqi.cz
Mgr. Petra Meisnerová
Slezská 108, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
tel.:607 934 136
e-mail: [email protected]
www.psycholog-terapie-kurzy.cz
Mgr. Vladimír Nový
PaPa Consulting, s.r.o.
Bryksova 742, 198 00 Praha 9
e-mail: [email protected]
PhDr. Ing. Jiří Pavlát
Nemocnice s poliklinikou
Dopravní zdravotnictví, a.s.
Italská 560/37, 212 43 Praha 2
tel.:221 087 111, 221 087 180, 221 087 480, 608 444 178
e-mail: [email protected]
www.dzas.praha.cz
Mgr. Michal Peprník
Letohradská 24, 170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
PhDr. Pavla Rymešová
Autoškola Krátký
Jana Masaryka 49, 120 00 Praha 2
tel.:731 167 381
e-mail: [email protected]
PhDr. Mária Staňkovská
Poliklinika Prosek
Lovosická 40, 190 00 Praha 9
tel.:266 010 148
e-mail: [email protected]
3
Mgr. Radek Stehlík
PhDr. Kateřina Svobodová
PhDr. Jana Šmolíková
PhDr. Miloslav Šolc
PhDr. Jan Šplíchal
PhDr. Naděžda Štullerová
PhDr. Babette Tolarová
Mgr. Petr Tománek
PhDr. Jindřich Vaněk
PhDr. Mgr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA
Psychologická laboratoř Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
U Vozovny 6, 108 00 Praha 10
Psychologické poradenství a diagnostika
Navrátilova 9, 110 00 Praha 1
tel.:602 689 968
e-mail: [email protected]
ČVUT Fakulta dopravní
Horská 3, 120 00 Praha 2
tel.:608 839 933
CAPA a.s.
Albrechtická 154/4, 197 00 Praha 9
Klinika rehabilitačního lékařství
VFN a 1. LF UK Praha
Albertov 7, 128 00 Praha 2
tel.:224 968 477
e-mail: [email protected]
ACE Consulting, s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1
tel.:222 005 105, 222 005 113, 602 233 515
e-mail: [email protected]
Ambulance klinické psychologie
Haštalská 27, 110 00 Praha 1
tel.:224 829 000
e-mail: [email protected]
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Psychotesty pro řidiče - Praha
Na Šafránce 1814/39, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
tel.:271 732 168, 777 287 367
e-mail: [email protected]
www.psychotesty.pro
Institut řízení lidských zdrojů, s.r.o.
Jílovišťská 571, 155 31 Praha 5
tel.:722 773 377
e-mail: [email protected]
www.psychotesty-ridicu.cz
www.institutrlz.cz
4
PhDr. Michal Walter
Psychologické poradenství a diagnostika
Perucká 23, 120 00 Praha 2
www.aktip.cz
tel.:603 546 594
e-mail: [email protected]
PhDr. Jan Weinberger
Šterboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10 – Hostivař
PhDr. Helena Zemánková, MBA.
Persona Grata v.o.s
Vodičkova 33, 110 00 Praha 1
tel.:777 574 905, 777 574 449
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.personagrata.cz
Jihočeský kraj
PhDr. Michaela Bicanová
Nádražní 966, 370 01 České Budějovice
tel.:605 510 069
e-mail: [email protected]
www.psychotestyproridice.cz
PhDr. Jana Címlová
Klinický a forenzní psycholog
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
tel: 602 834 169, 604 238 818
fax: 381 284 365
e-mail: [email protected]
PhDr. Adéla Doležalová
MěKS Strakonice
Pod hradem 9, 386 01 Strakonice
tel.:724 046 602
e-mail: [email protected]
www.dopravnipsycholog.cz
Mgr. Petra Feglerová
T. G. Masaryka 212, 381 01 Český Krumlov
tel.:380 712 244
e-mail: [email protected]
Mgr. Marcela Flašková
Ústřední vojenská nemocnice
Detašované psychologické pracoviště
Komenského 1915, 370 01 České Budějovice
tel.:973 321 682, 603 947 622
e-mail: [email protected]
PhDr. Augustin Pixa
Zdravotní ústav
Komenského 1915, České Budějovice
5
Mgr. Marcela Pouzarová
Mgr. Věra Schenková
Ústřední vojenská nemocnice
Detašované psychologické pracoviště
Komenského 1915, 370 01 České Budějovice
tel:973 321 681, 728 247 175
e-mail: [email protected]
Gregorova 2563, 397 01 Písek
tel.:607 121 451
e-mail: [email protected]
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková
PSYCHO
Vítkovecká 809/3, 391 01 Sezimovo Ústí
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Dukelská 9, 370 00 České Budějovice
tel.:603 789 984
e-mail: [email protected]
www.psychodiagnostika.wz.cz
PhDr. Dana Šrámková
Horní Pěna 161, 378 31 Jindřichův Hradec
tel.:606 442 711
e-mail: [email protected]
PhDr. Jindřich Vaněk
Psychotesty pro řidiče – jižní Čechy
Kostelní 123, 387 32 Sedlice u Blatné
tel.:602 287 367
e-mail: [email protected]
www.psychotesty.pro
Jihomoravský kraj
Mgr. Jiří Březina
Vltavská 203/1, 625 00 Brno
tel.:732 235 304
e-mail.: [email protected]
PhDr. Štěpánka Havlíková
Dopravní psychologie
Tovární č. 14, 669 02 Znojmo
tel.:725 614 463, 603 835 503
e-mail: [email protected]
PhDr. Ludmila Hellebrandtová
Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Vsetínská 20, 639 00 Brno
tel.:543 420 666
e-mail: [email protected]
www.logoped.cz
6
PhDr. Marie Jandová
Klinická a dopravní psychologie
Družstevní 2151/16, 690 03 Břeclav
tel.:605 448 265
e-mail: [email protected]
Mgr. Eva Jurčáková
ViaFit s.r.o., Poliklinika Zahradníkova
Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno
tel.:731 654 100
e-mail: [email protected]
PhDr. Hana Kopecká
Psychologické pracoviště
Tourbus, a.s.
Opuštěná 4, 602 00 Brno
tel.:543 163 457
e-mail: [email protected]
Mgr. Martina Kopečková
Dopravní psychologie
Nám. T. G. Masaryka 9A, 690 02 Břeclav
tel.:777 632 932
e-mail: [email protected]
Mgr. Markéta Kumpoštová
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Psychologické pracoviště
Hlinky 151, 656 46 Brno
tel.:543 171 240
e-mail: [email protected]
Mgr. Dominika Motyková
Dopravní psychologie
Koliště 649/39, 602 00 Brno
tel.:731 598 506
e-mail: [email protected]
www.dopravnipsycholozka.cz
Mgr. Eva Moučková
17. listopadu 23, 680 01 Boskovice
tel.:516 456 645
Mgr. Eva Poláchová
Privátní psychologická poradna ALLAGI
Bayerova 24, 602 00 Brno
tel.:606 687 453
e-mail: [email protected]
Mgr. Kamil Ryška
Botanická 25, 602 00 Brno
Dělnická 252/34, 624 00 Brno – Komín
Pražská 5, 678 01 Blansko
Lidická 8, 680 01 Boskovice
Brněnská 729/25, 664 47 Střelice
tel.:604 419 183
e-mail: [email protected]
7
Mgr. Iveta Sigmundová
Mgr. et Mgr. František Zakopal
APROFES, s.r.o.
Příkop 2A, 602 00 Brno
e-mail: [email protected]
www.cedops.cz
Autoškola Svoboda
Husova 12, 682 01 Vyškov
tel.:733 161 615
e-mail: [email protected]
Karlovarský kraj
PhDr. Jiří Bauer, Ph.D.
Psychologické služby
Nemocnice Sokolov
Slovenská 545/35, 356 01 Sokolov
tel.:352 307 476, 352 603 202
PhDr. Eva Bauerová
Klinická psychologie
U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov
PhDr. Mgr. Jiří Fišer, CSc.
Psychologicko-právní poradenství
Krymská 5, 360 01 Karlovy Vary
tel.:355 321 942, 602 373 622
e-mail: [email protected]
PhDr. Jana Hricová
Mgr. Jan Volavka
Dopravní psychologie
Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary
tel.:776 769 338
e-mail: [email protected]
www.psycholog-psychoterapeut-praha.cz
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie
Tyršova 31 – Agricola, 353 01 Mariánské Lázně
tel.:354 620 691, 777 622 394
e-mail: [email protected]
Kraj Vysočina
PhDr. Jana Címlová
Klinický a forenzní psycholog
Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov
tel: 602 834 169, 604 238 818
fax: 381 284 365
e-mail: [email protected]
8
PhDr. Štěpánka Havlíková
Mgr. et Mgr. Bc. Milada Krejčí
PhDr. Miluše Müllerová
PhDr. Petra Píšová
Mgr. Iveta Sigmundová
PhDr. Vlastimil Sojka
Mgr. Dušan Vítek
Dopravní psychologie
Palachova 227/16, 674 01 Třebíč
tel.:725 614 463, 603 835 503
e-mail: [email protected]
Psychologické poradenství a diagnostika
Trnava 155, 674 01 Třebíč
tel.:724 224 925
e-mail: [email protected]
Poliklinika Jihlava
Vrchlického 57, 586 01 Jihlava
tel.:777 137 800
e-mail: [email protected]
CEDOPS
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
CEDOPS
Lípová 24, 586 01 Jihlava
tel.:566 690 217, 603 799 379, 603 851 808
e-mail: [email protected]
www.cedops.cz
CEDOPS
Průmyslová 154, 674 01 Třebíč
tel.:545 211 946, 603 456 779
e-mail: [email protected]
www.cedops.cz
Psychologická ambulance
Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.:602 129 517
e-mail: [email protected]
www.sojka.hbnet.cz
Dopravně psychologické centrum
Chlumova 1a, 586 01 Jihlava
tel.:603 911 128
Královéhradecký kraj
Mgr. Jana Cozlová
Klinická psychologie
Na Struze 30, 541 01 Trutnov
tel.:602 119 926
e-mail: [email protected]
www.psychologie-dopravni.cz
9
Mgr. Bohuslava Hájková
PhDr. Jiří Klaban
PhDr. Lucia Kočišová
PhDr. Miroslava Němečková
U Jednoty 162/6, 500 03 Hradec Králové
Silnice Jičín a.s.
Hradecká 415, 506 33 Jičín
tel.:604 748 658
e-mail: [email protected]
NEUROPS
Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.:739 910 303
e-mail: [email protected]
Bezručova 518, 500 02 Hradec Králové
tel.:728 224 137
e-mail: [email protected]
PhDr. Ing. Jiří Pavlát
Klinická psychologie
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a.s.
Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.:608 444 178, 494 502 383, 731 619 821
e-mail: [email protected]
www.jiri-pavlat.cz
Mgr. Ecaterina Zaporojan
Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Liberecký kraj
PhDr. Jana Ambrožová
PSYCHOSERVIS
Dopravní psychologie
Poliklinika II
Liberecká 15, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.:603 323 841, 483 713 996
e-mail: [email protected] ; [email protected]
www.dopravnipsychotest.cz
PhDr. Irena Faltejsková
Dopravně psychologická laboratoř
Isida centrum, s.r.o.
Čs. armády 1566, 470 01 Česká Lípa
PhDr. Ing. Milan Hrdina
Orlí ul. 261/8, 460 07 Liberec
tel.:777 729 972
e-mail: [email protected]
10
Mgr. Naďa Kravcivová
PhDr. Mgr. Dana Švingalová, Ph.D.
Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa
Tel.:487 877 646, 607 580 582
e-mail: [email protected]
Markova 315, 511 01 Turnov
Bořkovská 13, 513 01 Semily
tel.:606 560 327
e-mail: [email protected]
Moravskoslezský kraj
Mgr. Hana Dočkalová
Psychologické pracoviště - Autoškola Pollak
Moskevská 24a, 736 01 Havířov
tel.:596 411 160, 736 534 545
e-mail: [email protected]
www.autoskolapollak.cz
Mgr. Libor Eliášek
Bachmačská 31, 702 00 Ostrava
Střední škola technická a dopravní
Moravská 2/964, 703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.:603 886 295
PhDr. Dagmar Bortlík Fišerová
Akreditované školicí středisko Milan Semera
Holasická 894/21, 747 05 Opava
tel.:774 666 400
e-mail: [email protected]
[email protected]
Mgr. Martina Gebarová
Mgr. Eva Jurčáková
Mgr. Šárka Jurochová, Ph.D.
Psychologická diagnostika a poradenství
Kolejní 12, 702 00 Moravská Ostrava
tel.:775 893 394
e-mail: [email protected]
www.dopravnipsycholog.com
Autoškola Club Česká republika, s.r.o.
Stodolní 21, 702 00 Ostrava
Autoškola Ing. Jana Tichá Blahutová
Opavská 272, 747 21 Kravaře
Psychologické poradenství a diagnostika
Dvořákova 24, 741 01 Nový Jičín
tel.:606 830 144
e-mail: [email protected]
11
Mgr. Hana Kobělková
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Sadová 23, 702 00 Ostrava 1
tel.:737 472 514
e-mail: [email protected]
Dopravní zdravotnictví a.s.
Železniční poliklinika Ostrava
Tyršova 34, 728 06 Ostrava
tel.:596 101 675
e-mail: [email protected]
PhDr. Kateřina Kováčová, DiS.
Psychologické poradenství a diagnostika
Čs. armády 1026, 735 81 Bohumín
tel.:773 435 433
e-mail: psych.poradenství@gmail.com
Mgr. Tomáš Kyjovský
Psychologická diagnostika a poradenství
Vrchní 86/30, 747 05 Opava
tel.:607 692 784
www.psychologopava.cz
Mgr. Jana Matochová, Ph.D.
Psychologické poradenství a diagnostika
Opavská 1124/74, 708 Ostrava – Poruba
tel.:602 753 899
e-mail: [email protected]
PhDr. Věra Matúšová
PhDr. Jaroslava Mohylová
PhDr. Kateřina Vlasakudisová
Mgr. Silvie Quisová
PhDr. Svatoslav Šváb
Klinický a dopravní psycholog
Štefánikova 7/826, 741 01 Nový Jičín
tel.:556 701 947, 774 701 947
e-mail: [email protected]
Centrum dopravní psychologie
náměstí Jiřího z Poděbrad 779/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
tel.:602 590 225
e-mail: [email protected]
VÍTKOVICE, a.s.
Psychologická laboratoř
Kotkova 4, 706 02 Ostrava – Vítkovice
ELIM OPAVA
Rolnická 21A, 747 05 Opava 5
tel.:604 651 617
e-mail: [email protected]
www.silviequisova.cz
Školicí středisko Ing. Miroslav Zberovský
I. J. Pešiny 115, 738 01 Frýdek-Místek
12
Mgr. Jaroslava Žáčková
ArcelorMittal University Campus Ostrava
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice
Olomoucký kraj
PaedDr. Mgr. Dan Blaha
Dopravně psychologické centrum
Českobratrská 5, 796 01 Prostějov
tel.:777 580 888, 777 920 546, 585 313 730
e-mail: [email protected]
www.dopravni-psychologie.cz
PhDr. Edita Bosáková
Kariérový a personální servis s.r.o.
Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc
tel.:585 203 166
e-mail: [email protected]
www.kaps-kaps.cz
PhDr. Lenka Brichová
Za Zlatou koulí 1284/01, 779 00 Olomouc
tel.:608 520 566
e-mail: [email protected]; [email protected]
PhDr. Libuše Dokládalová
Mgr. Daniela Dudová
Mgr. Martina Havlíková
PhDr. Roman Hradil
Dopravní zdravotnictví a.s,
Poliklinika Olomouc
Jeremenkova 40, 772 52 Olomouc
e-mail: [email protected]
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Centrum psychologických služeb
Křetínská 56, 751 52 Přerov
www.dvi.cz
Kariérový a personální servis s.r.o.
Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc
tel.:585 203 166, 739 454 498
e-mail: [email protected]
www.kaps-kaps.cz
Autoškola Ing. Zdeněk Havala
tř. Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc
tel.:723 790 414
e-mail: [email protected]
www.dopravni-psychologie-profi.cz
13
PhDr. Alois Hudeček
Dopravně psychologické centrum
Českobratrská 5, 796 01 Prostějov
tel.:777 580 888, 777 920 546, 585 313 730
e-mail: [email protected]
www.dopravni-psychologie.cz
PhDr. Pavel Kolda
Dopravně psychologické centrum
Českobratrská 5, 796 01 Prostějov
tel.:777 580 888, 777 920 546, 585 313 730
e-mail: [email protected]
www.dopravni-psychologie.cz
Mgr. Inka Koutná
Jungmannova 732, 784 01 Litovel
tel.:606 569 993
e-mail: [email protected]
Mgr. Alena Křenová
PhDr. Jiřina Lukáčová
Kariérový a personální servis s.r.o.
Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc
tel.:733 125 479
e-mail: [email protected]
www.kaps-kaps.cz
Sladovní 1286, 752 01 Kojetín
tel.:777 569 749
PhDr. Vladimír Němeček
Psychologické poradenství a diagnostika
Foerstrova 660/69, 779 00 Olomouc
tel.:603 451 225
e-mail: [email protected]
www.psychotesty-nemecek.cz
PhDr. Dagmar Svobodová
Medicentrum
Tyršova 261, 790 01 Jeseník
Mgr. Andrea Štěpáníková, Ph.D.
Autoškola Kratochvílová
Havlíčkova 1114/45, 750 02 Přerov I – Město
PhDr. Matúš Šucha
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta, katedra psychologie
Vodární 6, 779 Olomouc
tel.:585 633 502, 777 597 665
e-mail: [email protected]
www.psych.upol.cz
PhDr. Svatoslav Šváb
Psychologické poradenství a diagnostika
Foersterova 69, 779 00 Olomouc
14
Mgr. Martina Tušerová
Centrum duševního zdraví
Dukelská 456, 790 01 Jeseník
U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk
tel.:584 412 462, 604 735 681
e-mail: [email protected]
www.cdzjesenik.cz
Mgr. Lucie Vtípilová
Tylova 8, 751 24 Přerov
tel.:723 449 961
e-mail: [email protected]
Mgr. Jana Zbořilová
Kariérový a personální servis s.r.o.
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
tel:585 203 166, 734 442 612
e-mail: [email protected]
www.kaps-kaps.cz
Mgr. Otto Zehnal
Klinický psycholog
Lipňanská 3, 751 21 Přerov – Penčice
Třída 1. máje 1614, 753 01 Hranice
tel.:606 470 295, 581 605 840
e-mail: [email protected]
www.otto-zehnal.euweb.cz
Pardubický kraj
Mgr. Daniela Dudová
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Centrum psychologických služeb
Sadová 1250, 560 02 Česká Třebová
www.dvi.cz
PhDr. Ladislava Lažová
Psychologická poradna
Čs. Partyzánů 26, 537 01 Chrudim IV
tel.:608 055 693
e-mail: ladislava.lazova@seznam.cz
www.lazova-poradna.xf.cz
PhDr. Ing. Jiří Pavlát
Autoškola Josef Bartoníček
Vítězná 1130, 534 01 Holice
tel:602 888 870
www.autoskolabartonicek.php5.cz
e-mail: psycholog4@seznam.cz
www.jiri-pavlat.cz
15
Mgr. Libor Troneček
Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé
Dimitrovova 799/4, 568 02 Svitavy
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl
tel.:603 349 409
Plzeňský kraj
Mgr. Michaela Fialová
PhDr. et Mgr. Karel Havlík
Psychologická diagnostika a poradenství
Na Roudné 393/9, 301 00 Plzeň
tel.:773 550 388
Dopravně psychologické středisko
ČSAD autobusy Plzeň, a.s.
V Malé Doubravce 1242/27, 312 00 Plzeň
Autoškola Sládek
Slovanská třída 110, 326 00 Plzeň
tel.:602 820 877
e-mail: havlik@agakcent.cz
Mgr. Bohumil Horn
Dopravní zdravotnictví a.s.
Poliklinika Plzeň
Švihovská 14, 301 48 Plzeň
Mgr. Jaroslav Janský
Vaňkova 348, 339 01 Klatovy II
tel.: 603 201 446
PhDr. Kateřina Svobodová
PhDr. et Mgr. Václava Tylová
Psychologické poradenství a diagnostika
Neurazy 11, 335 55 Neurazy
tel.:602 689 968
e.mail: katesvo@volny.cz
Klatovská nemocnice, a.s.
Psychologická ambulance
Plzeňská 569, 339 01 Klatovy
tel.:774 224 961
e-mail: tylova@nemkt.cz
Mgr. Zdeňka Vařenková
Palackého třída 101/9, 301 00 Plzeň
tel.:603 170 040
e-mail: zdenka.varenkova@centrum.cz
Mgr. Lenka Vybíralová
Anglické nábřeží 1, 301 00 Plzeň
tel.:602 182 718
e-mail: info@psychotesty-motoristy.cz
www.psychotesty-motoristy.cz
16
PhDr. Iva Wittnerová
U Velkého rybníka 115, 323 00 Plzeň
tel.:604 413 248
e-mail: wittnerova@seznam.cz
http://wittnerova.sweb.cz
Středočeský kraj
PhDr. Mgr. Drahomíra Baštová Wildová
PhDr. Jana Burianová
PhDr. Mgr. Jiří Fišer, CSc.
Mgr. Romana Hübnerová, Ph.D.
Mgr. Josef Neckař
PhDr. Kateřina Nosková
Mgr. Pavel Ptáček
PhDr. Miroslava Říhová
Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé
Laboratoř dopravní psychologie
Jablonského 634, 280 02 Kolín 5
tel.:321 728 246
Psychologické pracoviště
S. K. Neumanna 247, 261 01 Příbram 7
tel.:318 635 245, 604 152 606
e-mail: j-burianova@volny.cz
VEOLIA Transport Praha s.r.o., Provozní oblast Příbram
K Podlesí 540, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
AUTOSTOP spol. s r.o.
Na Spravedlnosti 1992, 269 01 Rakovník
tel.:608 333 756
e-mail: psychefiser@seznam.cz
Nám. Svobody 1976, 272 01 Kladno
tel.:606 613 280
Rejskovo nám. 26, 284 01 Kutná Hora
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie
Jana Masaryka 445, 258 01 Vlašim
tel.:739 434 249
e-mail: psychoterapie.vlasim@seznam.cz
Středisko komplexní terapie
Psychologické služby
Jiráskova 1320, 203 01 Mladá Boleslav
tel.:326 324 025
Akreditované školicí středisko a Autoškola Bydžovský
Kaunického 537, 286 01 Čáslav
tel.:722 121 733
e-mail: rihova-miroslava@seznam.cz
17
PhDr. Věra Tawilová
Psychocentrum
Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov
tel:317 724 281, 604 660 235
e-mail: tawilova@seznam.cz
PhDr. Jindřich Vaněk
Psychotesty pro řidiče - Mělník
Autoškola Fišer
Bezručova 2893, 276 01 Mělník
e-mail: vanek@psychology.cz
www.psychotesty.pro
PhDr. Marie Žižková
Ambulantní klinická psychologie
Hloušecká 278, 284 01 Kutná Hora
tel.:327 512 657
Ústecký kraj
PhDr. Pavel Adamec
Technologický park
Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov
tel.:602 127 157
Mgr. Tomáš Burian
Psychologické poradenství a diagnostika
Havlíčkova 21, 407 01 Jílové u Děčína
Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI
tel.:603 802 238
e-mail: t-burian@volny.cz
PhDr. Lenka Čermáková
PhDr. Mgr. Radana Doležálková
MUDr. PhDr. Luděk Dvořák
Luční 189, 405 02 Děčín 17
tel.:602 432 848
e-mail: cermakova@aktip.cz
www.aktip.cz
Autoškola Hvězda
Klíšská 1040/155, 400 01 Ústí nad Labem
Psychologické poradenství
Zelená 233/19, 405 01 Děčín
Ordinace klinické psychologie
Budovatelů 2531, 434 01 Most
tel.:775 990 323
e-mail: Asistentka@psychomost.cz
www.psychomost.cz
18
PhDr. Mgr. Hana Honzíková
Mgr. Marta Horká
PhDr. Ludmila Houdková
PhDr. Roman Hradil
Mgr. Ludmila Jakovcová
PhDr. Eva Lišková
PhDr. Yveta Mikuličová
Havlíčkova 205, 411 17 Libochovice
Školní 407/3, 410 02 Lovosice
Zítkova 4, 412 01 Litoměřice
Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem., s.r.o.
Alej 17. listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem
tel.:603 469 942
Pařížská ulice 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem
Psychologické poradenství a diagnostika
Purkyňova 1384, 440 01 Louny
tel.:723 189 440, 606 483 429
e-mail: Houdkovaludmila@seznam.cz
Dopravní psychologie – PROFI
Dlouhá 132, 411 55 Terezín
tel.:723 790 414
e-mail: hradil.roman@gmail.com
www.dopravni-psychologie-profi.cz
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Fügnerova 1, 412 01 Litoměřice
tel.:467 737 797
e-mail: jakovcova@seznam.cz
Psychologické pracoviště
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Autoškola DP měst Mostu a Litvínova
Tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most
e-mail: eva.liskov@seznam.cz
Soukromá psychologická praxe
Mezní 4, 400 11 Ústí nad Labem
tel.:475 650 161
e-mail: ordinace.mikulicova@phdrmikulicova.cz
Mgr. Zdeněk Mitáček
LADOP – psychologická diagnostika a poradenství
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
tel.:475 272 425
e-mail: info@ladop.cz
www.ladop.cz
Mgr. Vladimír Nový
PaPa Consulting, s.r.o.
Školní 5335, 430 01 Chomutov
e-mail: poradna@papa-sro.cz
19
PhDr. Hana Nuslauerová
PhDr. Jiří Seidlic
PhDr. Ilona Wölfelová
PhDr. Helena Zemánková, MBA.
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Šafaříkova 2255/75, 430 03 Chomutov
tel.:724 863 853
e-mail: hana.nuslauerova@post.cz
LADOP - personální a dopravní diagnostika a poradenství
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
tel.:475 272 425, 605 937 446
e-mail: info@ladop.cz
www.ladop.cz
Masarykova 105, 400 01Ústí nad Labem
tel.:475 214 790, 603 816 965
e-mail: psychologw@volny.cz
Dopravně psychologická vyšetření
Psychologické služby
Brněnská 714, 434 01 Most
tel.:777 574 901, 777 574 449
e-mail: zemankova@psychologicke.cz
most@personagrata.cz
www.psychologicke.cz
Zlínský kraj
PhDr. Lenka Bukovská
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín
Nádražní 455, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.:604 822 174
www.psychologie-vsetín.cz
PhDr. Anna Černohorská
Smetanova 1244, 755 01 Vsetín
Školní 790, 763 12 Vizovice
tel.:606 552 127
e-mail: cernohorska13@seznam.cz
PhDr. Božena Debefová
Dopravně psychologické pracoviště
Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice
tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice
tel.:607 192 563
e-mail: debefova@psychotestyridicu.cz
www.psychotestyridicu.cz
Mgr. Libor Eliášek
Autoškola Kvapil
Sokolská 488, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.:603 886 295
20
Mgr. Milan Hon
Centrum dopravně psychologické diagnostiky
Bří Lužů 116, 688 01 Uherský Brod
PhDr. Janka Kolářová
Psychologické služby
Slezská 4773, 760 05 Zlín
Dopravně psychologická laboratoř
Průmyslový areál TOMA, a.s.
Tř. Tomáše Bati 1566, b. 14. b., 765 82 Otrokovice
tel.:602 511 304
e-mail: j.kolarova@volny.cz
PhDr. Jitka Mohylová
Psychologické poradenství a diagnostika
Poličná 420, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.:608 838 231
e-mail: mohylova.jitka@seznam.cz
Mgr. Lucie Musilová
Autoškola ABC – Šebek s.r.o.
Moravská 2815, 767 01 Kroměříž
tel.:573 333 660, 603 507 660
PhDr. Alexandra Švecová
Ordinace klinické a dopravní psychologie
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín
Nádražní 455, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.:605 158 766
www.psychologie-vsetin.cz
PhDr. Jarmila Trochtová
Psychologické poradenství a diagnostika
Masarykovo nám. 167, 766 01 Valašské Klobouky
tel.:602 560 795
e-mail: info@trochtova.com
www.trochtova.com
Mgr. Ema Vrchovská
Autoškola Kvapil
Sokolská 488, 757 01 Valašské Meziříčí
Sestavil: Ing. Jindřich Fučík
21
Download

Udělené akreditace_krajské