ročník 7
číslo 2
DUBEN 2013
Vítkovická nemocnice
modernizovala Iktové centrum a JIP
Celá přestavba si vyžádala investici
ve výši 37 miliónů korun
STRANA
38
Lékárny skupiny AGEL fungují
pod novou značkou
Šternberská nemocnice oslavila
100 let
LÉKÁRNY AGEL mají nyní 15 poboček
Nemocnice při příležitosti jubilea
po celé republice
připravila Den otevřených dveří
STRANA
12
STRANA
30
Adresa
e-mail: [email protected]
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
Obsah
3
AGEL obdržel Čestné uznání za společenskou odpovědnost
4
NADACE AGEL pomáhala dospělým i nemocným dětem
6
Slovo předsedy sdružení odborových organizací skupiny AGEL
7
Zaměstnanecké benefity v AGELu
10
Primář Jan Smetka získal významné ocenění od České chirurgické společnosti
11
Projekt zvýší šance žen na zapojení se do řídících funkcí
12
Lékárny skupiny Agel fungují pod novou značkou
14
Děti zaměstnanců se vyřádily na zimním táboře
16
Miroslav Jaška rozhoduje najvyššiu slovenskú futbalovú ligu už 15 rokov
18
Napsali o nás…
22
Sociální pracovnice musí svou práci dělat srdcem
23Díky penězům z EU se zaměstnanci českotěšínské nemocnice naučili lépe zvládat
stresové situace
Inzerce
e-mail: [email protected]
24
Díky pozoruhodnému zákroku lékařů žije Pavel Fišer v podstatě na baterky
25
Rehabilitační oddělení získalo nový přístroj – dynamický chodník Woodway
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Bc. Marta Csergeová
26
Prasečí chřipka může zabít, ale většinou probíhá mírně a pacienti se uzdraví sami
27
Infekční oddělení začalo úspěšně léčit záněty střev novou metodou
28
Za nočním pomočováním dětí může být i nemoc
29
Nemocnice Přerov otevřela v Tovačově novou gynekologickou ambulanci
30
Šternberská nemocnice oslavila 100 let od otevření
31
Nový plicní ventilátor v Nemocnici Šternberk zachraňuje pacienty
32
Problém, který může překvapit v každém věku – inkontinence
33
Nový přístroj komfortněji vyšetří tlusté střevo pacientů
34
Ministryně Ludmila Müllerová navštívila Podhorskou nemocnici
35
Dvě zmodernizované koupelny mají k dispozici pacienti nemocnice v Rýmařově
36
Ledvinové kameny odstraňují v Šumperské nemocnici šetrnější metodou
37
Máte bolesti ramene, kolena či zad? Nemocnice nabízí novou metodu – kineziotaping
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
webová prezentace časopisu
www.nasagel.cz
38Vítkovická nemocnice slavnostně otevřela zrekonstruované Iktové centrum
a jednotku intenzivní péče
40
Vítkovická nemocnice se začala podílet na vzdělávání budoucích lékařů
41
Práce je pro ošetřovatelský tým novojičínské neurologie také potěšením
42
Lékařských prohlídek řidičů se není třeba obávat
43
1. Oční nabízí nově chemický peeling
44Komárňanská nemocnica vybudovala na oddelení vnútorného lekárstva nové
nadštandardné izby
45
Nemocnica Zvolen slávnostne otvorila hematologicko-biochemické laboratória
46
,,Mama, v tvojom mliečku je niečo viac ako láska“
47
Levočská nemocnica sa pustila do rekonštrukcie objektu bývalej slobodárne
48
Stalo se
52
Retro: tentokrát z Vítkovické nemocnice
54
Blahopřejeme
55
Naše miminka
56
Poděkování
60
Z Pepy Vojtka se místo fotbalového Nedvěda stal osminásobný Zlatý slavík
62
Křížovka
63
Recepty čtenářů
64
Kalendář vzdělávacích akcí
Obsah
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
1
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Editorial
Ing. Karel Kantor
začátek mého editorialu patří hospodářským výsledkům loňského roku. Přestože v těchto dnech
ještě neznáme jejich přesnou výši, kterou právě ověřují auditoři, jsme přesvědčeni, že se nám podařilo naplnit naše cíle a potvrdit tak jednu ze čtyř základních hodnot naší skupiny, kterou je fungující
a odpovědná ekonomika. Udržování této hodnoty nám přináší stabilitu a možnost rozvoje nejen
v současnosti, ale také budoucnosti. Veškerá námi společně realizovaná ekonomická opatření, jako
jsou například dodržování limitů nákladů nebo realizace výběrových řízení na dodavatele, nejsou
samoúčelná, nýbrž jsou pevným stavebním kamenem úspěchu naší skupiny.
Odpovědné ekonomické cíle máme i pro rok letošní, který bude patřit mezi ekonomicky náročné. Po posledních letech stagnace úhrad od zdravotních pojišťoven přišla na konci minulého roku
ministerská vyhláška stanovující výši úhrad od zdravotních pojišťoven na tento rok, která v základním nastavení hovoří dokonce o mírném poklesu oproti minulému roku. S touto skutečností se musí
potýkat všechna zdravotnická zařízení v zemi.
Velká část našich sil se jistě soustředí na zvládnutí letošního roku, musíme však myslet i na naši
budoucnost. Ve zrychlujícím se světě je kromě dokonalého zvládnutí již známého nutné přicházet
neustále s něčím novým. Tím, co bude v budoucnu rozhodovat, je schopnost přicházet s inovacemi.
Nové způsoby léčby, nové přístupy, nové technologie a materiály, to vše nám může pomoci posílit
naši pozici v českém zdravotnictví. Inovace jsou cestou k dosahování vysoké přidané hodnoty. Jsem
přesvědčen o tom, že se po této cestě vydáme. Jednu z hlavních rolí v této oblasti bude hrát Výzkumný a vzdělávací institut AGEL, který bude společnou platformou pro všechny rozvojové a inovativní
projekty.
Zajímavé nápady k nám mohou přijít prostřednictvím inspirace, kterou můžeme hledat nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Zdravotnictví u nás i v jednotlivých zahraničních zemích má různou
historii a vždy je možné najít něco zajímavého. Zdravotní péče jak v České republice, tak v zařízeních
naší skupiny je velmi kvalitní. Nejde tedy o to přinášet zvenku nový přístup. Jde o to sledovat drobná
vylepšení a budovat tak péči na ještě vyšší úrovni, než je ta současná.
Další příležitostí našeho rozvoje je zdravotní turistika. V celosvětovém pohledu se již nejedná
o žádnou popelku. Velké množství lidí se pohybuje mezi kontinenty a vyhledává kvalitní, přitom
cenově zajímavou péči. Jsem si jist, že právě takovouto jsme jim schopni jako skupina nabídnout. Jsme
na úplném začátku, přesto doufám, že již za několik měsíců přivítáme v našich zdravotnických zařízeních první zahraniční pacienty. Důvodů, proč se věnovat zdravotní turistice je celá řada. Dovolím
si z nich zmínit ten ekonomický. Přímé platby zahraničních pacientů nám budou pomáhat překonat
období, kdy tuzemské nastavení úhrad od zdravotních pojišťoven nebude přívětivé.
Jedním z nositelů inovací jsou také informační systémy. Všem nám ve skupině AGEL se společně daří realizovat unikátní projekt v rámci českého zdravotnictví, kterým je vývoj a provozování
vlastního nemocničního informačního systému IKIS. Ve chvílích, kdy čtete tento editorial, je IKIS
provozován již v sedmi nemocnicích naší skupiny, přičemž doufáme, že brzy bude naimplementován
ve všech nemocnicích skupiny. Poté přinese svou největší přidanou hodnotu, neboť díky této kompletní instalaci začneme naplno využívat výhody společného informačního systému pro řízení kvality
a efektivity zdravotní péče.
Budoucnost tkví také v rozmanitosti a diverzifikaci. Jsme skupina velmi členitá, což je dáno velkým
počtem našich společností a segmentů, v rámci kterých poskytujeme zdravotní péči. Přesto, ač je naše
skupina takto různorodá, jsme jeden AGEL a právě tato jednota nám poskytuje tu hlavní kompetitivní výhodu. Přispívejme společně každý den ve prospěch celku. Díky tomu využijeme všech synergických možností, které nám naše skupina nabízí. My všichni se podílíme na rozvoji skupiny AGEL.
Posilujme dobrý zvuk naší společnosti a její renomé poskytovatele kvalitní léčby pro naše pacienty.
2
Ing. Karel Kantor
finanční ředitel a místopředseda představenstva
AGEL obdržel Čestné uznání za
společenskou odpovědnost
Tohoto ocenění si vedení společnosti AGEL nesmírně váží. Je důkazem toho, že společnost jde správným
směrem – cestou odpovědného přístupu vůči regionu, občanům, i vlastním zaměstnancům a pacientům.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radim Fryč
Ty se dále členily podle počtu zaměstnanců a působnosti obcí. Hodnotící komise
u soutěžících posuzovala řadu sociálních,
environmentálních i ekonomických
ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich
vztah k okolí a jeho sociálním potřebám,
podporu sociálně ohrožených skupin,
handicapovaných i osob se změněnou
pracovní schopností.
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, převzala Čestné uznání od hejtmana Miroslava Nováka
konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě. „Těší mě, že
se do letošního čtvrtého
ročníku soutěže přihlásil
rekordní počet uchazečů, což svědčí o tom, že
stále větší množství firem
a obcí přijímá společenskou zodpovědnost
za součást své strategie.
Věřím, že v příštím
roce soutěž osloví ještě
větší okruh zájemců,
kterým není tato problematika lhostejná,“
uvedl na slavnostním
večeru hejtman
Miroslav Novák.
Soutěž, která se
koná od roku 2008,
byla letos nově
rozdělena do dvou
hlavních kategorií
– Podnikatelské
subjekty a Obce.
Nem se caeque nonos sent.
Nemocnice
D
alším prestižním oceněním se
může pochlubit společnost AGEL,
která koncem ledna obdržela
Čestné uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost.
Hejtman Miroslav Novák společnost
AGEL ocenil konkrétně za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti
v oblastech sociální, ekonomické a environmentální.
„Tohoto ocenění si skutečně nesmírně
vážíme. Je důkazem toho, že jdeme jako
společnost správným směrem – cestou
odpovědného přístupu vůči regionu, občanům, i vlastním zaměstnancům a pacientům,“ řekla ředitelka útvaru personálně
právních vztahů Ing. Iveta Ostruszková,
MBA, která Čestné uznání přebrala
od hejtmana Moravskoslezského kraje
Miroslava Nováka.
Společnost AGEL získala ocenění
na slavnostním vyhlašování výsledků
soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2012,
které se uskutečnilo v sále Janáčkovy
3
ročník 7
číslo 2
duben 2013
NADACE AGEL pomáhala
dospělým i nemocným dětem
Ne každý má to štěstí být zdravý a soběstačný. NADACE AGEL opět pomáhala, a to jak potřebným dětem, tak
dospělým.
Text a foto: Bc. Radka Baková, Ing. Tomáš Želazko
Sk u p in a A G E L
Příspěvek na vozíček
NADACE AGEL dostává mnoho žádostí
o nadační příspěvek, kterým se snaží,
pokud je to v jejích silách, vyhovět. Mezi
žádostmi byl i dopis od paní Hany Brečové,
která má dlouhodobé vážné zdravotní
problémy. Nadace jí finančními prostředky
ve výši 17 tisíc korun přispěla na zakoupení nového elektrovozíku REBEL 28. Díky
nemoci zvané paraparéza, což je částečné
ochrnutí dolních končetin, sedmatřicetiletá žena chodí doma s oporou francouzských holí a do blízkého okolí se vydává
za pomoci vozíku. Díky penězům od NADACE AGEL si tak mohla zakoupit nový
elektrický vozík, který nahradil dosluhující
starý ručně ovládaný invalidní vozík.
Speciální vozík přišel na 32 tisíc korun.
Částkou 15 tisíc korun přispěla Nadace
Konto Bariéry, ale paní Haně Brečové stále
ještě scházela větší část peněz. Speciální
vozík byl pro ženu naprosto nezbytný, ale
na jeho zakoupení neměla rodina finanční
prostředky. Z naší zkušenosti víme, že
zdravotní pojišťovny či sociální úřady
na tyto zdravotnické pomůcky nepřispíva-
4
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, s paní Brečovou
jí. „Žádala jsem o finanční prostředky celou řadu nadací. Nakonec jsem uspěla u vás
a u Konta Bariéry. Za to vám moc děkuji,“
řekla Hana Brečová předsedkyni správní
rady NADACE AGEL Ing. Ivetě Ostruszkové, MBA, která jí počátkem letošního roku
šek slavnostně předala.
U mladé ženy, která má dvě děti ve věku
9 a 12 let, se projevila nemoc téměř před
deseti roky. „Sehnula jsem se pro tříměsíční dítě a ruplo mi v zádech. Od té doby
vlastně nemám funkční nohu, nemůžu s ní
hýbat, protože není správně vyživována.
Takže mne zřejmě čeká částečná amputace,“ sdělila mladá žena, která díky novému
vozíku bude samostatnější, než tomu
bylo doposud, takže si například zajede
sama do obchodu nebo s dětmi do školy.
„Díky novému vozíku se také ulehčí práce
lidem, kteří se o mě starají,“ doplnila Hana
Brečová.
Osud ženy z Frenštátu pod
Radhoštěm
NADACE AGEL se rozhodla pomoci také
paní Bjačkové z Frenštátu pod Radhoštěm
a přispět jí na nákup nového vozíku částkou ve výši 10 tisíc korun. Jednapadesátiletá Ludmila Bjačková utrpěla před šesti lety
ošklivý úraz, při kterém na ni spadla ze
čtyřmetrové výšky dřevěná cívka o hmotnosti 250 kilogramů. Úraz způsobil paní
Ludmile mnohačetná těžká zranění s trvalými následky – žena se může pohybovat
jen s pomocí mechanického invalidního
vozíku.
„Po úrazu, který se mi stal v roce 2006,
mi úplně ochrnuly dolní končetiny a také
se mi značně omezila hybnost ruky, jen
velmi těžko uchopuji předměty. Od té
doby se mohu pohybovat jen na speciálním
ortopedickém vozíku, který mi umožňuje relativně samostatný život. Jen díky
tomuto vozíku jsem soběstačná a zvládám
základní úkony každodenního života,“
popisuje paní Ludmila Bjačková, jejíž starý
vozík už nebyl po šestiletém každodenním
používání v ideálním technickém stavu.
Jelikož měla ze zdravotního pojištění
nárok na nový vozíček, zažádala si paní
Ludmila na své pojišťovně o příspěvek.
Bohužel jí však nebyla schválena finanční
podpora na stejný typ vozíku, který již léta
používala a byla s ním spokojená. „Pojišťovna mi nabídla příspěvek na vozíčky
Ludmila Bjačková při předávání šeku
jiných výrobců, se kterými má uzavřenou
smlouvu, ale žádný z nich nevyhovoval
mým potřebám. Nemohla bych se na nich
samostatně pohybovat, protože například
vůbec neměly odnímatelné područky nebo
neposkytovaly dostatečnou oporu,“ vysvětluje Ludmila Bjačková a ve svém vyprávění
pokračuje: „Bez příspěvku NADACE
AGEL bych si nákup nového vozíčku
nemohla dovolit a byla bych odkázána
na pomoc ostatních. Nyní se mohu zcela
samostatně pohybovat v terénu a udržovat
se tak v kondici. Díky Vašemu příspěvku
mohu trávit také více času se svým jediným vnoučkem, který se léčí s rakovinou
lymfatických žláz na Dětské onkologické
klinice v Brně.“
„Ačkoliv finanční pomoc není všelékem v životní krizi a v těžkých životních
situacích, pevně věřím, že paní Bjačkové
tento náš příspěvek na konkrétní zdravotní
pomůcku v podobě nového invalidního
vozíku pomůže překonat a lépe zvládnout
nadcházející období,“ sdělila při oficiálním
předávání nadačního šeku předsedkyně
správní rady NADACE AGEL Ing. Iveta
Ostruszková, MBA.
Ing. Ostruszková s ředitelem stacionáře
Mgr. Holáněm
MUDr. Miroslav Musílek s novým přístrojem
Speciální přístroj pro
novorozence
NADACE AGEL nepodporuje pouze
jedince a nezisková zařízení, ale přispěla
také na zakoupení moderního přístroje pro
dětské a novorozenecké oddělení Šumperské nemocnice. Moderní přístroj Oticon
v hodnotě 116 tisíc korun snímá otoakustické emise a slouží ke screeningovému
vyšetření vrozených poruch sluchu. Dítě
vyšetřují zdravotníci vždy třetí až pátý den
po porodu.
„Vyšetření novorozence nijak neobtěžuje, pro optimální výsledek je důležité pouze, aby zůstalo v klidu. Samotné vyšetření
je nebolestivé a spočívá v umístění malé
sondy do zevního zvukovodu, kde se měří
takzvané otoakustické emise. Jejich přítomnost znamená dobrou funkci vnitřního
ucha. Vyšetření vyžaduje tiché prostředí
a klidné dítě. Za takových podmínek trvá
u jednoho ucha necelou minutu. Vyšetření
odhalí naprostou většinu závažných vrozených poruch sluchu,“ vysvětluje princip
přístroje primář MUDr. Miroslav Musílek
s tím, že vyšetření umožňuje včasnou
diagnostiku sluchových vad a případné
zahájení sluchové rehabilitace, která je důležitá pro komunikační dovednosti dítěte
a rozvoj řeči.
„Ne všechny děti se narodí se zdravým
sluchem. Cílem screeningu je včasné odhalení sluchových vad. Nový přístroj nám
udělal obrovskou radost. Rád bych touto
Zleva: MUDr. Radan Volnohradský,
MUDr. Dana Polachová, Ing. Iveta Ostruszková, MBA,
a MUDr. Miroslav Musílek
cestou poděkoval NADACI AGEL,“ uvedl
při předání šeku primář Musílek.
Šek v hodnotě 116 tisíc korun předaly primáři oddělení MUDr. Miroslavu Musílkovi
a řediteli této nemocnice MUDr. Radanu
Volnohradskému zástupkyně NADACE
AGEL – předsedkyně správní rady Ing. Iveta Ostruszková, MBA, a členka dozorčí
rady MUDr. Dana Polachová, podle které
bylo cílem daru přispět na zkvalitnění péče
na novorozeneckém oddělení Šumperské
nemocnice, které patří svými výsledky
mezi nejlepší na Moravě. „Jsme rádi, že
jsme mohli přispět na nákup právě tohoto
důležitého přístroje, který slouží k vyšetření
sluchu u novorozenců,“ uvedla při předání
šeku MUDr. Polachová.
Sk u p in a A G E L
Ozdravný pobyt pro mentálně
postižené
Na jarní rehabilitační pobyt se již nyní
těší klienti denního stacionáře ŠKOLA ŽIVOTA Nový Jičín. Na ozdravný pobyt do
Beskyd bude moci v měsíci květnu vyrazit
celkem 15 zdravotně postižených osob,
a to opět díky příspěvku NADACE AGEL,
tentokrát ve výši 40 tisíc korun. Ozdravný
pobyt v přírodě výrazně přispěje ke zlepšení zdravotního i psychického stavu klientů
stacionáře. „Posláním našeho stacionáře je
pomoc a podpora lidem s mentálním postižením. Jedná se o osoby, které jsou více
ohroženy sociálním vyloučením, nemají
dostatek pracovních možností a potřebují
pravidelnou podporu při zajišťování svých
potřeb. U klientů se snažíme rozvíjet jejich
soběstačnost, společenské návyky a dovednosti, které jim mají usnadnit vstup na trh
práce,“ uvádí ředitel denního stacionáře
ŠKOLA ŽIVOTA v Novém Jičíně Mgr.
Michal Holáň s tím, že ozdravný pobyt
v Beskydech bude pro klienty daného
zařízení rovněž příjemným zpestřením
každodenní rutiny.
V současné době navštěvuje novojičínský denní stacionář 24 osob s rozdílným
spektrem zdravotního postižení, přičemž
dominují mentální retardace. Jedná se
o osoby nejen z Nového Jičína, ale také
o klienty ze Studénky, Kopřivnice či
Frenštátu pod Radhoštěm. Tito lidé, kteří
většinou pocházejí se sociálně slabého
a nepodnětného prostředí, se za běžných
podmínek nemají šanci na jakýkoliv
pobyt tohoto druhu dostat. „Přitom i tato
zkušenost je velmi důležitá pro začleňování do společnosti. Pobyt výrazně přispěje
k rozvoji jejich samostatnosti v oblasti
sebeobsluhy a rozvíjí jejich sociální vazby
a chování. Klienti budou v přírodě v rámci
svých možností také sportovat a relaxovat,
což prospěje jejich zdravotnímu stavu,
a, v neposlední řadě, navážou také nová
přátelství,“ doplňuje ředitel.
5
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Slovo předsedy sdružení odborových
organizací skupiny AGEL
Členové ERZ
ve skupině AGEL
zastupující
společnosti
MUDr. Michal Lišaník
1. Oční
Medical Systems
Vítkovická nemocnice
Mgr. Gabriela Bajzátová
AGEL DIAGNOSTIC
AGEL SK
MEDI RELAX M+M
Petr Kocáb
AGEL
MARTEK MEDICAL
Repharm
ZENAGEL
MUDr. Marie Černochová
Laboratoře AGEL
Sk u p in a A G E L
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
6
Nemocnice Nový Jičín
jak jste již byli v průběhu posledních týdnů informováni, s účinností od 1. ledna 2013 vznikla
ve skupině AGEL Evropská rada zaměstnanců (dále jen ERZ) podle Evropské směrnice 94/45/
ES, což je velmi důležitý krok v sociální oblasti v naší skupině.
Vznik ERZ je tedy vyjádřením postoje vedení společnosti a zástupců zaměstnanců, který
potvrzuje důležitost, kterou EU dlouhodobě přikládá problematice zaměstnanosti, a to již
od 70. let. Vznik ERZ není považován za další zátěž pro management, ale naopak za pozitivní
krok. Rostoucí globalizace podnikatelských struktur v Evropě vede zástupce zaměstnanců
ke spolupráci na nadnárodní úrovni, jejich možného vlivu na rozhodování a dalších záměrech podniků a rozvíjení nadnárodní formy solidarity. Účast zaměstnanců a jejich zástupců
na podnikových rozhodnutích, která jsou pro zaměstnance důležitá, je v evropském sociálním
modelu pilířem demokracie. Zároveň je zárukou umožňující evropské ekonomice zachovat
si schopnost inovovat a obstát v soutěži. Právo účastnit se a být zastoupen má v Evropské
unii různé formy. V některých členských státech je výkon ERZ svěřen výhradně odborovým
zástupcům.
ERZ má základní právo na poskytování informací týkajících se všeho, co je pro zaměstnance důležité. ERZ však nemá pravomoc kolektivně vyjednávat, tato pravomoc náleží pouze
jednotlivým odborovým seskupením (svazům, klubům), může však uzavírat tzv. evropské rámcové dohody, které řeší celou řadu oblastí důležitých pro zaměstnance. Zástupci zaměstnanců
mohou mezi sebou vytvořit přeshraniční informační síť, která nebude omezena výhradně
na přenos informací souvisejících s ERZ, ale budou moci koordinovat i další oblasti, například oblast kolektivního vyjednávání, BOZP atd.
ERZ si nyní musí mimo jiné vybudovat systém vzájemného předávání nadnárodních informací mezi jednotlivými členy ERZ. Musí vybudovat soudržnou skupinu, která bude schopna
čelit budoucím výzvám, vyplývajícím z budoucích změn ve společnostech.
Evropská rada zaměstnanců představuje nástroj pro různé modely řízení inovací a změn,
které se zakládají na sociálním dialogu a vyjednávání. Jsem rád, že vedení společnosti AGEL
všechny tyto argumenty uznává a pochopilo význam této organizace pro neustálé zlepšování
podmínek pro naše zaměstnance.
CGB laboratoř
Pavel Michna, Předseda ERZ
Nemocnice Valašské
Meziříčí
Marie Volková
Dialýza Šumperk
Šumperská nemocnice
Transfúzní služba
Podhorská nemocnice
Lenka Hanlová
Dopravní zdravotnictví
AGEL SERVIS
Kardiologické centrum
AGEL
MUDr. Jiří Hadwiger
IVF Clinic
Vzdělávací a výzkumný
institut AGEL
Středomoravská
nemocniční
Pavel Michna
Nemocnice Český Těšín
NADACE AGEL
Nemocnice Podlesí
Magda Jánošová
Nemocnica Krompachy
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča
TYMIAN
PhDr. Daniela
Beňadiková
Nemocnica Zvolen
Dom sociálnych služieb
Krupina
Diagnostické a liečebné
centrum Zvolen
Zaměstnanecké benefity v AGELu
Loni byl největší zájem ze strany zaměstnanců AGELu o dodatečný pátý týden dovolené, o příspěvek
na penzijní připojištění a o příspěvek na stravování.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Radka Baková
O jaké benefity byl v uplynulém roce
ve skupině AGEL největší zájem?
Skupina AGEL aktualizuje spektrum
zaměstnaneckých benefitů, a to v souladu s Holdingovou kolektivní smlouvou
a podle výsledků dotazníkového šetření
spokojenosti zaměstnanců. V roce 2012
byl největší zájem ze strany zaměstnanců
o dodatečný pátý týden dovolené, který
poskytuje zaměstnavatel, a také o příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek
na stravování, kdy zaměstnavatel zpravidla
přispívá za konkrétních podmínek na jedno odebrané jídlo denně. Zaměstnavatelé
umožňují stravování pro své zaměstnance,
buď ve svých závodních jídelnách, nebo
zabezpečují stravování jiným způsobem,
například dovozem stravy či poukázkami
SODEXO.
Dalším ze zajímavých sociálních benefitů byl z pohledu zaměstnanců zájem
o vzdělávání. Vzdělávání je kontinuální,
neustále se opakující proces a v naší skupině vychází ze zásad koncepce vnitrofiremního vzdělávání. Tato koncepce sleduje cíle
a strategii vzdělávání a opírá se o pečlivě
zjištěné organizační potřeby zaměstnava-
tele. Kontinuální a systematické vzdělávání zaměstnanců má prokazatelný vliv
nejen na jejich výkonnost, úspěšnost, ale
také na spokojenost a vysokou efektivitu
odváděné práce. Podporu vzdělávání je
nutno chápat jako součást osobního růstu
zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců
má mnoho předností a zejména zvyšuje
sociální jistoty zaměstnanců. Vzdělávání
a vysoce kvalifikovaní lidé, kteří neustále
obnovují a rozšiřují své znalosti, jsou předpokladem úspěšnosti a konkurenceschopnosti firmy. O tom, že se v naší společnosti
tato oblast vyvíjí správným směrem, svědčí
také ocenění, které skupina AGEL získala
v loňském roce, a to absolutní prvenství
v kategorii Progresivní zaměstnavatel roku
2012 v rámci České Republiky a Zaměstnavatel roku 2012 v rámci Olomouckého
kraje.
Řada firem v současné krizi radikálně
snižuje či ruší benefity. Jak je to v AGELu
a co nabídnete zaměstnancům za novinky v rámci benefitů pro rok 2013?
Vedení společnosti AGEL řeší otázky sociálního rozvoje dohodou se sdruženou od-
Sk u p in a A G E L
Z
a efektivní nástroje pro získávání,
stabilizaci a motivaci zaměstnanců
jsou v pracovně právních vztazích
považovány zaměstnanecké benefity (výhody). Zaměstnanecké benefity jsou tedy
aktivity, požitky, či služby, které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům
a zahrnuje je do svých nákladů. Mezi tyto
benefity nejčastěji zaměstnavatelé řadí:
příspěvky na životní či penzijní pojištění,
příspěvky na sportovní a kulturní aktivity, na stravování, na dětskou rekreaci,
na rekondice zaměstnanců či poradenství
zaměstnancům v sociálně-právní oblasti. Zaměstnavatelé je poskytují formou
poukázek či příspěvků. Obvykle jsou
podmínky pro poskytování těchto benefitů
i samotné benefity podchyceny v Sociálním
programu zaměstnavatele či v jiných interních směrnicích společnosti zabývajících
se sociální politikou a nepochybně se jedná
o klíčové dokumenty v každé společnosti.
Téměř devět tisíc zaměstnanců skupiny
AGEL využívá řadu zaměstnaneckých
výhod. Na vše kolem benefitů jsme se zeptali ředitelky útvaru personálně právních
vztahů Ing. Ivety Ostruszkové, MBA.
7
Dětský letní tábor – benefit pro děti a vnoučata zaměstnanců AGELu
ročník 7
Sk u p in a A G E L
borovou organizací AGEL prostřednictvím
kolektivního vyjednávání, jehož výsledky
jsou zakotveny v Holdingové kolektivní
smlouvě. Tato smlouva je uzavřena na roky
2010–2013 a řeší mimo jiné i oblasti sociálního programu a pracovní podmínky
zaměstnanců.
Cílem vedení společnosti není snižování
benefitů, ba naopak, snažíme se reagovat
na vnější vlivy a přizpůsobujeme dosud
poskytované benefity novým podmínkám.
Proto jsme pro letošní rok 2013 přistoupili
ke změně v rámci sociálního programu
a nově bude zaměstnavatel přispívat
zaměstnancům na životní pojištění. Podmínky jsou stanoveny v dodatku číslo 3
Holdingové kolektivní smlouvy a v jednotlivých podnikových kolektivních smlouvách společností v rámci skupiny AGEL.
Dovolím si stručnou charakteristiku
zmiňovaného benefitu, který se nám podařilo dojednat s Českou podnikatelskou
pojišťovnou prostřednictvím společnosti
SATUM CZECH. Jedná se o speciální
program, který je určen výhradně zaměstnancům skupiny AGEL a jde o příspěvek
zaměstnavatele na životní pojištění jako
formu doplňkového spoření k důchodu.
Příspěvek zaměstnavatele bude poskytován do investičního životního pojištění
EVOLUCE. V případě EVOLUCE není
potřeba participace zaměstnance, to znamená, že není nutné, aby si zaměstnanec
sám na toto životní pojištění přispíval.
EVOLUCE nabízí garantované zhodnocení
ve výši minimálně 2,4 procenta. V případě zřízení mimořádného účtu je možné
realizovat mimořádné vklady a výběry. Pro
naše zaměstnance je možné také využít
zkrácení pojistné doby a případné dřívější
výplaty pojistného plnění při dožití.
8
Velmi důležitou roli hraje vzdělávání
zaměstnanců. Jak a na co přispívají zaměstnavatelé v rámci skupiny AGEL?
Účast na vzdělávacích akcích probíhá
v pracovní době a zaměstnavatelé uvolněním z výkonu práce umožní zaměstnanci dostupnost vzdělávání. Mohou také
přispívat na vzdělávání svých zaměstnanců
úhradou příspěvků, poplatků za registrace
na akce, proplácením cestovného, stravného, případně dalších nákladů spojených
s účastí na vzdělávací akci. Proto je firemní
vzdělávání chápáno jako jedna z firemních
výhod.
Vlastní vzdělávací proces je nastaven
dokumentem Koncepce vzdělávání skupiny AGEL, který odráží současné trendy
v oblasti vzdělávání a je součástí perso-
nální strategie a je spojen s dlouhodobými
cíli společnosti s využitím synergických
efektů. V našich společnostech rozlišujeme
dvě základní kategorie:
• celoživotní vzdělávání, které zahrnuje
vzdělávání po celou dobu výkonu povolání,
• vzdělávání specializační, které je cíleně
zaměřeno k získání konkrétní úrovně
znalostí a dovedností v oboru tak, aby bylo
možno tyto nabyté znalosti a dovednosti
předepsaným způsobem (atestací) ověřit
a získat diplom o specializované způsobilosti.
Součástí Koncepce vzdělávání jsou
i jazykové kurzy, na které skupina AGEL
přispívá svým zaměstnancům a které
zaměstnanci absolvují po pracovní době.
V rámci skupiny AGEL probíhá výuka
anglického, německého, polského a ruského jazyka a kurzy navštěvuje celkem 210
zaměstnanců.
Již dva roky nabízíte zaměstnancům
rekondiční pobyty. Je o ně zájem?
Ano, o rekondiční krátkodobé pobyty je
ze strany zaměstnanců obrovský zájem.
Od dubna 2011 první zaměstnanci skupiny
AGEL využili možnost relaxace, kterou
jim přinesly čtyřdenní léčebné pobyty.
Díky tomuto zaměstnaneckému benefitu,
který umožňuje uzavřená smlouva mezi
společností AGEL a Českou průmyslovou
zdravotní pojišťovnou, rekondiční pobyty
během dvou let využilo 880 zaměstnanců
z celé naší skupiny AGEL. Pro načerpání
nových sil a relaxaci byly vybrány léčebné
domy – Hubert v Luhačovicích, Lázně
Teplice nad Bečvou, Nestátní zdravotnické
zařízení Odra a Slovenské liečebné kúpele
Rajecké Teplice. Poukazy jsou přidělovány
zaměstnancům interními komisemi, které
byly sestaveny k tomuto účelu u všech zaměstnavatelů v rámci skupiny AGEL. Zásadním kritériem pro poskytnutí poukazu
je náročnost výkonu povolání konkrétního
zaměstnance.
Svou roli hraje i to, jak se společnost stará o děti a vnoučata zaměstnanců. Letos
počtvrté uspořádáte letní tábor a v zimě
se uskutečnil ve Valči na Slovensku
již druhý ročník zimního táboru. Proč
děláte tyto tábory, jejichž organizace
a následná realizace je dosti náročná?
Dětské rekreace patří mezi další zaměstnanecký benefit, který je součástí sociální politiky. Pro děti a vnoučata našich
zaměstnanců připravujeme další ročník
dětského letního tábora plného her, legrace
a krásných zážitků v Rapotíně u Velkých
číslo 2
duben 2013
Losin, který potrvá stejně jako vloni 14 dnů.
V loňském roce se zúčastnilo letního tábora
ve dvou turnusech zhruba 120 dětí. Letos
ve dnech od 31. 1. až 3. 2. se uskutečnil 2.
ročník dětského zimního tábora ve Valčianské dolině, kterého se zúčastnilo 37 dětí.
Příprava a realizace dětských rekreací jsou organizačně i provozně velice
náročné, protože musíme vymyslet náplň
pro všechny věkové kategorie účastníků
táborů, a to do každého počasí. Během
dětských rekreací klademe velký důraz
také na bezpečnost a ochranu dětí. Skupina AGEL v rámci sociálního rozvoje také
pravidelně organizuje tzv. Firemní hry
a další aktivity.
V České republice je málo firem, které
nabízí jako benefit firemní školku. Říká
se, že je to velmi složité a nákladné. Proč
jste se rozhodli zaměstnancům Vítkovické nemocnice zřídit tuto firemní školku?
A neuvažujete i o jiných nemocnicích?
Svou firemní zaměstnaneckou školku vybudovala Vítkovická nemocnice za účelem
sladění rodinného a pracovního života
svých zaměstnanců. V roce 2011 byla
školka ve Vítkovické nemocnici skutečně otevřena díky dotačnímu programu
v rámci projektu výzvy číslo 54, přičemž
celý projekt nese název Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování
pracovního a rodinného života. Nejdříve
společnost Vítkovická nemocnice uskutečnila dotazníkové šetření zájmu o tento
nadstandardní benefit mezi svými zaměstnanci. Z průzkumu vyšlo najevo, že zájem
o školku, která by byla umístěna přímo
v areálu nemocnice, je značný a odpovídá rámcově kapacitě 24 dětí. Vzhledem
k velkému počtu žen mezi zaměstnanci
bylo od počátku pomýšleno na poskytování péče o děti od asi 3 let tak, aby školka
umožnila v případě zájmu brzký anebo
částečný návrat mladých maminek či
tatínků, pečujících o děti, zpět do zaměstnání. Provozní doba byla taktéž od počátku plánována celoročně, nadstandardně
od 6.00 do 19.00 hodin tak, aby pokryla
celou ranní i odpolední směnu. Školka
může fungovat i během soboty, ale zatím
o tento provoz není patřičný zájem.
Byla vybudována krásná školka s hernou
– tělocvičnou, ložnicí, jídelnou a venkovním dětským hřištěm. Školka je moderně
vybavena a splňuje všechny požadavky pro
předškolní vzdělávání. O děti pečuje kvalifikovaný personál, který uplatňuje moderní
trendy ve výchově a vzdělávání. Prostředky,
které Vítkovická nemocnice získala z ESF,
jsou čerpány především na provozní výdaje. Náklady na rekonstrukci a dovybavení
investovala samotná Vítkovická nemocnice
ze svých příjmů. Společně s Vítkovickou
nemocnicí vypracovaly žádost o tento
projekt i Šumperská nemocnice a Středomoravská nemocniční, bohužel tyto dvě již
se svou žádostí neuspěly. Nicméně naším
zájmem je nadále tyto aktivity podporovat
a participovat při zpracovávání projektových žádostí s dalšími zdravotnickými
zařízeními skupiny AGEL. Zájem o mateřskou školku projevila také Nemocnice
Nový Jičín a myslím, že se najdou další
zaměstnavatelé ve skupině, kteří případnou
novou výzvu zváží a využijí.
A co příspěvky v případě životních výročí, narození dítěte, svatby a dále také
odměny za pracovní jubilea?
V souladu s Holdingovou kolektivní
smlouvou zaměstnavatel poskytuje v rámci
sociálního programu odměny při životním
výročí, odměny věrnostní a stabilizační.
Přemýšlelo vedení společnosti, zda benefitní systém v AGELu je efektivní a má
na vaše zaměstnance motivující vliv?
Proces vyhledávání, náboru a poté i udržení kvalitního zaměstnance představuje
pro firmy v posledních letech nelehký úkol.
Rozhodování potenciálních zaměstnanců
o výběru firmy ovlivňuje nejen její dobrá
pověst či platové podmínky, ale stále
častěji i benefity, které firma nabízí. Firemní benefity jsou v dnešní době faktor, který
má výrazný vliv při volbě zaměstnavatele,
ale také v konkurenčním boji a v udrže-
děti ve školce ve Vítkovické nemocnici
ní pozice společnosti na trhu práce a její
prestiže. Firmy tím projevují zájem o to,
aby zaměstnanci byli náležitě motivováni
a spokojeni.
pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců je
velice důležité mít celou řadu sociálních
benefitů, které poskytuje společnost svým
zaměstnancům.
Myslíte si, že benefity vůbec mají význam?
Sociální benefity mají různorodou podobu
a jejich poskytování závisí na ekonomických možnostech zaměstnavatele.
Sociální program organizace deklaruje,
jak zaměstnavatel pečuje o své zaměstnance. Je součástí personální politiky
s cílem působit na stabilizaci zaměstnanců,
zlepšit pracovní podmínky a přispívat
k personálnímu rozvoji. Domnívám se, že
A poslední otázka. Připravujete nějaké
nové programy pro zaměstnance v letošním roce?
Ano, ve spolupráci s firmou BICORN
připravujeme pro zaměstnance program
úspor pod názvem „AGEL BEZPEČNÝ
a SPOŘIVÝ DOMOV“. Cílem tohoto
programu je nabídnout zaměstnancům
skupiny AGEL úsporu na elektřině, plynu
a další bonusy. Více informací o tomto
programu se můžete dočíst na této straně.
INZERCE
Vážení zaměstnanci společnosti AGEL,
společnost BICORN s.r.o. jako dlouholetý dodavatel energií pro Vás připravila ve spolupráci
s Vaším zaměstnavatelem program úspor pro Vaše domácnosti „BEZPEČNÝ A SPOŘIVÝ DOMOV“.
Co tento program obsahuje?
Sk u p in a A G E L
Losování o ROK ENERGIE ZDARMA a další ceny:
Do losování budou zařazeny všechny smlouvy uzavřené do 31. 5. 2013
Garantovanou úsporu:
Úsporu oproti dominantnímu dodavateli – po celou dobu odběru energií
– garance cen do konce roku 2015.
Silová
elektřina
Byt nebo malý dům
se spotřebiči
Malý dům
s ohřevem vody
Dům s elektrickým
vytápěním
* ukázka slev
Úspora
za 36 měsíců
Zemní
plyn
Úspora
za 36 měsíců
723 Kč
Vařím
863 Kč
2 424 Kč
Ohřívám vodu
3 888 Kč
6 897 Kč
Topím
14 477 Kč
Technickou asistenci: Odstraňování havarijních situací 24 hodin
denně s úhradou nákladů s plněním až do 8 000 Kč za škodní událost při
uzavření smlouvy na dodávku elektřiny a plynu. Počet havarijních událostí
za rok není omezen.
Infolinka: 844 44 55 66
děti ve firemní školce ve Vítkovické nemocnici
BONUS program:
Věrnostní program s možností čerpání slev, výhod a bonusů u partnerů naší
společnosti.
BONUS pro rodiny s dětmi:
Příspěvek až ve výši 500 Kč pro každé dítě v rodině od 6-ti do 15-ti let.
Kdy? Trvání akce únor – květen 2013.
První losování o rok energie zdarma je za námi, známe tedy i prvního
výherce, pana Miroslava Urbana ze společnosti CGB laboratoř, a.s.
Pan Urban si ze dvou možností zvolil bezplatnou dodávku elektřiny.
9
Jak na to? V následujících třech měsících proběhnou odborné konzultace
dle harmonogramu, se kterým budete seznámeni prostřednictvím svého
zaměstnavatele.
V případě dotazů jsme Vám k dispozici – infolinka 844 44 55 66,
e-mail: [email protected]
www.bicorn.cz
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Primář Jan Smetka získal významné
ocenění od České chirurgické společnosti
Prestižní Maydlovu medaili s diplomem převzal při slavnostním zahájení chirurgického kongresu v Brně.
Text a Foto: Ing. Tomáš Želazko
MUDr. Jan Smetka
S K UP I N A A G E L
S
10
kupina AGEL se na odborném poli
může pochlubit dalším úspěchem.
Maydlovu medaili a diplom si koncem roku 2012 z Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie
v Brně odnesl MUDr. Jan Smetka, primář
chirurgicko-traumatologického oddělení
Nemocnice Šternberk. Primáři Smetkovi
toto ocenění předal prof. MUDr. Miroslav
Ryska, CSc., předseda České chirurgické
společnosti při České lékařské společnosti
J. E. Purkyně, která o udělení titulu rozhoduje. Slavnostního večera se zúčastnili
význační chirurgové a přednostové klinik
v České republice.
Dvoudenního setkání se v Brně zúčastnilo více než 300 odborníků, lékařů
a zdravotních sester z České republiky
a ze zahraničí. Kongresu se například
zúčastnily takové chirurgické osobnosti jako předseda Slovenské chirurgické
společnosti prof. MUDr. Peter Kothaj,
CSc., předseda České chirurgické společnosti prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
prof. MUDr. Pavel Pavko, CSc., a další
významné osobnosti české chirurgie.
„V každém případě je to pro mne velké
překvapení, protože jsem v žádném případě
neočekával Maydlovu medaili. Když jsem
byl vyzván, abych se dostavil k převzetí
ocenění, byl jsem překvapený. Předpokládal
jsem, že dostanu uznání výboru, ale v žádném případě medaili. Tato medaile je meta,
na kterou bych si v životě nepomyslel. Je
to pro mě takové ohlédnutí za celým svým
chirurgickým životem s tisíci hodinami
prožitými u operačního stolu. Je to velká
pocta a současně zavazující pocit a taky si
toho velmi považuji, protože se domnívám,
že je to uznání – jak já s oblibou a rád říkám
– venkovského chirurga.
Neměli jsme v naší práci zázemí a možnosti klinického pracoviště, přesto se nám
podařilo rozvíjet chirurgii okresního typu,
kde se provádělo široké spektrum operací
i nadstandardní chirurgické výkony.
Domnívám se, že je to uznání pro nás
i pro všechna podobná pracoviště, čili je to
uznání chirurgické společnosti pro okresní
venkovskou chirurgii,“ řekl k ocenění
primář šternberské chirurgie, který je
chirurgem již 33 let.
Prof. MUDr. Karel Maydl (1853 až 1903)
je považován za zakladatele české moderní
chirurgie. Ve stanovách České chirurgické
společnosti je uvedeno: „Toto ocenění je
udělováno osobnostem vysokých morálních kvalit, které
významně přispěly k rozvoji
české chirurgie, výrazným
způsobem ovlivnily činnost
České chirurgické společnosti a zasloužily se o rozvoj
lékařství.“
Ve skupině AGEL mají nyní
toto významné ocenění dva chirurgové.
V říjnu 2010 Maydlovu medaili a diplom
během chirurgického kongresu v Brně
obdržel MUDr. Adolf Gryga, CSc., primář
chirurgického oddělení prostějovské
nemocnice.
Primář MUDr. Jan Smetka se narodil v roce 1952 ve Veselí nad Moravou,
po vystudování Lékařské fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor všeobecné
lékařství, nastoupil jako lékař chirurgického oddělení Nemocnice Kyjov. V letech
1983 až 1985 se v období války Irák – Irán
zúčastnil jako lékař „Vrtné naftařské expedice v Iráku“ v oblasti Basra. Po návratu
do vlasti dále pracoval na chirurgickém
oddělení nemocnice Kyjov, kde se v roce
1986 stal zástupcem primáře. Od roku
1991 do roku 1996 pracoval jako vedoucí
lékař JIP-chirurgických oborů. V té době
absolvoval velké množství symposií,
kongresů a školení v souvislosti s rozvojem
laparoskopické operativy. Od roku 1994
jako druhé pracoviště v České republice
Nemocnice Kyjov v čele s panem doktorem Smetkou prováděla moderní operace
nádorů konečníku pomocí operačního
rektoskopu, metodou „transanální endoskopické mikrochirurgie“.
V roce 1997 byl MUDr. Smetka jmenován primářem chirurgického oddělení
Okresní nemocnice Kyjov, kde zejména
rozvíjel laparoskopické operace a dále
operativu se specializací hrudní a plicní
chirurgie. Každoročně absolvoval tříměsíční stáž na „Klinike hrudnej a plucnej
chirurgie“ v Bratislavě, u prof. MUDr. Svetozára Haruštiaka, CSc. Specializační
atestační zkoušku složil v roce 2002 a poté
bylo odbornou chirurgickou společností,
ministerstvem zdravotnictví a Všeobec-
nou zdravotní pojišťovnou chirurgické
oddělení v Kyjově uznáno jako způsobilé
k provádění operací plic. V tomtéž roce
byl oddělení udělen statut „Centrum pro
operace kýl“ a současně bylo jmenováno
školicím centrem.
V roce 2010 odchází z nemocnice Kyjov
na I. Chirurgickou kliniku Fakultní
nemocnice USA v Brně, a to jako odborně
specializovaný lékař. K 1. říjnu 2011 přijal
nabídku k rozvoji chirurgie v Nemocnici Šternberk a byl jmenován primářem
chirurgicko-traumatologického oddělení.
„Jsem rád, že se mohu podílet na rozvoji
chirurgicko-traumatologického oddělení, na zdejší týmové práci s kolektivem
zkušených a erudovaných lékařů, a také
předávat zkušenosti a vychovávat mladé
chirurgy k samostatné práci,“ dodává
primář Smetka.
Za svou profesní dráhu primář Smetka
přednesl 25 odborných přednášek, publikoval 8 odborných prací, zorganizoval 15
pracovních sympozií s tématikou laparo-
skopických operací, proškolil
a garantoval šest chirurgických
pracovišť v operacích konečníku,
a to operačním rektoskopem.
Od roku 2004 doposud je členem
výboru „minimálně invazivní chirurgie“ a od roku 2007 do roku 2012
byl členem výboru „České chirurgické společnosti“.
Primář Smetka je od roku 1978
ženatý a má třiatřicetiletého syna Jana,
který žije a pracuje v Anglii. V mládí
aktivně sportoval, přičemž ve vodním
slalomu dosáhl na I. výkonnostní třídu.
V současnosti jsou jeho zálibami myslivost, fotografování a cyklistika. Angažuje
se také ve veřejném životě, když od roku
2004 byl šest let členem rady města Bzence
a od roku 2009 dosud působí jako zastupitel města Bzence, kde má trvalé bydliště. V letech 2005 až 2009 byl předsedou
Okresního sdružení České lékařské komory v Hodoníně a od roku 2009 je předsedou
Čestné rady ČLK v Hodoníně.
Projekt zvýší šance žen na zapojení se
do řídících funkcí
Projekt bude ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL probíhat až
do listopadu příštího roku.
S
polečnost AGEL bude díky příspěvku z Evropského sociálního fondu
a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt.
Tentokrát bude zaměřen výhradně na ženy
a bude mít za cíl komplexním přístupem
zvýšit jejich šanci na zapojení se do řídících a rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. „Tím, že zvýšíme potřebné kompetence žen, podpoříme je v jejich dalším
růstu. Projekt zároveň, zavedením dalších
opatření, podpoří slaďování rodinného
a pracovního života žen,“ popsala ředitelka
útvaru personálně právních vztahů skupiny AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
Projekt vychází z šetření, z něhož je zřejmé,
že nemocnice vykazují nízké procento žen
ve vyšším a top managementu. Cílem projektu je nejen snaha o zvýšení zastoupení
žen ve vedoucích postech, ale také to, aby
se priorita – rovné příležitosti žen a mužů
– dala realizovat v praxi.
Zaměstnavatelé ve zdravotnictví budou
projektem motivováni k zavádění
pro-zaměstnaneckých opatření formou kariérových plánů a manažerských databází
s cílem usnadnit ženám přístup na vedoucí
pozice. Pro posílení vazby na změnu bude
vytvořeno příznivé pracovní prostředí
pro seberealizaci žen, které dnes obtížně
kombinují rodinu a práci. „Ženy projdou
programem Základní znalostní výbava manažerky a budou se moci obracet
na osobního profesního poradce. Proško-
leni budou také interní poradci pro oblast
rovných příležitostí. Aktivity projektu
vychází z reálných potřeb zaměstnaných
žen a v rámci projektu bude v horizontu
dvou let podpořeno a zařazeno do vzdělávacích kurzů 96 osob,“ doplnila manažerka
pro personální práci Bc. Kateřina Kyselá,
MBA, s tím, že realizaci projektu bude zajišťovat speciální realizační tým, který zabezpečí jednotlivé klíčové aktivity po celou
dobu trvání projektu. Projekt, ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Vzdělávacím
a výzkumným institutem AGEL, bude
probíhat až do listopadu příštího roku.
O možnostech účasti v tomto projektu
byli informováni personalisté jednotlivých
společností skupiny AGEL.
S K UP I N A A G E L
Text: Redakce
11
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Lékárny skupiny Agel fungují
pod novou značkou
LÉKÁRNY AGEL mají v současnosti 15 poboček po celé republice, do budoucna se bude jejich síť dále rozrůstat.
Text a foto: Bc. Radka Baková
„Klienti se mohou těšit
v lékárnách AGEL
na spoustu benefitů a promo akcí“
LÉKÁRNA AGEL v Nemocnici Valašské Meziříčí
Sk u p in a A G E L
V
12
elkými změnami prošly v posledních měsících lékárny společnosti
AGEL, které nyní fungují pod
novým úsekem a novou obchodní značkou
LÉKÁRNA AGEL.
Centralizace byla dokončena letos
v únoru a od začátku roku se také pomalu
začaly projevovat její výhody, a to zejména
v oblasti nákladů, nákupů, obchodu a marketingu. Tato pozitiva pocítí především
klienti koncových zákazníků. „Sjednocením se nám podařilo vybudovat si u dodavatelů mnohem lepší pozici k vyjednávání
o cenách, zavedli jsme jednotný lékárnický
systém, který je nutný k jednotnému
a centrálnímu řízení. Klientům nabídneme
na všech lékárnách jednotný a přehledně
vystavený sortiment volně prodejných léků
a parafarmaceutik, nový systém zákaznických benefitů a spoustu dalších marketingových aktivit,“ popisuje přednosti
ředitel úseku LÉKÁREN AGEL Ing. David
Masopust s tím, že důvodů, proč by si měli
zákazníci vybrat právě LÉKÁRNU AGEL,
je mnohem více.
ERUDOVANÝ PERSONÁL
Vzhledem k propojenosti lékáren se zdravotnickými zařízeními skupiny AGEL mají
klienti jistotu, že je vždy obslouží erudovaný personál. Lékárník zákazníka při
výdeji léčivých přípravků poučí o správném a bezpečném užívání vydávaných
léčivých přípravků. „V našich lékárnách
se lidem nestane, že by jim obsluha
zaměnila lék za jiný, i když léčivá látka
zůstává stejná, což je u některých konkurenčních společností běžnou praxí. Léčiva
zaměňujeme pouze na vyžádání klienta.
V současné době začalo celoroční školení
VIDITELNÉ ZMĚNY
Mezi nejviditelnější změny, které s sebou
rebranding lékáren, neboli změna obchodní
značky, přinesl, patří nové logo LÉKÁRNA
AGEL. Do nového „kabátu“ byly během
loňského podzimu přelepeny všechny
pobočky. A změn se dočkají také interiéry.
„Nejrůznějších parafarmaceutik a doplňků
stravy je v prodeji obrovské množství a laická
veřejnost se v nich jen těžko orientuje. Proto
jsme se rozhodli přizpůsobit organizaci
sortimentu na policích v lékárnách našim
klientům. Sortiment jsme rozdělili z pohledu
pacientů na přehledné kategorie,“ vysvětluje
David Masopust a doplňuje, že v regálech
je také přehledně označeno zboží, které je
aktuálně v akci.
Pro seznámení klientů s novou značkou
probíhaly na podzim loňského roku speciální
promo akce, při kterých hostesky rozdávaly
v okolí lékárny lidem slevové poukázky a informovaly veřejnost o dalších aktuálních nabídkách. I do budoucna se mohou klienti těšit
na další zajímavé akce, které budou zahrnovat nejrůznější ochutnávky a také možnost
nechat se bezplatně vyšetřit, a to například
na riziko obezity, ischemické choroby atd.
Lékárny chystají rovněž spuštění nových
webových stránek, zavedení zákaznických
karet pro zaměstnance AGELu a otevření nových lékáren ve Šternberku, Českém Těšíně
a dvou v Ostravě. „Lidé se nemusí bát, že by
se o dalších akcích, které pro ně chystáme,
nedozvěděli. Do našich zdravotnických
zařízení a okolí lékáren budou pravidelně
distribuovány letáky s aktuální nabídkou.
Od února je již v terénu distribuován nabídkový leták a o aktualitách se zákazníci dozvědí rovněž z kliprámů umístěných v nemocnicích,“ uvedl na závěr David Masopust.
Ing. David Masopust, ředitel úseku LÉKÁREN AGEL
David Masopust je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, kde v roce 1994 odpromoval
v oboru Marketing – management. Ve farmaceutickém
průmyslu působí od roku 1995, kdy začal ve společnosti
Galena sbírat první zkušenosti na pozici referenta pro
marketing a obchod. V roce 1997 začal pracovat v distribuci léků a zdravotnického materiálu ve firmě TAMDA
na pozici ředitele marketingu. V letech 1999 – 2012
pracoval ve společnosti Gehe Pharma Praha, kde působil
na pozici obchodního ředitele pro severní Moravu
a od roku 2009 se stal obchodním ředitelem pro oblast
Morava. Ve firmě řídil také virtuální řetězec 150 lékáren pod názvem Valunio. V srpnu
loňského roku se stal ředitelem úseku LÉKÁREN AGEL, kde je zodpovědný za dosažení
plánovaného zisku, obratu a záchytu receptů. Za jeden ze svých dalších cílů si stanovil
vybudování značky lékárna AGEL a odlišení se od konkurence. David Masopust je ženatý, má tři děti a mezi jeho záliby patří kromě rodiny horské kolo, lyžování a geocaching.
Ing. Lenka Franková, provozní manažerka LÉKÁREN AGEL
Lenka Franková je absolventkou Ekonomické fakulty
Vysoké školy báňské v Ostravě, kde vystudovala obor
Systémové inženýrství. Ve zdravotnictví působí od roku
2002, kdy nastoupila na pozici tiskové mluvčí v Nemocnici Třinec. Měla na starosti také marketing, interní audit
a interní komunikaci. Ve společnosti Repharm pracuje
coby provozní manažerka lékáren od roku 2011. Mezi její
záliby patří cestování, cyklistika, lyžování a vysokohorská
turistika.
Ing. Petra Pniaková, marketingová manažerka LÉKÁREN AGEL
Petra Pniaková vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké
školy báňské v Ostravě, obor Marketing a obchod. V roce
2003 nastoupila do společnosti Coca-Cola Beverages,
kde působila na pozici obchodního zástupce. Zkušenosti
s farmaceutickým průmyslem získala ve společnosti
Gehe Pharma Praha, spol. s r.o., coby obchodně-marketingová konzultantka. Jejím úkolem na pozici marketingové manažerky je vytvoření fungujícího řetězce lékáren,
zviditelnění nové značky vůči pacientům i výrobním firmám a úspěšné dokončení procesu externího a interního
rebrandingu. Mezi její záliby patří lyžování, tenis, badminton, horské kolo a divadlo.
Ing. Petr Matzke, obchodní manažer LÉKÁREN AGEL
Petr Matzke absolvoval Fakultu lesního inženýrství
Mendelovy univerzity. Ve farmaceutickém průmyslu
se pohybuje již od roku 1997, kdy nastoupil do společnosti GEHE Pharma Praha. Zde působil jako obchodní
reprezentant, modemový specialista a následně jako key
account manager. V LÉKÁRNÁCH AGEL zastává pozici
obchodního manažera, má na starosti zejména obchodní
aktivity, eRecepty a zavádění nového softwaru do lékáren. Mezi jeho záliby patří sport– kolo, lyžování, plavání,
hokej, tenis.
Sk u p in a A G E L
všech zaměstnanců lékáren, kteří přicházejí do obchodního vztahu se zákazníkem.
Garantem školení s názvem Kontinuální
vzdělávání pro zaměstnance lékáren – Dispenzační práce je PharmDr. Jana Matušková,
školitelka mimo jiné i konkurenčních řetězců
lékáren Lloyds a Dr.Max,“ doplňuje ředitel
Masopust a dodává, že jedním z dalších cílů
do budoucna bude ještě více zlepšit spolupráci a komunikaci se zdravotnickými zařízeními tak, aby byly lékárny schopny uspokojit
veškeré požadavky klientů a na skladech
byly i méně běžné léčivé přípravky. Aktuálně
jsou léky či jiné zboží, které v danou chvíli
není na skladě, zajištěny do několika hodin,
maximálně do druhého dne. „Lékárny AGEL
se stávají zajímavou značkou. Potvrzuje to
i řada zájemců o práci v naší síti i z jiných
řetězců,“ prozradil David Masopust.
13
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Děti zaměstnanců se vyřádily
na zimním táboře
Lyžování, snowboarding i soutěže – to vše si užívaly děti zaměstnanců AGELu na táboře ve Valčianské dolině.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Kateřina Kyselá, MBA
SkN ue pmin
o ca nAi c
G eE L
Z
14
atímco ostatní školáci seděli ve
svých lavicích a čekali, až jim třídní
učitel oficiálně předá pololetní
vysvědčení, 37 dětí zaměstnanců skupiny
AGEL vyrazilo na cestu do Valčianské doliny. Ve čtvrtek 31. ledna v ranních hodinách nastoupily do autobusu v Třinci první
děti. Postupně jsme nabírali děti v Českém
Těšíně, v Ostravě, v Olomouci a posledním
stanovištěm byl Nový Jičín. Autobus plný
dětí a 4 vedoucích dojel do zasněženého
Snowlandu krátce po 13:00 hodině.
„Hned po příjezdu měly děti připravený
oběd, aby mohly po dlouhé cestě načerpat síly na odpolední program. Po obědě
a krátkém přivítání, pro mnohé v již známém prostředí, jsme děti seznámili s jejich
vedoucím a rozdělili do oddílů. Letos jsme
byli ubytováni ve čtyřech dřevěných srubech, děti byly rozděleny podle věkových
kategorií, případně také, jak si kdo přál
být ubytovaný se svým kamarádem nebo
sourozencem,“ popisuje první den zimního
tábora manažerka pro personální práci
Bc. Kateřina Kyselá, MBA, která se akce
coby organizátorka každoročně účastní.
Následně se děti oblékly do sportovního
oblečení a hurá na svah. Zde se jich ujal
„Ujo Milan“, který dětem připravil na svahu lehký slalom, aby si je mohl podle lyžařských schopností rozdělit. A poté si začali
malí lyžaři svou zimní rekreaci naplno
užívat. „Hned první den se děti pořádně
rozlyžovaly a protože jsme chtěli strávit
společný večer, připravili jsme si večerní
program, který se nesl v duchu televizní
hry Kufr. A protože se jedná, podle pojetí,
o vědomostní, ale velmi zábavnou hru,
některým, zvláště starším táborníkům, se
zdál náš nápad zpočátku málo atraktivní.
Nakonec se všichni bavili tak, že jsme
měli skoro problém děti uspat,“ prozrazuje
s úsměvem Kateřina Kyselá.
Mezi dětmi nebyl nikdo, kdo by stál
na lyžích nebo snowboardu poprvé, a tak si
všechny děti na svahu spíše zdokonalovaly
svoje dovednosti, než aby se učily něco
nového. I když je pravdou, že díky teplotám lehce nad nulou byl sníh docela těžký
a na svahu jej bylo po pár hodinách sluníčka více než dost. A tak letos děti přece jen
zažily oproti loňsku trochu změnu a zdokonalovaly se v jízdě místy na muldách
v mokrém sněhu a večer, když to všechno
trochu namrzlo, tak zase na namrzlém
povrchu. Pro účastníky byly pod vedením
zkušených instruktorů a vedoucích připraveny také různorodé sněhové soutěže, a tak
se všichni pořádně vyřádili. „Aby program
nebyl pro děti monotónní, měli jsme pro
ně připraveny i jiné kulturně-společenské
aktivity. Například jsme společně navštívili
wellness centrum a bowling v blízkém hotelu Impozant,“ doplňuje Kateřina Kyselá.
Čtyřdenní zimní tábor pro děti zaměstnanců byl připraven opět personálním
oddělením společnosti AGEL ve spolupráci
s odborovou organizací SOOSA a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.
„V současné době již připravujeme další
letní dětské rekreace pro děti. Jako novinku letos nabídneme letní outdoorový tábor,
který se bude konat také ve Valčianské
dolině a bude určen především dětem,
které preferují kola, výšlapy, lana a jiné
outdoorové aktivity. Samozřejmě také
připravujeme letní tábor v Rapotíně a děti
se tak nemusí obávat, že by se letošní léto
na Losinku nepodívaly.“ Bližší informace
o všech připravovaných dětských táborech
si můžou zájemci najít na intranetu nebo
se přímo informovat prostřednictvím
personalistů v jednotlivých společnostech
skupiny AGEL.
15
SkN ue pmin
o ca nAi c
G eE L
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Miroslav Jaška rozhoduje najvyššiu
slovenskú futbalovú ligu už 15 rokov
Na začiatku rozhodcovskej kariéry bol Mgr. Miroslav Jaška inzultovaný v kabíne rozhodcov kapitánom
domáceho mužstva. Červené karty, ktoré udelil a boli napísané v zápise o stretnutí, musel vyškrtať a až
potom ho pustili.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: archív Mgr. Miroslav Jaška
Obidve nemocnice čaká tvrdý boj pri
vyjednávaní zmluvných objemov od zdravotných poisťovní, nemocnice sú však
vnímané ako ich relevantný partner, ktorý
sa posúva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti smerom dopredu.
M
r oz h ovo r
gr. Miroslav Jaška sa narodil
v roku 1970. Po vyštudovaní Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pracoval
ako riaditeľ pobočiek Istrobanky a HVB
bank Slovakia. Potom pôsobil ako finančný
riaditeľ v spoločnosti Letecké opravovne
Trenčín a ako ekonomicko-technický námestník vo Fakultnej nemocnici Trenčín.
Od roku 2010 pracuje v spoločnosti AGEL
SK. Mgr. Jaška je v súčasnosti riaditeľom
nemocnice v Levoči a konateľom v Nemocnici Krompachy, kde je zodpovedný
za ekonomiku. Je ženatý a má dve deti vo
veku 15 a 20 rokov.
16
Aké investície a do čoho čakajú tieto dve
nemocnice?
V nemocnici Krompachy uskutočňujeme
projekt digitalizácie röntgenu, snažíme
sa o otvorenie urologickej ambulancie.
V Levoči sme úspešne dokončili digitalizáciu röntgenov a mamografu, renováciu
priestorov psychiatrického oddelenia –
za plnej prevádzky a chodu tohto oddelenia
a renováciu ústavnej lekárne. V súčasnosti
prebieha rekonštrukcia bývalej slobodárne
na neurologický pavilón.
Vašou záľubou je futbal. Ste prvoligový
rozhodca. Hrali ste sám futbal alebo ste
robili i iné športy?
Futbal som aktívne hral až do skončenia
vysokej školy, najprv v mládežníckych
kategóriách. Jednoty Trenčín a u mužov v
Kable Bratislava. Ako takmer celá vtedajšia
mládež, nesedeli sme pri počítačoch, ale
našim druhým domovom boli športoviská
na ulici, kde sme hrávali hokejbal a tenis.
Pán riaditeľ, ste vyštudovaný matematik. Ako ste sa dostali k zdravotníctvu?
Cesta k zdravotníctvu bola dlhšia, keďže
som ako vyštudovaný matematik robil
počas svojej práce v bankovom sektore
reštrukturalizačné projekty, bol som oslovený, aby som pomohol s reštrukturalizáciou Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
Kedy ste začali s kariérou futbalového
rozhodcu? Čo Vás viedlo k rozhodnutiu
venovať sa futbalu ako rozhodca?
Po skončení vysokej školy v roku 1992 som
zvážil, že profesionálny futbalista už zo
mňa nebude, a bývalý tajomník ČZTV ma
nahovoril, aby som skúsil zostať pri futbale
ako rozhodca. Malou pikoškou je, že keď
som robil prvé skúšky na rozhodcu, tak
som si myslel, že všetko z pravidiel viem,
veď som hral futbal. Ale z 30 testových
otázok som však urobil 20 chýb.
Šéfujete nemocniciam v Levoči
a v Krompachoch. Čo tieto nemocnice
v najbližších mesiacoch čaká?
Môžete v krátkosti zhrnúť svoju rozhodcovskú kariéru od samotných začiatkov
až po súčasnosť?
Začal som v okresných súťažiach, ktoré
som po roku opustil a postúpil do 6. ligy.
Po vydarenej sezóne som preskočil 5. ligu,
rok som pôsobil v 4. lige a po ďalšom
postupe som pôsobil v 3. lige dva roky.
Zrazu som sa ocitol v súťažiach riadených
Slovenským futbalovým zväzom v spoločnosti vynikajúcich rozhodcov, ako
boli Ľuboš Micheľ, dnes už nebohý Vlado
Hriňák, Laco Gádoši, Karol Ihring a ďalší.
Keďže talentovaných mladých rozhodcov
pravidelne sledoval pán Marko, v tom čase
predseda Komisie rozhodcov – a je tiež 20
rokov členom Komisie rozhodcov UEFA,
bol sa pozrieť na môj ťažký zápas v derby
Gabčíkovo-Šaľa a uznal, že by som mohol
byť adept až na medzinárodného rozhodcu. V roku 1998 som pískal svoj prvý zápas
v najvyššej slovenskej súťaži v stretnutí
Humenné – Prievidza s výsledkom 6:2
a zaujímavosťou je, že som udelil až 3
červené karty. V súčasnosti som v skupine
20 rozhodcov, ktorí rozhodujú najvyššiu
slovenskú futbalovú ligu.
„Pre mňa futbalista z inej
galaxie je v súčasnosti
Lionel Messi, športovo
aj ľudsky“
Kto je Váš vzor ako rozhodca?
Rozhodcovský vzor som nemal, snažil som
sa „zobrať“ si z každého špičkového rozhodcu to najlepšie. Najlepším rozhodcom
u mňa je ešte stále Ľuboš Micheľ a v súčasnosti Viktor Kassai. Poznám ich osobne
a sú nielen dobrí rozhodcovia, ale aj veľmi
milí a príjemní ľudia.
Koľko zápasov pískate mesačne? A ako
ide Vaša práca skĺbiť s pískaním?
Do mesiaca sme delegovaní zhruba
4-krát, tak rozhodcovia, ako aj náhradní
rozhodcovia. Pre mňa je rozhodovanie
relax, pretože musím 4-krát do týždňa
trénovať, takže po práci sa prezlečiem
a idem na tréning. Riadenie nemocnice
má úzky súvis s rozhodovaním. Ctíte
pravidlá hry, či je to v nemocnici alebo
na ihrisku, po krátkom čase ľudia zistia,
že ste fér a tak sa môžeme aj tu v Levoči
so svojimi spolupracovníkmi posúvať
smerom dopredu. Rozhodovanie mi však
dalo aj veľmi veľa kontaktov, ktoré sa dajú
využiť pri manažérskych pozíciách.
Akým spôsobom vôbec prebieha
taktická a fyzická príprava rozhodcov
na jednotlivé zápasy?
Fyzická príprava rozhodcu prebieha počas
celého roka. 4-krát do roka máme fyzické
previerky – tzv. JOJO test – beh 150 metrov za 30 sekúnd, chôdza 50 metrov za 35
sekúnd a takýchto sérii máme 20 až 24
krát. Raz do roka sme skúšaní z pravidiel
futbalu a z anglického jazyka. Taktická
príprava prebieha už na ceste na zápas,
kde si hovoríme o tzv. trouble – makeroch
– napríklad hráč rád filmuje v pokutovom
území, alebo dokáže za chrbtom rozhodcu niekoho udrieť, o atakoch zo strany
fanúšikov atď. – aby sme boli pripravení
vhodným spôsobom reagovať na udalosti odohrávajúce sa v rámci futbalového
stretnutia.
Veľká časť verejnosti rozhodcom ich
prácu nezávidí, a to hlavne v nižších
súťažiach, kde sú pravidelne vystavovaný sprostým nadávkam, vyhrážkam
a veľakrát i fyzickým útokom. Zažili ste
Vy niečo podobné?
Musím povedať, že ani ja nezávidím
rozhodcom v nižších súťažiach. Na začiatku svojej kariéry som v druhom zápase
v živote bol inzultovaný v kabíne rozhodcu
kapitánom domáceho mužstva. Červené
karty, ktoré som udelil a boli napísané
v zápise o stretnutí, som musel vyškrtať
a až potom ma pustili.
Hovorili sme o minulosti, ale čo budúcnosť? Máte nejaké vysnívané méty,
ktoré by ste rád s píšťalkou raz dosiahli?
Kvôli môjmu veku je pre mňa už dosiahnuteľná len jedna méta a to je rozhodovanie
Finále Slovenského pohára, či už ako hlavný rozhodca alebo náhradný. Keďže kvôli
veku za 1,5 roka musím skončiť s rozhodovaním, budúcnosť hlavne spájam s tým,
aby som si udržal svoju vysokú rozhodcovskú výkonnosť a svoj rozhodcovský kredit.
Máte nejaký futbalový klub, ktorému
fandíte? Ktorý futbalista patrí k Vašim
obľúbeným?
Obľúbený klub nemám, teším sa dobrému
futbalu. Pre mňa futbalista z inej galaxie
je v súčasnosti Lionel Messi, športovo aj
ľudsky. Mám rád aj našich hráčov, či už
je to Maťo Škrteľ, Marek Hamšík alebo
z Trenčína David Depetris, ktorých osobne
poznám a majú okrem futbalových schopnosti aj vysoké ľudské kvality.
r oz h ovo r
Aká bola cesta do 1. ligy? Dnes sa všade
omieľa, že bez známostí a bez peňazí je
to skoro nemožné?
Tak ako som hovoril, pre mňa cesta
na vrchol bola pomerne rýchla. Nestretol
som sa s tým, že by po mne chcel za postup
niekto peniaze. Každý jeden rozhodca má
za sebou „tutora“, ktorý ho v jeho kariére
usmerňuje, radí mu a pomáha mu, je to
však úplne prirodzené. V dnešnej dobe už
ja pomáham formovať sa mladším rozhodcom z môjho regiónu a tak splácam dlh
ľuďom, ktorí pomohli mne.
17
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
skupiny AGEL.
Prvá sa narodila Júlia
TASR 1. januára
Na svoje prvé Novoročné bábätko si
musela zvolenská nemocnica počkať až do
druhej hodiny a 35. minúty prvého dňa
roku 2013. Malá Júlia vážila po pôrode
3660 gramov, merala 54 centimetrov a stala sa pre rodičov tým najkrajším novoročným darčekom.
Celkom 858 detí sa v minulom roku
narodilo v Nemocnici Zvolen, ktorá je
členom skupiny AGEL, čím počet pôrodov
oproti roku 2011 klesol o 13 bábätiek. Ako
uviedla tlačová hovorkyňa AGEL SK Marta
Csergeová, najfrekventovanejšími menami
pre novorodencov boli v minulom roku
chlapčenské mená ako Tomáš, Samuel,
Jakub a z dievčenských mien prevládali
mená ako Sofia, Nela a Kristína.
N a p s a l i o ná s
Primář Pavol Holeczy:
Ke zhubnutí pomůže také
„palačinka“ nebo balonek
18
Moravskoslezský deník 3. ledna
Jste tlustí, tak nežerte – tato „dobrá rada“
asi platí u těch, kteří potřebují shodit
pár kilogramů nabraných během Vánoc,
dalších svátků a oslav. Těm, kteří ale takto
„kynuli“ několik let a nosí s sebou i několik
desítek kilogramů tukových zásob navíc,
už musí doporučit odborníci i jiné postupy.
Primář chirurgie Vítkovické nemocnice
Pavol Holeczy, který se specializuje na chirurgickou léčbu obezity, míní, že morbidní
obezita je nemoc, která se musí léčit. „Stejně
jako alkoholismus a drogová závislost. Několika kilogramů nadváhy se člověk zbaví
pevnou vůlí, změnou stravovacích návyků
a cvičením, když však s sebou nosí navíc
přes čtyřicet kilogramů, sám to nezvládne,“
tvrdí Holeczy, kterému nedělá problém sníst
na posezení celou čokoládu, nejlépe dvousetgramovou studentskou pečeť.
„Nemůžu ale takto hřešit každý den. Jím
pravidelně, od všeho trochu a rekreačně
sportuji. Také musím jít svým pacientům
příkladem, nehledě na to, že tlustému chirurgovi se pak špatně operuje,“ vysvětluje
důvody, proč se sám udržuje v kondici.
Holeczy se svým týmem léčí pacienty
s morbidní obezitou třeba „palačinkou“.
Tak říkají zákroku – laparoskopické plikaci
– pomáhajícímu lidem ve vyšších stadiích
obezity, kteří už nemají šanci na úspěch
snížit svou hmotnost konzervativními
způsoby.
„Principem zákroku je zmenšení objemu
žaludku. Toho chirurgové dosáhnou zanořením žaludeční stěny dovnitř žaludku.
Na rozdíl od podobných operací není třeba
u tohoto výkonu odstraňovat velkou část
zcela zdravého žaludku. Ten ponecháme
nemocnému celý, zjednodušeně řečeno jej
pouze určitým způsobem, prošitím, zúžíme.
Metoda je velmi šetrná a především je vratná,“ vysvětlil Holeczy. V ostravské fakultní
nemocnici si pacienti s morbidní obezitou
mohou vybrat z několika metod. Nabízejí tu
operační řešení, pacienti také „polykají“ nejmodernější typ intragastrického balonku,
díky kterému pak nepociťují hlad.
„Balonek je volně umístěn v žaludku
a opatřen speciálním katétrem, který lze
pomocí endoskopu v žaludku uchopit, aby
mohla být do balonku kdykoliv doplněna
speciální tekutina, která jej vyplňuje,“
popsal specialista interní kliniky Fakultní
nemocnice Ostrava Evžen Machytka s tím,
že katétr zároveň plní funkci kotvicího
mechanismu, umožňujícího balonek kdykoliv ze žaludku vytáhnout. Balonek může
mít pacient v žaludku i dva roky, tekutinu
v něm mohou lékaři doplňovat i injekčně
pomocí portu umístěného v podpaží.
První miminko kraje dostalo
od hejtmana do kolébky 15 tisíc
Přerovský a hranický deník
5. ledna
První dvě miminka, která přišla na svět na
Nový rok v přerovské porodnici, měla včera
dopoledne vzácnou návštěvu – olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila a primátora
Přerova Jiřího Lajtocha (oba ČSSD).
Chlapeček Jiřík, jenž se narodil pouhých
pět minut po půlnoci mamince Ivoně Horákové z Tovačova a stal se prvním miminkem kraje, obdržel od hejtmana do vínku
vkladní knížku s patnácti tisíci korunami.
Drobné dárky od primátora města a ředitele nemocnice ale získal také malý Vojtíšek
Brázda, první narozené miminko z Přerova.
Chlapec přišel na svět v devět hodin ráno
císařským řezem, váží 2650 gramů a měří
49 centimetrů. V přerovské porodnici se
loni narodilo celkem 881 dětí, z toho bylo
467 chlapců, 414 děvčat a osm dvojčátek.
A jaká jména pro své ratolesti maminky
nejčastěji vybíraly? „Převažovala tradiční
česká jména. Mezi holčičkami to byly Natálky, Terezky, Adélky a Elišky, k nejčastějším
chlapeckým jménům pak patřil Jan, Jakub,
Vojtěch, Ondřej či Filip,“ řekla mluvčí přerovské nemocnice Radka Baková.
Zleva: Olomoucký hejtman Ing. Jiří Rozbořil,
ředitel nemocnice Ing. Tomáš Uvízl
a primátor Přerova Ing. Jiří Lajtoch
Přerovský pavilon pro matku a dítě nabízí
budoucím maminkám uzavřené porodní
boxy, jež poskytují rodičce i jejímu partnerovi maximální soukromí. Jejich součástí
jsou kromě speciálních polohovacích lůžek
také rehabilitační balony, žebřiny, lano,
vak nebo žíněnky. Nejmodernější místnosti umožňují nespočet alternativních
způsobů vedení porodu.
Nemocnica s novou lekárňou
Podtatranské noviny 8. januára
Všeobecná nemocnica s poliklinikou
v Levoči tesne pred vianočnými sviatkami
ukončila komplexnú rekonštrukciu prízemia psychiatrického pavilónu. Celkovou
rekonštrukciou prešlo celé prízemie, kde sa
z priestorov bývalej práčovne vybudovala
nová ústavná lekáreň. Investícia do tejto
modernizácie bola viac než 110tisíc eur. Financovaná bola zo zdrojov mesta, tie získalo
mesto predajom akcií nemocnice spoločnosti AGEL SK. „Pri rekonštrukcii došlo k celkovej výmene podláh, okien, keramických
obkladov a prišlo aj k zútulneniu celého
priestoru vchodu do ústavnej lekárne,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.
Právo 11.ledna
Až do pětašedesáti let vedl Reinhold Tyleček z Hlučína docela normální život. Rád
sportoval, provozoval řeznictví a na blížící
se penzi ani nepomyslel.
Jeho životní plány se rozsypaly ve chvíli, kdy přišel k lékaři s bolestí levé nohy.
Diagnóza byla krutá – ischemická choroba
neboli nedokrevnost a nutnost amputace.
„Před sedmi lety jsem absolvoval mnoho
vyšetření, při kterých mi lékaři zjistili,
že má levá noha přestává být zásobována
dostatečným množstvím krve – a tím
i důležitými živinami a kyslíkem,“ uvedl
Reinhold Tyleček.
„Pak mi oznámili, že můj zdravotní stav
je velmi vážný a jediným možným řešením
je amputace,“ dodal.
S konečným verdiktem se jen těžko
smiřoval. „Měl jsem rodinný dům a zahradu. Ale jak bych s jednou nohou sekal
trávu a staral se o dům? Musel jsem se
všeho vzdát a radikálně změnit život. Už
tak to bylo velice těžké a ještě teď se s tím
smiřuji,“ dodal.
Když ho za pár let začala pobolívat
i pravá noha, tušil, že je zle. Pomoc našel
v ostravské Vítkovické nemocnici, kde mu
lékaři nohu zachránili.
„Řekl jsem, že bez nohou žít prostě nebudu. Odmítl jsem amputaci a začal shánět
jiné lékaře. Vlivem náhod, štěstí a mé tvrdohlavé povahy jsem se dostal až do Vaskulárního centra do Vítkovic,“ řekl Tyleček.
Ani tentokrát nebyla diagnóza dobrá.
Ischemická choroba dolních končetin
zasáhla i pravou nohu. Zdravotní stav byl
ještě vážnější než v prvním případě, přesto
primář Vaskulárního centra Dušan Kučera
společně se svým týmem zahájil léčbu.
„Vyšetřili jsme průchodnost tepen dolních končetin a zhodnotili jejich stav. Následně jsme pomocí unikátní technologie
– cytostatikem potaženého balónkového
katetru, který jsme mimochodem použili
na našem pracovišti jako první v Česku –
mechanicky rozšířili tepny. Cytostatikum
ve stěně působí tak, že brání opětovnému
zužování tepny. Od té doby je stav pana
Tylečka stabilizovaný, nohu však neustále
kontrolujeme,“ přiblížil primář.
Ačkoli je Reinhold Tyleček šťastný, přece
jen ho trápí jedna myšlenka. „Pan primář
mi zachránil život, ale pořád dokola se
ptám, co by se stalo, kdybych se na lékaře
Vítkovické nemocnice obrátil ještě před
tím, než mi amputovali levou nohu. Možná
by mi ji také
zachránili a mohl
bych žít normálním plnohodnotným životem,“
svěřil se Tyleček.
Vaskulární
centrum Vítkovické nemocnice je jedním
z mála pracovišť
v Česku, která
se léčbou takto
nemocných pacientů zabývají.
Díky nejmodernějším metodám se tak
Ostrava řadí
mezi nejlepší
pracoviště
tohoto druhu
v zemi.
„Odborníci na cévní
onemocnění
z oblasti
angiologie
a cévní
chirurgie,
kteří působí
na jednom
pracovišti,
hodnotí různé možnosti
diagnostiky a léčby pacienta. Zvolí tak
optimální vyšetřovací a léčebný postup.
Pacient je tak v jednom centru, v jedné
budově, v krátké době jak vyšetřen, tak
vyléčen špičkovými odborníky a technikou,“ doplnil primář Vaskulárního centra
Kučera.
Nemocnice připravuje pro
budoucí maminky plavání
i cvičení
Šumperský a jesenický deník
11. ledna
Novou sérii vzdělávacích přednášek, dále
kurzy plavání a cvičení nabídne i v letošním roce budoucím maminkám gynekologicko-porodnické oddělení Šumperské
nemocnice, která je členem skupiny AGEL.
Kurzy i přednášky jsou vhodnou
přípravou pro zvládnutí porodu a rovněž
přispívají ke zlepšení fyzické kondice
nastávajících maminek. Plavání bude
zahájeno 14. ledna, cvičení pak probíhá
každé pondělí v 15.00 hodin pod vedením
porodní asistentky na rehabilitačním
oddělení Šumperské nemocnice.
„Cvičení pro budoucí maminky se
zaměřuje na gravidjógu, těhotenskou
gymnastiku, cvičení na míči, ale také
na relaxaci, dechová cvičení a posilování
pánevního dna. Některé ženy mohou
mít po porodu problémy se samovolným
únikem moči, čemuž tyto aktivity také
pomáhají předcházet,“ upozorňuje vrchní
sestra Šumperské nemocnice Marcela
Straková.
Plavání a cvičení lze absolvovat pouze
po předchozím přihlášení a po předložení
potvrzení gynekologa o tom, že se maminka může těchto kurzů účastnit. Plavání je
určené těhotným ženám od ukončeného
20. týdne těhotenství. Na cvičení a plavání
se mohou maminky objednávat kdykoliv,
a to v pracovní dny na telefonním čísle:
583 332 302.
Nemocnice nabízí budoucím maminkám i balíček služeb. Balíček za zvýhodněnou cenu 600 korun zahrnuje vstup
na přednášky pro budoucí maminky
N a p s a l i o ná s
Měl přijít o nohu, lékaři mu ji
novou metodou zachránili
19
ročník 7
i s doprovodem otce, deset lekcí cvičení, tři
lekce plavání a bezplatný doprovod tatínka
u porodu nebo jiné osoby, kterou si budoucí maminka zvolí.
krve v naší nemocnici,“ poznamenala další
z přítomných Eva Hradilová.
Sestřičky v Přerově darovaly
krev a plazmu
Právo 21. ledna
S předsevzetím přestat kouřit pomohou
kuřákům odborníci v nemocnici ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. „Mnoho
kuřáků uvažuje o tom, že by kouření
zanechali, nebo se o to alespoň pokoušejí.
Zbavit se tohoto zlozvyku není jednoduché a vyžaduje to velké úsilí. Každý je
svým způsobem jiný a každému vyhovuje
jiný způsob odvykání. Proto budeme na
našem pracovišti uplatňovat individuální
přístup ke všem klientům,“ popsala lékařka
valašskomeziříčské nemocnice Marie Černochová s tím, že závislost na nikotinu je
nejen fyzická, ale také tzv. psychosociální.
„Tu pociťují závislí v situacích, kdy si prostě musí zapálit – například v partě kuřáků,
při kávě či v hospodě,“ doplnila lékařka.
V rámci úvodní návštěvy nového centra
odborníci nejprve zhodnotí za pomoci základních vyšetření zdravotní stav klienta.
Pomocí dotazníků určí míru závislosti
na cigaretách, kuřácké návyky a odhodlanost přestat kouřit. Poté odborník zjistí
koncentraci oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu a společně s klientem
navrhne plán pro odvykání kouření.
Centrum pro závislé na tabáku je pacientům v nemocnici ve Valašském Meziříčí
k dispozici každé úterý odpoledne, zájemci
se mohou objednávat od pondělí do pátku
dopoledne na telefonním čísle 571 758 401.
NNAPSAL
e m o c In O
i c eN Á S
Nové přerovsko 18. ledna
Nejcennější tekutinu se ve středu ráno
rozhodly darovat ty, které denně pomáhají
nemocným a zraněným lidem. Zdravotní
sestry v přerovské nemocnici. Krev přišly
odevzdat hromadně, aby šly příkladem
v podpoře darování krve a plazmy. Na
hematologicko-transfuzní oddělení přerovské nemocnice se jich dostavilo hned
patnáct. „Protože pracuji ve zdravotnictví,
dobře si uvědomuji, jak pomáhá darování
krve a plazmy lidem v ohrožení života.
Rozhodla jsem se tedy podpořit dobrou věc
a stát se také dárcem,“ vysvětlila Radmila
Šimoníková, která pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení.
20
Že její snaha pomoci není mezi zdravotníky ojedinělá, potvrzuje i primář
hematologicko-transfuzního oddělení
Štefan Repovský: „Bylo by dosti pokrytecké, kdyby zdravotníci vyzývali veřejnost, ať
daruje krev i plazmu pro záchranu životů,
a sami nebyli do této prospěšné aktivity
zapojeni. Mezi zdravotníky je naštěstí
mnoho dárců,“ řekl primář.
Dobrovolně darovat tu nejcennější
tekutinu přišla i vrchní sestra oddělení
hemodialýzy Jarmila Pfeilerová. „Daruji
pravidelně nejen plnou krev, ale i plazmu
a z každého odběru mám dobrý pocit. Nejen proto, že tím vlastně vyrovnávám skóre
spotřebovaných krví pro naše oddělení,
ale i díky personálu transfuzního oddělení
a příjemnému prostředí,“ řekla žena, která
je držitelkou stříbrné plakety Jánského.
Některé sestřičky se odhodlaly k dárcovství krve vůbec poprvé. „Jsme z novorozeneckého oddělení a ORL ambulance,
takže si vyzkoušíme pozici klienta a dárce
číslo 2
duben 2013
Pomohou kuřákům od závislosti
Úmrtnost při rakovině prsu
stále klesá
Právo 26. ledna
Jednasedmdesát žen si v loňském roce vyslechlo ve screeningovém mamografickém
centru prostějovské nemocnice smutnou
zprávu o diagnóze rakoviny prsu.
Je to o deset žen víc než v roce 2011.
U většiny z nich byl nádor objeven včas,
proto mají vysokou šanci na uzdravení.
Centrum je v prostějovském regionu
jediným pracovištěm, kde se mohou ženy
nechat zdarma preventivně vyšetřit. Podle
dostupných statistik využívá v Česku možnosti prevence v podobě mamografického
vyšetření jen 54 procent žen. Druhá polovina žen na toto vyšetření vůbec nechodí.
„Léčba je v dnešní době velmi úspěšná,
takže zatímco v devadesátých letech minulého století tomuto onemocnění podlehla
každá druhá žena, dnes je úmrtnost na
rakovinu prsu asi 30 procent,“ říká vedoucí
lékařka prostějovského screeningového
mamografického centra Lucie Krpcová.
„Přestože mamografické vyšetření zachránilo tisíce životů, stále existuje spousta
žen, které mají strach, že se něco při
mamografii najde, a na vyšetření nejdou,“
vysvětluje vedoucí lékařka s tím, že tento
přístup snižuje v případě zjištění rakoviny
prsu šance na uzdravení.
Největší naději mají totiž ty ženy, u kterých je diagnóza stanovena včas. „Zachytíme-li rakovinu prsu ještě před objevením
klinických příznaků, šance na úplné
uzdravení je veliká,“ dodává.
„Jsme jediným akreditovaným pracovištěm v Prostějově. Své služby nabízíme
všem ženám, které nechtějí utrácet peníze
za vyšetření, na které mají ze zákona
nárok. Kromě vstřícnosti a erudovaného
personálu nabízíme našim pacientkám
také krátké čekací lhůty,“ uvedla Krpcová.
K mateřství pomáhá ženám
speciální metoda
Týdeník Havířovsko 29. ledna
Dvaatřicetiletá Zuzana z Ropice je jednou
ze šťastných maminek, které k vytouženému miminku pomohla speciální rehabilitační metoda nazvaná podle její zakladatelky Ludmily Mojžíšové. Díky této metodě
a fyzioterapeutům Nemocnice Český Těšín, kteří se jí zabývají přes deset let, mohla
loňské Vánoce oslavit už také se svojí roční
dcerkou Vaneskou. „S manželem jsme se
snažili déle než rok. Lékaři nám říkali, že
s umělým oplodněním máme velkou šanci
na úspěch. Po dalších dvou letech a čtyřech pokusech jsem si prošla vším: běhala
jsem po doktorech, píchala do sebe injekce
a byla zoufalá,“ vzpomíná mladá žena.
O metodě Ludmily Mojžíšové, která
je dnes spojována především se cviky
pomáhajícími ženám při problémech
s neplodností, se paní Zuzana dozvěděla
z internetu a hned se obrátila na odborníky
českotěšínské nemocnice. „Najednou jsem
NEMOCNICA FORLIFE V KOMÁRNE
POZVALA PACIENTOV NA DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ
Televízna stanica STV 2
1. februára
Moderátor: „Nemocnica Forlife v Komárne
nedávno prišla s netradičnou iniciatívou.
Pacientov pozvala na deň otvorených
dverí, v rámci ktorého zdôraznila význam
prevencie.“
R. KISS, redaktor: „Aula komárňanskej
priemyslovky sa zaplnila do posledného
miesta, hlavná rola patrila zdravotníkom.
Na prvom dni otvorených dverí pacientom
radili lekári a zdravotné sestry z neurológie. Reč bola o mozgových ochoreniach.“
László BESE, neurológ: „Na Slovensku
je najkritickejšia situácia v tejto oblasti
v komárňanskom okrese, tu dochádza
k najväčšiemu počtu mozgových mŕtvic.“
R. KISS: „Málo ľudí si uvedomuje,
že za zlomok sekundy sa môžu dostať
na úroveň detí, po mŕtvici sa môžu opäť
učiť chodiť, hovoriť. Netreba k tomu veľa:
nedostatok pohybu, vysoký krvný tlak,
nezdravá výživa, nadmerná konzumácia
alkoholu, fajčenie a stres.“
Sándor BEKE: „Prednáška sa venovala
najmä prevencii, lebo keď sme spadli do vedra s vápnom, tak sme sa už zavápnili.“
Viktor DUDÁŠ, riaditeľ, Nemocnica
Forlife, Komárno: „Pacientov sme informovali o našej práci, o našich pracovných
podmienkach, rovnako sme ich oboznámili aj s lekármi, ktorí pracujú na našom
oddelení.“
R. KISS: „Ešte nevedno, kedy sa bude
konať nasledujúce podobné podujatie a aká
bude jeho téma, no v každom prípade
sa oplatí oň zaujímať a sledovať oznamy
v nemocnici.“
Rýmařovská nemocnice získala
nový rentgen
Bruntálský a krnovský deník
7. února
V úterý se otevřelo na rýmařovském
pracovišti Podhorské nemocnice nové radiodiagnostické oddělení, které v závěru
loňského roku prošlo zásadní modernizací. Nemocnice investovala téměř tři miliony korun do vybudování nového bezbariérového pracoviště, nákupu techniky
a propojeného informačního systému
digitálního zpracování snímků. Pacienti
díky novému rentgenu mají kvalitnější
vyšetření a díky digitalizaci nemusejí
čekat na snímky.
Oddělení laboratorní medicíny
obhájilo náročnou akreditaci
Prostějovský deník 12. února
Největší konsolidovaná laboratoř v Olomouckém kraji – Oddělení laboratorní
medicíny Středomoravské nemocniční –
obhájila náročnou reakreditaci. Oddělení
disponuje sedmi odbornostmi na třech
pracovištích v Prostějově, Přerově a Šternberku.
„Proces reakreditace byl extrémně psychicky zatěžující a vyčerpávající, a to nejen
pro jednotlivé vedoucí úseků, metrology
a manažera kvality, ale pro celý tým 170
pracovníků Oddělení laboratorní medicíny,“ řekl přednosta Oddělení laboratorní
medicíny David Stejskal.
Centrální laboratoře v Prostějově jsou
nyní vlastníkem certifikátu pro odbornosti klinické biochemie, hematologie,
imunologie, genetiky, mikrobiologie
a patologie. „Pacienti i lékaři si tak mohou
být jisti, že pracoviště pracuje podle
národních i mezinárodních standardů
a poskytuje vysoce kvalifikovanou péči,“
podotkla mluvčí skupiny AGEL Hana
Szotkowská.
„Je velmi náročné akreditaci získat, ale
ještě složitější je ji rozšiřovat a každoročně
ji obhájit, což se nám již mnoho let daří,“
doplnil přednosta Stejskal.
Lékaři ve vítkovické nemocnici
budou rychleji diagnostikovat
cévní mozkové příhody
Český rozhlas Ostrava 21. února
Martin STRAKA, moderátor: Lékaři ve
Vítkovické nemocnici v Ostravě budou
rychleji diagnostikovat cévní mozkové
příhody. Nemocnice za 37 milionů korun
zmodernizovala tamní iktové centrum.
Nové zázemí začalo lidem sloužit právě
dnes. Jak upřesnil primář tamní neurologie Daniel Václavík, při léčbě onemocnění
je klíčová právě rychlost. Aby pacientovi
mohli nasadit terapii, musí se dostat do
centra nejpozději do 4,5 hodiny po příhodě.
Daniel VÁCLAVÍK, primář neurologie,
Vítkovická nemocnice v Ostravě: Jsme
schopni potom poskytnout takzvanou
trombolytickou léčbu, kdy se pokoušíme
ten uzávěr rozpustit, což je v současné
době nejefektivnější způsob léčby. A vlastně tuhle poměrně složitou proceduru jsme
schopni v iktovém centru udělat do 30 až
40 minut, což je náročné na kvalitu organizace té péče.
N APSAL I O N Á S
měla pocit, že pro své těhotenství dělám
něco i sama, že to nenechávám jen na doktorech,“ dodává šťastná maminka, která
otěhotněla deset měsíců poté, co začala
cvičit. Naději na vlastní miminko spatřuje
v metodě Mojžíšové paní Jana z Třince,
která se s manželem snaží o dítě už osm let.
„Je pravda, že mi to poradil můj gynekolog.
Cvičím tři měsíce a mám z toho dobrý
pocit, přístup zdejších lékařů je skvělý.
Toto cvičení mohu doporučit už jen kvůli
páteři,“ svěřila se jednatřicetiletá žena.
V roce 1991 byla metoda Mojžíšové
uznána jako metoda první volby k léčbě
funkční ženské sterility. Spočívá především
v uvolňování svalů pánevního dna, které
tvoří mimo jiné oporu pro ženské pohlavní
orgány. „Jestliže je svalstvo pánevního dna
ve zvýšeném napětí, pak se toto zvýšené
napětí přenáší i na ženské pohlavní orgány.
Právě svalová nerovnováha v oblasti pánve
a trupu jako celku má za následek zátěžové
držení pánve a páteře včetně zhoršeného
prokrvení, což může být jednou z příčin
neplodnosti,“ vysvětluje fyzioterapeutka
Ludmila Novotná. Pomocí metodiky Mojžíšové pozitivně ovlivňuje nervosvalový
aparát pánevního dna za použití pohybové
léčby, měkkých a mobilizačních technik
v oblasti bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a svalů, které mají vliv na jejich
vzájemnou polohu.
„Zpočátku terapie si zvu pacientky
častěji, poté ke mně docházejí jednou měsíčně. Kromě zmíněného je naučím cviky
na doma, které by měly provádět dvakrát
denně. Většina pacientek doma cvičí opravdu poctivě, protože dítě je v tomto případě
opravdu silnou motivací,“ říká fyzioterapeutka s tím, že předtím, než začne žena
na rehabilitaci docházet, musí gynekolog
vyloučit objektivní důvod neplodnosti.
Ve své ordinaci se prý setkává také
s ženami, které podle Mojžíšové cvičí,
přesto se jim otěhotnět nedaří. „Zpravidla
jde o případy, že ženy se cviky naučily
třeba v lázních nebo z internetu, ale žádný
odborník jim předtím nezmobilizoval
svaly pánevního dna, kostrč a žebra, což je
opravdu to zásadní,“ dodává odbornice.
„Úspěšnost léčby funkční ženské sterility
v naší nemocnici je více než padesát procent.
Naši odborníci pomohli otěhotnět už dvaačtyřiceti ženám a dalším desítkám pacientů
ulevili od bolesti zad. Pro velký zájem byl
proškolen celý tým fyzioterapeutů. Tuto rehabilitaci lze absolvovat jen po předchozím
objednání a předložení doporučení obvodního lékaře,“ informovala Hana Szotkowská,
mluvčí českotěšínské nemocnice.
21
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Sociální pracovnice musí svou
práci dělat srdcem
Úraz či náhlé onemocnění může člověku ze dne na den změnit život. Úkolem sociálního pracovníka
v nemocnici je, aby bylo o takového klienta i po ukončení hospitalizace dobře postaráno.
Text a foto: Bc. Radka Baková
Mgr. Eva Palianová
P
ráce sociální pracovnice v nemocnici
spočívá v zajištění pacientů, kteří
si již v každodenních záležitostech
nevystačí sami, po skončení hospitalizace. Práce to není jednoduchá. O tom, co
všechno toto povolání obnáší, jsem zpovídala Mgr. Evu Palianovou, která v Nemocnici Český Těšín působí již druhým rokem.
Nemocnice
Mohla byste popsat, co všechno práce
sociální pracovnice v nemocnici obnáší?
Sociální pracovník se musí postarat
o zajištění pacientů nejen v průběhu jejich
pobytu v nemocnici, ale především po skončení hospitalizace. Je třeba zjistit, jaké je pacientovo rodinné zázemí, jakým způsobem
žil před hospitalizací, zda byl soběstačný
a jak zvládal běžné každodenní úkony.
22
Jakým způsobem zjistíte, že je třeba se
o některého z pacientů takto zajímat?
Většinou mám pacienta vytipovaného na
základě žádosti, která dorazí do nemocnice
z jiného zdravotnického zařízení, a v rámci
ní je vypsáno i sociální šetření. O tyto informace se mohu opřít a dále zjišťuji sama,
zda je popsaná situace pravdivá, jaké jsou
výhledy do budoucna. Společně s pacientem
a jeho rodinou se pak snažíme najít řešení.
Případně hledám pacienty a informace
o nich přímo na oddělení, kde mi staniční
sestra hlásí, koho je třeba prošetřit. Není
v mých silách vyšetřovat každého pacienta,
který je u nás hospitalizován.
Z jakých oddělení nemocnice jsou Vaši
pacienti?
V rámci naší nemocnice fungují tři oddělení dlouhodobé hospitalizace – oddělení
následné péče, oddělení odborné ošetřovatelské péče, oddělení následné péče
s rehabilitací. Naprostá většina pacientů
hlášených k sociálnímu šetření je ze tří
výše zmíněných oddělení dlouhodobé
péče. Stává se ale, že i na akutním rehabilitačním oddělení se ocitne pacient, který
potřebuje pomoci. Nemocnice rovněž
nabízí služby sociálních lůžek, celková
kapacita je pět míst.
Pohybujete se v rámci své práce také
v terénu?
Ano, ale velmi zřídka, jedná se o výjimečné
situace. Jedná-li se o osamělého pacienta,
který potřebuje něco nezbytně nutného
vyřídit – platbu či doklad na městském
úřadu, pomohu mu. Ale nechodím provádět
šetření do domovů klientů. I přesto je tato
práce velmi různorodá, jsem v kontaktu se
zařízeními v okolí, s domovy seniorů apod.
Dalo by se zobecnit, jak vypadá Váš
typický klient?
Každý případ je individuální, ale jestli
mám zobecňovat, tak většina osob se ocitla
ve složitější situaci ještě před hospitalizací,
například využívali služeb pečovatelské
služby nebo rodiny. Pak se jejich zdravotní
stav zhoršil natolik, že museli do nemocnice, a následně jim musí být zajištěna
celodenní péče. Druhou velkou skupinou
jsou lidé, kteří byli samostatní a soběstační, ale žili sami. V důsledku zhoršení jejich
zdravotního stavu (například cévní mozková příhoda, úraz) se jejich situace totálně
změnila. Jejich děti, vnoučata často pracují,
mají svých povinností a starostí dost a nevědí, jak se s novou situací vyrovnat.
Co takové rodině radíte?
Rodinných příslušníků se vždy ptám, jaká
je jejich celková situace, jak fungovala péče
před tím, než se klient ocitl v nemocnici,
zda využívali pečovatelskou službu nebo
jinou formu domácí péče apod. Pak jim
vysvětlím, jaké jsou další možnosti. Pokud
se rodina rozhodne zajistit péči o pacienta
doma, znamená to častěji seniora navštěvovat, pomáhat mu při běžných denních úkonech (zajištění hygieny, stravování apod.)
nebo mohou rodinní příslušníci využít sítě
sociálních služeb (pečovatelské a asistenční
služby, domácí zdravotní péče, zapůjčení
kompenzačních pomůcek atp.). Pokud
rodina po konzultaci s lékařem a sestřičkami uzná, že by nebyla schopna se o klienta
postarat sama, vysvětlím jim veškeré možnosti. Bohužel, ani když je podána žádost
o umístění do domova seniorů, není ještě
„vyhráno“ a často se velmi dlouho čeká.
Jaká je tedy obvyklá další cesta Vašeho
klienta z nemocnice?
Rodiny mohou například využít našich
sociálních služeb, tj. pobytu na sociálních
lůžkách, kterých máme pět a kde může
klient zůstat maximálně rok. Podmínkou
je, že má pacient podanou přihlášku do
domova pro seniory. Jakmile jsou přijati
do domova pro seniory, mají zde zajištěn
pobyt tzv. na dožití.
Mají rodiny pacientů výčitky, když
musí klient do domova seniorů? Nebo
naopak?
Často se stává, že rodina má výčitky, že
se nemůže o klienta postarat. Najdou se
i opaky. Ale já zde nejsem od toho, abych
je posuzovala. Nikdy nevíme, jaké byly
rodinné vztahy a vazby před tím, než ke
složité situaci došlo. Jsou rodiny, které si
vezmou do své péče imobilního pacienta,
který potřebuje veškerou péči, a také takové,
které mají šikovného a poměrně soběstačného seniora, ale svěří jej do péče domova.
Vždy mám samozřejmě radost, podaří-li se
umístit klienta zpět do rodinného prostředí.
Podle mých odhadů se ale domů dostane asi
pouze třetina mých klientů.
Navazujete se svými klienty silnější
vztahy? Nebo si naopak držíte odstup?
S lidmi, kteří se dostanou na naše sociální
lůžka, máme intenzivnější vztah, protože zde pobývají déle a máme o nich tedy
mnohem více informací než o pacientech,
kteří jsou zde pár týdnů. Pravidelně za
nimi chodí aktivizační pracovnice, které
s klienty na sociálních lůžkách cvičí,
vymýšlejí pro ně nejrůznější aktivity. Když
některý klient odchází, máme tradici, že se
celá skupina sejde, připravíme na památku
společné fotografie a rozloučíme se. Nechtěla bych ale, aby to vyznělo, že je některý
klient upřednostněný. Ke všem přistupujeme stejně.
Máte od pacientů zpětnou vazbu? Ozývají se Vám i po tom, co opustí nemocnici?
Přímo pacienti se obvykle neozývají, pouze
spíše v případě, kdy ještě něco potřebují
vyřídit apod. Ale vždy, když jsem v kontaktu s kolegy z domovů pro seniory nebo
jiných zařízení, vždy se zeptám, jak se
kterému konkrétnímu klientu daří.
Máte praxi i z jiné sféry sociální pomoci?
Můžete porovnat, v čem jsou specifika
sociální práce ve zdravotnictví?
Dříve jsem pracovala v oblasti sociální
práce s nezaměstnanými lidmi, jednalo se
spíše o poradenství. Když srovnám sociální
skupinu nezaměstnaných a seniorů a těžce
nemocných, vidím mnohem větší smysl
ve své nynější práci. Často se stávalo, že
nezaměstnaní neměli zájem o nabídnutou
pomocnou ruku, což se v mé nynější práci
nestává, ba naopak. Klienti oceňují, že jim
někdo pomůže vyřešit jejich situaci, která
je často nouzová.
Proč jste si vybrala tak náročné povolání? Nejste někdy vyčerpaná?
Sociální práce je práce, kterou musí člověk
dělat srdcem a v pomoci lidem musí vidět
smysl. Já osobně bych si nedokázala jinou
práci představit, pomoc druhým mě
naplňuje.
Díky penězům z EU se zaměstnanci
českotěšínské nemocnice naučili lépe
zvládat stresové situace
Nemocnice získala před více než dvěma lety 3,5 miliónu korun z fondu Evropské unie, díky kterým mohla
poslat na speciální školení celkem 197 svých zaměstnanců.
I
přes náročné pracovní tempo se zdravotníci Nemocnice Český Těšín rozhodli neusnout na vavřínech a absolvovali
v uplynulých dvou letech hned několik
zajímavých kurzů. Nemocnice získala před
více než dvěma lety 3,5 miliónu korun
z fondu Evropské unie, díky kterým mohla
poslat na speciální školení celkem 197
svých zaměstnanců. Zdravotníci například zapracovali na svých komunikačních
dovednostech a naučili se lépe zvládat
stresové situace. Zaměstnanci také ocenili
kurzy počítačové gramotnosti a úspěch
slavily i kurzy zaměřené na prevenci
syndromu vyhoření, se kterým zdravotníci
kvůli náročnosti své profese často bojují.
Všechny kurzy proběhly v rámci projektu „Podpora procesu vzdělávání v Nemocnici Český Těšín“. „Celkem jsme získali
3 443 183 korun z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Prostředky
byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie
a státního rozpočtu,“ vysvětlila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice
Český Těšín Mgr. Alice Ručková.
Zaměstnanci nemocnice se tak mohli
díky těmto penězům zdokonalit například
v angličtině nebo v práci s počítačem.
Díky takzvaným kurzům Soft skills také
zdravotníci zapracovali v uplynulých dvou
letech na komunikačních dovednostech
a naučili se lépe zvládat stresové situace.
„Značný zájem byl také o kurzy asertivity, kterých se zúčastnilo celkem 150
zdravotnických pracovníků. Ohlasy jsme
zaznamenali také na kurzech zaměřených
na prevenci syndromu vyhoření. Ty byly
následně rozšířeny o kurzy zaměřené
na zvládání zátěže a stresu, který se syndromem vyhoření úzce souvisí,“ doplnila
náměstkyně s tím, že těchto kurzů se
zúčastnilo celkem 280 lidí.
Zaměstnanci si mohli rozšířit své
znalosti také v oblasti vedení lidí nebo
právního minima ve zdravotnictví. Své
vědomosti v kurzu Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové si prohloubilo
celkem 16 fyzioterapeutů. Víc než stovka
lidí využila možnosti vzdělávat se v oblasti
péče o dlouhodobě nemocné pacienty
a dozvědět se víc o tom, jak lépe pečovat
o pacienty s demencí. „Práce zdravotníků
se v posledních letech dosti změnila. Například u staničních sester se dnes téměř
nezbytností stává práce s počítačem nebo
znalost cizího jazyka. Proto jsem ráda,
že zaměstnanci projevili o kurzy zájem
a rozhodli se pracovat na své kvalifikaci,“
dodala Mgr. Ručková. A také ohlasy z řad
zaměstnanců jsou jenom pozitivní. „Kurz
byl poměrně náročný na čas, ale jsem
opravdu ráda, že jsem měla tu možnost jej
absolvovat. Ke své práci už dnes opravdu
potřebuji umět pracovat s počítačem a takto už nebudu závislá na nikom z rodiny,
když si budu potřebovat zpracovat tabulku
či prezentaci,“ řekla jedna z absolventek kurzu počítačové gramotnosti Jana
Nieciag.
N emocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv nemocnice
23
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Díky pozoruhodnému zákroku lékařů
žije Pavel Fišer v podstatě na baterky
Nemocnice Podlesí se tak stala společně po boku IKEMu a Nemocnice U sv. Anny třetím pracovištěm, které
implantuje dlouhodobé transportabilní srdeční podpory.
Text a foto: Ing. Hana Szotkowská
Nemocnice
P
24
avlovi Fišerovi je teprve osmapadesát let a už má za sebou tři infarkty.
Další by téměř s jistotou nepřežil,
a tak byl zařazen na čekací listinu na transplantaci srdce. Jeho šance, že se nového
srdíčka dočká, se teď zvýšily díky lékařům
třineckého kardiocentra Nemocnice Podlesí. Jako první v Moravskoslezském kraji
lékaři pacientovi v listopadu voperovali do
srdce pozoruhodnou mechanickou srdeční
podporu HeartMate II, která pacientovi
umožňuje žít v podstatě normální život
bez upoutání na lůžko během čekání na
nové srdce. Srdce Pavla Fišera teď funguje
v podstatě na baterky. Nemocnice Podlesí
se tak stala společně po boku IKEMu a Nemocnice u sv. Anny třetím pracovištěm,
které dlouhodobé transportabilní srdeční
podpory implantuje.
Když osmapadesátiletý Pavel Fišer v roce
2008 ovdověl, myslel, že je to nejhorší rok
jeho života. To však ještě nevěděl, že ho čekají tři infarkty a zařazení na čekací listinu
na transplantaci srdce. Úplně první infarkt
přišel v roce 2010. Když si myslel, že je
z nejhoršího venku, přišla další rána v podobě druhého infarktu. I z něj se pan Fišer
začal pomalu zotavovat. Přestal jednou
provždy definitivně kouřit a na scéně se
objevila také nová přítelkyně. Rána osudu
však zasáhla potřetí. S třetím infarktem už
došlo k těžké poruše srdce a další infarkt
by už téměř s jistotou nepřežil. „Myslel
jsem, že třetí infarkt už nepřežiju. Pamatuji
si, že se mi dýchalo jen velmi těžko a strašně mě píchalo na hrudníku. Chlapi z práce
mě okamžitě odvezli do nemocnice, kde si
mě lékaři už rovnou nechali,“ vzpomíná
pacient.
Osmapadesátiletý muž, který se celý život živil jako dělník, byl nakonec v IKEMu
zařazen na čekací listinu na transplantaci
srdce. Jeho srdce však bylo třemi infarkty
natolik poznamenáno, že by se bez speciálního přístroje Hearth Mate II. nového
srdíčka nejspíš nedočkal. A proto se lékaři
Nemocnice Podlesí rozhodli panu Fišerovi
pomoci a jako první v Moravskoslezském
Pan Fischer s MUDr. Piotrem Brannym
kraji svému pacientovi asi před měsícem
voperovali do srdce malé čerpadlo, které
zvýšilo činnost srdce jako pumpy. „Přístroj
je umístěn uvnitř hrudníku, blízko srdce,
je napájen bateriemi, které jsou velikosti
většího mobilního telefonu. Nemocný
je nosí na speciálním opasku pod košilí. Ve většině případů pacient s tímto
přístrojem čeká na transplantaci a má
díky pumpě větší šanci, že se transplantace dočká. U malé části nemocných se
funkce srdce zlepší natolik, že je možnost
přístroj po čase odstranit,“ popisuje primář
kardiochirurgického oddělení Nemocnice
Podlesí MUDr. Piotr Branny, který zákrok
společně s dalšími dvěma lékaři provedl.
Primář získal zkušenosti se samotným
zákrokem v IKEMu, jeho kolegové z pražského pracoviště také přihlíželi prvnímu
zákroku v Třinci.
„Ze začátku jsem zvažoval, zda to všechno má vůbec smysl. Jaký to vlastně bude
život? Ale pak jsem si řekl: no co, tak budu
mít baterky na zadku, jsou přece horší věci!
Když jsem se probudil, byla to ohromná
úleva. Nic mě nebolelo. Můžu bez potíží
dýchat, nic mě nebolí, už dokážu chodit
i po schodech. Je to fajn, akorát je člověk
omezený batohem, ale i na to se dá zvyknout,“ vypráví Pavel Fišer. Před Vánocemi
byl Pavel propuštěn do domácí péče, aby
mohl svátky strávit se svojí fenkou Bárou
a přítelkyní, která musela projít menším
proškolením, v rámci kterého ji lékaři
naučili Pavlovo „nové srdce“ obsluhovat.
Jeho srdce funguje přes den v podstatě
na baterky, které vydrží i několik hodin,
a v noci zapojuje pan Fišer své nové srdce
do zásuvky.
Srdeční selhání znamená slabost srdce
jako pumpy. Výsledkem je nedostatečné
prokrvení a nedostatečný přísun kyslíku
orgánům (mozku, plic, kosternímu svalstvu). Nemocní často trpí námahovou někdy i klidovou dušností, nevýkonností, cítí
se slabí a otékají jim nohy. „Tyto příznaky
často vedou k opakovaným hospitalizacím.
Jedná se o vážné onemocnění s nepříznivou prognózou. Do pěti let od objevení
prvního příznaku zmírá více než 70
procent nemocných,“ vysvětluje vedoucí
Komplexního kardiologického centra
Nemocnice Podlesí MUDr. Marian Branny. Příčiny srdečního selhání jsou různé.
Nejčastější příčinou je nemoc věnčitých
tepen a konkrétně její akutní forma infarkt
myokardu, tak jako tomu bylo i u Pavla
Fišera. Výsledkem infarktu je jizva v srdečním svalu. Jizva, na rozdíl od zdravého
srdečního svalu, nemá schopnost se stahovat, dochází ke snížení stažlivé tj. pumpovací schopnosti srdce a výsledkem jsou pak
projevy srdeční slabosti. Mezi další příčiny
patří přímé onemocnění srdečního svalu
tzv. kardiomyopatie, chlopenní vady nebo
arytmie. „V léčbě srdečního selhání je nejdůležitější rozpoznání příčiny a pokud je to
možné, tak její odstranění. Tak například
u nemocných s chlopenní vadou je třeba
vyměnit poškozenou chlopeň, u nemocných s koronární nemocí provést angioplastiku či bypass. U nemocných, kde táto
léčba není dostatečná, anebo příčina není
odstranitelná, je metodou volby tabletová
léčba, režimová opatření, nefarmakologic-
ká léčba. U nemocných, kde ani táto léčba
není úspěšná, je pak metodou volby jedině
transplantace srdce,“ doplňuje vedoucí
Kardiocentra Marian Branny.
V ČR je léčba srdečního selhání zajištěna ve třech úrovních. Takzvanou základní
farmakologickou léčbu zajištují všechny
nemocnice okresního typu. Druhý, vyšší
stupeň léčby, doplněný o implantaci biventrikulárních stimulátorů a krátkodobých
srdečních podpor zajištuje devět komplexních kardiologických center. „Nejvyšší
stupeň léčby, spočívající v implantaci
transportabilních dlouhodobých srdečních
podpor, s nimiž se může nemocný volně
pohybovat, být doma a cestovat a následně
čekat na transplantaci, poskytují pouze dvě
centra – IKEM Praha a brněnská nemocni-
ce u sv. Anny. Kardiocentrum Nemocnice
Podlesí Třinec se tak stalo třetím pracovištěm v České republice, které implantuje
dlouhodobé transportabilní srdeční podpory,“ uvádí MUDr. Marian Branny.
Srdeční selhání je jedním z nosných programů Kardiocentra Nemocnice Podlesí
Třinec. V roce 2010 nemocnice vytvořila
tým lékařů, který prošel speciálním tréninkem a ve spolupráci s pražským IKEMem vytvořil třetí specializované centrum
srdečního selhání v České republice. Součástí centra je specializovaná ambulance
srdečního selhání, lůžkové oddělení, diagnostický komplex zobrazovacích metod,
katetrizační a operační sály. Na konci jara
začnou třinečtí lékaři operovat pacienty
na speciálním hybridním sále, který doplní
celý komplex a který bude nejmodernějším
sálem ve střední Evropě. „Programové zaměření na problematiku srdečního selhání,
specializovaný tým lékařů a nejmodernější
přístrojové vybavení dává záruku nejlepší
možné péče pro nemocné se srdečním
selháním. Doufáme a předpokládáme, že
v následujících měsících budou zejména mladší lidé se srdečním selháním,
u kterých nezabírá farmakologická léčba,
odesíláni do ambulance srdečního selhání
Kardiocentra Nemocnice Podlesí. Věříme,
že těmto nemocným budeme schopni
komplexní léčbou a pomocí přístroje Heart
Mate II. zlepšit kvalitu jejich života a zároveň se dočkat nového srdíčka,“ uzavírá
vedoucí komplexního kardiologického
centra MUDr. Marian Branny.
Rehabilitační oddělení získalo nový
přístroj – dynamický chodník Woodway
Díky své jedinečnosti má nový přístroj široké uplatnění, a to jak v rehabilitaci, tak ve sportovním odvětví.
Z
cela novým přístrojem se nyní může
pochlubit Rehabilitační oddělení
Nemocnice Podlesí. Dynamický
chodník Woodway je mechanický krokový
trenažér, který slouží k nácviku a zdokonalení krokového stereotypu. Přístroj
v hodnotě přes 200 tisíc korun výrazně
pomáhá při nácviku správného stereotypu
chůze u pacientů po operacích a úrazech
dolních končetin.
„Chodník Woodway se používá u pacientů před i po náhradách kolenních
a kyčelních kloubů, ke zlepšení stereotypu chůze u pacientů po cévní mozkové
příhodě, nebo u onemocnění páteře. Dá se
také využít u klientů po amputacích, při
nácviku chůze a rovnováhy s protézami
a v mnoha dalších případech, kde potřebujeme zlepšit lokomoci nebo rozsah pohybu
dolních končetin v závislosti na správném
postavení těla a rytmickém rozložení jeho
hmotnosti na pravou a levou dolní končetinu při chůzi,“ říká primářka rehabilitačního oddělení nemocnice MUDr. Ingrid
Ondruchová s tím, že přístroj je také
vhodnou pomůckou při nácviku správného krokového rytmu.
Mechanický chodník je vhodný jak pro
nácvik chůze, tak pro nácvik rovnováhy.
V obou případech je bezpodmínečně nutná
Hokejista české reprezentace Lukáš Gavlas
na novém přístroji
asistence fyzioterapeuta znalého problematiky nácviku krokové a balanční lokomoce. „Správná kroková lokomoce nastává
přenesením váhy těla pacienta, odtlačením
se ze zadní, stojné nohy přes prsty vpřed,
na kročnou nohu, přes patu na plosku
chodidla, které došlapuje na šikminu
pásu a přenáší na pás tíhu těla. Zatížený
lamelový pás se vlivem zemské gravitace
a náklonu plošiny pohybuje po ložiscích
proti směru chůze, což způsobuje ztrátu
rovnováhy. Aby pacient neupadl a udržel
rovnováhu v přímém směru, musí provést
další krok,“ vysvětluje princip přístroje
primářka.
K zastavení pásu dojde zkracováním
kroku a vyrovnáním postavení páteře
do klidové polohy. Při zhoršené pohyblivosti se může pacient přidržovat nastavitelných madel, čímž umožňuje provádět
léčebnou terapii pomocí pohybujícího se
pásu s odlehčením hmotnosti těla. „Při
dokonalém provedení cviku jde pacient
souměrnými a rytmickými kroky vpřed,
bez držení se madel a s hlavou vzpřímenou. Výsledkem cvičení na přístroji je
fyziologicky správná, vyvážená, rytmická
a estetická chůze,“ uvádí MUDr. Ingrid
Ondruchová.
Díky své jedinečnosti má krokový trenažér široké uplatnění, a to jak v rehabilitaci,
tak ve sportovním odvětví. Zdatní jedinci
a vrcholoví sportovci mohou po zvládnutí základních cviků trénovat dynamiku
chůze a běhu i docílení rychlosti plného
sprintu dosaženého jen pomocí několika
prudkých kroků. „Na našem pracovišti
využívají tento chodník k rehabilitaci
a rychlejší regeneraci i hráči extraligového
hokejového týmu HC Oceláři Třinec,“
dodává primářka rehabilitace.
N emocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Petra Uvírová
25
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Prasečí chřipka může zabít, ale
většinou probíhá mírně a pacienti
se uzdraví sami
Prasečí chřipka neboli také Mexická chřipka je nově zmutovaný virus kombinace prasečího, ptačího a lidského
viru. Tento zmutovaný virus je přenosný i z člověka na člověka.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
MUDr. Martin Pomajbík
Nemocnice
L
26
etos v lednu převezli do Nemocnice
Prostějov jedenatřicetiletou ženu,
která měla příznaky akutní virózy –
velmi vysoké teploty okolo 40°C, bolesti
hlavy a krku, přičemž pociťovala velkou
únavu. Žena byla ve 34. týdnu těhotenství
a kvůli nárůstu dušnosti museli lékaři
neprodleně provést císařský řez. Poté byla
žena přijata na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice, kde u ní byla
diagnostikována prasečí chřipka. Naštěstí
miminko bylo po porodu v pořádku a lékaři u něj virus prasečí chřipky nezjistili.
Žena trpěla virovým zápalem plic, který
je nejzávažnějším typem chřipky a na rozdíl
od bakteriálního se velmi špatně léčí, protože na něj nezabírají antibiotika. Pacientka
byla napojena na dýchací přístroj, přičemž
měla veškerou potřebnou zdravotnickou
péči. „Díky komplexní resuscitační péči se
zdravotní stav mladé ženy výrazně zlepšil
a téměř po třech týdnech byla přeložena
na porodnicko-gynekologické oddělení,“
řekl primář ARO prostějovské nemocnice
MUDr. Martin Pomajbík. O měsíc později
byla žena v domácím léčení, kde se těšila
z narozeného miminka. Samozřejmě od té
doby dochází na lékařské kontroly.
Ovšem ne každý případ pacienta s prasečí chřipkou dopadne úspěšně. Počátkem
roku byl na anesteziologicko-resuscitačním oddělení prostějovské nemocnice
přijat pětapadesátiletý muž, který rovněž
trpěl virovým zápalem plic. Přestože mu
byla nasazena léčba v podobě antivirotik
RELENZA a umělé plicní ventilace, muž
nemoci podlehl.
„Prasečí chřipka neboli také mexická
chřipka je nově zmutovaný virus kombinace prasečího, ptačího a lidského viru.
Tento zmutovaný virus je přenosný i z člověka na člověka a nese název A/H1N1.
Onemocnění virem chřipky A (H1N1) se
projevuje podobnými příznaky jako běžná
sezónní chřipka člověka. Šíří se především
kapénkovou formou při kýchání, kašlání
a smrkání. Branou vstupu infekce do lidského organismu je výstelka nosohltanu
a oční spojivky,“ uvádí primář Pomajbík.
Takzvaná prasečí chřipka se objevila
poprvé na jaře 2009 v Mexiku. Na planetě se jí pak nakazily statisíce lidí, tisíce
zemřely. Do České republiky se dostal
v květnu 2009, přivezl jej pražský pilot,
který se vrátil z New Yorku. V říjnu téhož
roku pak na mexickou chřipku zemřel
první český pacient. Světová zdravotnická
organizace vyhlásila v roce 2009 pandemii
této nemoci. Reagovala tak na rychlé šíření
viru A (H1N1) mezi státy a kontinenty.
Doporučila pak výrobu vakcíny, kterou
farmaceutické společnosti rychle připravily. Za stovky miliónů ji nakoupily mnohé
státy. O očkování ale nebyl velký zájem.
PŘÍČINY PRASEČÍ CHŘIPKY
Symptomy prasečí chřipky jsou velmi podobné symptomům klasické lidské chřipky.
Projevy jsou horečka 38 až 40 °C, bolesti
hlavy, zimnice, bolest v krku, únava, svalová bolest, slabost případně zvracení a průjem, nechutenství, nevolnost. Komplikací
je zápal plic a selhání dýchání.
„Pokud máte tyto příznaky, tak se
vyhněte nejméně na 7 dnů kontaktu
s ostatními lidmi, spát byste měli v oddělené místnosti, dbát na dostatečný příjem
tekutin, veškeré kapesníky vyhazovat
a pravidelně si mýt ruce. V případě, že
dojde za 3 dny od začátku onemocnění
opětovně k vzestupu horečky, výrazným
bolestem hlavy, dechovým obtížím, zvýšené dušnosti, abnormální intenzitě únavy,
ihned kontaktujte lékaře,“ nabádá primář.
Podle odborníků patří mezi rizikové
skupiny osob, u kterých je vyšší pravděpodobnost komplikovaného průběhu
chřipkového onemocnění, těhotné ženy
ve vyšším stupni těhotenství, děti do dvou
let, dospělí ve věku 65 let a starší, lidé s některým chronickým onemocněním – plic,
srdce, ledvin, s cukrovkou, s nádorovým
onemocněním – nebo lidé s výraznou
obezitou. „Pokud chcete snížit pravděpodobnost, že se nakazíte prasečí chřipkou,
tak se vyhýbejte kontaktu s nemocnými
a místům s velkou koncentrací lidí, jako
jsou například kina, divadla, supermarkety, výstavy, městská hromadná doprava.
Nepůjčujte si od ostatních mobilní telefony, sklenice, příbory, nezdravte se také
podáváním ruky a líbáním, dodržujte hygienu a dbejte zvýšeného přísunu přirozených vitamínů obsažených zejména v ovoci
a zelenině,“ doplnil primář Pomajbík.
LÉČENÍ A OČKOVÁNÍ
Pokud se u Vás objeví příznaky a nejste
osoba trpící závažným chronickým onemocněním, zůstaňte se léčit doma v izolaci.
Při nekomplikovaném průběhu onemocnění se doporučuje léčba jako u sezónní
chřipky – klid na lůžku, tlumení horečky
a dalších příznaků onemocnění volně prodejnými léky, dostatek tekutin a vitamínů
ve stravě.
Prasečí chřipka je virové onemocnění,
proto v případě průběhu onemocnění bez
zdravé plíce
komplikací od lékaře nečekejte žádná antibiotika. Ta účinkují výhradně a jen proti
bakteriím a nemají žádný vliv na virus
chřipky. Jsou určena jen pro případy, kdy
se původně virové onemocnění zkomplikuje bakteriální infekcí.
nemocné plíce s prasečí chřipkou
Základem léčby prasečí chřipky nekomplikovaného průběhu onemocnění je
klid na lůžku, dostatek tekutin a vitamínů.
K potlačení jednotlivých příznaků chřipky
pomohou volně prodejné léky proti teplotě
a bolesti (paracetamol, ibuprofen, kyselina
acetylsalicylová, a to buď samostatně nebo
v kombinaci s dalšími léčivými látkami
určenými ke zmírnění symptomů chřipky),
proti kašli (antitusika a expektorancia)
a proti ucpanému nosu (různé druhy
kapek a sprejů).
Pokud je již virus prasečí chřipky H1N1
určen, je možno u rizikových pacientů
s přidruženými onemocněními nebo
u komplikovanějšího průběhu chřipky
medikovat antivirotika (Relenza, nebo Tamiflu), která brání množení viru. Základním předpokladem je však jejich podání
v prvních dnech onemocnění.
„Většina lidských případů prasečí
chřipky probíhá mírně a většina pacientů se uzdraví sama. Proti onemocnění
způsobenému virem H1N1 je také možné
se očkovat. Doporučuje se, aby vakcínu
dostali lidé se závažným chronickým
onemocněním. Naopak děti do 10 let by se
neměly očkovat,“ uzavírá MUDr. Martin
Pomajbík.
Infekční oddělení začalo úspěšně léčit
záněty střev novou metodou
Pomocí fekální bakterioterapie do 48 hodin po transplantaci se uzdraví až 80 procent pacientů s infekcí
bakterie Clostridium difficile způsobující těžké zánětlivé onemocnění střev.
MUDr. Zdeněk Prokeš
N
a infekčním oddělení prostějovské nemocnice začali na podzim
roku 2012 léčit záněty střev novou
metodou. Tzv. fekální bakterioterapii
použili zdravotníci v Prostějově zatím
u jednoho pacienta se zánětlivým onemocněním střev. Tento zvláštní způsob léčby
je v České republice používán od roku
2010 a využívají ji především infektologové
v brněnské fakultní nemocnici.
Pomocí fekální bakterioterapie –
„transplantace stolice“ se léčí opakované
infekce bakterií Clostridium difficile způsobující těžké zánětlivé onemocnění střev.
Tímto zákrokem lze „porazit“ infekci, se
kterou si neví rady ani nejsilnější antibiotika. „Jde o proceduru, během níž se provádí
transplantace stolice od zdravých příbuzenských dárců, kde je předpoklad stejných
stravovacích návyků a zdravé mikrobiální
skladby stolice. Stolice od dárce se rozpustí
v solném roztoku, odfiltrují se pevné části
a roztok se sondou zavede do tenkého
střeva. Účelem je rozmnožení zdravých
bakterií a prevence dalších relapsů choroby,“ říká primář infekčního oddělení
prostějovské nemocnice MUDr. Zdeněk
Prokeš s tím, že tato terapie je až překvapivě účinná. „Přibližně do 48 hodin
po transplantaci se uzdraví až 80 procent
pacientů. Odezní zánět střev, klesá teplota,
vrací se chuť k jídlu,“ doplnil primář.
Pomocí této metody na infekčním
oddělení vyléčili 85letého pacienta, který
trpěl již čtvrtým relapsem této choroby.
Na jeho střevní potíže nezabírala žádná
antibiotika, takže lékaři poté přistoupili
k této zvláštní metodě. „Po úspěšném
výkonu příjemce i dárce třikrát prodělali
mikroskopické a bakteriologické vyšetření
stolice. Navíc jsme muže tři měsíce sledovali,“ dodal MUDr. Zdeněk Prokeš.
První doložená transplantace stolice proběhla už v roce 1958 na Lékařské
fakultě Coloradské univerzity v Denveru
na čtyřech pacientech s těžkými průjmy
bez odezvy na klasické terapie. Všichni se
zotavili do 48 hodin. Nejen mezi obyčejnými lidmi, ale ani mezi lékaři nepatří
tato metoda mezi vyhledávané, protože
představa přijetí cizí stolice se mnoha lidem nezamlouvá, proto je důležitá správná
komunikace s pacientem i jeho rodinnými
příslušníky.
Nemocnice
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
27
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Za nočním pomočováním dětí
může být i nemoc
Mnoho dětí z řad enuretiků je velmi inteligentních a ctižádostivých a kvůli pomočování se neúčastní
například mimoškolních a volnočasových aktivit.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
u dítěte staršího pěti let dochází k mimovolnímu vyprázdnění močového měchýře
ve spánku s frekvencí dva a více mokrých
nocí za měsíc.
Kolik procent dětí trpí nočním pomočováním? Trpí na tento problém více kluci
nebo děvčata a proč?
Data o incidenci dětí s úniky moči se
v literatuře liší. Poslední počty udávají, že
u pětiletých dětí trpí pomočováním 20,7
procenta chlapců a 10,8 procenta dívek.
V sedmi letech trpí nočním pomočováním
10,1 procenta dětí. Ve věkové skupině 4 až
6 let jsou rovnoměrně zastoupeni chlapci
i dívky, poté ale klesá zastoupení děvčat,
což je spojováno s pozdějším vyzráváním
chlapců.
MUDr. Ilona Novotná
Nemocnice
N
28
oční pomočování – enuréza – je
častým dětským onemocněním.
Nočním pomočováním trpí až
60 000 českých dětí a jsou mezi nimi
předškoláci, starší děti a dospívající.
„Pomočování může samo odeznít, ovšem
někdy musí následovat medikamentózní
léčba. Onemocnění se dá úspěšně léčit,“
říká lékařka dětského oddělení přerovské
nemocnice MUDr. Ilona Novotná, která je
odbornice na dětskou enurézu.
Paní doktorko, v jakém věku dítěte začíná být noční pomočování skutečným
problémem?
Noční pomočování neboli enuréza je
nekontrolované vyprázdnění močového
měchýře v průběhu spánku. Od nejútlejšího věku jsou všichni jedinci inkontinentní
a až v průběhu vývoje získávají kontrolu nad kontinencí. Podle mezinárodně
uznávané definice je noční pomočování
považováno za patologický jev, pokud
Může se za nočním pomočováním skrývat i závažné onemocnění?
Ano může. Při vyšetření dítěte s pomočováním musíme zohlednit další klinické
příznaky a vyloučit závažná onemocnění,
jako jsou infekce močových cest, onemocnění spojená s polyurií – diabetes incipidus (onemocnění způsobující narušení
hospodaření těla s vodou a projevuje se
velkou žízní), diabetes mellitus (cukrovka), neurologická onemocnění (například
vrozené anomálie míchy a páteře, tumory)
či obstipaci (zácpa).
Co je hlavní příčinou nočního pomočování? Může za to dědičnost nebo
psychické vlivy, jako je rozvod rodičů či
úmrtí v rodině?
Jedná se o vývojově podmíněnou poruchu,
která vzniká pomalejším dozráváním mechanismů regulujících tvorbu a vylučování
moče. V průběhu dalšího vývoje dítěte se
ale upraví. Většina dětí se pomočuje proto,
že kapacita jejich močového měchýře
nestačí na velké množství moči vytvořené v průběhu spánku. Zjednodušeně lze
říci, že na nočním pomočování se podílí
noční polyurie, nízká kapacita močového
„V dospělé populaci trpí
pomočováním 0,5 až
1 procento lidí“
měchýře a porucha budící reakce. Je také
prokazatelné, že pomočování je dědičně
vázané a také vliv stresu hraje svoji roli.
Někteří lidé tvrdí, že problém dětského
pomočování sám od sebe časem odezní.
Je to pravda?
Ano. Udává se, že se pomočování samovolně vyřeší až u 15 procent dětí ročně.
Jak se dá taková záležitost vlastně léčit?
Dá se toto onemocnění úspěšně léčit?
A jaká je úspěšnost léčby?
Terapie enurézy je komplexní a vychází
z etiologie potíží. Začíná vždy režimovými
opatřeními – odstraněním plen, úpravou
pitného a mikčního režimu – a podle
zjištěné příčiny je doplněna cílenou farmakoterapií. Nejčastěji užívaným lékem je
analog desmopresinu, který sníží množství
moče vyprodukované v noci. Při dobré
spolupráci rodiny a samotného dítěte je
úspěšnost léčby vysoká.
Doporučujete samoléčbu? Pomůže
například alternativní medicína vyléčit
noční pomočování?
Vzhledem k tomu, že dnes existuje medicína založená na důkazech a noční pomočování se dá řešit již u dětí v předškolním
věku, tak bych samoléčbu nedoporučovala.
Lidé trpící enurézou by se s tímto hendikepem mohli potýkat do vysokého věku.
Noční pomočování může přetrvat
i do dospělosti?
V dospělé populaci trpí pomočováním
0,5 až 1 procento lidí, což je asi 70 000
dospělých enuretiků v naší republice.
Mnohé zdroje uvádějí počty i vyšší, neboť
se za tento problém mnoho dospělých stydí
a neřeší jej.
Může noční pomočování dítěti způsobit
následně i větší zdravotní potíže?
Enuréza v dětství je indikátorem pro
enurézu a nykturii v dospělosti a doporučuje se tedy aktivní léčba zejména
k prevenci nykturie v dospělosti a zlepšení
kvality života. V případech, kdy je enuréza
pouze doprovodným symptomem při vážnějším onemocnění, by mohlo například
neléčení vést až k selhání ledvin.
Noční pomočování ničí sebevědomí
dětí. Můžete uvést nějaký příklad
z praxe?
Mnoho dětí z řad enuretiků je velmi inteligentních a ctižádostivých a kvůli pomočování se neúčastní například mimoškolních
a volnočasových aktivit. Při úspěšné léčbě
se nám často daří tohoto jedince plně
zapojit do kolektivu. Mám v péči chlapce,
kdy rodiče tento problém začali řešit až
v jeho devíti letech. Nejezdil na sportovní
soustředění mimo domov a nyní při úspěšné terapii se těchto aktivit bez problémů
zúčastňuje.
Jak takovým dětem pomáháte zlepšit
psychiku?
Léčba enurézy začíná tím, že je třeba
důkladně děti i rodiče informovat a získat
pro aktivní spolupráci. Mezi enuretiky
jsou často děti s poruchami chování
a psychiky, nízkým sebevědomím, a to
vše musíme řešit při terapii. Každé dítě si
vyžaduje individuální přístup a v některých případech je vhodná i psychologická
konzultace.
Jak by se měli chovat rodiče dětí,
které se pomočují? Jakou roli u těchto
dětí hraje pitný režim? Co vlastně
mají tyto děti pít a co je pro ně
nevhodné?
Rodiče by měli zaujmout konstruktivní
strategii a za pomočení dítě nekárat.
Naopak by se měli snažit dítě pozitivně
motivovat například formou pochval či
drobných odměn. Důležité je dodržování
pitného režimu. To znamená, že dítě by
mělo ráno a v průběhu dopoledne pít
o něco více než ostatní děti, v průběhu
odpoledne již méně a od 17 až 18 hodin
by pít nemělo vůbec. Při výběru nápoje
pro dítě je vhodné se vyvarovat výběru
sladkých, ochucených a sycených
nápojů. V odpoledních hodinách nejsou
vhodné pokrmy s vysokým obsahem
soli a koření.
Nemocnice Přerov otevřela v Tovačově
novou gynekologickou ambulanci
Ambulance bude úzce spolupracovat s přerovskou nemocnicí v rámci diagnostiky i operačního řešení
gynekologických nemocí.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
N emocnice
N
ovou gynekologickou ambulanci
v těchto dnech v Tovačově otevřela
Nemocnice Přerov. Ambulance
bude poskytovat komplexní péči v oblasti
gynekologie a porodnictví pro spádovou
oblast Tovačovska. Nová ambulance se
nachází v prostorách zdravotního střediska
a ordinuje se v ní každé pondělí a středu od
13.00 do 16.00 hodin.
„Tato ambulance bude úzce spolupracovat s přerovskou nemocnicí v rámci
diagnostiky i operačního řešení gynekologických nemocí,“ vysvětlila primářka gynekologicko-porodnického oddělení přerovské
nemocnice MUDr. Jarmila Repovská, která
povede novou ambulanci v Tovačově.
Součástí moderně vybavené ambulance
je ultrazvukový přístroj s břišní i vaginální
vyšetřovací sondou, kardiotokograf na vyšetření srdeční aktivity plodu u těhotných
s možností sledování dvojčátek, kolposkop
a mikroskop.
K vyšetření v nové ambulanci v Tovačově je nutno se předem objednat, a to
telefonicky v ordinační hodiny na čísle
29
581 731 668 nebo mimo ordinační hodiny 581 271 173. „Po dohodě je možné
vyšetření i mimo objednání v uvedených
ordinačních hodinách. Pokud bude zájem,
počítáme do budoucna s rozšířením pracovní doby,“ dodala primářka Repovská.
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Šternberská nemocnice oslavila
100 let od otevření
Nemocnice při příležitosti významného jubilea připravila pro veřejnost Den otevřených dveří.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
Ředitel Ing. Tomáš Uvízl s hosty, mezi kterými byli například hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil,
poslanec Mgr. Jiří Zemánek či starosta Šternberka Ing. Stanislav Orság
Nemocnice
Š
30
ternberská nemocnice letos oslavila
100 let od svého otevření. Historie
zdravotnictví ve Šternberku ale sahá
do roku 1339, kdy byl Štěpánem ze Šternberka a jeho ženou Kateřinou založen špitál
pro 12 žen. Toto stavení bylo zbouráno
v roce 1908 a ve stejný rok rozhodla městská
rada vybudovat novou městskou nemocnici
v dnešní Jívavské ulici nákladem 800 tisíc
korun. Byly postaveny čtyři pavilony s oddělením chirurgicko-porodnickým, očním,
infekčním a interním. Slavnostní otevření
této nemocnice se konalo 25. ledna 1913.
Ve stejný den, ale o 100 let později, Nemocnice Šternberk při příležitosti významného jubilea připravila pro veřejnost Den
otevřených dveří. Na akci dorazilo více než
200 dětí, dospělých a seniorů ze Šternberku a okolí, kteří během čtyř odpoledních
hodin mohli na vlastní oči vidět unikátní
laparoskopické operace, vyzkoušet si
operaci žlučníku na trenažéru, seznámit se
s cvičením budoucích maminek a mohli si
také zkusit praktický nácvik resuscitace,
jako srdeční masáž, dýchání z úst do úst
na cvičné figuríně, která je vybavena elektronickou jednotkou.
Akce se také zúčastnili hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, poslanec Mgr. Jiří Zemánek, starosta Šternberka
Ing. Stanislav Orság, starostové Uničova,
Litovle či dalších okolních obcí a další
čestní hosté. „Dnes, 25. ledna je to přesně
na den rovných sto let, kdy představitelé města Šternberka slavnostně otevřeli
tehdy nový areál nemocnice a předali jej
k užívání zdravotníkům a pacientům.
Myslím, že kdyby kterýkoliv z tehdejších
ctihodných městských radních mohl
být přítomen na dnešní oslavě, musel by
pociťovat značné zadostiučinění. Patrně
nikdo tehdy nemohl předpokládat, že se
šternberská nemocnice stane v rámci celé
České republiky jednou z nejlépe hodnocených z pohledu spokojenosti pacientů.
Jsme nyní součástí této skvělé tradice – a ta
je pro nás zároveň závazkem do budoucna,“ sdělil v úvodním proslovu ředitel
Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš
Uvízl. Další hosté popřáli nemocnici, aby
měla do budoucna stabilní zázemí i lidský
potenciál, spokojené pacienty a prostředky
na další rozvoj.
Zájemci z řad veřejnosti a přítomní hos-
té se mohli během Dne otevřených dveří
podívat do některých ambulancí a ke zdravotním přístrojům, jako například CT
– počítačovou tomografii. „Mohli si vzít
do vlastních rukou vrtačku, dlahy, hřeby,
dráty, které se používají při operacích
zlomenin. Prezentace činnosti odborných
ambulancí se uskutečnila v prostorách
čekárny centrálního a urgentního příjmu,“ uvedl MUDr. Marek Polách, MBA,
náměstek lékařského ředitele pro léčebně
preventivní péči Nemocnice Šternberk.
Neméně zajímavá byla prohlídka
hemodialyzačního oddělení a nefrologické ambulance, kde se zájemci seznámili
s chodem oddělení, kam přicházejí pacienti
s onemocněním ledvin, močových cest
a nemocní léčení peritoneální dialýzou.
„Lidé si také mohli nechat vyšetřit hladinu
cukru v krvi, změřit krevní tlak nebo podle váhy a výšky jsme jim stanovili i Index
tělesné hmotnosti – BMI,“ uvedla hlavní
sestra nemocnice Bc. Lenka Neumannová
s tím, že lidem poté nabídli i konzultaci
s lékařem.
Léčebna dlouhodobě nemocných představila prezentaci svého oddělení v prostorách denní místnosti chirurgicko-traumatologického oddělení, s pestrou nabídkou
aktivačních programů a dobrovolnických
programů. Lidé se také seznámili s celou
škálou odborných ambulancí šternberské
nemocnice, s jejich časovými přehledy a telefonickými čísly pro případné objednání.
„Líbil se mi neformální způsob pre-
Starosta Šternberka Ing. Stanislav Orság si vyzkoušel
srdeční masáž na resuscitačním modelu
zentace nemocnice. Vyzkoušel jsem si
první pomoc,“ řekl asi padesátiletý muž,
který v nemocnici byl na operaci před 15
roky. „Rád vidím, že se nemocnice hodně
zlepšila. Byl jsem zde hospitalizován před
lety a pozoruji ten obrovský rozdíl, a to například ve vybavení nemocnice,“ doplnil.
Také asi pětašedesátiletá žena byla na Dni
otevřených dveří spokojená. „Jsem moc
ráda, že jsem si mohla nechat změřit tlak.
Poslední dobou jsem se necítila nejlépe,
takže jsem toho využila a rovnou se objednala k dalšímu vyšetření,“ vysvětlila.
V současné době je šternberská nemocnice součástí skupiny AGEL. Zdravotní skupina si od léta 2007 na 20 let
od Olomouckého kraje pronajala kromě
Nemocnice Šternberk také prostějovskou
a přerovskou nemocnici. I když mnoho představitelů kraje bylo z počátku
k tomuto pronájmu skeptických, dnes
si spolupráci nemohou vynachválit.
„Ta spolupráce je výborná,“ řekl na Dni
otevřených dveří hejtman Olomouckého
kraje Ing. Jiří Rozbořil. Bývalý primář chirurgického oddělení šternberské nemocnice MUDr. Josef Ščudla ve svém projevu
doplnil, že situace v nemocnici je nyní
nejlepší za téměř 40 let, co v nemocnici
pracuje. „V současnosti máme špičkové
zdravotnické vybavení,“ uvedl.
Hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil si vyzkoušel převoz na pojízdné plošině pro imobilní pacienty
Od poloviny roku 2007 šternberská nemocnice proinvestovala téměř 80 miliónů korun. K největším akcím patřilo vybudování
dialyzačního centra za 8 miliónů korun,
nákup CT přístroje v hodnotě 9 miliónů korun a výstavba lékárny za 6 miliónů korun,
která byla otevřena letos v březnu. „V letoš-
ním roce provedeme modernizaci porodnice včetně pořízení zdravotnického vybavení
za 12 miliónů korun. V současné chvíli
máme zpracovanou studii a do budoucna
plánujeme zmodernizovat pavilon interny
v hodnotě 100 miliónů korun,“ nastínil
další investice ředitel Ing. Tomáš Uvízl.
Nový plicní ventilátor v Nemocnici
Šternberk zachraňuje pacienty
Přístroj má celou řadu programů, které zajišťují optimální ventilační (dýchací) režim, a nahrazuje dočasně
nefungující plíce.
Z
achraňovat životy pacientů pomáhá
moderní přístroj pro umělou plicní
ventilaci, který v těchto dnech začalo využívat anesteziologicko-resuscitační
oddělení v Nemocnici Šternberk. Plicní
ventilátor za zhruba 500 tisíc korun se používá v případech dechové nedostatečnosti.
Dosud mělo oddělení ARO k dispozici pět
ventilátorů obdobného typu.
Počet pacientů, kteří potřebují plicní ventilaci, stále narůstá. „Tento nový ventilátor
je schopen zvládat nejtěžší selhávání plic.
Jedná se o jedny z nejlépe vybavených přístrojů na umělou plicní ventilaci dostupných
na trhu, a to včetně ventilačního režimu
MMV (Minimum minute ventilation), který
umožňuje efektivnější a rychlejší odpojení
pacienta od umělé plicní ventilace. Nyní
jsme schopni ve stejný čas napojit na umělou
plicní ventilaci až šest pacientů s respiračním selháním,“ uvedl primář ARO šternberské nemocnice MUDr. Rudolf Miler.
Přístroj má celou řadu programů, které
zajišťují optimální ventilační (dýchací)
režim, a nahrazuje dočasně nefungující
plíce. „Další předností je právě odvykací
režim MMV, který slouží ke stabilizování
spontánního dýchání pacienta a k automa-
tickému snížení podpory s cílem zkrácení
takzvaného weaningu – tedy odpojování
pacienta od ventilátoru,“ popsal funkci
přístroje primář Miler.
Plicní ventilátory jsou základní výbavou
každého ARO oddělení. Nesmí se během
umělého dýchaní s pacientem zastavit
nebo pokazit, neboť slouží k podpoře nebo
i náhradě této životní funkce. „Je nutno,
abychom měli dostatek plicních ventilátorů
v období chřipkových onemocnění, z nichž
některá jsou spojena s komplikací těžkých
zánětů plic a vyžadují umělou plicní ventilaci,“ dodává primář.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko
31
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Problém, který může překvapit
v každém věku – inkontinence
Problémy s udržením moči nemají zdaleka jen batolata, nebo naopak velmi staří lidé. Inkontinence, jak se tato
porucha nazývá, může trápit také pacienty středního i mladšího věku, nejčastěji pak ženy.
Text a foto: Bc. Radka Baková
Valašské Meziříčí MUDr. Daniel Gágyor
a dodává: „Mezi nejčastější příčiny rozvoje
stresové inkontinence patří porod. Během
porodu je pánevní dno vystaveno tlaku
naléhající části plodu a tlaku vypuzovací
síly matky. Pánevní dno se těmito silami
roztáhne a může dojít k anatomickým či
funkčním změnám nervů, svalů a pojivové
tkáně.“ Na vzniku a rozvoji stresové inkontinence u žen se však může podílet celá
řada dalších faktorů. Například obezita
představuje trvale zvýšený nitrobřišní tlak
na močové cesty a také vede k trvalému
přetížení a přepětí svalstva pánevního dna.
S nadměrným nitrobřišním tlakem může
být spojena řada nemocí, jako například
zácpa, močové infekce, chronická bronchitida či plicní emfyzém.
MUDr. Daniel Gágyor
Nemocnice
Ú
32
nik moči trápí především ženy,
a to až dvakrát častěji než muže.
V České republice trpí dle odhadů
inkontinencí 670 000 osob, z toho 510 000
žen. Bylo zjištěno, že až 70 procent postižených se nesvěřuje se svými obtížemi a nevyhledá lékařskou pomoc. Důvodů, proč
toto onemocnění postihuje především ženy,
je hned několik. Jedním z nich je odlišná
stavba ženského močového ústrojí. Často
je příčinou také těhotenství a porod dítěte,
který má za následek pokles pánevního dna.
Inkontinence trápí ženy mladé i starší. Jedná se o velice časté onemocnění a odborníci
se domnívají, že jistou formou inkontinence
trpí dokonce každá druhá žena.
Po kapkách k trvalému úniku
Inkontinence je porucha s velice složitým mechanismem vzniku. Roli hrají jak
anatomické předpoklady, tak předpoklady
fyziologické (centrální nervová soustava).
Projevy inkontinence jsou různé. Od
jednoduchého úniku moči po kapkách při
kašli, smíchu, kýchání či zvedání těžkých
předmětů až po prakticky trvalý únik
moči. Pro mnohé pacientky je problémem
nechtěná ztráta moči spojená s náhlou
silnou potřebou močení. Příznaky inkontinence jsou pro mnohé pacientky velmi
závažné a významně zhoršují kvalitu jejich
každodenního života, společenské i pracovní uplatnění a párový sexuální život.
Stresová inkontinence
Polovina žen trpí tzv. stresovou inkontinencí, tedy nechtěným únikem moči při
cvičení, kašli, kýchání, či zvedání těžké
tašky. Tlak v břiše je v této nepříjemné
chvíli větší než v močové trubici, takže
svěrač lidově řečeno „povolí“. „Mnoho lidí
se mylně domnívá, že stresová inkontinence je spojená s psychickým stresem
a napětím. To však není pravda. Název je
odvozen od náhlého zvýšení nitrobřišního
tlaku, který se v odborné terminologii
nazývá stres,“ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Urgentní inkontinence
Zhruba třetinu žen trápí inkontinence
urgentní, což je náhlé nutkání na močení,
kterému je třeba rychle vyhovět. „Urgentní
inkontinence je způsobená buď nekontrolovatelnými stahy svaloviny močového
měchýře nebo zvýšenou citlivostí receptorů
ve stěně měchýře. Urgentní inkontinence
může být způsobena infekcí močových
cest, kameny močového měchýře, tumorem
močového měchýře nebo onemocněními
nervového systému jako je Parkinsonova
choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza a mozková mrtvice,“ popisuje
hlavní příčiny Daniel Gágyor.
Stud stranou
Pro léčbu inkontinence je důležité, aby
se ženy nebály o svém problému mluvit a svěřily se svými potížemi svému
praktickému lékaři nebo gynekologovi.
Ten jim vypíše žádanku ke specialistovi.
Odborné urogynekologické pracoviště
funguje také v rámci Nemocnice Valašské
Meziříčí, která v nedávné době pořídila
pro vyšetření dolních močových cest
pacientek moderní urodynamický přístroj.
„S pacientkou nejprve podrobně projdeme
anamnézu, poté provedeme gynekologické,
ultrazvukové a následně urodynamické
vyšetření, které slouží k přesné diagnostice
močové inkontinence a určení jejího typu.“
objasnil MUDr. Daniel Gágyor s tím, že
urodynamické vyšetření je prováděno ambulantně a trvá přibližně 20 až 30 minut.
Tenká cévka je při něm zavedena močovou
trubicí do močového měchýře, který je
plněn sterilním roztokem. Zároveň jsou
snímány tlaky v močovém měchýři a močové trubici, které jsou následně vyhodnocovány. „V některých případech dokáže
urodynamické vyšetření pomoci odhalit
i závažnější potíže jako například některá
chronická zánětlivá onemocnění močového měchýře,“ doplnil primář Gágyor.
Úspěšnost léčby
Na základě diagnózy je ženám stanovena
odpovídající léčba. Většinu inkontinenčních potíží je dnes možné úspěšně léčit,
nebo alespoň výrazně zmírnit. Pacientkám
s diagnostikovanou stresovou inkontinencí je obvykle nabídnuta moderní terapie
pomocí TOT – pásky (transobturatorní
pásky), která v těle působí jako trvalá
podpora močové trubice a zastavuje únik
moče až u 85 procent pacientů. Ženy trpící
inkontinencí urgentní jsou léčeny vhodnou
terapií pomocí léků. Čím dříve se pacientka začne léčit, tím lepší budou výsledky.
„Ať už ženy tíží jakýkoli problém s močovým měchýřem, vyplatí se místo samoléčby řešit obtíže s lékařem. Inkontinenční
vložky a jednání na vlastní pěst jsou pouze
krátkodobým řešením. Pacientky se nemají
čeho bát. Medikamenty mají minimální
vedlejší účinky. Co se týče řešení stresové
inkontinence pomocí suburetrální pásky, je
to velice jednoduchý výkon a nebolestivý,“
ubezpečuje na závěr MUDr. Daniel Gágyor.
Nový přístroj komfortněji vyšetří
tlusté střevo pacientů
Během kolonoskopického vyšetření lze dokonce odstranit i podezřelé výrůstky ve střevě, zvané polypy, čímž
se pacient vyhne klasické operaci.
G
astroenterologové valašskomeziříčské nemocnice vyšetřují pacienty
novým moderním kolonoskopem.
Kolonoskopie je jednoduchá vyšetřovací
procedura, která lékaři umožní podívat
se do střev pacienta a diagnostikovat tak
například střevní záněty, polypy nebo
nádorová onemocnění. Metoda umožňuje
rovněž ihned odstranit podezřelé výrůstky
ve střevě, pacient se tak vyhne klasické
operaci, která je pro organismus mnohem
větší zátěží.
Nový kolonoskop byl zakoupen společně
s novým monitorem. Ve srovnání s původními kolonoskopy ještě dále posouvá
možnosti zobrazení sliznice konečníku
a tlustého střeva. Může tak napomoci
k ještě dalšímu zpřesnění daného vyšetření
a zvýšit tak kvalitu prováděných kolonoskopií. „Kvalita a bezpečnost kolonoskopie se poslední roky stala velkým tématem
gastroenterologie, obzvláště v rámci
preventivních kolonoskopií, kdy je tato
do jisté míry invazivní vyšetřovací metoda
používána u jedinců, kteří nemají žádné
střevní potíže. Nevýhodou je bohužel stále
fakt, že i přes veškerou osvětu se řada osob
vyšetření obává či se jej stydí podstoupit,“ upozornil vedoucí gastroenterolog
MUDr. Martin Liberda s tím, že screeningová kolonoskopie je po všech stránkách
spolehlivější vyšetření než test okultního
krvácení do stolice.
„Během kolonoskopického vyšetření lze
dokonce odstranit i podezřelé výrůstky
ve střevě, zvané polypy, čímž se pacient
vyhne klasické operaci, která s sebou
přináší nemálo starostí. Je-li výsledek
kolonoskopie negativní, následuje další
vyšetření až za deset let. Mezitím lidé
nemusí absolvovat testování na okultní
krvácení, které je méně přesné a je potřeba
ho absolvovat častěji než kolonoskopický
screening,“ vysvětluje výhody této metody
MUDr. Martin Liberda a dodává, že ačkoliv jsou nádory tlustého střeva a konečníku
velmi dobře léčitelné, mnoho lidí přichází
k lékařům pozdě, ve stádiích nemoci, kdy
je šance na vyléčení velmi nízká. Přitom
rakovinu tlustého střeva a konečníku
podchycenou v začátcích onemocnění je
možné v 90 procentech vyléčit.
Na preventivní kolonoskopické vyšetření
mají zdarma nárok všichni lidé, kteří překonali věkovou hranici 55 let, a také ti, jejichž
test stolice na skryté (okultní) krvácení
prováděný od věku 50 let, byl pozitivní. Již
po 40. roce života se mohou nechat kolonoskopicky vyšetřit příbuzní I. stupně, tedy
rodiče, sourozenci či děti pacientů, kteří
kolorektální karcinom mají či v minulosti
měli a hrozí jim tedy zvýšené riziko.
„Kolonoskopické vyšetření není příliš
příjemné, ale zpravidla nebývá bolestivé.
Hadice s optickým aparátem na konci se
zavede konečníkem do tlustého střeva
a opatrně se jím posouvá až na konec. Při
průchodu přístroje střevem vidíme „přímý
přenos“ videoendoskopického obrazu
střevní stěny, který se přenáší na monitor,“
popisuje MUDr. Martin Liberda. Celá procedura obvykle trvá kolem dvaceti minut,
dalších minimálně třicet minut je pak vyhrazeno pro odpočinek, pro který by si měl
vyšetřovaný raději vyhradit i zbytek dne.
Gastroenterologická ambulance Nemocnice Valašské Meziříčí je pacientům k dispozici každý všední den od 7.00 do 14.40
hodin, zájemci o vyšetření se mohou
objednávat na telefonním čísle 571 758 244.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock
33
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Ministryně Ludmila Müllerová
navštívila Podhorskou nemocnici
Ředitel nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA: Návštěvy paní ministryně si samozřejmě velice vážíme. Potěšilo
nás, že se ministryně o nemocnici zajímá, a také, že kladně ocenila naše oddělení sociální hospitalizace.
Text: Mgr. Marek Pavliš, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš
do Krnova, Bruntálu a Rýmařova.
Ministryně v rámci pracovní cesty
po Bruntálsku navštívila například
krnovskou pobočku OSSZ či Úřad práce
v Bruntále. „Nejde o to, že tento region
osobně znám, ale hlavně jsou zde lokality
s nejvyšší nezaměstnaností a sociálními
problémy. Přijela jsem si vyslechnout názory místních samospráv. Hodlám navštěvovat podobná místa v České republice,
abych si udělala představu, jak jim může
ministerstvo pomoci při řešení sociálních
problémů,“ uvedla ministryně.
Posláním oddělení sociální hospitalizace Podhorské nemocnice v Rýmařově,
jež ministryně v Rýmařově navštívila, je
poskytovat dlouhodobou individuální
péči těm osobám, které potřebují z důvodu svého závažného zdravotního stavu
či vysokého věku 24hodinovou péči.
Ministryně Ludmila Müllerová s ředitelem nemocnice MUDr. Mariánem Olejníkem, MBA
Nemocnice
O
34
ddělení sociální hospitalizace
Podhorské nemocnice v Rýmařově
navštívila v lednu ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová. Stalo se tak v rámci pracovní návštěvy
Bruntálska, při níž ministryni doprovázeli
členové regionální samosprávy.
V rámci návštěvy Podhorské nemocnice
v Rýmařově zavítala nejprve na oddělení
sociální hospitalizace. Zde se zajímala
o chod oddělení a spokojenost klientů
s péčí. Návštěva ministryně pokračovala
diskusí s vedením nemocnice a zástupci
regionální samosprávy, mezi nimiž nechyběli starosta města Rýmařova Ing. Petr
Klouda či starosta Bruntálu Ing. Petr Rys,
MBA. „Jsem potěšena, že jsem se mohla
setkat se členy místní samosprávy i nemocnice a vést diskusi například k otázkám
financování sociálních lůžek,“ uvedla
ministryně Ludmila Müllerová.
Rozhovory se dotýkaly také oblastí
sociální politiky, sociálního systému, zaměstnanosti a jejich regionálních specifik.
„Návštěvy paní ministryně v Podhorské
nemocnici si samozřejmě velice vážíme.
Potěšilo nás, že se ministryně o nemocnici a region zajímá, a také, že kladně
ocenila naše oddělení sociální hospitalizace,“ dodal ředitel Podhorské nemocnice
MUDr. Marián Olejník, MBA.
Ing. Ludmila Müllerová, která dlouhou
dobu žila na Bruntálsku, se stala ministryní práce a sociálních věcí v listopadu
2012. Její vůbec první služební cesta vedla
Paní ministryně s paní Janou Juřenovou z místní
organizace TOP 09 v Bruntále a starostou města
Bruntálu Ing. Petrem Rysem, MBA
Ministryně s vedoucí oddělení sociální hospitalizace
Mgr. Alexandrou Šrutkovou
Prostřednictvím odborného personálu
oddělení zajišťuje kvalitní pobytovou službu osobám s lehkou, středně těžkou nebo
úplnou závislostí. Služby zajišťuje osobám,
u kterých již pominuly důvody zdravotní
hospitalizace, ale ještě nejsou vytvořeny
podmínky pro jejich propuštění do domácí péče. Formou celoročního pobytu
oddělení poskytuje individuální sociální,
ošetřovatelskou, rehabilitační i zdravotní
péči, dále celodenní stravování a ubytování
ve 2 a 3lůžkových pokojích. Více informací
o oddělení naleznete na webu Podhorské
nemocnice www.podhorska.cz.
Ministryně práce a sociálních věcí
nebyla první významnou vládní návštěvou
v našich zdravotnických zařízeních. Před
časem navštívil Šumperskou nemocnici
a Nemocnici Podlesí velvyslanec Izraele
v České republice. Zhruba před pěti roky
do prostějovské nemocnice zavítal někdejší
ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš
Julínek, MBA.
Současný ministr zdravotnictví
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., loni
v lednu přijel na pracovní návštěvu
do Nemocnice Podlesí. Společně se členy
zdravotního výboru se seznámil s chodem
soukromého zdravotnického zařízení,
prohlédl si prostory nemocnice a zavítal
na některá oddělení, aby se seznámil
s jejich provozem. Ministr si prohlédl také
novou moderní přístrojovou techniku
za desítky miliónů korun, kterou nemocnice několik týdnů před jeho příjezdem
uvedla do provozu.
Dvě zmodernizované koupelny mají
k dispozici pacienti nemocnice v Rýmařově
Bezbariérový přístup do koupelen ocení zvláště pacienti se sníženou pohyblivostí, a to například
po operacích dolních končetin.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš
zohledněny praktické zkušenosti zdravotnického personálu z obou oddělení.
Obě koupelny byly téměř úplně vybourány, doinstalováno bylo nové vedení
teplé užitkové vody, dále nová tekutá
izolace a příčky byly upraveny tak, aby byla
zajištěna maximální intimita pacientů.
Celý prostor byl osazen prosvětlovacími
prvky, které umožňují prostup denního
světla z hlavního okna. V koupelnách byly
rovněž instalovány nové zařizovací prvky
a vyměněna stará dřevěná okna za nová,
plastová. Součástí rekonstrukce byla
i oprava rozvodů.
„Koupelnu na oddělení lůžkové rehabilitace nyní tvoří předsíňka a tři sprchové boxy, koupelna na oddělení sociální
hospitalizace má jeden sprchový box.
Obkladové materiály v koupelnách byly
voleny v příjemně optimistických tónech –
zelené a oranžové. Dlažba v koupelnách je
v protiskluzovém provedení,“ dodává Vladimír Růžička, manažer úseku techniky
a provozu nemocnice.
Podhorská nemocnice v posledních
letech trvale investuje do nového přístrojového a zdravotnického vybavení. Od roku
2005, kdy skupina AGEL převzala obě pracoviště v Rýmařově a Bruntále, investice
přesáhly více než 80 miliónů korun.
Odborný program:



www.nempodlesi.cz
Setkání na Trojmezí - Třinec 2013
6. - 7. června 2013
Hotel Vitality - Třinec Vendryně
KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
O HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN,
KOŽNÍCH DEFEKTŮ A REPARACI TKÁNÍ



Nehojící se rány u pacientů ve stáří
Raná infekce – antibiotika versus antiseptika?
Novinky v léčbě kritické končetinové ischémie
Syndrom diabetické nohy
Kvalita života pacientů s nehojící se ránou
Varia
Informace a přihlášky k aktivní účasti na adrese
www.nempodlesi.cz/rande
INZERCE
D
věma zmodernizovanými koupelnami se může nyní pochlubit
Podhorská nemocnice. Díky
novým koupelnám se na oddělení sociální
hospitalizace a oddělení lůžkové rehabilitace v Rýmařově zkvalitnilo prostředí
pro hospitalizované pacienty, zvýšil jejich
komfort a usnadnila se namáhavá práce
zdravotnického personálu. Důvodem rekonstrukce byl zastaralý stav koupelen. Ty
již nevyhovovaly současným náročnějším
požadavkům. Investice do rekonstrukce
přišla nemocnici téměř na 200 tisíc korun.
„Úpravy koupelen jsou dalším z řady
kroků, kterými se snažíme zpříjemnit hospitalizaci našim pacientům. Bezbariérový
přístup do koupelen ocení zvláště pacienti
se sníženou pohyblivostí, a to například
po operacích dolních končetin,“ vysvětluje
ředitel nemocnice MUDr. Marián Olejník,
MBA, s tím, že při úpravách koupelen byly
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Ledvinové kameny odstraňují
v Šumperské nemocnici šetrnější
metodou
Výhodou nové metody je zejména menší zásah do organismu pacienta a následně i výrazně kratší doba
rekonvalescence.
Text: Ing. Hana Szotkowská, Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš
nici. Žena tedy podstoupila celkem pět
endoskopických a jednu otevřenou operaci
k odstranění objemného až odlitkového
kamene pravé ledviny vždy zhruba po
jednom roce. Takový zásah by v dřívějších
letech nebyl vůbec možný. „Každý chirurg
ví, jak je těžké operovat v již jednou operovaném terénu. Tato pacientka by zcela
jistě skončila nefrektomií (chirurgické
odstranění ledviny) již při třetí recidivě
kamene. My jsme jí úspěšně operovali
šestkrát a ledvinu jsme jí zachránili,“ říká
s úsměvem primář Kaňa.
MUDr. Martin Kaňa
Nemocnice
O
36
nemocnění kameny ledvin a močových cest – urolithiasis – doprovází lidstvo po celou dobu jeho
vývoje. Onemocnění se vyskytuje převážně
u lidí v produktivním věku a zůstává i přes
dosažené pokroky v medicíně závažným
zdravotním problémem. Jeho nebezpečí spočívá především v potenciálním
ohrožení ledvin a ve vysoké míře pravděpodobnosti jeho opakování. Může vyústit
například až ve vysoce bolestivou ledvinovou koliku.
Urologické oddělení Šumperské nemocnice nabízí pacientům novou metodu
řešení problémů s ledvinovými kameny
většími než 10 až 15 mm – tzv. perkutánní
extrakci konkrementu (PEK). Její výhodou
oproti klasickým operacím je zejména menší zásah do organismu pacienta
a následně i výrazně kratší doba rekonvalescence.
Zachráněná ledvina
Lékaři oddělení úspěšně operovali touto
metodou již více než 50 pacientů. Jednou
z nich je i 44letá žena, které perkutánní
extrakce konkrementu doslova zachránila ledvinu. „Paní byla poprvé vyšetřena a operována pro odlitkový objemný
konkrement v pravé ledvině PEK metodou
v roce 2004, tehdy ještě v Opavě, kam jsem
dojížděl tyto pacienty operovat, protože
jsme zde ještě neměli potřebné technické
vybavení,“ vzpomíná na jeden z případů
primář urologického oddělení Šumperské
nemocnice MUDr. Martin Kaňa a dodává:
„Poté jsme ženu v Opavě operovali ještě
dvakrát. V roce 2010 jsme pacientku léčili
již u nás v Šumperku, provedli jsme revizi
pravé ledviny a zajistili její správnou drenáž. V následujících dvou letech podstoupila pacientka ještě dva další zákroky PEK
metodou opět u nás v Šumperské nemoc-
Výhody PEK metody
PEK je endoskopickou metodou, která je
vedena odborným lékařem do ledviny přes
kůži pacienta v bederní krajině. Metoda
maximálně šetří tkáň ledviny i močové
cesty, přičemž výkon lze při recidivě onemocnění opakovat. Doba rekonvalescence
se pohybuje v řádu dnů, obvykle tři až čtyři dny. „Pro pacienta jde o velmi významnou výhodu oproti otevřeným operacím,
u nichž rekonvalescence trvala týdny až
měsíce. Metoda je zkrátka pro pacienta výrazně komfortnější. Pacient může dokonce
ihned po výkonu pít i jíst,“ vysvětluje
primář urologického oddělení Šumperské
nemocnice MUDr. Martin Kaňa.
Zavedení metody je tak dalším úspěšným krokem urologického oddělení
Šumperské nemocnice, které se věnuje
léčbě kamenů ledvin a močových cest
dlouhodobě ve specializovaném léčebném
programu Michelangelo. Léčebný program založil a rozvinul emeritní primář
MUDr. Dušan Fűgner. Ten také vysvětluje
příčiny vzniku tohoto typu onemocnění.
„Za těch 37 let, co se plně věnuji urologii,
vznikla řada teorií a hypotéz o vzniku
ledvinových kamenů. Na definitivní odpověď si ale ještě počkáme. Mechanismus
vzniku kamenů je komplexní, přičemž
všechny kameny vznikají ve tkáni ledvin.
Jedná se o vrozený sklon daný našimi
geny a také složitou poruchu přeměny
látkové řady kamenotvorných látek. Roli
hraje funkce ledvin, kostí ale i vstřebávání
kamenotvorných látek ve střevě, často
ovlivněné změnou našich přirozených
bakterií nekritickým používáním antibiotik. Výsledkem slévání těchto faktorů je
trend ke vzniku nerovnováhy mezi kamenotvornými a “protikamennými“ látkami
ve značně přesyceném roztoku zvaném
moč,“ vysvětluje MUDr. Fűgner.
Nárůst výskytu kamenů je dle odborníků přímo úměrný nárůstu výskytu vysokého krevního tlaku, obezity, cukrovky, neuváženého používání řady léků a nezdravě
vysokého příjmu potravin.
Máte bolesti ramene, kolena či zad?
Nemocnice nabízí novou metodu –
kineziotaping
Kineziotapy zmírňují bolesti ve svalech i kloubech, zlepšují funkci svalů, šlach a kloubů, neomezují však
rozsah ani pohyblivost v postižených tkáních.
R
ehabilitační oddělení Šumperské
nemocnice opět rozšířilo nabídku léčebných metod pro pacienty
s poruchami pohybového aparátu. Nová
metoda se nazývá kineziotaping, neboli kineziologické tejpování. Tato velmi
účinná a pro pacienta komfortní metoda
vznikla v Japonsku a spočívá v nalepování
speciálních pružných pásek (kineziotapů)
na pokožku. Kineziotapy zmírňují bolesti
ve svalech i kloubech, zlepšují funkci svalů,
šlach a kloubů, neomezují však rozsah ani
pohyblivost v postižených tkáních. Podporují krevní i mízní oběh a mají blahodárný
vliv na hojení svalových poškození.
Autorem metody je japonský lékař a chiropraktik dr. Kenzo Kase. Výzkumem nalepování pružných pásek na kůži zjistil, že
odlehčují přetížený svalový a kosterní systém, normalizují svalové napětí a zlepšují
funkci oběhového systému. „Aplikací kineziotapu, tedy speciální pásky, dokážeme
zmírnit otok, snížit bolest, zlepšit kloubní
funkce nebo obnovit odtok lymfy. Obvykle
je výhodné kombinovat kineziotaping ještě
s jinými fyzioterapeutickými postupy,“
vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Olga Válková. Materiál
kineziotapu je hypoalergenní, nedráždí pokožku a nevyvolává přecitlivělost. Aplikace
nebrání ani denní hygieně či provozování
vodních i jiných sportů. Kineziotapy se
lepí na několik dnů až týden, je možné je
obnovovat až do odeznění potíží.
Kineziotaping je rozšířený především
v USA a Německu, velmi oblíbený je
hlavně mezi sportovci. Používání pásek při
sportovních výkonech snižuje úrazovost
i přetížení svalového a kosterního systému.
„Nalepení pásky způsobuje ovlivnění
kůže prostřednictvím kožních nervových
zakončení a následné reflexní uvolnění
podkoží, fascií a svalů, a tím i odstranění
bolesti,“ dodává Olga Válková.
Zájemci o kineziotaping nepotřebují
k objednání na rehabilitační oddělení Šumperské nemocnice doporučení praktického
nebo jiného odborného lékaře. Pokud však
mají k dispozici lékařskou zprávu s popisem svých potíží, doporučuje se, aby ji vzali na ošetření s sebou. Jde o nadstandardní
výkon, který není hrazen ze zdravotního
pojištění. Zájemci se mohou objednávat
na telefonním čísle 583 333 651.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš
37
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Vítkovická nemocnice slavnostně
otevřela zrekonstruované Iktové
centrum a jednotku intenzivní péče
Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Ing. Tomáš Želazko, PHOTO STUDIO 23
Zleva: ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA, generální ředitel skupiny AGEL
MUDr. Filip Horák, MBA, náměstkyně primátora města Ostravy Ing. Simona Piperková a náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Ing. Jiří Martinek
Nemocnice
K
38
valitnější a hlavně včasně zahájenou
léčbu nabízí díky kompletní rekonstrukci centra pro léčbu mozkových
příhod Vítkovická nemocnice. Nemocnice
na konci února slavnostně otevřela nově
zrekonstruované Iktové centrum. Pacientům i personálu nabídne nové moderní
prostředí, ale také rychlejší diagnostiku,
která je pro léčbu cévních mozkových
příhod zcela zásadní. Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun.
Nemocnice za ně kompletně vybudovala
nové neurologické oddělení, včetně ambulantního traktu. Zásadní proměnou prošla
také mezioborová jednotka intenzivní
péče interních oborů. Kromě stavebních
úprav zakoupila nemocnice na JIP novou
přístrojovou techniku za více než dva
milióny korun.
Vítkovická nemocnice kompletně zrekonstruovala dvě patra pavilonu F, kde se
Iktové centrum nově nachází. Ve třetím patře vybudovala úplně nové neurologické oddělení s třiceti lůžky, včetně dvou nadstan-
dardních pokojů. „Každý pokoj je vybaven
novým moderním nábytkem a vlastním
sociálním zařízením s cílem zvýšit komfort
našich pacientů,“ prozrazuje ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová,
MBA, s tím, že vítkovické Iktové centrum
navíc získalo z fondu Evropské unie celkem
21,5 miliónu korun, za které nemocnice
pořídí nový CT přístroj.
Přestavba Iktového centra trvala zhruba
půl roku a vyžádala si také kompletní výměnu elektrorozvodů, vodovodních i kanalizačních stupaček a rozvodů medicinálních plynů. Oddělení bylo vybaveno také
novou zdravotnickou technikou ve výši půl
miliónů korun.
Nového a moderního prostředí se
dočkali také ambulantní pacienti. Nemocnice totiž kompletně zrekonstruovala
ambulantní trakt a zázemí pro personál.
V prvním patře pavilonu F se teď nachází
dvě nové příjmové ambulance s kartotékou, vyšetřovny ultrazvuku, EEG, EMG
a příjemnější prostředí nabídne také zrekonstruovaná odborná ambulance, včetně
devítilůžkového infuzního stacionáře.
„Také v ambulantní části neurologického
oddělení jsme vybudovali nové sociální
zázemí, včetně imobilního WC. Celkově si
rekonstrukce centra pro léčbu mozkových
příhod vyžádala investici ve výši 24 miliónů korun,“ shrnuje MUDr. Marie Marsová,
Slavnostní přestřižení pásky
MBA, s tím, že taktéž ambulance byly
vybaveny novou zdravotnickou technikou
ve výši 130 tisíc korun.
Zásadní proměnou prošla také mezioborová jednotka intenzivní péče
interních oborů. Přestavba si vyžádala
investici ve výši 13 miliónů korun, za které
nemocnice kompletně přestavěla oddělení
na takzvaný „boxový systém.“ „Oddělení
vaskulární části má celkem pět jednolůžkových boxů, dva dvoulůžkové a příjmový
box. Druhé oddělení má kapacitu dalších
pěti lůžek intenzívní péče. Celé oddělení
je vybaveno novým nábytkem a také zde
jsme vybudovali pro pacienty nové sociální
zázemí. JIP jsme vybavili novou zdravotnickou techniku ve výši dvou miliónů
korun, za které jsme pořídili například dvě
nová resuscitační lůžka, nové monitory
životních funkcí nebo nové převozové
lehátko,“ přibližuje ředitelka Vítkovické
nemocnice. Obrovskou výhodou nového
centra pro léčbu mozkových příhod je také
koncentrace urgentního příjmu a diagnostických přístrojů (magnetické rezonance
a CT) na jednom pracovišti, která nejenže
zlepší komfort pacientů, ale zrychlí
diagnostiku a léčbu nemocných, což sníží
i tíži postižení po cévní mozkové příhodě.
„Naše pracoviště poskytuje pro pacienty
s ischemickou cévní mozkovou příhodou
komplexní péči, která, kromě standardní
léčby trombolýzou, zahrnuje v akutní fázi
ve spolupráci s Vaskulárním centrem také
akutní intervenční léčbu, tedy zavedení
katetru přímo do mozkových tepen. Vítkovická nemocnice loni otevřela také nové
lůžkové rehabilitační oddělení, určené primárně pro potřeby iktového centra, takže
našim pacientům poskytujeme komplexní
péči, od akutní intervenční léčby až po rehabilitaci,“ vysvětluje primář neurologického oddělení MUDr. Daniel Václavík.
Vítkovická nemocnice je součástí
národní sítě Iktových center od roku 2010.
V centru se léčí jak pacienti s ischemic-
kými cévními mozkovými příhodami,
způsobenými uzavřením mozkové tepny,
tak pacienti s krvácením do mozku. Ročně
projde vítkovickým Iktovým centrem asi
500 pacientů. „Základem kvalitní péče
o pacienty s mozkovou příhodou je dobře
fungující neurologické oddělení s vlastní
specializovanou jednotkou intenzivní
péče. Neméně důležitá je pak následná
komunikace s ostatními pracovišti, jako je
Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice, radiologie, biochemie, ARO a rehabilitace,“ dodává primář.
Cévní mozkové příhody jsou druhou
nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější
příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Nemocnost v České republice je
navíc až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy. Proto byla
v České republice vytvořena národní síť
Iktových center, jejímž prvořadým cílem je
zkvalitnit léčbu tohoto onemocnění. Podle
posledních dostupných informací zemřelo
jen v roce 2010 víc než jedenáct a půl tisíce
lidí na cévní mozkovou příhodu. Víc než
57 tisíc lidí bylo pro toto onemocnění
v České republice hospitalizováno. Mozková příhoda může postihnout již pacienty
ve středním věku, nejčastěji však od 55
do 76 let.
Nemocnice
INZERCE
Téma:
Endoskopie u idiopatických střevních zánětů.
Místo:
Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703,
Ostrava-Zábřeh, 700 30 Česká republika
E-mail: [email protected]
GPS: 49°48‘11.637“N, 18°15‘4.876“E
Rezervace ubytování: +420 596 702 807
Pořádá:
Centrum péče o zažívací trakt
Vítkovické nemocnice a.s.
ve spolupráci s Endoskopickou sekcí ČGS.
Datum:
14.06.2013, 08:30 hodin
Registrace:
www.nemvitkovice.cz
39
Informační servis:
Lenka Němečková, [email protected],
Tel.: 595 633 031
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Vítkovická nemocnice se začala podílet
na vzdělávání budoucích lékařů
Primář Ondřej Urban: jsme rádi, že nyní můžeme předávat naše zkušenosti také mladým nadějným medikům.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Ing. Tomáš Želazko
MUDr. Přemysl Falt se studentkami lékařské fakulty
MUDr. Michal Štěpán s mediky
Nemocnice
M
40
iroslav Seidl je jedním z prvních
studentů ostravské lékařské
fakulty, který dochází za praxí
do Centra péče o zažívací trakt Vítkovické
nemocnice. Zdravotnické zařízení začalo
úzce spolupracovat s Lékařskou fakultou
Ostravské univerzity v Ostravě, díky tomu
získá každý semestr zhruba 30 budoucích
lékařů praxi na jednom z nejlepších gastroenterologických pracovišť v zemi. Centrum
péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice
je největším gastroenterologickým centrem
na severní Moravě a patří mezi tři největší
pracoviště v zemi.
Studenti dochází na gastroenterologické
pracoviště Vítkovické nemocnice jednou
týdně vždy na celé dopoledne, během kterého budoucí lékaři pracují pod dohledem
zkušených kolegů s nemocnými pacienty.
„Na výuce se budou podílet postupně všichni zkušení lékaři z našeho centra. Praktická
výuka se skládá z práce s pacienty, zejména
odběrů anamnézy a provedení fyzikálního
vyšetření. Součástí výuky je samozřejmě
také seznámení se se všemi moderními
metodami gastroenterologie, ale také například radiologie,“ vysvětluje primář centra
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Primář Ondřej Urban se přitom podílí
na výuce studentů ostravské lékařské
fakulty už od jejího samotného vzniku.
Jeho pracoviště spolupracuje s ostravskou
lékařskou fakultou dlouhodobě například
na výzkumných projektech nebo při pořádání odborných vzdělávacích akcí. „Cítíme
spoluzodpovědnost za kvalitu vzdělávacího procesu v nově vzniklé fakultě. Naše
pracoviště je špičkově vybaveno nejen
po technologické, ale také po odborné
stránce. Máme dostatek velmi zkušených
odborníků, kteří mohou zodpovědně
předávat medikům své zkušenosti a připravovat je tak pro výkon nelehké lékařské
profese. Studenti ostravské lékařské fakulty
tak mají jedinečnou možnost vyzkoušet
si nejmodernější metody léčby a utvořit
si co nejlepší možnou představu o oboru
gastroenterologie,“ dodává primář Urban
s tím, že spolupráce s lékařskou fakultou je
vzájemně prospěšná, neboť má nemocnice
možnost hledat mezi těmito studenty budoucí kvalitní, mladé a perspektivní lékaře.
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice je jako jediné neuniverzitní
pracoviště držitelem akreditace II. stupně
Ministerstva zdravotnictví ČR pro výuku
gastroenterologů a podílí se tak na postgraduálním vzdělávání lékařů dlouhodobě. „Centrum Vítkovické nemocnice
jsme vybrali na základě jeho špičkových
výsledků, vybavení a přístupů na mezinárodní úrovni. Chceme, aby se studenti
s takovýmito typy pracovišť a jejich lékařskými týmy setkali už během studia. Je to
pro ně obrovská zkušenost, ale i motivace,“
uvedl děkan Lékařské fakulty Ostravské
univerzity docent Jaroslav Horáček s tím,
že fakulta předpokládá i další rozšíření
spolupráce.
Jeho slova potvrzuje také student třetího
ročníku Lékařské fakulty Ostravské univerzity Miroslav Seidl. V Centru péče o zažívací trakt sice strávil dohromady zatím
jen pár hodin, už teď si však praxi velice
pochvaluje. „Personál je zde velice příjemný a vstřícný. Všichni se k nám chovají
velice přívětivě. Doufám, že to takto bude
pokračovat i nadále. Ale hlavně se všichni
těšíme, že si na tomto špičkovém pracovišti
vyzkoušíme nejmodernější metody léčby,“
dodává Miroslav Seidl.
Lékaři centra se významně podílí na organizaci a vlastním Národním programu
screeningu kolorektálního karcinomu.
Výsledky své práce pravidelně prezentují
na světových, evropských a českých kongresech. Naposledy byli gastroenterologové
Vítkovické nemocnice oceněni vědeckým
výborem 20. Evropského gastroenterologického týdne (United European Gastroenterology Week), který udělil společné práci
vítkovických a frýdecko-místeckých lékařů
prestižní cenu „National Scholar Award“
pro nejlepší abstrakt z České republiky.
„Od vzniku našeho centra pracujeme s vizí
dosáhnout nejlepší evropské úrovně v gastroenterologii. Je příjemné pracovat v týmu,
který pro realizaci této vize žije a jsme rádi,
že nyní můžeme předávat naše zkušenosti
také mladým nadějným medikům,“ uzavírá primář Ondřej Urban.
Práce je pro ošetřovatelský tým
novojičínské neurologie také potěšením
Péče o pacienty na neurologickém oddělení v Nemocnici Nový Jičín je pro ošetřovatelky koníčkem.
Text: redakce / Foto: Bc. Radka Baková
Spolupráce s dobrovolníky
Neurologické oddělení poskytuje ošetřovatelskou péči pacientům s celou řadou
onemocnění, z nichž k nejznámějším
v podvědomí veřejnosti patří mozková
cévní příhoda, epilepsie, vertebrogenní
onemocnění a další. Hlavním úkolem
ošetřovatelského týmu je uspokojování
potřeb neurologického pacienta, aktivně jej
zapojovat do procesu uzdravování, obnovy
a podpory zdraví. „Ošetřovatelskou péči
realizujeme metodou ošetřovatelského
a edukačního procesu, kdy pracujeme
formou skupinové péče. Naše oddělení
zajišťuje multidisciplinární péči o pacienty, při které spolupracujeme s odborníky
z oblastí logopedie, rehabilitace a následné
sociální péče,“ popisuje staniční sestra
neurologického oddělení Nemocnice Nový
Jičín Mgr. Simona Lipovská a dodává, že
poslední novinkou v poskytování péče
o pacienty na oddělení je výborná spolupráce s dobrovolníky společnosti Adra,
kteří docházejí v dohodnutých termínech
a pomáhají pacientům zejména v oblasti
psychické podpory. K příjemné atmosféře
na neurologickém oddělení přispívají také
společné akce, jako jsou vánoční a velikonoční besedy, které staniční sestra Simona
Lipovská organizuje s dobrovolníky.
„Tyto sváteční besedy jsou velice příznivě
vnímány zejména pacienty, kteří nemají
možnost být se svými blízkými v domácím
prostředí,“ doplnila Mgr. Lipovská.
Úzký vztah s pacientem
Zmíněný citát Matky Terezy práci oše-
Zleva: zdravotní sestry Jana Pekárková a Eva Hublová, ošetřovatelka Iveta Jezerská, zdravotní sestra Jana
Kupčáková a Bohdana Bartoňová a staniční sestra Simona Lipovská
„Já dobře vím a ví to každá
moje sestra, že to co děláme,
je méně než kapka v moři.
Ale bez této kapky by tu
něco chybělo“.
Matka Tereza.
třovatelek v podstatě shrnuje. „Jsme ženy,
a to především. Náš úkol je nesnadný už
ve své podstatě, a přesto zapomínáme na
své běžné starosti, bolesti a trápení. Plně
se věnujeme své profesi a dáváme ze sebe
to nejlepší,“ svěřila se ošetřovatelka Milena
Váňová, která pečuje o pacienty na novojičínské neurologii již šest let. „Ne každý
den byl stejně úspěšný, ale když se ohlédnu, musím konstatovat, že zde prožívám
nádherná profesní léta. Potkala jsem zde
partu výborných lidí, kteří se snaží o jedno, a to pomoci pacientům, kteří k nám
přicházejí. Zároveň jsme skvělý kolektiv,
nejsou mezi námi rozdíly. Sestry a ošetřovatelky spolupracujeme na jedné úrovni
a jsme kamarádky nejen v práci, ale i mimo
ni. Jsme soukolí a každé kolečko do sebe
těsně zapadá. Když vstupuji na oddělení, je
to jako bych šla domů. Vidím známé tváře,
a to je ta největší odměna, kterou může
člověk dostat,“ doplnila Milena Váňová.
Práce ošetřovatelky není snadná, ale
v Novém Jičíně ji vykonávají s láskou.
Ošetřovatelky jsou s pacienty v úzkém
kontaktu, mnohdy dochází k porušení
jejich osobní zóny, a to je také důvodem,
proč musí být velice šetrné při jejich
ošetřování. Aby dokázaly správně reagovat
na mnohé vzniklé situace, musí mít i jisté
znalosti z psychologie. „Jsme si dobře
vědomy toho, jak jsou nemocní citliví a že
reagují na každé slovo nebo mimiku z naší
strany. Pečlivě sledujeme každého pacienta
a své poznatky předáváme lékařům a sestrám,“ uzavřela Milena Váňová.
Nemocnice
N
eurologické ošetřovatelství je
aplikovaný obor, který se zaobírá
péči o jedince s různými onemocněními nervového systému. Zaměřuje se
také na prevenci onemocnění a v případě
potřeby na co nejrychlejší obnovení zdraví
a zmírnění následků nemoci. Východiskovými obory neurologického ošetřovatelství
jsou neurologie, rehabilitace, neurochirurgie a vybrané humanitní disciplíny jako
etika, psychologie, pedagogika, sociologie
a logopedie.
41
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Lékařských prohlídek řidičů se
není třeba obávat
V Nemocnici s poliklinikou Praha Italská ročně absolvuje dopravně psychologické vyšetření okolo 300 řidičů
z povolání nebo vybodovaných řidičů.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Věra Šejdová
PhDr. Jiří Pavlát
Nemocnice
T
42
isíce řidičů z povolání, kteří řídí vozidlo o celkové hmotnosti vyšší než
7,5 tuny nebo „vybodovaní“ řidiči
absolvují každoročně dopravně psychologické vyšetření. Toto vyšetření mohou
provádět jen psychologové s akreditací
ministerstva dopravy. Z výsledků tohoto
vyšetření je vyhotoven písemný protokol,
který je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti, jež musí každý řidič
z povolání nebo „vybodovaný“ řidič podle
silničního zákona mít.
Dopravně psychologické vyšetření
řidičů má v České republice tradici již
od druhé poloviny 20. století. Pravidelně
ho podstupovali řidiči v bývalém ČSAD,
řidiči vojenských vozidel a strojvedoucí
kolejových vozidel. Samozřejmě také létající personál u Československých aerolinií
a vojenského letectva, společně s vybranými specialisty pozemního personálu.
To vše bylo s výjimkou strojvedoucích,
příslušníků ozbrojených sil a sborů, HZS
a létajícího a pozemního personálu po roce
1990 zrušeno.
„Po novelizaci zákona o silničním
provozu bylo opět zavedeno od roku
2006 povinné psychologické vyšetření
u profesionálních řidičů vozidel o celkové
hmotnosti vyšší než 7,5 tuny. Řidiči, kteří
po dosažení dvanácti bodů přicházeli
na dvanáct měsíců o řidičský průkaz, ho
do srpna 2012 dostávali bez potíží zpět.
Stačilo, aby po roce podali žádost. Od loňského srpna se ovšem musí pro vrácení
řidičského průkazu podrobovat dopravně
psychologickému vyšetření,“ říká klinický
a dopravní psycholog z Nemocnice s poliklinikou Praha Italská PhDr. Jiří Pavlát
s tím, že ke konci ledna letošního roku toto
dopravně psychologické vyšetření mohlo
provádět v Česku jen 157 psychologů, kteří
obdrželi akreditaci od Ministerstva dopravy České republiky.
Psychologická vyšetření řidičů z povolání provádí Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská od roku 2006. „U nás na poliklinice
absolvuje tato vyšetření ročně okolo 300
řidičů různých nákladních a speciálních
automobilů vnitrofiremní dopravy, řidičů
záchranné zdravotnické služby, učitelů
autoškoly, jeřábníků a řidičů vysokozdvižných vozíků. Výjimkou nejsou ani tělesně
postižení občané, kteří jsou se svým
invalidním motorovým vozíkem účastníky
silničního provozu,“ doplnil psycholog.
K psychologickému vyšetření musí
zájemci přinést průkaz totožnosti, řidičský
průkaz a kompenzační pomůcky jako brýle
či naslouchátko. Většinou musí mít i výpis
z evidenční karty řidiče neboli přehled
získaných bodů, který vydává příslušný
dopravní odbor. Je nutné, aby byl řidič
na vyšetření dobře vyspaný, odpočatý
a v dobré psychické i fyzické kondici.
V žádném případě nesmí být pod vlivem
alkoholu či jiných toxických látek.
Vyšetření se skládá ze dvou částí. V první z nich řidič absolvuje testy zaměřené
na schopnost logického myšlení, paměti,
pozornosti rychlosti a přesnosti rozhodování pod časovým tlakem. V další části se
pak psycholog zaměří na míru agresivity,
emoční stabilitu nebo tendenci k riskování. „Vyšetření trvá obvykle čtyři až pět
hodin, v některých výjimečných případech
se však může protáhnout. Může probíhat
jak individuálně, tak i ve skupině. Cena
vyšetření se pohybuje od dvou do tří tisíc
korun, které uhradí sám žadatel, popřípadě se náklady na vyšetření fakturují
zaměstnavateli,“ uvádí PhDr. Jiří Pavlát
s tím, že od psychologa pak řidič dostane
zprávu o výsledcích vyšetření, s níž půjde
za svým praktickým lékařem, který má
také poslední slovo v uznání způsobilosti
k řízení vozidel.
A jak dlouho budou mít absolvovaná
vyšetření platnost? Řidičům, kteří absolvují vyšetření před 50. rokem života, bude
prohlídka platit až do dosažení 50 let jejich
věku. Další prohlídka je nutná nejdříve
půl roku před padesátými narozeninami
a nejpozději v den padesátých narozenin.
Potom se vyšetření musí opakovat každých
pět let. „Pokud však praktický lékař má
pochybnosti o psychickém stavu řidiče,
nebo dojde k patologickým změnám
vlivem chorob nebo úrazu, může lékař
odeslat řidiče mimořádně na dopravně
psychologické vyšetření kdykoliv podle
potřeby,“ uzavírá psycholog Pavlát.
1. Oční nabízí nově chemický peeling
Primář MUDr. Jiří Kunc: Snažíme se nyní také rozšiřovat služby v oblasti estetické medicíny, protože naši
pacienti o tyto služby projevují stále větší zájem.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
C
hcete mít krásnou pleť? Pak byste
určitě neměli nechat bez povšimnutí nabídku společnosti 1. Oční,
která začala nabízet chemický peeling.
Tradiční metoda estetické medicíny, která
se provádí od dob starověkého Egypta, je
rychlým a účinným postupem používaným
k omlazení a regeneraci pokožky obličeje,
krku a dekoltu, ale také na hřbetu rukou
a zad, chemickou cestou.
„Chemický peeling je vhodný pro všechny, kdo očekávají rychlé zlepšení vzhledu
pleti, zjemnění vrásek a pleti narušené
peelingu. Po ošetření je nutná ochrana
pleti krémy s UV filtrem pro nebezpečí
zvýšené pigmentace, přičemž se doporučuje UV filtr 50.
„Ošetření chemickým peelingem se
obvykle provádí v několika sezeních, přibližně 4 až 6krát, a to v závislosti na typu
poškození pokožky. Mezi jednotlivými
ošetřeními musí být pauza 10 až 14 dní,“
doplnila manažerka společnosti.
Chemický peeling není hrazený zdravotními pojišťovnami. Pacienti se při zájmu
o tuto metodu mohou objednat k vyšetření a konzultaci na email: [email protected]
cz, nebo telefonicky na čísle 595 633 342 či
595 633 344.
Specializované oční pracoviště 1. Oční,
které se nachází v areálu Vítkovické
nemocnice, provádí výkony na předním
segmentu oka, tedy na víčkách, rohovce,
spojivce a skléře. Šedý zákal, který nelze
léčit konzervativně, ale pouze operací, se
zde odstraňuje standardními i nadstandardními operacemi s vkládáním různých
nitroočních čoček dle potřeb. „Snažíme se
nyní také rozšiřovat služby v oblasti estetické medicíny, protože naši pacienti o tyto
služby projevují stále větší zájem,“dodává
MUDr. Jiří Kunc, primář 1. Oční.
XVIII. Rožnovský gastroenterologický den 2013
INZERCE
Bc. Katarína Bučková
sluncem,“ říká Bc. Katarína Bučková,
manažerka společnosti 1. Oční s tím, že
chemický peeling se může provádět během
celého roku. „Nedoporučuje se ale aplikace
pokud jsou teploty pod 5 stupňů Celsia
a také, když pokožku vystavujeme intenzivnímu slunečnímu záření,“ doplnila.
Bezprostředně před peelingem se pokožka očistí a odmastí. Potom se na obličej
aplikuje peelingová směs ovocných kyselin,
nejčastěji hydroxy-kyselin, která odstraní
odumřelé kožní buňky, čímž napomáhá
zpružnění zkvalitnění pokožky. Kyselina
působí 1 až 7 minut, někdy je cítit jemné
štípaní a pálení, a potom se odstraní
speciálním neutralizačním roztokem.
„Samotná regenerace pleti je pozorovatelná
bezprostředně po zákroku. Výsledkem je
během krátké doby projasnění a omlazení
pleti, vyhlazení jemných vrásek, zjemnění kůže po akné nebo i rozšířených pórů
a odstranění pigmentových skvrn,“ uvádí
Bc. Katarína Bučková.
Vlastnímu chemickému peelingu může
předcházet tzv. domácí příprava. Během
ní se na kůži aplikují krémy s ovocnými
kyselinami v nižších koncentracích než
ta, jež se užívá k vlastnímu ošetření. Tato
příprava zvýší efekt vlastního chemického
pod záštitou ENDOSKOPICKÉ SEKCE ČGS
31. 5. 2013, od 8:00
Hotel Eroplán, Rožnov pod Radhoštěm
Registrace účastníků: www.nemvalmez.cz
Přihlášky k výstavě firem: [email protected]
N emocnice
odborná konference věnovaná problematice onemocnění
zažívacího traktu z pohledu lékařů i sester
43
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
Komárňanská nemocnica vybudovala
na oddelení vnútorného lekárstva
nové nadštandardné izby
Nové izby boli zriadené vzhľadom k neustále rastúcemu záujmu o túto službu zo strany pacientov a ich
RODÍN. Text a foto: Bc. Marta Csergeová
pacientov tohto regiónu,“ uviedol riaditeľ
nemocnice Mgr. Viktor Dudáš s tým,
že došlo k výmene podlahových krytín,
okien, dverí, taktiež k výmene vstupných
dverí do interného pavilónu za fotobunkové automatické dvere.
„Na oddelení vnútorného lekárstva je
pravidelne hospitalizovaných viac ako 50
pacientov pri celkovej kapacite 75 lôžok
vrátane 6 intenzívnych lôžok. Možnosťou
využitia nových nadštandardných izieb je,
že rodinní príslušníci tu budú môcť ostať
s našimi najťažšími prípadmi,“ dodal primár oddelenia MUDr. Ernest Bašternák.
Oddelenie vnútorného lekárstva poskytuje širokú škálu diagnostickej a liečebnej
starostlivosti a to pri ochoreniach srdcovocievnych, tráviacich, hematologických
aj nefrologických, kde úzko spolupracuje
s nefrologickou ambulanciou a hemodia-
Nemocnice
N
44
a ďalšiu novinku sa môžu tešiť
pacienti Všeobecnej nemocnice
Komárno, ktorá začiatkom tohto
roka dokončila vybudovanie nových,
priestranných a moderne zariadených
nadštandardných izieb na oddelení vnútorného lekárstva. Dve nové nadštandardné
izby sa nachádzajú na ženskom poschodí
a ďalšie dve na mužskom poschodí, ktoré
vyšli nemocnicu na viac než 20.000 eur.
Nové izby boli zriadené vzhľadom
k neustále rastúcemu záujmu o túto službu
zo strany pacientov a ich rodín. Nadštandardné izby sú zariadené plne polohovateľnou posteľou, moderným nočným
stolíkom, šatníkovou skriňou, svietidlami
a stoličkami. Komfort pacientom poskytuje aj samostatné sociálne zariadenie,
chladnička, televízia a samozrejmosťou
je aj možnosť Wi-fi pripojenia na internet. „Cieľom vybudovania celkom nových
moderných nadštandardných izieb bolo
zabezpečenie vyššej kvality a komfortu pre
lyzačným strediskom. Oddelenie vnútorného lekárstva, v spolupráci s ostatnými
oddeleniami a ambulanciami, poskytuje
akútne aj plánované endoskopické, RTG
a ultrasonografické vyšetrenie hornej aj
dolnej časti tráviaceho traktu, srdca a ciev,
ergometrické vyšetrenie, dvadsaťštyri hodinové monitorovanie krvného tlaku a srdcovej činnosti, funkčné vyšetrenie obličiek,
základné endokrinologické vyšetrenia.
Nemocnica Zvolen slávnostne otvorila
hematologicko-biochemické laboratóriá
MUDr. Jozef Botka: Pre pacientov je prínosom predovšetkým oveľa rýchlejšia a kvalitnejšia diagnostika
ochorenia, čo býva dôležité najmä pri akútnych ochoreniach.
Text: Zuzana Sitárová / Foto: Dano Veselský
Z
rekonštruované priestory oddelenia
klinickej biochémie a hematológie
koncom februára slávnostne otvorila
Nemocnica Zvolen. Do rekonštrukcie bolo
investovaných viac ako 200 000 Eur, z čoho
bolo 140 000 Eur poskytnutých od Úradu Banskobystrického samosprávneho
kraja a ďalšie náklady hradila Nemocnica
Zvolen.
Otvorenie nových priestorov je „čerešničkou na torte“ po takmer dvojročnej
kompletnej reštrukturalizácii celého
vnútorného a vonkajšieho prostredia
laboratórií. Spoločné oddelenie bolo v roku
2011 zlúčené z dvoch oddelení – hematologického a biochemického laboratória
do jedného efektívnejšieho pracoviska
podľa fungujúcich modelov moderných
laboratórií v zahraničí.
Následne v roku 2012 bol modernizovaný systém spracovania materiálu
– oddelenie prešlo kompletnou elektronizáciou, boli nastavené nové procesy
príjmu materiálu a odosielania výsledkov,
čo stálo veľa trpezlivosti celý personál,
ale v konečnom dôsledku je vynaložené
úsilie adekvátne odmenené a laboratórium
je dnes schopné spracovať dvojnásobné
množstvo materiálu v rovnakom čase. „Pre
pacientov je prínosom predovšetkým oveľa
rýchlejšia a kvalitnejšia diagnostika ochorenia, čo býva dôležité najmä pri akútnych
ochoreniach,“ hovorí riaditeľ nemocnice
MUDr. Jozef Botka.
Laboratórium spracúva biologický
MUDr. Jozef Botka a Ing. Vladimír Maňka
pri prehliadke nových laboratórií
materiál všetkých oddelení a ambulancií
nemocnice, ako aj od súkromných externých lekárov. Zvozová služba nemocnice,
ktorá v tejto chvíli pozostáva z piatich áut,
zabezpečuje zber materiálu od súkromných lekárov celého kraja a denne spolupracuje s viac ako 200 externými lekármi
zo širokého okolia Zvolena – od Banskej
Bystrice, cez Detvu, až po Krupinu. Kvalita
laboratória je garantovaná pravidelnou
validáciou výsledkov nezávislými zahraničnými laboratóriami.
„Čo sa týka diagnostických technológií
a postupov, kvality a rýchlosti vyšetrení,
bezpečnosti a od dnes už aj moderných
priestorov, patria v súčasnosti naše laboratóriá, vrátane oddelenia klinickej
mikrobiológie, k špičke na Slovensku
a v Čechách. Dúfame, že v tomto trende
sa nám podarí postupovať aj naďalej,
na ďalších oddeleniach, a takto úspešne
ukončíme všetky naplánované projekty,“
dodáva riaditeľ.
Nemocnice
Predseda predstavenstva Nemocnice Zvolen MUDr. Jozef Botka, predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka
a Ing. Pavel Hanke, MBA, podpredseda predstavenstva AGEL SK, pri prestrihovaní pásky
45
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
,,Mama, v tvojom mliečku je niečo
viac ako láska“
Zdravé, dobre prosperujúce dieťa, je MOŽNÉ NAPLNO DOJČIŤ 6 mesiacov, vtedy je materské mlieko jediným
zdrojom výživy a nie je nutné nič pridávať.
Text: Bc. Klaudia Tatarková, vedúca sestra na novorodeneckom oddelení / Foto: Anna Polláková
na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej
časti poskytujeme východiskové informácie
o fyziológií mliečnej žľazy, laktácií, zložení
materského mlieka. Dôraz kladieme na zásady a techniku dojčenia, na problémy pri
dojčení z pohľadu matky a dieťaťa.
Bc. Klaudia Tatarková
Nemocnice
N
46
ielen teraz, v treťom tisícročí, porodiť a vychovávať dieťa patrí k najušľachtilejším úlohám ženy. Zdravé
dieťa je najväčšou radosťou každej matky,
rodiny, predpokladom lepšej budúcnosti
nás všetkých.
Dnes už vieme, ako významne môže
matka prispieť k tomu, aby sa dieťatko
narodilo zdravé, silné a aký veľký význam
pre jeho ďalší zdravý vývoj má dojčenie.
Výživa tehotnej ženy, spolu s dobrou starostlivosťou o dieťa, má rozhodujúci vplyv
na jeho zdravie a to nielen v detskom veku,
ale aj v dospelosti. Najlepšie podmienky
nachádza dieťa v náruči matky pri dojčení.
Niekedy sa súhra matky s novorodencom
vyvinie ihneď, inokedy vzájomné učenie
sa, trvá dlhšie. Avšak po prekonaní problémov, ktoré sa na začiatku dojčenia môžu
vyskytnúť, je schopná takmer skoro každá
prvorodička úspešne dojčiť svoje bábätko.
Takto zaistí najprirodzenejším spôsobom
svojmu dieťatku najlepší štart do života.
K najdôvernejšiemu vzťahu a k nadviazaniu silnej citovej väzby medzi matkou
a dieťaťom dochádza pri dojčení. Úspešné
dojčenie prináša obom mnoho radostných
a príjemných zážitkov. Prostredníctvom
neho matka lepšie spoznáva svoje dieťa, čo
jej umožní voliť optimálny spôsob interakcie a komunikácie s ním.
Naša práca na novorodeneckom oddelení, hlavne s prvorodičkami, je rozdelená
Schopnosť tvoriť dostatok
materského mlieka je daná
všetkým ženám
Profesionálnym záujmom je, aby dieťa
a jeho matka nedoplácali na nevedomosť
a omyly zdravotníckych pracovníkov, ktorí
prichádzajú do styku s dieťaťom a matke
podávajú nesprávne a protichodné rady.
Schopnosť tvoriť dostatok materského
mlieka je daná všetkým ženám, no technika dojčenia nie je vrodená a dojčiaca matka
sa ju potrebuje naučiť. V minulosti ženy
dojčili mnohopočetné potomstvo, aj viac
detí naraz. Matky sa dojčiť naučili odpozorovaním v domácom prostredí. Dnešné
matky túto možnosť nemajú z dôvodu,
že samé vyrastali v období experimentov
s umelým mliekom a oddeleným ošetrovaním matky a novorodenca.
Či bude novorodenec dojčený alebo
kŕmený náhradami materského mlieka
závisí od rozhodnutia matky. Preto, aby sa
dokázala správne rozhodnúť, je potrebné
včas a na kvalitnej úrovni jej poskytnúť
informácie o správnej výžive dieťaťa. Venovať pozornosť technike a nácviku dojčenia,
posilňovaniu sebadôvery a nadobudnutiu
potrebných zručností.
Cieľom práce na novorodeneckom
oddelení je poukázať na špecifiká edukácie
prvorodičiek a viacrodičiek o dojčení, na
potrebu novorodenca ako jedinečnú bytosť, ktorá si vyžaduje individuálny prístup.
Zvlášť by sme chceli zdôrazniť potrebu
správnej stimulácie dieťaťa. Nedostatok
primeranej stimulácie môže mať pre dieťa
negatívne dôsledky aj v neskoršom veku.
Narodenie novorodenca prináša pre
mamičku šťastie, ale i obavy a pocit zlyhania z neúspešného dojčenia. V takejto
chvíli by mala pomôcť nielen rodina, ale
aj detská sestra s odbornými vedomosťami. Zdravotnícky pracovníci zohrávajú
dôležitú úlohu pri edukačnej činnosti.
Koordinovaným spôsobom môžu ovplyvniť mamičky pri dojčení, ale aj ďalší vývin
novej generácie.
Detské sestry by si mali doplniť svoje
teoretické, praktické vedomosti v oblasti
dojčenia a upevniť si laktačný kurz. Okrem
odbornosti nesmie chýbať žiadnej sestre
úsmev, porozumenie, láskavý prístup
a kladný vzťah k tejto krásnej, ale veľmi
ušľachtilej práci, práci s bábätkom.
Materské mlieko obsahuje všetky
potrebné živiny ako cukry, tuky, bielkoviny, ďalej tiež vitamíny, minerálne
látky a stopové prvky, ktoré dieťa pre svoj
správny vývoj a rast potrebuje. Tieto živiny
sú zastúpené v materskom mlieku v optimálnom množstve, a teda i v optimálnom
pomere. Materské mlieko je vďaka tomu
ako z kvantitatívneho, tak i z kvalitatívneho hľadiska zloženia potravy vlastne úplne
dokonalou záležitosťou.
Je však nutné zmieniť taktiež skutočnosť, že zloženie materského mlieka
ovplyvňuje do značnej miery sama matka
– a to predovšetkým výživou. Pokiaľ
dojčiaca žena prijíma nadmerné množstvo
sladkostí, aj materské mlieko sa stáva sladším. Podobných príkladov by sme mohli
uviesť celú radu. Do materského mlieka
prechádza veľa liekov a drog. Žena by preto
v priebehu tehotenstva a kojenia rozhodne
nemala fajčiť, piť alkohol a užívať drogy.
Škodí jednak sebe, ale hlavne svojmu
dieťaťu.
Na kojenie má vplyv veľa
faktorov
Na Slovensku je v súčasnosti už každé tretie dieťa na niečo alergické. Riziko vzniku
alergie u novorodencov je o to väčšie, ak
ho už majú jeho rodičia. Najväčšie chyby
sú v strave dojčiacich detí. Ak materského
mlieka nie je dosť a dieťa má v rodine aler-
gie, malo by dostať hypoalergénne mlieko.
Do 6–7 mesiaca nepodávať čaj! Čaj je
produktom bylín a najviac je ľudí alergických na byliny. Deťom je zakázané podávať
v tomto období med, čokoládu a to až
do 24 mesiacov. Deťom okrem materského
mlieka môžeme ponúknuť kojeneckú vodu
na lyžičku alebo dávkovačom.
v pohode, pokoji a mala by mať veľkú
trpezlivosť.
• dojčiť, keď si dieťa pýta, neplatí 3 hodinový interval medzi dojčením
• do veku 6 – mesiacov – len mlieko!
• polohovať, poloha na brušku len pod
dozorom mamičky! Môže vzniknúť riziko
„Syndróm náhleho úmrtia dieťaťa“.
Starostlivosť o novorodenca
Dojčiť by mala začať každá mamička
už do pol hodiny po pôrode. Dieťa by
mala mať pokiaľ možno stále u seba, čo
zabezpečuje mimo iného dojčenie podľa
potrieb dieťaťa. Pokiaľ je to možné, novorodenec by nemal dostávať v priebehu
pobytu v pôrodnici žiadnu inú stravu, len
materské mlieko. Každá mamička by mala
úzkostlivo dodržiavať hygienické návyky,
aby nedošlo k výskytu infekcie prsníkov,
abscesom a následným nepríjemným
komplikáciám. Dojčite ďalej, ak máte vy či
vaše bábätko horúčku, kašeľ, vracanie, bolesti hrdla pretože v mlieku sa nachádzajú
protilátky, ktoré ho budú chrániť. Dôležitá
je správna životospráva. Ideálna je ľahká,
dobre stráviteľná výživa s vitamínmi a minerálnymi látkami a dostatočné množstvo
tekutín, a to zhruba 3 litre denne. Počas
obdobia dojčenia, by mala byť mamička
Ako dlho kojiť
Nedá sa povedať, že by existoval presný
vek, kedy je už vhodné dieťa odstaviť.
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča výlučné dojčenie do 6 mesiacov. Zdravé,
dobre prosperujúce dieťa, je možné naplno
kojiť 6 mesiacov, vtedy je materské mlieko
jediným zdrojom výživy a nie je nutné nič
pridávať. Materské mlieko poskytuje dokonalú výživu dieťatku, obsahuje na rozdiel
od umelej výživy obranné látky, dojčené
deti sú menej choré a lepšie sa vyvíjajú.
V dospelosti a starobe majú silnejšie kosti.
Dojčenie uľahčuje správny vývoj zubov
a ďasien a podporuje vzájomný vzťah
matky a dieťaťa. Navyše je to lacnejšia
forma výživy než umelá a tiež pohodlnejšia
na prípravu, uskladňovanie, cestovanie.
Podpora dojčenia v nemocnici
Desať krokov pre úspešné dojčenie:
• nemocnica má mať písomné stanovené
postupy pri dojčení alebo kŕmení dojčiat,
• všetok personál, ktorý prichádza do styku
s mamičkami, by mal byť vyškolený,
• informovať všetky tehotné ženy o výhodách a manažmente dojčenia,
• pomôcť matkám začať dojčiť do polhodiny po pôrode,
• ukázať matkám ako majú dojčiť a ako
udržať laktáciu,
• novorodencom nepodávať inú stravu
a nápoj ako materské mlieko, iba ak je
lekársky dôvod,
• praktizovať rooming-in, umožniť zostať
24- hodín denne,
• povzbudiť dojčenie na požiadanie,
• nepodávať dojčeným deťom žiadne umelé
náhrady prsníka, fľaša, cumlík, klobúčik,
• podporovať zakladanie podporných
skupín dojčenia a odkazovať na ne matky
pri prepúšťaní z pôrodnice alebo kliniky.
Dojčenie
Môže byť príjemným, hlbokým zážitkom,
pri ktorom sa vytvára silná citová väzba
medzi Vami a dieťaťom. Bábätku je príjemný kontakt s Vami, teplo Vašej pokožky,
a to, že počúva tlkot Vášho srdca. Tento neopísateľný pocit prežíva každá sestra, ktorá
pracuje na oddelení pre novorodencov.
Levočská nemocnica sa pustila
do rekonštrukcie objektu bývalej slobodárne
Stará budova sa premení na nový neurologický pavilón.
D
o kompletnej rekonštrukcie
objektu bývalej slobodárne, ktorú
premení na nový neurologický
pavilón, sa začiatkom tohto roku pustila
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča. Vďaka prestavbe za viac ako 500 tisíc
eur sa môžu pacienti tešiť na nové priestory
v dvojposchodovej budove, do ktorých sa
presťahuje neurologické oddelenie, dve neurologické ambulancie a tiež rehabilitácia
pre neurologických pacientov. Vybuduje sa
tak nový neurologický pavilón, v ktorom
bude nový výťah, bezbariérový prístup
a tiež bude odetý do nového kabáta.
Pacienti neurologického oddelenia
získajú v modernizovaných priestoroch aj
nadštandardné izby s kompletne novým
vybavením, televíziou, pripojením na wifi
a vybudované budú samostatné sociálne
zariadenie so sprchou, čím pacienti získajú
väčší komfort zdravotnej starostlivosti
a zdravotnícky personál zlepšené pracovné
podmienky.
„V rámci kompletnej rekonštrukcie
pribudnú neurologickému oddeleniu 4
nadštandardné izby. Pacienti neurologickej ambulancie sa môžu tešiť na novú
recepciu, hygienické zariadenia, modernú
čakáreň s dostatočným počtom miest
na sedenie,“ uviedol riaditeľ Mgr. Miroslav Jaška s tým, že rekonštrukcia potrvá
do konca júla 2013.
Počas rekonštrukcie budú vykonané
stavebné úpravy, zavedená nová elek-
troinštalácia, tepelná izolácia, vnútorná
kanalizácia, budú kompletne vymenené
okná, obklady, dlažby. „Po modernizácii
neurologického oddelenia a neurologických ambulancií očakávame zvýšený
dopyt pacientov po našom oddelení,“
povedal primár neurologického oddelenia
MUDr. Ladislav Gurčík.
História neurologického oddelenia
sa začala písať v Levočskej nemocnici
od roku 1957, v súčasných priestoroch sa
neurologické oddelenie nachádza od roku
1978. Momentálne sa na neurologickom
oddelení nachádza 58 lôžok, ktoré riadi
už od roku 2007 primár MUDr. Ladislav
Gurčík.
Nemocnice
Text: Bc. Marta Csergeová
47
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Stalo se
Dopravní zdravotnictví
Nemocnice Prostějov
Laboratoře Dopravního zdravotnictví prošly akreditací ČIA
Na základě posouzení akreditačních požadavků udělil Český institut pro akreditaci
všem laboratořím Dopravního zdravotnictví certifikát, který je pro pacienty garancí
kvalitní a bezpečné péče. Akreditace
je prováděna na základě mezinárodně
uznávaných kritérií a pravidel obsažených
v mezinárodních normách.
Ples pomohl prostějovské nemocnici
Druhý ročník charitativního plesu „Pomáháme tancem“, který organizují ve svém volném čase prostějovští studenti, se uskutečnil
v únoru v prostějovském Společenském
domě. Výtěžek z plesu činil 67 000 korun
a byl předán primáři MUDr. Vladimíru
Brtníkovi z oddělení radiační onkologie
prostějovské nemocnice. Akce byla podpořena z programu Think Big.
Nový ultrazvuk v ortopedické
ambulanci Polikliniky Ostrava
Ortopedická ambulance Polikliniky Ostrava
má nově k dispozici ultrazvuk (SONO),
který mimo jiné pomůže v diagnostice
a prevenci vrozených vad u miminek. Preventivní vyšetření správného postavení kyčlí
je jedním z povinných vyšetření, která musí
maminky se svým miminkem podstoupit,
jako prevenci tzv. vrozené dysplazie kyčelního kloubu. Toto onemocnění se vyskytuje
zhruba u pěti procent české populace.
Nemocnice Český Těšín
STAL O S E …
Nemocnice uspořádala pro spolupracující lékaře seminář
Praktičtí lékaři a specialisté z Českého Těšína a okolí se setkali na odborném semináři
v únoru. Odborná akce byla zaměřená
na problematiku vztahů zdravotních pojišťoven a zdravotnických subjektů. Lékaři si vyslechli přednášku revizního lékaře a mohli
prodiskutovat problematiku úhrad.
Nemocnice Nový Jičín
48
Prvním novojičínským miminkem
byl Matyáš
Na své první miminko letošního roku si
museli zdravotníci počkat až do 2. ledna,
kdy se ve 13.39 hodin narodil chlapeček
Matyáš, který vážil 2,45 kilogramů a měřil
47 centimetrů. Celkem se za loňský rok
v Nemocnici Nový Jičín narodilo 801 novorozeňat, z toho 426 chlapců a 375 dívek.
Nejplodnějším měsícem bylo v novojičínské
nemocnici září, nejméně dětí se naopak
narodilo v dubnu.
Nemocnice Podlesí
Zásah hasičů na Podlesí
Prověřit akceschopnost a připravenost
jednotek požární ochrany a zároveň
zjistit stupeň znalostí personálu na úseku
požární ochrany mělo za cíl cvičení, které
se uskutečnilo na konci ledna v prostorách
Nemocnice Podlesí. Tématem cvičení byla
likvidace požáru elektrického rozvaděče
v prostorách ředitelství a administrativy
a následná záchrana a evakuace osob. Prostory byly uměle zakouřeny vodní párou,
která se rozšířila po celém patře. Přestože
personál o nácviku předem nevěděl, všichni
zvládli neočekávanou krizovou akci na výbornou.
Nemáte hotovost? Nevadí.
V Nemocnici Podlesí totiž mohou pacienti
nově platit také platební kartou. Klienti,
kteří budou mít o tuto službu zájem, mohou
využít terminál na příjmovém oddělení
a na pokladně nemocnice ve 4. patře ambulantního traktu.
Nemocnice Přerov
V přerovské nemocnici přibylo
dárců krve
Je to dobrá zpráva nejen pro přerovskou
nemocnici, ale také pro občany přerovského regionu. Transfúzní stanice přerovské
nemocnice totiž zaznamenala v uplynulém
roce nárůst počtu dárců krve.
„K nárůstu odběrů plné krve dochází
kontinuálně už od roku 2004. Loňský rok
však určitě stojí za povšimnutí. Podařilo se nám získat celkem 407 prvodárců,
což je nejvíc za posledních deset let. Jen
pro srovnání, v roce 2011 přišlo poprvé
darovat krev celkem 337 lidí a například
v roce 2008 se podařilo získat nemocnici
222 prvodárců,“ říká primář transfúzní
stanice přerovské nemocnice MUDr. Štefan Repovský.
Nemocnice Šternberk
Pacienty LDN potěšily děti ze
základní školy
Pacienti hospitalizovaní v léčebně dlouhodobě nemocných Nemocnice Šternberk
zažili během svátků alespoň malé zpestření.
Žáčci 1. třídy Základní školy Dr. Hrubého
si pro ně připravili besídku a během hodinu
trvajícího programu zazpívali, zarecitovali
Šumperská nemocnice
básničky, zatančili a předali vlastnoručně
vyrobené dárečky.
Nemocnice zajišťuje dlouhodobě hospitalizovaným pacientům
muzikoterapii
Za dlouhodobě hospitalizovanými pacienty
dochází do Šumperské nemocnice vystudovaná muzikoterapeutka Hana Mösnerová.
Pacienti pod jejím vedením používají
netradiční hudební nástroje. Cílem terapií je
aktivizovat pacienty a zpříjemnit jim pobyt
v nemocnici.
Nemocnice Valašské Meziříčí
Netradiční analgezie pomáhá
od bolesti rodičkám v Nemocnici
Valašské Meziříčí
Bezbolestný porod je snem snad každé
těhotné ženy. Valašskomeziříčská porodnice
nabízí novinku, která ženám od porodních
bolestí výrazně uleví. Nejedná se však
o žádnou injekci, ale o směsici plynů, kterou
rodičky během porodu inhalují a pomáhají
si tak od nepříjemné bolesti. Inhalační
analgetikum zcela běžně nabízí například
západoevropská zdravotnická zařízení,
u nás ji však využívá málo nemocnic.
Pacienti na ošetřovatelském úseku
interního oddělení a klienti sociální hospitalizace hrají na nevšední nástroje, jakými
jsou HAPI Drum, kalimba, šamanský
buben či iniciují zvuky a vibrace tibetské
mísy. „Hraním na nástroje se pacienti
nejen aktivizují. Tyto nástroje současně
vytvářejí na pokojích i velice příjemnou
relaxační atmosféru. Úsměv na tvářích pacientů je pak důkazem, že terapie funguje,“
vysvětluje terapeutka Hana Mösnerová,
která pacienty doprovází hrou na fujaru.
V nemocnici se na svátek zamilovaných rodilo "o sto šest"
Velmi napilno měl personál porodnického
oddělení Šumperské nemocnice na svátek
svatého Valentýna. V šumperské porodnici
se narodilo hned sedm dětí, což je téměř
trojnásobek průměrné porodnosti v běžné
dny. Na svátek zamilovaných se na porodnickém oddělení Šumperské nemocnice
narodili 4 chlapečci a 3 holčičky – dva
Adamové, Václav, Dominik, Nikola, Julie
a Viktorie.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE USPOŘÁDALA PRO PACIENTY MŠI SVATOU
Šumperská nemocnice uspořádala v únoru
při příležitosti Světového dne nemocných
a trpících mši svatou s možností přistoupení
ke svátostem pomazání nemocných. Mši
zorganizovala nemocniční kaplanka
OptiClose
Adhesivní fólie s přelepovacími
páskami pro uzávěr rány
 Alternativa klasického stehu
 Méně bolesti a obtíží
na straně pacienta
 Zakrytí a ochrana okolí
chirurgického zákroku
 Vynikající kosmetické výsledky
 Zajištění sterility
 Časová úspora
 Uzavření drobných řezů
 Nižší riziko infekce
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
NSTAL
e m oOc n
S Ei c…e
INZERCE
49
ročník 7
kářských oblecích se zde sešli, aby pomohli
zachránit životy na Bruntálsku jako dobrovolní dárci krve.
Vítkovická nemocnice
Mgr. Lenka Topolanová, která zajišťuje
pacientům nemocnice duchovní služby, dále
koordinuje činnost dobrovolníků, zooterapii, muzikoterapii a další aktivizační služby
pro dlouhodobě hospitalizované pacienty.
V nemocnici se narodil první občánek Ostravy letošního roku
První občan města Ostravy letošního roku
se narodil ve Vítkovické nemocnici. Malý
Tadeášek přišel na svět 1. ledna v 8.01 hodin
s mírami 3350 gramů a 52 centimetrů.
Žáci SPŠ Bruntál darovali krev
Čtrnáct žáků Střední průmyslové školy
Bruntál přišlo v únoru společně darovat
krev. Velké poděkování patří jak studentům, tak paní učitelce Bc. Janě Kočařové,
která se významným způsobem podílí na
náboru nových dárců.
STAL O S E …
MOTORKÁŘI PODPOŘILI DÁRCOVSTVÍ KRVE NA TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ
V BRUNTÁLE
50
Motorkáři bývají někdy ironicky nazýváni
“dobrovolnými dárci orgánů“. Vyznavači jízdy na chopperech z občanského
sdružení Motorafani Bruntál však 8. února
na Transfúzní službě dokázali, že pravda
může být úplně jiná. Muži a ženy v motor-
duben 2013
Nemocnica Krompachy
Nemocnica sa zapojila do európskeho projektu PROHIBIT
Nozokomiálne nákazy sú dobre známe
vedľajšími účinkami liečby pacienta
a mnohé z nich sú preventabilné. PROHIBIT je európsky projekt, ktorého cieľom
je na rôznych úrovniach preskúmať, ktoré
guideliny a na dôkazoch založené preventívne opatrenia boli prijaté a implementované v európskych nemocniciach. Jedná
sa o prvý celoeurópsky výskum zameraný
na implementáciu opatrení na predchádzanie infekčných ochorení.
Nemocnica vzdelávala lekárov
a sestry
Nemocnica Krompachy vo februári usporiadala vedeckú pracovnú akreditovanú
schôdzu miestnej úrovne na tému problematika oddelenia klinickej mikrobiológie
a jeho kľúčové postavenie v procese
Transfúzní služba
NA TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ V ŠUMPERKU DAROVALI KREV ZAMĚSTNANCI
SPOLEČNOSTI MIELE Z UNIČOVA
Příkladem ostatním zaměstnavatelům
v regionu jde z hlediska společenské odpovědnosti firma Miele technika z Uničova. Osmnáct jejích zaměstnanců se 28.
ledna zúčastnilo společného darování krve
na Transfúzní službě v Šumperku. Stalo se
tak v rámci akce „Daruj krev s Miele“, kdy
společnost u svých zaměstnanců podpořila
dobrovolné dárcovství.
číslo 2
primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar
s maminkou a miminkem
Maminku přišel do porodnice navštívit
primátor města Ostravy Petr Kajnar, který
oběma předal dárky. Vůbec prvním miminkem, které se ve Vítkovické nemocnici
v letošním roce narodilo, byl chlapeček
Daniel, jehož maminka je z Bílovce.
FORLIFE
redukcie nozokomiálnych nákaz. Vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo viac než 80 lekárov
a sestier z nemocnice Krompachy.
VNsP Levoča
Netradičný Deň otvorených
dverí naplnil očakávania prednášajúcich
Všeobecná nemocnica Komárno koncom
januára usporiadala netradičný Deň otvorených dverí, ktorý naplnil očakávania prednášajúcich ako aj širokej verejnosti. Nešlo
o bežné sprístupnenie oddelení verejnosti,
ale o odborné prednášky z oblasti neurológie, ktoré sa uskutočnili pod záštitou pani
primárky MUDr. Evy Hanáčkovej. Dňa
otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 70
občanov z Komárna a blízkeho okolia.
Nemocnica usporiadala vzdelanie pre lekárov a sestry
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča vo februári usporiadala vedeckú pracovnú akreditovanú schôdzu okresnej úrovne
na tému problematika oddelenia klinickej
mikrobiológie a jeho kľúčové postavenie
v procese redukcie nozokomiálnych nákaz.
Vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo viac než
60 lekárov a sestier z nemocnice Levoča a lekárov a sestier neštátnych zdravotníckych
zariadení v okrese Levoča.
Aktivita sústavného vzdelávania bola
určená lekárom a sestrám pracujúcim v nemocničných zariadeniach a ambulanciách.
„Odborné podujatie, sa venovalo problematike laboratórnych a diagnostických
metód v klinickej mikrobiológii i princípmi
odberu a spracovania materiálu na mikrobiologické vyšetrenie,“ uviedla PhDr. Beáta
Ružbacká, námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť.
1488
1857
1930
Lékárnu koupil
Benjamin Fragner
Založena lékárna
„U černého orla“
1993
2003
Založení Léčiva, a.s.
1930 Začátek výroby
léčiv v Dolních
Měcholupech
2005
2007
Akvizice rumunské
společnosti Sicomed
Převzetí slovenské
Slovakofarmy a vznik
značky Zentiva
2009
2011
Zentiva součástí
skupiny Sanofi
Akvizice
Eczacibasi Generic
Pharmaceuticals
v Turecku
2012
Zentiva vstupuje na
nové trhy v Africe a na
Středním východě
Zentiva řídí
mezinárodní generické
působení skupiny
Sanofi
DESET LET ZNAČKY ZENTIVA
Obchodní značka Zentiva vznikla v roce 2003 sloučením akciové společnosti Léčiva a slovenské firmy
Slovakofarma. Její historie je ovšem mnohem delší – sahá až do 15. století, kdy byla založena v centru Prahy
slavná lékárna „U černého orla“. Jejím majitelem byl od roku 1857 Benjamin Fragner, který je pokládán za
zakladatele výroby léčiv v Čechách. Úspěch jeho medikamentů si vyžádal rozšíření firmy a výstavbu nové
výrobní haly v Dolních Měcholupech, která byla plně v provozu od srpna roku 1930. Vyráběla běžné léčivé
přípravky a kromě jiného zde byl jako v jedné z prvních zemí Evropy úspěšně izolován Penicilin. Zentivu v roce
2009 převzala mezinárodní farmaceutická společnost Sanofi, která se z ní rozhodla vytvořit svou evropskou
generickou obchodní značku. V roce 2011 vedení Sanofi rozhodlo, že se veškerá mezinárodní činnost skupiny
Sanofi v oblasti generik bude nadále řídit z pražské centrály firmy Zentiva.
ZENTIVA DNES VE SVĚTĚ
ZENTIVA DNES V ČR
ZENTIVA A SANOFI SPOLEČNĚ V ČR
• Představuje polovinu obchodu s generiky
skupiny Sanofi
• Poskytuje léky 1 miliardě pacientů
• Působí ve více než 50 zemích v Evropě, Africe
a na Středním východě
• Tržby 1 miliarda EUR v roce 2012
• Ročně vyrábí 500 millionů balení léků
• V roce 2012 uvedla na trh 178 produktů
• 6 000 zaměstnanců
• Každé páté prodané balení léku v ČR nese
značku Zentiva
• 3 ze 4 obyvatel ČR znají značku Zentiva
• Do výzkumu a vývoje léků investuje ročně
přes 30 milionů EUR
• Každý rok podává 25 patentů
• Oceněna absolventy jako jeden
z nejvyhledávanějších zaměstnavatelů
• Největší farmaceutická společnost
• 55,5 milionů balení léků pro pacienty v ČR
v roce 2012
• 1 600 zaměstnanců
• Vysoce diverzifikované portfolio:
• Inovativní originální produkty (Sanofi)
• Generické léky (Zentiva)
• Volně prodejné přípravky
• Vakcíny (Sanofi Pasteur)
• Léky pro vzácně se vyskytující
onemocnění (Genzyme)
51
ročník 7
číslo 2
dube n 2 0 1 3
t
á
r
k ké
o
t
c
i
: ten
o
v
r
e
o
c
k
Ret
i
t
z Ví emocn
n
retro
do sl uh
V závo dn í ne mo cn ic i už
52
uj í dů le ži té př ís tr oj
e
letos připomíná 145.
Vít kovice v Ostravě si
ice
ocn
nem
m
í
dn
vo
Zá
li
Ačko
dů k radostným oslavá
ěstna nci mnoho důvo
zam
ní,
ože
zal
ice
ho
své
ocn
í
vý roč
ahům se totiž nem
ený m vlastnick ým vzt
nemají. Kv ůli nevy řeš
na nájem ani na obnovu
si
t
ěla
není schopna vyd
at
potýká s d luhy. Sama
h dnech přesta la fungov
ré doslu hují. "V minu lýc
ch
lní
do
cév
í
řen
dra hých přístrojů, kte
šet
nové vy
, kteří potřebují rentge
l
ed
uv
h,"
icíc
ocn
část angiolinky. Pacienti
nem
lný termín v jiných
vo
na
at
ček
í
sej
se
mu
dá
končetin, teď
oj je opotřebovaný, ne
rní k. Podotkl, že přístr
ene
sež
šem
ov
j
interní lékař Pavel Hu
ně
na
d
ku
sí koupit nový, po
mu
to
pro
ice
ocn
em
oprav it a n
ice peníze na novou
mi lionů korun. "Nemocn
potřebných asi dvacet
í staré přístroje, aby
i d
potřebuje vy měnit alš
tom
Při
á.
je
nem
ku
lin
angio
i," doda l Hurní k, který
kvalitní a komplexní péč
at
tov
a
sky
lad
po
Mi
l
dá
ice
hla
ocn
mo
ditelka nem
odborů v nemocnici. Ře
vic
ko
Vít
sti
dro
předsedou lékařských
dík y ště
zatímco dřív nemocnice
ov p
u,
ion
reg
ím
Němčíková přiznala, že
pracov išt
ke špičkově vybavený m
si
kých železáren pat řila
iky nedostává a sama
hn
tec
hé
dra
p
íze na ná ku
zřišim
Na
dě.
ho
sledních letech už pen
evý
v n
ocnicím jsme teď
nem
ým
jin
oti
"Pr
.
no
ělá
na ni nevyd
jet ku je společ st
íkem budov i většiny ma
stn
vla
ale
,
sto
mě
je
zovatelem
íková. "Neznám jinou
tit nájem," řek la Němč
pla
e
sím
mu
ré
tí zakte
e,
Vít kovic
plnil ji Hurní k. Městš
by platila nájemné," do
rá
kte
ici,
u neocn
ko
vic
nem
u
ko
vel ko
dporovat Vít
liš ochotni finančně po
pří
yli
neb
ku.
sud
jet
do
ma
elé
ího
stupit
ovat do ciz
, že není rozumné invest
ím
ěn
dn
ě
vo
dů
firm
s o
ží
ici
dlu
cn
už
mo
nemocnice
nedávno upozorni lo, že
cou
ud
i b
hu
Vedení Vít kovic vša k
dlu
vy rov ná ní
sto mi lionů korun. "O
bili,
za nájem a energie asi
gistrátu a Vítkov ic. Slí
ma
é
tel
avi
dst
jednají pře
m
ná
se
tím
"Za
nosti nemocnice spolu
vá.
mčíko
situaci vy řeší," řek la Ně
ace
situ
už
e
dél
že nejpozději příští rok
ale
t,
las
pro spádovou ob
žby
slu
ny
ch
vše
vat
pro
ho
poda řilo zac
árny řek l, že
z tiskového oddělení tov
íd
Šm
vel
Pa
."
ná
y
tel
utk
rži
ho
nebude ud
ejmě neuzav řou ko
lný. "Vítkov ice samozř
blém je ny ní asi neřešite
rou Ostrava potřebuje.
kte
,
rgie do nemocnice
ene
dy
vo
pří
jí
,"
ku
blo
a neza
k němu postaví město
k záleží na tom, jak se
vša
ní
íze
ice
zař
ocn
d
osu
nem
lší
m
Da
sil, že problé
žen Tošenovský prohlá
Ev
tor
má
ví,"
Pri
ict
íd.
otn
Šm
rav
l
zd
řek
nisterstvo
aby do věci vstoupilo mi
t
je otevřený. "Je nutné,
pat ří Vít kovicím, ale čás
ek
jet
ma
itý
to, že nemov
vko
spě
pří
la
sta
uved l. Spor komplikuje
ice
se závodní nemocn
co
té,
po
až
a
en
říz
po
vybavení byla
rok 1998
vou organizací města.
retro
53
rok 1982
ročník 7
Blahopřejeme
MARTEK MEDICAL
• Gražyna Walachová, technickohospodářská pracovnice
Nemocnice Nový Jičín
• MUDr. Andrea Kudělková, lékařka
• Blanka Hrnčířová, všeobecná sestra
• Jolana Porubská, ošetřovatelka
• Bc. Zdeňka Koláčková, radiologická
asistentka
BNl eam
ho
o cp n
řejeme
ice
Nemocnice Podlesí
• Magdaléna Kubová, všeobecná sestra
• Alena Miklerová, uklízečka
• doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D., lékař
• Pavla Kostková, všeobecná sestra
• Jana Klusová, radiologická asistentka
54
Nemocnice Prostějov
• Vilém Raška, informatik
• Iveta Čechová, všeobecná sestra
• Silvie Lobodassová, sanitářka
• RNDr. Alena Nová, odborná pracovnice
• Růžena Vyroubalová, všeobecná sestra
• Andrea Círková, sanitářka
• Gabriela Turnová, technická pracovnice
• Pavla Skalová, všeobecná sestra
• Milan Konšel, pracovník údržby
• Eva Mohrová, všeobecná sestra
Nemocnice Přerov
• Dalibor Valoušek, všeobecný ošetřovatel
• Iveta Vaculíková, ošetřovatelka
• Eduard Březík, dělník
• Zdeněk Sládeček, dělník
• Ludvík Briš, dělník
Nemocnice Šternberk
• Petra Kreuzigerová, DiS., fyzioterapeutka
• Jitka Ošinská, všeobecná sestra
• Jana Švecová, sanitářka
duben 2013
V průběhu měsíců duben – květen 2013 oslaví významná životní
výročí tito zaměstnanci:
duben 2013
Dopravní zdravotnictví
• MUDr. Ladislav Dusík, lékař, Nemocnice
s poliklinikou Praha Italská
• Jitka Jelínková, radiologická asistentka,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Milena Netolická, všeobecná sestra,
Poliklinika Česká Třebová
• MUDr. Hana Svobodová, lékařka,
Poliklinika Nymburk
• Soňa Petrskovská, všeobecná sestra,
Poliklinika Ostrava
• Hana Pazderová, všeobecná sestra,
Poliklinika Olomouc
• Jana Doležalová, všeobecná sestra,
Poliklinika Olomouc
číslo 2
KVĚTEN 2013
Nemocnice Valašské
Meziříčí
•M
artina Čechová, všeobecná sestra
• I vana Čičková, DiS., všeobecná sestra
• D ana Škabrahová, pracovnice úklidu
Podhorská nemocnice
• MUDr. Tomáš Martínek, primář
• Marie Poláchová, všeobecná sestra
REPHARM
• P harmDr. Alice Mýlková, farmaceutka
Šumperská nemocnice
• Martin Kostka, kuchař
• Libuše Cikrytová, pradlena
• Alena Fischerová, vedoucí
dokumentační pracovnice
• Ludmila Stejskalová, všeobecná sestra
• D aniela Kallasová, porodní asistentka
• Vladislava Adamcová, porodní asistentka
Vítkovická nemocnice
• Jaromír Loučka, masér
• Jana Bodická, staniční sestra
• Mgr. Monika Maderová, zdravotní
laborantka
FORLIFE
• Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ
• Monila Keszeghová, farmaceutická
laborantka
• Iveta Szabóová, sestra
• Monika Nagyová, sestra
• Klaudia Laczová, sestra
• Miroslava Hamranová, zdravotnícká
záchranárka
• Frederika Szikonya, sestra
Nemocnice Krompachy
• Iveta Bohmerová, staničná sestra
• A nna Danišová, upratovačka
• Oľga Dzimková, sestra
• Bc. Anastázia Pavolová, sestra
Nemocnica Zvolen
• MUDr. Peter Spurný, lekár
VNsP Levoča
• Daniela Gallíková, sestra špecialistka
• RNDr. Viera Stašková, farmaceutka
špecialistka
CGB laboratoř
• Denisa Kovářů, dokumentační pracovnice
Dopravní zdravotnictví
• Eva Šmidrkalová, všeobecná sestra,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Dana Věnečková, všeobecná sestra,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Ruth Gottwaldová, všeobecná sestra,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Pavla Lohrová, všeobecná sestra,
Poliklinika Plzeň
• MUDr. Zdeněk Pokorný, lékař,
Poliklinika Nymburk
• MUDr. Šárka Střídová, lékařka,
Poliklinika Ostrava
• Helena Kubíčková, všeobecná sestra,
Poliklinika Olomouc
MARTEK MEDICAL
• Vítězslav Melichar, řidič, skladník
• Zuzana Szegedi, referentka
obchodního úseku
Nemocnice Nový Jičín
• Z deňka Špůrková, fyzioterapeutka
• Andrea Černochová, kuchařka
• Bc. Ivana Pitrunová, DiS., všeobecná sestra
• Lea Řehulková, všeobecná sestra
• MUDr. Tomáš Pavliska, lékař
• Hana Rašková, zdravotní laborantka
• Bc. Andrea Seidlová, radiologická asistentka
• Renáta Hradilová, DiS., radiologická
asistentka
• MUDr. Simona Bobková, lékařka
• Zdeňka Hurtíková, všeobecná sestra
Nemocnice Podlesí
• Dana Mojáková, všeobecná sestra
• Ing. Petra Pilátová, chemička-analytička
Nemocnice Prostějov
• Lenka Kosková, sanitářka
• Nadija Sedláčková, sanitářka
• Libuše Běhalová, sociální pracovnice
• Anna Janečková, všeobecná sestra
Nemocnice Přerov
• Kateřina Vlčková, všeobecná sestra
• Lenka Nevřelová, všeobecná sestra
• Radka Ročáková, všeobecná sestra
• Stanislava Kubová, dokumentační
pracovnice
• Vladimír Adamíra, dělník
Nemocnice Šternberk
• Antonie Smrčková, všeobecná sestra
• Jana Volkmerová, pomocná kuchařka
Nemocnice Valašské
Meziříčí
• MUDr. Richard Lev, primář
• Helena Žambochová, ošetřovatelka
Podhorská nemocnice
• Pavel Drábek, údržbář
• Z deňka Rychtová, zdravotní laborantka
REPHARM
• Martina Sošková, farmaceutická asistentka
• PharmDr. Helena Bačová, farmaceutka
Šumperská nemocnice
• Daniela Kallasová, vedoucí správy budov
• Kateřina Klimková, sanitářka
Transfúzní služba
• Martin Lešenar, řidič
Vítkovická nemocnice
• Marie Ivasjuková, sanitářka
• Eva Kochová, ošetřovatelka
• Tamara Ellerová, všeobecná sestra
• MUDr. Jana Mrázková, lékařka
• Zdeňka Ilčíková, všeobecná sestra
• Vendula Korpassová, ošetřovatelka
• Jana Lacinová, všeobecná sestra
FORLIFE
• Mária Miťková, sestra
• Jozef Schlár, sanitár
• Jana Volesková, pôrodná asistentka
• Erika Kováčová, sestra
• Klaudia Csudaiová, sestra
Nemocnica Krompachy
• Peter Rimský, vodič rychlé lekárské pomoci
• Bc. Zlatica Tokarčíková, sestra
Nemocnica Zvolen
• Zlatica Veľká, sestra
• Alžbeta Hromadíková, rádiologická technička
• Iveta Palajová, sestra
VNsP Levoča
• MUDr. Peter Galik, lekár
• MUDr. Zuzana Kafková, lekárka
• MUDr. Zuzana Kaperáková, lekárka
• MUDr. Denys Volnenko, lekár
• Tomáš Kacej, kuchár
• MUDr. Erika Gernáthová, primárka
• Mgr. Katarína Žiltová, sestra špecialistka
• Bc. Sylvia Plačková, sestra
• Mgr. Veronika Fecková, sestra špecialistka
• Jozef Špak, asistent-sanitár
• Bc. Emília Žolnerová, manažérka
• MUDr. Ladislav Haas, primár
a
k
n
i
m
i
m
e
Naš
u ideální
, máte k tom
m
ke
om
ot
p
zeným
olátky
čerstvě naro
se svými bat
ochlubit svým
aminky, určitě
p
m
o EL
G
ze
svého
A
y
u
ou
in
p
tk
usí jít
ci skup
nám fo
ko zaměstnan
odnete zaslat
miminka“. Nem
ja
e
zh
li
aš
ro
tě
y
.cz.
„N
d
ch
v
te
se
ze
A
e
se
soucí ná
sopis@ GEL
Pokud
Pokud byst
cké rubrice ne
ji na e-mail: ca
upině pracují.
e
afi
sk
jt
gr
ší
íle
to
na
os
fo
v p
í
,
ší
eř
em
kt
příležitost v na
inkou či tatínk
rdí tatínkové,
di pochlubí i h
ě, nebo s mam
rá
tn
u
ta
EL
os
G
m
A
sa
m
už
v Naše
podobě, ať
v elektronické
novorozeněte
e.
narodil 20. prosinc
Martin Stránský se
l
ěři
a m
30 gramů
Po narození vážil 25 a Mgr. Markéta
nk
mi
Ma
.
rů
et
im
nt
47 ce
a
o všeobecná sestr
jak
uje
ac
Stržínková pr
mocnice.
ne
é
sk
er
mp
Šu
í
na dětském oddělen
Dvojčátka Sofie a Sára přiš
la na svět 18.
října. Sára vážila 2300 gra
mů a měřila 45
centimetrů. Sestřička Sofi
e měla 2290 gramů
a 44 centimetrů. Obě se nar
odily minutku
po sobě a to v 11:28 a 11:29
. Maminka
Mgr. Gabriela Valášková pra
cuje
laboratorní medicíny na poz na oddělení
ici manažerky
Laboratoří AGEL.
16. října
v úter ý mů
il
d
ro
a
ach se n í vážil 3450 gra je
n Štalm
n
u
Sebastia rátce po naroze tnou maminko
K
as
v 12:08. centimetrů. Šť nemocnice.
ké
53
a měřil eutka Vítkovic
p
ra
te
fyzio
Malý Mat ýs
ek, který je
na fotogra
svou starší
fii se
sest
2. října. Mam řičkou Adélkou, se n
arodil
inka Klára
ve Vítkovick
M
é nemocnic iklušová pracuje
i.
. prosince
arodila 12 gramů
n
se
á
v
ro
3950
agne
Zuzanka W e po porodu vážila aminka Olga
tc
m
rá
á
K
n
.
st
3
:2
ťa
3
Š
v 1
timetrů. stra v Nemocnici
n
ce
3
5
la
a měři
ecná se
á je všeob
Wagnerov
Podlesí.
NSTAL
a še Omimink
SE… a
Malá Nela Turo
ňová spatřila sv
ětlo světa
3. prosince. Po
narození váži
la 2400 gramů
a měřila 47 ce
ntim
Turoňová je vš etrů. Maminka Bc. Lenka
eobecná sestra
v Nemocnici
Podlesí.
e
ce. Krátc
0. prosin měřil 48
2
il
d
ro
mů a
k s e na
Ondráše ní vážil 3920 gra aela Dudíková
h
e
z
ic
ro
M
a
a
ink
po n
ntka
trů. Mam
á asiste
centime ko zdravotnick
ja
pracuje ké nemocnici.
vic
ve Vítko
Malá Sofinka
se narodila 22
. října. Šťastn
maminka Mar
á
tina Sekeráko
vá, pracuje ja
sestřička mez
ko
ioborové JIP ve
V
ítkovické
nemocnici.
55
ročník 7
Poděkování
Dopravní zdravotnictví
Chtěla bych pochválit Centrum ortopedické péče Nemocnice s Poliklinikou Praha
Italská. Velice děkujeme za perfektní
a vzornou péči personálu, lékaři a sálovým
sestrám. Dlouho jsme se nesetkali s tak
milým, vstřícným přístupem a vybavením
nemocnice.
Děkujeme za vše. Ivana P. a Eliška P.
Chtěla bych pochválit Polikliniku Ostrava za vstřícné jednání zdravotnického
personálu – Interna II – diabetologie,
gynekologie, MUDr. Kašpárka, ORL. Byla
jsem nadmíru spokojená. I přes můj vyšší
věk mě nikdo neodbyl, chovali se ke mně
vstřícně, připadala jsem si jako v nebi,
v jiném světě. Nikde jsem se nesetkala s tak
vstřícným chováním a jednáním, přestože
jsem prošla hodně zdravotnických zařízení.
Jsem obyčejná ženská, pracovala jsem 40 let
na NHKG a jsem překvapená, že se i k takovým obyčejným lidem umíte chovat.
Irena H.
Nemocnice Český Těšín
Moje vážená a moudrá paní primářko, důvěryhodná a milá paní doktorko Laská. Již
od roku 2001 mne léčíte, umíte můj život
prodloužit, abych mohla šťastněji a lépe
žít! Děkuji Vám paní doktorko, že mohu
být i nadále ve Vaší péči, neboť Váš
správný léčebný
postup, úsměv a rada mi v mém vysokém
věku pomáhá a léčí! Přeji Vám do dalších
let štěstí a spokojenost a pevného zdraví
stále dost!
Anděla N.
Paní ředitelko, touto cestou jsem chtěla
poděkovat celému personálu na oddělení ošetřovatelské péče pod vedením
MUDr. Baránka a staniční sestry Radany Carbolové. Chci poděkovat za jejich
profesionální přístup, taktéž za laskavá
slova a pochopení v nelehkých chvílích při
zdolávání mé nemoci. Chtěla bych vyzvednout jejich kvalitní, trpělivou práci, i když
vůbec není lehká a je velmi, jak fyzicky, tak
psychicky, náročná. Bylo mi vždy vyhověno. Se slovem „ne“ nebo „nemám teď čas“,
jsem se nesetkala. Ještě jednou děkuji, že
zaměstnáváte tak schopné sestry, ošetřovatelky a také chlapce, kteří byli a určitě
i do budoucna budou součástí tohoto
pracovního týmu, jelikož byli příjemným
zpestřením a důležitou oporou děvčatům.
Komukoliv bych tuto nemocnici, a obzvláště toto oddělení, doporučila.
S pozdravem Dana H.
Nemocnice Nový Jičín
Chtěla bych tímto poděkovat kolektivu
sester a vedení rehabilitačního zařízení
v Novém Jičíně za svědomitou péči o můj
zdravotní stav. Po komplikovaném úrazu
dolní a horní končetiny jsem nebyla mobilní a byla zcela bezradná, jak řešit dopravu
na rehabilitace. Proto
číslo 2
duben 2013
děkuji sestře paní Fabikové z oddělení
rehabilitace, která mi ochotně zajistila
převoz sanitkou. Rovněž léčebné procedury na sebe plynule navazovaly a sestra
stále dohlížela na to, aby nikdo z klientů
nečekal s dopravou domů. Dále si velmi
cením přístupu primáře tohoto oddělení,
MUDr. René Venose, který se mnou ochotně rozebral můj zdravotní stav, odpověděl
na otázky, umožnil mi prohlédnout si
rentgenové snímky. Zvláštní poděkování
pak náleží fyzioterapeutce slečně Kristýně
Skříčkové, jejímž přičiněním jsem zase
soběstačná. Domnívám se, že spolupráce
mezi zdravotníky a pacientem je nezbytná
a pomáhá k rychlejšímu uzdravení. Vím,
že takovýto příkladný přístup k pacientům
není stále ještě ve zdravotnictví běžný, o to
víc si setkání s těmito obětavými lidmi
vážím. Proto ještě jednou díky.
Mgr. Stanislava D., Kopřivnice
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
doktorům a sestřičkám jak z porodního,
tak i novorozeneckého. Dne 14. ledna mi
pomohli přivést na svět naši Adélku. Všechen personál byl po celou dobu naprosto
úžasný a profesionální. Hlavně jedna sestřička, která měla z 19. na 20. ledna noční
službu. Moc mi pomohla a díky tomu jsme
mohly jít domů. Měla jsem problém s kojením po celou dobu v nemocnici, a poté co
jsem přišla domů, tak se mlíčko spustilo
a plně kojím bez příkrmů. Doufám, že se
tato zpráva dostane na oddělení. Měli se
mnou hodně trpělivosti. Ještě jednou mockrát děkuji za vše. Máte úžasný personál.
Jen tak dále.
Po d ě kován í
S pozdravem Mirka Č. s Adélkou
56
Nemocnice Podlesí
Vážení lékaři, k mému krátkému psaní
patří velké poděkování. Děkovat je jen
zlomek. Za Vaši práci lidem k životu, pro
tak potřebný orgán jakým je SRDCE. Vážení, moje poděkování patří MUDr. Jiřímu
Fismolovi. On sám má velké srdce, pro lidi
se srdcem nemocným. Porozumění, velmi
lidský přístup je u něj samozřejmostí.
Dojíždí ne krátké vzdálenosti a pak, ještě
pracuje s tak vážným orgánem, jakým je
srdce. Já panu doktorovi Fismolovi vděčím, že jsem nemusela podstoupit zákrok
na srdci. Má ode mne velké poděkování.
Je to radost mít za kým jít s klidným
svědomím. Byl třetím lékařem, který se
mne ujal, ale on pomohl. Přeji Vám, pane
doktore Fismole, mnoho takto vykonané
činnosti, radosti, úspěchu ve Vaší krásné
práci. Kéž bychom stále měli možnost se
v potřebě setkávat s takovými lékaři.
Denně se na pokoji a příslušenství uklízelo
nejméně dvakrát, odpadkové koše stále
čisté, jídlo dobré, vše fungovalo na sto
procent. Musím také velmi ocenit profesionální a pečlivý přístup lékařů a sestřiček
z oddělení anesteziologie po dobu operace
i po ní. Já sama jsem se zde celých devět
dní cítila velmi dobře, a proto bych touto
cestou chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na mé operaci, následné rekonvalescenci a přispěli tak k mé absolutní
pooperační pohodě.
Nemocnice Šternberk
Dobrý den pane řediteli, rád bych Vám
tímto velice poděkoval za ochotu, starostlivost, profesionalitu a citlivý přístup
Vašeho personálu na gynekologicko-porodnickém oddělení, zejména porodní asistentce Věře Sivkové, doktorům
a sestrám na novorozeneckém, které i přes
zřejmou vytíženost byly vždy nápomocné
a příjemné.
Leoš N. s maminkou a dcerou Nelou
PhDr. Libuše. G.
Poděkování panu primáři anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení MUDr. Zdeňku Plhalovi, celému lékařskému kolektivu
oddělení ARO-DIP, sestřičkám i Zdenku
Matyášovi za záchranu života, příkladnou
péči a lidský přístup k pacientům.
Děkuje Bohumil S. s manželkou, synem a dcerou
Dobrý den pane řediteli, dovolte, abych
se v úvodu krátce představila. Jmenuji se
Libuše D. a byla jsem ve dnech 19. až 27.
12. 2012 hospitalizována na chirurgickém
oddělení Vaší nemocnice ve Šternberku. Tímto bych ráda poděkovala celému
týmu tohoto oddělení za skvělou práci,
za vzornou péči,
P. K. Bruntál
Nemocnice Prostějov
Vážený pane řediteli. Chtěla bych
Vás tímto dopisem požádat o předání díků a uznání za příkladnou péči
o své pacienty. Týká se to oddělení
"Interna B". Chtěla bych poděkovat
panu primáři MUDr. Miroslavu
Špačkovi, všem lékařům, vrchní sestře,
zvláště staniční paní Věře Buriánkové,
všem sestřičkám a ostatnímu zdravotnímu personálu za velmi dobrou a obětavou péči o mého manžela Viléma G.,
který velkou část roku strávil na tomto
oddělení.
Děkuji. Vlasta G., Prostějov
Děkuji celému týmu chirurgického oddělení v čele s panem primářem MUDr. Adolfem Grygou, CSc., za vynikající péči
a především za záchranu života. Současně
děkuji lékaři interního oddělení MUDr. R.
Sedlákovi za jeho vynikající péči.
Jiřina M., Lutotín
Nemocnice Přerov
Na konci října a začátku listopadu 2012
jsem byla hospitalizovaná na gynekologickém oddělení primářky MUDr. Jarmily
Repovské v přerovské nemocnici. Ráda
bych vyjádřila maximální spokojenost
pacienta, který po operaci sbírá síly pro
další životní seberealizaci. Lékařský tým
perfektní, důvěra k němu maximální, veškerý personál vstřícný, ochotný pomoci.
57
ročník 7
za lidský a vstřícný přístup. Byla jsem
poprvé dlouhodobě hospitalizována v nemocnici, navíc přes vánoční svátky. Díky
skvělým lékařům a báječným sestřičkám
mám na pobyt v nemocnici jen ty nejlepší
vzpomínky. Patří všem obrovský dík a obdiv k jejich práci. Prosím o předání tohoto
poděkování celému týmu chirurgického
oddělení, na které může být Vaše nemocnice právem hrdá.
S pozdravem a přáním všeho jen dobrého
Mgr. Libuše D., Újezd u Uničova
Nemocnice Valašské Meziříčí
Vážená paní primářko, touto cestou bych
Vám chtěla moc poděkovat za krásný třítýdenní pobyt na rehabilitačním oddělení.
Přístup paní primářky, doktorů, staniční
sestry, všech sestřiček a fyzioterapeutek byl
moc hezký a milý. Cítila jsem se zde moc
dobře a vaše oddělení budu doporučovat.
Velké díky bych dala i paním uklízečkám,
neboť díky nim je tady čisto a útulno.
Podhorská nemocnice
Do nemocnice člověk nastupuje s určitými obavami. Ty zmizí, pokud se pacient
setká s vlídným přístupem trpělivostí
a laskavostí sestřiček. Vysoká odborná
erudovanost lékařů ve spojení s lidskostí,
srozumitelné vysvětlení zdravotního stavu, postupu léčení jsou nesmírně důležité
pro pacienta. Ne ve všech nemocnicích
se s tímto přístupem setkávám. Pro tyto
hodnoty lékařů, sestřiček a ostatního
personálu se do nemocnice v Bruntále bez
obav budu vracet. Vaše práce je nesmírně
těžká, o to více si cením úsměvu ve Vašich
tvářích, který pro své pacienty máte. Přeji
Vám všem do nového roku jen to nejlepší,
hodně zdraví. Toto poděkování v nemenší míře patří MUDr. Petru Ondráčkovi
a sestřičkám na ambulanci. Jejich laskavost
a vlídnost je nevšední. Děkuji.
Vděčná pacientka Blanka G., Olomouc
Šumperská nemocnice
Ještě jednou za vše moc děkuji. H. N.
Vážení, 23. ledna nám naše dcerka Lada A.
u Vás porodila synka Karima. Chtěl bych
za sebe i za ni poděkovat všem,
kteří se
číslo 2
duben 2013
o ni jakkoliv starali. Sám za sebe musím
konstatovat, že na tak sehraný a pohodový
tým jsem ještě nikdy a nikde nenarazil.
Nemá smysl děkovat jednotlivcům, asi jste
dobří všichni.
Moc děkuji. Ladislav K.
Vítkovická nemocnice
Vážená paní ředitelko, ačkoliv jsem
Vám psala již zhruba před třemi měsíci,
po absolvování operace varixů, nedá mi
to, abych Vám nenapsala znovu. Podrobila
jsem se další operaci varixů, kterou mi
opět prováděl pan primář MUDr. Chmelo
a opět jsem byla hospitalizovaná ve vaskulárním centru na interně B, cévní chirurgii. Sice se opakuji, ale znovu jsem byla
doslova nadšená z přístupu celého personálu, počínaje příjmem, přes operační sál
až po lůžkové oddělení, a to jak lékařů, sestřiček, tak i pomocného personálu. Znovu
nesmírně milý přístup, ochota a speciální
dík patří zdravotnímu asistentovi Pavlu
Bartošovi, který měl službu po téměř celou
dobu mé hospitalizace a naprosto vzorně
se nejen o mě staral. Po mé opakovaně
velmi pozitivní zkušenosti jsem Vaši
nemocnici doporučila již mnoha svým
známým.
Po d ě kován í
S pozdravem a ještě jednou díky Mgr. S.Č.
Dobrý den paní ředitelko, chtěla bych
touto cestou ze srdce poděkovat panu
MUDr. Lišaníkovi z neurologie, který
s ochotou a vysokou profesionalitou léčí
nejenom mou nemocnou dceru, ale i moji
maminku, která má 83 let. Je po slabé
mozkové příhodě a po pádech na záda
už nemůže bydlet sama v Karviné, a tak
jsem si ji vzala k sobě domů. Její bolesti
zad už byly neúnosné a tak jsem se obrátila
na MUDr. Lišaníka, který okamžitě začal
moji maminku léčit, a bolesti jsou na ústupu. Mamka už může o hůlce sama trošku
chodit a hlavně v noci spát. Také se zajímal
o další její zdravotní problémy a s pochopením jí vysvětloval další léčebný postup,
který navrhoval. Že ji zařadil do seznamu
svých pacientů, bylo pro něho samozřejmosti a tak bude k němu docházet na další
kontroly. Vážím si jeho náročné práce
a ještě jednou moc děkuji.
A. S.
58
Nemocnica Zvolen
Dobrý deň, v tejto uponáhľanej dobe je
vzácnosťou stretnúť milých ľudí. Mne sa
tak stalo v našej poliklinike vo Zvolene
V Komárne pediatrické oddelenie chcelo potešiť detičky a kolegyne, pre ich radosť
urobili snehuliaka. Kolegyňa fotky zverejnila na facebooku a dostali sme pozitívnu
reakciu od rodiča s nasledovným textom: „Skvelý kolektív! Už vlani v januári mi dokázali nielen ich vynikajúce odborné skúsenosti, ale aj oddanosť deťom ležiacich na
pediatrickom oddelení komárňanskej nemocnice. Prijmite, preto moje najúprimnejšie
uznanie!“ Poďakoval otecko, ktorý bol vlani v januári hospitalizovaný spolu so synom
na detskom oddelení s iniciálkami T.M.K.
nie sama, takéto skutočné osobnosti, ktoré
si zaslúžia našu pozornosť i poďakovanie, na neurologickom oddelení VNsP,
v Levoči. Z celého kolektívu poctivých
zamestnancov chcem vyzdvihnúť najmä
MUDr. Ladislava Gurčíka, primára
oddelenia, MUDr. Annu Tomášovú,
zástupkyňu primára, a Zdenu Spišskú, ambulantnú sestru. A verte, vôbec nejde o to,
akú pozíciu zastávajú! Vnímam týchto ľudí
predovšetkým ako lekárov a sestru, dobrých lekárov, obetavých a statočných ľudí.
V ťažkých podmienkach (verím, že čoskoro sa zmenia) liečia priam návaly pacientov
zo širokého okolia, nepozerajúc na ordinačné hodiny. Neraz som bola svedkom
toho, že kvôli pacientom „odložili“ obed
na neskorší, popoludňajší čas... O čom to
svedčí? O pochopení, o záujme o pacienta,
prosto o ľudskosti.Niekto si možno pomyslí – čo je na tom, veď lekár má byť taký. To
je síce pravda, ale realita je, žiaľ, mnohokrát iná. A práve preto vyjadrujem radosť
z toho, že na levočskej neurológii máme
perfektných lekárov i sestry. Vyslovujem
nielen za seba, ale aj za mnohých pacientov
(podľa mnohých ohlasov) úprimné poďakovanie za to, že sú ľudskí, obetaví, že chcú
človeku pomôcť, ako len najlepšie vedia
a môžu, že dávajú svoj um i svoje srdce
tým, ktorí to potrebujú.
Mgr. Irena L.
Ďakujem. M. P.
VNsP Levoča
Už nás ani neprekvapuje, že v súčasnosti sa do popredia dávajú „celebrity“ či
osobnosti, ktoré, mnohokrát, osobnosťami ani nie sú. Vôbec nie som zaujatá voči
showbiznisu, to nie; komu česť, tomu česť,
ale predsa si len myslím, že skutočné osob-
nosti žijú medzi nami a je dôležité oceniť
a uznať ich kvality. Prednedávnom som
spoznala, a určite
Po d ě kován í
hneď na informáciách, kde pracuje veľmi
milá a ochotná pani. Napriek tomu, že
v ten deň nás dotazujúcich mala mimoriadne veľa, zachovala si dobrú náladu, profesionálne správanie a pokoj. Vysoko preto oceňujem jej prístup
a chválim ju za to. Nedá mi však
nespomenúť aj ďalší milý zážitok
v ten istý deň – 12. 12. 2012, kedy
som bola hneď vedľa na masáži
u pani či slečny Ivetky, ktorej
šikovným rukám som vďačila
za úľavu od bolesti môjho chrbta.
Určite Vaše zariadenie ešte navštívim a všade chválim Vaše skvelé
rehabilitačné pracovisko a pani Evku
na informáciách. Tlmočte im prosím
moje poďakovanie.
59
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Z Pepy Vojtka se místo fotbalového
Nedvěda stal osminásobný Zlatý slavík
Hokejisti při vítězství na mistrovství světa ve Vídni v roce 2005 si vyzpěvovali písničky skupiny Kabát a hit „Jak
ti šlapou Kabáti“ si vybrali za svoji hymnu.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Josefa Vojtka
J
osef Vojtek se narodil v roce 1965
v Teplicích. Od dětství hrál fotbal,
vyučil se opravářem telefonů. V roce
1988 se stal zpěvákem teplické rockové
skupiny Kabát, která se zařadila mezi
nejúspěšnější domácí kapely všech dob.
Již mnoho let Josef Vojtek září i jako
muzikálová hvězda, hrál a zpíval například v Krysařovi, Hamletovi, Galileovi,
Třech mušketýrech, Angelice či Golemovi.
Zahrál si i ve filmech Jak se krotí krokodýli
a V peřinách.
Známému frontmanovi momentálně nejúspěšnější české skupiny, která
například v anketě Zlatý slavík osmkrát
zvítězila, jsme položili několik otázek:
ze s v ě t a ce l e b r i t
Jak vzpomínáte na své hudební začátky?
Kdo byl pro Vás vzorem?
Tak úplně první kapely, co jsem začal vnímat coby mladík opustivší základní školu,
byly skupiny Slade, Sweet, Kiss a AC/DC.
Z českých pak Katapult a Olympic. Ale
nijak zvlášť jsem to neprožíval a vůbec
jsem netušil, že někdy budu třeba zrovna se
skupinou Slade stát na jednom pódiu.
60
Je známé, že jste hrál dobře fotbal. Co
bylo Vaším největším sportovním úspěchem a kdy jste s fotbalem skončil?
Jak dobře hrál, hraju dodneška (smích),
i když už jen sem tam za Kabátovic
jedenáctku nebo Kozlovnu Ládi Vízka.
Za největší sportovní úspěch považuji, že
jsem celou moji sportovní kariéru přežil
bez větší úhony. Pak přišla na řadu muzika
a s fotbalem byl ámen.
Vaše kapela má fotbalový tým Kabátovic jedenáctka, který je složený z členů
skupiny Kabát a jejich přátel – včetně
bývalých i současných skvělých fotbalistů. Jak často a kde hrajete? Můžete sdělit
vaše historické vítězství nebo teprve
přijde?
Hrajeme opravdu jenom sporadicky a už
vůbec ne na vítězství, ale pro srandu a pro
setkání s kolegy, kteří oblékají dresy jiných
týmů. Po skončení – je jedno kdo vyhrál,
oslava probíhá vždy společně.
Jak často nyní sportujete?
Jen když mám čas a chuť. Chuť by byla, ale
volného času moc nemám a tak se raději
věnuji trénování Matýska (pětiletý syn),
kterého fotbal strašně baví a hlavně mu to
jde.
Se skupinou Tři sestry si zazpívala olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora
Špotáková, která je jejich velkou fanynkou. Neuvažujete o něčem podobném
– co třeba, že by si se skupinou Kabát
zazpíval Váš známý fotbalista Pavel
Horváth nebo na bicí si zahrál Petr Čech?
No nevím, ale hokejisti po vítězství
na Mistrovství světa ve Vídni v roce 2005
a v rámci muzikálu Baron Prášil jsem
sjížděl po laně na dělové kouli od stropu
divadla Hybernia až na jeviště. Tím končí
moje účast na adrenalinových sportech.
Vlastně pěkný adrenalin je taky venčit naše tři psy: německou dogu Diega,
anglického Buldoka Wildu a francouzkého
buldočka Edu (smích).
Jak jste se dostal k filmovému hraní –
Jak se krotí krokodýli? To musela být
„šichta“ pro režiséra zvládnou pověstné
živly, jako Vás s Danem Nekonečným.
To byla moje první zkušenost s filmem.
Paní režisérka Marie Poledňáková mi zavolala a já, od přírody zvědavý člověk, jsem
souhlasil. Ač se to nezdá, Dan Nekonečný
je vystudovaný herec, a na place je velice
ukázněný, no a já mu to nechtěl kazit.
Už více než 20 let jste neodmyslitelnou
součástí české hudební scény. Existuje
nějaká písnička, kterou na žádném
koncertě nevynecháte, nebo která je
publikem nejžádanější?
Máme tam víc takových, bez kterých by to
fanoušci asi „nepřežili“, ale určitě musíme
hrát Pohodu. To je neodmyslitelná součást
každého koncertu.
Přes dvacet let jste na výsluní a vyprodáváte velké sály. Úspěch jste Vy osobně
zažil již v poměrně mladém věku. Jak
Vás to v té době ovlivnilo?
Všichni jsme zůstali nohama na zemi.
Vážíme si přízně fanoušků a děláme to, co
nás baví.
Co Vám zpívání na vrcholné úrovni bere
a naopak dává?
S manželkou Jovankou
Pomyslná sláva je kompenzována ztrátou
anonymity. Všude tady v Čechách vás
poznávají a to přináší i nevýhody. Musíte
si na to prostě zvyknout nebo se z toho
zblázníte. V tom lepším případě.
Jaké plány máte na rok 2013?
Velké turné s BigBandem. To je hlavní cíl
Kabátů v roce 2013.
Zažil jste někdy období, kdy jste chtěl
pověsit hudbu na hřebík?
To se nedá ani spočítat. Navíc jsem ještě
ve znamení Blíženců, tudíž pořád mám
v sobě dva hlasy. Jeden říká sekni s tím,
druhý říká neposlouchej toho prvního
a dělej, co tě baví.
Máte čtyři děti. Co poslouchají za muziku? Vydají se ve Vašich šlépějích?
Nejstarší syn Pepa (25) se věnuje počítačům a internetovým sítím. Pracuje ve firmě mého kamaráda, která spolupracuje
se zahraničními filmovými produkcemi,
které u nás točí filmy. Valentýnka (10) je
dospívající slečna a chtěla by navštěvovat
taneční konzervatoř, ale má ráda zvířata,
tak nevím, co ji bude bavit víc. Matýsek (5)
si sice občas Kabáty prozpěvuje, ale zatím
ho víc baví fotbal a Adámek (půl roku), tak
ten se ještě nijak nevyjádřil (smích).
Máte rád adrenalinové sporty a vyzkoušel jste si je?
Nejsem žádný kaskadér a opravdu zbytečně neriskuji. Zkusil jsem slaňování, skočil
jsem z jeřábu na laně nad vodní hladinou
A poslední otázka. Navštěvujete dětské
pacienty v nemocnicích. Co Vás k tomu
vede?
Snad moje návštěva na dětských odděleních aspoň na chvíli pomůže těm malým
pacientům zapomenout na své bolístky
a trošku zpříjemní pobyt v nemocnici
(smích).
ze s v ě t a ce l e b r i t
vyzpěvovali naše písničky a dokonce si „Jak
ti šlapou Kabáti“ vybrali za svoji hymnu.
Zúčastnil jste se soutěže mladých talentů. Museli Vás přemlouvat na kouče
v nedávné soutěži Hlas Československa
a jak jste si soutěž užil?
Další velká zkušenost. Do této soutěže
jsem vstupoval s velkými obavami. Ale
časem a hlavně díky režisérovi Pepému
Majeskému a vlastně celému týmu, jsem se
rychle „aklimatizoval“ a pak už jsem si to
opravdu užíval.
61
ročník 7
číslo 2
duben 2013
Křížovka
K Ř ÍŽ O V K A
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
62
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. května 2013 na email [email protected] Do předmětu email uveďte heslo „křížovka – duben“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovala společnost MARTEK MEDICAL a AGEL Lékárna.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Kapka lásky je víc než vodopád zlata.
Z celkového počtu 86 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé: Jarmila Hyková (Ostrava-Vítkovice),
Bc. Tomáš Bystrý (Levoča), Dana Jurčová (Nový Jičín), Marcela Sedláčková (Plzeň), Jaroslav Beneš (Šternberk).
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
Cheesecake
en tk y ob or u
rece pt od st ud
í pr ax i
tk a ab so lv uj íc
po ro dn í as ist en
nu škové
Ja
y
tr
Pe
ve V ít kovické nemocnici
sušenek, 70 g másla,
ba líčku máslov ých
0,5
s,
tu
Lo
k
ne
še
melových su
sto: 1 ba líček kara
u
Ingredience na tě
areta případně rum
am
le
hů, 2 šta mpr
zpustit)
hrst vlašsk ých ořec
, 2 bí lé čokolády (ro
smeta na, 2 vajíčka
ná
sa
ky
za
1
e,
on
ascarp
ém: 1 Ricotta, 1 M
Ingredience na kr
a rozpuštěné máslo.
né ořechy, amareto
ka
se
na
či
ntimetr ů
é
let
m
po
y o prů měru 22 ce
zdrtíme, přidáme
dno dortové form
na
u
stv
Postup: Sušenk y ro
vr
u
no
.
ěr
m
e 10 minut
a natlačíme stejno
na 170°C a pečem
Vše propracujeme
předehřáté trouby
do
e
m
Dá
.
m
re
pí
pa
vyložené pečícím
hřáté troubě
to. Pečeme v přede
těs
né
če
e
pe
ed
př
na
. Po upečení nechám
y a v ylijeme
e da lších 20 minut
e všechny surovin
em
ám
eč
leh
a p
uš
C
0°
ém
t
11
kr
va
na
Na
eme podá
u snížíme
it do lednice. Můž
minut, poté teplot
ířk y. Dá me zchlad
na 20 0°C ještě 10
dv
i
m
ný
ře
tev
oo
y od ležet s p
v troubě 2 hodink
em či polevou.
oc
ov
s jak ým koliv
Rece pt po sl al
a
M ar ce la Šim an
dlová ,
ad mini st rativn
í pr acovnice
a koo rd ináto rk
a
vz dě lávac íc h
ak tivi t
Nemocnice Po dl
es í
Ingredience – těsto
: ½ másla, 1 celé ve
jce, ½ prášku do pe
polohrubé mou ky
čiva, 4 lžíce cu kru
, trochu nastrou ha
moučka, 1 hrníček
né
citrónové kůry
Vše zadělat ru kou
a natlačit do dorto
vé formy nebo peká
čku (není třeba vy
mazávat).
Ingredience – nápl
ň: Na těsto na lít ro
zmixova nou směs
rozpuštěného más
: 2 tvarohy, ½ hrnk
la, 1 celé vejce, 1 va
u mléka, ¼ hrnku
ni lkový puding, 2
Tvarožní k se peče
va ni lkové cu kr y, ¾
přibližně 1 až 1:15
hrnku cu kru krup
hodiny a pod dorto
z formy vy téct tu k.
ice
vou formu je vhod
né dát aloba l, mírn
ě můž
e
r ece p t y č t enář ů
T varožník
63
Kalendář vzdělávacích akcí
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
NEMOCNICE PŘEROV
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
10. DUBNA 2013
DEN PREVENCE
Pro zájemce vybraná vyšetření zdarma
Místo a čas: Poliklinika Ostrava
9:00 – 17:00
INFO: www.dzas-ostrava.cz
18. DUBNA 2013
ZOBRAZOVACÍ METODY V PRAXI
Konference pro nelékařské obory
Místo: přednáškový sál Nemocnice Přerov
INFO: [email protected]
24. DUBNA 2013
VYBRANÁ TÉMATA Z ORTOPEDIE
Lékařský seminář
Místo a čas: kongresový sál
Šumperské nemocnice, 18:00
INFO: www.nemspk.cz
11. DUBNA 2013
DEN PREVENCE
Pro zájemce vybraná vyšetření zdarma
Místo a čas: Poliklinika Olomouc
13:00 – 17:00
INFO: www.dzas-olomouc.cz
16. DUBNA 2013
DEN PREVENCE
Pro zájemce vybraná vyšetření zdarma
Místo a čas: Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská 14:00 – 17:00
INFO: www.dzas-praha.cz
17. DUBNA 2013
DEN PREVENCE
Pro zájemce vybraná vyšetření zdarma
Místo a čas: Poliklinika Česká Třebová
13:00 – 17:00
INFO: www.dzas-ceska-trebova.cz
MARTEK MEDICAL
23. a 24. KVĚTNA 2013
TRENDY V SOUČASNÉ DEZINFEKCI
Mezinárodní kongres dezinfekce a hygieny
Místo: Hotel Atlantis Brno
INFO: http://breclav.martekmedical.cz
k a l en d ář a kc í
NEMOCNICE PODLESÍ
64
24. DUBNA 2013
ODBORNÁ KONFERENCE: SRDCE
NA DLANI
Pro nelékařské obory
Místo: KD Trisia, Třinec
INFO: [email protected]
6. a 7. června 2013
RÁNY & DEFEKTY 2013
Odborná konference s mezinárodní účastí
o hojení chronických ran, kožních defektů
a reparaci tkání
Místo: Hotel Vitality, Třinec-Vendryně
INFO: www.nempodlesi.cz
NEMOCNICE ŠTERNBERK
23. KVĚTNA 2013
ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
U DĚTÍ, OTRAVY A AKUTNÍ STAVY
NEJEN U DĚTÍ
Místo: Expozice času Šternberk
INFO: [email protected]
22. KVĚTNA 2013
VYBRANÁ TÉMATA Z ONKOLOGIE
Lékařský seminář
Místo a čas: kongresový sál
Šumperské nemocnice, 18:00
INFO: www.nemspk.cz
Vítkovická NEMOCNICE
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
31. KVĚTNA 2013
XVIII. ROŽNOVSKÝ
GASTROENTEROLOGICKÝ DEN
Tradiční konference lékařů a sester zaměřená na gastroenterologickou problematiku
Místo: Rožnov pod Radhoštěm,
Hotel Eroplán, 8:00
INFO: www.nemvalmez.cz
14. ČERVNA 2013
7. OSTRAVA LIVE ENDOSCOPY 2013
Tradiční mezinárodní workshop s živými
přenosy z Centra péče o zažívací trakt
do Clarion Congress Hotel věnovaný
gastroenterologické problematice
Místo a čas: Clarion Congress Hotel, 8:30
INFO: www.nemvitkovice.cz
PODHORSKÁ NEMOCNICE
Vyhrajte notebook
22. DUBNA 2013
VYŠETŘOVACÍ METODY V PHN II.
Seminář pro nelékařské profese
Místo: Podhorská nemocnice v Bruntále
INFO: www.podhorska.cz
V rámci akce společnosti Moraviatel,
která byla zahájena koncem loňského
roku, každý 50. zákazník v pořadí vyhrává notebook HP 630. Již bylo vylosováno
prvních deset výherců, mezi nimiž byla
i výherkyně ze skupiny AGEL – a to paní
Hana Reichelová, staniční sestra z ARO
Nemocnice Valašské Meziříčí. Do této
akce bylo vloženo 50 kusů notebooků
HP 630, přičemž k začátku března je
známo prvních deset výherců. Akce končí předáním posledního kusu notebooku
a je časově neomezená. Více informací
o dalších výhodách, které získáváte registrací a využíváním služeb Moraviatel,
naleznete na webových stránkách
www.moraviatel.cz
25. DUBNA 2013
SMRT MOZKU A PÉČE O DÁRCE
ORGÁNů – Lékařský seminář
Místo a čas: zasedací místnost
v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
21. KVĚTNA 2013
LÉČBA BOLESTI VČERA, DNES A ZÍTRA
Seminář pro nelékařské profese
Místo: Podhorská nemocnice v Bruntále
INFO: www.podhorska.cz
23. KVĚTNA 2013
VYBRANÁ TÉMATA Z GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ – Lékařský seminář
Místo a čas: zasedací místnost
v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
Notebook staniční sestře Haně Reichelové
(vlevo) předala paní Zdeňka Vyskočilová ze
společnosti Moraviatel
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO
MATERIÁLU V ČESKÉ REPUBLICE
> Komplexní zásobování všech zdravotnických
zařízení po celé ČR
> Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších
značek na trhu
> Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům
podle jejich individuálních potřeb
> Jsme poskytovatelem náhradního plnění
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
Pobočka Praha
Kněževes 185
252 68 Středokluky, Praha-Západ
tel: +420 582 400 082
fax: +420 582 400 080
[email protected]
Sídlo společnosti – Prostějov
U Spalovny 4582/17
796 01 Prostějov
tel.: +420 582 400 000
fax:+420 582 400 001
[email protected]
www.martekmedical.cz
Download

Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP