e
A PIESNE NA ÚVOD SV. OMŠE
NULTÁ :-)
si mi putá zlámal, si ma oslobodil,
h
TY SI PÁNOM MOJICH DNÍ
C
D
(JOZEF GRENČÍK)
D
G
Ty napĺňaš ma Láskou,
e
C
D
a
D
C
D
D
C
D
Ty si Pánom mojich dní,
C
D
G
Tebe patrím so všetkým, čo mám.
e
G
R: dlho som už slúžil, falošným,
G
D
dlho som bol spútaný.
a
D
D
C
a
C
Pokoj vlieva nám, z Neho prúdi život večný do
keď Ťa volám vždy si blízko,
e
D
dáva seba nám, dáva sa nám sám.
G
Ty si Pánom mojich dní,
C
C
volá všetkých nás, dáva seba nám:|,
po svojich cestách vedieš ma.
G
C
|:Pán prichádza dnes k nám,
Ty si Pánom mojich dní,
C
H
1. PÁN PRICHÁDZA DNES K NÁM
1. Ty si Pánom mojich dní,
C
F
si ma vyviedol, do víťazných dní.
(JÁN HRUBOVČÁK-TRETÍ DEŇ)
G
G
D
GCG
nás, do všetkých nás .
2. PIESEŇ CHVÁLY
E
fis
1. Pieseň chvály, spievať túžim, pieseň vďaky
H
E
gis
spievať chcem. Obeť chvály pred tvoj trón
cis
fis
H
nesiem, pred Tvojou tvárou zaple
H
A
E
4. DOBRÝ JE PÁN
R: Budem Ťa chváliť, celou svojou silou
H
A
E
budem spievať, Ty si môj pevný hrad,
gis
cis
keď som v trápení, keď hriech ma ,
fis
H
na Tvojích slovách budem stáť.
3. VŠADE TAM, KDE SÚ
1. tam, kde sú, ,
v mene Ježiš Láske .
e
tam Boh zasľúbil, bude .
viem, že Boh je
D
tomto mieste prítomný!
G
R: Pána v tomto chráme,
G
ho Božia sláva naplní.
Bohu a hráme,
.
fis
E/fis/E
1. |: Dobrý je Pán, hoden všetkej chvály ! :| 3x
fis
Dobrý je Pán, zvelebujme Ho!
D
fis D
A
Amen, eluja ! Ježiš Kráľom je.
D
fis D
A
fis
Amen, luja ! Ježiš Kráľom je .
5. ŽEHNÁ NÁS
1. nás Pána,
C
keď do chrámu ,
neťaží nás srdca rana,
keď osloví nás Ježiš slovom láskavým.
R: Voláme , keď v mene
a
obeť sa , drahý náš Pán,
C
D
prenikni nás, voveď nás do raja.
Voláme , keď v mene
a
obeť sa , drahý náš Pán,
C
D
prenikni nás, voveď nás do raj
2. Ochotní sme začať znova,
žiť s vierou a láskou svoj život nádherný.
Nepodľahnúť silám temna,
v čnosti rásť a rúchom sa odieť belavým.
6. RADOSŤ PÁNOVA
E
(MÁRIA WIESNEROVÁ)
A
H A
(: Radosť Pánova je našou ,:) 3x
A7
H
E
radujme sa všetci v Ňo
E
H
d
H
C
d: tancujme pred Pánom,
H
d
G
a
Fmaj7
radšej dávať, pre iných mať plné
dlane
d
ch: chváľme Ho cimbalom,
vedieť sa .
E
d: radujme sa všetci v Ňo.
7. NECH TEN CHRÁM
e
Nech ten chrám zaplaví svetlo jagavé!
E4 E
Nech nám z úst znejú zvolania jasavé!
a
R: V všetkých spájaš,
d
A
D h
Cdim
Chceme sa zísť s Tebou, Pane, nebrať,
H
H
G
správnou cestou, hľadá ju každý, Ty a ja.
H
A7
a
d
ch: chváľme Ho bubnami,
A
G
no jedno nás spája, chceme kráčať
d: hrajme Mu husľami,
E
C#dim
1. Sme z rôznych strán a kútov ,
ch: chváľme Ho žalmami,
A
|: Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý! Žije v , žije
v :|
C
d: Tlieskajme rukami,
E
fis
8. SME Z RÔZNYCH STRÁN
H
A
Nech ten chrám naplní zástup sŕdc veselých,
mužov, žien detí! Nech jasá svet celý!
G7
všetkých, čo chcú s tebou sa .
2. Jeden s druhým v dobrom sa zísť,
nerobiť si prieky,
skúsme všetci spoločne ísť po prúde rieky.
Láska robí zázraky, nad zlobou víťazí,
tak sa chyťme za ruky, nič nás neporazí.
A
H
CD E
stromov spievajú vtáci.
Aleluja.
R:
9. DUŠA MOJA, OSLAVUJ PÁNA
a
G
10. LEN MILOSŤOU
R: Duša moja, oslavuj Pána,
F
E
a
C
oslavuj Pána, oslavuj Pána.
G
FGA
Duša moja, oslavuj Pána, aleluja.
C
C
G
G
F
G
a
G
G
F
G
CE4E
R: |: Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí
a
D
prameňom rozkážeš narásť v rieky.
h
a
a
D7
fis
e
|: a preto tu smieme .:|
Modrými moriami ju napá jaš,
D
Nemôžme si to zaslúžiť, je to pre krv .
F
A
G
F
Pred Tvoju tvár pozývaš nás.
pevná stojí po celé vek
D
a
C
G
Spevňuješ Zem, dal si jej ,
F
G
len pre milosť smieme stáť.
Pred Tvoju tvár stále zveš nás,Ty vojsť voláš nás
zaodetý do veleby, krásy.
C
F
C
C7
1. Pane Bože môj, aký si len veľký,
F
a
Len milosťou môžme vstúpiť,
G
Napájaš všetko živé na Zemi, v korunách
G
G
aE4E/a
vďaka, že krvou sme očistení
:|
11. POĎ TERAZ JE ČAS
D
G
e
F
G
E
Poď, taký aký si, chváľ Ho,
e
G D
poď, predstúp pred Kráľa, príjme ťa. Poď!
G
D
R: |:Každý jazyk v ten deň vyzná: Ty si Pán!
G
D
h
Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú,
G
A4
G
R: |: Prichádzame k Tebe, Pane,
so plným
C
d
a
2. Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme,
lebo si nám dal život, Ti ďakujeme.
A tiež za Cirkev, ktorá nás spája,
Ti ďakujeme.
E
H
EA
1. Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
H
A
12. PRICHÁDZAME K TEBE PANE
d
E
Tvoj ľud Tebou sa schádza, Bože .
Ty poklad vzácny dáš. :|
C
a
13. TVOJ ĽUD
Každý Ti tam úctu vzdá.
G
G
a tiež za prácu, za radosti život,
Ti ďaku
D
A4
C
za všetky plody zeme, Ti
G
poď, srdce svoje mu s láskou daj.
D
G
1. Za všetky Tvoje slová, Ti ďakujeme,
D
1. Poď teraz je čas vzdať chválu,
A4
F
(BRIAN DOERKSEN)
G/C
a spoločne Ti chceme poďakovať. :|
fis
E Gis cis
K Tebe ideme lebo Ty si dobrotivý .
EAE
K Tebe , Ty Bože náš .
2. Aj ja chcem tu v úcte stáť, môj Boh a Pán.
Aj ja chcem tu v úcte stáť, môj Boh a Pán.
Svojim blížnym a Tebe slúžiť zo všetkých síl,
plný nádeje Ti šepkať, Otče náš.
14. PRIVÍTAŤ CHCEM ŤA, PANE
A
E
A
1. Privítať chcem Ťa, Pane,
D
h
E
privítať nás, osláviť návrat zázračný,
E
hody pre lačných.
A E
A
E
D
Ťa, Pane a túžim s Tebou žiť,
E
nemôžem ďalej hlúpo stáť,
sa vo mne .
R: , , prebuď nás,
A
zlým,
E
príď a ukonči .
2. Ľahšie Ti bolo Pane zostúpiť do chleba,
ťažšie je cestu nájsť a spôsob do sŕdc
namyslených osôb.
Ľahšie Ti bolo Pane vystúpiť z tvrdých skál,
ťažšie je čosi dosiahnuť,
keď skúšaš ľahostajným hnúť.
15. OTVÁRAJTE BRÁNY HRADIEB
1. brány hradieb kamenných,
brány v srdciach ,
C7
, aby mohol prísť.
ťarchu všetkých svojich starostí,
Pánu cestu v ,
,
aby prísť k nám .
C7
F
F7 B
Fdim
R: To kvôli Kráľu , Kráľu
d
g
C7
každý cestu Pánovi .
F
F7 B
Fdim F
To kvôli Kráľu , Kráľu
B
C
d
naprav každý cestu,
F
cestu krivú, cestu zlú.
2. Pozdvihnite svoje srdcia znavené,
posilnite nohy sily zbavené,
otvárajte, aby mohol prísť.
Nie je doba spánku, je čas nabrať síl,
Končí sa už noc a deň sa priblížil,
pripravujte cestu,
aby mohol prísť k nám slávny Kráľ.
16. ZÍDENÍ, AKO RODINA
d
C d
a
F
G
Zídení, ako rodina sme spolu pred Tebou.
Jednotní spievame zo srdca Kráľovi kráľov.
a
e
F
d G
znie: Abba Otče, vzácny si nás.
Nech znie: Abba Otče, sväté meno máš.
rád Ti slúžim,
rád Ti slúžim,
dám Ti všetko, čo mám,
všetko Ti dám.
R:
17. VZDÁM TI CHVÁLU
E
1. Vzdám Ti chválu, vzdám Ti chválu,
D
srdcom celým,
srdcom celým,
18. SI TICHÝ
spievam pieseň,
R: Si tichý a voláš
A
spievam pieseň,
fis
E
H
všetkých síl .
zo všetkých síl,
2. Nájsť Ťa túžim,
každý môj deň,
kráčať s Tebou,
kam budeš chcieť,
E
nájsť Ťa túžim,
každý môj deň,
kráčať s Tebou,
kam Ty chceš.
H
A
H
H
A
H
E
len Ty sám si hoden mojich chvál. :|
3. Rád sa skláňam,
Ty si môj Kráľ,
h
všetkých k sebe domov.
E
A
A
Prišli sme, aj dnes s nami smieš.
A
h
1. Tak, ako v časoch starých
A
D
A
h
schádza sa Tvoj ľud znova,
A
chce počuť slovo živé.
Len Ty sám mi dávaš lásku,
fis
D
D
Tebe spievam pieseň chvál.
E
fis
zástupy pravdy chtivé,
R: |: Tebe vzdávam česť a slávu,
fis
A
rád sa skláňam,
Ty si môj Kráľ,
2. Tu nieto žiadnych ulíc,
máme len jeden stolík,
lásku a Tvoje telo,
čo všetkých v jedno spojí.
cis
19. JA VERÍM, ŽE TO JEŽIŠ
E
A
postavme sa pred tvár Pána, velebme Ho :|
H
21 CHCEM VOJSŤ
Ja , že to Ježi,
H
C
verím, že on Synom je.
E
A
Chcem vojsť do tvojich ,
H
C
Zomrel a vstal by sme mohli ži.
A
C
On za cenu smrti život .
H
E
A
E
H
20. TY SI PÁNOM
H7
|: Ty si Pánom, Ty si Kráľom,
cis
A
F
E
E
H7
a pozdvihnime svoje dlane,
C
e
a
G
C
|:Že radosť dal mi Pán, že radosť dal mi Pán
a teším sa, že radosť dal mi Pán. :|
22. VZDAJME VĎAKU
D
A
e
G
|: Vzdajme vďaku nášmu Bohu,
D
ooo, Kráľom je Boh :|
|: Tak pozdvihnime svoje srdcia
F
a teším sa, že radosť dal mi Pán.
Má moc uzdraviť nás. Má odpustenia dar.
E
C
Lebo viem, že to je deň, čo Pán daroval nám
H
Je uprostred ná. Má moc nás teraz .
A
F
Chcem vojsť s poctou do tvojich .
Verím, že je tu teraz. Dáva svoj pokoj nám.
H
a
srdce plné vďaky mám.
A
vzdajme vďaku Páno. :|
A
G
D
A
Veď On stvoril nebesia i zem je plná Jeho slávy.
G
D
A
Tvoj Duch mnou prúdi a ja tak túžim Ti riecť:
Pane, rád ťa mám.
On sám je mocný a láskavý.
On jediný mi rozumie, On sám mi stiera slzy.
On vraví, že ma miluje, On je tým Bohom pravým.
23. SI VEČNÝ BOH
D
A
h
G
25. OTVÁRAJ PÁNOVI NÁŠMU
|: Si večný Boh, si mocný kráľ,
D
A
4. Je mojou spásou, vo tme mi svieti,
to meno Ježiš, pre ktoré v láske chcem žiť
a pravde verný byť.
R:
e
D
G
Otváraj Pánovi nášmu!
Plesám nad všetkým, čo urobil si -ám :|
D
Otváraj, prichádza k nám!
C
24. ÚŽASNÝ PÁN
1. svetlo svieti, a život dáva,
a
to Svetlo z nebies, po ktorom túžbe ja má,
C
26. POŽEHNANÝ
prosím tiahni nás.
G
2.Je zvodná pýcha, tá dušu zviera,
dušu tak biednu a hladnú po svetle v tmách,
pravdu zasej v nás.
a
bratom a sestrám .
Otváraj Svätému Duchu, otváraj prichádza k nám!
Otváraj Božiemu Slovu dokorán! Effatha! Effatha!
C
R: Úžasný Pá, svoj život dal.
Nádherný Pán, tak miloval!
3. V srdci si pieseň o Tebe spievam,
(JOŽKO GRENČÍK)
a
Požehnaný, požehnaný-ý-ý,
h
C
požehnaný Teba poznáva
G
a
Požehnaný, požehnaný-ý-ý,
h
C
D
požehnaný, Teba uctievam, ó , môj Pane!
Dobrotivý... Ježiš dobrý...
Krížová cesta: 1.Odsúdený 2.Vysmievaný 3.Padajúci 4.Milujúci
5.Vyčerpaný 6.Láskyplný 7.Padajúci 8.Starostlivý 9.Vytrvalý
10.Potupený 11.Pribíjaný 12.Zomrel za nás 13.Z kríža sňatý
14.Pochovaný 15.Zmŕtvychvstalý.. Oslávený.. Ježiš môj Pán..
27. SVOJE KROKY ROZOSPIEVAJ
d
C
F G
B C
A
R: Svoje kroky rozospievaj, rozospievaj,rozospievaj.
C
F G
B C
D
rozospievaj, rozospievaj, rozospievaj.
G
1. |: Pánu vďaky,:||:za všetko, čo dáva, :|
B
A7
|:za všetko čo berie, :| |:patrí pánu chvála. :|
|:Vzdajme Pánu vďaky, :| |:že sa stará aby, :|
|:nezostali v smrti :| |:jeho ľudia slabí. :| R:
2. |:Vzdajme Pánu vďaky, :| |:ako deti Božie, :|
|:že v človeku láska :| |:ešte stále žije. :|
Zošli svojho Ducha, aby uzdravil ma.
29. BOŽE, OTČE, TERAZ VIDÍM
e
D
Bože, Otče, teraz vidím, aký som bol slepý,
C
Ty však si môj Otec láskyplný, Pán.
som Tvoj syn prijatý,
D
C
patrím medzi Tvoje deti, samotu viac nepoznám,
veď Otca pri sebe mám.
e/D/C a/G/a
28. DOTKNI SA, PANE
E
H
cis
Dotkni sa očí mojich, Pane, túžim uvidieť Ť
Dotkni sa perí mojich, nech môžem chváliť
Tvoje meno.
Dotkni sa srdca môjho Pane, obno-ovuj.
A
H
Zošli svojho Ducha, aby očistil ma.
H7
R: |: Budem spievať chvály , kým život :|
30. TY SI MÔJ PÁN YEEE
|:Vzdajme Pánu vďaky, :| |:povzbudzuje slovom, :|
|:pripravuje miesto :| |:nám v živote novom. :|
H
3x
E
fis
A
H
Ty si môj Pán yeee, Tebe patrí sláva.
Ty si môj Pán yeee, okrem Teba Boha niet.
Ty si môj Pán yeee, Tebe nech znie chvála.
A
H
|: Nech Tvojmu menu chvála . :|
E
H
Svoje všetky pred Teba dávam,
cis
EH
Kráľ mô vládni nám.
cis A
E
H
V diaľkach je už počuť Tvoj príchod k nám,
H
chválou svätý chrám.
B PANE ZMILUJ SA...
31. PANE ZMILUJ SA
C
G
d
(MURÁŇ-LEVOČA)
a
|: Pane, zmiluj sa, zmiluj sa,
F
C
d
G
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.:|
|: Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa,
Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. :|
|: Pane, zmiluj sa, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.:|
32. PANE, ZMILUJ SA
d
(PÔSTNE)
g
C
Zmiluj sa, zmiluj sa Pane, prosím,
Fmaj
zmiluj sa Pane
g
d
, prosím,
A
zmiluj sa Pane, opäť prosím.
Zmiluj sa, zmiluj sa Kriste, prosím,
zmiluj sa Kriste, prosím,
zmiluj sa Kriste, opäť prosím.
Zmiluj sa, zmiluj sa Pane, prosím,
zmiluj sa Pane, prosím,
g
A
d
zmiluj sa Pane, opäť prosím. Prosím.
33. PANE ZMILUJ SA (KLASICKÉ)
D
e A
D
sólo: Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
všetci: Pane, ...
D
sólo:
G e
A
Kriste, zmiluj sa, Kriste zmiluj .
D
e A
D
Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
všetci: Kriste, ...
34. PANE ZMILUJ SA (GEN ROSO)
a
d
C
Pane, zmiluj , Pane zmiluj sa, prosí.
F
E4EF
Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa prosím .
d
G
a
Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, prosím, prosím.
35. PANE, ZMILUJ SA
(KATARÍNKOVSKE)
d C
sólo:
všetci:
sólo:
všetci:
sólo:
e
E
G
Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane zmiluj sa.
C
D
A
Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa.
e
D
e
D e
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
38. JEŽIŠU UKRIŽOVANÝ
d
a
e
a
e
Ježišu ukrižovaný! Ľutujem hriechy! Ľutujem!
a
(MARIAN MILUČKÝ)
fis cis
h
e
a
,
39. PANE, ZMILUJ SA
d
Pane zmiluj sa.
fis
d: Pane zmiluj sa ,
ch:
Pane zmiluj sa,
Amaj7
d: Kriste zmiluj sa
,
ch:
Kriste zmiluj sa,
D
d: Pane zmiluj
ch:
Pane zmiluj sa.
e
Ježišu ukrižovaný! Kyrie eleison.
Amaj7
v: Pane zmiluj sa , Kriste zmiluj sa
cis
D
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
C
36. PANE ZMILUJ SA
h
G
Pane zmiluj .
d
D
D
(KUBÍNSKE)
d
všetci: Pane, zmiluj sa
h
37. PANE ZMILUJ SA
(PÔSTNE)
g
C
Zmiluj sa, zmiluj sa Pane, prosím,
F
d
zmiluj sa Pane, prosím,
g
AA4A
zmiluj sa Pane, opäť prosím
.
Zmiluj sa, zmiluj sa Kriste, prosím,
zmiluj sa Kriste, prosím,
zmiluj sa Kriste, opäť prosím.
Zmiluj sa, zmiluj sa Pane, prosím,
zmiluj sa Pane, prosím,
D
zmiluj sa Pane, opäť prosím. Prosím.
40. KYRIE
e
h
(HRADEC KRÁLOVÉ)
e
Dh A
e
h
Kyrie elei, Kyrie eleison, Kyrie elei,
a
G
a
G D
Christe elei, Christe eleison,
e
Cmaj7 D
Kyrie ele
e
D Cmaj7 e
ison, Kyrie eleison
Dh E
, Kyrie eleison
41. PANE ZMILUJ SA (LAMAČ)
a
G
a
G
F
G a a
G
a
Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa,Pane, zmiluj sa
d
C GLÓRIA
d
d
F
g a B
F
R: Glória, glória, glória, glória in excelsis Deo.
F
C
d
B
fis
1. Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj
B
A
F
d
F
B
F
2. Chválime Ťa, velebíme Ťa, klaniame sa Ti,
A
D
g
oslavujeme Ťa, vzdávame Ti vďaky,
C
F
GC
F
C
E
Es
Bmaj
Ty sedíš po
g
a
C
pravici Otca, zmiluj sa nad na
F
F
B
F
B
A
C
F
Najvyšší, Ježišu Kriste, s v sláve Boha Otca.
dGCFA
Amen, Amen ,
G A
D G
A
D
R: |: Glória , glória , in excelsis Deo :|
A
D
A
e
D
3. Pane, Ježišu , jednorodený Syn,
g
prijmi našu úpenlivú prosbu,
d
h
1. Ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi,
Boh Otec všemohú.
a
A
D
A
Pane Bože, Kráľ, Kráľ nebeský,
g
g
43. GLÓRIA (UPC BA)
lebo veľká je sláva Tvoja,
d
Bmaj
4. Veď len Ty si svätý, Ty si Pán, len Ty si
ľuďom dobrej vôle.
d
d
Ty snímaš hriechy sveta,
F
B
C
Ty snímaš hriechy sveta, sa nad nami,
42. GLÓRIA
a
Bmaj
c
D
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.
G
my Ťa chválime, vďaky vzdávame,
e
veď je veľká Tvoja .
2. Ježiš, Spasiteľ náš, Baránok Boží,
snímaš sveta hriech, milosť udel nám,
prijmi prosby pokorné. R:
3. Veď len Ty si svätý, veď len Ty si Pán,
Ty si najvyšší, so Svätým Duchom
v sláve Boha Otca. Amen. R:
48. ALELUJA
E
(FRANTIŠKÁNI)
fis A E
H
E
|: Alelúuja, alelúuja, álelúuja, alelúuja. :|
49. ALELUJA (RIM)
fis
E
D
Cis
Aleluja Aleluja Aleluja Aleluja
D ALELUJA
50. ALELUJA
(HALELUJAI)
G
44. ALELUJA
D
A
h
Hale hale hale lú-ú-ja-a
(TAIZÉ)
fis G
D
e7A /D
C
|: Aleluja, alelu aleluja , aleluja, alelu ja. :|
Hale hale hale lú-ú-ja-a
45. ALELUJA
Hale hale hale lú-ja
E
(VALČÍKOVÉ)
A
H
a
G
D C
D C G
C D G /e/
|: Haleluja haleluja :|
(FLAMENGO)
F
e
a
|:Alelúuja, aleúluja, alelúuja, aleluja. :|
47. ALELUJA
e
a
E
Aleluja, aleluja, alelú-úja, aleluja -aleluja, aleluja
46. ALELUJA
G
(NITRA 95)
D
|: Alelúuuja, alelúuuja. :|
E ŽALMY
51. PRAISE (ŽALM 113)
A2
E
fis
|: Praise, servants of Jesus,
(KOMPROMIS, BA)
D2
E4
E
A2
praise the name of the Lord.:|
D2
E
fis
|: He raises the poor from the dust,
D2
E4
fis
He lifts the needy from the dunghil:|
Praise ...
(Chváľte, Ježišovi služobníci, chváľte meno Pána.
On z prachu zdvíha chudáka, On dvíha bedára z kalu hnoja.)
3. Slnko a mesiac, velebte Pána!
Žiarivé hviezdy, velebte Pána!
Nebesia nebies, velebte Pána!
Vody pod nebom, velebte Pána!
4. Pánovo meno nech všetci chvália!
Na jeho slovo povstalo všetko.
Len jeho meno je hodné chvály.
Naveky nech ho stvorenie chváli!
53. ŽALM 139
cis
52. ŽALM 148
e
1. Kam môžem újsť Pane pred Tvojím Duchom,
a
E
R: |: , , , aleluja! :|
e
kam utiecť pred Tvojou tvárou?
a
1. nech znie v nebesiach chvála!
G
C
G
a
Svätému Bohu česť nech sa vzdáva!
G
cis
Ak vstúpim do neba do podsvetia,
E
H7
počujem volať Ťa Kráľom.
A
Pána neba!
e
H7
a
Velebte Pána zástupy v nebi!
2. On svojmu ľudu veľkú moc dáva
a z prachu zeme povýšil biednych.
Vo svojich svätých zjavuje slávu,
Pán Izraela, veľký a mocný.
E
A
R:|:Chválim Ťa Pane môj,za všetky Tvoje
A
E H7
obdivuhodné vždy sú a
cis
veľmi dobré to viem.:|
2. Na šírom mori dnes plavím sa sám,
myslím si unikol som.
Azda ma tma skryje, zahalí noc,
Tebe však tma je svetlom.
3. Pane, Ty skúmaš ma a vieš všetko,
poznáš ma z lona matky,
utkaný v hlbinách zeme som bol
za takýto čas krátky.
4. Bože môj, skúmaj ma, moje srdce,
všímaj si moje cesty,
pozri sa, či nejdem blúdnym smerom
a veď ma do večnosti.
R:
R:
R:
G
F
D
(MATT REDMAN)
Dmaj
Gmaj
D
55. KOĽKO ZÁHAD MÁ
1.Ježiš môj , pred tvojou stojím obetou,
G
D
G
e
A4
A
D
G
A
D
G
D
A4
R:A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal,
G
D
A4
som pokorený láskou, srdce zlomené mám,
h
G
D
A
G
znova ďakujem Ti, ďakujem, svoj život Ti dám.
2. Najvyšší, si teraz Ježiš na nebi,
nebeský vládca, raz budem tam stáť.
Teraz však, ja žasnem ako máš ma rád
a chválu Ti vzdám ešte raz,
chválu Ti vzdám ešte raz.
G
A
D
C
chlieb , čo prijímať smiem
a stojím tu dnes ešte raz, stojím tu dnes ešte raz.
D
D
Fmaj7
D
, ja žasnem ako máš ma rád.
G
C
1. záhad má a skrýva,
stal si sa bláznom , zomrieť si šiel.
Gmaj
D
vďaka za Tvoj kríž, Priateľ môj. :|
NA OBETOVANIE
54. JEŽIŠ MÔJ
A
h
|: Vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž,
G
a Ty v ňom, Bože, .
Vždy sa pýtam sám, či to pochopíme,
Že krv svojich rán ukryl si vo víne.
G
D
e
C D
R: Je to zázrak , viem, si Boh a máš právo,
Vložiť seba v chlieb, na ktorý má nárok,
C
c
G
každý z nás ho smie.
2. Netúžiš sa skrývať, bývať iba v chrámoch,
v srdci všetkých nás chceš mať bohostánok.
Neviem, či mám síl, byť vždy hodný chvíle,
keď sa dávaš nám, v chlebe a vo víne.
3. Daj mi, prosím moc, vždy ťa v sebe chrániť.
Láskou z Tvojich žíl, svoj život prepáliť.
56. TÚŽIM PRINIESŤ
D
G
A4
D
1.Túžim priniesť na oltár, život, čo v sebe mám.
G
Tvojou láskou zlomený,
D
chcem Ťa , môj Pán.
D
G
A4
h
Chcem Ti vydať práve dnes, každú časť života
G
A4
D
viem, že prijmeš každý dar zlomeného srdca.
G
D
G
d
d
g
prijmi dary, pro.
C
g
g
G
C7
D
e7
Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám
svoju hĺbku srdca Ti dám, môj .
C
g
aj keď nehodný som, chcem Ti priniesť
e
a
C7
a g
k som sa nepriblí
h
G
g
mám ťažké nohy, Pane,
Ježiš, viac nemám slov, pieseň tiež,
G
a
že skutkom som ich nenaplnil,
D
D
a
R: Chlieb Ti a víno prináša
F
ja len tieň.
G
F
1. Mám prázdne ruky, Pane,
čo priniesť Ti , si môj láskavý Kráľ,
D
57. CHLIEB TI A VÍNO
g
R: Povedz, čo Ti smiem dať,
A4
2. Kvôli Tebe dýchať smiem,
môj dlh splatil si sám,
život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec,
bol to posledný boj.
Otvoril si bránu nebies, dnes som iba Tvoj.
2. Mám nemé ústa, Pane,
veď súcit svoj som nevyslovil,
mám choré oči Pane,
pred biednym som ich neotvoril.
3. Mám v srdci bolesť, Pane,
že som Ťa v blížnych neobjavil,
mám veľkú túžbu, Pane,
bys láskou srdcia nám naplnil.
58. CHLIEB, KTORÝ SA PREMIEŇA
G
C
1. Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo,
D
G
z mnohých zrniek pšeničných pochádza,
C
D
G
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.
G
C
R: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky,
G
D
nech nás spojí sila jeho lásky,
G
C
jak kalich, čo objal kvapky vína,
D7
G
tak aj Cirkev svätá nás objíma.
2. Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca
stratené ovečky, ktoré hynú
zjednoť Cirkev svoju, aby sme tvorili
v Tvojej láske jedinú rodinu.
3. Na ramená svoje vezmi, Pane
tých, čo sami ísť už nedokážu
59. ZO VŠETKÉHO ČO MÁME
A
cis
R: Zo všetkého, čo máme,
D
víno, čo sa krvou Ježišovou stalo,
D
a nech zjednotenia div sa stane,
vrúcne prosme, vyslyš prosbu našu.
E
A
odteraz nám nepatrí nič,
cis
D
E
plody zeme, ktoré Ty rozmnožíš.
A
cis
D
E
A
Tu sú naše ruky, použi ich, ak chceš sám,
fis
cis
aby si svetu vždy dával chlieb,
E
darúvaš
cis
1. Len kvapku malú si vložil do mojich rúk,
Fis
h
len kvapku malú si teraz pýtaš späť
h
D
fis
Táto kvapka v Tvojích rukách sa na hojný
cis
D
A
dážď zmení , čo celú zem zúrodní.
R:
2. Kvapky z našich rúk premenené na dážď,
plodnou vlahou budú pre náš budúci svet.
Vtedy zem pre nás pripraví, nový sviatok
chleba, ktorý všetky národy nasýti.
R:
Priateľ, poď s nami, náš Pán nás dnes .
fis
D
D
R:
2. Krv svoju a Telo nám dáva za pokrm
tu stoja bez moci zmysly i rozum.
R:
3. On chce mať pri stole nás všetkých chudobných.
On štedro nás sýti a robí podobných.
R:
4. On v láske pre šťastie sám seba rozdáva,
tu pokoj si nájde aj duša boľavá.
R:
61. TOTO JE MOJE TELO
G A
62. PRÍJMI TIETO NAŠE DARY
G
fis
h
e
AA7
ukry sa vo víne a chlebe
D
D7
A
on hľadí na , na lásku a .
h
h
Fis
h
Nech sa naša túžba skutkom stane,
1. On všetkých na svoju
e
A
1. Prijmi tieto naše dary, Pan
R: Tak poďme, priatelia, náš Pán nás dnes volá.
Hostinu chystá, má miesto aj pre nás.
fis
h
A to telo si ty, to telo som ja,
D
Hostinu chystá, má teba tiež.
h
G A
a to telo sme my, Eucharistia.
h
G
h
Toto je kalich , Eucharistia.
G
60. PRIATEĽ, POĎ S NAMI
D
A
h
Toto je moje telo, Eucharistia.
G
e
A
tieto dary nesieme z lásky ku Te.
2. Táto obeť je obeťou mladých,
ktorí chcú svoj život obnoviť.
podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť,
nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť.
3. My sme iba ľudia obyčajní,
chceme však svoj život obnoviť.
Prosíme Ťa, pomáhaj nám v bojoch našich
každodených, keď nevieme ukáž kadiaľ ísť.
63. NESIEME, PANE
h
A
h
Nesieme, Pane, chlieb a víno. celý život náš.
A
fis
Nesieme, Pane, chlieb a víno a hľadáme tvoju
h
A
tvár, tvoju tvár, svätú .
fis
64. PRISTÚPME, CHVÁĽME HO
/D7/
E
tváriš sa, že nemáš čas.
G
D
Pristúpme, chváľme Ho,
R: a popros Matku,
h
E
On je syn Boží a lásky dar,
e
C
a
D7
On život svoj dal rád nám, zamiloval si nás.
G
Nech zvučí pieseň chvál, ako obetu Ti
e
a
D
D7
Ona Ti pomáha.
D
E
A
Matka, Syna za nás pros,
D
A
E
Matka, Syna pros za nás.
fis
D/D/E
tú radosť nemôže dať nik, ktorú Ty dávaš .
Pristúpme, Ho, ho,
|:Pros Syna, nech naše dary prijme :| /3x/
G
(záver):
e
On je kráľov kráľ.
a
D
GG7
Piesňou chvály zvelebujme Ho .
65. ROZMÝŠĽAŠ
E
h
1. Rozmýšľaš, čo mu dať máš
E
h
nič v sebe nemôžeš nájsť,
fis
D
rozpaky pokúšaš sa skrývať,
A
Matka
2. Rozmýšľaš a nie si sám,
nevieš, čím naplniť stôl,
prinášaš Jeho chlieb a víno,
aby tvoj dar dobrý bol.
66. PANE, MÁLO MÁM ŤA RÁD
A
G
AG
R: Pane, málo mám ťa rád.
A
G
Sklamal som ťa .
A
G
A
G
A
Preto chcem ti dať niečo na oltár.
D A
D
A
G
|:Tak prijmi aj to málo, čo my máme,
D
Premieňaš tajomne tento ,
A
D
no s vďakou ti všetko dáme, aj svoj :|
h
víno a vchádzaš doňho sám.
e
67. KAŽDÝ DEŇ JE VEĽKÝ DAR
D
e
A
Spoj nás v jedno, Pane náš!
D
G D
Spoj nás v svätej obeti!
1.Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti.
A
O tvojej láske, Pane, rozjímam,
A7
ktorá všetko dobré .
D
e
Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie.
A
Keď všetko s Pánom prežívam,
A7
DD7
pripájam sa k jeho obeti
.
G
R: Pridajme všetci na k vínu a
D
h
e
chlebu ten svoj dar, každú snahu,
A
D
príkorie, ale aj to, čo .
2. Každý deň je veľký dar,
každý deň dar k obeti.
O tvojej láske, Pane, rozjímam,
ktorá všetko dobré posvätí.
Nič nie je samé od seba:
ako víno tak aj chlieb. Všetko máme od teba.
Za všetko, Bože, ďakujem.
68. ZVELEBENÝ SI, BOŽE
C
a
e
a
F
C
1. Zvelebený si, Bože, naveky. Z Tvojich rúk
d G
všetko máme.
C
e
a
si, Bože, naveky,
GC
Ti prinášame.
2. ... chlieb Ti tu prinášame.
3. ... víno Ti prinášame.
d
69. TO JE ZVLÁŠTNY CHLIEB
C
G
Tam šťastie v duši .
|: To je zvláštny chlieb a víno tiež.
F
C
G
My ho skladám pred tvoj oltár dnes, aj dnes. :|
C
R:Tvoja láska nech zotrie každý hriech.
Tvoja krv, Pane, nech nás očistí.
Ty nám dávaš dnes svojho Syna niesť.
Tvoja moc, Pane, nech nás zjednotí.
plod zeme
e
a srdcia .
Prosby Ti dnes ,
a práce rúk,
D
G
C#dim
aby sa nám stal chlebom živ
o malú nádej .
G
F
G
G
D
D
|: Boh:| (3x), ky.
Kde miesto vína krv pra.
C
A
R:|: Boh:| (3x), naveky.
R: Kde chlieb sa v telo .
G
1. Ti, Bože , Pane svetov,
ho Tebe, ako
F
F
Dmaj7
Dmaj7
1. My nesieme Ti dary skromné
F
71. DOBROREČÍME TI, BOŽE
že sme z Tvojej štedrosti tento chlieb.
d
F
2. Tak prijmi túto obetu, Pane,
S vrúcnym srdcom prosíme.
Tak ukáž nám tú správnu cestu,
veď my za Tebou pôjdeme.
e
70. MY NESIEME TI DARY
C
G
a
Tam, nenávisť v lásku sa premení.
2. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov,
že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho Tebe, ako plod viniča
a práce našich rúk,
aby sa nám stalo duchovným nápojom.
D A D
A
D
R: chlieb, ktorý z
d7
G
je náš Ježiš Kristus Pán a .
Vo víne a v kúsku chleba Ťa prijímam,
72. PRIJMI, PANE, OBETU
D
G
A
1. Prijmi, , obetu, ktorú Ti tu skladám,
naše malé snaženia,
v ktorých veľkosť hľadám.
Verím, Pane, že si tu každý deň a všade,
všetky naše tajomstvá nech sú k Tvojej sláve.
d7
G
C
tak verím, že život večný mám.
všetkých nás máš nás rád, nech si spieva každý.
2. Z tvojich štedrých darov, Pane,
ktorými Zem požehnávaš,
nesieme ti z lásky chlieb a víno na oltár.
V srdci veľkú radosť máme,
že sa nám za pokrm dávaš
Tvojim deťom, ktoré túžia
prísť pred Tvoju tvár.
73. Z TVOJICH ŠTEDRÝCH DAROV
74. JE TO KRV ČISTÁ, SVÄTÁ
E
G
D
A
R: Všetkým nám raz si dal zákon svojej lásky,
E
G
D
A
(Gen VERDE)
A
G
1. tvojich štedrých darov, Pane,
Zem
h
Ti z lásky chlieb a na .
Zhromaždení v Tvojom chráme, kde nás
všetkých povolávaš,
C
d7
fis
D
E
D
E
čo život nám dá. Je to krv, čo očistí,
C
F
E
1. Je to krv čistá, svätá , krv Tvoja,
G
chceme konať obeť, ktorú si nám priká.
A
E
fis
Dd
ako sneh belších nás učiní, posvätí .
A
E
fis
R:Je to Tvoja Krv, svätá, predivná ,
h7
E
môj , si seba za nás .
2. Je to krv mocná, svätá, krv Tvoja,
čo víťazstvo dá. Je to krv, krv Kristova,
v ktorej moc nad zlým sa skrýva, víťazí.
Je to Tvoja krv mocná, predivná,
môj Ježiš, si seba za nás dal.
75. TY SI MÔJ PÁN (RICHARD ČANAKY)
C2
a7
|:Ty si môj Pán:|, |:ja ťa chválim,:|
Fmaj7
|:už mi chýbaš:|, |:príď k .:|
a
e
F
C
|: Sme hladní, Pane príď, ukáž nám svoju tvár.
a
e
Ty vieš, čo nám chýba,
F
pomôž deťom svojim . :|
76. BOŽE DOBRÝ
G
(FRANTIŠEK FEDOR)
C
77. PRÍJMI PANE Z NAŠÍCH POLÍ
D
G
1. Bože dobrý, Otče láskavý,
prinášame ti tieto dary,
chlieb, ktorým si nás obdaril,
víno i život oddaný. Život oddaný.
G
C
G
ch: Príjmi dary.
Od nás tieto dary tak.
d: Príjmi od nás život celý.
ch: Príjmi celý.
Od nás život celý tak.
d: Príjmi život plný snahy.
ch: Príjmi snahy.
Život plný snahy.
G
e
A
C
chlieb a víno - spásy zname.
2. Príjmi Pane z Tvojích polí chlieb,
prijmi Pane z Tvojích viníc víno,
z Tvojích polí chlieb, z Tvojích viníc víno,
nech nás Tvojou mocou premenia.
G
C
e
G
d: ú-á á, lásky a viery.
ch: Plný lásky a viery.
d: ú-á á
plný nádejí.
ch: Život plný nádejí.
A
D
G
R: Ty si Pane sám pravý vínny kmeň.
d: ú-á á, život veselý,
R2:
C D7
z naších polí chlieb, z naších viníc víno,
C
ch: Ten život veselý.
h
e
D
d: Príjmi od nás tieto dary.
D
C
prijmi Pane z naších viníc víno ,
R1:
G
h
1. Prijmi Pane z naších polí chlie,
1. R1:
H7
V plodoch máme šťastie,
C
D7
|: ktoré z Teba len vyrastie. :|
3. Vďaka za krv za nás preliatu,
vďaka za tú obeť Pane vďaka,
veď len pre Tvoj kríž, sme Ti Bože blíž,
vďaka, že nám seba vyjavíš.
4. Vďaka, že si prijal Otcov plán,
že si plnil vôľu Otca svojho,
z ľudí, že Tvoj čin, zobral ťarchu vín,
každý z ľudí je už Boží Syn.
a[h]
B[C]
, čo jediný
nádej dávaš ná-á-á-á-ám,
B/C[C/D]
s: povedie
z: povedie nás.
s2:Keď sa víno s chlebom premení na Tvoje Telo,
zrakom viery Ťa vidím, svoju lásku dávaš vrelo.
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami
a ľuďom priniesť Ťa, svojimi rukami,
ó premeň ma, prosím premeň ma,
srdce láskou spáľ.
A
prinášam Ti Pane .
gis
Spolu s vínom a chlebom,
Cis
túžim premeniť sa v Teba.
fis
hlas
z:
s1: Spolu s vínom a chlebom,
h
F/A[G/H]
R:
gis
cis
B/g[C/a]
s: nádej dávaš nám , stačí vnímať denne
78. SPOLU S VÍNOM (s.DOMINIKA)
E
A[H] d[e]
H
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami
E
E7
a ľuďom priniesť svojimi rukami,
A
C
Ó, premeň ma, prosím premeň ma,
G SVÄTÝ, SVÄTÝ...
B
79. SVÄTÝ (GEN ROSSO)
F
srdce láskou spáľ,
R:
D[E]
A fis cis D A4 E4 E
g[a]
s:
veď ma milosťou , životom neistým, Ty
z: srdce láskou spá-á-á-áľ,
A
D
Svätý, , , Pane, Bože svetov
E
nekonečných, si a
D
H
fis
svoju slávu vo svojich .
A
E
A
R.|:Hosana,
E
E
je Pán Boh všetkých sve.
D
E
A
hosana, hosana buď Kráľovi kráľov:|
fis
A
E
D
h
fis
hEA
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
E
V mene Pánovom k nám dnes vchádzaš
A
h
FG
A
G
D
EE7
Hosana, hosana, hosana na výsostiach.
A
D
h
fis
h E A
Ty požehnaný Pánov. R:
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
80. SVÄTÝ
Hosana, hosana, hosana, na výsostiach.
A
cis
FG
(POMALÉ)
fis
h
cis
fis
h
Plné sú nebesia, i ze Tvojej .
cis
R:|:,
E
A
E7
hosana na výsostiach . :|
A
D
E
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. R:
82. SVÄTÝ
fis
D
A
D
A
(LAMAČSKÉ)
fis
D
Svätý, svätý, svätý, svätý,
Pán Boh všetkých ,
D
h
h
plné sú i zem tvojej .
A
E
D
R: Hosana, hosana na výsostiach (na výsostiach)
A
81. SVÄTÝ
G
E
, hosana, ,
D
F
D
Svätý, svätý, svätý, je Pán Boh všetkých .
A
A
E
D
fis/Fis
Hosana, hosana na výsostiach na výsostiach .
(KLASICKÉ)
h
Svätý, svätý, svätý, svätý
fis
D
fis
D
A
E
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno
83. SVÄTÝ (JOZEF GRENČÍK)
E2
D2
E2
Svätý, svätý, svätý je Pán Boh svetov,
D2
C2
EE4E
plné sú nebesia i zem Tvojej slávy
cis
.
A
R: -a -a-a-na, na
Hosa-a-a-a-na, na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
e/A
H OTČE NÁŠ
84. OTČE NÁŠ
F
d
g
|:ako v nebi :|, |:tak i na . :|
G
|:Chlieb náš každodenný :|, |:daj nám dnes, :|
(KLASICKÉ)
C
d
F
Otče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno . Príď
C
f
. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
C
f
b
Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť
C
b
C
nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim
vinníkom.
F
d
g
C
A neuveď nás do pokušenia,
F
d
e/A
|:a odpusť nám :| |:naše , :|
|:ako i my :| |:svojim , :|
e/A
D
|:ako i my odpúšťame :| |:svojim vinníkom. :|
|:A neuveď nás :| |:do pokušenia, :|
e/A
|:ale zbav nás zlého :|, |:zbav nás . :|
86. OTČE NÁŠ
(MARIAN MILUČKÝ)
D
G
A
Otče náš, ktorý si na , posväť sa meno tvoje.
ale zbav nás .
G
85. OTČE NÁŠ
D
D
(OPAKOVANÉ)
D
|:Ó Otče náš :|, |:ktorý si na nebesiach, :|
e/A
|:posväť sa meno Tvoje :|, |:posväť sa meno
D
Tvoje. :|
|:Príď kráľovstvo tvoje :|, |:buď vôľa Tvoja, :|
A
h
Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v
D
G fis A
nebi, tak i
A
D4+
na zem. Chlieb náš každodenný daj
G
A h
nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my
D
G
A
D
odpúšťame svojim vinníkom.
G
A
|: A neuveď nás do pokušenia,
G
ale zbav nás . :|
G
I
C
87. BARÁNOK BOŽÍ (KLASICKÝ
G
- MURÁŇ-LEVOČA)
H7
D
e/G
Cmaj7
d G
89. BARÁNOK BOŽÍ (KOLÍSAVÝ)
C/Cmaj7
zmiluj sa nad nami
d
a
daruj nám svoj pokoj. :|
|: Boží, Ty snímaš hriechy sveta
a
G
-rá-nok Bo-ží, , ktorý snímaš hriechy sveta |:
BARÁNOK BOŽÍ
d
D G
.:|
G
Cmaj7
Boží, Ty snímaš hriechy sveta
d F
E
H
E
|: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta
H
EH/ED7
zmiluj sa nad nami
G
nám .
A
D
C
.:|
G
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta
CDG
88. BARÁNOK BOŽÍ (GEN ROSSO)
d
F
C
F
nám pokoj.
F
90. BARÁNOK BOŽÍ (EVA SCHWARZOVÁ)
|: Ba-rá-nok Bo-ží, ktorý snímaš
g
A
snímaš hrie-chy sveta
D
G
zmiluj sa nad nami
A7
sa nad na:|
d
C
F
|: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy svet
F
g
sa nad nam.:|
d
F
C B
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta
C
A
d
daruj nám pokoj.
91. AGNUS DEI
e
(HUDBA: JOZEF GRENČÍK)
C
D
|: Agnus Dei , qui tollis peccata mundi
e
miserere nobis. :
a
G
|: Agnus Dei , qui tollis peccata mundi,
D/C/e
dona nobis pacem . :|
J NA SV. PRIJÍMANIE
C F C G C F C G C E
J.1 v období cez rok
R: |:Abba Otče, Abba Otče, Abba Abba Otče,
CGC
92. MY SME TVOJÍM DEDIČSTVOM
(PAUL OAKLEY)
E
D
|: My sme tvojím dedičstvom, tvojou odmenou :|
D
E
|: Si našou slávou, dvíhaš naše hlavy vždy :|
|: Počúvaj, ak môžeš, Nevesta i Duch :|
|: Šepkajú Ježiš, Maranatha! Príď! :|
A
E
fis
D
|: Ó, príď, ó, príď dnes k nám. :|
A
E
fis
D
A
E
fis
D
Ježiš , Ježiš , Ježiš, ó príď, ó príď dnes k nám.
93. ABBA OTČE
C
F
G
F
E
F
3. Boh hojným Darcom je života.
On oslobodil všetkých od smrti.
On privinul si nás k sebe
a tak sme sa stali jeho deťmi.
4. Všetci sme bratia a sestry,
všetci sme jedna veľká rodina.
Tú pravdu nič nezatemní,
bo teraz už nastala jej hodina.
G
Teraz príď, teraz príď, teraz príď, teraz príď,
a
F
C
teraz príď, príď k nám, lebo viem, lebo viem,
a Kristus, stanúc sa ,
C
2. Cirkev je ako strom života,
ktorý má korene vo večnosti.
On preniká našu všednosť
a zjavuje všetkým ľuďom Teba.
C
G
z pút hriechu i od seba samých
C
Abba Otče :|
94. TERAZ PRÍĎ
1. Ty si nás vytrhol, Pane,
C
a F
G
nás naučil denne volať k Tebe:
F
C
že máš s so všetkými nádherný plán.
95. BOH JE STÁLE MEDZI NAMI R.ČANAKY
a
F
G
1. Boh je stále medzi nam, je stále blízko nás,
a
F
pozná všetky tvoje ran,
G
Nech Tvoj Duch vanie ku mne,
už viacej nemám slov.
R:
96. MOJÍM POVOLANÍM JE LÁSKA
C
C2/4
C7
F
1. Hľadám svoje miesto,svoje povolanie hľadám,
C
d7
žiadne ma nenapĺňa, túžim po .
pred ním sa neschováš.
C
a
Cítim, že Cirkev je telo a ako každé telo,
F
C2/4
C
Boh je práve blízko pri ná
G
C7
F
d7
má svoje srdce a tým srdcom ja chcem sa
C
môžeš až k Nemu prís
F
e
chce obmyť to, čo skrýva
G
báť sa dnes nemusí.
R: Iman je blízko ,
Iman, dotkni sa ,
Imanuel, nemáme síl,
Imanuel, Ty musíš prísť.
2. Ty si teraz medzi nami, si blízko znavených,
poznáš všetky naše rany,
pred Tebou niet kam ísť.
Ty si práve blízko pri mne,
tu končím pred Tebou,
F
R:|: Mojím povolaním je láska (2x)
d
e
F
GC
mojím povolaním je darovať všetko, darovať seba:|
2. Som iba dieťa, bezmocné a slabé,
slabosť moja však vedie, vedie ma k láske.
Takto bude všetkým, tak sa splní môj sen.
Hľa, moje miesto a toto miesto si mi dal Ty.
97. FATHER
E gis
A
MAROŠ KACHÚT
E
A
Father creator of the world. We glorify your
E
H
Jeho slávnym krížom
H/D
name and You that You love us.
Jesus You came to us
Living word of grace and truth
Spirit of life come and fill our hearts
Lead us to worship in true harmony.
98. EMANUEL
(HUDBA: M.BRUSATI, M.LABELLARTE, M.MAMMOLI, M.VERSACI;
ÚPRAVA TEXTU: MIKI MICHELČÍK)
E
H
1. To Svetlo, ktoré svieti v nás už mnoho ľudských dní,
A
H
a v každom z nich svoj zápas s tmou slávne víťazí.
E
H
Aj dnes nám svieti do duší a ukazuje nám,
A
H
že bez pravdy svet umiera ak už nehľa.
E
H
H
Cdim
a slová Evanjelia nám znejú z jeho múrov.
cis
H
Ten, čo je s nami a je v nás, on Boh aj človek Láska
A
E/G
H/D
Em anuel
,.
A/C
EH/GD
, Emanuel , Emanuel
,
3. To mesto patrí Pánovi , On zomrel za nás z lásky
a krvou zmenil starý svet, dal svetlo všetkým tmám.
S Petrom za ním kráčame, do sŕdc nám dáva vieru
a živé slovo, čo pomáha a rastie v nás.
R: D
G
D
4. Boh najväčší dar pripravil, dal svojho Syna nám,
C
len v Ňom sa ľudstvo obnoví,
G
G
v Ňom človek spásu má. Je pravý Človek
D
a pravý Boh, je Chlebom, čo nám dáva
2. Zas cesty vedú do Ríma, sú vydláždené vierou
A
vame jedným hlasom:
E
H
a opäť cítiš jeho hlas. Kristus náš Pán.
cis/e
R: Sme tu s Ní-í m,
pod tým istým Slnkom
C
C
a
D
a s Ním sa každý vráti zas k svojím bratom. R: (od e)
E
H
5. Smrť zničená je naveky a život víťazí,
dnes prichádza k nám Svätý Duch, čo dáva šancu žiť.
Sme všetci v jedno spojení, Cirkev je Jeho dielo a
naša Matka Mária stojí pri nás.
R: (od cis)
G
D
6. Ten, kto chce vrátiť minulosť, by musel znovu nájsť
tých, čo trpeli za lásku, čo chceli vidieť viac.
Čo ľudí lietať učili k úplne novým cieľom,
čo mali silu zmeniť svet ako náš Pán.
(od e)
A
R:
99. DNES JE TEN ČAS
D
1. je ten čas, Bohu chválu,
E
D
7. Zas nová jar prichádza, čas, keď sa všetko mení,
D
D
E
h
e
E
fis
D
E
Jeho slávnym krížomvame jedným hlasom:
A
E
D
AE
Emanuel, Emanuel, Emanuel ,
H
Fis
E
Emanuel , Emanuel, Emanu, , .
H
Fis
E
Emanuel , Emanuel, Emanu, , .
G
D
C
D
Emanuel, Emanuel, Emanuel, , .
G
D
C
D
Emanuel, Emanuel, Emanuel, , .
G
D
C
D
Emanuel, Emanuel, Emanuel ,
,
,.
D
C
Jeho chvála nech naplní tento !
a vravieť všetkým neznámym Ježiš je Pán.
R: Sme tu s Ním, pod tým istým Slnkom
G
Tak si srdce a začni chváliť ho!
Zmyť dušu od starých vín a od zaschnutých hriechov
D
G
vo svätyni Kráľa, ktorou sme my .
E
tak znovu môžeš začať žiť so srdcom otvoreným.
A
G
D
G
AG
R: |: Chvála, česť! Chváľme ho ! :|
2. Boh prebýva v chvále svojho ľudu.
On túži, aby s’ vzýval Jeho Meno.
Tak otvor si srdce a začni chváliť ho!
Jeho chvála nech naplní tento chrám!
100. KRÁĽOVSKÝ TITUL
C
G
C
1. titul by si rád, sám sebe
D
G
C
nie si kráľ. So slávou si už ,
C
D
G
blížnych si dávno vzdal.
D
C
Každý chce kráľa piedestál, kde toľko
G
D
G
D
A
trónov vziať? Lenže tam, kde je každý kráľ,
C
komu chceš ?
G
e
C D
G
R: Kde dvaja, traja v mene lásky sú, vraví Pán,
e
C
D
G
Kde dvaja, traja v mene lásky chcú
žiť svoj svet, som s nimi aj ja,
novú tvár im dám, nový vek.
2. Slúžiť chcel, zostal chudobný,
sám sebe bol vždy kráľ.
Že prví budú poslední, náš Pán tak rozmýšľal.
Nechci byť prvý posledný,
rozmýšľaj ako Pán, vládni sám sebe
vzpriamený a buduj druhým chrám.
101. AK TÚŽIŠ
G
D
A
G
D
A
H
nechaj sa viesť poéziou srdca,
E
R. |: Túžba ženie ťa vpred, zbaví ťa snívania :|
DAE
snívania
2. Ak túžiš po kráse dní, neskrývaj zrak
pred farbami lúky, každá svoj význam má,
svoju silu má.
Ak túžiš po zážitku, ktorý prebudí skrehnutý cit,
hľadaj ho zo všetkých síl, znovu sa narodíš.
E
A
R+ |: Zhoď svoj pancier
H
A
a zbav sa všetkých príťa :|
102. DNES PIESEŇ HRÁM
1. túžiš po Lás,
E
A
SÁBA - L.BEZÁK
E
A
A H
z nej vyrastie na púšti kvet možno tŕni.
Ak túžiš po dôvere, skús sa vzdať
svojich nárokov, bez nich môžeš ľahšie ísť
v ústrety druhým.
som s nimi aj ja, Duch Svätý
v nich má večný chrám.
E
E
H
cis
H
A
1.Dnes pieseň hrám a nie som sám,
E
H
Tebe Ježiš, môj Majster.
E H
cis
H
A stále viac Ťa túžim ,
E
H
Ty si najhlbšou túžbou.
fis
cis
H
Nech tečie rieka Tvojho života v nás,
fis
H
chcel by som prežiť dnes Tvoj vodopád,
fis
cis
H
daj sa mi napiť z Tvojho prameňa krás,
A
gis
znovu chcem v úžase .
R: Nechcem bez Teba ,
H
nechcem bez Teba žiť
nechcem bez Teba .
103. KEĎ ŤA KRISTUS VOLÁ
C
B
F
E D
D
C
E
B
G
E
3. Ak však chceš ísť za ním, buď mu oddaný
má vždy z toho radosť, keď si pokorný.
Nemysli už na nič, len Jemu srdce daj
Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj Pán.
104. NAD CELOU ZEMOU BRENTON BROWN
E
D
E
A
D
E
fis
len Ty si Pán nad tým, čo mám,
2. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ,
že mu diabol znovu ovečku vzal.
Ovečka si po hlase svojho Pána zná
veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá.
A
E
D
E
A
tak prosím príď a vládni mi.
2. Celým srdcom chcem, celou mysľou tiež,
sa Ti podobať Bože nádherný,
pre mňa vzácny si v svete jediný,
tak prosím, príď a vládni mi.
105. JEŽIŠ BUĎ MOJÍM PÁNOM
MICHAEL FRYE
D
G
D
A7sus
Ježiš, buď mojím Pánom, žriedlom nám ,
G
D
svetlom v tmách, Ježiš.
Nad celou zemou Pán od vekov,
D
A
v čase chvíľ ťažkých, v krokoch úspešných,
G
D
A
E
E
že by si z nej nezišiel v ústret :|
E
D
C7
|: Kráčaj ďalej cestou, na svieti Pán
E
E
R: Ó vládni mi, vládni s mocou,
späť k tomu, čo bol sa
F
h7
aby vládol sám Syn Tvoj.
1. Keď ťa Kristus volá, choď a nečakaj,
F
E
no mojou túžbou Otče jedinou je,
KAPUCÍNI
A
nad každým vrchom každou dolinou,
Ježiš, buď mojím Pánom,
nádejou, piesňou chvál, Ježiš.
Ježiš, buď mojím cieľom,
FG
veď život môj za Tebou, Ježiš.
A7sus
R: |:S láskou, ó s láskou,
D
d
Oheň môjmu srdcu daj,
A7sus
vietor vej
na plachtách,
h
e GD
buď zmyslom môjho života. Ježiš, Ježiš.
106. NECH DOBRÝ PÁN
F
G
1. Nech dobrý Pán je stále s nami,
e
D
všetko zlé nech premáha,
G
C7
pokoj lásku našim srdciam rozdáva .
F
G
Nech dobrý Pán je stále s nami
e
A
D
G
medzi nami mier a lásku rozdá.
G
e
1. Pán zastavil sa na brehu, ľudí ochotných ísť
A
za ním
A7
D
A
a loviť srdcia slov .
G
a
všetko zlé nech premáha,
d
2. Do ríše tmy a temných nocí
prichádza a svieti nám,
kde bol plač, tam slzy smútku zotrie nám.
Nech dobrý Pán je stále s nami
všetko zlé nech premáha,
v Jeho mene nový život začína.
107. PÁN ZASTAVIL SA NA BREHU
a
d
G
sám Ježiš k nám :|
D
A7sus
C
e a
D
R: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel,
h
e
Tvoje ústa moje ,
G
D
svoju loďku zanechal som na brehu,
e
D
polu s Tebou chcem začať lov.
2. Pane, úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné,
pracovať s Tebou i čisté srdce.
3. Ty chceš mať i moje dlane,
môjho srdca mladistvý zápal,
samotu duše i kvapky potu.
4. Pane, ideme spolu s Tebou,
loviť srdcia na moriach ľudských
do siete pravdy, života, lásky.
B
108. PANE, SOM TAK RÁD
D
h
G
A
D
h
G
R: |:Pane, mám Ťa rád, lebo Ty ma tiež, svojou
A
2. Pane, keď som sám, Ty pri mne stoj. Cestou
života mi svetlo stroj.
3. Svoje srdce dnes Ti venujem, dávam na oltár,
čo dlhujem.
109. SVIEČKA
C
1. Som sviečka, ktorá chce svietiť,
a
nemá na to dosť síl. Som sviečka,
ktorá chce svietiť, Ty ma Bože zažni.
F
C
R: Chcem svietiť, zažni ma,
B
a
lásky plán vlož do mňa.
F
C
1. Tak ako mnou , života , v ktorých mám rád.
F
C
No ako kaluž rozbahnená je život,
G
ktorý lásky .
d
d
3. Vravíš: kto verí, ten nájde
aj v búrke dosť svetla, chcem sviečkou byť,
čo svetlo tvoje roznáša do sveta.
110. VOĽ SI SÁM
večnou láskou :|
B
d
by nik od Teba nezblúdil.
2. Tá pýcha moja je sťa dážď, lásky plán unáša.
Však viera malá hoc jak zrnko prenáša.
A
1. Pane, som tak rád, že som už Tvoj,
pevne drž ma, chráň, keď hrozí boj.
G
a
C
Chcem svietiť pre ľudí
F
C
R1: Prúd či ? Voľ si sám.
e
Boha v objímam,
F
C
keď mám rád, keď máš rád,
G
C
voľ si sám, voľ si sám!
2. Koľko je krásy v tom, kto má rád,
úsmev ho krášli, Kristus je brat.
No koľko hnusu však zažije,
kto chúťky svoje obdivuje.
R2: Hnus či krásu? Voľ si sám.
Boha v blížnom objímam, keď mám rád,
keď máš rád, voľ si sám, voľ si sám!
3. Nik nemá silu zo mňa si vziať
tie krásne chvíle, v ktorých mám rád.
Vo mne ich tvorí Boh s blížnym tak,
že láska nás troch, to je: mať rád.
R3: Blen či lásku? Voľ si sám.
Boha v blížnom objímam,
keď mám rád, keď máš rád,
voľ si sám, voľ si sám!
111. VŠETCI SME SVET
1. čas, keď už ten .
A
cis
gis
Tam svet čaká ľudí, ó, je čas život žiť, veď
H
všetci sme to, čo robí krajší deň,
začnime .
Je tu šanca, sa pre druhých,
E
lepším dnešný , len Ty a ja.
2. Nedá sa ísť a predstierať každý deň
že raz tam ktosi zmení náš svet.
My všetci sme z Božej obrovskej rodiny,
pravdou je, že láska je ten liek.
3. Ó, vedieť im daj, že ich predsa má niekto rád,
sila a nádej bude v nich rásť.
Boh nám lásku dal a dal chlieb, keď bol hlad
a teraz zas chce dať ho ľuďom cez nás.
C
D
4. Keď si na dne a sám, nádej ti ,
C
D
E
gis
Ó, všetkým, zmeniť sa všetko dá,
A
H
musíme stále chcieť, len Ty a ja.
On je najväčší dar.
A
H
ale ty len ver, padnúť nemáš kam.
Ty a ja , jedno je v .
A
A
E
R: Všetci sme svet, sme deti,
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
so let's start giving.
There's a choice we're making,
We're saving our own lives.
It's true we'll make a better day
just you and me!
112. BOŽIA LÁSKA JE TAK KRÁSNA
D
e
1. Božia láska je tak krásna,
A
D
a toľkí pred ňou unikajú.
e
Božia láska je tak krásna,
A
D
D7
že nič nie je nad jej moc.
G
A
D
R: Keby sme sa ponorili všetci do lásky ,
e
A
D
bol by celkom inakší svet, všetky naše bôle,
/A
by sa dali ľahšie .
2. Božia láska je tak krásna,
pochop, že nás tak miloval,
že nám svojho Syna poslal
a v ňom nám spásu dal.
3. Božia láska je tak krásna,
už poznám cenu Golgoty,
že Ježiš zomrel pre môj hriech
a večný život zvíťazil.
4. Božia láska je tak krásna,
pochop, že nás tak miloval,
Matku Máriu že nám poslal,
keď ho najväčší bôľ spaľoval.
113. VŠETKO ČO MÁM
e
F
C
F
R: , mám, to mi môj Pán, môj .
F
e
a
F
a G
, čo mám, dal mi Pán, nič mi nechý.
F G
D
G
1. aj dobrý k svojim deťom Ty si Pane,
C
veľmi chcem a
lásku ďalej.
2. Každé ráno, každý deň tiež je darom,
čo mi dal Pán,
za všetko mu ďakujem,
vďačne spievam aleluja.
3. Naplno využiť túžim Pane každú chvíľu,
neviem, koľko budem žiť,
idem ďalej, kým mám silu.
C
114. ZVELEBUJTE PÁNA
a
C
1. Zvelebujte ako zvon,
a
F
2. U jeho nôh padni v prach,
lebo je Boh všemohúci.
R2: Nemá hraníc jeho múdrosť
svätý, svätý, plný lásky.
3. Spievaj Pánu zem, vzdávaj chválu Pánu,
všetko s nami.
115. ROZSIEVAČ
G
F
G
1.Prikázal Boh dávno pustej pláni,aby dala plod.
G
F
G
a
Chcem Pane rásť a dobre viem,
A
R1: On tvoje , v trápení ťa neopustí.
F
G C
On nás rozsial ako zrno z dlaní z juhu po východ
F
G
C
padni na ním ubieden.
C
G
slovo je slovom spásy.
d
C
C
R: Chcem Pane rásť, chcem vydať klasy,
d
a
F
G
G
C
slovo je slnko moje.
2. Iba jedno padlo na kraj cesty, nevzklíčilo však,
nevydalo žiadne ratolesti, vyzobal ho vták.
Iné padlo na skalu, kde tŕnie rast mu zhatalo.
Vody kde niet, klíčok ľahko strnie,
hynúť začalo.
3. Iba v Božej pôde zrno zreje,
svetlo má i vzduch,
úroda raz z neho veliká je, že až jasá duch.
Hoci neraz s plačom sejem semä,
nádej v Bohu mám, že raz stokrát viacej
z dobrej zeme zrniek pozbieram.
Ako nás všade na guľatú zem,
C
G
F
G
C
vie o tom, čo bolo, je a bude, čaká žatvy deň.
116. RADOSŤOU VEĽKOU
G
C
R: Radosťou veľkou srdce mi jasá,
a
D
radosť mám v duši, vždy ju no.
Boh mi ju dáva, Cirkev prináša,
sám ju prežívam, preto prosím.
G
e
a
D
G
1. Daj, Pane, vieru celému svetu, daj svoju
e
a
D
milosť tomuto veku,
G
h
C
D
nech každý pozná, že len Ty si ra.
2. Pochopte, ľudia, že svet je krásny,
Boh ho vytvoril a nám daroval,
žiť na ňom, zveľadiť ho prikazoval.
3. Dokážme všetci, že sme si bratia, že hnev,
nenávisť už viac neplatia
že v nás horí a vládne veľká láska.
117. LAUDATO SI
D/h/G
/A
R: Laudato si , o mi Signore! (4x)
mesiac, hviezdy, ranné zore.
Že vyliečiš všetko choré.
Laudato si, o mi Signore!
3. Za to, že si stvoril kvety,
za to, že nám slnko svieti,
za to, že sme tvoje deti.
Laudato si, o mi Signore!
118. SVÄTÝ A VZÁCNY BOH
C
G
D
C
G
D
Svätý a vzácny Boh, jediný a láskavý.
h
G
D
A
Tak ma zachráň, tak sa ma dotkni,
h GD
A
tak príď môj Pán.
Bez Teba strádam, bez Teba nič nemám,
tak príď môj Pán.
119. K TEBE IDEM PANE MÔJ
C
1. K Tebe idem Pane môj,
d
1. Za to, že nám všetko dávaš,
že nás v zdraví zachovávaš,
že sa našim bratom stávaš.
Laudato si, o mi Signore!
tak ako ma voláš, chválim Ťa.
K Tebe Pane môj,
2. Za to, že si stvoril more,
tak ako ma voláš, chválim Ťa.
C
C7
K Tebe idem Pane môj, tak ako ma voláš,
F
f
d C
G
C
chválim, vzývam Ťa. Vzývam Ťa, Pane Ježišu.
2. |:Staré hriechy odhoďme,
Ježiš prišiel k nám, tak chváľme Ho. :|
Staré hriechy odhoďme,
Ježiš prišiel k nám, tak oslavujme Ho.
C
G
Chváľme Ho, oslavujme
3. |:K Pánovi sa priblížme,
srdcia otvorme a chváľme Ho. :|
K Pánovi sa priblížme,
srdcia otvorme a oslavujme Ho.
Chváľme Ho, oslavujme Ho.
121. TAM, PRED TVOJU SVÄTÚ TVÁR
120. VÍŤAZ ĽUDSKÝCH SĹZ
1. ľudských sĺz a detských hviezd,
C
R: Tam, tam, pred tvoju svätú tvár,
d
D
kde mi vravíš: „mám ťa rád“,
dobrých rúk a všetkých ciest.
G
D
mladý Boh cez veky, čo má Zem,
a
v si nazval sám seba .
C e
C
G
C
D
G
R: nás spásou, poblúdených do našich bied, dcéry,
F
e
C
G
synov čo si vniesol Duchom Svätým
C
D
a
G
do svojich brán zas späť.
2. Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet,
priateľstvo a sny, úprimnosť a smiech.
Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc.
A ty si v nej Boh, živá Láska.
3. Skúsme všetci dať ten kúsok vlastných síl,
nech je lepší svet a my sme menej zlí.
Nech je Kristus v nás tak blízko ako brat.
V ňom sa dáva Boh, naša Láska.
C
tam sa večer ponáhľam.
Tam, keď tam stojím v tichu sám,
a Tvoj pokrm prijímam,
tam sa často modlievam.
d
G
1. Odpusť, že zrádzam Tvoje slová,
C
odpusť, že pohár,
F
odpusť, že som dnes .
Odpusť, že zabúdam na Teba,
Odpusť, že nedúfal som v Teba,
odpusť mi Pane lásku nevernú.
2. Vďaka, že odpúšťaš mi znova,
vďaka, že poznám Tvoje slová,
vďaka, že môžem znova začínať,
vďaka za bratov a za sestry,
vďaka, že poznám koniec cesty,
vďaka, že som sa vôbec narodil.
R+ Tam som tak šťastný a nie sám,
veď k nám všetkým prichádzaš,
láskou všetkých objímaš.
122. KTO JE PRE MŇA JEŽIŠ
C
G
F
123. SLNKO VYŠLO
C
d
1. Kto je pre mňa Ježiš, spýtaš sa snáď
F
C
C
keď ma večer v meste vidíš
d
G
d
A
d
G
Ani nevieš, že sa pýtaš práve, ako Pán,
C
F
d
G7
C
tú otázku On sám kládol všetkým, všetkým nám.
C
G
g
F
C
F
keď Božiu vôľu plniť chcem,
d
G
G
C
F
dá mi silu , ak chcem žiť len preň.
Len v ňom mám pokoj, radosť, žijem
F
C
g
Nebies s túžbou k nám.
G
F
chcem ho prežiť v , nech je ako sen.
2. Vtáčik spieva v záhrade,
nevie, čo je blúdiť v tme,
miesto hriechov, nerestí, žije v radosti.
G
C
C
R: Život krásny je v taký deň,
R: On je Pán, Cesta, Pravda, Život
F
F
že Boh má nás rád, to viem,
zas z kostola vychádzať.
d
g
1. Slnko vyšlo, je tu deň,
C
On vždy hlásal, že v bratoch mám ho nájsť.
2. Ak Ho chcem viac spoznať, v chápaní rásť,
len od bratov musím začať,
v nich ho znova nachádzať.
Len ak plním lásky príkaz, prísľub jeho mám,
že je so mnou, vo mne dýcha, keď Ho prijímam.
3. Daj, nech lásku šíriť viem, Pane, každý deň.
124. JE STÁLE PRÍTOMNÁ
E
H
AE
Je stále prítomná Tvoja láska.
H
A E
Radostne spievame o tvojej sláve.
H
poteší ma, poteší ma. :|
Nech pieseň zazvoní v každej .
H
A
E
Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem.
C5
C
G
Viem, že niet na svete
1. |: Vody nezahasia Lásku tú,
C
C5
G
G
C
D
D
pre mňa Lásku tú, pre mňa Lásku tú. :|
C
C5 G
ako vlna sa cezo mňa,
C
C5
g7
B7
G
srdce mi more napĺň
C
(WIESNEROVÁ, RADOSTNÉ SRDCE)
d7
R: Ó Pane, ja musím ísť za Tebou,
R: Láska mnou ,
C5
126. Ó PANE
d7
C5
C
G
taký vysoký štít, že more .
Moria strachu nezakryjú
G
D
tak veľkých riek, tak hlbokých vôd,
riekou zaplaviť sa nedá.
a
h
Teba nájdem- pokoj má.
125. VODY NEZAHASIA
C
C
C: V tebe nájdem uzdraveni,
G
Láska mnou preteká.
2. |: Smútok nezahasí Lásku tú
temnotou zaliať sa nedá
nebojím sa, Láska Tvoja
a7
bez teba život prázdny ja .
d7
g7
d7
Ó Pane, ja musím ísť za Tebou,
B7
a7
d7
svoj život, svoje túžby Ti dám.
g7
C7
1. Neverím, neverím svetu,
F
d7
jeho lákadlám, jeho ponukám.
g7
C7
E
A
H
On ťa stále sprevádza, každú , každý ,Len mu
E
H
E/H7
Neverím, neverím srdcu,
F
A7
srdcu človeka, stále uniká.
R:
2. Nevidím, nevidím šťastie,
iba zdanlivé, veľmi prchavé.
Nevidím, nevidím lásku,
lásku trvalú, ktorá dáva.
R:
3.Široká, široká cesta,
cesta človeka, ľudských múdrostí,
ponúka, k slobode zve ťa,
ktorá zotročí, vedie do smrti.
povedz: „ Tvoj byť chcem!
FINE
“
2. Neboj sa maličký, Boh má rád detičky,
On pozná moje sny, tvoje sny tajomné.
Povedz mu v modlitbách, všetko, čo ukrývaš,
veď On je Otecko, Otecko dobrý náš.
R:
128. JA PIESEŇ LÁSKY
R:
A
(MATT REDMAN)
D
1.|: Ja pieseň lásky v srdci mám:|,
127. V JEHO NÁRUČÍ
E
E
(KOMPROMIS)
A
1. Ježiš nám , že by rád pozor dal
E
D
H
na všetky , cestičky dozeral.
A
nás , ochraňuje,
E
A
D
H
túži aj po tebe, po tebe neboj sa.
E
E
cis A
E
R: On ťa dvíha, padáš, On počuje, keď voláš,
E
A
|: len pre teba môj Pán.:|
2. |:A veľkú túžbu v srdci mám:|,
|:len po Tebe, môj Pán:|.
R: |: La-la-la-la-la- la- ....:|
3. |:Tú radosť v srdci neskrývam:|,
|:kvôli Tebe, môj Pán:|,
4. |:Ja tanec lásky v srdci mám:|,
|:len pre Teba môj Pán.:|
R:
5. |:Ja väčšiu lásku nepoznám:|,
|:Ja väčšiu lásku nepoznám:|.
129. Z BOŽEJ LÁSKY
C
prebývať chceš stále v ňom.
M.HERCEG-J.GRENČÍK
B
F
Z Božej Lásky všetci sme, pre svet stvorení.
Z Božej Lásky sme v jedno telo spojení.
Z Božej Lásky je každý deň darom pre nás
C
B
Z Božej Lásky chceme vždy žiť, dýchať i .
130. S TEBOU, PANE
G
R: S , Pane, je nám fajn,
A
pred Tebou sa nám netreba,
D
zďaleka sa , nám seba.
1. byť ako ,
čo v chráme pyšne sám.
Ak vo mne niečo je,
to od veľkého mám.
2. Ako mýtnik prichádzam,
odpusť, Pane, slabý som.
Ty mi srdce otváraš,
3. my sme deti, ktoré Ty
nekonečne miluješ.
Ak prídeme s ľútosťou,
odpustenie daruješ.
131. SLNKO NÁŠ BRAT
C
e
F
G
C
1. Slnko náš brat, prinášaš krásny deň,
a
e
F
G
C
lenže tak málo počúvam tvoj hlas.
a
e
F
G
C
Ten hlas má moc prebúdzať dobro v nás.
2. Vietor snáď tiež povedať mi chce,
ako si s láskou stvoril tento svet.
svet pre ľudí a voľný vtáčí let.
a
e
FG
C
R: Som Božie dieťa a cítim, že chcem
e
F
tvoj hlas, čo zosielaš na .
3. Hovoríš k nám cez svetlo mesiaca
a lúče slnka, modrú oblohu.
Len keď mám rád, tak všetko pochopím.
132. NEBESIA TI ROZPOVEDIA
G
a
1. Nebesia Ti rozpovedia o sláve Boha,
D
G
dielo jeho rúk zvestuje modrá obloha.
e
h
Deň dňu hovorí Pánovo slovo,
C
D
D7
R2:|:Tak
noc noci povedá známosti mnoho.
G
2. Vzácnejšie nad zlato sú sladšie ako med,
Tvoje súdy, Pane môj a lepších od nich niet.
Kto z nás môže rozumieť poblúdeniam v nás,
od tých skrytých, Ježišu môj, očisti ma zas.
Ako sluha z milosti tu stojím pred tebou,
Ty ma ochráň od pýchy, čo vládne nado mnou.
Len tak budem dokonalý a čistý od viny,
chcem žiť podľa tvojej vôle, Pán môj jediný.
príď, ja otváram ti srdce dnes, môj Pán,
len Ty máš právo súd vyniesť.
Tvoj zákon Boží, dokonalý,
verný a stály ma poteší:|
a
Niet rečí, nieto slov, nepočuť ich hlas,
D
G
ich zvuk sa vznáša po zemi zas a zas.
e
h
Aj slnku postavia na oblohe svoj stan,
C
D
D7
ako ženích vychádza a hreje tvoju dlaň.
G
R1:
C
Tak čuj a otvor svoje oči dnes,
E
a
C
D
tak ver a poznaj, že Boh láska je,
H
že zákon Boží, dokonalý,
e
C
verný a stály ťa pot
133. LEN PO TEBE TÚŽIM
G
a
KAPUCÍNI
G
Len po tebe túžim, Pane môj.
a
DG
Pri tebe nič pozemské ma neteší.
C
G
C
G
Moje telo i srdce často slabé sú.
C
G
D
D7
Len ty, Bože môj, moja opora si !
C
G
C
G
Moja opora si, moja opora si,
aD
moja opora si a mojim naveky.
Moja opora si, moja opora si,
C
G
moja opora si a mojim cieľom |: naveky :|.
134. S PETROM A ONDREJOM
D
h
1. S Petrom a Ondrejom, Jánom i Jakubom
e
A
chceš mať aj z nás rybárov ľudí.
Siete nám , do sveta ,
e
A
chceš, aby bol rybolov bohatý, boha.
G
A
R: Aleluja, aleluja, s Tebou získať chceme
Aleluja, aleluja, s Tebou získať chceme svet.
2. Chceš v našich srdciach žiť a medzi nami byť
láskou dať odpoveď na ľudskú zlobu.
Na seba spoliehať nemôže nikto z nás,
preto nám Ducha daj,
aby nás viedol v každý čas. R:
3. Vďaka, že každý deň v blížnom Ťa stretávam,
že i ten najmenší tvorom je Tvojim.
A že i v bolestiach smieme Ťa nachádzať,
v nich ku nám hovoríš,
cez ne sa s nami stretávaš. R:
135. O ŠŤASTÍ SNÍVAL
C
F
G
C
1. O šťastí sníval, túlal sa po námestí,
F
G
C
túlal sa v snení, ľudí však nemal rád.
G
C
Vždy smutný , zrátal snáď všetky cesty.
F
G
C
Raz zamyslený pred chrámom zostal stáť.
F
R1: Že tu v chráme bývaš, počul som ,
F
G
že sa v chlebe skrývaš, že vraj máš
C
F
C
ľudí rád, ľudí rád, ľudí rád.
2. On prišiel k bráne a prešiel katedrálou,
tam v svätom tichu Pánovi hovoril:
„Tu ma máš Pane,
prichádzam s prosbou malou
mám v sebe pýchu., som slabý, nemám síl.
R2: Tak mi povedz prosím,
povedz mi, ak si Pán.
Vieš, že smútok nosím, kde pokoj
hľadať mám, hľadať mám, hľadať mám.
3. Tvoj pokoj skrytý tam medzi ľuďmi nájdeš,
vtedy, keď smädným svoj pohár vody dáš.
Keď službou sýty pred tvár Pánovu zájdeš,
keď ľuďom biednym obetuješ svoj plášť. R1:
Nikto neľúbi ako Ty, Nik sa nestará ako Ty.
Zdá sa nebo si otvoril,
Otče, vieš jak mám Ťa rád.
136. DRŽ MA BLIŽŠIE
137. VIEM, ŽE ČOSI NÁM CHÝBA
F
C
B
predohra: A cis D E A cis D
F
1. Viem, že čosi nám ,
Drž ma bližšie sám deň čo deň,
C
B
E
F
keď sa na oblaky ,
naša láska nech večnosť zrie.
C
B
E
F
Daj nech pravdy sa nepustím,
B
C
C
B
keď spievame pieseň, celkom hluchá je.
D
F
C
B
F
v mojich šťastných aj smutných dňoch,
d
C
B
F
moje srdce Ti patrí len,
B
g
A
, duté, bezradné slová má
V mojich pádoch aj úspechoch,
d
E
A
F
z očí nikdy Ťa nestratím.
d
AD
krásu nejak neprežívam a aj keď purpur hrá,
C
Ty si nádej žijem v nej.
Ty si ten, ktorý dýcha v nás,
Ty si ten, ktorý stráži ma.
Srdce preteká pokojom,
keď Tvoj hlas smiem počuť v ňom.
D
A
a tóny, samá jeseň,
DAE
sú
A
zaschnuté v .
2. Niekedy to tak býva, stojíme tu starí známi,
každý má najlepšie plány, každý svoje vie sám.
Stávame tu tak často, keď sa čítava Písmo,
aj tak nevieme spolu rásť. A sme na seba
ticho, snáď pre pýchu len. Ú- ú- ú.
F
3. Viem, že čosi nám chýba,
keď máme veľa práce,
keď sa nedá odpočívať,
keď nevieme, kam skôr.
Možno dajú nám úspech,
no už vzali si úsmev.
Často dusí nás zlosť a zlo
a každodenná starosť
v nás pochová deň. Ú- ú- ú.
moje oči od mamony sú zaslepené.
C
F
C
G
C
a za Tebou, ó môj Pane, rád som šiel. :|
139. SI MOJOU SKRÝŠOU
C
e
a
Si mojou skrýšou v čase búrok, keď nemám síl,
d
E
F
G
si mojím hradom, kde sa cítim bezpečným.
svetlo pre zem.
|:To je radosť s Kristom, toto je radosť z lásky,
to je vtedy keď Boh je náš,
náš Otecko a úsmev náš pre celú .:|
138. TY SI PANE STÁLE PRI MNE
G
C
Ty si, Pane, stále pri mn, ja to však necítim.
G
C
Ty sa mi ukazuje, ja Ťa však nevidím.
F
G
Daj mi dole závoj z očí, by som Ťa uvidel,
4. Viem, že čosi nám chýba,
radosť, ktorá všetko dáva,
iskra, čo nás prekonáva,
C
C
C
R: |: Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe,
C
V Tvojich dlaniach ,
F
G
Tvojou láskou prikrytý,
C
F
G
C
preto vždy spievam Tebe, Ježiš, zo všetkých síl.
140. KOĽKO ZLA A KOĽKO DOBRA
C
Fmaj
C
1. Koľko zla a koľko dobra v svete je.
Sú v ňom slzy, , aj kus .
C7
E
Fmaj
Stačí chcieť a zloba tá, dobrom sa dá .
F
G4
Avšak je srdce človeka.
2. Tento zbiera, ten sa ženie len za vidinou,
zabúda na moje slová: Nechaj, poď za mnou.
Žena slzy v očiach má, na svoj kríž si narieka,
Avšak svojich plánov, tých sa nezrieka.
G
C
G
Tak to všetko márne je,
keď sám človek nechápe,
že čo má to všetko len od Boha je.
4. Človek často nevie zlo od dobra rozoznať,
planý strom však ťažko môže
dobré plody mať.
K slnku cestu vie si nájsť všetko,
čo chce žiť a rásť.
Mňa však poznajú len máloktorí z vás.
R: Som váš Boh, vidím vás, chcem vám , chcem
Fmaj
141. SILU NÁM DAJ
vás nájsť.
d
F
Mnohým z vás chýba čas,
G
H7
G
R: Silu nám daj, silu nám daj, nám daj,
D
A
a
G
e
1. O to Ťa, Pane, prosíme,
Vedzte len, majte čas,
a
D
silu nám daj, silu nám daj.
chýba , aj chuť rásť.
C
G
(NÁŠ MILÝ PASTIER)
Fmaj
ja chcem žiť uprostred vás ,
G
chcieť, vám mnoho krás.
3. Jeden prosí, druhý nevie, o čo prosiť má.
Žiaden z nich však neverí,
že zázrak vykonám.
H7
e
H7
e
nech dokážeme byť k druhým citlivý, k tým, č
H7
eH7
e
o to potrebujú .
e
H7
ní, ani sebeckí,
H7
Aby sme neboli ľahostaj
e
H7
nech nie sme pokrytec
2. O to Ťa Pane prosíme, nech sa premôžeme,
nech sme láskaví, aj keď už nevládzeme.
A nech už nájdeme na duši pokoj,
čo hľadáme, nech dáme odpustenie.
3. O to Ťa Pane prosíme, Tvoje požehnanie
veľmi treba nám,
nech sme vždy trpezliví.
Aby sme ľúbili všetkých,
aj tých málo príjemných
aj tých ľudí akoby zlých.
a
R.Žiť, žiť, pre lásku žiť.
F
G
G
C
a
1.Ježiš, moja láska jediná,
F
G
2.Vtedy, keď ma môj bôľ premáha,
tak mi Tvoja láska pomáha.
Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred,
tam je môj cieľ, inej cesty niet.
143. KAM BY SME ŠLI
e
h
G
A
G
Ona jediná je toho hodná-á, nás spútava.
C
ľuďom svoju lásku rozdávať.
C
tým sa moja pieseň začína.
a
Teba, Pane, chcem vždy milovať,
A
R: Kam by sme šli,
a
Žiť, žiť, pre lásku žiť.
F
C
G
Úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.
C
G
1. Hľadáme pravdu- a pravda si Ty,
hľadáme nádej- a tá je len v Tebe,
hľadáme lásku- a Ty nám ju dáš,
hľadáme Teba- a Ty si v nás.
142. ŽIŤ, ŽIŤ, PRE LÁSKU ŽIŤ
C
F
h
Ty máš slová večného života. (3x)
G
A
Kam by sme šli, Ty máš slová večného .
2. Dal si nám oči- aby videli sme Teba
dal si nám uši- aby počuli sme Ťa,
dal si nám nohy- aby mohli sme prísť k Tebe,
dal si nám život- aby mohli sme pre Teba žiť.
3. Ďakujeme Tebe- za stvorenie Zeme,
ďakujeme Tebe- za všetko, čo vieme,
vďaka Ti za to- čo sa iba stane,
ďakujeme Tebe- za to, že Ťa máme.
D2: Abych se učil žít, proto Pán mi život dal,
abych Ho mnel mít rád jak si přál.
Když nebudu Lásku mít nedokážu žít,
snést krásu a ten žár jímž je Bůh.
R:
144. RÁJEM (STŘÍPKY)
ACAPELA: Rájem, jednou chtěl bych jít,
chci se smát a být, tam kde je můj Pán.
G
G4
D
R: Rájem, jednou chtěl bych jít,
C
chci se smát a být, tam kde je můj .
G4
D
Rájem spěv až bude znít,
G
C
G
smím tolik lásky vzít, kolik mám ji sám.
C
D
D1: Střípky Božího království,
G
D
e
které na svět seslal Pán,
C
D
zbírat chci srdcem svým, .
C
D
G D e
Rájem až příde čas, abych mohl snést,
C
a
D4D
tu krásu a ten žár jímž je Bůh .
R:
ACAPELA
: Rájem spěv až bude znít,
smím tolik lásky vzít, kolik mám ji sám.
Ježiš je najkrajšou pravdou.
3.Na cestách tohoto sveta,
tak ľahko sa stúpi krivo.
Neboj sa mládež byť svätá, jediný Ježiš je život.
J.2 v pôstnom období
145. AJ TY SI JEHO BRAT
C
e
146. GOLGOTA
1. Aj ty si občas už zblúdil,
a
a
Fmaj7
nenašiel si svoje miesto.
C
a
a
G
si jeho sestra.
F
G
On dáva, ty smieš brať,tak už sa toľko netráp.
a
a
strach, bolesť i žiaľ sa neznámym stal,
E7
keď v na kríž pozerám.
a
G
e
d
G7
C
ani ľudská zloba, môj Ťa držal hriec.
zdroj živej vody zdravej,
G
C
R: Klince nedržali na kríži Ťa, viem,
Máš blízko tento zdroj,
F
G7
d
Fmaj
e
a
vplyv sveta sem nepreniká,
Ježiš je najlepšou cestou.
R: Aj ty si jeho brat, aj ty
d
d
C
C
E a
1. Tu pod krížom zostávam rád,
Pán hľadá zblúdených ľudí,
F
d
Golgota, Golgota, Golgota!
C
srdce s jeho spoj a lásku, lásku dávaj ďalej.
2. Každý dnes šťastie si hľadá,
denne však vstať musí z pádov.
Pán zaňho výkupné skladá,
a
d
Klince nedržali na kríži Ťa, viem,
a
E7
a
z veľkej lásky ku mne si tam šiel.
2. Si spomínam na slávny deň,
keď pod krížom padnúť som smel,
keď Boží mi Syn sňal bremeno vín,
v jas premenil strašlivý tieň.
3. Ja na Teba hľadím, môj Pán,
jak plný si bolestí, rán.
Tá milosti moc! Už minula noc,
dnes od hriechov slobodu mám.
147. K TEBE PANE VOLÁM
R:
d7
G
a
pravdu zanechám.
A11
a
d
nech sa bojím Teba strácať
G
R:
e7
a túžim hneď Ťa nájsť,
d7
G
e7 a
nech sa zračí z mojej tváre Tvoja tvá.
a
1. K Tebe Pane volá,
d
dnes kľačím pred Tebou,
G
C
ďaleko som zašiel, na Teba zabudo.
a
d
2. Ty si Pane za mňa na kríži zomieral,
tým si svojú nežnú lásku mi ukázal.
Ja sa kríža bojím, vždy pred ním utekám,
bez neho však Pane, Ťa nikde nestretám.
Pyšne chodil sveto, až prišlo sklamanie,
F
G
spolieham sa preto na Tvoje čakani.
a
d
R: Nech ma bolí, keď Ťa strácam,
G
e7
keď blúdim svetom sám,
d7
G e7
nech ma bolí, keď Ťa zrádzam,
148. JEŽIŠ, TY SI MA POZNAL
RADOSTNÉ SRDCE
D
fis
G
A
1. Ježiš, Ty si ma poznal dal mi odpustenie.
D
fis
G
A
Podal si mi ruku a už ti nepoviem nie.
R: Ty moje ,
G
ty moje vstávanie,
R:
e
A
zmývaš môj hriech nemusím sa báť.
Som tvojou malou ovečkou,
čo nosíš stále v náručí, keď draví vlci útočia,
ty smelo kráčaš si môj štít, si môj štít.
ty poznáš moje myslenie.
2. Obkľúčil si ma milosťou
a známosťou, čo preteká.
Chválou si ma naplnil
a dal mi Ducha života.
150. TY SI MÔJ PÁN
3. Preskúmaj si ma, môj Bože,
a poznaj moje myšlienky.
Preskúmaj moje srdce dnes
a veď ma cestou večnosti.
fis
E
|: si môj Pán, dvíhaš ma.
Ty krvou z rán, Ty obmývaš ma.:|
D
fis
|: Tak a zachráň ma, ja padám
A
149. MÔJ STRACH TÍŠI
A4 D
GD A4 D
(RICHARD ČANAKY)
G
1. Môj strach tíši, tvoj jemný hlas.
Pár slov dávaš, odchádza mráz.
A4
D
R: Keď idem tmavou dolinou,
G
D
A4
keď chce ma strhnúť rieky prúd,
D
keď oheň šľahá plamene,
G
A4
nemôžeš na mňa zabudnúť, zabud.
2. Dávaš nádej, keď príde pád,
BRAŇO LETKO
E
fis
E
pod ťarchou svojich vín. Tak príď a nenechaj
D
fis
A
E
ma tam, tak príď a naplň svoj chrám. :|
151. PRESTRELI TI AKO SI POVEDAL
D
fis
h
1.Prestreli Ti ako si povedal,
G
e
A
dnes večer sme všetci pri Tebe.
D
Fis
h
Dobre nám je, keď máme baránka,
D7
G
e
A
dobre nám je s Tebou, dobre nám je pri chle
2.Prečo nám nepovieš, kto je prvý,
prečo jeden má Ťa zapredať?
Dávaš nám piť, Pane, kalich svojej krvi,
prečo sa má, Pane, za nás vylievať?
3.Pomaly sa zotmelo a v noci
Judáš išiel čosi nakúpiť.
/:Pochopíme možno zajtra z Tvojej moci
akou cenou chceš nás, Pane, vykúpiť:/
152. KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY
C
e
F
G
R: Kríž je znakom spásy, kríž, ten drevený,
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.
1. Sám si, Pane, znášal ťarchu našich vín.
Sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž. R:
2.Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín.
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s ním. R.
3. Pozri, Pane, hľa tu, na mňa úbohého.
Pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého. R:
e
G
R: Majster môj, predo mnou cesta,
D
ktorou kráčať musím ako Ty,
môj, vôkol sú ľudia,
e
ktorých mám milovať ako Ty,
Majster môj, ťažko je cudziu ťarchu vziať
na plecia ako Ty, Majster môj, dokážem
všetko, ak prebývať budeš so mnou Ty.
2. On prijal vdovin groš, slzy Magdalény,
poznal, čo je milovať a odpúšťať.
Nikodémovi on v noci raz povedal,
že pravdu treba hľadať, po nej túžiť.
3. Ideme v pále dňa prašnými cestami,
Pán učí milovať a odpúšťať,
sadnúť si s hriešnikmi, zabudnúť na rany
a skláňať sa nad tými, ktorí plačú.
153. MAJSTER MÔJ
e
1. On šiel v páľave dňa a po cestách, učil nás a
D
S mýtnikmi jedával, urážky vedel zniesť a
H7
e
skláňal sa nad tými, ktorí plačú.
154. PRIŠIEL NA ZEM
C
G
1. Prišiel na zem konať dielo
d
a biednym s láskou pomáhal,
G
C
G
ku zval zotročených hriechom,
môj .
2. Svetom šiel a ľudskú niesol biedu,
chcel z lásky splniť Otcov spásy plán,
na kríži mrel, však tretí deň vstal z hrobu,
môj Pán.
R:
C
G
a
C
R: Môj Pán Ježiš ma miloval,
F
C
až na smrť šiel, svoj život dal.
G
a
F
Môj Pán Ježiš dnes teba zve,
C
G7
C
3. Jeho láska stále rany hojí
a ku spáse nám náruč otvára,
dnes ako predtým búrku upokojí, môj Pán.
4. Jeho milosť stále ešte trvá,
chce zmieriť ľudí s Otcom Nebeským
a krvou splatiť dlh za vykúpených, môj Pán.
155. MÁRNOTRATNÝ SYN
1. Tak
a
Fmaj7
Fmaj7
povedz, či smiem sa vrátiť
G
E
Či ďalej musím sa trápiť , už nemám na to síl.
d
G
Či odpustíš mi, že som všetko stratil,
Cmaj7
Fmaj7
že pastier svíň som, hanbu som ti spravil? ?
2. Tak povedz, či dáš mi nádej,
že s tebou zas byť smiem?
Nič nechcem, k sluhom len zájdem
a službou dám ti zmier.
Či uveríš mi, že chcem začať znova,
že nemám v pláne útek zopakovať? Uveríš?
E
poď domov, vráť sa späť!
a
do dverí ?
fis
R: Znova ku tebe ma ženie.
D
h
Z tvojich rúk mi žiari .
D
E
fis
Slová strácam, čo chystal som sa vyriecť,
D
h
že ma vítaš, z handier dáš ma .
A
E
fis
Ty ma ľúbiš, som znova tvojim syno.
h
Ty si z ku sebe ma .
D
E
cis
fis
C
Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň.
D
E
E
čo Ježiš dostal od nás a čo dal na oltár.
A
A
Veď len teba má.
R: Len s láskou, len s
3. Tvoj pokoj ku mne sa vrátil,
zas šťastné srdce mám.
Som krehký, ľahko sa sklátim,
to dobre chápeš sám.
Si Baránok, čo sníma hriechy sveta,
si záchranou, keď číha na mňa bieda,
Ježiš môj.
R:
4. Si láska, ja lásku hľadám. Len ona cenu má,
vo všetkom už som sa sklamal.
Len ty si pri mne stál,
hoc viem, že veľa výhod má tvoj domov.
Len kvôli tebe chcem sa vrátiť domov,
Ježiš môj.
R:
E
fis
D
je možné niesť tento kríž (niesť tento kríž).
E
Svet nikdy nedokáže
E
A
cenu Lásky obetovanej.
2. Je dobré, ak prikázania poznáš
a o dobro sa snažíš
a všetkého sa vzdáš.
To všetko sa vo večnosti cení,
no viac, než všetko iné je bolesť prežitá.
157. POSTAVILI SME TI PANE
e
a
H7
e
1. Postavili sme Ti, Pane, katedrály.
156. LEN S LÁSKOU
a
D
a
G
Do nich zlaté kríže dali,
1. Keď trpíš a to, čo veľmi bolí,
C
E
sa vypovedať nedá, aj rozum nemo stojí.
G
Až , tak vtedy trošku spoznáš,
H7
e
vyzdobené.
G
a
No či tie nádherné sály
C
H7
158. DREVENÝ KRÍŽ
Tvojím domovom sa stali
G
d
H7
a či kríže
Drevený kríž. Na ňom visí - Kristus Ježiš –
utrpenie?
C
D
a
G
C
C
d
H7
to, čo dnes robím.
smrť, či nebolo to márne ?
a
D
159. JASNOU REČOU
Veď staviame Ti chrámy,
G
h
a
e
1. Jasnou rečou
no nie sme nimi sami,
a
D
C7
H7
dávame veci cenné, no podľa Teba nežijeme.
2. Ty si oslavoval Otca, že si plnil Jeho vôľu.
A my Ťa oslavujeme, že zlatíme Ti gloriolu!
A keď Ťa oslavujeme tým,
čo je pre nás tak cenné,
prečo Pane aj svoj život
k oslave Ti nenesieme?
C
D
G
Pane, pomôž nám, Tvojimi sa stať
e
D
a
za čo stojím, akú hodnotu má –
kríž z dreva, úzkosť, bolesť,
C7
d
umiera. Ó Pane môj! Ty poznáš ma viac,
R: Pane, Ty si trpel za nás, ľudsky, ,
D
C
C D E
svoj život ako chrám vystavať!
a
svedkov , ako máš žiť,
E
a
keď spokojným, šťastným chceš byť.
Život prostých rozkoší,
nudy, prázdnych starostí, keď každým dňom,
sa s veľkým zlom láska borí.
F
R: Môžeš kráčať proti ,
d/F/
E
tiež v láske všetko spáliť smieš,
a
E
a
len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť.
2. Jeho tvár je pokojná, zovretú päsť nepozná,
a veru tým katom biednym ruka žehná.
Kedykoľvek môžeš prísť, keď ich spoznáš,
pochopíš, že s Kristom žiť znamená zisk,
to uvidíš.
R:
3. Každý rub má i svoj líc,
život nie je iba z kríz, tak vôľu skoľ,
pokor sa, skloň, vezmi svoj kríž.
Pokora ti osoží, vôľu Otca vyplníš, a radosť
tým, skutkom drobným zdvojnásobíš. R:
160. VERONIKA
d
1. Tvár potom a krvou ,
a
, čo za nás .
C
Hlavu mal korunou zráňanú
d
a
a kríž si na plecia .
F
C
Tí, ktorí cítia s ním hlavy klonia
g
A
a boja sa prísť k nemu.
d
C
d
a
a vtedy zraky sa upreli na jednu jedinú .
2. Žena sa cez zástup prediera,
o chvíľu stojí pred ním.
Šatkou mu jeho tvár utiera, odvahy a lásky čin.
Vojaci kruto ju odsotia
a keď sa na nich len díva,
to sama ešte nič netuší,
nevie, čo pri sebe skrýva.
3. Kráčala tou cestou krížovou a v ruke si držala,
plátennú šatku, ktorou jeho tvár
láskavo pohladila. Jediná z nich mala odvahu
utrieť tú strápenú tvár,
|:a On jej na šatke plátennej obraz svoj zanechal :|
obraz svoj zanechal.
161. ZÁZRAK VYKÚPENIA
a
E
1. Môže i na pustej púšti živá tráva ,
i planý figo.
a
Môže hviezda, ktorú cez deň nevidíš
d
E
v noci žiariť jasom ohni.
2. Môže i na skalnej pôde krásny kvet vyrásť,
mravec uniesť ťažké bremená.
Môže i uprostred dažďa slnko preblesknúť,
môže dúfať človek strápený.
a
a
d
F
F5+
d
B
d
F
F
C7
viem, smrťou kto platil, ja aby som žil:
B
Pán Ježiš, môj Zmierca a Kráľ,
d
g
keď k výšinám zaletím, ku .
2. On bezpečne vedie ma v tieni i tmách,
mi pomáha v boji a premáha strach.
On prevedie iste aj súžením zlým,
aj do neba dôjdem len v jednote s Ním.
163. VĎAKA ZA TVOJ KRÍŽ
G
C
G
1. Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil,
1. Ja poznám zdroj šťastia, ja poznám zdroj síl,
F5+
b
a
162. JA POZNÁM ZDROJ
F
a
Už na veky vekov tam ostanem s Ním,
2. Môže človek nepozvaný na hostinu prísť,
lotor sprava byť zachránený,
môže ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť,
život zmeniť hriešnik bývalý.
Môže viera malá ako zrnko horčičné,
konať divy, veci zázračné.
Môže láska ani za zbraň nepokladaná
vydobyť Kráľovstvo nebeské.
b
b
F
slepí vidia, počujú.
B
B
ja poctu a chválu Mu v pokore .
pozri, Boh chcel, chromí chodia,
F5+
On na kríži za mňa sa .
F7 B
E
F
d
R: Tam na druhom brehu, kde svieti On sám,
R: Uver v zázrak vykúpenia,
d
a
C
/C
G/GD
Ty si nám seba samého, |:ó Pane náš :|
Naše skutky zlé si nám odpustil,
krvou očistil, všetko zabudol, |:ďakujem:|
G
D
G
e
R: Pane, mám Ťa rád, vážne mám Ťa
a
C
Stále poznávam, jak Ty miluješ
R:
Hlbokou radosťou srdce napĺňaš,
ale najväčšie je to, že poznávam
G
165. VEZMI SVOJ KRÍŽ
Tvoju lásku k nám.
2. Pre moje choroby Ty si trpel sám,
by si zahnal strach, lásku vylievaš,
ó Pane náš, ó Pane náš.
Úloha skončila, Ty si víťazom,
Ty nám dávaš rásť, z vody živej piť,
ďakujem, ďakujem.
164. ODLOŽIL SI SVOJ MAJESTÁT
D
A
D D7
G
D
1.Vezmi svoj kríž a poď, ja viem, cesta je zlá,
h
všade tma, inej cesty však .
Vezmi svoj kríž a poď, hoc ťažký sa ti dnes zdá,
ťažký zdá, inej cesty však niet.
D7
G
R: Len jedna cesta je pravá,
D
Odložil si svoj ,
v zozname ciest a rovných tratí,
G
h
pre mňa sa vzdal,
D
Pane môj ja spievam pieseň chvál.
G
A
trpel od ľudí, čo stvorením sú tvojim.
Ty si všetok môj hriech vzal,
keď si zomrel, z hrobu vstal
dnes však vládu máš na nebi aj na Zemi.
Zo srdca Pane ja Ťa chválim,
ctím, získal si ma, Tebe len patrím,
Chcem s Tebou večne žiť, Teba ľúbiť.
Ty jediný si za mňa život dal,
Ty si moja sloboda,preto Tebe,
D
čo sa získa a čo , musíš určiť si sám.
Len jedna cesta je pravá,
aj keď inak sa Ti javí,
vždy Ti nájsť ju za to stojí,
musíš určiť si sám.
2.Vezmi svoj kríž a poď, ja viem, málo je tých,
čo čujú môj hlas, inej cesty už niet.
Vezmi svoj kríž a poď,
pre ľudí dobrých i zlých,
srdce dať, inej cesty už niet.
166. CHCEM NIESŤ SVOJ KRÍŽ
e
R: Chcem niesť svoj kríž, teba nasledovať
C
chcem niesť svoj kríž telo ukrižovať
a
h7
e
chcem niesť svoj kríž zomrieť žiadostiam tým.
a
E
cis fis
1. Je pravda to , čo vravia o ?
E
cis fis
H7
Že si žil tu , prinášal obete.
E
cis
Cítil si v práci, v bôli, v
1. Zomrieť, hnevu dráždeniu,
cis
e
A
H7
E
a smieme nájsť zas cestu k nebesiam
zomrieť, druhých súdeniu,
e
, ohováraniu ľudí.
167. JE PRAVDA TO
R:
2. Zomrieť, všetkým predstavám,
zomrieť, vlastným zásluhám,
zomrieť, pýche a sebectvám.
R:
3. Zomrieť, Tvojou cestou ísť,
zomrieť, a tak zvíťaziť,
zomrieť, by som Tvoj život žil.
R:
2. Kráčal si sám po ceste Golgoty,
náš veľký dlh si z lásky zaplatil.
Na zemi Ducha nám si zanechal,
aby aj nás si k sebe povolal.
R:
3.
Je pravda to, čo sme Ti spravili?
Smrť, hanbu, znoj, potupu na kríži.
Môj Pane, aj to, že si zvíťazil.
Je to možné, že si tak učinil.
R:
J.3 VO VEĽKOKNOČNOM
OBDOBÍ
168. VESMÍROM ZNIE
a7
D
C
a7 D
krásny je , kto sa Jemu .
R: |: bude raz Baránkovi .
G/G7
Kolená skláňam a všetkým je mi On :|
2. Ja spievať chcem o zmŕtvychvstalom pieseň
chvál, ktorý raz mrel, aby s Otcom zmieril nás.
E
|: Aleluja, sláva :| 4x
A
|: Spievam Kráľovi svätých :| 2x
E
Aleluja, sláva, Aleluja, sláva.
H E
On , , a , má prísť.
G
C
R: Ježiš žije, Ježiš žije,
G
1. znie o zmŕtvychvstalom pieseň chvál. On
169. ALELUJA, SLÁVA
170. JEŽIŠ ŽIJE
G
e/D
všetci ľudia nech to vedia, Ježiš
1. |:On je veľký pomocník :| aj tvoj, aleluja,
bratia, otázniky, ktoré máš, všetko,
s čím sa potýkaš, Ježiš chce byť
pomocníkom tiež tvojím.
2. |:A On s nami zostane :| náš Pán, aleluja,
bratia, nech sa každý pridá
k nám, nikto nemusí byť sám, Ježiš s nami
zostane jak sľúbil nám.
3. |:Všetci z mŕtvych vstaneme :| jak On,
aleluja, bratia, vtedy, keď sa skončí čas, Ježiš
Kristus príde zas a my všetci mŕtvych
vstaneme jak on.
171. NAŠIEL SOM CESTU
C
F
1. Našiel som cestu do ,
a
D7
našiel som cestu do ,
F
C
C
G G7 C
na tejto ceste do kráčame spolu ty a ja
R:
2. Pán Ježiš Kristus, priateľ verný
je cesta, pravda, život sám.
S ním z hriechov všetkých očistení
kráčame spolu k výšinám.
173. S LÁSKOU KRISTOVOU
G
R: |:S láskou, s láskou chceme
D
R:
C
A
h
G
D
aby každý kto uverí v Neho, ,
D
ale mal s Ním večný život v .
D
e
R:
2. Počuj, volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám,
môžeš byť slobodný, z hriechov očistí ťa,
Duchom naplní ťa, môžeš mať život nový. R:
že svojho Syna za nás ,
A
e
zmŕtvych vstal, náš Ježiš .
1. Lebo tak Boh miloval svet,
e
a
z tŕnia korunu mal, hriech náš na seba vzal,
živý je Pán na veky :|
A
G
CG
D
A
G
e
k k nám prišiel Pán,
R: |: Živý je Pán, vý je ,
D
a
D
A
e
D
1. Boh sa človekom stal, svojho Syna nám dal,
172. ŽIVÝ JE PÁN
G
G
a slávnu zvesť :|
R:
2. Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha,
nemôže vojsť do kráľovstva jeho.
Iste nikto s Ním nevojde do Božej slávy,
ak sa z Boha znovu nenarodí.
R:
174. ALELUJA
,,,,
d
aleluja, , aleluja.
a ,
vstaňme a ,
d
On je kráľ, prišiel vykúpiť svet.
2. Vzkriesený je Spasiteľ pre nás všetkých,
a v ňom povstane každý človek na Zemi žijúci.
175. JA V SRDCI SVETLO MÁM
G
G7
1. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá,
C
G
ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá,
H
e
ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá,
Cmaj7
či
G
e
A
D7
(TRETÍ DEŇ)
D
A
1. Na nebesiach aj na zemi znie hlas,
G
A
zástup anjelov chváli Baránka.
D
je hmla, či je noc, či je
2. Kamkoľvek pôjdem len...
3. Dal mi ho Ježiš sám...
177. BUĎME V CHVÁLE ZJEDNOTENÍ
h
A
Vôkol trónu je Božej slávy jas,
G
R:
A
tak pridaj sa k tisícom anjelov,
G
A
~ This little light of mine, I’m gonna let it shine..
~ Everywhere I go, I’m gonna let it shine...
~ Jesus gave it to me, I’m gonna let it shine...
pridaj sa k starcom, čo chvália Ho.
176. ALELUJA
R: , , , ,
keď Boží národ chváli svojho Kráľa.
G
h
Pozdvihni hlas! Aké krásne je,
fis
G
D
A
A
R1: Buďme v chvále zjednotení,
už je náš Pán.
C
a7
1. Vzkriesený je Spasiteľ pre nás ,
cis
D
e
E
gis
G
gis
H
žije vo svojej Cirkvi, pokoj svoj .
D
A
v bázni prebývajme pred Pánom.
e
A
Jeho láska, tá nás mení.
e
A
V dnešný deň prinesme mu obeť chvál
D
pred Jeho trón.
G
D
A
D
G
R2: Len Ty sám si hoden chvály, Vládca
D
A4/A
zvrchovaný
e
A
G
!
D
A
H
Nikto nie je Tebe podobný,
D
zo srdca chválu vzdám Ti.
R1:
F
178. ZMŔTVYCH VSTAL NÁŠ PÁN
1. sa dlhá, noc, pozri,
už .
Smrť už nemá nad ním moc,
nad ňou .
G
Ježiš zlomil smrti moc.
d
G
2. Radujme sa bratia, sestry, spievajme.
Veľký je náš Pán. A za naše vykúpenie
ďakujme, mocný je náš Pán.
R:
3. Vyzlečme sa zo starého človeka,
všetku špinu treba zmyť. Starý život
musíme zanechať, do nového sa narodiť. R:
179. PÁNOVI SPIEVAJ, ALELUJA
F
g
F
|: spievaj, :| |:On je Pánom, večným je.
B
F
kraľuje naveky.
Ježiš je Pán (6x) v tomto národe.
Aleluja...... sláva Pánovi.
181. HALELUJA, CHVÁĽME
C D G
(TRETÍ DEŇ)
e
R: Haleluja, chváľme silného
C
a
D
Boha v Jeho svätyni.
C D G
e
C
a
Haleluja, On je hoden chvály, len On jedin
H
e
Poďme, chváľme Ho tamburínou,
H
e
chváľme Ho piesňou svojích sŕdc.
H
Hoden , mu česť. :|
e
A
Pozdvihnime svoj hlas k Nemu,
C
180. JE DOKONANÉ
d
A
d
D
B
g
Ježiš je Pán, ó aleluja, Ježiš je Pán,
R: |:Vstal, vstal, vstal, vstal, vstal, vstal náš Pán
:|
d
A
g
D
sme Jeho slávny ľu
C
Je dokonané! Ježiš je víťaz! Satan je zničený!
D
G
Nech všetko, čo má dych, chváli Pána zástupov.
D
F
Nik nie je podobný Kráľovi Kráľo.
K. PIESNE K DUCHU SVÄTÉMU
183. PRÍĎ SVÄTÝ DUCH
182. PRÍĎ UŽ,PRÍĎ DUCHU
e
G
D
R: Príď Svätý Duch, vojdi do nás!
e
1. Príď , príď Duchu ,
G
Príď Svätý Duch, plápolaj v nás!
D
Duchu ere.
G
e
Príď Svätý Duch, oživuj nás!
e
Príď a premeň ľudstvo
C
G
Duchu Svätý príď!
e
celé v nové re.
G
D
1. Príď, Duchu, prenikni nás!
C
D
GD
R: Duchu Svätý v láske obnov nás!
G
D
C
D
e
Príď, Duchu, zastav sa pri nás!
D
Nenechaj nás ,osvieť rozum !
2. Prebuď nás svojím dychom svätým,
zažeň temnotu.
Navráť zblúdilých, uzdrav hluchých,
žehnaj životu.
3. Prebuď svedomia otupené,
zbližuj národy.
Zavej a priveď zotročených,
v ríšu slobody. R:
D
Príď, Duchu, vlož život do nás!
e
Poznať daj sa nám.
R:
R:
2. Príď, Ty Duch, Duch svätosti!
Príď, Ty Duch, Duch múdrosti!
Príď, Ty Duch, Duch lásky,
poznať daj sa nám.
R:
3. Príď, Duchu, a zjednoť nás!
Príď, Duchu, a naplň nás!
Príď, Duchu, a obnov nás!
Poznať daj sa nám!
R:
184. DUCHU SVÄTÝ VOLÁM PRÍĎ
D
|: Buď nám ohňom v stĺpe dnes, :|
G
186. PRÍĎ DUCHU SVÄTÝ
D
|: buď nám oblak istoty,:| poveď nás.
D
|: Všemohúci Boh prebýva v nás,
a
D
Príď Duchu ! Vzývame ťa!
a
G
G
D
tak ako Mojžiš k Bohu púšťou viedol ľud,
G
D
tak ako Ježiš dáva na zranenia zabudnúť. :|
185. TY SI TEN BOH BOHUŠ ŽIVČÁK
A
E
|: Ty si ten Boh, ktorý planie,
H
C
C
Počúvaj Jeho hlas,
A
a
Príď Duchu Svätý! Vzývame ťa!
Príď Duchu ! Čakáme ťa!
Príď Svätý! Vrúcne prijmeme ťa!
Izrael kráčaj cestou pravdy.
E
C
a
G
a
A
E
zošli oheň na nás, Pane. :|
H
|: Ty si ten Boh, ktorý horí,
2x/H
Počuť krídla holubice, bude ako na Turíce
a
G
Ty si ten, čo rany hojí.
H
|: Duchu svätý volám príď. :|
a
A
C
ťa! Vrúcne prijmeme ťa!
d7
nás! Cirkev svoju chráň!
G
Príď s pravdou k !
d7
Osláv Pána v nás! nás na cestách!
C
Príď, v nás!
:|
187. DUCH A NEVESTA
189. ZJEDNOTENÍ
l. |: v Duchu, zjednotení s , :|
d
e
Duch a dnes volá: „Príď!“.
G
Cmaj7
by jednota bola obnovená v nás,
C
Počuj ich hlas, tiež povedz: Príď !“
F
d
A kto smädný je, nech príde tiež.
Vodu .
Aleluja, dnes Pána chváľ! (3x)
Aleluja, dnes Pána svojho chváľ!
188. DUCHU SVÄTÝ, VOLÁM PRÍĎ
D
a
|:Duchu Svätý, volám príď! Oheň mojej duši daj!
G
D
Oheň môjmu telu daj! Rozpáľ ma! :|
a
G
D
Všemohúci Boh tu s nami je.
a
D
Nekonečne je.
a
G
D
a
Ukazuje dobrotivú tvár voči tým,
D
milovať ho chcú.
e
aby svet celý poznal svedkov Kristových
a
e
a
e
v nás, aby svet celý uzrel lásku v nás.
2. |:Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň, :|
budeme ľuďom hlásať radostnú zvesť nádeje,
že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je,
že nás všetkých nekonečne miluje.
3. |:Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet, :|
chrániť dôstojnosť ľudskú,
ktorou Boh obdaril nás,
rozvíjať dary srdca, rozvíjať viery jas,
šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás.
4. |:Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet,:|
chvála buď Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ,
Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás,
Duchu vzdajme chválu, ktorý býva v nás.
190. DUCHU LÁSKY PRÍĎ
e
G
a
Duchu lásky príď, Duchu Pána, s veľkou mocou,
C
H7
Tvoja sláva, nech vstúpi k nám!
A
L. PIESNE NA ZÁVER SV. OMŠE
Odpusť mi Pane, že neverný som
191. HUDBA DOHRÁVA MATT REDMAN
si to jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.
D
A4
e7
všetko stíši sa a ja prichád
A4
e7
Pane, vždy, keď Tvoju svätosť ,
F
A
vždy, keď tvoju krásu smiem,
R: Viac ako pieseň Ti dám,
e
D
A4A
lebo to čo žiadaš, nie je len pieseň sama .
D
A
e
Ak niečo iné sa zdá Ty vieš, čo je pravda,
D
A4
Túžim sa vrátiť do srdca chvály,
G
A
a keď mňa veci šednú, Ty svietiš .
Keď ma dotyk tvojho srdca teší,
a keď láskou moju vôľu meníš,
a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám.
ea
|:Život Ti dám, život Ti dám,
A
e
F
FG
Ty vidíš, čo v srdci mám.
D
D
C
A4
čo pravú cenu má, čo by si mal rád :|
e
A
192. PANE, VŽDY, KEĎ
Priniesť niečo snáď,
D
G
2. Nekonečný Kráľ, nik nevysloví,
čo Ti patriť má. Aj keď slabý som,
všetko to, čo mám, každý dych je Tvoj.
1. | : Hudba dohráva ,
e
e
D
kde si jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.
G
veď ho mám, aby bol Tvoj . :|
193. ZOSTANEM STÁŤ
195. CESTOU S NAMI
TRETÍ DEŇ
C
C
Zostanem stáť, pevne stáť,
d
1. |: Cestou s nami :| |:kráčaj Pane :|,
G
d
na Tvojom Slove Pane môj.
C
C
GG4G
zdvihnúť štít, vyhrať boj
F
C
Ty silu mi dávaš, Ty Láskou ma svojou napĺňaš,
FC
d G
C
Tvoj pokoj smiem cítiť, si úžasný Pán!
194. TY SI MI RADOSŤ DAL
G D
e
C
G D
e
C
1. Ty si mi radosť dal, Ty si mi radosť dal,
G D
e
C
a
D
G
Ježiš, Ty si Pán a Kráľ, Ty si mi radosť dal.
2. ...vieru...
3. .. nádej....
4. ...lásku...
a
FG
C
R: A do svetla svojho voveď, voveď nás.
!
F C
G
|: my nechceme :| |: na mieste stáť :|.
|: Keď zblúdime :|, |: podaj ruku :|,
|: keď padneme :| |: pomôž vstať :|.
S Tebou len silu mám,
d
a
5. ... pokoj...
6. ... seba...
7. ... múdrosť.......
2. Dňom bez Teba chýba nádej,
zavládla v nás pustá tma,
v srdciach našich zapáľ plameň,
v ktorom zhorí smútok i žiaľ.
R:
3. Vezmi smútok, vráť nám radosť,
zoslabnutým dodaj síl.
Chceme iným dnes pomáhať,
ťarchu kríža chceme si niesť.
R:
196. POBRAŤ SA SPRÁVNOU CESTOU
E
H
E
1. Pobrať sa správnou cestou nie je ľahké
Fis
H7
treba počúvať stále Boží hlas.
E
cis
srdcia hluché ,
H
E
nech ruka po nej vedie nás.
a
R: Veď cesta je ,
Fis
H
hoci pre človeka nie vždy najvábnejšia .
E
A
E
Avšak druhou cestou kráča mnoho ľudí,
E
lenže táto do záhuby.
2. Uprostred svetských vecí zabúdame,
čo v živote pre nás zmysel má.
Uši, oči svoje zakrývame
a nechceme už myslieť na Boha.
197. KEĎ SA RAZ PÁN
D
/h
/A
1.|:Keď sa raz Pán navráti zas:|,
D
D7
aby sme tiež tam ,
D
keď sa raz Pán .
2. |:Keď knihu tú otvorí Boh:|,
aby sme tiež tam boli,
keď knihu tú otvorí Boh.
3. |:Keď hostinu pripraví Pán:|,
aby sme tiež tam boli,
keď hostinu pripraví Pán.
4. |:Keď svätí svoj opustia hrob:|,
aby sme tiež tam boli,
keď svätí svoj opustia hrob.
aleluja, aleluja,
aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
198. SĽUBY
D
A
1. Sľuby moje , stále sú len plané reči,
A
s Tebou žiť.
Dúfam, ale Pane vzhľadom na to,
že som človek, túto slabosť pochopíš.
D
fis
R: Vždy keď padám volám Pane
h
fis
a tie prosby nie sú márne
G
hoc nedokáže poďakova
D
fis
5. |:Keď po mene nazve nás Pán:|,
aby sme tiež tam boli,
keď po mene nazve nás Pán.
Vtedy ale, vtedy práve
6. |:Keď zaznie spev: Aleluja:|,
aby sme tiež tam boli,
keď zaznie spev: Aleluja.
prebodám a kráčam ďa.
7. |:Aleluja, aleluja:|,
h
¾
fis
klinom ruky tvoje
G
D
2. Odpusť, veľmi prosím, príde čas, keď
ukážeš sa s krížom svojím preťažkým.
A tam na tom dreve budú hriechy
s mojím menom, možno vtedy pochopím. R:
199. OČI MAL ZAVRETÉ (KOMPROMIS)
C
Ty si Ježiš, Boží Syn!
a
a
1.Oči mal zavreté a hlavu sklonenú,
C
d
a
G
Nepoznal sveta krásu, no v srdci lásku mal,
F
E
2. Boh videl jeho deň, keď kľačal v modlitbách
a pohladil ho svojou svätosťou.
Ten chlapec pocítil, že Pán ho miluje
a slzy tiekli s veľkou radosťou.
Otvoril svoje oči, celý svet uvidel,
otvoril svoje ústa, zaspieval chválospev:
F
R: Ó môj Pane, Ty si dobrý,
C
G
Ty si môj Kráľ jediný.
a
F
C
G
a
F
F
Ty si Lekár, Ty si Vládca,
E
a
Ty si Lekár, Ty si Vládca, ty si Ježiš, Boží Syn!
200. KEĎ CHRÁMOM ZAZNIE (STANLEY)
D
D2
D4
D
1. Keď chrámom zaznie zborový hlas,
D2
nemohol síce hľadieť, no Boh bol jeho Kráľ.
a
(3x)
Ó môj Pane, Ty si dobrý, Ty si môj Kráľ jediný.
len slzy padali mu do .
Bol stále sám a sám, nepoznal priateľov,
ba ani lúče slnka na zemi.
F
G
D4
D
až ma tak pošteklí na chrbte mráz,
vtedy Jeho láska je .
Točí sa točí dokola svet,
nie, nevrátiš minulosť
už nevrátiš späť tisíc duší, späť k životu.
e
A
R: Ale nemusíš preto žiť z plánu na plán,
e
A
G
stačí ak ten pocit máš, že nie si, že nie si,
A
že nie si, v trápení
2. Nie to je priateľ, čo zaplatí, nie to je láska,
čo sa stratí, kdesi v čase a kdesi v nás.
203. SOM RÁD
Minulosť krvavá patrí len zlým,
mladosť je prchavá prchavý dym,
je to passé, nie nevrátiš čas.
C
1. Som rád, že som a nie som sám na svete,
a
201. POĎTE KU MNE VŠETCI
D
A
D
som rád, keď vidím hviezdne nebo v lete,
A
F
Poďte ku mne všet čo sa namáha
Poďte ku mne všetci,
ktorí pracujete.
D A
h
G
D
A
h
|:Ja, vám - vraví Pán - Ja vám svoju silu dá:|
202. ĎAKUJ BOHU
D
A
moja láska je ti daná,
fis
GFisG
, spievaj pieseň chvál,
C
životom ju chráň .“
A
, pretože Ježiš je Tvoj Pán a Kráľ : |
fis
h
e
A
|: Tak ver, keď si slabý, silu máš a už núdzu
fis
h
C
A
nepoznáš, pretože Pán Ježiš sa dal za nás :|
D
Ďakuj!
GFisG
som rád a cítim radosť.
Som rád, keď badám krásne ruže kvitnúť,
som rád, keď cítim život v sebe plynúť,
som rád, a je mi nádherne.
R: keď klesnem, slová:
“, vravím ti
a
|: Ďakuj, Bohu rád Ťa má,
D
(DODO PREDÁČ)
2. Som rád, keď vidím usmiaté všetky tváre,
som rád, keď šľapem na horské končiare,
som rád a cítim radosť.
Chcem ísť k Bohu v svetle Kristovho tieňa,
chcem mať oči, ktoré láskou svietia,
chcem vojsť do svojho cieľa.
R:
204. NECH TVOJ DUCH PRETEKÁ
D
h
1. tvoj Duch preteká, ako rieka mohutná,
G
e
nech tvoj Duch preteká, ako rieka mohutn.
2. Nech zaznie pieseň chvál, ako rieka mohutná,
nech zaznie pieseň chvál, ako rieka mohutná.
3. Láska mnou preteká, ...
4. Radosť mnou preteká, ...
D
M. K MÁRII
tak skromne sklopila .
A Bohu, čo si ju vyvolil, hneď dala svoje „fiat“.
R: To slovo ,
205. JEDNÝM HLASOM
A
D
E
D
R1. Jedným voláme Ťa Pane,
A
cis
D
D E
sme deti a Ty si Otec
D
E
A
D
E
A
1. za matku si nám dal. Životu tak otváraš, ja
D
silu a prechádzam
E
prah celkom .
R2. K Márii volá tisíce sŕdc, prosia o zdravie,
kus pokoja. Silná ich viera k Márii volá i mňa.
2. Odpusť, že zabúdam na Teba, že hľadím príliš
nad oblaky, veď i tu, na Zemi Mária sestry má.
R1+R2
206. KEĎ ANJEL MÁRIU OSLOVIL
G
e
a
1. ¾ Keď anjel Máriu oslovil,
D7
G
len ju pros, keď slabosť máš,
dá pomoc a ani netušíš, akú v nej Matku máš.
Ver Márii, Ona tú silu má, je Matkou vždy
láskavou. Ona vie, čo ti vyprosiť má,
len buď pod jej ochranou.
E
ni búrka, ni mráz nezlomí nás,
A
D7
2. Tej noci jasnej betlemskej si svetu dieťa dala,
a z moci čisto nebeskej si slovo dodržala. R:
207. POSLAL BOH ANJELA . . .
C
d7
1. Poslal Boh , meno má ,
s zem .
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret,
Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.
2. Cestu mu pripravil hlas Božích Prorokov,
tí nás zvú k pokániu vzdávať sa nárokov.
Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká,
prichádza s nami žiť, ako Syn človeka.
3. Preto dnes s Máriou duša Ťa velebí.
Ty si Boh spasenia, svetlom si na nebi.
S kráľovstvom pokoja prichádzaš teraz k nám,
srdce Ti, Pane môj, pripravím ako chrám.
208. NAD SLNKO JASNEJŠIA
D
A
Nad slnko jasnejšia, nad mesiac krásnejšia,
D
nad perly vzácnejšia, Ave Mária .
R: 6x
Pros za nás u Syna, nebeská Kráľovná,
Ty čistá ľalia, Ave Mária.
e
d
a
R: Rozží svíce v nás,
C
D
máš v duši bolesť tých najkrajších tónov
máš v sebe silu, ľudia po nej túžia,
máš v sebe nádej pre tých, čo sa súžia.
e
210. ROZŽÍHÁ
a
temno s Marií projdem snáz.
1. Máš v duši pieseň zvonov,
C
R:
3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa,
žehnaj každej piesni, v strunách mojich zostaň.
Kytice veršov z najkrajšieho kvetu
patria Tebe, Mária, Božiemu svetlu.
R:
d
209. MÁŠ V DUŠI PIESEŇ
D
máš v sebe lásku pre tých, čo Ťa volajú.
C
R: Mária, s Tebou Mária
D
kráľovstvo lásky sa .
2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti,
máš v sebe naplnenie spasiteľných zvestí.
Máš v sebe lásku pre tých, čo Ťa hľadajú,
G
svíce v nás,
F
C
temno s Marií projdem snáz.
a
F
1. Jí patří dík, že mŕtvým lánům
d
C
a
F
dal život Boží Syn,že světlo vešlo do míst,
e
G
kde dlouho ležel stín.
R:
2. Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání,
že padla vláda noci a přišlo svítaní.
R:
3. Jí patří dík, že Věčné Světlo
nám hoří v kostelích a nebýt Matky Boží,
kdo znal by Knihu Knih?
R:
211. ŠŤASTIE
F
d
B
1. Je dnes taký , krásny deň, ktorý zmení na a
B
C
F
naše . sa zamyslieť o šťastí!
Šťastie, to je úsmev na tvári.
Šťastie je byť tu, pri oltári.
Tak blízko pri Matke, ktorá poteší.
S Máriou je život najlepší!
F
C B
C
F
R: Stále medzi nami žije Mária.
Stále medzi nami Mamka Mária.
2. Všetko je z lásky a pre lásku. Všetko to nám
dáva otázku, že prečo je človek taký strašne zlý.
Skúsme sa zamyslieť čo robí: Hľadá šťastie,
ktoré nenájde, preto, lebo šťastie nerastie.
On musí pochopiť, že s Máriou byť,
to je tváre druhých rozjasniť.
3. Skúsme sa častejšie pomodliť. Skúsme nežné
teplo pocítiť, ktoré zavanie v našich srdiečkach
a z duší nám odoženie strach.
Zoberme si, ľudia, vedomie. Pozrime, čo robí
svedomie. Už nikdy nechceme zlosť a nenávisť.
Pokúsme sa len s Máriou žiť.
212. SVÄTÁ MÁRIA
|: , ,
a
D
G
ó , pros za nás, hriešnikov. Pros za nás,
ó , , . :|
213. LÁSKAVÁ PANNA
E
gis
R: Láskavá , ó Matka naša,
E
cis
fis H
nás sprevádzaj! Oroduj za !
1. Nech ťa denné ,
H7
ktoré pripraví .
Všetko odovzdaj do rúk Márie,
ona pomoc vyprosí.
2. Nikdy nezhasne svetlo nádeje tomu,
kto ti slúži s láskou,
pevnú dôveru k tebe, Matka, mám.
Ty si našou hviezdou rannou.
3. S tebou, Mária, dobro víťazí.
Ty si našou oporou.
Bolesť zahojíš, radosť obnovíš,
pomocnica kresťanov.
214. MÁRIA, MATKA BOLESTNÁ
a
G
C
d
G
vždy v .
C
1. Mária, Matka bolestná, ty nás láske učíš.
d
C
Pod krížom žalostná.
d
E
S Pánom svojím trpíš.
C d
2. Za dobrých, i za zlých, za všetkých prosíme.
Máme lásky dar, bo v Teba veríme.
3. Za Cirkev prosíme, by bola jednotná.
Evanjelium do sveta rozniesla.
216. VŽDY JE S NAMI
E
R: Maria gratia ,
d
1. Vždy je s nami tá, čo viem, že
H
Ma gratia .
2.Mária, Nanebovzatá, za nás stále prosíš.
K pokániu voláš a žehnáš. Ľudstvo v srdci nosíš. R:
3. Kráľovná si ružencová, ty dáš nádej mnohým,
ktorí chcú Krista v tichu nájsť,
si im vzorom veľkým.
R:
215. MÁRIA, TY CHRÁŇ
A
H
R: , , Ty naše srdcia láskou,
gis
moje srdce, ruky, moju .
Vždy je blízko tá, čo viem,
že chráni každý úsmev, čo mi život dal.
R. nás vítaš v chráme plnom ,
H
na tom tvojom tichom nádvo.
E7
A
Čakáme ťa každú chvíľu, prosíme Ťa,
a
daj nám silu, , Ty naša Kráľovn.
E
, , Ty v nás večnou .
A
1. My v chceme , nás viera .
nás, Matka ,
, Ty naša Kráľovná.
2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,
ktorá všetkým srdcia otvorí.
Silu viery mladosť naša nesie,
a s ňou naše pevné názory.
F
C
d
C
F
F
C
G
C
prega per noi, prega per noi.
218. MAGNIFICAT
E
A
H7
C
E
Magnificat, magnificat,
veď na Teb
G
a
v obeti lásk v sviatost
Santa , Madre di Dio,
d
G
C
ora e nella nostra morte amen.
a
C
R: Prídi k nám Bože z neb
G
F
G
nech ľuďom srdcia otvá.
prega per noi, ,
C
C
G
C
D
F
Prídi spolu so Synom, prídi k ,
Santa , Madre di Dio,
F
A
F
Tu sei fra tutte le donne
e è il del tuo, .
a
E
1. Mária, Matka láskavá,
láska s nami zostá.
il è con te, il è con ,
G
H7
219. MÁRIA MATKA
Ave , piena di grazia,
a
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima .
C
a
H7 E
A
217. AVE MARIA
C
A
G
Bože náš, daj nám milos
2. Ježišu Kráľu, prídi k nám, veď ty si náš
priateľ a Pán. Bez tvojej lásky
na duši mám vrásky a rúca sa v nás Boží chrám
220. CEZ MÁRIU
E
C
(JOZEF GRENČÍK)
in valle di lacrime.
A
|: Cez Máriu :| |: našu Mamu :|,
E
Avocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
nostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.
A
|: získame milosť, :| |: dobrodenie. :|
|: Ona má :| |: srdce plné :|
|: pochopenia :| |: a istoty. :|
A
E
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
fis
|: Mária :| |: oroduj za nás, :| |: ochraňuj nás :|
H7
fis
H
|: v každý čas. :| |:Aby hriech:| |:nepadol na nás:|
A
H7
E
C
222. TY SI TÁ
A
E
H7
až na smrť si poslušná .
D
A
Salve Regin!
D
D7
G
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
C
A te sospiriamo, piangenti
E
fis
G
Vita, , speranza nostra salve!
h
Salve Regina! Salve, salve!
spávaš v tráve, prijímaš strasti,
Salve regina, Madre di .
e7
C G C G
A
C
a
D
ž: Ty si tá, čo sa stále korí,
a Ty vieš , čo je ,
221. SALVE REGINA
D
G
E
- a láska zavládla v nás.
G
D
E
m: Pred sa i štáty trasú
A
E
a ľudia i mrú pre Teba,
A
E
zhliadni aj na nás, ó, ,
E
h
neba, zeme .
E
e
Mária, pokorne ťa prosím, pri mne stoj,
A
E7
Fis
Mária, tvoja láska všetko zahojí.
Si krásna, keď tu kráčaš,
A
D
hviezdny prach Ti svieti v diaľ
fis
H7
R1: |: Matka, vzhliadni k nám, voláme,
E
a tíško sa tu usmievaš, tíšiš každý žiaľ.
E7
G
H
k radostiam a Ty, slávna Matka Chleba,
E
tlieskaš vtedy nám.
2. Svetlá dvoch tvojich očí dajú svetu vôľu žiť
a slzy Tvoje pomôžu.
Vznášaš sa nad oblaky,
z motýľov máš baldachýn,
že nás spasil- Tebe vďaka- Tvoj a Boží Syn.
e
e7
1. Mária, sťa včera uzrel som jasot tvoj,
A
Maria, zaskvel sa v .
A
D
vypros nám milosti,:| u Syna.
2. Mária, dnes tu kľačím svetom strápený,
Mária, slzy bránia hľadieť na oltár.
Mária, do dlaní som ukryl pohľad svoj,
Mária, nie som hoden uzrieť tvoju tvár.
D
Gg
R2: Ach, mama, som v strachu bied,
D
A
ach, mama, som v tieni múk,
D
Gg
dôstojnosť navrátiť príď,
223. MÁRIA, SŤA VČERA
h
e
, zachráň nás, voláme, svätá,
A
Ty vieš, čo je nám treba, azda právo
H7
e7
D
A
Mária, do mojich rúk.
R1
3. Šťastie dnes, postretlo ma kráčať súmrakom,
noc a tma sú už niečim celkom neznámym.
Povstal som opäť vďaka Matke s Ježišom,
Mária, slová vďaky šepkať nestačím.
R1
224. MÁRIA MÁRIA KU TEBE VOLÁM
JANKO KYSELICA
D
A
G
A
|: Mária Mária ku tebe volám.
D
A
G
A
Pros za nás u Syna, sám to nezdolám.
h
G
Pros za nás u Neho, miláčka našeho,
h
A
u nášho ochrancu, Syna Božieho :|
D
Mária
227. MÔJ PÁN DÁVA MI LÁSKU
N. OSTATNÉ PIESNE –
(RICHARD
ČANAKY)
- CHVÁLY, VĎAKY, TAIZE...
a
G
|: Môj Pán dáva mi Lásku,
d
225. ZLOŽ SVOJU STAROSŤ NA PÁNA
G
e
C
D
|:Zlož svoju starosť na Pána :| a on sa už postará.
G
e
|:Nebudem sa báť, lebo ty si so mnou.
C
Nebudem sa báť, Pane . :|
226. CHCEM, PANE, CHVÁLIŤ ŤA
E
Chcem, Pane, chváliť ťa a v tvojej láske rásť.
Chcem, Pane, ťa a v tvojej láske rásť.
Chcem tvoju tvár, tvoju rozdávať.
EH
Chcem ťa vždy chváliť.
...milovať..., ...odpúšťať...,
...v bratoch sestrách nájsť...
Vtáci v oblakoch tebe spievajú.
Stromy na lúkach ruky dvíhajú.
A ja spievať chcem, tvoju radosť rozdávať.
Chcem ťa vždy chváliť.
a
dáva mi nádej, že môžem byť s ním :|
F
C
|: Môj Pán dáva mi Lásku,
d
a
dáva mi nádej, že môžem byť s ním. :|
228. VELEBIŤ ŤA BUDEM PANE
C
e
a
1.Velebiť Ťa budem Pane, Hospodin a Kráľ môj,
F
C
B
chváliť Teba, Boha Spasiteľa .
2.Ďakovať Ti budem Pane,...
3.Tebe spievať budem Pane,...
229. TY SI MÔJ BOH-MILOSRDENSTVO
(SKALKÁČI)
E
|: Ty si môj Boh - Milosrdenstvo,
Amaj7/cis
Ty si môj Pán
, moje všetko,
fis7/A
Ty si môj kráľ
, moja Láska, Teba !:|
Príď, Pane Ježišu, po Cirkev svoju!
230. DOBRÝ BOH
(G. KENDRICK)
e D
A
e
D
Dobrý Boh, spievame a voláme.
e D
e
C
D
Dobrý Boh, chvála mu znie.
e D
e
D
A
Dobrý Boh, veríme, vyznávame.
e D
e
h7
e
e
Keď myslím na Jeho lásku k nám,
fis7
H
e H7e H7
moje vnútro hneď chválou napl ní sa .
a
e
Veď v srdci má pre mňa miesto Pán,
Fis7
D
G
D
Božia láska, príď ako .
fis
h
h
Prúď cez nás milosťou.
G
A
D
Božia láska, príď k nám.
Dobrý Boh - to pravda je.
a
232. BOŽIA LÁSKA PRÍĎ
H
233. BOH JE LÁSKA
e
De
h
e
D
e
h
Boh je Láska a zákon lásky nám On dal.
Miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš sám.
234. MÔJ PÁN, MOJOU SILOU JE
s radosťou k Nemu utekám.
D
C
G
Môj Pán mojou silou je a radostnou piesňou
231. VZÝVAM, CHVÁLIM
D
fis
Vzývam, chválim tvoje meno,
G
e
za tú veľkú lásku čos’ daroval .
Ty si sľúbil, že sa k nám vrátiš.
D
C
G
D
a Pán stal sa už mojím spasením, On je môj Boh.
C
D
Len jemu život svoj. (3x)
D
C
Môj Pán vládnuť bude vždy,
G
D
G
až na veky vekov. Amen.
e
Je jedna cesta, kto lásku hľadá,
C
kto po nej túži, musí mať .
235. MILUJ . . .
D
G
236. JEŽIŠ TY SI MÔJ JEŽIŠ
D
a
1. Vravíš, že lásku ťažko nájsť,
e
A
G
G/C
C
C
e/a
AA7/DD7
som s Tebou, Ježiš Ty si môj Ježiš.
Na na na na na...
E
A
E
A
Ó Ježiš drahý, či ťa to baví
G/C
E
Miluj a bolesť odí
A/D
v láske sa
e
2. Je jedna cesta, kto lásku hľadá,
C
a
MAROŠ BRANICKÝ, ĽUBO DROBNÝ
miluj a všetko pochopíš
G
E
237. O JEŽIŠ DRAHÝ
D/G
R: Miluj a nepýtaj sa nič ,
D/G
G
G
d7
AD
v ktorých je strach.
D/G
F
a
je mi dobre, keď si so mnou, je mi dobre, keď
vravíš o smútku na , o očiach,
h
a
F
všade len bolesť vládu má,
D
E
Ježiš Ty si môj Ježiš, Ježiš Ty si môj Jež
D
kto po nej túži, ňou sa má dať.
A
H7
E
z tej večnej slávy chodiť až sem!
Peniaze nemám, slávu ti nedám
No Ty prichádzaš každý Boží deň.
Veď je to diaľka prísť až zhora z neba.
Či Ti to treba chodiť toľko krát?!
No Ty si Láska, z lásky to robíš
Človeka hľadáš, máš ho proste rád.
Na na na na na na...
B
238. NECH TVOJA LÁSKA, PANE
Ca
C
F
C
F
On je Boh a náš, tak sa nebojte,
a
B
Nech tvoja , , chráni ma.
C
d
G
C
a
d
B
C F
Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu.
CaFG
chváliť meno a celým srdcom osláviť.
Keď budete čokoľvek prosiť v mojom mene,
môj Otec vám dá. Aleluja, aleluja.
Proste o Ducha, Ducha Svätého. Proste o Ducha,
Ducha Božieho. Aleluja. Amen.
241. SPIEVAJ PÁNOVI DUŠA SPIEVAJ
e
C a
e
H
eD GDe a7 H e
Spievaj Pánovi, duša, spievaj, a lelu ja, aleluja.
e
C
a
e H eDGDe a7He
vzácneho v srdci vítaj, aleluja , aleluja.
e D CGDeH
239. TEBE PATRÍ CHVÁLA
A
cis
Bohu aleluja ,
G
e
Tebe patrí chvála a sláva. My dvíhame
h
D
E
fis
h
Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám.
D
h
E4
D
G
Fis
h
A
D
h
vernosť Tvoja k výšinám .
243. DO TMY NAŠICH DNÍ
240. MOJA MÚDROSŤ
d C F
A
Tvoja láskavosť, Pane, siaha k oblakom a
E
Nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty.
d C F
CGDeH
242. TVOJA LÁSKAVOSŤ, PANE
svoje ruky. Oslavujeme Tvoje meno.
A
D
vďaky , aleluja .
C
Moja múdrosť a moja , moja pieseň je Pán.
H
e
Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň,
D
G
C
G
D
ktorý viac nezhasne, ktorý viac nezhasne,
G
D
C
H
246. MOJA SILA A CHVÁLA JE PÁN
Do tmy dní nám dávaš svoj oheň,
e
a
H
e
a
E
H
ktorý viac nezhasne, ktorý nikdy nezhasne.
cis
|: Moja sila a chvála je Pán!
A
H7
On sa mi stal záchrancom. :|
A
244. BOH JE TAK BLÍZKO NÁS
d
C
a
d
|: Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás,
d
C
d
F
C
C
d
velebte ho všetci ľudia :|
d
F
Ty si tá láska, čo prišla k nám,
B
d
|:Chváľte , všetky národy,
|: Ty si ten dar od Otca nám,
A
247. CHVÁLTE HOSPODINA
d
Boh je tak blízko nás, Boh je v nás :|
H7
|: Silný je ! On sa mi stal záchrancom. :|
C
a
d
Ty si ma z hriechu vykúpiť chcel, Emanuel :|
245. JEŽIŠ KRISTUS JE PÁNOM,
E/H/cis
Ježiš Kristus je Pánom, aleluja! (3x)
Alelu! (3x3+1)
Celá zem nech ti spieva, aleluja! (3x)
Spievame ti radostné aleluja! (3x)
C
a
|:Lebo sa rozprestiera nad nami milosť jeho
d
a
d
a pravda Boha naveky aleluja:|
248. STRETOL MA DNES PÁN
C
F
e
Stretol ma dnes Pán
d
F
C
a novú mi do srdca vlial.
Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
|:Tak všetci spolu chváľme ho,
F
za to, že drží nás v náručí. :|
nebuď smutný a teš sa s nami.
249. S TEBOU
C
C
G
a
lepšíkrátky čas, s Tebou je lepší jeden deň,
G
D
G
252. SLNKO KRISTOVEJ LÁSKY
G
C
D
C
GCD
Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás .
G
než inde Tisíc.
250. NÁŠ PÁN, ON JE KRÁĽOV KRÁĽ
RICH MULLINS
C
C
D
C
D
Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás.
a
e
a
e
Nech netlejeme len, nech nezhasína deň,
G
|:Náš Pán, on je kráľov Kráľ.
D
d
Spievaj a tlieskaj, veď Ježiš je náš Pán.
S Tebou je lepší jeden deň, s Tebou je
e
G
e
F
C
a
e
D
deň, v ktorom sa jeho milosť oslavovať má.
Jeho trón bude naveky stáť.
C
G
253. TEBE SPIEVAM ŽALMY CHVÁL
On má všetku vládu a moc.
D
E
e
Náš Pán, on je kráľov Kráľ. :|
251. NÁŠ PÁN JE TU S NAMI
C
d
F
Náš Pán je tu s nami, máme radosť
G
C
d
a nie sme sami. Ty spievaj s nami,
A
H
Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán,
cis
spievam žalmy , môj Pán,
A
H
E
lebo predivné a sväté meno máš.
D
254. FRANTIŠEK
|: Tebe patrím ... :|
C
1. Jedny šaty, nohy bosé,
e
256. NEVIDIA ŤA MOJE OČI
F
D
umýva sa v rannej rose, chvály vzdáva,
d
G
F
G
R: František, František, vypros aj nám lásky dar,
C
a
F
/G/
G/C/
nech aj my ľúbime, tak ako nás ľúbi Pán .
3. K Otcu svojmu ruky spína, volá k nebu,
keď usína, aj keď vstane, volá Pane,
vďaka Ti, že svitol deň.
4. Vďaka, že sme Tvoje deti, že nás voláš,
ďakujem ti, kvitnú kvety, slnko svieti,
za všetko buď chválený.
R:
255. NIKTO MA NEMÔŽE
D
h
D A
2.Úsmev stály z tváre žiari, raduje sa
z Božej slávy, slnku spieva, keď sa stmieva,
s hviezdami sa zhovára.
a
A
RIM 8, 38-39, TRETÍ DEŇ
A
|: ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky:| 3x
G
A
Nevidia ťa moje oči, nepočujú moje uši.
Bohu dáva srdce z lásky úprimnej.
C
A
h
Ty svetlom si mi aj v mraku.
G
A
Tak spievam svojej duši:
D
h
G
A
Ó, Ježiš, môj Ježiš, tak veľmi ľúbim ťa!
D
h
Len s tebou Ježiš, môj Ježiš,
G
A
D
chcem prežiť každý deň. S ním každý deň.
257. JESUS TOLD ME
RIŠO ČANAKY
GD
G
e
C
Jesus told me: „You are my child,
GD
e
C
D
if you want, come to my heart.
e
C
G
Do not be afraid, I’m your King,
e
C
D
G
in time of trouble, cry to your God.“
258. BLESS THE LORD
d
G
d
B
C
F A
Bless the Lord my soul and bless his holy name.
d
G
d
B
C
d
Bless the Lord my soul, he rescues me from death.
B
B
F
C
c
|:Povedal by si tomuto :
B
D
Ťa. Ježiš, Ťa, všetci Ti , na .
C
B
F
g/D
B
C
B
F
Ťa. Ježiš, Ťa, všetci chválu Ti , sláva Kráľov.
F
C
F
/: Ťa. , vzývame Ťa, Ti , na .:/
260. JEŽIŠ, TY SI SKALOU
fis
D
1. Ježiš, Ty si Skalou, Ty si mojím spasením,
fis
v Teba , dôverujem Ti .
fisEDE D
g
presuň sa, presuň sa. :|
/:, , Kráľov.:/
F
D
vrchy by si prenášal. :|
/:Hosana Hosana na výsosti.:/
F
g
g
BCFdBCF4F4
C
261. KEBY SI MAL ...
|:Keby si mal takúto malú vieru,
259. HOSANA NA VÝSOSTI
F
2. Ježiš Ty si Pánom, nikdy ma neopustíš,
Ty si verný, dôverujem Ti.
E
fis
R: |: Aleluja, dôverujem Ti . :|
|:A vrch by sa . :|
|:V mene Pána Ježiša, vrch by sa ti presunul. :|
|:Vanie, vanie, Duch svätý vanie. :|
262. TY SI NAJVYŠŠÍ
D
h
G
|: Ty si najvyšší, ty si Pán. To čo mám, tebe
A
D
h
ponúkam. :| |: Obnov ma svojím Duchom
A
,nech ako ty stále svietim. :|
263. VIAC LÁSKY
e
C
265. CHVÁĽ DUŠA MOJA HOSPODINA
D
e
Viac lásky, viac moci, viac túžim Teba mať
Viac lásky, viac sily, viac túžim si vziať.
a7
e
R: Teba chváliť chcem celou silou,
Teba chváliť chcem srdcom celým,
Teba chváliť chcem mysľou celou,
e
Ty si môj , Ty si môj Pán.
264. VĎAKY TI, PANE
E
fis
E
(RICHARD ČANAKY)
C
F
a
G
|: Chváľ duša moja Hospodina. (3x)
F
G
Aleluja, aleluja... :|
C
F
a
G
C
|: Hospodina budem chváliť po celý svoj život.
F
a
G
chváľ duša moja Hos podina
Svojmu Bohu spievať žalmy, kým budem žiť.
chváľ duša moja Hospodina :|
R: Vďaky Ti, Pane, vďaky,
H7 E
Tebe, čo v nebi naveky.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pretože dávaš nám .
Pretože dávaš nám nádej.
Pretože dávaš nám lásku.
Pretože dávaš nám chleba.
Pretože odpúšťaš hriechy.
Navraciaš hriešnikom život.
Preto buď naveky s nami.
S radosťou spievame pieseň.
266. AK SA MILUJEME
C
a
1. |:Ak sa milujeme navzájom, Boh je v :|
C
a
F
G
|:A jeho láska v nás dosahuje dokonalosť :|
2. Ak si odpustíme. . . 3. Ak sa usmejeme. . .
4. Ak si pomôžeme. . .
267. JE NÁŠ PÁN NÁDHERNÝ
G
C
G
C
Je náš nádherný, nádherný je náš Pán.
G
D
a9
D4
Pokoj sám, ží Syn - je náš Pá .
Je náš Pán úžasný, úžasný je náš Pán.
Radca náš, mocný Boh – je náš Pán,
C
G
je náš Pá...
/ ...je náš Pán. /
A
D G
A
GCG
D G
C
G
D
Ty si môj Pán , najvyšší Kráľ vekov, nekonečný.
D
D
D
AD
GCG
C
G
Ty si môj Pán , chválim Ťa za všetko, po všetky
D
Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je .
h
270. TY SI MÔJ PÁN
/D/
268. SKÚSME A PRESVEDČME SA
D
Hrajte na bubon, gitaru, hrajte na flautu, citaru,
hrajte, radosť mi dáva Ježiš ! ..
e
h
C
D
GCG
dni, aj dnes chcem Ťa chváliť. Ty si môj Pán !
Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je Pán.
271. VYVYŠUJEM TEBA, PANE
|: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. :|
|: Už sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán. :|
|: Stále sa presviedčame, aký dobrý je Pán :|
|: Ešte sa presvedčíme, aký dobrý je Pán :|
teba, , nad týmto dňom.
Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom.
269. SPIEVAJ ALELUJA
E
H
A
Spievaj aleluja, spievaj aleluja, spievaj –
H
radosť mi dáva Ježiš! /.. Môj Pán../
cis
H cis
H cis
Je-e-ežiš! A-a-a -amen. A-a-a -ame!
Tlieskaj... Tancuj...
F
Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je.
Vyvyšujem teba, Pane, nad svojim životom.
|:Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. :| (4x)
272. AJ KEĎ ŤA NEVIDÍM
C
1. Aj keď Ťa nevidím, viem, že si tu.
a
Aj keď Ťa necítim, mám istotu.
F
C
V smelej dôvere
a
F
C
E
kráčam vo viere každý deň.
Aj keď zvádza ma boj so svetom,
aj keď nevidím hneď víťazstvo,
v smelej dôvere
kráčam vo viere každý deň.
a
C
R: |: Nemusím zlého sa báť :|
F
a G C
v smelej dôvere kráčam vo viere.
2. Aj keď temnota mi zastrie zrak,
aj keď nepriateľ ma oblieha,
v smelej dôvere
kráčam vo viere každý deň.
Aj keď ma obkľúči a zovrie strach,
Ježiš vždy víťazí, mňa má v rukách,
v smelej dôvere
kráčam vo viere každý deň.
273. MÁ CELÝ SVET V NÁRUČÍ
( E Cis7 H7 )
E/H7/E
R: |: Má celý svet
H7
v náručí - v náručí :| (3x)
E
má celý svet v svojom náručí.
1.Má celú Zem i nebo - v náručí
H7
má tmavú noc aj deň - v náručí
E
má jasné slnko aj mesiac - v náručí
H7
má celý svet v svojom náručí.
2.Má šíre more aj pú-úšť - v náručí
Má vietor, blesky, aj dá-ážď - v náručí
Jar, leto, jeseň, zimu má - v náručí
má celý svet v svojom náručí.
R+ Má celý... svet nebo noc deň slnko mesiac more púšť - vietor dážď
jar jeseň - leto zimu život smrť mladých starých teba mňa i všetký-ých nás má celý svet v svojom náručí...
2.Tam deti Tvoje tancujú s radosťou,
meno Ježiš prespevujú.
Boh pre svoj ľud žehná celú Zem,
pokoj nech má Jeruzalem.
274. ON JE SILNÝ BOH
a
a/E
|:On je silný Boh Izraela :|
E
Jeho slávny hlas bude počuť každý z nás.
a
On je silný Boh Izraela.
Slepým sa oči otvoria,
hluchí budú počuť jeho hlas. Chromí budú stáť,
s radosťou tancovať. Nemí budú spievať.
G
R: |:Chváľte služobníci, chváľte svojho Pána,
D
e
meno Ježiš, ale-e-luja.:|
e
G
1.Tam, kde znie plač sŕdc zranených,
D
e
C
F
C
F
C
d B
R.Hej hej hej Nádej a túžbu mám
F
B
že odpustenie zvíťazí
F
C
d B C
Pane pomôž nám od zlých reťa
2.Keby krídla narástli mi ihneď tam poletím ihneď poletím
do kráľovstva dobra kráľovstva ponad pláne moria
Po takomto kráľovstve viem túžim nielen ja túžim nielen ja
Tak spravme si ho doma
Boh posiela svoje Slovo.
G
Pán volá nás k sebe na Sion,
D
"C"ÉČKARI
d7
a7
1.Poďte pristúpte sem ľudia čas rýchlo uteká rýchlo uteká
g
C
svet je tak nádherný nádherný nebuďme k sebe zlí
C
275. CHVÁĽTE SLUŽOBNÍCI
e
276. NÁDEJ
e
kde prebýva v svojej sláve.
spravme ho... vhodná je doba
3.Tolerancia je vzácna chýba nám ako soľ chýba ako soľ
táto modlitba pomôže pomôže verím Pane môj!
h
277. VĎAKA JEŽIŠ
e
G
z hrobu Otec si ťa vzal,
D
C
Vďaka Ježiš, za dnešný deň.
e
G
G
h
G
C
H7
Abba, abba Otče! volám : Abba, abba Otče!
278. PANE, SOM TAK VEĽMI RÁD
G
C
DCG
1. Pane, som tak veľmi rád !
DCG
Život s som už skúsil.
Pre tých, ktorí milujú, pre tých,
ktorí vzývajú meno Pána. Pre tých, ktorí uveria,
pre tých, ktorí chvália Tvoje meno Pane.
C
G
D
G
R: Z nebies si k nám na túto zem.
C
G
Tu na kríži musel ´s mrieť - za môj hriech.
D
Kríž pred hrobom v krvi stál,
C
hlas. Toto sú dni, keď Tvoj sluha Mojžiš,
G
D
C
G
Poznať teba vždy som túžil.
C
|: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má
Boh pripravené pre nás. :|
1. Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov
DCG
C
C9
G
Tak ti pieseň chvál.
D
D
|: Chválim Ťa, Ježiš. :|
280. TOTO SÚ DNI ELIÁŠA
DCG
C
G
279. CHVÁLIM ŤA, JEŽIŠ
D
Vďaka Ježiš, mi lásku dávaš, volám:
C
D
tak ti spievam pieseň chvál.
D
Vďaka Ježiš, Tebou prežiť ho chcem.
e
e
G
obnovil Tvoj zas.
h
e
Hoci sú dni veľkej skúšky,
C
D
keď hlad, temno vzpiera sa v nás,
G
C
sme stále tým hlasom na púšti kričiac:
G
D
G
„Tak priprav sa, prichádza Pan!“
G
C
R. Hľa vchádza Pán na oblakoch k nám
G
D
ako slnka jas, poľnica už znie.
G
C
Zdvihni hlas, je tu jubilejný rok,
G
D
G
zo Siona spása príde k nám.
2. Toto sú dni Ezechiela, keď kosti suché ožijú.
Toto sú dni, keď Tvoj sluha Dávid,
zaspieval pieseň novú.
To je čas Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás
a my sme tí pozvaní Jemu slúžiť
a oznámiť, čo zveril nám.
2. V mene Ježiša si ma pozdvihol,
hanby pozbavil, z hriechu vytrhol,
presvätým Duchom si ma pomazal,
plameň môjmu srdcu dal.
R:
281. POŽEHNANÉ MENO MÁ PÁN
E
|: Požehnané meno má Pán,
A
H
3.Teraz milosť mám uveriac Bohu,
nie však skrze mňa, ale krv svätú,
v Duchu si mi dnes silu daroval,
plameň môjmu srdcu dal.
R:
požehnané meno má Pán ,
gis
cis
/H
požehnané meno má Pán, Najvy:|
E
E
283. JEŽIŠ, TY SI MÔJ PÁN
|: Viem, že meno Pána, môj úkry,
GRAHAM KENDRICK
fis
F
v boji sa v Ňom môžem skryť
H
v bezpečí ži :|
282. PÁN, HODEN CHVÁL
R: , hoden ,
mocný , je Ježiš .
cis
A
G
E
1. Slovom svojich úst zachránil si ma,
H
cis
A
E
prúdom milosti oslobodil ma,
H
cis
A
E
Ducha života teraz zosielaš ,
H
cis
A
plameň môjmu srdcu dá.
F
Ježiš, ty si môj Pán, pieseň si srdcu dal,
chválu vzdám ti každý deň,
veď dal si mi spasenie.
Ježišu, Pane môj, dávam ti život svoj,
tvoje kráľovstvo nech príde k nám
a Tvoja vôľa vždy sa staň.
E
H
B
R:
C
G
Baránkom si nádherným
domov vezmeš v deň posledný.
V tvojej láske zvíťazím
a na slávu ti zakričím.
Mocný Víťaz z Júdy,
úžasný večný Kráľ, veľký, nekonečný
Alfa i Omega, Alfa i Omega, Alfa i Omega...
285. JE VEĽA CIEST
284. TVOJA LÁSKA JE SŤA SLNKO
GEN ROSSO
Tvoja láska je sťa slnko, jeho svetlo život dáva
G
D
G
h
F
E7
Lásku s nádejou, nový život dávaš
F
preto prichádzame zo všetkých strá-án
G4
A
Fis7
D
h
Fis
D
E7
A
Ty si jediný správny smer.
C
e
G
h
e
a
a veľa ciest, čo sa točia dokola ,
R1: Ty si tá pravá cesta, Pane,
všetko tvoríš nové.
d
A+
než ukazuje smer. - kadiaľ ísť ?
A kamkoľvek sa pozriem
tam pestré kvety nájdem
e
A
h
Cmaj
F
1. Je veľa ciest, čo nevedú nikam
a toľko ciest, čo vedú inam,
okrievajú stromy, tráva.
F
G
E7
C
Fmaj
D
“C“ÉČKARI
G
jak svojim deťom náruč otvor nám.
Každý z nás chce sa stať
notou piesne na Tvoju slávu
žiť život svoj a ním ti vzdávať chválu
Veď každú chvíľu nám Tvoja láska dáva
Tvoja láska dáva.
D
E
G
Kiež na nej nikdy nezastanem
D
h
A
B
D
a nestratím z očí cieľ – Teba, Pan
2.Je toľko právd, čo nehovoria nič,
a toľko právd, čo sa točia dokola,
a veľa právd ostrých ako bič,
udrú kamkoľvek. – Tak čomu veriť?
R2: Ty si tá pravá pravda, Pane,
Ty si jediný správny smer.
Kiež v teba veriť neprestanem
a nesputím z očí cieľ – Teba Pane!
3. Je toľko vecí, čo pomáhajú žiť
a veľa vecí, ktoré iba klamú
a toľko tých, čo nemôžu zmeniť
ani mňa, ani svet. – Tak ako žiť?
R3: Ty si ten pravý život, Pane,
Tebou plný žiť by som chcel.
Kiež dúfať v lásku neprestanem
a neobíde-em cieľ – (hovor.) Teba, Pane!
O – ĎALŠIE
C
žiť z Teba Ježišu Pán môj :|
288.
PIESNE
286.
a
d
e
a
Vstúpme do Jeho brán s piesňou chvály,
G
e
a
e
a
e
287.
a
g
Chválim ťa živý chlieb, ktorý zostúpil z neb
F
a
e
Jediný orientačný bod, ten mi dá smer,
C
D
g
C
chcem byť jedno s Tebou a
G
tam v centre srdca môjho žiješ, tam si Ty.
2.Aj vesmír sa stále krúti vo víroch času,
bod svoj pevný má, svoj stred, tam hviezdu má,
tú hviezdu polárnu, stálu a veľmi jasnú.
Tou hviezdou si sám len Ty,
hviezdou istoty len Ty-y-y.
Tam v centre môjho srdca žiješ, tam si Ty.
h
C
R: Svet sa krúti, vôkol je Tvoj,
F
|: Ty si chlieb života pravý pokrm a nápo,
B
e
D
G
Bude žiť naveky ten, kto bude jesť Teb
B
h
C
a
Tak raduj sa v ňom, veď On ťa stvoril!
Tak raduj sa v ňom, On je tvoj Pán!
Tak raduj sa v ňom, veď On ťa spasil!
Tak raduj sa v ňom, stále oslavuj Ho-o-o!
F
C
spravodlivosť sám si Ty, opora jediná Ty-y-y,
s radosťou Bohu spievajme žalm.
G
h
a
a
Vstúpme do Jeho brán s piesňou chvály,
G
G
1.Potrebujem Ťa, ovládni srdce moje,
túžim po Tebe vždy stále, ja chcem tak rásť.
pred Jeho trónom vzdávajme česť.
d
F
e
svoj význam tak má-á,
h
C
D
s Tebou nie je nutné ako, kedy a kde.
3.Ty, čo stále žiariš v centre srdca môjho,
Ty mi stále dávaš zmysel, keď hľadám.
Všetko, čo spravím, čo mám, len z lásky vzíde,
oporou sa stávaš Ty, tou hviezdou polárnou Ty-y,
Tam v centre môjho srdca žiješ, tam si Ty.
289.
JANKO KYSELICA
h
G
D
Bez Teba nie som nič, len suchá ratolesť,
A
h
ktorú napadne hmyz a stratí chuť žiť.
Bez Teba nie som nič, rieka bez vody,
čo na pustej púšti nevie nič ovlažiť.
Včera nemal som nič, dnes začínam žiť,
s Tebou Pane môj dokážem svet objaviť.
Včera som v slzách spal a naháňal zmysel,
A
oslávte jeho meno hlasom radostným!
Zaznej môjmu Bohu nová pieseň,
nech srdce mi chválou naplní!
2. Ospevovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom
a vyrozprávam všetky Tvoje diela zázračné,
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší!
3. Nie sú to slová, nie je to reč,
aj slnku postavil na oblohe svoj stan,
Stvorenie Tvoje Ťa stále velebí!
Nech Pánova pieseň v srdciach našich zaznieva!
291. Žalm na oslavu Boha
KYSELICOVÁ
C
a
F
ZDENKA
G
R: Poďme všetci, plesajme v Pánovi,
C
a
FG C
predstúpme s chválou pred Jeho tvár.
prečo žiť ešte mám, prečo trápiť sa
G
D
h
C
a
F
G
Poďme všetci, srdcia si otvorme,
R. |: , Pane, prosím príď do srdca môjho :|
C
a
F
G C
volajme spolu: „PANE, CHVÁLIM ŤA!“
290.
ZDENKA REPOVÁ
G
a
R. |: Lebo ty si tu ako dážď a kvety
C
D
a slnko, ktoré svieti na všetkých. :|
1. Všetky národy, tlieskajte rukami,
1. Si veľký Boh a veľkej chvály hoden –
volajme spolu: „Pane, chválim Ťa!“
Si veľký Boh nad všetkými bohmi – volajme...
2. V Tvojej moci sú hlbiny nebeské – volajme...
Patria Ti aj štíty nebotyčné – volajme...
Tvoje je more, veď si ho stvoril – volajme...
Svojimi rukami pevninu si stvárnil – volajme..
3.Kľaknime na zem pred tým, ktorý nás stvoril –
On je náš Pán, my sme ľud jeho pastviny –
Pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou –
4. Hlas jeho čujme, nezatvrdzujme si srdcia –
Ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti –
volajme spolu: „Pane, chválim Ťa!“
292.
JANKO KYSELICA
d
B
C
d
Kto je ten, čo ťa vidí, čo ťa láskou objíma!
B
C
d
1. Nech nie som potupený,
C
nech nie som zahanbený,
Fmaj
C
nech moji nepriatelia neškodia mi mocou zla.
Tomu kto dúfa v Teba posielaš pomoc z neba.
Nikdy neoľutuje, kto Tebe dôveruje.
G
C F
C
G
C
F
G
C
priveď ma na svoje chodníčky.
294.
e
C
C
2. Kto je ten, čo rany hojí !?
Kto je ten, čo sa len s láskou uspokojí !?
Kto je ten, čo ti pomáha, čo ľuďom lásku dáva!
3. Kto ťa rád vidí a kto ti verí-í-í, sám to vieš.
A predsa s ním, s bratom verný-ým žiť nevieš.
Ž 25
Fmaj
D
e
|: Jak jeleň dychtí za vodou,
R. |: Ježiš, Ježiš, Ježiš :|
293.
C
R. |: Svoju dušu Tebe dvíham Pane môj :|
G
Kto je ten, čo mu patrí chvála !?
B
G
2. Ukáž mi Pane svoje cestičky.
C
d
C F
a
1. Kto je ten, čo s tebou býva !?
d
a
MARIÁN ŠÚPLATA
D
e
ja, Bože, túžim za Tebou :|
e
C
G
D
Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha.
Zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha.
Zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce.
Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce.
295.
G
D
e
e
R. |: Aleluja aleluja aleluja aleluja aleluja –
a
e
C
e
nech je slnko deň a hviezdy pre tmu.
C
D
Tebe spievať chcem :|
Aa
e
D Aa
e
Krí-íž nech je len spásou, krí-íž bez nový rán.
G
D Aa
D/Fis
C
mojím pevným miestom, na ňom môžem stáť.
G
D/Fis
Tajomne ma dvíhaš, Lásku vo mne skrývaš,
e
DAa
e
Tí-íš prepoľných vtákov, tí-íš pre Boží chrám.
1. Ty si mojou Láskou, nemennou a stálou,
e
e
C
keď si pri mne blízko, Láska nesie ma!
2. Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou.
Radosť prúdi zvnútra môjho srdca von.
Vždy keď ku mne prídeš, svetlom zaplavíš svet.
A ja cítim pieseň v mojom srdci rásť.
2.Človek nech má chlieb, v rukách býva láskavý,
nech vchádz vždy brat do našich brán.
Kto má ešte viac, nech sa s plášťom rozdelí,
nech už nestretám žobrákov tvár.
Krí-íž...
G
D
a
e
R.Z najväčších pút, z najväčších síl,
G
D
C e
z najväčších slov je Láska.
G
D
a
e
Z najkrajších ciest, z najkrajších dní,
296. Túžba
MARIÁN MILUČKÝ
e
Cmaj e
a
1. Zem už nech je mier, nech je rajská záhrada,
e
a
G
D
nech sa vráti sen do ľudských sŕdc.
e
a
e
a
Pomníky bez mien nech sa navždy pominú,
G
D
a6 e
z najkrajších snov je Láska.
3. Šťastie nech je dar, nech sme pýchy zbavení.
Pravda vyčistí zákerný súd.
Nech v nás žije Pán, v mene láasky zídených.
Nech dá všetkým nám kráľovský kľúč.
297.
D
A
práve v nás chce bratov nájsť.
1. Je krásne ísť a rozdať viac, než káže zvyk,
D
G
A
a v dávaní sa tešiť, dávať, kým nik nevidí.
D
A
Ráno vstať a vidieť úsmev v tvári brata,
D
G
nájsť ho tam aj večer skrášlený,
D
A
keď cez deň trápenie ho očistí.
D
G
D
R: Hej, Bohu vďaka nech znie,
D
G
D
hej, Bohu vďaka, že prišiel k nám,
A
D
nie je to zlé.
2.Je krásne hlásať všetko, čím sa náš Boh blysol
z lásky k nám a že ju stále k nám a k svetu má.
Dá sa zvládnuť život, dá sa znášať bolesť
s nádejou, že zbierka prísľubov,
čo nechal v Písme Pán, je pravdivá.
3. Je krásne šíriť svetom túto slávnu zvesť,
že Pán je Láska a že láskou stále žije v nás.
Nádherné je poznať, nádherné je učiť krásnu zvesť,
že Ježiš práve nás si vybral,
298.
A
h
D
A
h
G
Môj Boh, Tebe dýcham, pre Teba tu som.
Ah
D
A
h
G
A viem, si ma získal, k sebe priviedol.
A
h
D
Smútok je preč,
A
h
ma napĺňaš,
G
učíš ma láskou žiť!
D
G
e
A
|: Tvoja láska je silnejšia než vietor,
D
G e
A
ona vyššia je než najvyšší štít,
D
G e
A
e
G
hlbšia je než dno oceánov, zmenila môj svet. :|
e
G
zmení aj Tvoj svet.
299.
A
E
fis
E
D
Môj Ježiš, si spásou, Pán nie je nik ako Ty.
A
D
A
D
d
Chcem v každý čas, tak ako dnes, Teba chváliť
fis G
C
Pán môj a Kráľ.
Môj Majster, si štítom, záchranou si pokoj môj.
Všetko, čo viem, všetko, čo mám,
Tebe dávam Pán môj rád.
A
fis
D
E
E
fis
a moc, majestát Ti patrí. Hory pred trónom sa
D
E
fis
E
a
F
G
C
301. Jedine s láskou
G
C
1. Prídu občas chvíle temné,
v duši máme zamračené.
Zmysel dní sa niekam podel,
nechápeme ten náš údel.
d
2. Zrážajú nás slová temné,
tápeme po čiernej stene.
Predsavzatia, čo nás hnali, akoby sa vyčerpali.
Rišo ČANAKY, Kompromis
D
prorok veľkých diel, keby som aj hory prenášal,
BFO
F
- že každý, každý deň je dar!
e
R2: Spievam Ti rád, že si Pán môj a Kráľ.
Naveky chcem stáť, Teba stále mať rád.
Nič nie je viac, ako láska, čo dal si nám.
C
F
1.Keby mi hlas ako anjel znel, keby som bol
skláňajú a Ty sám vládneš slávne.
300. DAR
F
R: + |: Každý deň je dar :|
R1: Sám si môj Boh, celá zem nech vidí,
D
C
- anjela, čo presvedčí nás, že každý deň je dar!
DE
fis
F
F
R:Z neba znamenie snáď treba stretnúť čistú tvár
D
bez lásky by som ostal sám.
2. Keby som bol múdry ako kráľ,
majetok svoj celý rozdával,
keby som vo svete slávnym bol,
bez lásky som iba prázdny kov.
3. Keby som v modlitbách stále stál,
keby som nad hlavou žiaru mal,
keby som každý deň v chráme bol,
bez lásky som iba |: plný slov :| 4x
G
D
e
C
G
R: Jedine s láskou, jedine s láskou, jedine
D
e
C
D
G
Ježiš ti dáva, dáva, dáva lásku, tak poď.
4. Keby som mal v sebe veľa snov,
keby som nakŕmil žobrákov,
keby som celé dni vyhrával,
bez lásky je to smiešny bál.
5. Keby som zázraky robiť smel,
keby som neurobil žiadny hriech,
keby som na tvári úsmev mal,
bez lásky som iba |: smiešny klaun :| 4x
302.
G
D/G C/G
R: On vstal
G
C
303.
On vstal
G
e
C
D
G
D
G
e
D
lásky viac nestratím.
304. ČÍM ZVLÁŠTNYM PRE SVET
h
Es
B
Es
On znovu vstal by kraľoval,
B
g7
Ježiš náš víťazný .
A
1. Čím zvláštnym pre svet to dieťa je,
G
stratila smrť svoju moc
B
D
S Tebou ja vždy pochodím,
1.Ó Láska Tvoj skončil sa boj,
C
D
e
DG
G
G
Tebou môj Pane sa .
z mŕtvych, Kristus náš Pán, Aleluja.
G
Zdenka Repová, ABM
Tebou chcem ísť pri Tebe stáť,
z mŕtvych, aleluja, aleluja.
G D/G C/G
C
e
2.Pán nad hriechom, Pán nad smrťou,
satan mu padol k nohám
Nech pokľakne a každý vyzná:
Ježiš je nad všekým Pán!
3.V to ráno vstal, Ježiš je Pán,
kričte nech každý to vie
Vyjdime z tmy a v radosti
prinesme obetu chváľ
Fis7
keď stáročia o ňom sníva.
h
A
Či práve drevený má mať trón?
G
Fis7
Ten Kráľ len v
h
maštaľke býva.
D
A
fis
C
R: Spí, spánok tu vládu má
h
G
A
fis
Fis7
h
305. HLADNÝ PRICHÁDZAM
G
1. Hladný prichádzam a viem, že Ty ma nasý
F
C
a7
tišHoc som prázdny, tvoj príval lásky smäd
G
F
mňa zmysel má.
1. Hladný k Tebe vchádzam, lebo viem, nasýtiš ma. Prázdno vo mne
láskou zaplavíš, ona nevysychá. Na Teba čakám, na Teba čaká-ám.
R: Padám na kolená a dávam to, čo mám,
si Pánom mojich dní, pre Teba dýcham.
2. Zlomeného víta Tvoja náruč otvorená, zmorený som,
no Tvoj dotyk mi znovu život dáva. Na Teba čakám...
306. DNES CHCEL BY SOM TI DAŤ
D
A
G
Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám,
A
h
A
D
dávam na oltár k Tvojim nohám, kráľov Kráľ.
A
G
Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv
A
h
A
D
už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať.
h A
D
G
D
R: /: A dá-á -vam všetko, to, čo má-á-ám,
môj uhasí.
G
si všetkým Ježiš, čo pre
C
iná verzia:
2. Keď láska čakaná prísť už má
vrátiť stratenú nádej.
Tu brány jej všetky pribuchnú,
len mráz ju prichabo víta.
3. Či práve stáva sa náhodou,
že Kráľ zas v maštaľke býva.
On šiel a hľadal, kde strávi noc,
aj k vám sa určite pýtal.
a7
Fmaj
2. Bežím k tebe zlomený, ty náruč otváraš.
Ustatý som, dotyk tvoj však silu novú dá.
len rúk pár matkiných stráži.
C
Fmaj
a dávam to, čo mám,
C
Spí, spí to dieťa v sne,
h
C
Padám na kolená
Fis7
a prázdna dlaň čelí nást rahám.
D
Fmaj
F
G
F
R: Čakám Ťa, príď, čakám Ťa príď!
h
Tebe :/
2. Keď túto pieseň hrám, pod krížom stojím sám
a všetky bohatstvá za smeti pokladám.
Chcem poznať Teba Kráľ,
slávu mena, ktoré máš,
Tá radosť nekončí, aj keď s Tebou trpieť mám.
307. VYVYŠUJEME ŤA, VŠEMOHÚCI KRÁĽU
A
E
R: /: Ťa, Kráľu.
A
H7
E
meno slávime s radosťou velikou. :/
H7
A
E
` nás vyslobodil, nemáme z ničoho strach.
Tys` nás vyslobodil, dnes sa môžme radovať.
A
E
Pred Tebou Kráľu, pred Tvojou tvárou,
A
H7
E
Len tebe s radosťo-ou dávame život svoj.
308. PÁN JE MÔJ PASTIER
D
A
A
h G
Veď, života strasť i žiaľ
g
D
3. A na tento večer čaká dnes celý svet.
Oznamuje ho, uver zvuk radostných viet,
Že raz príde doba, znak jej je dnes tu,
keď zhon, ba i zloba vospol sa pominú.
Dnes starosti sveta, života strasť i žiaľ
uzdraví tá veta, zbor ten, čo spieval.
G
A G
C
pokoj všetkým ľuďom dobrým. :/
310. AVE MÁRIA, PÁN JE S TEBOU
309. ZAŽMÚR A SPOMEŇ
d
1. Zažmúr a spomeň si v súmraku čias
G
d
R: /: Nášho Pána slávu hlásim,
/:Moja duša Pána velebí-í , môj Boh je spása.:/
C
F-G
uzdraví tá veta, ten, čo spieval .
2. Tak milý človek, zmierenia je tu čas
a nech si odkiaľkoľvek, tak vypočuj náš hlas.
Dnes aspoň na chvíľu ťažký zabudni rok.
Sváry, bôle odídu, čuj zvuk týchto slôh.
Že máme tu znova ten radostný deň
a na príchod Boha sa vyzdobiť chcem.
C
G
/: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. :/
D
C
C
C
ostrého jak oheň zrak pálil slnka jas.
C
e
F
C
Ave, Pán je s tebou, Ave, ťa má
C
F
Tebe ťarchou,
C
G
2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší Vládca,
slávnejší nad nebesá. Ponížil sa, prišiel na
zem, čo stvoril, vzdal sa slávy, z lásky k nám.
dievča, sa báť.
a
e
F
G
R: Služobnica svojho Pána, požehnaná
B A
, , Mári-ía.
2. Teba národy chváliť budú, Boh ti výsadu dal.
Matkou ťa všetci volať budú,
z Teba zrodí sa Kráľ.
311. DO TMY NA SVET
D
Asus7
1. Do tmy na svet
D
otvor môj zrak
D
e7
G
Krásu lásky
D
, z ktorej srdce mi zmiera,
veď sláva a moc
G
D
A
R: Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať,
G
prišli sme Ti vyznať, si náš Boh.
D
A
Si dokonalá láska, dokonale svätý,
h
A
D
G
cenu ktorú, Ťa môj hriech stá-ál.
312. CHVÁLIM ŤA JEŽIŠU
d
G
C
d
G
C
Chválim Ťa, Ježišu za Tvoju smrť a Zmŕtvychvstanie
G
C
313. NECH TVOJ DUCH PRETEKÁ
D
h
1. Nech tvoj Duch preteká ako rieka mohutná,
ti patrí.
h
R2: Ja nemám dosť slov opísať,
R:/:Ty si môj pastier, môj záchranca, môj Spasiteľ:/
e7
Asus7
G
d
nech vidím.
Asus7
D
Ťa, Ježišu, Ty berieš na seba môj hriech.
prišlo k nám svetlo sveta,
Asus7
A
G
dokonale nádherný ku nám.
G
e
A
Nech tvoj Duch preteká ako rieka mohutná!
2. /: A rany uzdraví ako rieka mohutná.:/
3. /: A bolesť odplaví ako rieka mohutná.:/
4. /: Pokojom naplní ako rieka mohutná.:/
/: Nech zaznie hymna chvál ako rieka mohutná
314. DNES DÁVAŠ VŠETKO, ČO MÁŠ
D-G–A–h–G–D–A-D
A
h
3. Vždy príde otázok pár,
čo trápia srdce a trápia tvár,
vieš, že ťa nezlomia, kým si s Ním.
Neboj sa ísť, On vie, čo s tým.
1. dávaš všetko, čo máš,
A
D
si Lásku a tak ju stráž.
A
h
315. MÔJ BOH JE VERNÝ
klope na dvere, kým svet spí,
G
D
A
On aj v noci bdie a dnes aj ty bdieš s Ním.
2. Láska je úsmev a plač,
smútok a strach náhle zmýva dážď.
Cítiš, že Boh je tak blízko nás,
cítiš, že s Ním si stále viac svoj.
G
fis
R: Boh ti práve dal to znamenie
G
D
Fis
A
h
G
A
D
dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj.
G
A
h
Až do konca dní, má k človeku blízko,
G
D
A
D
Až do konca dní, až do konca dní.
D
A
môj Boh verný bude vždy,
A
D
on mojím pastierom je.
D
A
h
G
D
A
R: Raz, raz bude to tak, budem pred Tebou stáť,
D
A
h
G
A
D
raz, raz bude to tak, uzriem Tvoju tvár.
316. SVÄTOSŤ JE
G
A
G
je, svätosť je to, po čom túžim.
G
je, čo potrebu
G
A
je, svätosť je to,
s Ním nikdy nie si sám.
G
h
G
tých nových dní, krásnych dní.
G
h
Môj Boh verný bol, môj Boh verný je,
A
Až do konca dní, On chráni ťa láskou,
A
G
čo chceš odo mňa
A
Tvojich slov, keď Ty hovoríš.
R: Vezmi moje srd
Vezmi si
moju myseľ.
Vezmi si
moju vôľu.
D
G
Chcem byť Tvojím, Pa
Ježiš je ... Pravda je ... Vernosť je...
317. NAJPRV ŤA CHVÁLIM ZA RÁNO
B
1. Ťa chválim za ráno,
d
nádej, že ju v srdci mám.
B
slnce, dážď a za krásu,
d
zem opäť požehnáš.
A
A
si mi srdce, čo cí Dal si mi zrak, čo vidí.
A
A7
si ma, keď som bol nia máš ma rád.
2. Potom Ťa chválim za úsmev, za pokoj, že
ho v srdci mám. Za ľudí v uliciach
a lásku, čo denne všetkým darúvaš.
3. Potom Ťa chválim za svetlo, čo sa s tmou
hravo poráta. Za ticho, v ktorom počuť vánok
318. KYRIE ELEISON
e
Pomáhaj nám svoje áno hovoriť
a celý svet spolu objať tvojou láskou,
Mária, tebou chceme byť.
D h A
/:Kyrie e -leison.:/
a
G
S: Kriste elei
a
3x
F
a
S: Kriste elei
Cmaj
/:Kyrie e
e
D
A
L: Kriste elei
G
e
e
e
D Cmaj
–lei-son.:/ /:Kyrie eleison :/
h
E
D
Čo ťa čak
fis
D
A
A
C–F–C–F–G-C
F
C
G
C
1. Úpätím hôr tečie rieky prúd,
E
F
a rumenieš na tvári
cis
cis
Nech vo svetle tvojho lúča i ja kráčam k Tebe,
320. ÚPÄTÍM HÔR
E
1. Zaskočen – Boží anjel hovorí.
A
E
aj cez moje áno nech sa ra nebo dotkne zeme.
319. ZASKOČENÁ
D
D
zvláštny zámer máš s každým z ná - ás.
h
Kyrie e – lei - son.
A
A
R: Si ako slnko, čo zemi dáva jas,
G D
L: Kriste eleison.
D
D
D
a životom svoje „ÁNO“ rozprestieraš
h
ako cestu, ktorou pôjde
2. Dokonalá – do Božej vôle odetá.
Matka všetkých, Ty nám prinášaš Krista
a celý svet objímaš nežnou láskou,
to je cesta, ktorou pôjdem sám.
3. Pozývaš nás – taktiež všetkým Matkou byť.
C
G
C
on dáva nádej dáva voľnosť od pút.
Vzdialený zvuk sa silnejším zdá,
tá rieka sa blíži a už prichádza k nám.
C
F
C
R: Života prúd – nohy láka k tancu.
C
G
C
Života prúd – každý radosť má.
C
F
C
Života prúd – plní ústa smiechom.
F
C
G
C
322. SVET SNÍVAL
Nádherná rieka prišla aj k nám.
2. Nebeský prúd je života zdroj,
jeho dotyk má moc zmeniť život tvoj.
A ten, kto váhal len pri brehu stál
je smädom plný po tom, čo dal Pán.
3. Tak poďme hore tam k výšinám,
kde v sláve večnej býva Pán
a rieky prúdom sám smer dá,
ja chválu vďačnú v tanci Synovi vzdám.
321. ZEM I NEBO HLÁSA
a
F
E
R: Zem i nebo hlás Božiu slávu.
Stíš sa budeš počuť výzvy hlas.
Zem i nebo hlása Božiu slávu.
a
F
a
Spievať novú piese volá i nás.
1. Struny, harfy, zvuky trúby zahlahoľte:
Aleluja ! Ku oslave, ďakovaniu
prebúdzajte tých, ktorí spia.
2. Koľko lásky Boh ti dáva,
s vďačným hlasom vyspievať skús.
Oslavuj ho neprestajne harfou srdca,
cimbalom úst.
D
e
1. Svet sníval, že príde Kráľ
A
D
a knieža, čo získa trón.
h
e
Ten pocit ho dávno hrial
A
D
a pomáhal kráčať tmou.
2. Len niekoľko rôčkov, niekoľko zím,
čo na čele s kráľom izraelským,
si zem otcov získa, premôže Rím,
ten sen mu bol nádejou.
3. Tak úžasne málo od Boha chcel,
tak príšerne nízko hľadal svoj cieľ,
že hoci sa díval neuvidel
a naďalej kráčal tmou.
D–e–A–D–h–e-A-D
Da, da, da, da, da, da .....
4. Svet sníva sny prízemné,
chce vládu a víťazstvá.
Len málokto z Písma vie,
že Boh iný spôsob má.
5. On vybral si dievča Nazaretské,
On vybral si miesto v poli a v tme,
On vybral si plienky, zvieratá dve
a musia mu zúbky rásť.
6. Až dodnes sa skrýva ako už vieš, len
v kráľovstve pravdy vládne aj dnes,
Len v kráľovstve lásky môže si viesť,
len deti ho môžu nájsť.
323. Z TVOJICH ŠTEDRÝCH DAROV
h4 - h - h/D - G - e - e/G - A4 - A
D
A
324. NECH TVOJ SVÄTÝ DUCH
1. Z Tvojich štedrých darov, Pane,
h
D
fis
D
A
e7
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na olt
D
A
e7
A
chceme konať obeť, ktorú si nás priká
G
A
h
fis7
R: Živý chlieb, ktorý zostúpil z
e7
G
A
neba,
1 hlas:
D
A
D
tak verím, že život večný mám.
2. Z Tvojich štedrých darov, Pane,
ktorými zem požehnávaš,
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.
-h7-
E
Cis
Veľký Pán, On je kráľov Kráľ,
fis
fis7
víne a v kúsku chleba Ťa prijímam,
e7
D
325. VEĽKÝ PÁN
A
h
A
/: Duchu Svätý príď :/, /: konaj s mocou v nás :/.
/: Duchu Svätý príď :/, /: premeň smútku čas :/.
je náš Ježiš Kristus, Pán a .
A
D
/: Otče, obmy ma :/, /: Duchu Svätý príď :/.
kde nás všetkých povolávaš,
D
D
/: A nech navždy už:/, /: vo mne prebýva :/
h
fis
G
D
R: /: Nech padá dážď :/, /: požehnania :/,
Zhromaždení v Tvojom chráme,
h
A
/: Nech Tvoj Svätý Duch:/, /: dnes prenikne ma:/.
ktorými zem požehnávaš,
G
V srdci veľkú radosť máme,
že sa nám za pokrm dávaš,
svojim deťom, ktoré túžia prísť pred Tvoju tvár.
h7
Ježiš pánov Pán, On je -he
2 hlas: Aleluja,
aleluja, aleluja, On je nádherný!
3 hlas: Aleluja,
je spása a sláva, úcta a sila,
On je nádherný!
326. HODEN SI MOJEJ CHVÁLY
D2
A
Hoden si mojej chvály,
e D/Fis
G
prijať všetku
A4 A
d
česť, moc a slá-vu.
D2
G
G
d
môj, nad ním vlá-du.
e
Len Ty sám (len Ty sám), Ježiš môj, (Ježiš môj)
fis G
A
som len Tvoj.
D/Fis
Tebe rád
D/A G
e
, (Tebe rád), srdce dám (srdce dám),
fis
G
A
Pieseň lá - ásky rozpáľ v ňom.
D
Hoden si.
327. DUCHU SVÄTÝ, NEODÍĎ OD DVERÍ
C
G
C
2. Duchu Svätý, pomôž sfúknuť prach, čo obraz
Boží zahaľuje ( Boží zahaľuje ).
Duchu Svätý, obnov tvárnosť – zeme
hriechom v bahne ponorenej
(bahne ponorenej ).
3. Duchu Svätý, oživ radosť – Božích detí
láskou pokrstených (láskou pokrstených ).
Duchu Svätý, Ty nám dávaš – Boha volať
Oteckom nebeským (Oteckom nebeským ).
328. KRISTUS NEMÁ RUKY
e
1. Svätý, od dverí,
C
d
Ti ich sloboda pred tvárou zabuchuje
G
(tvárou zabuchuje).
Duchu Svätý, prebuď túžbu, na dne srdca
Tebou uloženú (Tebou uloženú).
G
F
naplň duše - /: nech láska žiari z nás :/.
D G
Vládu má-áš,
aF
Svätý, /: príď k nám :/,
A4 A
D/Fis
G
otvor srdcia pre svoje dary.
A
Hoden si spevu vďaky sŕdc,
prijať
F
aF
R: Svätý, /: príď k nám :/
1. Dnešným ľuďom viac než chleba
D
G
chýba nežné pohladenie.
e
Možno dá im viac než treba
D
H7
dotyk láskyplnej dlane.
e
h
G
Hojiť rany srdca, duše stroje.
h
H7
329. TVOJA MALÁ OVEČKA
e
Ty nemáš ruky, Pane, tieto moje.
e
D
G
R1: /: Kristus nemá ruky, dal ich za nás na kríž,
H7
tak kvapky nehy nalial do tých našich:/
2. Často len pár krokov od nás
dýcha bieda utrpenie.
Vieme radu, nemáme čas
pre lenivosť, pre pohodlie.
Treba ísť tam, Pane, kde sa krivda deje.
A Ty nemáš nohy, iba tieto moje.
R2: /: Kristus nemá nohy, prebodli ich klince,
a tak cestu k bratom (sestrám),
musia prejsť tie naše. :/
3. Raz jak balzam, raz ako jed
zapôsobia naše slová.
Vedia láskať, môžu bolieť,
chuť k životu brať i dávať.
Túžbou za slovom uznania každý z nás sa chveje
a Ty nemáš ústa, Pane, iba tieto moje.
R3: /: Kristus nemá ústa, zamkla mu ich bolesť,
a tak milá veta z našich musí odznieť. :/
a
Tvoja malá ovečka Ťa volá , Pane Ježišu,
e
H7
e
už je večer, tma je všade, Ty i vo tme vidíš ju.
Ďakujem Ti, že si chodil so mnou celučičký deň.
Nehnevaj sa, že si nemal,
vždycky zo mňa radosť len.
Pekne prosím, odpusti mi, len tak budem dobre
spať, veď ja viem, že miluješ ma,
aj ja Ťa mám veľmi rád.
330. NAD CELOU ZEMOU
Gsus
F2
Gsus
celou zemou Pán od
Gsus
vekov,
F2
Gsus
každým vrchom,
Gsus
mojou tú
každou do - linou.
F2
-užbou
F2
Gsus
Gsus d7
Otče jedi- nou
C
je aby vládol sám Syn Tvoj.
G
F
G
C
G
R: Ó, vládni mi, vládni s mocou, v čase chvíľ
F
G
a
ťažkých v krokoch úspešných.
G
F
G
d7
Len Ty si Pán nad tým, čo mám,
F
G
C
tak prosím príď a vládni mi.
331. TY MI DÁVAŠ NOHY JELENÍC
mi dávaš, jeleníc,
Tebou naberiem nových síl,
Tebou preskočím trápenia
A
D
mojej ceste dáš pečať víťazstva.
2. Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi
a hymnu slobody mi do úst položíš.
Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil,
so žalmom na perách zaspávam v pokoji.
d
332. PANE, SMÄDNÍ PO TEBE
G
D
C
D
A
d
G D
/: Nech táto oslava naplní ulice,
G
D
A
D
chceme tancovať z lásky ku Tebe. :/
D
G
D
/: A všetko, čo mám, dám na oltár,
A
D
svoj život nesiem pred Tvoju tvár. :/
333. KEĎ CÍTIŠ, ŽE UŽ BOLO DOSŤ
C
F
1. Keď cítiš, že už bolo dosť, stále tá istá mláka,
C
d
prázdno, keď je častý hosť, až zbadáš, že
a
d
F
d
G
vráta, náhodou sa cestou chvíľku zastaví.
G
F
G
G
F
G
C
G
F
G
C
kľúč od cudzích dvier, nosíš v sebe sám.
2. Ty nie si dielom náhody aj s Tebou ktosi ráta,
márne sú ti dôvody, čo hľadáš, keď láska
dávno len po tebe pátra, tou cestou viackrát
padá a trpí, na kríž ťa šiel nájsť, trápenie ti
skúpil, s nádejou, že mu už azda otvoríš.
3. Načo toľké váhanie, kde už velí láska, v dave
nájdi blížneho – svojho brata, veď Pán sa
s ním chce stretnúť v tvojom srdci, keď
bezradný je na dne – snáď len sníva, že láska
blúdiac nájde jeho vráta, náhodou sa cestou
chvíľku zastaví.
334. BLÚDIM, PANE, SVETOM BLÚDIM
1. Blúdim, Pane, svetom blúdim,
D
fláka, ty čakáš, láska blúdiac nájde tvoje
C
C
A
z ciest tá tvoja slepá je hoc zlatá a srdce sa len
C
G
Nájdi v láske cieľ, čo má s každým Pán,
Pane, smädní sme po Tebe. :/
G
F
dar si vzácny chráň, pre druhých ti ho dal.
/: , smädní sme po Tebe,
A
G
C
R: Nájdi v láske cieľ, čo má s každým Pán,
život sa mi ťažký zdá,
A
E
A
ťarchy na mňa doliehajú, krížik si mi ťažký dal.
2. Nemohol som pod ním kráčať, padol som na
ceste v prach, ten tvoj kríž je, Pane, ťažký,
F
tlačí k zemi, že až strach.
3. Pán sa na mňa milo usmial, ponúkol mi
krížov pár, iba vtedy som sa zbadal,
že ten môj je vlastne dar.
4. Dožič, Pane, svojej sily, by som tvoj kríž
miloval, trpezlivo pod ním kráčal,
Tebe lásku dokázal.
chceme Ti spievať pieseň chvál. :/
D
336. BOŽIA LÁSKA PRÍĎ
D
fis
cis
D
fis
337. PRINÁŠAM
A
h
D
ZDENKA KYSELICOVÁ
D
C
Prinášam kľúč môjho srdca tu na oltár,
E
G
Ty si Boh, čo nikdy neopustí. :/
D
Odomkni vstúp ďalej, neváhaj.
C
2. Ty ma chrániš, Pane môj,
Ty mi dávaš pokoj svoj.
/: Ty si vyrval môj život z večnej záhuby,
Ty si Boh, čo nikdy neopustí. :/
Písal si, že prídeš dnes, tak už čakám,
G
D
Túžim Ťa stretnúť veľmi ó môj Pán
F
CGDCGD
3. Ťa chváliť, Pane
Ó môj Pán ó môj Pán ó môj Pán
G
Že si zhliadol na ľud svoj.
a
h
Božia láska príď k nám
/: Ty si vyrval môj život z večnej záhuby,
F
A
G e A6 D
E
Ty si mi putá roztrhol.
C
e/G
Prúď cez nás svojou milosťou
1. si zomrel za hriech
fis
e/G D
Božia láska príď ako mocný oceán
D
D
A
si zomrel za hriech môj.
335. TY SI ZOMREL ZA HRIECH MÔJ
A
G
e
F
C
/: Že si miloval nás tak veľmi nezištný náš Pán,
338. AVE MÁRIA HMM
C
339. ŽIŤ
F
C
C
1.Ave Mária - hmm - dnes zaspieva chrám.
a
C
/:Zdravas, buď zdravas,:/ /:ja k tebe volám:/
a
C
/:že duša moja:/ /:sa v svete bojí:/
F
že srdce moje - hmm - padá v
2. Ave Mária - hmm - dnes spieva môj dom,
/:so Synom svojím:/ /:Ty prebývaj v ňom:/
/:do Tvojich dlaní:/ /:si ukryjem tvár:/
boľavé srdce - hmm - dám na oltár.
3. Ave Mária - hmm - Ty ochraňuj nás,
/:u Syna svojho:/ /:oroduj za nás:/
/:nech strach a smútok:/ /:sa navždy stratia:/
nech všetci ľudia - hmm - sa k tebe vrátia.
4. Ave Mária - hmm – buď posily zdroj.
/:keď Ťa prosíme:/ /:Ty vždy pri nás stoj:/
/:posilni Matka:/ /:našu vieru:/
pomôž nám kráčať – hmm – pevne k cieľu.
5.Ave Mária, - hmm - Ty ochráň náš svet,
/:od tmy a zimy:/ /:Ty milosti kvet:/
/:Nech sa vo svete:/ /láska množí:/
nech v srdciach - hmm - vládne pokoj Boží.
a
F
G
C
1.Ježiš, moja láska jediná, tým sa moja pieseň začína
C
a
Teba, Pane, chcem vždy milovať,
F
G
C
svoju lásku ľuďom rozdávať.
C
a
R: Žiť, žiť, pre lásku žiť.
F
G
Úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.
C
a
Žiť, žiť, pre lásku žiť.
F
G
C
G
Ona jediná je toho hodná-á, nás spútava.
2.Vtedy, keď ma môj bôľ premáha,
tak mi Tvoja láska pomáha.
Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred,
tam je môj cieľ, inej cesty niet. R:
3. Hoc život chudobný sa Ti zdá,
Ona je v ňom, v Tebe prebýva.
To poklad veľký máš, len ho chráň,
svoje šťastie môžeš stavať naň. R:
a
340. SLNKO KRISTOVEJ LÁSKY
E
A
H
A
E
že hrešil som, viem, môj Pán.
Zotri môj hriech
Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás.
E
A
H
fis
H
a7
Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás.
gis
cis
gis
A
cis
fis
H
deň, v ktorom sa Jeho milosť oslavovať má.
341. ROZHODOL SOM SA
C
1. Rozhodol som sa ísť za Ježišom.
F
C
Rozhodol som sa ísť za Ježišom.
e
a
Rozhodol som sa ísť za Ježišom.
C
C
e
A milosť mi vlej
a
a
F
Že hrešil som, viem,
JANKO KYSELICA
E
Ježiš, ktorý sa za nás krvou potil
a
F
G
Ježiš ktorý naše hriechy zaplatil
a
e
e
343 JEŽIŠ, KTORÝ SA ZA NÁS...
2./:Sám hoci budem, ja pôjdem za ním:/
nehľadím späť, nehľadím späť.
KAPO=2
h
Pane, hľadal som radosť sám pre seba. Veril som si, ale už som prestal
dúfať. Ježiš, neprijal som Ťa v každodenných krížoch, nepoznal som Ťa
v bratoch a sestrách. Pane. Tvoje dary som si nechával len pre seba. Pane,
môj život nebol ohlasovaním Tvojho evanjelia.
a
342. ŽE HREŠIL SOM, VIEM
D
A milosť mi vlej do rán, môj Pán.
nehľadím späť, späť.
3./:Svet som opustil, idem ku krížu:/
nehľadím späť, nehľadím späť.
H7
zotri môj hriech môj Pán
Nech netlejeme len, nech nezhasína deň,
D
e
F
E
Ježiš ktorý pre nás bičovaný bol
G
a
lebo nás má rá
a
G F
Na na na na na na
G
F
a
Za koho bol ponížený
G
a
E
za koho bol potupený
G
F
a
F
E
a
za koho na kríži umieral za nás za hriešnikov
F
E
a
aby nás z rúk smrti vytrhol
Na na na na
344 TŔŇOVÁ KORUNA
G
h
G
D
1. Tŕňová koruna na hlave a šarlátový plášť,
G
h
D
korbáče čerstvo krvavé, hádaj, Mesiáš,
C
D
G
z nás Ťa udrel!? - Aká koruna - taký kráľ,
C
D
G
C
D
G
pľujú mu na oslavu, zbitého Pilát ukázal
C
D
H7
D
e
rozzúrenému davu - „ajhľa človek!“
G
e
D
C
Na miesto súcitu dav kričí - „ukrižuj Ho!“
G
e
C
Nenávisť opitú stavíš,
G
e
D
C
hoci je nevinný, dav kričí - „ukrižuj Ho!“
G
e
C
D h
na pokyn menšiny: „preč s Ním! Na kríž!“
2. A niekto ruky si umýva a niekto seje zášť,
a niekto radšej sa nedíva, tak povedz, či poznáš,
kto z nás Ťa udrel !? - Doba je opäť rovnaká,
pľujú na Tvoju hlavu, ľahko sa dáme vyľakať
a pridáme sa k davu, ajhľa ľudia !
A miesto „veríme“, mlčíme prestrašení,
a možno myslíme, že pochopíš.
A hoci veríme, mlčíme ako nemí,
na seba myslíme: pokoj, nie kríž.
3. Tŕňová koruna na hlave a šarlátový plášť,
korbáče čerstvo krvavé, tak hýb sa Mesiáš,
Golgota čaká !
345 MÔJ BOŽE SOM TU SÁM LEN SÁM
Môj Bože som tu sám len sám Pane zmiluj sa
kde inde pomoc hľadať mám Pane zmiluj sa
Pozri - na nás - jak hriechy mnohých trápia.
Volám - Pane - Pane zmiluj sa.
Tvoj hlas je balzam láskavý – Kriste zmiluj sa.
Strápenej duši uľaví – Kriste zmiluj sa.
Pozri - na nás - jak hriechy mnohých trápia.
Volám - Pane - Pane zmiluj sa.
Ty ktorý šťastie rozdávaš Pane zmiluj sa.
Otcovsky k sebe pritúľ nás pane zmiluj sa.
Pozri - na nás - jak hriechy mnohých trápia.
Volám - Pane - Pane zmiluj sa!
346 MOŽNO ŽE HĽADÁŠ
a
Fmaj
1. Možno že hľadáš ten poklad, ktorý je
d
a
Možno že hľadáš, ty stále hľadáš sám.
večný
Fmaj
Možno že hľadáš a nenachádzaš spásy.
d
G
Možno že hľadáš a nevieš kadiaľ kráčať máš.
G
G7
C
c
R: Snažte sa vojsť tesnou bránou k Pánovi, len k Pánovi
G
c
G
ten, kto vchádza ňou, večný život má.
Snažte sa vojsť tesnou bránou k Pánovi, len k Pánovi
On už otvoril bránu neba pre nás.
2. Možno si spoznal, že si len človek biedny,
Možno si spoznal, že chudobný si sám.
Možno si spoznal tú cestu sveta širokú.
Možno si spoznal, že inou cestou kráčať máš.
3. Možno že žiješ, ale tvoj život je mŕtvy.
Možno že žiješ, žiješ si život sám.
Možno že žiješ, však tvoja duša zahynie.
Možno že žiješ, tesnou bránou si nevošiel.
347 VZNEŠENÝ
G
RIŠO ČANAKY
A
D
, tak jemný iba ty vieš ku nám byť
G
A
h
, zlomení bez obáv môžeme prísť.
A2
A2
stále
nádej nám
ty odnímaš hriech, v tichu modlitba znie
348 TY SI MI NEDAL (KRÍŹA)
C
KAPUCINI / BRAT FELIX
F
1. Ty si mi nedal posledné vzdychy,
C
F
C
posledný výkrik, posledné slovo povedať.
F
Ty si mi nedal na odchod lásky,
C
F
C
jedinej lásky len z veľkej diaľky pozerať.
G
F
C
R: Aj hreješ, aj mrazíš, voláš a stále hluchý som.
G
F
C
Len plačem len kričím |:tak počuj Pane tento ston:|
2. Tak prečo ticho preťalo dušu?
Vo dvoje bez lásky moju smutnú tvár -delí dnes.
Prečo tak ticho kladiem ti vernú,
tebe tak vernú jej časť na oltár? -Odpovedz!
3. Môj Pane cítiš v boľavých dlaniach
teplo, čo páli, ruky i telo, -čelo dnes?
Môj Pane, cítiš príval sĺz vyschne
sám len mi srdce, čo tak bolelo, neodnes.
Download

Piesne na - bibletop.sk