Seznam digitálních učebních materiálů
Vyučovací předmět: Strojírenská technologie
Obor: Studijní obor M2
Číslo projektu
Číslo a název šablony klíčové aktivity
Tematická oblast
Autor
Téma
CZ.1.07/1.5.00/34.0374
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Strojírenská technologie
Ing. Josef Strnad
Označení materiálu (přílohy)
Popis
Obecné pojmy a terminologie, základy obrábění a
řezání, definice obráběcí stroj, řezný nástroj, obrobek
a přípravek.
Geometrie obráběcích nástrojů, nástrojové úhly,
volba geometrických parametrů břitů
Podstata soustružení, výpočet řezné rychlosti, řezné
nástroje, základy konstrukce soustružnických nožů
Druhy soustružnických nožů, řezné podmínky (řezná
rychlost, posuv, hloubka řezu, průřez třísky).
Síly, výkon, výpočet strojních časů při soustružení,
druhy soustruhů, dosahovaná drsnost a přesnost
Soustruhy poloautomatické, automatické, NC a CNC
soustruhy, druhy soustružení
Podstata frézování, nesousledné - sousledné
frézování, rozdělení fréz (nástroje).
Řezné podmínky, výpočet řezné rychlosti a posuvu,
síly, výkon a výpočet strojních časů při frézování
Práce na frézkách, číslicově řízené frézky a obráběcí
centra
Podstata vrtání, výpočet řezné rychlosti, rozdělení
nástrojů na vrtání.
Rozdělení vrtaček podle konstrukce, práce na
vrtačkách, test č.1
Hoblovací nože, obrážecí nože, řezné podmínky,
výkon, dosahovaná přesnost a drsnost výrobku,
obrážečky a hoblovky
Podstata protahování a protlačování, protahovací a
protlačovací nástroje, přesnost a drsnost, protahovací
a protlačovací stroje
Technologie broušení, druhy brousících kotoučů a
jejich značení, volba brousícího kotouče.
Orovnávací nástroje, řezné podmínky při broušení,
síly, výkon a výpočet strojních časů.
Dosahovaná přesnost a drsnost při broušení,
rozdělení brousících strojů podle účelu a způsobu
práce
Teorie obrábění I
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_01
Teorie obrábění I
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_02
Soustružení I
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_03
Soustružení II
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_04
Soustružení III
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_05
Soustružení IV
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_06
Frézování I
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_07
Frézování II
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_08
Frézování III
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_09
Vrtání I
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_10
Vrtání II
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_11
Hoblování a obrážení
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_12
Protahování a protlačování
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_13
Broušení I
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_14
Broušení II
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_15
Broušení III
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_16
Broušení IV
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_17
Brusky na díry, rovinné brusky, test č.2 - broušení
Honování
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_18
Rozdělení honování, druhy honovacích kamenů,
honovací stroje a přesnost honování
Lapování
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_19
Superfinišování
VY_32_INOVACE_STT_2S_ST_18_20
Technologický postup při lapování, lapovací
nástroje, přesnost při lapování
Princip superfinišování, postup při superfinišování,
superfinišovací stroje a nástroje, přesnost při
superfinišování.
Download

Seznam DUM