VY_32_INOVACE_CHK3 0160 KUB RES
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám
Číslo projektu:
Název projektu:
Číslo šablony:
Datum vytvoření:
Autor:
Určeno pro předmět:
Tematická oblast:
Obor vzdělání:
CZ.1.07/1.5.00/34.0883
Rozvoj vzdělanosti
III/2
1.2. 2013
Ing. Eva Kubíčková
Chemie
Deriváty uhlovodíků
Kosmetické služby (69-41-l/01) 3. ročník
Název výukového materiálu: Úvod k derivátům uhlovodíků - řešení
Popis využití: Výukový materiál pro žáky s úkoly s využitím dataprojektoru, notebooku
Čas: 20 minut
1) Vyluštěte následující křížovku:
H
K
O
R
A
A
R
E
N
Y
uhlovodíky obsahující alespoň jedno benzenové jádro
A
L
K
A
N
Y
uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby v otevřeném řetězci
K
O
V
Á
N
Í
proces, při němž za vysoké teploty zkracujeme dlouhé uhlovodíkové řetězce
G
E
R
M
A
Y
I
U
M
prvek podobný křemíku, značku má Ge
A
L
K
E
N
Y
K
T
A
N
O
V
É
D
E
K
A
N
uhlovodík s deseti uhlíky
E
T
H
A
N
nejjednodušší alkan
R
E
F
O
R
Y
M
C
N
uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci jednu dvojnou vazbu
číslo, které udává poměr nasycených a nenasycených uhlovodíků v benzínu
M O
A
L
K
Y
N
O
L
O
V
O
K
L
O
A
L
K
A
N
Y
K
A
T
A
L
Y
Z
Á
T
O
L
Y
S
T
Y
R
E
N
P
V
Á
N
Í
proces, při němž zvyšujeme oktanové číslo benzínu
uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci jednu trojnou vazbu
prvek značky Pb, jehož sloučeniny byly přidávány do benzínu
O
R
uhlovodíky, které obsahují jednoduché vazby v uzavřeném řetězci
zařízení, které slouží v automobilech k přeměně škodlivých látek na méně
škodlivé
plast, který využíváme k zateplení budov apod.
Tajenka: Halogenderiváty (v tajence vychází dle nových pravidel názvosloví ypsilon, žákům vysvětlíme, že se píše
měkké i.
2) Napište názvy k těmto sloučeninám:
pentan
1-hexen
3-heptyn
naftalen
cyklohexan
propen
Download

VY_32_INOVACE_CHK3 0160 KUB RES Výukový materiál v rámci