Strana
1/3
Datum
028.5.2010
Záznam o analýze
Analýza číslo: 01410
Zákazník:
S.N.O.P. Písek
Zadání:
Analýza provozních olejů
Metody analýzy:
Počet vzorků:
10
Kinematická viskozita (ČSN EN ISO 3104), obsah vody (EN ISO 12937), číslo kyselosti (ISO
6618), obsah nečistot (ČSN EN 12662), distribuce nečistot (ISO 4406, ISO4407)
Výsledky:
Všechny vzorky analyzovaného hydraulického oleje vykazují odpovídající viskozitu při 40ºC, pouze u vzorku 37 (Carter EP150) se
viskozita pohybuje na hranici tolerovatelné hodnoty. Obsah vody je ve všech vzorcích nízký, hodnoty čísla kyselosti neukazují na
probíhající degradaci oleje. Obsah nečistot vyhodnocený gravimetricky a jako kód znečištění podle ISO 4406 je u všech vzorků
vyhovující s výjimkou vzorků 39 (Carter EP150), kde doporučujeme olej dočistit filtrací a u vzorku 45 (Azolla ZS46) který obsahuje
polymerní látky lakovitého charakteru (patrné z fotodokumentace), filtrovatelnost tohoto vzorku je v důsledku vytváření
nepropustného filmu velmi špatná. Tento olej doporučujeme vyměnit a výměnu spojit s důkladným proplachem systému.
1. Vzorky k analýze
1.1. Popis vzorků
Popis vzorku
36, Carter EP150
37, Carter EP150
38, Carter EP150
39, Carter EP150
Barva (škála 1-7)
4-5
2-3
2-3
4
Vzhled
Všechny vzorky bez viditelných nečistot a zákalu
1.2. Fotodokumentace (100 ml vzorku pro filtraci, malý formát zvětšeno 200x))
36, Carter EP150
37, Carter EP150
38, Carter EP150
39, Carter EP150
1.3. Naměřené hodnoty
Stanovení \ Vzorek
36, Carter EP150
37, Carter EP150
38, Carter EP150
39, Carter EP150
Kinematická viskozita při 40 ºC (mm2/s)
154,4
130,6
146,0
152,1
Obsah vody (ppm)
72
46
60
49
Číslo kyselosti (mg KOH/g)
0,45
0,42
0,45
0,36
Množství nečistot gravimetricky (mg/l)
38
49
52
196
Distribuce nečistot (ISO 4406)
14/12
13/11
14/12
17/14
FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o., Sadová 898, 687 51 Nivnice IČ 269 75 611
Datum: 28.05.2010
Strana
2/3
Datum
x28.5.2010
Záznam o analýze
Analýza číslo: 01410
2. Vzorky k analýze
2.1. Popis vzorků
Popis vzorku
40, Dacnis P100
41, Dacnis P100
42, Dacnic P100
43, Azolla ZS46
Barva (škála 1-7)
2-3
2-3
2-3
1
Vzhled
Všechny vzorky bez viditelných nečistot a zákalu
2.2. Fotodokumentace (100 ml vzorku pro filtraci)
40, Dacnis P100
41, Dacnis P100
42, Dacnic P100
43, Azolla ZS46
2.3. Naměřené hodnoty
Stanovení \ Vzorek
40, Dacnis P100
41, Dacnis P100
42, Dacnic P100
43, Azolla ZS46
Kinematická viskozita při 40 ºC (mm2/s)
105,7
104,6
104,3
48,2
Obsah vody (ppm)
48
28
62
94
Číslo kyselosti (mg KOH/g)
0,17
0,15
0,13
0,54
Množství nečistot gravimetricky (mg/l)
61
114
80
65
Distribuce nečistot (ISO 4406)
14/12
14/12
14/12
14/12
3. Vzorky k analýze
3.1. Popis vzorků
Popis vzorku
44, Azolla ZS46
45, Azolla ZS46
Barva (škála 1-7)
1-2
2-3
Vzhled
Oba vzorky bez viditelných nečistot a zákalu
3.2. Fotodokumentace (vzorek 44 -100 ml vzorku pro filtraci, vzorek 45 - 20 ml pro filtraci, malý formát
zvětšeno 200x)
44, Azolla ZS46
45, Azolla ZS46
FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o., Sadová 898, 687 51 Nivnice IČ 269 75 611
Datum: 28.05.2010
Strana
3/3
Datum
x28.5.2010
Záznam o analýze
Analýza číslo: 01410
3.3. Naměřené hodnoty
Stanovení \ Vzorek
44, Azolla ZS46
45, Azolla ZS46
Kinematická viskozita při 40 ºC (mm2/s)
47,3
45,6
Obsah vody (ppm)
80
128
Číslo kyselosti (mg KOH/g)
0,56
0,53
Množství nečistot gravimetricky (mg/l)
125
302
Distribuce nečistot (ISO 4406)
16/11
16/13
FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o., Sadová 898, 687 51 Nivnice IČ 269 75 611
Datum: 28.05.2010
Download

Vzorek č. 15 - Filtration Technology