HYGIENICKÝ A DEZINFEKČNÍ PLÁN
Kosmetické a kadeřnické služby, masáže, nehtová modeláž, pedikúra
Platný k 1.1.2011
Místo a způsob použití
Běžné mytí rukou
RUCE
Hygienické (dezinfekční) mytí
rukou
Dezinfekce rukou
MALÉ PLOCHY A PŘEDMĚTY
VELKÉ PLOCHY
Regenerace a ochrana rukou
Podlahy,
obklady, stoly,
Mytí podlah a ostatních ploch
nábytek,
parapety,
nádoby na
odpad, sprchy
a vany
Odkládací
stolky, lehátka, Rychlá dezinfekce postřikem
vany a vaničky, (mimo plexisklo, akrylátů)
malé
voděodolné
předměty a
pomůcky
(hřebeny, nůžky
apod.)
Ruční mytí a dezinfekce
otěrem, ponořením
NÁSTROJE
SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
Pinzety,
nástroje v
pedikúře,
nástroje
porušující
integritu kůže
Ruční mytí a dezinfekce
štětců ponořením
Dezinfekce a čištění nástrojů
(předsterilizační příprava)
Mytí a dezinfekce
Výlevky,
umyvadla,
toalety, pisoáry, Odstranění vodního kamene
bidety
Před a po práci s klienty s
problémovou pokožkou
Dávkování
Spektrum
účinnosti
Expoziční doba
SAVO Profi derm
tekuté mýdlo
Neředí se
-
30 s.
Prosavon
Neředí se
-
30 s.
Prosavon Scrub
Neředí se
A, (B)
30 s
Prosavon Foam
Neředí se
A, (B)
30 s
Neředí se
A,(B),T,M
30 s
Neředí se
A,B,T,M
1 min
Balmea
Neředí se
-
-
SAVO Profi derm
krém na ruce
Neředí se
A,B,T,M
30 s – 1 min
Průběžně denně mezi klienty, po Septoderm Gel
kontaktu s předměty
kontaminovanými biolog.
Septoderm
materiálem
Před započetím práce, dle
potřeby, po práci
Postup
Aplikovat přípravek do vlhkých rukou, napěnit trochou vody,
umývat po dobu 30 s., opláchnout vodou, osušit
Aplikovat přípravek do vlhkých rukou, napěnit trochou vody,
umývat po dobu 30 s., opláchnout vodou, osušit
Aplikovat přípravek do suchých, čistých rukou, vtírat do zaschnutí
(min. 30 s)
Rozetřít krém do rukou, nechat vstřebat
SAVO Profi Univerzal
60 ml/10 l vody
do zaschnutí
SAVO Profi Profloor
100 ml/10 l vody
do zaschnutí
Desam EXTRA
50 ml/ 10 l vody
Průběžně denně
A,B,T,M,V
Otřít mopem/ hadříkem smočeným v roztoku mycího prostředku a
vody. Usazenou nečistotu vydrhnout kartáčem. Setřít přebytečnou
vlhkost, nechat ošetřenou plochu uschnout.
30 min.,zaschnutí
min. 1 x týdně, vždy po
znečištění biologickým
materiálem (krev, hnis, apod.)
Dle potřeby, mezi jednotlivými
klienty, ihned při znečištění
biolog. materiálem
Chirox
100 g/ 10 l vody
A,B,T,M,V
30 min.,zaschnutí
Chloramin T
100 g/ 10 l vody
A,B,T,M,V
30 min.,zaschnutí
Savo PRIM
300 ml/10 l vody
A,B,T,M,V
15 min.,zaschnutí
Desprej M
Neředí se,
nastříkat a nechat
zaschnou
A,B,T,M,V
1 min., zaschnutí
50 ml/10 l vody
A,(B),T,M,V
30 min.,zaschnutí
Desam Extra
1 x denně a dle potřeby (mezi
jednotlivými klienty, ihned při
znečištění biolog.materiálem)
1 x denně, dle potřeby (mezi
jednotlivými klienty, ihned při
znečištění biolog.materiálem)
Ihned po použití, ihned při
kontaminaci biologickým
materiálem
Po 1 měsíci obměnit za přípravek s odlišnou aktivní látkou
Chirox
100g /10 l vody
A,B,T,M,V
30 min., zaschnutí
Chloramix DT
2 tbl/ 10 l vody
A,B,V
15 min., zaschnutí
Chirox
10 g/ 1 l vody
A,B,T,M,V
30 min.,
Chirosan Plus
10 g/ 1 l vody
A,B,T,M,V
15 min.,
Chirosan Plus
10 g/ 1 l vody
A,B,T,M,V
15 min.
Chirosan
Předem odstranit viditelné znečištění. Otřít mopem/ hadříkem
smočeným v roztoku dezinfekčního prostředku a vody. Nechat
ošetřenou plochu uschnout.
Nastříkat na čistou a suchou plochu, nechat působit do zaschnutí
(min. 1 minuta)
ředem odstranit viditelné znečištění. Otřít hadříkem smočeným v
roztoku dezinfekčního prostředku a vody. Nechat ošetřenou plochu
uschnout.
Ručně vyprat štětce za pomocí vody a šampónu, opláchnout, vložit
do připraveného roztoku, nechat působit, opláchnout vodou a
osušit.
8 g/ 1 l vody
A,B,T,M,V
30 min.
Discleen Extra
10 ml/ 1 l vody
A, (B), T, M,V
15 min.
Chiroseptol
20 ml/ 1 l vody
A,(B),T,V
30 min.
SAVO WC DEZI
Neředí se
A, B, V
30 min.
SAVO WC Power
Neředí se
SAVO WC Ocean
Neředí se
SAVO Profi Koupelna
Neředí se
SAVO Razant
Neředí se
A,B,T,M,V
přes noc
Aplikovat do výlevky, nechat působit, spláchnout vodou
Chloramix DT
1 tbl. do výlevky
A, B, T, M, V
30 min.
Vložit tabletu do výlevky, nechat postupně rozpustit
Chirox
100 g/ 10 l
A,B,T,M,V
30 min.
Chloramin T
200 g / 10 l
A,B,T,M,V
60 min.
SAVO Prim
300 ml / 10 l
A,B,T,M,V
30 min
Savagro A+
250 g/ 10 l
AV
20 min.
Savagro KD
250 g/ 10 l
-
20 min.
Po použití nástroj ihned celý ponořit do pracovního roztoku,
nechat působit, poté dočistit pod hladinou roztoku, nástroj
vyjmout a opláchnout, připravit ke sterilizaci
Aplikovat za okraj toaletní mísy tak, aby přípravek pokryl celou
plochu mísy, nechat působit, opláchnout
Na konci dne, dle potřeby
-
-
Čištění
Dezinfekce sifonů, odpadních
jímek, výlevek
TEXTILIE
Průběžně denně, vždy po
návštěvě WC, kouření,
viditelném znečištění
Název přípravku
Po 1 měsíci obměnit za přípravek s odlišnou aktivní látkou
Dezinfekce a mytí podlah a
ploch
Štětce
HYDROMASÁŽNÍ
VANY
Četnost
Utěrky, ručníky,
plachty, pláště,
mopy, hadry
apod.
Dezinfekce textilií namočením
Dezinfekce potrubních
Hydromasážní
systémů cirkulací vody
vany
Čištění potrubních systémů a
odstranění vodního kamene
cirkulací vody
Nastříkat na čištěnou plochu, nechat působit, vyčistit a opláchnout
čistou vodou.
dle potřeby
Po ukončení práce, při
kontaminaci
Do nádoby napustit vodu, nadávkovat dezinfekci, ponořit do
roztoku textilie, nechat působit po stanovenou dobu, přeprat v
roztoku, opláchnout vodou
Nadávkovat přípravek do vany napuštěné horkou vodou, zapnout
cirkulační program, nechat cirkulovat po dobu 20 minut.
Na konci dne, dle potřeby
Pro každého klienta musí být k dispozici čisté, dezinfikované, event.sterilní pomůcky
Při používání dezinfekčích přípravků se řídíme návodem na použití.
Pro úklid a dezinfekci používáme vlažnou vodu o teplotě 20 – 25 0C
Používáme předepsané pracovní pomůcky.
Pro zabránění vzniku rezistence mikroorganismů střídáme přípravky s odlišnou aktivní látkou (interval co měsíc)
Dávku dezinfekce odměříme přesně pomocí odměrky
Pro zajištění potřebného účinku musí zůstat dezinfikovaná plocha/ předmět vlhký po celou dobu expozice.
Silně znečištěné plochy je nutné nejprve očistit, pak dezinfikovat.
Plochy a předměty náhodně potřísněné biologickým materiálem (krev apod.) je nutné nejprve dezinfikovat, pak očistit.
Rychlá dezinfekce postřikem se aplikuje na suchý a čistý povrch.
Plochy, které přicházejí do styku s potravinami, je nutno po provedené dezinfekci opláchnout pitnou vodou.
Přípravky na bázi chlóru mají bělící účinek.
Vysvětlivky:
A
B
T
C
M
V
účinnost na bakterie
účinnost na viry
účinnost na tubekulocidní mykobakterie
účinnost na bakteriální spory
účinnost na mykobakterie
fungicidní účinek na mikoroskopické vláknité houby
Download

ZDE. - Bochemie Group as