PROPOZICE
Okresního přeboru PROSTĚJOV
v šachu jednotlivců na rok 2015.
.
Okresní přebor jednotlivců (OkPJ) na rok 2015
Z pověření " Výboru Okresního šachového svazu okresu Prostějov" uspořádá oddíl SK PROSTĚJOV
1. Právo účasti:
Turnaj bude odehrán v jedné skupině.
a) Pokud počet přihlášených registrovaných, aktivních hráčů bude vyšší než 12, bude turnaj odehrán
švýcarským systémem na 9 kol. Vyhodnocený bude jako Okresní přebor jednotlivců Prostějov 2015 jen
pro hráče z oddílů SK ROŠÁDA Prostějov, SK Prostějov, TJ Sokol KONICE, TJ Sokol PŘEMYSLOVICE, TJ
Sokol VRAHOVICE, TJ Junior Prostějov. Účastníci z jiných oddílů mohou obdržet pouze věcné ceny.
b) Pokud bude počet účastníků nižší než 13, bude turnaj odehrán jako uzavřený, systémem každý
s každým. Termíny jednotlivých kol a dohrávek budou upřesněny do zahájení turnaje, dle počtu hráčů.
2. Termín konání OkPJ 2015
a) Švýcarský systém 13 a více hráčů
Zahájení proběhne dne: 13. ledna 2015
Prezentace: od 16,30 -16,45 hod.
Losování: od 16,45 - 17,00 hod.
Odehráni 1. kola: od 17,00 - 22,00 hodin
Dále se bude hrát každé úterý
2. kolo: 20. 1. 2015
6. kolo: 17. 2. 2015
3. kolo: 27. 1. 2015
7. kolo: 24. 2. 2015
4. kolo: 3. 2. 2015
8. kolo: 3. 3. 2015
5. kolo: 10. 2. 2015
9. kolo 10. 3. 2015
b) Systém každý s každým 12 a méně hráčů 1. - 9. kolo shodné termíny s a)
10. kolo 17. 3. 2015 11. kolo 24. 3. 2015
Případné nesehrané utkání musí být dohráno nejpozději v sobotu v 09:00 hodin..
Výsledek partie nahlásí hráč hrající bílými kameny rozhodčímu nejpozději v neděli do 21:00 hodin.
Závěr-vyhodnocení, předání diplomů a finančních odměn 31.3. 2015.
3. Hrací doba, tempo hry.
Zahájení (spuštění hodin) v 17,00 hodin.
Hráči, který se nedostaví bez řádné omluvy soupeři a rozhodčímu k partii, bude po uplynutí 1hodiny
partie kontumována
Tempo hry: 40. tahů 2 hodiny
30 minut do konce partie pro každého hráče.
Maximální doba trvání partie: 5 hodin.
4. Hrací místnost
Klubovna šachového oddílu SK Prostějov, Sportovní ul. č. 1 u fotbalového stadionu (1. patro, vchod od
tenisových kurtů). Po dohovoru s rozhodčím mohou hráči odehrát zápas i v jiný den a na jiném místě.
Výsledek partie doloží zápisem partie podepsaným oběma hráči.
5. Startovné
Skupina "A" 100,-Kč
Startovné je povinen uhradit každý účastník před zahájením losování.
Bez zaplacení startovného nebude hráč do turnaje zařazen.
Peníze budou použity na finanční odměny pro nejlepší hráče, odměnu rozhodčímu a platba za ELO.
6. Pořadí
O pořadí rozhoduje:
A) počet bodů B) Sonnebornn C) vzájemný zápas D) počet výher
7. Ceny
Účastníci turnaje – registrovaní hráči hrající za oddíly Prostějovského okresu, obdrží po skončení
Click here to get your free novaPDF Lite registration key
turnaje na základě dosažených výsledků:
1. - 3. místo v Diplom + finanční odměnu ve výši:
1. místo 500,-Kč
2. místo 300,-Kč
3. místo 200,-Kč
V případě získání sponzorského daru budou odměněni i další hráči věcnými dary. V případě, že počet
hráčů nebude vyšší jak 10, budou finanční ceny úměrně kráceny, případně budou uděleny jen ceny věcné.
7. Rozhodčí
1. Ing. VIRGLER Karel, Waitova 17, 796 01 – Prostějov
8. Přihlášky do soutěže
E-mail: [email protected]
Přihlášky na [email protected] nebo SMS na 776 241 447 do 10. 1. 2015.
V přihlášce uveďte:
Jméno, příjmení hráče a datum narození. Hráč musí být registrován a mít v LOK ČR „A, B, C ,D“
9. Postup do vyšších soutěží.
Vítěz okresního přeboru má právo účasti na mistrovství Moravy a Slezska 2015
dle propozic pro tuto soutěž.
10. Výsledky
Výsledky budou do následujícího dne zaslány všem, kteří nahlásí svoji e-mailovou adresu vedoucímu
turnaje, ve formě Zpravodaje OkPJ_2015. Dále budou zveřejňovány v regionálním tisku a na webu
www.ŠSOK a www.Chess-Results.com.
Po skončení turnaje budou výsledky zaslány na zápočet do národní LOK ČR k 1. 5. 2015.
V Prostějově dne 1. listopadu 2014.
Předseda OŠS Prostějov: ………………………….
Ing Karel VIRGLER
Veškeré akce pořádá SK Prostějov za finanční podpory Města Prostějov a Olomouckého kraje.
Click here to get your free novaPDF Lite registration key
Download

Okresní přebor jednotlivců (OkPJ) na rok 2015