Hypnosedativa,
anxiolytika, nootropika a
kognitiva
Hypnosedativa
=léky navozující útlum až spánek
Fyziologie spánku


Spánek se skládá ze 2 fází v intervalu střídání asi
90 minut
Fáze REM (Rapid Eye Movements) – 30% - snový






EEG jako ve dne při bdění - beta kortikální vlny
Důležitý pro ukládání informací do paměti
Nastává asi 5x za noc
Člověk fyziologicky do REM usíná a z REM se probouzí
Minimum pohybů kromě očních bulbů, erekce
Fáze nonREM – 70% - lehký, bezesný



EEG vykazuje alfa kortikální vlny
Mimovolní pohyby, cukání víček, pravidelné dýchání i FS
Významná role serotoninu (jeho prekursor je L-tryptofan)
Nespavost (insomnie)
Subjektivně vnímaný úbytek kvality či
kvantity spánku
4 základní druhy:
1. Dlouhotrvající usínání – 2-3 hodiny
2. Přerušovaný spánek – 1-3 x za noc
3. Nemožnost spát – více než 5 probuzení
4. Časné ranní probouzení – neschopnost
dospat

Jak fungují hypnosedativa?


Napodobování účinku přirozeného inhibičního
neuromediátoru kys. gamaaminomáselné (GABA) –
GABAA receptory přímo na chloridovém kanále
(hippocampus, subst.nigra, mozeček)
Teorie sleeping peptidů –během dne se postupně
zvyšuje jejich množství až do nutkavé potřeby
spánku


Př. Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu
Melatonin – epifyzární produkce při stmívání cirkadiární rytmy
Cíl účinku hypnosedativ


2 základní skupiny
receptorů:
BZD 1 (omega 1)


BZD 2 (omega 2)



hypnosedativní, anxiolytické
účinky
antikonvulsivní a
myorelaxační účinky
výsledkem je vstup Cl- inotů
do buňky neuronu a
hyperpolarizace – útlum
CNS jako celku
do 15 minut je navozen
spánek, obsahující hlavně
nonREm fáze – není kvalitní
Přehled hypnosedativ




I.generace – H1 antihistaminika, alkoholy,
sedativní neuroleptika, sedativní
antidepresiva, (barbituráty, bromidy, rodina
thalidomidová, karbamáty-dnes už
obsolentní)
II.generace - benzodiazepiny
III.generace – zolpidem, zopiclon a
zaleplon, melatonin, sleeping peptides
Přírodní látky – kozlík lékařský (valepotriáty),
chmel otáčivý (humulin,lupulin) - komplexy
I. generace




H1 antihistaminika – bisulepin (Dithiaden),
prometazin (Prothazin), hydroxyzin
(Atarax) – útlum před chirurgickými
zákroky, v těhotenství
Alkoholy – chloralhydrát (NEU, PED)
Sedativní neuroleptika – tiaprid, melperon,
haloperidol, levomepromazin, klozapin…
Sedativní antidepresiva – TCA - amitriptilin,
trazodon, mirtazapin, mianserin,
dosulepin…
II.generace
Benzodiazepiny – výtečná biodostupnost, nízké riziko
kardiorespiračního útlumu, ale riziko halucinací,
somnolence, somnambulismu či anterográdní
amnézie, interakce s alkoholem
 Krátkodobé - midazolam, triazolam
 Střednědobé – oxazepam, nitrazepam,
flunitrazepam, temazepam
 Dlouhodobé – diazepam, lormetazepam (mají
aktivní metabolity)
 Specifický antagonista - flumazenil
III.generace - nebenzodiazepiny




současný hit, působí selektivně na omega 1
receptory, nemají anxiolytický účinek,
netoxické, malý závislostní potenciál
Zolpidem – poločas 2 hodiny – lék na usnutí
Zopiklon – poločas 4-6 hod, též slabý
antikonvulsivní účinek, hořkost v ústech
následující den
Zaleplon – poločas 1 hodina, ale účinek se
dostaví do 5 minut (Cmax) – u nás nereg.
Melatonin





přirozeně se vyskytující hormon produkovaný
šišinkou, strukturou podobný serotoninu – receptory
MT1,2,3
sekrece melatoninu se fyziologicky zvyšuje brzy po
setmění, vrcholí ve 2. až 4. hodině ranní a klesá
během druhé poloviny noci (t1/2 3-4 hodiny)
řídí cirkadiánní rytmus a synchronizuje cyklus
světlo-tma
nad 55 let věku poklesává jeho produkce
indikace pro exogenní podání: primární nespavost,
jet-lag syndrom
Anxiolytika
=léky odstraňující úzkostné
poruchy
Typy úzkostných poruch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fobické úzkostné poruchy – strach z něčeho
konkrétního
Generalizovaná úzkostná porucha – strach ze
všeho
Obsedantně kompulsivní porucha – strach z
budoucnosti
Reakce na závažný stres – akutní posttraumatická
reakce
Disociativní úzkostné poruchy – někdy příznak
počínající deprese
Somatoformní poruchy a jiné neurotické poruchy
Mechanismy účinku


Přes GABAA receptory stejně jako hypnotika
Agonizací serotoninových receptorů


5-HT1A, 5-HT3
Jiné mechanismy – ovlivnění jiných
neuromediátorů – histamin, dopamin,
katecholaminy
BENZODIAZEPINY



Krátkodobé – midazolam, tofisopam (nemá
hypnotický, ale aktivační efekt),
Střednědobé – oxazepam, alprazolam,
bromazepam
Dlouhodobé – diazepam, chlordiazepoxid,
klonazepam, klobazam (mají aktivní
metabolity)
Ostatní anxiolytika

Látky ovlivňující serotoninergní
neurotransmisi
5-HT1A-receptory – buspiron, moxastin,
hydroxyzin (antihistaminika s určitou aktivitou
vůči těmto receptorům)
Buspiron – nemá hypnosedativní účinek,
neinteraguje s alkoholem, poločas 6-7hodin


Ostatní – guaifenesin, antidepresiva
Nootropika a kognitiva
=léky zlepšující paměť a jiné
kognitivní funkce jedince
Demence a Alzheimerova choroba



Stav ireverzibilních a postupujících poruch vyšších
kortikálních funkcí, kdy jsou poškozeny učení a
paměť
Příčinou je excitotoxicita, oxidační stres a apoptóza
neuronů CNS (hl. hippocampus a přední mozek)
Alzheimerova choroba - diagnostikována u 50-60%
pacientů s demencí (hlavně po 70. roce)-progresivní
porucha paměti, prostorové orientace, ztráta
intelektuálních a sociálních dovedností s
emocionální labilitou – úzkost, deprese či agresivita
Kognitiva nebo nootropika???

Kognitiva – látky zlepšující pozornost díky
svému cholinomimetickému působení, na
podkadlu faktu, že acetylcholin je základní
neurotransmiter účastnící se při všech
procesech spojených s vědomím

Nootropika – látky různými mechanismy
zlepšující příznaky poruch vědomí a paměti
hlavně po kratších či delších ischémiích či
intoxikacích
Kognitiva - přehled





Inhibitory cholinesterázy – donepezil, rivastigmin,
fysostigmin (dnes už ne),
Prekurzory acetylcholinu – sójový
lecitin(fosfatidylcholin)
Podpora vstupu prekursoru ACH do neuronu –
acetyl–L-karnitin (přenáší MK)
Podpora uvolňování AC z neuronu – propentofylin,
nicergolin
Agonisté ACH receptorů – pilocarpin, arekolin,
milamelin, xanomelin
Nootropika - přehled
Pyritinol, piracetam
 MÚ - zvýšení obratu kyslíku a glukózy v neuronech,
zlepšení mikrocirkulace mozku bez významnější
vazodilatace
 I – vývojová mentální retardace, dyslexie, delirium
tremens, vertigo
Klasická vazodilatancia – dihydroergotoxin,
flunarizin, cinnarizin, pentoxifylin, naftidrofuryl,
nicergolin, extraktum ginkgo bilobae
CAVE: krvácivé stavy!!!
Děkuji za pozornost...
Download

Anxiolytika, hypnotika, nootropika a kognitiva