Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Lindt
„VYHRAJTE OBŘÍHO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA OD LINDT“
1. Spotřebitelskou soutěž „VYHRAJTE OBŘÍHO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA OD LINDT“ pořádá
Marketingová společnost S.E.N., spol. s r.o., IČO 25099434, se sídlem Květnového vítězství
1119/29, Praha 4, PSČ 14900 (dále jen "provozovatel"), v termínu od 29. 11. 2013 do 21. 12.
2013 včetně.
2. Zadavatelem spotřebitelské soutěže je společnost LINDT & Sprungli (Czechia), IČO 27928951,
se sídlem Karolínská 650/1, Praha 8, PSČ 186 00
3. (dále jen "zadavatel").
4. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, anebo osoba mladší 18 let se
souhlasem svého zákonného zástupce, která si v období od 29. 11. 2013 do 21. 12. 2013
zakoupí v některém z 23 vybraných obchodů v České republice 2 kusy výrobku čokoládový
medvídek Lindt 100g a vhodí přímo v obchodě do soutěžního boxu vyplněný soutěžní
letáček (letáček bude k dispozici v obchodě u soutěžního boxu).
2 zakoupení čokoládoví medvídci Lindt 100g = 1 vyplněný letáček.
Více zakoupených medvídků = více vyplněných letáčků = vyšší šance na výhru.
5. Výhry - do soutěže je vloženo celkem 23 obřích plyšových medvídků Lindt (výška plyšového
medvídka = 75 cm). V každém z 23 vybraných obchodů se hraje o jednoho z nich.
6. Losování proběhne nejpozději do 10.01.2014 tak, že z každého soutěžního boxu bude
vylosován jeden výherce a 2 náhradníci. Výherci budou následně kontaktováni do 7
kalendářních dnů od losování. Pokud nebude výherce zastižen či nebude reagovat na pokusy
o kontaktování (3 pokusy kontaktování e-mailem, 3 pokusy kontaktování telefonicky) během
7 kalendářních dnů od losování či nebude moci doložit daňovým dokladem (účtenkou) svůj
nákup 2 medvídků Lindt 100g do dalších 7 kalendářních dní od kontaktování, pak ztrácí
nárok na výhru a obdobně bude kontaktován 1. náhradník, případně 2. náhradník, a to vždy
se 7-denní lhůtou na kontaktování a další 7-denní lhůtou na doložení nákupu daňovým
dokladem (účtenkou).
7. Uchování všech daňových dokladů (účtenek) za zakoupené čokoládové medvídky Lindt 100g
doporučujeme zejména soutěžícím, kteří se soutěže zúčastní opakovaně, tj. s více soutěžními
letáčky. Provozovatel soutěže je oprávněn vyžádat si od soutěžícího prokázání všech účtenek.
Pokud tak soutěžící neučiní, ztrácí nárok na výhru a je ze soutěže vyřazen.
8. Výherní listina s vylosovanými výherci bude vyvěšena na www.lindt.cz nejpozději do 10 dnů
po losování.
9. Výhry budou výhercům doručeny nejpozději do 30 dnů od doložení nákupu daňovým
dokladem (účtenkou). Nevyzvednuté výhry připadají ve prospěch zadavatele. Provozovatel
ani zadavatel nenesou odpovědnost za vady na výhrách vzniklé v průběhu přepravy a
doručování.
10. Soutěžící vyplněním soutěžního letáčku přistupuje na pravidla této soutěže a poskytuje
provozovateli a zadavateli soutěže své osobní kontaktní údaje a zároveň dle pravidel této
soutěže
A. uděluje provozovateli a zadavateli soutěže, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v
platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci
soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-amilová adresa, pohlaví, věk, za účelem
vyhodnocení soutěže a pro marketingové účely, a to po dobu 10 let od ukončení této
soutěže. Stejně tak v případě hlavní výhry uděluje souhlas s uveřejněním svého jména,
příjmení a neúplné adresy bydliště (obce) v propagačních materiálech pořadatele, na
webových stránkách a ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků této
soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas
odvolat písemně na adrese provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým
osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v§ 11,12 a 21
zákona č.101/2000 Sb. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen,
je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru;
B. uděluje provozovateli a zadavateli soutěže souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve
smyslu ust. § 7 zák. č. 480/204 Sb., a to po dobu 10 let po ukončení této soutěže. Soutěžící
si je vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem
přímého marketingu může kdykoli písemně odvolat na adrese provozovatele soutěže;
C. uděluje provozovateli a zadavateli soutěže, v souladu s § 12 Občanského zákoníku,
souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových
záznamů, týkajících se jeho osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených
provozovatelem nebo zadavatelem soutěže v souvislosti s předáváním výhry
v propagačních materiálech, na webových stránkách nebo ve sdělovacích prostředcích v
rámci vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez
časového a územního omezení.
11. Seznam 23 vybraných obchodů, ve kterých můžete hrát a přesné termíny soutěže:
 Prodejna Lindt, Fashion Arena Outlet Center, Zamenhofova 440, Praha – Štěrboholy
(29.11. – 21.12.2013)
 Prodejna Lindt, Freeport Leisure (Czech Republic), Chvalovice 196 – Hatě, Znojmo
(29.11. – 21.12.2013)
 Prodejna Le Chocolat & Vin, OC Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha – Černý Most
(4. – 21.12.2013)
 Prodejna Le Chocolat & Vin, OC Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4 – Chodov
(4. – 21.12.2013)
 Prodejna Le Chocolat & Vin, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9 – Letňany
(4. – 21.12.2013)
 OD Tesco MY, Národní 63/26, Praha 1
(4. – 21.12.2013)
 OD Tesco, Dornych 4, Brno
(4. – 21.12.2013)
 OD Tesco, Masarykovo náměstí 1950, Pardubice – Zelené předměstí
(4. – 21.12.2013)

Makro – 15 poboček
(4. – 21.12.2013)
Chlumecká 2424, Praha 9 - Horní Počernice
Jeremiášova 1249/7, Praha 5
U Makra 102, Průhonice - Čestlice
Hrdějovice 396, České Budějovice
Obchodní ul. č. 2, Plzeň
Obchodní 33, Jenišov u Karlových Varů
Na Moráni 4878, Chomutov
Žižkova 3363/78, Ústí nad Labem
Sportovní 522, Liberec 25 - Doubí
Březhrad - Komerční zóna, Hradubická 181, Hradec Králové
Místecká 280, Ostrava - Hrabová
Olomoucká 791, Velká Bystřice u Olomouce
Třída 3. května 1198, Zlín - Malenovice
Kaštanová 506/50, Brno - Tuřany
Pávovská 15a (areál Sapeli), Jihlava
12. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u provozovatele soutěže a uveřejněna na
internetové adrese www.lindt.cz.
13. Z účasti v akci jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru
k provozovateli soutěže nebo k zadavateli soutěže nebo k prodejnám Lindt & Sprüngli
(Czechia), Le Chocolat & Vin s.r.o. nebo k hypermarketům Tesco a Makro, a jejich rodinní
příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla spotřebitelské
soutěže, spotřebitelskou soutěž zrušit či přerušit. Provozovatel si dále vyhrazuje právo
nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit
podmínky předávání výher.
15. Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti
odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou je vyloučeno.
V Praze 15.11.2013
1. dodatek
k úplným pravidlům spotřebitelské soutěže LINDT
„VYHRAJTE OBŘÍHO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA OD LINDT“
1. V souladu s odst. 13. Úplných pravidel spotřebitelské soutěže využívá provozovatel své právo
a ruší spotřebitelskou soutěž na provozovně Makro České Budějovice. Výhra určená pro
tuto provozovnu – obří plyšový medvídek Lindt Gold Bear – připadá ve prospěch zadavatele.
2. Dále provozovatel soutěže oznamuje, že na dalších 7 provozovnách se spotřebitelská soutěž
z technických důvodů nekonala – na prodejnách nebyly v době konání soutěže k dispozici
soutěžní výrobky Lindt Gold Bear. Jde o tyto provozovny:
Makro Plzeň
Makro Karlovy Vary
Makro Chomutov
Makto Ústí nad Labem
Makro Liberec
Makro Hradec Králové
Makro Jihlava
Výhry určené pro těchto 7 provozoven – 7 obřích plyšových medvídků Lindt Gold Bear –
připadají ve prospěch zadavatele.
V Praze, 10.1. 2014
Download

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Lindt „VYHRAJTE OBŘÍHO