Mikulášske hry 2014
Všetci:
pero, podložka s výsledkovou tabuľkou, Mikulášska čiapka
Pomôcky
1. stanovište
Vedúci stanovišťa
Simona Rapantová
Miesto
2A
Názvy
Čertovská zima
Škola zabezpečí ...
pásmové meradlo
2. stanovište
Stanka Kubaláková
1A
Trafte do Mikuláša
balóny, špagát, páska na štartovnú čiaru
3. stanovište
Nina Durcová
veľká PC
Záhadná cesta k Mikulášovi
4. stanovište
Nikola Maráková
3A
Namotaj si Mikuláša
5. stanovište
Jakub Círa
(Daniel Doležel - pomoc)
4A
Nakŕm Mikuláša
6. stanovište
Adam Urban
(Mariana Hájková - pomoc)
4B
Mikulášske iniciály
počítač, dataprojektor
obrázky, zakrytie, prezentácia,
Mikulášska čiapka
7. stanovište
Martina Krajčíková
MbH
Mikulášsky ohník
veľká krabička zápaliek, tablet so stopkami
8 ks zimných rukavíc, Mikulášska
čiapka
8. stanovište
Dominika Porubská
malá PC
Anjelské lentilky
90 slamiek, 50 lentiliek, tablet so stopkami
Mikulášska čiapka
9. stanovište
Lucia Palkechová
Papierový had
pásmové meradlo
10 papierov s Mikulášskym
obrázkom, Mikulášska čiapka
10. stanovište
Tereza Porubská
Kreslíme si Mikulášov
stopky, fixa, 10 papierov označených číslami
družstva
viac kociek, Mikulášska čiapka
dolná
chodba
posed pri PC
uč. na
chodbe
lepiace pásky 4 farieb, Mikuláš, 4 šatky,
plachta, tablet so stopkami
4 Mikuláši, tablet so stopkami, zviňovací
meter
vedro, 100 cukríkov, 8 plastových tanierikov
na rozdelenie po 10 cukríkov
Vedúci stanovišťa zabezpečí ...
Mikulášska čiapka
hlava Mikuláša, fazuľa, Mikulášska
čiapka
Mikulášska čiapka
8 menších drievok, špagát,
Mikulášska čiapka
červené väčšie Mikulášske vrece,
Mikulášska čiapka
Nákup:
lepiace pásky 4 farieb, 1 veľkú čokoládový Mikuláš, 4 malí čokoládoví Mikuláši, červené Mikulášske vrece, 100 cukríkov, veľká krabička zápaliek (2x), 90 slamiek, 50 lentiliek
1. stanovište: Najbližšie k sebe
Simona Rapantová
obvod v cm
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
poradie
body
2. stanovište: Trafte do Mikuláša
Stanka Kubaláková
Dobré zásahy
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
poradie
body
3. stanovište: Záhadná cesta k Mikulášovi
Nina Durcová
čas
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
poradie
body
4. stanovište: Namotaj si Mikuláša
Nikola Maráková
nenamotaná dĺžka v
cm
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
poradie
body
5. stanovište: Nakŕm Mikuláša
Jakub Círa
počet cukríkov vo
vreci
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
poradie
body
6. stanovište: Mikulášske iniciály
Adam Urban
poradie
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
body
6. stanovište: Mikulášsky ohník
Martina Krajčíková
počet cukríkov vo
vreci
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
poradie
body
8. stanovište: Anjelské lentilky
Dominika Porubská
počet lentiliek
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
poradie
body
9. stanovište: Papierový had
Lucia Palkechová
dĺžka hada
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
poradie
body
10. stanovište: Kreslíme si Mikulášov
Tereza Urbanová
počet celých
Mikulášov
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo
5. družstvo
6. družstvo
7. družstvo
8. družstvo
9. družstvo
10. družstvo
poradie
body
Download

1. stanovište