Mikrokogenerační jednotka WhisperGen
Obsah instalačního setu
Elektrický výkon: Tepelný výkon:
mikrokogenerační jednotka WhisperGen
integrovaný zásobník TUV a topné vody
1 kW
7,5-14,5 kW
elektroměr, řídící jednotka a software
řízení, regulace a oběhová čerpadla
expanzní nádoba, ventily a propojovací materiál
projekční a inženýrská činnost
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
podklady pro vyřízení licencí
Záruka
pro domácnosti 24 měsíců
pro firmy dle podmínek dodavatele
Základní technické parametry
Motor
4-válcový dvojčinný Stirlingův motor
Druh paliva
zemní plyn, LPG
Tepelný výkon
7,5-14,5 kWtep.
Elektrický výkon
1 kWel.
Tepelná účinnost
96%
Elektrická účinnost
11%
Celková účinnost
107% (při kondenzaci)
Jmenovité výstupní napětí
230 V
Jmenovitá výstupní frekvence
50 Hz
Emise CO
< 100 mg/m3
Emise NOx
< 70 mg/m3
Servisní interval
6000-8000 hodin
Životnost
15-20 let
Rozměry (d, š, v)
563 x 491 x 838 mm
Hmotnost
142 kg
Hlučnost
< 46 dB
Kontakt
STIRLING ENERGY s.r.o.
Pekárenská 330/12
602 00 Brno - Veveří
[email protected]
www.stirlingenergy.cz
Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorskými právy a jeho kopírování či jakékoli jiné využití je možné pouze se souhlasem společnosti STIRLING ENERGY s.r.o.
Ekonomicky atraktivní a ekologicky šetrný způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody
kombinovaný s výrobou elektrické energie pro rodinné domy a menší provozovny.
MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKY SE STIRLINGOVÝM MOTOREM
Domácí elektrárna WhisperGen
Topný systém
vyrábějící elektřinu
WhisperGen není jen Stirlingův motor, ale kompletní řešení, které zahrnuje všechny systémové komponenty pro dosažení maximálního výkonu a efektivity. Vzhledem k velmi
individuálním nárokům domácností na vytápění a ohřev teplé užitkové vody nabízíme
mikrokogenerační jednotku WhisperGen ve 3 instalačních setech s různou kapacitou
akumulační nádoby (350, 575 nebo 800 litrů).
Mikrokogenerační jednotka
WhisperGen je kompaktní a tiché
zařízení určené pro společnou výrobu
elektřiny a tepla v rodinných domech
a menších provozovnách. Jedinečný
topný systém se Stirlingovým
motorem v sobě kombinuje funkci
plynového kotle, bojleru a domácí
elektrárny, takže společně s ohřevem
topné a teplé užitkové vody vyrábí
vždy také elektřinu. Využití takto
vyrobené elektřiny pro vlastní
spotřebu vede k citelnému snížení
nákladů na nákup silové elektřiny od
dodavatele. K dosažení maximálních
úspor je ideální spouštět jednotku v
době nejvyššího odběru a veškerou
vyrobenou elektřinu spotřebovat.
Trend budoucnosti
využívající high-end
technologie současnosti!
Mikrokogenerační jednotka
WhisperGen využívá Stirlingův
motor s externím spalováním, který
produkuje v porovnání se standartními pístovými motory významně nižší
emise. Hlučnost mikrokogenerační
jednotky během provozu je díky
unikátní konstrukci motoru na úrovni
běžných domácích spotřebičů.
Princip Stirlingova motoru je založen
na ohřevu a expanzi pracovního plynu
a využití tlakové diference k dosažení
rotačního pohybu. Pracovní cyklus
Stirlingova motoru je uzavřený, ke
spalování dochází mimo válce a
součásti motoru jsou tak chráněny
proti kontaminaci spalinami, což
velmi výrazně prodlužuje délku
životnosti a servisní interval.
Mikrokogenerace
šetří životní prostředí
Použití mikrokogenerace k výrobě
elektřiny a tepla v místě spotřeby
energií znamená mnohem vyšší
účinnost využití primárních paliv,
což vede k výraznému snížení
produkce emisí CO2 do ovzduší.
Typická domácnost pomůže
provozem kogenerační jednotky
WhisperGen™ zredukovat
emise CO2 o 1 až 1,5 tuny ročně.
Při běžném provozu produkuje
mikrokogenerační jednotka WhisperGen
1000 W elektrického výkonu, což je dost
elektřiny pro osvětlení a většinu malých
spotřebičů v typické domácnosti. V případě
krátkodobé vysoké zátěže, např. rychlovarnou konvicí, je zbývající potřebná elektřina
nakupována z distribuční soustavy. Celkové
množství vyrobené elektřiny a výše ekonomických úspor jsou pro každý dům
specifické, neboť závisí na řadě faktorů,
mezi které patří energetická náročnost
budovy (spotřeba tepla), počet osob v
domácnosti (spotřeba TUV), typy a příkon
elektrospotřebičů (spotřeba elektřiny) či cena
nakupovaných energií v konkrétní lokalitě.
Výhody našeho řešení
Vysoký tepelný i elektrický výkon (7,5-14,5 kWtep, 1 kWel.)
Špičková celková účinnost 107% (tepelná:96%, elektrická:11%)
Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu vede k výrazným úsporám
Vysoce spolehlivá technologie s minimálními nároky na údržbu
Kompaktní rozměry srovnatelné např. s automatickou pračkou
Moderní design a dokonalé technické zpracování
Nízké vibrace a velmi tichý provoz (< 46 dB)
Palivem může být zemní plyn nebo LPG
Pomocný hořák pro tepelnou pohodu i v extrémních mrazech
Součástí dodávky je elektroměr, řídící jednotka a software
V ceně díla je zásobník, oběhová čerpadla, ventily a spoj. materiál
Cena zahrnuje také projekční a inženýrskou činnost
Nízké emise minimalizují lokální znečištění spalinami
Jednoduchá instalace a připojení do sítě
Prodloužená 5-ti letá záruka
ZÁRUKA
5 LET
Download

Mikrokogenerační jednotka WhisperGen