Cleanergy C9G cena
http://www.cleanergy.cz/cleanergy-9kwe/kogeneracni-jednotka-cleaner...
Úvod (/home/) > CLEANERGY C9G (/cleanergy-9kwe/) > Kogenerační jednotka CLEANERGY C9G
Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:
mikrokogenerační jednotka CLEANERGY C9G
elektroměr, řídící jednotka a software
projekční a inženýrská činnost
instalace a montáž
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
náklady na dopravu
podklady pro vyřízení licencí
Podrobné informace k mikrokogenerační jednotce Cleanergy C9G (9kWe)
TECHNICKÁ DATA
Motor 2-válcový V Stirlingův motor V161, 90°, Alfa
Druh paliva zemní plyn, bioplyn, LPG, skládkový a důlní plyn
Spotřeba plynu max 3,66m3/hod
Tepelný výkon 8-26 kWtep.
Elektrický výkon 2-9 kWel.
Celková účinnost 92-96%
Elektrická účinnost 25%
Jmenovité výstupní napětí 400 V
Jmenovitá výstupní frekvence 50 Hz
Emise CO < 50 mg/m3
Emise NOx < 80 mg/m3
Servisní interval 6000 - 8000 hodin
Životnost 20 let
Rozměry (d, š, v) 1280 x 700 x 980 mm
1z5
2013-02-22 16:21
Cleanergy C9G cena
2z5
http://www.cleanergy.cz/cleanergy-9kwe/kogeneracni-jednotka-cleaner...
Hmotnost 460 kg
Hlučnost < 67 dB
Máte zájem o tuto kogenerační jednotku ?
Potřebujete více informací? Volejte 773
740 394, nebo použijte náš formulář
(http://www.cleanergy.cz/kontakt/)
Mikrokogenerační jednotka Cleanergy produkuje až 9 kW elektřiny. Přesné množství vyrobené elektřiny a výše ekonomických úspor závisí na mnoha
faktorech, mezi které patří např. energetická náročnost budovy, typy elektrospotřebičů a jejich celkový příkon, provozní režim budovy, počet domácností v
bytovém domě či ceny energií u lokálního dodavatele. Nejvýraznějších úspor dosahují zejména objekty s celoročním provozem a vyšší spotřebou tepla pro
vytápění, ohřev TUV nebo technologii. Do této skupiny patří hotely, nemocnice, rehabilitační centra, akvaparky, potravinářské provozy, pekárny, prádelny a
celá řada dalších podniků, které můžou provozem mikrokogenerační jednotky ušetřit ročně statisíce korun na energiích.
Chcete mít nejvyšší výnosy? Ideální variantou je využit jednotku tak, že bude pracovat naplno celý rok, potom
je:
Spotřeba Zemního Plynu 32 100 Nm3 / 339 000 kWh
a Výroba elektřiny cca 78 000 kWh
2013-02-22 16:21
Cleanergy C9G cena
3z5
http://www.cleanergy.cz/cleanergy-9kwe/kogeneracni-jednotka-cleaner...
Ekonomika provozu při plném vytížení jednotky CLEANERGY C9G:
Příklad pro středně velký hotel, nebo dům o 30bytech:
Celkové náklady na energie plyn+elektřina jsou například 850tis Kč/rok (500tis plyn+350tis elektřina)
Spotřeba plynu v MKJ Cleanergy C9G za rok je 339000kW nebo 32100 m3, běžná cena za tento plyn = přes 500tis Kč
Jednotka vyrobí za rok přes 78000kWe elektřiny (při ceně 1kWe=3,5Kč + dotace od státu cca 1Kč/kWe) = 4,5x78000 tzn 351000,- Kč
Celková bilance je, že za plyn+elektřinu při použití jednotky zaplatíte dohromady 500tis Kč za rok.
Úspora za rok při provozu jednotky Cleanergy je min 350tis Kč !!!
Ročně tak za energie ušetříte více jak 40% !!
Navíc máme pro Vás další nástroj, jak při provozu Cleanergy ušetřit dalších 10% !!
Průměrná nákupní cena elektřiny, jedné kWe je zde 3,6Kč bez DPH, pokud provozujete jednotku, pak máte od státu nárok na dotaci za každou vyrobenou
kWe ve výši do 1Kč.Cena za kWe se liší podle sazby.
Potřebujete profinancovat toto zařízení ? Máme pro Vás řešení.
kogenerační jednotka (/tags/kogenera%C4%8Dn%C3%AD+jednotka/)
/Cleanergy+C9G/)
Cleanergy C9G (/tags
siemens (/tags/siemens/) ekonomika (/tags/ekonomika/)
mikrokogenerační
jednotka (/tags/mikrokogenera%C4%8Dn%C3%AD+jednotka/) spotřeba zemního plynu (/tags
/spot%C5%99eba+zemn%C3%ADho+plynu/) 1kWe (/tags/1kWe/) 1Nm3 (/tags/1Nm3/) licence ERÚ (/tags/licence+ER
%C3%9A/) V161 (/tags/V161/) Robert Stirling (/tags/Robert+Stirling/)
OTE (/tags/OTE/)
licence ERU (/tags/licence+ERU/) ERU
(/tags/ERU/) investiční příležitost (/tags/investi%C4%8Dn%C3%AD+p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitost/) hotely (/tags/hotely/)
motor (/tags/stirling+motor/) výroba elektřiny (/tags
/v%C3%BDroba+elekt%C5%99iny/) KVET (/tags/KVET/)
stirling
bytový dům (/tags
/bytov%C3%BD+d%C5%AFm/) úspora energie (/tags/%C3%BAspora+energie/) rychlá návratnost (/tags/rychl
%C3%A1+n%C3%A1vratnost/)
mikrokogenerace (/tags/mikrokogenerace/) bioplyn (/tags/bioplyn/)
zemní plyn (/tags/zemn%C3%AD+plyn/)
Cleanergy (/tags/Cleanergy/)
C9G (/tags/C9G/) bytové domy (/tags/bytov%C3%A9+domy/)
investice (/tags/investice/)
úspora energie 40% (/tags/%C3%BAspora+energie+40%25/)
Technologie bezplamenné oxidace FLOX® zajišťuje
spalování
vysoce
účinné
2013-02-22 16:21
Cleanergy C9G cena
http://www.cleanergy.cz/cleanergy-9kwe/kogeneracni-jednotka-cleaner...
Hlavní součásti
Stirling motoru V161
1. Expanzní píst
2. Výměník
3. Regenerátor
4. Chladič plynu
5. Kompresní píst
6. Kliková hřídel
PŘÍKLADY, KDE JE MOŽNÉ
POUŽÍT
NAŠÍ JEDNOTKU
rodinné a bytové domy
hotely, penziony, internáty,koleje, ubytovny, nemocnice, kliniky, lázeňská zařízení, rehabilitační centra, domovy pro seniory, ústavy
sociální péče, plavecké bazény, akvaparky,
wellness centra, školy, administrativní budovy
obchodní domy a hypermarkety
průmyslové a zemědělské podniky
bioplynové stanice, čističky
4z5
odpadních vod, skládky
2013-02-22 16:21
Cleanergy C9G cena
5z5
http://www.cleanergy.cz/cleanergy-9kwe/kogeneracni-jednotka-cleaner...
2013-02-22 16:21
Download

Cleanergy C9G cena