MT referansları: Çeşitlilikten gelen verimlilik.
2
LV
7 plants
12 MWel.
UK
10 plants
10.7 MWel.
1 purification
250 Nm3
Total*
604 plants
356 MWel.
PL
3 plants
3 MWel.
GER
490 plants
255 MWel.
CZ
13 plants
12 MWel.
*existing plants,
plants under contract and in the
permit planning
SK
14 plants
12 MWel.
UA
1 plant
3 MWel.
İçindekiler
Başlarken
3
Türkiye: TIGEM Projeleri
4
Almanya: Freiburg/Elbe Projesi
6
İngiltere: Barfoot Projesi
8
Almanya: Malstedt Projesi
10
İtalya: Correggio Projesi
12
Almanya: Blumendorf Projesi
14
Çek Cumhuriyeti: AGRO-B Projesi
16
Almanya: Zeven Projesi
18
Macaristan: Biharnagybajom Projesi 20
Referans Tesisleri Avrupa
22
FRA
10 plants
4 MWel.
HU
6 plants
4 MWel.
ITA
43 plants
35 MWel.
RO
4 plants
6 MWel.
BG
1 plant
1 MWel.
TR
2 plants
0.7 MWel.
Verimli biyogaz tesisleri
– MT-Energie’nin işidir
MT-Energie, uzun yıllara dayanan deneyimleri sayesinde müşterilerine ekonomik açıdan yüksek verimli ve çevre dostu
biyogaz çözümleri sunmaktadır. Her proje, aşılması gereken yeni bir güçlük demektir ve belirli çerçeve koşullara bağlı
olarak üzerinde çalışılması gerekmektedir. Bu nedenle, tüm müşterilerimize kendi bireysel durumlarına uyarlanmış
danışmanlık hizmeti ve destek vermekteyiz.
Bir biyogaz tesisinin başarılı bir şekilde işletilmesi, çeşitli kilit unsurlara bağlıdır: Bu unsurlar öncelikle hammadelerin
yeterli miktarda hazır bulunduğu bölge koşullarıdır. Sonra, yapılan yatırımların miktarı yönetilebilir olmalıdır.
MT-Energie, biyogaz tesisine ait bileşenleri mümkün olduğunca standart hale getirmiştir, bu da maliyetleri düşük
tutmaktadır.
Ayrıca, bakım masrafları düşük, güvenilir bir biçimde işleyen teknoloji ve yetkin bir işletme müdürü de son derece
önemlidir. Ekonomik bir biyogaz projesi, bu faktörlerin en optimum biçimde bir araya gelmesinden ortaya çıkar.
Bu broşür aracılığıyla, müşterilerimizin örnek niteliğindeki biyogaz projelerini bizimle birlikte nasıl geliştirdiklerine dair
sizlere genel bir bakış sunmak istiyoruz. Dünya genelindeki tesislerimizin dağılımına ilişkin tabloyu broşürün sonunda
bulabilirsiniz.
4
Teknik veriler
İşletmeye geçiş: 2014
Güç:
Ceylanpınar 450 kW/h
Gözlü 250 kW/h
Hammaddeler:
Süt sığırı gübresi
Ceylanpınar 150 ton/gün
Gözlü
100 t/gün
Türkiye / Tarım İşletmelerinden Örnek Biyogaz Tesisleri
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Konya’nın Gözlü ilçelerinde yaptırılan
ve MT-Energie’nin Türkiye‘deki ilk tesisleri olma özelliğini taşıyan biyogaz tesisleri, hemen yanı başlarında kurulan modern
tesislerde yer alacak süt sığırlarının gübrelerini işleyerek biyogaz elde edecek, ve TİGEM’in bölgedeki işletmesinin elektrik
tüketimine katkıda bulunacaktır.
Ceylanpınar biyogaz tesisimiz günde 150 ton sığır gübresi işleme ve 450 kW/h elektrik üretme kapasitesine sahiptir.
Mevcut hayvancılık tesisindeki hayvan sayısının artacağı göz önüne alınarak kapasitenin tek bir tank ilavesi ile iki katına
çıkabilmesi için tüm alt yapı hazırlanmıştır. Böylelikle kapasite arttırımı esnasında oluşabilecek maliyetler minimuma
indirilmiştir.
Bir diğer tesisimiz ise Gözlü ilçesinde kurulmuş ve 250 kW/h’lik kapasitesi ve tank tanktan oluşan yapısı ile TİGEM’in
ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.
Yüksek verimli ekipmanlar ve tamamen otomasyona dayalı çalışma sistemi ile donatılmış tesisler, günlük kontrollerin
haricinde personel ihtiyacı duymamakla birlikte sisteme girilen cep telefonlarına Türkçe sesli mesajla ulaşarak tesise ilişkin
bilgileri paylaşabilmektedir. Böylelikle sabit giderler düşürülerek tesislerin karlılığı arttırılmıştır.
6
Teknik veriler
Yapım yılı: 2012
İşletime alma: 2012
Güç: 837 kWel esnek.
Hammaddeler: Mısır silajı, çimen silajı,
sıvı domuz ve inek gübresi, katı at ve
inek gübresi, tavuk gübresi
Isı kullanımı: Ticari ve özel binalar
Almanya / Freiburg/Elbe – Doğrudan pazarlama için optimal donanım
Elektriğin doğrudan pazarlanabilmesi biyogaz tesisi işletmecilerine yeni olanaklar sunmaktadır.
İşletmeci Herwart Bey‘in esnek elektrik üretimi konusunda optimum donanıma sahip tesisi 2012 yılının sonunda
Freiburg/Elbe’de devreye alınmıştır. N8 membran çatı sistemi ile kojeneratör 24 saat çalışma prensibiyle değil,
membran çatının iki kat gaz depolayabilme kapasitesi ve 837 kW/h’lik kojeneratör sayesinde elektrik satış fiyatının
yüksek olduğu pik saatlerde çalışacak şekilde planlanmıştır.
Elektriği pazarlayan partner firma, internet bağlantısı ile ihtiyaç halinde elektriği üretmekte veya üretilen elektriğin
miktarını belirleyebilmektedir. Bu yolla kWh başına elde edilecek gelirin maksimize edilmesi amaçlanmıştır.
8
Teknik veriler
İşletime alma: Temmuz 2010
Güç: 1000 kWel.
Hammaddeler:
Mısır silajı, şeker mısırı
üretiminden kaynaklanan
atıklar, sebze üretiminden
kaynaklanan atıklar
İngiltere / Barfoot Energy Ltd.
Mısır işleme tesisi atıklarının kullanımı
Barfoot Energy’e ait biyogaz tesisinin işletime alınmasıyla birlikte, MT-Energie, Birleşik Krallık piyasasına
girişini bir yıl içerisinde başarıyla gerçekleştirmiştir. Güney İngiltere’de bir sahil beldesi olan Bognor Regis
yakınlarında bulunan 1 MW gücündeki tesis, iki fermantasyon tankından ve bir ikincil fermentörden oluşmaktadır.
Fermantasyon artıkları, tesise bitişik bir lagünde toplanmaktadır. Tesis, büyük ölçüde şeker mısırı üretiminden
kaynaklanan atıklarla işletilmektedir. Diğer girdi materyalleri olarak, sebze üretiminden kaynaklanan atıklar
ve mısır silajı sayılabilir.
YouTube video:
10
Teknik veriler
İşletmeye geçiş: 2011
İşleme kapasitesi:
700 Nm³/sa. ham biyogaz
Besleme kapasitesi:
350 Nm³/sa. Biyometan
Kurulu güç: 2 x 250 kWel. merkezde,
her biri 250 kWel. gücünde 3 x uydu
kojenerasyon sistemi.
Hammaddeler: Mısır silajı,
sıvı büyük baş hayvan gübresi
Almanya / Malstedt
Maksimum verime sahip bir konsept
Klaus Schröder ve Stefan Fitschen-Hobbeling, büyük bir açık yüreklilik ve şeffaflıkla, Malstedt beldesinde (Rotenburg
ilçesi) diğer 15 çiftçiyle birlikte işlettikleri 2,65 megavat gücünde bir projeyi gerçekleştirdiler. Kamuoyu, başlangıçtan
itibaren planlanan proje hakkında bilgilendirilmiş ve planlamalara dahil edilmiştir.
Malstedt biyogaz tesisi, mümkün olan en azami toplam verim elde edilecek şekilde tasarlanmış olup, üretilen biyogazdan
farklı biçimlerde yararlanmaktadır. Biyogazın yaklaşık üçte biri, toplam beş adet 250 kW’lık kojenerasyon sisteminde
elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Merkezi olmayan şekilde kurulmuş üç adet kojenerasyon sisteminin artık ısısı,
bir tarımsal işletmeye ve yerel konutların yüzde 91’ne ısı sağlamaktadır.
Bunun dışında, Malstedt beldesinde 700 Nm³/sa kapasiteyle ham biyogazı doğalgaz kalitesine ulaşacak şekilde
zenginleştiren bir gaz hazırlama tesisi çalışmaktadır. Gaz hazırlama tesisi, ilk Alman biyogaz kar ortaklığı tarafından
işletilmektedir. Bu ortaklığın arkasında, Bad Salzuflen, Herne, Rotenburg/Wümme, Verden ve Witten elektrik, gaz,
su ve ısı işletmeleri bulunmaktadır. Bölgesel enerji tedarikçileri, biyometanın hazırlanması ve Alman doğalgaz şebekesine
verilmesine ortak yatırım yapan bağımsız bir şirket kurmuşlardır. Şirket için bu, yenilenebilir enerjilerin üretimine giriş
açısından bir yapı taşıdır.
12
Teknik veriler
Yapım yılı: Haziran 2010
Güç: 999 kWel.
Hammadde: Mısır silajı,
triticale, süpürge darısı,
üzüm ezmesi (toz halde)
ve sığır gübresi
İtalya / CAT Correggio
Örnek proje
Cooperativa Agroenergetica Territoriale’nin Nisan 2007 tarihinde kurulmasıyla İtalya’nın Reggio Emilia vilayetinde
ilk biyoenerji merkezinin kurulmasının temelleri de atılmış oldu. Kooperatifin üyeleri arasında 26 tarım işletmesi,
dört şaraphane, iki banka ve üç teknik ortak bulunmaktadır. Proje, Correggio belediyesinin yerel düzeyde yenilenebilir
enerjilerin teşviki ve geliştirilmesine yönelik gelişim planının bir parçası olmasından dolayı İtalya’da türünün ilk örneğidir.
Kullanılabilen toplam 1.160 hektarlık tarım alanının 288 hektarı enerji üretiminde kullanılan bitkilerin ekilmesi için
kullanılmaktadır. Böylece işletmeler şimdiye kadarki tarım faaliyetlerini sürdürebilmekte ve aynı zamanda biyoenerjiden
kazanç sağlayabilmektedirler. İtalya kanununlarına göre gücü 1 MWel.’e kadar olan tesisler için kWh başına 28 Cent
tutarında bir devlet desteği öngörülmektedir.
Haziran 2010’da işletmeye sokulan biyogaz tesisi iki fermantasyon tankından, ikincil fermentörden ve kalıntı depolama
tankından oluşmaktadır. Kalıntı depolama tankında biriken gübre bir separatöre sevk edilmektedir. Sıvı bölümü açık
bir haznede depolanırken katı bölümü kooperatif üyeleri tarafından tarlalarda kullanılmaktadır.
14
Teknik veriler
Yapım yılı: Aralık 2007
Güç: 2,1 MW el.
– iki aşamalı tesis
Hammadde: Mısır silajı
Isı kullanımı: Blumendorf
bölgesinin işletmeleri, bölge
sakinlerinin konutları ve
Bad Oldesloe elektrik, su ve
gaz işletmeleri
Almanya / Blumendorf Biyogaz Tesisi
2,1 MW – Yepyeni bir vizyon
Bad Oldesloe yakınındaki 2,1 MW biyogoz tesisiyle MT-Energie şirket tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Yapımı
tamamlanan bu tesis 1,0 Megawatt boyutunun ötesindeki ilk tesisimiz olması ve uluslararası rekabet gücümüze güç
katması bakımından şirketimiz adına önemli bir adımdır.
MT-Energie böylece endüstriyel müşteriler ve enerji şirketleri için cazip bir iş ortağı olduğunu kanıtlamış bulunmaktadır.
Projenin altında Baron von Jenisch ve tarım işletmecisi Schierhorn’un imzası bulunmaktadır.
Üretilen biyogaz ile dört kojeneratör beslenmektedir. Bir mikrogaz ağının yardımıyla elektriğin yanında oluşan ısı da
optimal kullanılabilmektedir. Yalnızca biyogaz tesisine değil, Blumendorf bölgesine ve iki büyük endüstriyel müşteriye
de ısı satışı gerçekleştirilmektedir. Bu sayede ortaya çıkan ısı miktarının dörtte üçü kullanıma sokulabilmektedir.
16
Teknik veriler
Yapım yılı: Haziran 2008
Güç: 1 MWel.
Yaklaşık 120 günlük bekleme süresiyle
iki aşamalı bir tesis (iki fermantasyon
tankı ve ikincil fermentör)
Hammadde: Mısır silajı,
sığır ve domuz gübresi
Isı kullanımı: Binaların
ısıtılması ve bir tahıl kurutucusu
için proses ısısı
Çek Cumhuriyeti / AGRO-B s.r.o.
Enerjinin tümünün kullanıma sokulması
2008 yılının haziran ayında Kardasova Recice kasabasında MT-Energie’nin Çek Cumhuriyeti’nde kurduğu ilk biyogaz
tesisi devreye girmiştir. Tarım şirketi AGRO-B s.r.o., sığır ve domuz gübrelerinden ve mısır silajından elektrik ve ısı
enerjisi üreten bir tesise sahip oldular. Tesis enerji şebekesine yılda yaklaşık 8,4 milyon kilowatt saat elektrik vermektedir.
AGRO-B s.r.o. şirket müdürü Jan Marek tesisin sorunsuz çalışmasından dolayı duyduğu mutluluğu:
„Kısa süren bir başlangıç sürecinin ardından tesis hızla tam kapasitesine ulaştı.“ sözleriyle ifade etmektedir.
Biyogaz tesisinde ortaya çıkan ısı, binaları ısıtmak ve tahıl kurutmak için kullanılmaktadır. Gelişmiş ısı konsepti
enerji tasarrufu sağlamakta ve böylece uzun vadede işletmenin rekabet gücünü arttırmaktadır.
18
Teknik veriler
Yapım yılı: Aralık 2009
Güç: 500 kWel. ve 250 Nm3/h ham
biyogaz hazırlanması
Hammadde:
Yenilenebilir hammaddeler
Isı kullanımı: Tesisin hemen yanında
bulunan MT-Energie şirket binasının
yazın soğutulması, kışın ısıtılması ve
ayrıca atık ısının gaz arıtma tesisinde
proses enerjisi olarak kullanımı.
Almanya / MT-Biogas, Zeven
Yenilikçi bir genel konsept
MT-Energie’nin şirket merkezinin yanı başında Zeven belediyesi işletmeleri ve MT-Energie işbirliği ile gaz arıtma
sistemlerine yeni bir boyut kazandıran genel bir konsept gerçekleştirilmiştir. Burada önemli olan, 250 Nm3/h ham
biyogazlık bir güçle bile verimli bir şekilde çalışan bir gaz arıtma ve besleme tesisinin kurulabilmiş olmasıdır.
Gaz arıtma tesisi, ek olarak kurulan kojeneratörün arıtma tesisine yetecek kadar yüksek sıcaklıkta ısı verdiği
akıllı bir genel konseptin parçasıdır. Burada arıtma tekniği olarak, belli bir ısı ihtiyacı olan basınçsız bir amin yıkama
gerçekleştirilmiştir. Böylece arıtma masrafları sürekli olarak kontrol altında tutulmakta ve elektrik piyasasındaki fiyat
dalgalanmalarından etkilenilmemektedir.
Bunun ötesinde motorun atık ısısı biyogaz tesisinin fermantasyon tanklarının mayalanma sıcaklığının korunmasında
da kullanılmakta ve böylece burada da bağımsız bir ısı kaynağı kullanıma hazır buldurulmaktadır.
Bu akıllı konsept biyogaz tesislerinde 1,0 MWel.’in çok altında bir güçle ekonomik bir arıtma işlemi yapılmasına olanak
verebilmektedir.
20
Teknik veriler
İşletime alma: Eylül 2010
Güç: 625 kW iki aşamalı tesis
Hammaddeler: Sıvı büyük
baş hayvan gübresi, katı büyük baş
hayvan gübresi ve enerji bitkilerinden
elde edilen silajlar
Macaristan / Biharnagybajom Biyogaz Tesisi
Fermantasyon atığının ayrıştırılması
Biharnagybajom biyogaz tesisi, saatte 625 kW elektrik enerjisi ve yaklaşık aynı miktarda termik enerji üretmektedir.
Elektrik enerjisi kamusal elektrik şebekesine verilirken, termik enerji lokal olarak biyogaz tesisinin ve kompostlama
tesisinin ısıtılmasında kullanılmaktadır.
Biyogaz tesisinin „yan ürünü“ olarak, tesise getirilen hammaddelerin fermente edilmesi sonucunda, fermantasyon artıkları
ortaya çıkmaktadır. Biharnagybajom’da fermantasyon artıkları sıvı ve katı faz olarak ayrıştırılmaktadır. Kompostlama tesisi,
ayrıştırılan fermantasyon artıklarından katı fazını işlemektedir. Sıvı faz, yüksek kaliteli, organik gübre olarak tarlalara
uygulanmaktadır. Tesise getirilen sıvı çiftlik gübreleri biyogaz tesisinde kullanıldıktan sonra, besin maddeleri daha iyi
açığa çıkmakta ve böylece kültür bitkileri açısından daha kolay ulaşılabilir hale gelmektedir.
22
MT-Energie GmbH Referans Tesisleri*
Ülke
Avrupa
Biyogaz tesisi
Kurulu gücü (MWél.)
Almanya
490
255
İtalya
43
35
Slovakya
14
12
Çek Cumhuriyeti
13
12
Fransa
10
4
İngiltere
10
8
Letonya
7
12
Macaristan
6
4
Romanya
4
6
Polonya
3
3
Türkiye
2
0,7
Ukrayna
1
3
Bulgaristan
1
1
604
356 MW
Toplam
*Yayım 11/2013
TÜRK (04/2014)
MT-Energie GmbH
Ludwig-Elsbett-Straße 1
27404 Zeven (Almanya)
Tel.: +49 (0) 4281 - 98 45-0
Fax: +49 (0) 4281 - 98 45-100
[email protected]
www.mt-energie.com
Download

tıklayınız!