Geleceği güvenceye alıyoruz
MT-Energie – Lider Biyogaz Tesisi Tedarikçilerinden Biri
MT-Energie GmbH geleceğimiz açısından önem taşıyan yenilenebilir enerji sektöründe, üretmiş olduğu farklı boyutlardaki
biyogaz tesisleri ile lider üreticilerinden biri konumundadır. MT-Biomethan GmbH aracılığıyla da yenilikçi gaz işleme ve
besleme teknolojilerini müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Tesislerimizin ve verdiğimiz hizmetlerin ekonomik ve
yüksek verimli oluşu ile müşteri memnuniyetinde zirvedeki yerimizi (bkz. Top Agrar 2010) korumaya devam ediyoruz.
MT-Energie ağırlıklı olarak anahtar teslimi biyogaz tesisleri kurmaktadır. Ayrıca ürünlerimiz halen dünyanın birçok
ülkesindeki biyogaz tesislerinde de kullanılmaktadır. Hizmet portföyümüz yalnızca biyogaz tesislerinin ve özel
bileşenlerinin geliştirilmesini, planlamasını ve inşaasını değil, yoğun teknik ve biyolojik servisleri de kapsamaktadır.
MT-Energie’nin geçmişi 2001 yılına dayanmaktadır. Şirket merkezi Kuzey Almanya‘daki Zeven şehrindedir. Şirketin 2006
yılında yurtdışında da büyümeye başlamasının ardından, MT-Energie ürünlerini ve biyogaz tesislerini Avrupa ülkelerinin
birçoğunda ve ABD‘de görmek mümkündür.
Photo: KWS
Şirket olarak ulusal ve uluslararası biyogaz sektöründe mükemmel bir konum edinmekle birlikte güçlü bir büyüme
kaydetmekteye de devam ediyoruz. Kendimizi orta büyüklükte bir şirket olarak tanımlıyor, bu sayede girişimci ruhumuzu
muhafaza ediyor ve müşterilerimizin isteklerine esnek ve ihtiyaç odaklı olarak yanıt vermeye devam edebiliyoruz.
Biyogaz Nasıl Oluşur?
Biyogaz, karbondioksit ve metan gazlarının karışımından oluşmaktadır. Bakterilerin organik malzemeyi oksijensiz ortamda
(anaerob) parçalamasıyla ortaya çıkan biyogazın kullanım alanları çeşitlilik gösterebilmektedir. Kojeneratörler vasıtası ile
enerji açısından değerli biyogaz, elektriğe ve ısıya dönüştürülebilir. Üretilen elektrik şehir şebekesine verilirken, ortaya
çıkan ısı ahırların, seraların, konutların ya da endüstri işletmelerinin ısıtılmasında kullanılabilmektedir.
Alternatif kullanım alanlarından biri de ham biyogazı işleyerek doğalgaz kalitesine yükseltmek ve ardından şehrin gaz şebekesine vermektir. Bu yöntemle gaz, uzun mesafeler boyunca nakledilebilmekte ve ihtiyaca göre kullanılabilmektedir.
Biyogaz üretiminde mısır, ot ya da çavdar gibi yenilenebilir hammaddelerin yanı sıra ayçiçeği ve şeker pancarı gibi farklı
bitkiler de değerlendirilebilmektedir. Katı ve sıvı tezekten de biyogaz elde edilebilmek mümkündür. Başka hiçbir şekilde
kullanım alanı olmayan organik atıklar bile biyogaz üretiminde kullanılabilmektedir.
Tam anlamıyla parçalama bittikten sonra geriye sıvı, büyük ölçüde kokusuz bir artık madde kalır. Bu artık madde
kaliteli organik gübre olarak tarlalara serpilebilmektedir. Bu vesile ile de besin maddesi devirdaimi tamamlanmaktadır.
Hizmetlerimiz
Biyogazı başarılı ve kazançlı bir şekilde üretmek isteyen herkesin deneyimli bir ortağa ihtiyacı vardır. MT-Energie olarak biyogaz
tesislerinin tek elden planlanması, inşaası ve yönetilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle müşterilerimize, bir biyogaz tesisinin
başarıyla işletilmesini güvence altına alan komple bir hizmet paketi sunmaktayız.
Proje Geliştirme Safhası
Proje Uygulama Safhası
Satış Sonrası Hizmet
Karlılık Analizi
İnşaat Aşaması
Biyolojik Proses Yönetimi
• Biyolojik girdi analizi
• İnşaat ve montaj
• Fermantasyon numunesi analizi
• Tesis boyutlandırması (tank boyutu,
besleme tekniği, tesis performansı)
Yol verme (start-up)
• Süreç istikrarı denetimi
• Teknik ve biyolojik olarak yol verme
• Yeni girdi maddelerinin kullanımında
danışmanlık
• Finansman
• Yapılabilirlik analizi (likidite/karlılık)
• Besleme tavsiyeleri
• İşletmeci eğitimi
Teknik Analiz
Teknik Servis
• Olası bir kapasite arttırımı dikkate
alınarak tesis planlaması
• Bakım çalışmalarının üstlenilmesi
• Ruhsatlandırma esnasında teknik destek
• 24 saat çağrı hattı
• Şebekenin elektrik ve gaz ile beslenmesi
noktasında teknik destek
• Uzaktan kontrol
• Değerlendirme
İşletmenize En Uygun Biyogaz Tesisi
Tarımsal Hammadde Bazlı Biyogaz Tesisleri
Girdi malzemesi mısır silajı gibi bitkisel maddelerden oluşan biyogaz tesisleri genelde kesintisiz olarak
devam eden iki aşamalı bir işlemle çalışır. Bu tarz bir tesis fermantasyon tankı, ikincil fermantasyon tankı ve
kalıntı depolama tankından oluşur. Bu sayede tesisin yüksek bir biyolojik kararlılığa sahip olması sağlanır.
Bakteriler açısından bakıldığında, ikincil fermantasyon tankında ilk fermantasyon tankındaki koşullar ile
tamamen aynı çevre koşulları bulunmaktadır. Böylece daha yavaş parçalanabilen girdi maddelerinden
maksimum gaz elde edinimi gerçekleşmektedir. Bu iki aşamalı yapıda olası gaz kazanımının yüzde 20‘si
kadar daha gaz elde edilebilmektedir.
Birçok biyogaz tesisi işletmecisi girdi maddesi olarak gübre ya da tezek kullanmaktadır. MT-Energie, özel olarak gübre kullanımına göre tasarlanan tek aşamalı bir biyogaz tesisi geliştirmiştir. Bu konsept fermantasyon
tankından ve kalıntı depolama tankından oluşmaktadır.
Gübre silaja nazaran çok daha hızlı mayalandığı için ikicil fermantasyon tankının bulunmadığı tek aşamalı
yapı tarzı ekonomik açıdan oldukça daha cazip bir konsepttir.
Atık Bazlı Biyogaz Tesisleri
Bir biyogaz tesisi yalnızca yenilenebilir hammaddelerle işletilmez. Girdi maddesi olarak organik atıklar
da uygundur. Özellikle gıda maddesi üretiminden ve işlenmesinden elde edilen biyolojik atıklar, yağlar,
mezbaha artıkları gibi atıklar ile alkol üretiminde kullanılan gıda maddeleri (püresi ve posası dahil) bir biyogaz
tesisinde kullanılabilir.
Atıklardan enerji üretiminde kullanılabilen kaliteli bir hammadde oluşmaktadır. Bu çok yönlü ekolojik ve ekonomik avantajları da beraberinde getirmektedir.
Atık bazlı tesislerin, yasal şartlara ve söz konusu girdi maddesinin özelliklerine ve hacmine uygun bir şekilde
özel olarak planlanması gerekmektedir. Bu, özellikle alım, depolama, parçalama ve hijyenik hale getirme
işlemleri için geçerlidir.
Biyolojik atık kullanan tesislerden de yüksek gübre değerine sahip bir mayalanma artığı elde edilmektedir.
İki aşamalı bir biyogaz tesisinin akış şeması
Yerel gaz ağı
MT-Biomethan biyogaz işleme
Kojeneratör
Elektrik
ya
da
Biyogaz
Katı madde girişi
• Yenilenebilir
hammaddeler
(örneğin
mısır silajı)
atıklar
• Gübre
Isı
Konutlar, ahırlar, endüstri
Hava destekli
kubbe
Gaz deposu
Gaz deposu
Karıştırıcı
• Biyolojik
Şehir elektrik
şebekesini ve
şirket tüketimini
besleme
Gaz deposu
İkincil
fermantasyon
tankı
Fermantasyon
tankı
Pompa bölmesi
Kalıntı
depolama
tankı
Ferment
aktarımı
Kaliteli
tarımsal
gübre
MT Laboratuarı – Biyolojik Süreç Danışmanlığı
Başarılı bir biyogaz tesisindeki en önemli noktalardan biri işleyen bir biyolojik yapının olmasıdır. Karlılık, girdi maddesinin
türüne bakılmaksızın, fermentasyon sürecinin istikrarıyla ve performansıyla yakından orantılıdır.
MT-Energie yetkin bir biyolojik süreç danışmanlığı sunmaktadır. Deneyimli uzman kadrolarımız biyogaz tesisinizdeki güncel
değerleri kontrol altında tutarlar. Süreçteki sapmaları daha en başından fark ederek, ihtiyaç durumunda hemen müdahale
edebilmektedirler. MT-Energie laboratuarı, tüm Avrupa‘da 600 kadar biyogaz tesisine hizmet vermektedir. Bunların arasında
başka üreticilere ait çok sayıda tesis de bulunmaktadır. Dolayısıyla MT-Energie bu alanda da piyasa lideri konumundadır.
Sunmuş olduğumuz başlıca hizmetler:
• Minimum geçerlilik süresi olmayan düşük maliyetli danışmanlık sözleşmeleri
• VFA/TAC analizi, pH değeri ölçümü, asit spektrumunun belirlenmesi
• KM ve oKM belirlemesi, amonyum konsantrasyonunun ve elektrik iletkenliğinin ölçümü gibi diğer analizler
• Girdi maddelerinizin fermentasyon deneyleri
• Artık gaz potansiyelinin belirlenmesi
• Kullanılacak olan fermentlerin optimizasyonu ve
• Eser element konsantrasyonunun belirlenmesidir.
Analiz sonuçlarının yanında standart ölçüm sonuçları, gaz kazanımı, işleme yardımcı maddeler (eser elementler, enzimler)
ya da diğer sorularınızla ilgili yetkin bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
Hem yenilenebilir hammaddelerle çalışan, hem de ek olarak organik atık kullanılan kofermantasyon tesisleri konusunda
uzun yıllara dayanan bir deneyime sahibiz.
MT-Service – Sizin Başarınız Bizim İçin Önemli
Yol verme safhasında da bize güvenebilirsiniz. Biyogaz tesisinizde teknik arızalar çıkması durumunda yetkin ve hızlı yardım
sağlamaktayız. Montaj personelimiz özel olarak bu tür görevler için eğitildiler ve tesisinizin en kısa zamanda optimal olarak
çalışmasını sağlamaktadırlar. Ayrıca uzaktan kontrol sayesinde ihtiyaç durumunda istediğiniz zaman biyogaz tesisinin güncel
durumunu kontrol edebilmekteyiz. Bu, tesis işletmesinin ve bizim ekibimizin yapıcı bir işbirliği yapabilmesini sağlamaktadır.
• 24 saat acil hizmet
• Telefonda müşteri danışmanlığı
• Bakım ve koruma
• Optimizasyon olanaklarının gösterilmesi
Güvenilir bir ortak verdiği sözü tutar – özelliklerimizden bir tanesi de bu.
MT-BioMethan® – Yeni Bir Perspektif
Birçok biyogaz tesisi, tesisin karlılığını önemli ölçüde yükselten bir ısı konsepti olmadan çalışır.
Bu durum, çoğunlukla tesisin konumundan kaynaklanmaktadır. Biyogaz tesisleri nadiren, doğrudan potansiyel ısı alıcılarının
bulunduğu bir endüstri bölgesinde ya da ticari bölgede bulunurlar. Genelde yakın çevrede ısıyı kazanca dönüştürecek bir
şekilde kullanım olanağı bulunmamaktadır.
Bu nedenle biyogazın doğrudan biyogaz tesisinde elektriğe çevrilmesi birçok durumda pek verimli olmaz. Elektriğin yanında
ısıyı da optimal olarak kullanabilmek için biyogazın tüketim yerinde elektriğe dönüştürülmesi tercih edilebilir. Nakil ortamı olarak
da doğalgaz şebekesi kullanılabilmektedir. Biyogazın doğalgaz kalitesine ulaşması için öncesinde bazı ön işlemlerden geçmesi
gerekir.
İşte bu noktada MT-Biomethan GmbH şirketinin biyogaz işleme teknolojisi devreye girmektedir. MT-Energie‘nin ortak kuruluşu
olan MT-BioMethan GmbH, anahtar teslimi gaz işleme ve besleme tesisleri sunmaktadır. Basınçsız bir amin yıkaması aracılığıyla biyogaz ana bileşenleri olan CO2 ve metana ayrılır.
Bu işbirliği sayesinde, müşterilerimize paket projeler sunabilmemiz mümkün olmaktadır.
www.mt-energie.com
TUERK (03/2014)
MT-Energie GmbH
Ludwig-Elsbett-Straße 1
27404 Zeven (Almanya)
Tel.: +49 (0) 42 81 – 98 45-0
Fax: +49 (0) 42 81 – 98 45-100
[email protected]
Download

Geleceği güvenceye alıyoruz - MT