Mikrokogenerační jednotka se Stirlingovým motorem
VITOTWIN 300-W
Vitotwin 300-W
Mikrokogenerační jednotka se Stirlingovým motorem: 1 kWel., 6 kW tep.
Špičkovací kotel: 6 až 20 kW tep.
Mikrokogenerační
jednotka se
Stirlingovým
motorem
Elektrická energie a teplo pro rodinný dům – Vitotwin 300-W splňuje požadavky kladené
při modernizaci topného systému v rodinných a dvougeneračních domech.
Kompaktní rozměry a kombinace s osvědčenou technikou umožňují využití kogeneračních jednotek i v rodinných a dvougeneračních domech. Mikrokogenerační jednotka
Vitotwin 300-W pokryje tepelnou potřebu
budovy a ideálně se hodí k pokrytí spotřeby
elektrické energie dané základním zatížením.
V kompaktním plášti nástěnného přístroje se
ukrývá Stirlingův motor a nástěnný plynový
kondenzační kotel Vitodens 200-W, který
slouží k pokrytí špičkové potřeby tepla.
Komfortní vytápění a využití elektrické
energie pro vlastní potřebu
Mikrokogenerační jednotka je skutečnou
alternativou ke konvenčním topným systémům
v případě jejich modernizace. Narozdíl od
běžných plynových kotlů se nejen spotřebuje
mnohem méně energie, ale navíc se vyrobí
elektrická energie pro vlastní potřebu.
Nevyužitá elektrická energie se napájí do
veřejné rozvodné sítě s výkupním bonusem
(např. v Německu asi 10 centů/kWh) a v ČR
dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ.
Bezúdržbový Stirlingův motor s tichým
provozem
Stirlingův motor mikrokogenerační jednotky
Vitotwin 300-W je hermeticky uzavřen, má
tichý provoz a je bezúdržbový. Vzhledem
k těmto vlastnostem se dá instalovat blízko
obytného prostoru. Provoz tohoto zařízení je
velmi hospodárný, pokud je roční spotřeba
plynu minimálně 20 000 kWh a spotřeba elektrické energie je větší než 3 000 kWh za rok.
To odpovídá potřebě průměrného rodinného
nebo dvougeneračního domu. Pokud takto
vyrobená elektrická energie nestačí, pokryjí
potřebné zatížení ve špičce dodávky energie
od energetické firmy. Jinak se nevyužitá
elektrická energie napájí do veřejné rozvodné
sítě a přináší tím zisk v podobě výkupního
bonusu. Protože se vždy při provozu vyrábí
teplo, je nutná kombinace s akumulačním
zásobníkem vody.
Díky integrovanému plynovému kondenzačnímu kotli Vitodens 200-W je mikrokogenerační jednotka plnohodnotným zdrojem
tepla. V případě vyšší potřeby tepla pokrývá
plynový kondenzační kotel chybějící výkon.
Systémové komponenty
7
1
5
8
2
4
Z1
3
6
3
4
Vitotwin 300-W
Vitocell 340-W
Rozdělovač topného okruhu Divicon
Dálková kontrola
Z2
2
WW
M
1
KW
Napojení elektrické energie
5 Obousměrný elektroměr
6 Podružný elektroměr pro vlastní výrobu
7 Domovní elektrický rozvod
8 Veřejná síť
1
2
3
4
5
Vitotwin 300-W
1
2
6
3
4
5
6
Kotel Vitodens 200-W pro pokrytí
špičkového výkonu
Ventil rozdělovače vzduchu
Plochy výměníku tepla Inox-Crossal
z nerezavějící ušlechtilé oceli
Kruhový sálavý hořák
Stirlingův motor
Regulace
Výhody na první pohled:
 Určen pro modernizaci topného systému v rodinných a dvougeneračních domech.
 Současná výroba elektrické energie a tepla.
 Stirlingův motor:
6 kW tep., 1 kWel., celková účinnost 96 % (Hs)/107 % (Hi).
 Vitodens 200-W: 6 až 20 kW, účinnost 98 % (Hs)/109 % (Hi).
 Vlastní spotřeba snižuje náklady na elektrickou energii v domácnosti .
 Velmi tichý provoz.
 Kompaktní rozměry a velmi snadný servis.
 Integrovaný elektroměr pro měření elektrické energie pro vlastní spotřebu.
 Bezúdržbový Stirlingův motor.
 Ostatní údržba jako u kondenzačního kotle.
 Snadná instalace (obdobně jako u nástěnného plynového kotle).
Stirlingův motor
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
Technické údaje
Vitotwin 300-W
Jmenovitý tepelný výkon (50/30 °C)
kW tep.
3,6 – 26
Jmenovitý tepelný výkon (80/60 °C)
kW tep.
3,2 – 24,6
Elektrický výkon
kWel.
Celková účinnost
%
Rozměry (celkem)
hloubka
šířka
výška
mm
mm
mm
480
480
900
Hmotnost
kg
110
Objem výměníku tepla
litr
3,8
Jmenovité napětí
V
230
Jmenovitá frekvence
Hz
50
Vaše odborná topenářská firma:
9443 881 CZ 08/2011
Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Technické změny vyhrazeny.
1,0
97 (Hs)/108 (Hi)
Download

Mikrokogenerační jednotka pro RD