Mikrokogenerační jednotka Cleanergy C9G
Obsah instalačního setu
Elektrický výkon: Tepelný výkon:
mikrokogenerační jednotka Cleanergy C9G
elektroměr, řídící jednotka a software
2-9 kW
8-25 kW
projekční a inženýrská činnost
instalace a montáž
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
náklady na dopravu
podklady pro vyřízení licencí
Záruka
pro domácnosti 24 měsíců
pro firmy dle podmínek dodavatele
Základní technické parametry
Motor
2-válcový V Stirlingův motor, 90°, Alfa
Druh paliva
zemní plyn, LNG, LPG, bioplyn
Tepelný výkon
8-25 kWtep.
Elektrický výkon
2-9 kWel.
Celková účinnost
96%
Elektrická účinnost
25%
Jmenovité výstupní napětí
400 V
Jmenovitá výstupní frekvence
50 Hz
Emise CO
< 50 mg/m3
Emise NOx
< 80 mg/m3
Servisní interval
6000-8000 hodin
Životnost
17-29 let (120 tisíc provozních hodin)
Rozměry (d, š, v)
1280 x 700 x 980 mm
Hmotnost
460 kg
Hlučnost
< 58 dB
Kontakt
STIRLING ENERGY s.r.o.
Pekárenská 330/12
602 00 Brno - Veveří
[email protected]
www.stirlingenergy.cz
Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorskými právy a jeho kopírování či jakékoli jiné využití je možné pouze se souhlasem společnosti STIRLING ENERGY s.r.o.
Ekonomicky atraktivní a ekologicky šetrný způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody
kombinovaný s výrobou elektrické energie pro bytové domy i průmyslové objekty.
MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKY SE STIRLINGOVÝM MOTOREM
Mikrokogenerační jednotka Cleanergy C9G
Stirlingův motor je založen na uzavřeném systému, ve kterém je pracovní plyn střídavě
ohříván a ochlazován. Pracovní plyn je neustále pod vysokým tlakem, protože zůstává
uvnitř motoru, což zvyšuje výkon. Při Stirlingově procesu se pracovní plyn nachází nad
dvěma válci motoru, v ohřívači, v regenerátoru a v chladiči plynu. Pracovní cyklus
probíhá v této oblasti s neustálými změnami tlaku a teploty. Pod písty a v izolačním
pásmu mezi válci je kolísání tlaku menší. Po zahřátí ohřívačem plynu se pracovní plyn
rozpíná a tlačí na píst v expanzním válci (horká strana). Rozpínající se horký plyn poté
proudí přes regenerátor a chladič, kde regenerátor uchovává tepelnou energii před
ochlazením. Kompresní píst (chladná strana) přesunuje ochlazený pracovní plyn zpět
do horké oblasti, plyn je znovu ohříván, rozpíná se a začíná nový cyklus.
Topný systém
vyrábějící elektřinu
Mikrokogenerační jednotka
Cleanergy je určena pro společnou
výrobu elektřiny a tepla v
bytových domech, administrativních budovách, ubytovacích
zařízeních, nemocnicích, obchodních, zemědělských i průmyslových
objektech. Ekonomicky vysoce
atraktivní topný systém se
Stirlingovým motorem v sobě kombinuje funkci plynového kotle, bojleru
a domácí elektrárny, takže společně
s ohřevem topné a teplé užitkové
vody vyrábí vždy také elektřinu.
Využití takto vyrobené elektřiny pro
vlastní spotřebu vede k citelnému
snížení nákladů na nákup silové
elektřiny od dodavatele.
Trend budoucnosti
využívající high-end
technologie současnosti!
Mikrokogenerační jednotka Cleanergy
využívá pro výrobu elektřiny a
tepla Stirlingův motor s externím
spalováním, který v porovnání
se standardními pístovými motory produkuje významně nižší
emise a díky němuž je hlučnost
mikrokogenerační jednotky během
provozu omezená na minimum.
Princip Stirlingova motoru je založen
na ohřevu a expanzi pracovního plynu
a využití tlakové diference k dosažení
rotačního pohybu. Unikátní pracovní
cyklus Stirlingova motoru je uzavřený,
ke spalování dochází mimo válce a
součásti motoru jsou tak dokonale
chráněny proti kontaminaci spalinami, což několikanásobně prodlužuje
délku životnosti a servisní interval.
Stirlingův motor
2
3
1. Expanzní píst
4
2. Ohřívač plynu
3. Regenerátor
4. Chladič plynu
5. Kompresní píst
5
1
6
Mikrokogenerační jednotka Cleanergy produkuje až 9 kW elektrického výkonu.
Přesné množství vyrobené elektřiny a výše ekonomických úspor závisí na
mnoha faktorech, mezi které patří např. energetická náročnost budovy, typy
elektrospotřebičů a jejich celkový příkon, provozní režim budovy, počet domácností v bytovém domě či ceny energií u lokálního dodavatele. Nejvýraznějších
úspor dosahují zejména objekty s celoročním provozem a vysokou spotřebou
tepla pro vytápění, ohřev TUV nebo technologii. Do této skupiny patří hotely,
nemocnice, rehabilitační centra, akvaparky, potravinářské provozy, pekárny,
prádelny a celá řada dalších podniků, které mohou provozem mikrokogenerační
jednotky ušetřit ročně statisíce korun na energiích.
Výhody našeho řešení
Vysoký tepelný i elektrický výkon (8-25 kWt, 2-9 kWe)
Špičková celková účinnost 96% (elektrická: 25%)
Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu vede k výrazným úsporám
Velmi dlouhý servisní interval a celková životnost
Nízké emise minimalizují lokální znečištění spalinami
Kompaktní rozměry a prostorová nenáročnost
Kvalitní materiály a precizní technické zpracování
Nízké provozní vibrace a velmi tichý chod
Palivem může být zemní plyn, LNG, LPG, bioplyn nebo skládkový plyn
Nízké nároky na kvalitu paliva (od 20% obsahu metanu)
Technologie bezplamenné oxidace FLOX® zajišťuje vysoce účinné spalování
Pokročilý systém ovládání regulace výkonu
Snadná obsluha a minimální nároky na údržbu
Cena zahrnuje náklady na dopravu, instalaci, projekční a inženýrskou činnost
Součástí dodávky je elektroměr, řídící jednotka a software
6. Kliková hřídel
Stirlingův motor
Cleanergy Stirling V161
Stirlingův motor Cleanergy V161
je nejvíce a nejdéle nezávisle
testovaným motorem svého druhu.
Motor používaný dnes, vychází z
původního švédského technického
designu a je výsledkem více než
20-ti letého vývoje. Nezávislé testy
ve Francii, Španělsku, Spojených
státech amerických a Rusku prokázaly, že účinnost i životnost motoru jsou na světové úrovni. Motor
byl rovněž podroben řadě různých
zkoušek týkajících se bezpečnosti
provozu a úrovně emisí a vedle
několika certifikátů získal vysoce
prestižní ocenění Modrý anděl.
Technologie bezplamenné
oxidace FLOX®
Při procesu bezplamenné
oxidace vytváří předehřátý vzduch,
společně s několikanásobně
recirkulovanými spalinami, téměř
dokonalé spalování bez plamenů
a s prakticky zcela spáleným
hnacím plynem. Vysoká účinnost
takového způsobu spalování vede
k významnému snížení emisí NOx.
Tento proces oxidace bez plamene
(FLameless OXidation process) se
označuje jako FLOX®.
FLOX® je registrovaná ochranná
známka společnosti
WS Warmeprozesstechnik,
Renningen, Německo.
Download

Stáhněte si prospekt