„PŘÍRODNÍ ZAHRADA JE …
… více než jen místo mezi domem a ulicí či pozemkem souseda,
znamená víc než jen zahrada užitková nebo okrasná.
… místem odpočinku, prostorem pro dětské hry a zároveň může být
i dalším obývacím pokojem. Můžeme zde přírodu vnímat všemi
smysly současně.
Přírodní zahrady bez hranic jsou společným projektem českých
a rakouských organizací. Projekt je realizován v rámci programu
Evropské územní spolupráce (EÚS).
… vyjádřením našich názorů, životních postojů, potřeb i přání.
S touhou po pobytu v přírodě roste i poznání, jak nezbytně
potřebujeme přírodu pro své tělesné i duševní zdraví.
Přírodní zahrady jsou oázami pro lidi, zvířata i rostliny. Cílem
projektu je udržet neporušené životní prostředí, a to podporou
přírodě blízkých zahrad a podporou přírodě blízké péče o rostliny.
JAK MÁ VYPADAT PŘÍRODNÍ ZAHRADA?
V regionech, které jsou do projektu zapojeny, bude vytvořením
sítě ukázkových přírodních zahrad podpořen regionální a trvale
udržitelný „zahradní“ turismus.
V čem spočívá rozdíl oproti „obyčejné“ zahradě? Kolik hnojiva
skutečně potřebuje zelenina, trávník nebo květiny? Jde to i bez
chemie? Jak vypěstuji zdravé ovoce a zeleninu? K čemu potřebuji
pestrost druhů rostlin a živočichů?
NA VŠECHNY TYTO OTÁZKY VÁM ODPOVÍ ČESKO-RAKOUSKÝ
PROJEKT PŘÍRODNÍ ZAHRADY BEZ HRANIC,
konkrétně např. naši poradci na poradenských místech ve všech
třech českých a moravských krajích, které sousedí s Rakouskem
a které jsou zapojeny do přeshraničního projektu.
Nabízíme Vám radu i praktickou pomoc telefonickým
a e-mailovým poradenstvím. Osobním poradenstvím přímo na
Vaší zahradě Vám pomůžeme získat ocenění „Přírodní zahrada“
a zapojíme Vás do sítě přírodních zahrad.
Impressum:
Vydali / Herausgegeben von: Umweltschutzverein Bürger und Umwelt, Geschäftsbereich
Natur im Garten, 3100 St. Pölten, Občanské sdružení Přírodní zahrada, ZO ČSOP Veronica,
Chaloupky o.p.s. v roce 2011 / im Jahr 2011. Texty / Texte: EUPRI, Veronika Fišerová, Dana
Křivánková, Martina Petrová, Lisa Reck Burneo. Fotografie / Fotos: © Natur im Garten/
Joachim Brocks, Alexander Haiden; Domov na zámku v Myslibořicích; Radovan Hájek;
Zuzana Halsey; Karel Hrubý; Irena Kovářová; Tomáš Svoboda. Redakce / Redaktion: Gisela
Gundacker, Martina Petrová, Lisa Reck Burneo. Grafika / Grafik: Sandra Pfister, Natur im
Garten; SCHNEIDER CZ graphic&design, s.r.o. Tisk / Druck: RAIN tiskárna s.r.o. Vytištěno
na recyklovaném papíře / Gedruckt auf Umweltpapier. Tento leták je spolufinancován
z prostředků ERDF Evropské unie a vlády Dolního Rakouska. / Dieser Folder wird aus
den EFRE Mitteln der Europäischen Union und aus Mitteln der NÖ Landesregierung
kofinanziert.
Know-how úspěšné dolnorakouské akce „Příroda v zahradě“
o zahradničení přírodě blízkým způsobem tímto zakořeňuje
i v České republice.
PŘÍRODNÍ ZAHRADY
BEZ HRANIC
NATURGÄRTEN OHNE GRENZEN
Aktuální informace najdete na
www.prirodnizahrada.eu
Naturgärten ohne Grenzen ist ein Gemeinschaftsprojekt
tschechischer und österreichischer Organisatonen, das im
Zuge der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ)
durchgeführt wird.
Naturgärten sind Oasen für Mensch, Tier- und Pflanzenwelt. Ziel
des Projekts ist es, durch naturnahe und biologische Pflanzenpflege
diesen vielfältigen Lebensräumen zum Siegeszug zu verhelfen.
Durch den Aufbau eines Netzwerks von naturnahen Schaugärten
wird regionaler und nachhaltiger Gartentourismus in den
Projektregionen etabliert.
Das Know-how der niederösterreichischen Erfolgsaktion „Natur
im Garten“ zu naturnahem Gärtnern verwurzelt sich somit auch
in Tschechien!
Aktuelle Informationen finden Sie unter
www.naturimgarten.at
PORADENSKÁ MÍSTA (PM) PROJEKTU
/1. 9. 2009 – 31. 8. 2012/
CHCETE MÍT PŘÍRODNÍ ZAHRADU?
(aktuální info o PM a poradenství hledejte na internetových
stánkách projektu www.prirodnizahrada.eu)
SPLNIT ZÁKLADNÍ KRITÉRIA
JIHOČESKÝ KRAJ:
PM Jižní Čechy 1 – J. Hradec – Čt 14.00–18.00
Občanské sdružení Přírodní zahrada
(v Trvalkové školce Florianus)
Pražská 1286/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 607 800 424, e-mail: [email protected]
PM Jižní Čechy 2 – Mutišov – St 15.00–17.00
Poradenské místo pro přírodní zahrady – Bylinková obec Mutišov
Mutišov 18, 378 81 Slavonice
tel.: 384 493 885, 736 776 211
e-mail: [email protected]
JIHOMORAVSKÝ KRAJ:
PM Brno 1 – Osobně Po 13.00–16.00
Ekologický institut Veronica
Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750, e-mail: [email protected], www.veronica.cz
cyklus přednášek Přírodní zahrady každé 2. úterý v měsíci
knihovna a e-obchod přírodně-zahradní literatury
PM Brno 2 – St 14.00–17.00
Lipka, pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno
tel.: 737 274 242, e-mail: [email protected]
KRAJ VYSOČINA:
PM Vysočina 1 – Brtnice – Út, Čt 9.00–16.00
Chaloupky o.p.s., Široká 387, 588 32 Brtnice
tel.: 567 216 881, 731 440 922, e-mail: [email protected]
PM Vysočina 2 – Jihlava – Po, St 13.00–17.00
Ekoinfocentrum, Brněnská 10, 586 01 Jihlava
tel.: 721 862 692, e-mail: [email protected]
Jižní Morava: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích. www.bylinkovazahradavaltice.cz
Stačí tak málo…
Podrobnosti k jednotlivým kritériím přírodní zahrady,
k získání ocenění, resp. zahradní plakety „Přírodní
zahrada“ i k celému projektu najdete na webových
stránkách projektu
(všechna!)
☻ nepoužívat pesticidy
☻ nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva
☻ nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy
VYTVOŘIT PRVKY PŘÍRODNÍ ZAHRADY
(minimálně 5 ☻)
☻☻ živý plot z planých keřů
☻☻ přirozená louka nebo prvky louky
☻☻ ponechání divokých porostů
☻☻ divoký koutek
☻☻ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
☻☻ listnaté stromy
☻☻ květiny a kvetoucí trvalky
POUŽÍVAT PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ
ZAHRADY A V UŽITKOVÉ ZAHRADĚ
(minimálně 5☻)
☻☻ kompost
☻☻ „domečky“ pro zvířecí pomocníky
☻☻ využití dešťové vody
☻☻ užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
☻☻ mulčování
☻☻ zeleninové záhony a bylinky
☻☻ ovocná zahrada a bobulové keře
☻☻ smíšená kultura /střídání plodin/ zelené hnojení
☻kritérium částečně splněno
☻☻kritérium úplně splněno
Jižní Čechy: Zahrada – galerie Ekodomu SLUNEČNICE v Rudolfově. www.designdomova.cz/inpage/nasezahrada/
www.prirodnizahrada.eu
Majitel zahrady oceněné jako „Přírodní zahrada“ se zavazuje
k poskytování informací a šíření osvěty o přírodních
zahradách, majitel tzv. „ukázkové přírodní zahrady“ se
navíc zavazuje ke zpřístupnění své zahrady pro veřejnost
(v předem avizované době, resp. po předchozí domluvě).
Vytvořená síť ukázkových přírodních zahrad bude
propagována jako produkt cestovního ruchu.
Projekt Přírodní zahrady bez hranic šíří v Česku
myšlenku zahradničení ve spolupráci s přírodou.
Aktivity a výsledky projektu:
•
•
•
•
•
•
vyškolení zahradních poradců, kteří se věnují poradenství a certifikaci českých přírodních zahrad.
Přihlašte také svoji zahradu.
certifikace ukázkových přírodních zahrad pro veřejnost:
např. Valtice (Jižní Morava), Rudolfov (Jižní Čechy)
a Myslibořice (Vysočina) – viz obrázky dole. Přijeďte
se podívat.
vydání příručky zahradního vědění Moje přírodní
zahrada. Můžete získat i vy.
příprava modelových projektů přírodního zahradničení – např. Bylinková obec Mutišov. Inspirujte se.
uspořádání akcí pro veřejnost – semináře, konference,
exkurze a besedy. Nechte se pozvat i vy.
zodpovídání tématických dotazů, které jsou zasílány
do našich ekoporaden. Zeptejte se také.
Zahradní plaketa: Ukázková přírodní zahrada
Das Projekt „Naturgärt en ohne Grenzen - Neuer Raum
für Menschen, Natur und Tourismus in Reichweite“
wird in enger Zusammenarbeit von den folgenden österreichischen und tschechischen Organisationen durchgeführt:
Projekt „Přírodní zahrady bez hranic – Nový prostor
pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah“ je realizován
následujícími českými a rakouskými organizacemi:
Umweltschutzverein Bürger und Umwelt, Geschäftsbereich Natur im Garten (www.naturimgarten.at)
„die umweltberatung“, Verband der österreichischen
Umweltberatungsstellen (www.umweltberatung.at)
Občanské sdružení Přírodní zahrada
(www.prirodnizahrada.com)
ZO ČSOP Veronica (www.veronica.cz)
Chaloupky o.p.s. (www.chaloupky.cz)
Vysočina: Areál parku a zahrady u „Domova na zámku“ v Myslibořicích. www.domovmysliborice.cz
Download

ZDE ke stažení